×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, 5 Greek verbs to interesting expressions (with the same meaning)

5 Greek verbs to interesting expressions (with the same meaning)

Γεια σας,

Και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη μάθημα,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά.

Το σημερινό μάθημα είναι μάθημα λεξιλογίου.

Γι'αυτό θα πρότεινα να έχετε μαζί σας

ένα στιλό και ένα τετράδιο.

Σήμερα θα μάθουμε πώς να λέμε το ίδιο πράγμα

με μία λέξη, αλλά και περιφραστικά.

Δηλαδή χρησιμοποιώντας μια ολόκληρη φράση.

Οι Έλληνες στον καθημερινό τους λόγο

χρησιμοποιούν πολύ συχνά ιδιωματισμούς.

Και σκέφτηκα, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για εσάς

να γνωρίζετε το ρήμα, αλλά και έναν ιδιωματισμό,

που σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Όπως είπα και πριν, αυτές τις φράσεις

θα τις ακούσετε κυρίως στον προφορικό λόγο.

Δεν έχουν τόσο επίσημο χαρακτήρα,

αλλά πιο φιλικό, καθημερινό.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο ρήμα:

Αδιαφορώ.

Αδιαφορώ, σημαίνει δε με νοιάζει.

Την ίδια σημασία όμως έχουν και οι φράσεις:

Δε μου καίγεται καρφί

και δε δίνω δεκάρα.

Για παράδειγμα:

Δε μου καίγεται καρφί αν της αρέσει το φόρεμά μου ή όχι.

Ο καθένας έχει το δικό του στυλ.

Η διαφορά μεταξύ του ρήματος αδιαφορώ

και της φράσης δε μου καίγεται καρφί

ή δε δίνω δεκάρα,

είναι ότι το πρώτο μπορώ να το χρησιμοποιήσω

και σε ένα πιο επίσημο περιβάλλον.

Για παράδειγμα, όταν μιλάω με τον manager μου

ή όταν μιλάω με κάποιον, τον οποίο δε γνωρίζω

σε φιλικό επίπεδο ή είναι κάποιος μεγαλύτερός μου

και θέλω με τα λόγια μου να δείξω σεβασμό.

Το δεύτερο ζευγάρι είναι το ρήμα ξαφνιάζομαι

και η φράση πέφτω από τα σύννεφα.

Και τα δύο σημαίνουν ότι δεν περίμενα κάτι να συμβεί.

Για παράδειγμα:

Έπεσα από τα σύννεφα, όταν άκουσα

ότι κάλεσες τον Γιώργο στο πάρτι.

Νόμιζα ότι δεν τον συμπαθείς ή

ξαφνιάστηκα όταν άκουσα ότι κάλεσες τον Γιώργο στο πάρτι.

Νόμιζα ότι δεν τον συμπαθείς.

Το τρίτο ζευγάρι είναι το ρήμα ντρέπομαι

και η φράση να ανοίξει η γη να με καταπιεί.

Αυτή η φράση περιγράφει, πάρα πολύ παραστατικά

το αίσθημα της ντροπής.

Όταν ντρεπόμαστε νιώθουμε ότι θέλουμε να εξαφανιστούμε,

να ανοίξει η γη και να χαθούμε μαγικά.

Για παράδειγμα:

Χτες στο γραφείο ξέχασα

το όνομα του πιο σημαντικού πελάτη!

Ήμουν να ανοίξει η γη και να με καταπιεί!

Ντρεπόμουν πάρα πολύ.

Το επόμενο ζευγάρι είναι το ρήμα υπερβάλλω

και η φράση κάνω την τρίχα, τριχιά.

Και τα δύο σημαίνουν ότι φέρομαι με τρόπο υπερβολικό

και μεγαλώνω μια κατάσταση.

Όλοι νομίζω έχουμε στην οικογένεια

έναν συγγενή, που του αρέσει το δράμα

και μεγαλώνει τις καταστάσεις,

τις κάνει πιο τραγικές.

Πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα:

Δεν έχουν έτσι τα πράγματα!

Η Μαρία κάνει την τρίχα, τριχιά!

Της αρέσει να υπερβάλλει.

Τέλος έχουμε το ρήμα συγχωρώ

και τη φράση δίνω τόπο στην οργή.

Αν για παράδειγμα, έχεις τσακωθεί με κάποιον

και κάνεις το πρώτο βήμα για να τα βρείτε,

τότε δίνεις τόπο στην οργή.

Θα δώσω τόπο στην οργή

και θα την πάρω εγώ πρώτη τηλέφωνο.

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα.

Εάν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like

σε αυτό εδώ το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!!!

5 Greek verbs to interesting expressions (with the same meaning) 5 griechische Verben zu interessanten Ausdrücken (mit der gleichen Bedeutung) 5 Greek verbs to interesting expressions (with the same meaning) 5 verbos griegos a expresiones interesantes (con el mismo significado) 5 verbes grecs pour des expressions intéressantes (avec la même signification) 5 verbi greci in espressioni interessanti (con lo stesso significato) 5 Yunanca fiilden ilginç ifadelere (aynı anlama gelen)

Γεια σας,

Και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη μάθημα, And welcome to another lesson,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. in which I speak slow Greek.

Το σημερινό μάθημα είναι μάθημα λεξιλογίου. Today's lesson is a vocabulary lesson.

Γι'αυτό θα πρότεινα να έχετε μαζί σας That's why I would suggest you bring it with you

ένα στιλό και ένα τετράδιο. a pen and a notebook.

Σήμερα θα μάθουμε πώς να λέμε το ίδιο πράγμα Today we will learn how to say the same thing

με μία λέξη, αλλά και περιφραστικά. |||||periphrastically in a word, but also paraphrasing.

Δηλαδή χρησιμοποιώντας μια ολόκληρη φράση. |using||| That is, using a whole sentence.

Οι Έλληνες στον καθημερινό τους λόγο |||||speech The Greeks in their daily speech

χρησιμοποιούν πολύ συχνά ιδιωματισμούς. |||idiomatic expressions they use idioms very often.

Και σκέφτηκα, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για εσάς ||||would be|||| And I thought, it would be very useful for you

να γνωρίζετε το ρήμα, αλλά και έναν ιδιωματισμό, |||||||idiomatic expression know the verb, but also an idiom,

που σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. which mean exactly the same thing.

Όπως είπα και πριν, αυτές τις φράσεις As I said before, these phrases

θα τις ακούσετε κυρίως στον προφορικό λόγο. |||||spoken| you will hear them mainly in the spoken word.

Δεν έχουν τόσο επίσημο χαρακτήρα, |||official| They are not so formal in nature,

αλλά πιο φιλικό, καθημερινό. but more friendly, everyday.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο ρήμα: |||"get started"|||| So let's start with the first verb:

Αδιαφορώ. I don't care. I don't care.

Αδιαφορώ, σημαίνει δε με νοιάζει. I don't care means I don't care.

Την ίδια σημασία όμως έχουν και οι φράσεις: But the phrases have the same meaning:

Δε μου καίγεται καρφί ||give a damn|care I don't have a burning nail

και δε δίνω δεκάρα. |||dime and I don't give a damn.

Για παράδειγμα: For example:

Δε μου καίγεται καρφί αν της αρέσει το φόρεμά μου ή όχι. I don't care if she likes my dress or not.

Ο καθένας έχει το δικό του στυλ. |everyone||||| Everyone has their own style.

Η διαφορά μεταξύ του ρήματος αδιαφορώ |difference||||"I don't care" The difference between the verb don't care

και της φράσης δε μου καίγεται καρφί and I don't like the phrase

ή δε δίνω δεκάρα, or i don't give a damn

είναι ότι το πρώτο μπορώ να το χρησιμοποιήσω is that the first one I can use

και σε ένα πιο επίσημο περιβάλλον. and in a more formal setting.

Για παράδειγμα, όταν μιλάω με τον manager μου For example, when I talk to my manager

ή όταν μιλάω με κάποιον, τον οποίο δε γνωρίζω or when I'm talking to someone I don't know

σε φιλικό επίπεδο ή είναι κάποιος μεγαλύτερός μου on a friendly level or is someone older than me

και θέλω με τα λόγια μου να δείξω σεβασμό. and I want to show respect with my words.

Το δεύτερο ζευγάρι είναι το ρήμα ξαφνιάζομαι ||||||I am surprised The second pair is the verb to be surprised

και η φράση πέφτω από τα σύννεφα. and the phrase I fall from the clouds.

Και τα δύο σημαίνουν ότι δεν περίμενα κάτι να συμβεί. Both mean that I didn't expect anything to happen.

Για παράδειγμα: For example:

Έπεσα από τα σύννεφα, όταν άκουσα I fell from the clouds when I heard

ότι κάλεσες τον Γιώργο στο πάρτι. |"you invited"|||| that you invited George to the party.

Νόμιζα ότι δεν τον συμπαθείς ή ||||"like him"| I thought you didn't like him or...

ξαφνιάστηκα όταν άκουσα ότι κάλεσες τον Γιώργο στο πάρτι. I was surprised|||||||| I was surprised to hear that you invited George to the party.

Νόμιζα ότι δεν τον συμπαθείς. I thought you didn't like him.

Το τρίτο ζευγάρι είναι το ρήμα ντρέπομαι ||||||I am ashamed The third pair is the verb to be ashamed

και η φράση να ανοίξει η γη να με καταπιεί. |||||||||"swallow me up" and the phrase to open the earth to swallow me.

Αυτή η φράση περιγράφει, πάρα πολύ παραστατικά ||||||Vividly This phrase describes, very graphically

το αίσθημα της ντροπής. |feeling||shame the feeling of shame.

Όταν ντρεπόμαστε νιώθουμε ότι θέλουμε να εξαφανιστούμε, ||||||disappear When we are ashamed we feel like we want to disappear,

να ανοίξει η γη και να χαθούμε μαγικά. ||||||"disappear"| to open the earth and magically disappear.

Για παράδειγμα:

Χτες στο γραφείο ξέχασα Yesterday at the office I forgot

το όνομα του πιο σημαντικού πελάτη! the||||| the name of the most important customer!

Ήμουν να ανοίξει η γη και να με καταπιεί! I was to open up the earth and swallow me!

Ντρεπόμουν πάρα πολύ. I was embarrassed.|| I was very ashamed.

Το επόμενο ζευγάρι είναι το ρήμα υπερβάλλω ||||||exaggerate The next pair is the verb exaggerate

και η φράση κάνω την τρίχα, τριχιά. |||||hair|make a fuss and the phrase "I'm making the hair stand on end.

Και τα δύο σημαίνουν ότι φέρομαι με τρόπο υπερβολικό |||||I behave|||Excessive Both mean that I'm acting in an exaggerated way

και μεγαλώνω μια κατάσταση. |"exaggerate"||situation and I'm growing a situation.

Όλοι νομίζω έχουμε στην οικογένεια I think we all have in the family

έναν συγγενή, που του αρέσει το δράμα a relative who likes drama

και μεγαλώνει τις καταστάσεις, |||situations and magnifies the situations,

τις κάνει πιο τραγικές. |||more tragic makes them more tragic.

Πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα: Let's look at an example:

Δεν έχουν έτσι τα πράγματα! That's not the way it is!

Η Μαρία κάνει την τρίχα, τριχιά! ||||mountain out of molehill|mountain out of molehill Maria makes the hair, hair, hair!

Της αρέσει να υπερβάλλει. |||exaggerate She likes to exaggerate.

Τέλος έχουμε το ρήμα συγχωρώ ||||"I forgive" Finally we have the verb forgive

και τη φράση δίνω τόπο στην οργή. ||||||"anger" and the phrase I give way to anger.

Αν για παράδειγμα, έχεις τσακωθεί με κάποιον ||||"had a fight"|| If, for example, you've had a fight with someone

και κάνεις το πρώτο βήμα για να τα βρείτε, and you take the first step to find them,

τότε δίνεις τόπο στην οργή. ||place|| then you give in to anger.

Θα δώσω τόπο στην οργή I will give way to anger

και θα την πάρω εγώ πρώτη τηλέφωνο. and I'll call her first.

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. So that was today's lesson.

Εάν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like If you like it don't forget to like

σε αυτό εδώ το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. in this video and subscribe to my channel.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα. We'll talk about it next time, in the next lesson.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!!! Until then, lots of kisses!!!!