×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, 5 Ancient Phrases by Homer that Greeks use in 2021

5 Ancient Phrases by Homer that Greeks use in 2021

Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου.

Σήμερα θα μάθουμε

μερικές εκφράσεις από την αρχαία εποχή

και συγκεκριμένα από τα oμηρικά χρόνια,

τις οποίες χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα .

Ο Όμηρος ήταν ένας αρχαίος ποιητής

που ταξίδευε για να απαγγείλει τα ποιήματά του.

Σύμφωνα με την παράδοση ήταν τυφλός.

Εγώ ήρθα σε πρώτη επαφή με τα ποιήματά του,

την Ιλιάδα και την Οδύσσεια

στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.

Το πρώτο μιλάει για τον Τρωικό Πόλεμο.

Έναν πόλεμο που κράτησε 10 χρόνια.

Σίγουρα έχετε διαβάσει, ακούσει ή δει κάποια ταινία

σχετικά με αυτήν την ιστορία.

Το δεύτερο μιλάει

για το μεγάλο και γεμάτο περιπέτειες

ταξίδι του Οδυσσέα.

Η πρώτη φράση που θα μάθουμε για σήμερα

είναι "ο ασκός του Αιόλου".

Ο Αίολος ήταν ο θεός των ανέμων

κρατούσε όλους τους ανέμους

φυλακισμένους μέσα σε ένα δερμάτινο σάκο

Αυτό σημαίνει η λέξη ασκός.

Και τους άφηνε να βγουν

όποτε ήθελε.

Ο Αίολος έδωσε αυτόν τον ασκό

με τους ανέμους στον Οδυσσέα.

Όμως οι σύντροφοί του, που ήταν πολύ περίεργοι να δουν

τι έχει μέσα ο σάκος,

τον άνοιξαν και όλοι οι άνεμοι ελευθερώθηκαν.

Η θάλασσα ταράχτηκε από τους ανέμους

και το καράβι έχασε τον προσανατολισμό του.

Αυτό ήταν ένα ακόμη εμπόδιο για τον Οδυσσέα,

που ήθελε τόσο πολύ

να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, στην Ιθάκη.

Σήμερα χρησιμοποιούν την φράση "άνοιξε

ο ασκός του Αιόλου"

όταν θέλουμε να πούμε

ότι μία πράξη έχει ανεξέλεγκτες συνέπειες.

"η αχίλλειος πτέρνα"

Όλοι νομίζω γνωρίζετε τον Αχιλλέα.

Όταν όμως λέμε " η αχίλλειος πτέρνα" κάποιου,

εννοούμε το αδύναμο σημείο του.

Όταν ο Αχιλλέας ήταν ακόμη μωρό,

η μητέρα του, η Θέτιδα,

τον βούτηξε μέσα στο αθάνατο νερό,

για να γίνει ανίκητος πολεμιστής.

Τον κρατούσε, όμως, από τη φτέρνα

και αυτό ήταν το μοναδικό σημείο

στο οποίο έμεινε θνητός.

Ήταν το αδύνατο σημείο του.

Ο Πάρις σκότωσε τον Αχιλλέα

ρίχνοντας ένα βέλος

Ακριβώς εκεί, στη φτέρνα.

Ο Όμηρος, στα έπη του, παρουσίαζε άγριες μάχες

μεταξύ των πολεμιστών

με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια

και παραστατικότητα.

Ετσι, σήμερα, όταν ένας καβγάς

έχει πολύ μεγάλη ένταση

και διάρκεια, αλλά και πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν

τότε τον ονομάζουμε "ομηρικός καβγάς".

Η Πηνελόπη ήταν η γυναίκα του Οδυσσέα

και η βασίλισσα της Ιθάκης.

Ο άντρας της έλειπε από το βασίλειο για 20 χρόνια.

Όμως εκείνη τον περίμενε υπομονετικά.

Πολλοί πλούσιοι άντρες ήθελαν να πάρουν τη θέση του

και να παντρευτούν την Πηνελόπη.

Εκείνη, όμως, επειδή πίστευε ότι ο Οδυσσέας θα γυρίσει

τους είπε ότι θα παντρευτεί έναν από αυτούς

μόλις τελειώσει το υφαντό της.

Το πρωί το ύφαινε και το βράδυ το ξήλωνε.

Και το υφαντό δεν τελείωνε ποτέ!

Έτσι και σήμερα όταν ένα έργο

ή μία εργασία,

δεν τελειώνει ποτέ,

την ονομάζουμε "ο ιστός της Πηνελόπης".

Την τελευταία φράση για σήμερα

την άκουσα και εγώ για πρώτη φορά,

και μου άρεσε πάρα πολύ,

Και στέφτηκα να σας την πω και σας.

"Έπεα πτερόεντα"

είναι τα λόγια που πετούν.

Αυτή η φράση μέσα της μία ποιητικότητα.

Σύμφωνα με τον Όμηρο, τα λόγια μας, μόλις βγαίνουν από το στόμα μας,

τα παίρνει ο αέρας και πετούν.

Σήμερα χρησιμοποιούμε αυτήν την έκφραση

όταν θέλουμε να μιλήσουμε για λόγια που δεν έχουν αξία.

Αυτό, λοιπόν, ήταν το βίντεο για σήμερα.

Ομολογώ πως ήταν ένα από τα αγαπημένα μου,

γιατί μου αρέσει πολύ η ποίηση και η λογοτεχνία.

Ελπίζω να άρεσε και σε σας

και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα.

Φιλάκια πολλά!

5 Ancient Phrases by Homer that Greeks use in 2021 5 antike Redewendungen von Homer, die die Griechen 2021 verwenden 5 Ancient Phrases by Homer that Greeks use in 2021 5 frases antiguas de Homero que los griegos usan en 2021 5 phrases anciennes d'Homère que les Grecs utilisent en 2021 5 frasi antiche di Omero che i greci usano nel 2021 5 frases antigas de Homero que os gregos utilizam em 2021 Homeros'tan Yunanlıların 2021'de Kullandığı 5 Antik İfade

Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Hello and welcome back to my channel.

Σήμερα θα μάθουμε Today we will find out Hoy vamos a aprender

μερικές εκφράσεις από την αρχαία εποχή some expressions from ancient times algunas expresiones de la antigüedad, alcune espressioni dell'antichità

και συγκεκριμένα από τα oμηρικά χρόνια, and specifically from the Homeric years, y concretamente de los tiempos de Homero, e in particolare dal periodo omerico,

τις οποίες χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα . which we still use today. que todavía usamos hoy en día.

Ο Όμηρος ήταν ένας αρχαίος ποιητής Homer war ein alter Dichter Homer was an ancient poet Homero fue un poeta de la antigüedad Omero era un poeta antico

που ταξίδευε για να απαγγείλει τα ποιήματά του. der reiste, um seine Gedichte zu rezitieren. who traveled to recite his poems. que viajaba para recitar sus poemas. in viaggio per recitare le sue poesie.

Σύμφωνα με την παράδοση ήταν τυφλός. Der Überlieferung nach war er blind. According to tradition he was blind. Según la tradición, era ciego.

Εγώ ήρθα σε πρώτη επαφή με τα ποιήματά του, Ich kam zum ersten Mal mit seinen Gedichten in Kontakt, I first came in contact with his poems, Entré en contacto por primera vez con sus poemas, Sono entrato in contatto per la prima volta con le sue poesie,

την Ιλιάδα και την Οδύσσεια die Ilias und die Odyssee the Iliad and the Odyssey la Ilíada y la Odisea,

στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. in den ersten Klassen des Gymnasiums. in the first grades of high school. en los primeros cursos de secundaria.

Το πρώτο μιλάει για τον Τρωικό Πόλεμο. Die ersten Gespräche über den Trojanischen Krieg. The first talks about the Trojan War. El primero habla de la Guerra de Troya.

Έναν πόλεμο που κράτησε 10 χρόνια. Ein Krieg, der 10 Jahre gedauert hat. A war that lasted 10 years. Una guerra que duró 10 años. Una guerra durata 10 anni.

Σίγουρα έχετε διαβάσει, ακούσει ή δει κάποια ταινία Sicher haben Sie schon einmal einen Film gelesen, gehört oder gesehen Surely you have read, heard or seen a movie Seguramente has leído, oído o visto alguna película Sicuramente avrete letto, sentito o visto un film o una pellicola

σχετικά με αυτήν την ιστορία. about this story. sobre esta historia. su questa storia.

Το δεύτερο μιλάει The second speaks El segundo habla Il secondo parla

για το μεγάλο και γεμάτο περιπέτειες für die Großen und voller Abenteuer for the big and full of adventures del viaje largo y lleno de aventuras per il grande e pieno di avventure

ταξίδι του Οδυσσέα. Odysseus journey. de Odiseo. Il viaggio di Odisseo.

Η πρώτη φράση που θα μάθουμε για σήμερα The first sentence we will learn for today La primera frase que vamos a aprender hoy La prima frase che impareremo per oggi

είναι "ο ασκός του Αιόλου". ist "Aeolus' Tasche". is "the bag of Aeolus". es "el odre de Eolo".

Ο Αίολος ήταν ο θεός των ανέμων Aeolus war der Gott der Winde Aeolus was the god of the winds Eolo era el dios de los vientos. Eolo era il dio dei venti

κρατούσε όλους τους ανέμους es hielt alle Winde held all the winds Mantenía todos los vientos

φυλακισμένους μέσα σε ένα δερμάτινο σάκο prisoners in a leather bag atrapados en una bolsa de cuero,

Αυτό σημαίνει η λέξη ασκός. Das ist die Bedeutung des Wortes Ascos. This is what the word bag means. eso significa la palabra "ασκός" (odre), Questo è il significato della parola askosos.

Και τους άφηνε να βγουν Und er ließ sie raus And he let them out y los dejaba salir

όποτε ήθελε. wann immer er wollte. whenever he wanted. cuando quería.

Ο Αίολος έδωσε αυτόν τον ασκό Aeolus gab diese Tasche Aeolus gave this bag Eolo le dio este odre Eolo ha dato a questo asco

με τους ανέμους στον Οδυσσέα. mit den Winden zu Odysseus. with the winds in Odysseus. con los vientos a Odiseo. con i venti a Ulisse.

Όμως οι σύντροφοί του, που ήταν πολύ περίεργοι να δουν Sondern seine Gefährten, die sehr neugierig waren But his companions, who were very curious to see Pero sus compañeros, que tenían mucha curiosidad por ver Ma i suoi compagni, che erano molto curiosi di vedere

τι έχει μέσα ο σάκος, Was ist in der Tasche what's in the bag, lo que había en la bolsa,

τον άνοιξαν και όλοι οι άνεμοι ελευθερώθηκαν. sie öffneten ihn und alle Winde wurden befreit. they opened it and all the winds were released. la abrieron y liberaron todos los vientos.

Η θάλασσα ταράχτηκε από τους ανέμους The sea was shaken by the winds El mar se sacudió por las tempestades Il mare era disturbato dai venti

και το καράβι έχασε τον προσανατολισμό του. und das Schiff verlor die Orientierung. and the ship lost its bearings. y el barco perdió el rumbo. e la nave perse l'orientamento.

Αυτό ήταν ένα ακόμη εμπόδιο για τον Οδυσσέα, Dies war ein weiteres Hindernis für Odysseus, This was another obstacle for Odysseus, Este fue otro de los obstáculos de Odiseo,

που ήθελε τόσο πολύ dass er so viel wollte who wanted so much que tenía tantas ganas

να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, στην Ιθάκη. in seine Heimat nach Ithaka zurückzukehren. to return to his home in Ithaca. de volver a su hogar, en Ítaca. per tornare a casa a Itaca.

Σήμερα χρησιμοποιούν την φράση "άνοιξε Heute verwenden sie den Ausdruck „offen Today they use the phrase "opened Hoy en día se usa la frase "abrió Oggi si usa l'espressione "aperto

ο ασκός του Αιόλου" die Tasche von Aeolus" the bag of Aeolus " el odre de Eolo"

όταν θέλουμε να πούμε wenn wir sagen wollen when we want to say cuando queremos decir

ότι μία πράξη έχει ανεξέλεγκτες συνέπειες. dass eine Handlung unkontrollierbare Folgen hat. that an act has uncontrollable consequences. que un acto tiene consecuencias incontrolables. che un'azione ha conseguenze incontrollabili.

"η αχίλλειος πτέρνα" "Achillesferse" "the Achilles heel" "El talón de Aquiles"

Όλοι νομίζω γνωρίζετε τον Αχιλλέα. Ich denke, Sie alle kennen Achilles. I think you all know Achilles. Creo que todos conocéis a Aquiles. Credo che tutti voi conosciate Achille.

Όταν όμως λέμε " η αχίλλειος πτέρνα" κάποιου, But when we say "the Achilles heel" of someone, Pero cuando hablamos del "talón de Aquiles" de alguien Ma quando si dice "il tallone d'Achille di qualcuno",

εννοούμε το αδύναμο σημείο του. wir meinen seine Schwachstelle. we mean its weak point. nos referimos a su punto débil.

Όταν ο Αχιλλέας ήταν ακόμη μωρό, Als Achilles noch ein Baby war, When Achilles was still a baby, Cuando Aquiles era todavía un bebé,

η μητέρα του, η Θέτιδα, seine Mutter Thetis, his mother, Thetis, su madre, Tetis, sua madre, Teti,

τον βούτηξε μέσα στο αθάνατο νερό, tauchte ihn in das unsterbliche Wasser, plunged him into the immortal water, lo sumergió en el agua inmortal lo ha immerso nell'acqua immortale,

για να γίνει ανίκητος πολεμιστής. ein unbesiegbarer Krieger zu werden. to become an invincible warrior. para convertirlo en un guerrero invencible. per diventare un guerriero invincibile.

Τον κρατούσε, όμως, από τη φτέρνα Aber er hielt ihn an der Ferse But she was holding him by the heel Sin embargo, lo sujetó por el talón,

και αυτό ήταν το μοναδικό σημείο und das war der einzige Punkt and that was the only point y esa fue la única parte e questo era l'unico punto

στο οποίο έμεινε θνητός. in der er sterblich blieb. in which he remained mortal. que permaneció mortal. in cui è rimasto mortale.

Ήταν το αδύνατο σημείο του. It was his weak point. Era su punto débil. Era il suo punto debole.

Ο Πάρις σκότωσε τον Αχιλλέα Paris tötete Achill Paris killed Achilles Paris mató a Aquiles Paride uccise Achille

ρίχνοντας ένα βέλος einen Pfeil schießen throwing an arrow lanzándole una flecha

Ακριβώς εκεί, στη φτέρνα. Genau dort, an der Ferse. Right there, in the heel. justo ahí, al talón. Proprio lì, sul tallone.

Ο Όμηρος, στα έπη του, παρουσίαζε άγριες μάχες Homer präsentierte in seinen Epen erbitterte Schlachten Homer, in his epics, presented fierce battles Homero, en sus epopeyas, presentó terribles batallas Omero, nelle sue epopee, ha presentato battaglie feroci

μεταξύ των πολεμιστών unter den Kriegern between warriors entre los guerreros

με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια in great detail con un enorme detalle in grande dettaglio

και παραστατικότητα. und Leistung. and representation. y viveza.

Ετσι, σήμερα, όταν ένας καβγάς Also heute, wenn ein Kampf So today, when a quarrel Así que, hoy en día, cuando un conflicto Così, oggi, quando un combattimento

έχει πολύ μεγάλη ένταση has a very high intensity es de una gran intensidad

και διάρκεια, αλλά και πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν und Dauer, sondern auch viele Beteiligte and duration, but also many people involved y duración, y además hay mucha gente involucrada, e durata, ma anche molte persone coinvolte

τότε τον ονομάζουμε "ομηρικός καβγάς". dann nennen wir es einen "homerischen Streit". then we call it the "Homeric quarrel". lo llamamos "pelea homérica".

Η Πηνελόπη ήταν η γυναίκα του Οδυσσέα Penelope war die Frau von Odysseus Penelope was Odysseus' wife Penélope era la esposa de Odiseo Penelope era la moglie di Odisseo

και η βασίλισσα της Ιθάκης. und die Königin von Ithaka. and the queen of Ithaca. y la reina de Ítaca. e la regina di Itaca.

Ο άντρας της έλειπε από το βασίλειο για 20 χρόνια. Ihr Mann war 20 Jahre lang vom Königreich abwesend. Her husband was missing from the kingdom for 20 years. Su esposo estuvo ausente del reino durante 20 años. Suo marito è stato assente dal regno per 20 anni.

Όμως εκείνη τον περίμενε υπομονετικά. Aber sie wartete geduldig auf ihn. But she was waiting for him patiently. Sin embargo, ella lo esperaba con paciencia. Ma lei lo aspettava pazientemente.

Πολλοί πλούσιοι άντρες ήθελαν να πάρουν τη θέση του Viele reiche Männer wollten seinen Platz einnehmen Many rich men wanted to take his place Muchos hombres ricos quisieron ocupar su lugar Molti uomini ricchi volevano prendere il suo posto

και να παντρευτούν την Πηνελόπη. und Penelope heiraten. and marry Penelope. y casarse con Penélope.

Εκείνη, όμως, επειδή πίστευε ότι ο Οδυσσέας θα γυρίσει Sie jedoch, weil sie glaubte, dass Odysseus zurückkehren wird She, however, because she believed that Odysseus would return Pero ella, como pensaba que Odiseo volvería, Ma lei, poiché credeva che Odisseo sarebbe tornato

τους είπε ότι θα παντρευτεί έναν από αυτούς sie sagte ihnen, sie würde einen von ihnen heiraten he told them he would marry one of them les dijo que se casaría con uno de ellos

μόλις τελειώσει το υφαντό της. sobald sie mit dem Weben fertig ist. as soon as she finishes her weaving. en cuanto acabase de tejer su tela.

Το πρωί το ύφαινε και το βράδυ το ξήλωνε. Morgens webte er es und abends holte er es heraus. In the morning he wove it and in the evening he took it off. Por la mañana la tejía y al anochecer la deshacía.

Και το υφαντό δεν τελείωνε ποτέ! Und das Weben hörte nie auf! And the weaving never ended! ¡Y la tela no se terminó nunca! E la tessitura non finiva mai!

Έτσι και σήμερα όταν ένα έργο Also heute bei einem Projekt So today when a project Así que todavía hoy, cuando un proyecto Così oggi, quando un progetto

ή μία εργασία, oder eine Aufgabe, or a job, o un trabajo

δεν τελειώνει ποτέ, endet nie, never ends, no se termina nunca

την ονομάζουμε "ο ιστός της Πηνελόπης". wir nennen es "Penelopes Netz". we call it "Penelope's web". lo llamamos "la tela de Penélope". la chiamiamo "la tela di Penelope".

Την τελευταία φράση για σήμερα Der letzte Satz für heute The last sentence for today La última frase de hoy L'ultima frase per oggi

την άκουσα και εγώ για πρώτη φορά, Ich habe es auch zum ersten Mal gehört, I heard it for the first time too, la escuché por primera vez Anch'io l'ho sentita per la prima volta,

και μου άρεσε πάρα πολύ, und es hat mir sehr gut gefallen and I liked it very much, y me gustó muchísimo.

Και στέφτηκα να σας την πω και σας. Und ich wurde gekrönt, es dir auch zu sagen. And I was crowned to tell it to you too. Y se me ocurrió compartirla con vosotros. E sono stato orgoglioso di dirvi anche questo.

"Έπεα πτερόεντα" "Epea pteroenta" "I flew feathers" "Las palabras se las lleva el viento" (las palabras vuelan)

είναι τα λόγια που πετούν. Es sind die Worte, die fliegen. are the words that fly. son las palabras que se van volando.

Αυτή η φράση μέσα της μία ποιητικότητα. In diesem Satz steckt Poesie. This phrase contains a quality. Esta frase tiene un aire poético.

Σύμφωνα με τον Όμηρο, τα λόγια μας, μόλις βγαίνουν από το στόμα μας, Laut Homer sind unsere Worte, sobald sie aus unserem Mund kommen, According to Homer, our words, as soon as they come out of our mouths, Según Homero, tan pronto como las palabras salen de nuestra boca Secondo Omero, le nostre parole escono semplicemente dalla bocca,

τα παίρνει ο αέρας και πετούν. der Wind hebt sie auf und sie fliegen davon. the wind picks them up and they fly. el aire se las lleva y vuelan.

Σήμερα χρησιμοποιούμε αυτήν την έκφραση Heute verwenden wir diesen Ausdruck Today we use this expression Hoy en día usamos esta expresión

όταν θέλουμε να μιλήσουμε για λόγια που δεν έχουν αξία. wenn wir über Worte sprechen wollen, die keinen Wert haben. when we want to talk about words that have no value. cuando queremos hablar de palabras que no tienen valor. quando vogliamo parlare di parole che non hanno valore.

Αυτό, λοιπόν, ήταν το βίντεο για σήμερα. Das war also das Video für heute. So that's the video for today. Y este ha sido el vídeo de hoy. Questo era il video di oggi.

Ομολογώ πως ήταν ένα από τα αγαπημένα μου, Ich gebe zu, es war einer meiner Favoriten. I confess that it was one of my favorites, Confieso que ha sido uno de mis favoritos,

γιατί μου αρέσει πολύ η ποίηση και η λογοτεχνία. weil ich Poesie und Literatur sehr mag. because I really like poetry and literature. porque me encanta la poesía y la literatura.

Ελπίζω να άρεσε και σε σας Ich hoffe es hat euch auch gefallen I hope you liked it too Espero que os haya gustado también,

και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. und wir sehen uns in der nächsten Lektion. and we will tell you in the next lesson. nos vemos en la próxima clase.

Φιλάκια πολλά! Many kisses! ¡Muchos besos!