×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος δεκαοκτώ

Γ: Θέλω η κοπέλα του αδερφού μου να γυρίσει σπίτι και να βρει την Ελένη στο κρεβάτι τους.

Α: Μιλάτε σοβαρά; Μάλλον αστειεύεστε.

Γ: Όχι, μιλάω σοβαρά.

Θέλω να φέρω τον αδερφό μου σε αμήχανη θέση.

Α: Το να βρει την Ελένη στο κρεβάτι του θα μπορούσε να τοv φέρει σε αμήχανη θέση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.

Γ: Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει ο αδερφός μου.

Α: Θα συμφωνήσω.

Αυτό θα ήταν δύσκολο να εξηγηθεί.

Δε θα ήθελα να πρέπει να το εξηγήσω.

Ακόμη κι αν τον αγαπάει, θα είναι πραγματικά δύσκολο να το εξηγήσει.

Γ: Ελπίζω να αποφασίσει να τον παρατήσει, κι εγώ θα κρατήσω περισσότερα από τα χρήματα.

Α: Αυτό είναι σαφές.

Δεν είστε μια πολύ καλή αδερφή.

Γ: Τέλος πάντων.

Απλώς κάντε ό,τι λέω και θα πάρετε τα χρήματα.

Γ: Θέλω η κοπέλα του αδερφού μου να γυρίσει σπίτι και να βρει την Ελένη στο κρεβάτι τους. C: Ich möchte, dass das Mädchen meines Bruders nach Hause kommt und Helen auf ihrem Bett findet. C: I want my brother's girlfriend to come home and find Eleni in their bed. G: Quiero que la novia de mi hermano vuelva a casa y encuentre a Helen en su cama. C : Je veux que la petite amie de mon frère rentre à la maison et trouve Helen dans son lit. C: Voglio che la ragazza di mio fratello torni a casa e trovi Eleni nel loro letto. C: Eu quero que a namorada do meu irmão volte para casa e encontre Helen na cama deles. C: Я хочу, щоб дівчина мого брата прийшла додому і знайшла Елені в їхньому ліжку.

Α: Μιλάτε σοβαρά; Μάλλον αστειεύεστε. A: Ist das dein Ernst? Scherze nur. A: Are you serious? You must be joking. A: ¿Hablas en serio? Probablemente estés bromeando. R : T'es sérieux ? Tu blagues. R: Sei serio? Probabilmente stai scherzando. A: Você está falando sério? Você provavelmente está brincando.

Γ: Όχι, μιλάω σοβαρά. C: Nein, ich meine es ernst. C: No, I'm serious. G: No, lo digo en serio. C: Non, je suis sérieux. C: No, dico sul serio. C: Não, estou falando sério.

Θέλω να φέρω τον αδερφό μου σε αμήχανη θέση. Ich möchte meinen Bruder in eine peinliche Position bringen. I want to embarrass my brother. Quiero poner a mi hermano en una posición incómoda. Je veux mettre mon frère dans une position inconfortable. Voglio mettere mio fratello in una posizione imbarazzante. Eu quero colocar meu irmão em uma posição embaraçosa.

Α: Το να βρει την Ελένη στο κρεβάτι του θα μπορούσε να τοv φέρει σε αμήχανη θέση. A: Helen auf seinem Bett zu finden, könnte ihn in eine unangenehme Lage bringen. A: Finding Eleni in his bed could embarrass him. A: Encontrar a Helen en su cama podría avergonzarla. R: Trouver Eleni dans son lit pourrait le mettre dans une position inconfortable. A: Trovare Eleni nel suo letto potrebbe metterlo in una posizione imbarazzante. O: Znalezienie Eleni w jego łóżku może postawić go w niezręcznej sytuacji. A: Encontrar Helen em sua cama poderia envergonhá-la.

Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Daran besteht kein Zweifel. There is no doubt about it. No hay duda al respecto. Il n'y aucun doute à propos de ça. Non ci sono dubbi al riguardo. Nie ma co do tego wątpliwości. Não há dúvida sobre isso. У цьому немає жодних сумнівів.

Γ: Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει ο αδερφός μου. C: Das wäre für meinen Bruder sehr schwer zu erklären. C: This will be very difficult for my brother to explain. G: Eso sería muy difícil de explicar para mi hermano. C : Ce sera très difficile à expliquer pour mon frère. C: Sarà molto difficile da spiegare per mio fratello. C: To będzie bardzo trudne do wyjaśnienia mojemu bratu. G: Isso seria muito difícil para o meu irmão explicar.

Α: Θα συμφωνήσω. A: Ich stimme zu. A: I would agree. S: Estoy de acuerdo. R : Je serais d'accord. R: Sono d'accordo. O: Zgodzę się. A: Eu concordo. В: Я погоджуся.

Αυτό θα ήταν δύσκολο να εξηγηθεί. Das wäre schwer zu erklären. This would be hard to explain. Esto sería difícil de explicar. Ce serait difficile à expliquer. Questo sarebbe difficile da spiegare. Trudno to wytłumaczyć. Isso seria difícil de explicar.

Δε θα ήθελα να πρέπει να το εξηγήσω. Ich möchte es nicht erklären müssen. I wouldn't want to have to explain it. No me gustaría tener que explicarlo. Je ne voudrais pas avoir à l'expliquer. Non vorrei doverlo spiegare. Nie chciałbym tego wyjaśniać. Eu não gostaria de ter que explicar isso.

Ακόμη κι αν τον αγαπάει, θα είναι πραγματικά δύσκολο να το εξηγήσει. Selbst wenn er ihn liebt, wird es schwer zu erklären sein. Even if she loves him, it will be really hard to explain. Incluso si la ama, será muy difícil de explicar. Même si elle l'aime, ce sera vraiment difficile à expliquer. Anche se lei lo ama, sarà davvero difficile da spiegare. Nawet jeśli go kocha, będzie to naprawdę trudne do wytłumaczenia. Mesmo que ela o ame, será muito difícil de explicar.

Γ: Ελπίζω να αποφασίσει να τον παρατήσει, κι εγώ θα κρατήσω περισσότερα από τα χρήματα. C: Ich hoffe, er beschließt aufzugeben, und ich werde mehr von dem Geld behalten. C: I hope she decides to give him up, and I'll keep more of the money. G: Espero que decida renunciar, y me quedaré con más dinero. C : J'espère qu'elle décidera de l'abandonner, et je garderai plus d'argent. C: Spero che lei decida di lasciarlo, e manterrò più soldi. C: Mam nadzieję, że zdecyduje się go zostawić, a ja zatrzymam więcej pieniędzy. G: Espero que ele decida desistir, e eu vou ficar com mais dinheiro. C: Сподіваюся, вона вирішить залишити його, і я залишу більше грошей.

Α: Αυτό είναι σαφές. A: Das ist klar. A: That is clear. A: Eso está claro. R : C'est clair. R: Questo è chiaro. A: Isso está claro. В: Це зрозуміло.

Δεν είστε μια πολύ καλή αδερφή. Du bist keine sehr gute Schwester. You are not a very good sister. No eres una muy buena hermana. Tu n'es pas une très bonne sœur. Non sei una brava sorella. Nie jesteś bardzo dobrą siostrą. Você não é uma irmã muito boa. Ти не дуже хороша сестра.

Γ: Τέλος πάντων. C: Wie auch immer. C: Anyway. C: como sea. C : Quoi qu'il en soit. C: Comunque. C: Enfim. С: У всякому разі.

Απλώς κάντε ό,τι λέω και θα πάρετε τα χρήματα. Tu einfach was ich sage und du bekommst das Geld. Just do what I say and you'll get the money. Solo haz lo que te digo y obtendrás el dinero. Faites ce que je dis et vous aurez l'argent. Fai quello che dico e otterrai i soldi. Po prostu rób to, co mówię, a dostaniesz pieniądze. Basta fazer o que eu digo e você receberá o dinheiro.