×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

► 014 - Foreign Service Institute - FSI (vol 1), 008 - Μάθημα 8

008 - Μάθημα 8

1 - Εγώ μαθαίνω Ελληνικά

2 - Στην τάξη μας είμαστε πέντε φοιτητές και κάποτε έξι

3 - Οι τέσσερις είναι διπλωματικοί υπάλληλοι κι ο ένας απ' την υπηρεσία πληροφοριών

4 - Ένας συμφοιτητής μου ειναι πολύ έξυπνος, μιλάει έξι γλώσσες

5 - Ο καθηγητής μας είναι Έλληνας απ' την Αθήνα. Τ' όνομά του είναι Παπαδόπουλος

6 - Αυτός μας διαβάζει διάφορες προτάσεις κι εμείς τις επαναλαμβάνουμε

7 - Ύστερα μας ρωτάει ερωτήσεις, μιλάμε κι ο καθένας λέει την γνώμη του

8 - Στο διάλειμμα πίνουμε τον ελληνικό καφέ μας κι έχουμε ευχάριστη συζήτηση

9 - Το βράδυ στο σπίτι μας πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας με την βοήθεια των μαγνητοφωνικών ταινιών

10 - Είναι δύσκολη δουλειά αλλά συγχρόνως και πολύ ευχάριστη

1 - Μαθαίνω / μάθω

Ελληνικός ή ό

τα Ελληνικά

Εγώ μαθαίνω Ελληνικά

2 - η τάξις

κάποτε

Στην τάξη μας είμαστε πέντε φοιτητές και κάποτε έξι

3 - διπλωματικός

η υπηρεσία

Η υπηρεσία πληροφοριών

Οι τέσσερεις είναι διπλωματικοί υπάλληλοι κι ο ένας απ' την υπηρεσία πληροφοριών

4 - ο συμφοιτητής

έξυπνος

μιλάω / μιλώ - μιλάει

η γλώσσα

Ένας συμφοιτητής μου ειναι πολύ έξυπνος, μιλάει έξι γλώσσες

5 - ο καθηγητής

η καθηγήτρια

ο Έλληνας

η Ελληνίδα

τ' όνομα

Ο καθηγητής μας είναι Έλληνας απ' την Αθήνα. Τ' όνομά του είναι Παπαδόπουλος 6 - διαβάζω // διαβάσω διάφορος η ο

η φράσις

η πρότασις // προτάσεις

επαναλαμβάνω // επαναλάβω

Αυτός μας διαβάζει διάφορες προτάσεις κι εμείς τις επαναλαμβάνουμε

7 - ρωτάω / ρωτώ

ρωτάει / ρωτά

η ερώτησις // ερώτηση

οι ερωτήσεις

μιλάμε

καθένας / καθεμία καθεμιά / καθένα

η γνώμη

Ύστερα μας ρωτάει ερωτήσεις, μιλάμε κι ο καθένας λέει την γνώμη του

8 - το διάλειμμα

ευχάριστος

η συζήτησις / συζήτηση

Στο διάλειμμα πίνουμε τον ελληνικό καφέ μας κι έχουμε ευχάριστη συζήτηση

9 - το βράδυ

το σπίτι

το μάθημα

τα μαθήματα

η βοήθεια

η ταινία

η μαγνητοφωνικά ταινία

Το βράδυ στο σπίτι μας πρέπει να μάθουμε το μάθημα μας με την βοήθεια των μαγνητοφωνικών ταινιών

10 - δύσκολος

η δουλειά

συγχρόνως

Είναι δύσκολη δουλειά αλλά συγχρόνως και πολύ ευχάριστη

- Εγώ μαθαίνω Ελληνικά

► Στην τάξη μας είμαστε πέντε φοιτητές και κάποτε έξι

- Οι τέσσερεις είναι διπλωματικοί υπάλληλοι κι ο ένας απ' την υπηρεσία πληροφοριών

► Ένας συμφοιτητής μου ειναι πολύ έξυπνος, μιλάει έξι γλώσσες

- Ο καθηγητής μας είναι Έλληνας απ' την Αθήνα. Τ' όνομά του είναι Παπαδόπουλος ► Αυτός μας διαβάζει διάφορες προτάσεις κι εμείς τις επαναλαμβάνουμε - Ύστερα μας ρωτάει ερωτήσεις, μιλάμε κι ο καθένας λέει την γνώμη του

► - Στο διάλειμμα πίνουμε τον ελληνικό καφέ μας κι έχουμε ευχάριστη συζήτηση

- Το βράδυ στο σπίτι μας πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας με την βοήθεια των μαγνητοφωνικών ταινιών

► Είναι δύσκολη δουλειά αλλά συγχρόνως και πολύ ευχάριστη

---------------------------------------------

---------------------------------------------------------

- Ποιος μαθαίνει Ελληνικά;

► Εγώ μαθαίνω Ελληνικά.

- Πόσοι φοιτητές είστε στην τάξη σας;

►Στην τάξη μας είμαστε πέντε φοιτητές.

- Είναι όλοι οι φοιτητές διπλωματικοί υπάλληλοι;

►Όχι ο ένας απ' αυτούς ειναι απ' την υπηρεσία πληροφοριών.

- Τι είναι ένας συμφοιτητής σας;

► Ένας συμφοιτητής μου ειναι πολύ έξυπνος.

- Πόσες γλώσσες μιλάει αυτός;

► Μιλάει έξι γλώσσες.

- Απο πού είναι ο καθηγητής μας;

►Είναι Έλληνας απ' την Αθήνα.

- Πώς τον λένε;

►Τον λένε Παπαδόπουλος.

- Τι κάνει ο καθηγητής μας στην τάξη;

► Μας διαβάζει διάφορες προτάσεις.

- Τι κάνουν οι φοιτητές;

► Επαναλαμβάνουν τις προτάσεις.

- Τι ρωτάει ύστερα ο καθηγητής;

►Μας ρωτάει ερωτήσεις.

- Τι κάνει κάθε φοιτητής;

►Μιλάει και λέει την γνώμη του.

- Τι κάνετε στο διάλειμμα;

►Πίνουμε τον ελληνικό καφέ μας κι έχουμε ευχάριστη συζήτηση.

- Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ στο σπίτι μας;

►Πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας με την βοήθεια των μαγνητοφωνικών ταινιών.

- Πώς είναι αυτή η δουλειά;

►Είναι δύσκολη αλλά συγχρόνως και πολύ ευχάριστη.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Πριν φύγω με το τρένο πρέπει να έχω ένα εισιτήριο. Η Ελλάδα είναι ωραία χώρα.

Η σχολή αυτή είναι πολύ ακριβή.

Το σχολείο

Το υπουργείο

εξωτερικών

Το υπουργείο Αυτός θα σπουδάσει γιατρός. Εκείνη η χώρα είναι πολύ μακριά.

Εκείνος

Κάθε μέρα μεταφράζω το μάθημά μου

Δεν θα πάμε μόνο στην Αθήνα θα πάμε και στην Πάτρα

Αυτό το ξενοδοχείο έχει πολλά πράγματα

Το πράγμα

Αυτή η χώρα έχει έναν μεγάλο πολιτισμό

Ο πολιτισμός

Στις τέσσερεις

Αυτός ακούει πάντα την μητέρα του

Ακούω

Εσείς διαβάζετε πάντα με προσοχή

Η προσοχή

Η κόρη της την βοηθάει σ' όλες τις δουλειές της.

Βοηθώ

Πολλοί διπλωματικοί υπάλληλοι σήμερα θέλουν να πάνε στην Ελλάδα. Αλλά πριν πάνε σ' αυτά την χώρα πρέπει να μάθουν ελληνικά. Γι' αυτό αρχίζουν μαθήματα ελληνικών στην Διπλωματική σχολή του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον.

Η ελληνική τάξις έχει πάντα ένα μικρό αριθμό φοιτητών. Οι φοιτητές σπουδάζουν έξι ώρες την ημέρα. Ο καθηγητής τους διαβάζει προτάσεις κι εκείνοι τις επαναλαμβάνουν και ύστερα αυτός τους ρωτάει ερωτήσεις έχουν συζήτηση και κάποτε μεταφράζουν το μάθημά τους. Και δεν μαθαίνουν μόνο την γλώσσα αλλά μαθαίνουν και πολλά πράγματα για τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Ύστερα από την τάξι στις πέντε οι φοιτητοί πηγαίνουν κι άκουνε με προσοχή τις μαγνητοφωνικές ταινίες που υπάρχουν στην διπλωματική σχολή κι αυτό τους βοηθάει πολύ για να μάθουν το μάθημά τους.

Έτσι πολύ γρήγορα μπορούν και μιλάνε πολύ καλά ελληνικά.

--------------------------------------------- Ποιοι άνθρωποι θέλουν σήμερα να πάνε στην ελλάδα; ►Πολλοί διπλωματικοί υπάλληλοι.

Τι πρέπει να κάνουν πριν πάνε στη χώρα αυτή;

► Πρέπει να μάθουν ελληνικά

Που αρχίζουν μαθήματα ελληνικών;

►Στην Διπλωματική σχολή του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον.

Έχει η ελληνική τάξις πολλούς φοιτητές;

► Όχι, η ελληνική τάξις έχει πάντα ένα μικρό αριθμό φοιτητών.

Πόσες ώρες την ημέρα σπουδάζουν οι φοιτητές στην τάξη τους;

► Σπουδάζουν έξι ώρες την ημέρα.

Τι κάνουν εκεί;

►Ο καθηγητής τους διαβάζει προτάσεις κι εκείνοι τις επαναλαμβάνουν. Ύστερα αυτός τους ρωτάει ερωτήσεις έχουν συζήτηση και κάποτε μεταφράζουν το μάθημά τους.

Μαθαίνουν μόνο την γλώσσα σ' αυτή τη σχολή;

► Όχι, μαθαίνουν επίσης και πολλά πράγματα για τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Τι κάνουν οι φοιτητές ύστερα απο την τάξη;

►Πηγαίνουν κι άκουνε με προσοχή τις μαγνητοφωνικές ταινίες.

Τους βοηθάει αυτό για να μάθουν την γλώσσα;

►Μάλιστα, τους βοηθάει πάρα πολύ.

--------------------------------------------- Το σπίτι μου είναι εδώ. Το λεωφορείο σου φεύγει σήμερα.

Η θέσις του δεν είναι καλή.

Η δουλειά του είναι πολύ καλή.

Το δωμάτιο του έχει πολλά παράθυρα.

Το ποτό μας είναι η ρετσίνα.

Tο εθνικό σας φαί είναι το αρνάκι.

Οι γυναίκες τους είναι νέες.

Τα νοσοκομεία τους δεν είναι καθόλου καλά.

Ο κινηματογραφός τους είναι μεγάλος.

Εμένα με λένε Τζον.

Εσενα σε λένε Νίκο.

Αυτόν τον ρωτάνε ερωτήσεις.

Αυτήν την λένε Μαρία.

Εμάς μας νομίζουν έξυπνους.

Εσάς σας θέλει το παιδί σας.

Αυτούς τους λένε Τζον και Νίκο.

Αυτές τις βλέπουν κάθε μέρα.

Με λενε τζον.

Σε ξέρουν καλά.

Τον βλέπουν κάθε μέρα.

Την θέλουν για δουλειά.

Το πίνει με γάλα.

Μας λένε Μαρία και Νίκο.

Σας πίνει το τσάι σας.

Τους βλέπει κάθε μέρα.

Τις ρωτάει ερωτήσεις.

Τα πουλάει δέκα δραχμές.

Εμένα μου μιλάει ελληνικά.

Εσένα σου πουλάνε εισιτήρια.

Εμάς, μας επαναλαμβάνουν προτάσεις.

Εσάς, σας λένε Νίκο.

Μου μιλάει ελληνικά.

Σου λέω καλημέρα.

Του επαναλαμβάνει προτάσεις.

Της διαβάζει το μάθημα.

Του μιλάει ελληνικά.

Μας πουλάει το εστιατόριο.

Σας λέει πολλά πράγματα.

Τους μιλάνε τα παιδιά τους.

Τους διαβάζουν το μάθημα.

Τους μιλάνε ελληνικά.

Αυτός είναι καλός.

Αυτουνού το σπίτι είναι ακριβό.

Αυτηνής η μητέρα είναι άρρωστη.

Αυτουνού το εστιατόριο είναι φτηνό.

Αυτόν τον λένε Νίκο.

Αυτήν την ξέρω.

Αυτό το βλέπω κάθε μέρα.

Αυτή είναι πολύ έξυπνη.

Αυτωνών το αυτοκίνητο είναι μικρό.

Αυτωνών η σχολή είναι κοντά στο υπουργείο.

Αυτούς τους λένε Νίκο και Αλέξανδρο.

Αυτές τις ξέρουν οι μητέρες μας.

Αυτά τα βλέπουν κάθε μέρα.

Εκείνος εκεί είναι ναύτης.

Εκεινού το σπίτι είναι πολύ μακριά.

Ο αδερφός εκείνης είναι υπάλληλος.

Το αυτοκίνητο εκεινού είναι πολύ μικρό.

Τα παιδιά εκεινών είναι πολύ έξυπνα.

Εκείνους εκεί τους λένε Τζον και Νίκο.

ΕκεΙνες εκεΙ δεν τις ξέρουν καλά.

Εκείνα είναι τα παιδιά τους.

Ποιος είναι αυτός;

Ποια είναι αυτή;

Ποιο είναι αυτό;

Ποιανού είναι αυτό το σπίτι;

Ποιανής είναι το αυτοκίνητο;

Ποιανού είναι αυτό το ξενοδοχείο;

Ποιοι θα πάνε στο εστιατόριο;

Ποιες θα πάνε στο υπουργέιο;

Ποια παιδιά πηγαίνουν σε αυτή τη σχολή;

Ποιανών είναι αυτά τα λεωφορεία;

Ποιούς θα ρωτήσετε ερωτήσεις;

Ποιες δεν συμφωνούν μαζί σας;

Ποια εστιατόρια έχουν ρετσίνα;

Με ποιον θα πάτε στην Αθήνα;

Πόσος κόσμος θα είναι στο σπιτι σας;

Πόσο καφέ θέλετε;

Πόση ζάχαρη θέλετε;

Πόσο γάλα θέλετε;

Πόσοι κύριοι θα είναι στο εστιατόριο ;

Πόσες γυναίκες είναι εδώ;

Πόσα ξενοδοχεία είναι στην Αθήνα;

Πόσων ναυτών οι γυναίκες θα πάνε στην Αθήνα;

Πόσων γυναικών τα παιδιά θα πάνε στην Αθήνα;

Πόσους φοιτητές έχετε;

Πόσες γυναίκες βλέπετε;

Πόσα παιδιά έχετε;

- Πόσοι φοιτητές είναι στην ταξη σας;

- Πόσοι απ' αυτούς είναι διπλωματίκοι υπάλληλοι

- Πόσοι απ' την υπηρεσία πληροφορών

- Τι κάνετε στην τάξη σας

- Τι κάνει ο καθηγητής σας στην τάξη

- Τον ρωτάτε κάποτε ερωτήσεις τον καθηγητά σας

- Τι λέει αυτός οταν δεν ξέρετε το μάθημα σας

- Πόσες γλώσσες μιλάτε

- Τι κάνουν οι φοιτητές στο διάλειμμα

- Πως μαθαίνετε το μάθημα σας

- Μπορείτε να μεταφράσετε δύσκολες ελληνικές προτάσεις

- Ακούτε κάθε μέρα τις μαγνητοφωνικές ταινίες

- Ποιο είναι το όνομα της σχολής που σπουδάζετε ελληνικά

- Πως τον λένε τον καθηγητή σας

- Είναι δύσκολη η δουλειά σας στο υπουργείο εξωτερικών

- Νομίζετε πως τα ελληνικά είναι δύσκολη γλώσσα

- Νομίζετε πως η ελλάδα είναι ωραία χώρα

- Νομίζετε πως οι έλληνες είναι ωραίοι και πως οι ελληνίδες έχουν ωραία και μεγάλα μάτια

008 - Μάθημα 8 008 - Lektion 8 008 - Lesson 8 008 - Lección 8 008 - Leçon 8 008 - 第8課 008 - Lição 8 008 - Урок 8 008 - Ders 8 008 - 第 8 课

1 - Εγώ μαθαίνω Ελληνικά 1 - I Learn Greek 1 - J'apprends le grec

2 - Στην τάξη μας είμαστε πέντε φοιτητές και κάποτε έξι |classroom||||students||"sometimes"| 2 - In unserer Klasse gibt es fünf Schüler und manchmal sechs 2 - In our class we are five students and sometime six 2 - Dans notre classe il y a cinq élèves et parfois six

3 - Οι τέσσερις είναι διπλωματικοί υπάλληλοι κι ο ένας απ' την υπηρεσία πληροφοριών |Four|||||||||intelligence service|intelligence service 3 - Die vier sind Diplomaten und einer vom Geheimdienst 3 - The four are diplomatic employees and one from the intelligence service 3 - Les quatre sont des officiers diplomatiques et un est du service de renseignement

4 - Ένας συμφοιτητής μου ειναι πολύ έξυπνος, μιλάει έξι γλώσσες |||||smart||| 4 - My fellow student is very smart, speaks six languages 4 - Un camarade de classe à moi est très intelligent, il parle six langues

5 - Ο καθηγητής μας είναι Έλληνας απ' την Αθήνα. |professor|||||| 5 - Our teacher is a Greek from Athens. 5 - Notre professeur est grec d'Athènes. Τ' όνομά του είναι Παπαδόπουλος His name is Papadopoulos Il s'appelle Papadopoulos

6 - Αυτός μας διαβάζει διάφορες προτάσεις κι εμείς τις επαναλαμβάνουμε ||reads|various|sentences||||we repeat them 6 - Er liest uns verschiedene Sätze vor und wir wiederholen sie 6 - He reads to us several suggestions and we repeat them 6 - Il nous lit différentes phrases et nous les répétons

7 - Ύστερα μας ρωτάει ερωτήσεις, μιλάμε κι ο καθένας λέει την γνώμη του ||asks us|||||each one|||opinion| 7 - Dann stellt er uns Fragen, wir reden und jeder sagt seine Meinung 7 - He then asks questions, we talk and everybody says his opinion 7 - Puis il nous pose des questions, on discute et chacun donne son avis

8 - Στο διάλειμμα πίνουμε τον ελληνικό καφέ μας κι έχουμε ευχάριστη συζήτηση |break|||||||||pleasant conversation 8 - At the break we drink our Greek coffee and we have a pleasant conversation 8 - Pendant la pause, nous buvons notre café grec et avons une conversation agréable

9 - Το βράδυ στο σπίτι μας πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας με την βοήθεια των μαγνητοφωνικών ταινιών |evening||||"must" or "have to"||learn||||||help of tapes||tape recordings|tape recordings 9 - In the evening at home we have to learn our lesson with the help of tape recorders 9 - Le soir à la maison nous devons apprendre notre leçon à l'aide de cassettes

10 - Είναι δύσκολη δουλειά αλλά συγχρόνως και πολύ ευχάριστη |difficult|job||at the same time||| 10 - It is a difficult job but at the same time very enjoyable 10 - C'est un travail difficile mais en même temps très agréable

1 - Μαθαίνω / μάθω 1 - I learn 1 - J'apprends / j'apprends

Ελληνικός ή ό Greek or whatever grec ou

τα Ελληνικά the Greek le grec

Εγώ μαθαίνω Ελληνικά I am learning Greek j'apprends le grec

2 - η τάξις 2 - the class 2 - le taxi

κάποτε once une fois

Στην τάξη μας είμαστε πέντε φοιτητές και κάποτε έξι There are five students in our class and sometimes six Dans notre classe, il y a cinq élèves et parfois six

3 - διπλωματικός 3 - diplomatic

η υπηρεσία the service

Η υπηρεσία πληροφοριών The information service

Οι τέσσερεις είναι διπλωματικοί υπάλληλοι κι ο ένας απ' την υπηρεσία πληροφοριών The four are diplomats and one is from the intelligence service

4 - ο  συμφοιτητής 4 - the fellow

έξυπνος smart

μιλάω / μιλώ - μιλάει I speak / I speak - he speaks

η γλώσσα the language

Ένας συμφοιτητής μου ειναι πολύ έξυπνος, μιλάει έξι γλώσσες One of my fellow students is very smart, she speaks six languages

5 -  ο καθηγητής 5 - the professor

η καθηγήτρια the teacher

ο Έλληνας the Greek

η Ελληνίδα The Greek woman

τ' όνομα the name

Ο καθηγητής μας είναι Έλληνας απ' την Αθήνα. Our teacher is a Greek from Athens. Τ' όνομά του είναι Παπαδόπουλος 6 - διαβάζω // διαβάσω His name is Papadopoulos 6 - I read // I read διάφορος η ο various the o

η φράσις the phrase

η πρότασις // προτάσεις the sentence // sentences

επαναλαμβάνω // επαναλάβω I repeat // I repeat

Αυτός μας διαβάζει διάφορες προτάσεις κι εμείς τις επαναλαμβάνουμε He reads us various sentences and we repeat them

7 - ρωτάω / ρωτώ He reads several of our suggestions and we repeat it

ρωτάει / ρωτά asks / asks

η ερώτησις // ερώτηση the question // question

οι ερωτήσεις the question // question

μιλάμε we speak

καθένας / καθεμία   καθεμιά /  καθένα each / each one / each

η γνώμη each / each of them / each

Ύστερα μας ρωτάει ερωτήσεις, μιλάμε κι ο καθένας λέει την γνώμη του Then he asks us questions, we talk and everyone says their opinion

8 - το διάλειμμα He then asks questions, we talk and everybody says his opinion

ευχάριστος 8 - the break

η συζήτησις / συζήτηση the discussion

Στο διάλειμμα πίνουμε τον ελληνικό καφέ μας κι έχουμε ευχάριστη συζήτηση discussing / discussing

9 - το βράδυ At the break we drink our Greek coffee and we have a pleasant conversation

το σπίτι home

το μάθημα the lesson

τα μαθήματα the lessons

η βοήθεια the help

η ταινία the movie

η μαγνητοφωνικά ταινία the tape recorder

Το βράδυ στο σπίτι μας πρέπει να μάθουμε το μάθημα μας με την βοήθεια των μαγνητοφωνικών ταινιών the tape recorder

10 - δύσκολος 10 - difficult

η δουλειά the job

συγχρόνως at the same time

Είναι δύσκολη δουλειά αλλά συγχρόνως και πολύ ευχάριστη Es ist ein schwieriger Job, aber gleichzeitig sehr angenehm at the same time

- Εγώ μαθαίνω Ελληνικά It's a tough job but at the same time very pleasant

► Στην τάξη μας είμαστε πέντε φοιτητές και κάποτε έξι . In our class there are five students and sometimes six

- Οι τέσσερεις είναι διπλωματικοί υπάλληλοι κι ο ένας απ' την υπηρεσία πληροφοριών - The four are diplomats and one from the intelligence service

► Ένας συμφοιτητής μου ειναι πολύ έξυπνος, μιλάει έξι γλώσσες ► A classmate of mine is very smart, he speaks six languages

- Ο καθηγητής μας είναι Έλληνας απ' την Αθήνα. - Our teacher is a Greek from Athens. Τ' όνομά του είναι Παπαδόπουλος ► Αυτός μας διαβάζει διάφορες προτάσεις κι εμείς τις επαναλαμβάνουμε His name is Papadopoulos ► He reads us various sentences and we repeat them - Ύστερα μας ρωτάει ερωτήσεις, μιλάμε κι ο καθένας λέει την γνώμη του - Then he asks us questions, we talk and everyone says his opinion

► - Στο διάλειμμα πίνουμε τον ελληνικό καφέ μας κι έχουμε ευχάριστη συζήτηση ► - During the break we drink our Greek coffee and have a pleasant conversation

- Το βράδυ στο σπίτι μας πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας με την βοήθεια των μαγνητοφωνικών ταινιών - He then asks questions, we talk and everybody says his opinion

► Είναι δύσκολη δουλειά αλλά συγχρόνως και πολύ ευχάριστη ► At the break we drink our Greek coffee and we have a pleasant conversation

---------------------------------------------

---------------------------------------------------------

- Ποιος μαθαίνει Ελληνικά; - Wer lernt Griechisch? - Who learns Greek?

► Εγώ μαθαίνω Ελληνικά. - Who learns Greek?

- Πόσοι φοιτητές είστε στην τάξη σας; - Wie viele Schüler sind Sie in Ihrer Klasse? - How many students are you in your class?

►Στην τάξη μας είμαστε πέντε φοιτητές. - How many students are you in your class?

- Είναι όλοι οι φοιτητές διπλωματικοί υπάλληλοι; - Sind alle Studenten Diplomaten? - Are all students diplomats?

►Όχι ο ένας απ' αυτούς ειναι απ' την υπηρεσία πληροφοριών. - Are all students diplomatic employees?

- Τι είναι ένας συμφοιτητής σας; ►No one of them is from the information service.

► Ένας συμφοιτητής μου ειναι πολύ έξυπνος. - What is your fellow student?

- Πόσες γλώσσες μιλάει αυτός; - How many languages does he speak?

► Μιλάει έξι γλώσσες. Ει Speaks six languages.

-  Απο πού είναι ο καθηγητής μας; - Where is our teacher from?

►Είναι Έλληνας απ' την Αθήνα. - Where is our professor?

- Πώς τον λένε; - What's his name;

►Τον λένε Παπαδόπουλος.

- Τι κάνει  ο καθηγητής μας στην τάξη; - What does our class teacher do?

► Μας διαβάζει διάφορες προτάσεις. - What does our professor do in the classroom?

- Τι κάνουν οι φοιτητές; ► It reads to us several suggestions.

► Επαναλαμβάνουν τις προτάσεις. - What do students do?

-  Τι ρωτάει ύστερα ο καθηγητής; ► Repeat proposals.

►Μας ρωτάει ερωτήσεις. - What then does the professor ask?

- Τι κάνει κάθε φοιτητής; - What does each student do?

►Μιλάει και λέει την γνώμη του. - What does every student do?

- Τι κάνετε στο διάλειμμα; ► He speaks and tells his opinion.

►Πίνουμε τον ελληνικό καφέ μας κι έχουμε ευχάριστη συζήτηση. - What are you doing in the break?

- Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ στο σπίτι μας; - Was solltest du nachts in unserem Haus tun? ►We drink our Greek coffee and have a pleasant conversation.

►Πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας με την βοήθεια των μαγνητοφωνικών ταινιών. We need to learn our lesson with the help of videotapes.

- Πώς είναι αυτή η δουλειά; - Wie ist dieser Job? ►We must learn our lesson with the help of tape recorders.

►Είναι δύσκολη αλλά συγχρόνως και πολύ ευχάριστη. - How is this job?

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Πριν φύγω με το τρένο πρέπει να έχω ένα εισιτήριο. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - Bevor ich mit dem Zug abreise, muss ich ein Ticket haben. ►This is difficult but at the same time very pleasant. Η Ελλάδα είναι ωραία χώρα. Greece is a beautiful country.

Η σχολή αυτή είναι πολύ ακριβή. Before I leave by train I have to have a ticket

Το σχολείο The school

Το υπουργείο The Ministry

εξωτερικών fremd foreign

Το υπουργείο Αυτός θα σπουδάσει γιατρός. Ministerium Er wird Medizin studieren. The Foreign Ministry Εκείνη η χώρα είναι πολύ μακριά. Das Land ist weit weg. That country is far away.

Εκείνος He will study a doctor

Κάθε μέρα μεταφράζω το μάθημά μου That country is too far away

Δεν θα πάμε μόνο στην Αθήνα θα πάμε και στην Πάτρα Wir werden nicht nur nach Athen gehen, wir werden auch nach Patras gehen We will not only go to Athens, we will also go to Patras

Αυτό το ξενοδοχείο έχει πολλά πράγματα Every day I translate my lesson

Το πράγμα We will not only go to Athens and we will go to Patras

Αυτή η χώρα έχει έναν μεγάλο πολιτισμό This country has a great culture

Ο πολιτισμός the thing

Στις τέσσερεις Um vier This country has a great culture

Αυτός ακούει πάντα την μητέρα του Er hört immer auf seine Mutter He always listens to his mother

Ακούω I listen

Εσείς διαβάζετε πάντα με προσοχή Sie lesen immer sorgfältig He always listens to his mother

Η  προσοχή The attention

Η κόρη της την βοηθάει σ' όλες τις δουλειές της. Ihre Tochter hilft ihr bei all ihren Aufgaben. You always read with care

Βοηθώ Help

Πολλοί διπλωματικοί υπάλληλοι σήμερα θέλουν να πάνε στην Ελλάδα. Her daughter helps her in all her chores Αλλά πριν πάνε σ' αυτά την χώρα  πρέπει να μάθουν ελληνικά. Γι' αυτό αρχίζουν μαθήματα ελληνικών στην Διπλωματική σχολή του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον. But before going to this country they have to learn Greek. That's why Greek language courses are starting at the State Department Diplomatic School in Washington.

Η ελληνική τάξις έχει πάντα ένα μικρό αριθμό φοιτητών. Many diplomats today want to go to Greece. Οι φοιτητές σπουδάζουν έξι ώρες την ημέρα. But before going to these countries they have to learn Greek. That's why they start Greek lessons at the Foreign Language School in Washington. Ο καθηγητής τους διαβάζει προτάσεις κι εκείνοι τις επαναλαμβάνουν και ύστερα αυτός τους ρωτάει ερωτήσεις έχουν συζήτηση και κάποτε μεταφράζουν το μάθημά τους. The Greek class always has a small number of students. Και δεν μαθαίνουν μόνο την γλώσσα αλλά μαθαίνουν και πολλά πράγματα για τον πολιτισμό της Ελλάδας. Students are studying six hours a day.

Ύστερα από την τάξι στις πέντε οι φοιτητοί πηγαίνουν κι άκουνε με προσοχή τις μαγνητοφωνικές ταινίες που υπάρχουν στην διπλωματική σχολή κι αυτό τους βοηθάει πολύ για να μάθουν το μάθημά τους. Nach dem Taxi um fünf gehen die Schüler und hören sich die Tonbandgeräte in der Diplomschule genau an. Dies hilft ihnen sehr, ihre Lektion zu lernen. Their teacher reads them, and they repeat them, and then he asks questions they have been discussing and sometimes translating their lesson.

Έτσι  πολύ γρήγορα μπορούν και μιλάνε πολύ καλά ελληνικά. So schnell können und sprechen sie sehr gut Griechisch. And they do not only learn the language but they also learn a lot about the culture of Greece.

--------------------------------------------- Ποιοι άνθρωποι θέλουν σήμερα να πάνε στην ελλάδα; ----------------------------------------- Welche Leute wollen heute gehen sie nach Griechenland? After class five, the students go and listen carefully to the tapes that exist in the diploma school and that helps them a lot to learn their lesson. ►Πολλοί διπλωματικοί υπάλληλοι. So very quickly they can speak very well Greek.

Τι πρέπει να κάνουν πριν πάνε στη χώρα αυτή; What should they do before going to this country?

► Πρέπει να μάθουν ελληνικά What people do today want to go to Greece?

Που αρχίζουν μαθήματα ελληνικών; ►Full diplomats

►Στην Διπλωματική σχολή του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον. What should they do before they go to this country?

Έχει η ελληνική τάξις πολλούς φοιτητές; Does the Greek taxi have many students?

► Όχι, η ελληνική τάξις έχει πάντα ένα μικρό αριθμό φοιτητών. Where do Greek lessons start?

Πόσες ώρες την ημέρα σπουδάζουν οι φοιτητές στην τάξη τους; ►The Diplomatic School of the Foreign Ministry in Washington.

► Σπουδάζουν έξι ώρες την ημέρα. Does the Greek class have many students?

Τι κάνουν εκεί; Was machen die da? ► No, the Greek class always has a small number of students.

►Ο καθηγητής τους διαβάζει προτάσεις κι εκείνοι τις επαναλαμβάνουν. ΚαθηThe teacher reads them sentences and they repeat them. Ύστερα αυτός τους ρωτάει ερωτήσεις έχουν συζήτηση και κάποτε μεταφράζουν το μάθημά τους. Then he asks them questions, they have a discussion and sometimes they translate their lesson.

Μαθαίνουν μόνο την γλώσσα σ' αυτή τη σχολή; Do they only learn the language in this school?

► Όχι, μαθαίνουν επίσης και πολλά πράγματα για τον πολιτισμό της Ελλάδας. ►The teacher reads them and they repeat them.

Τι κάνουν οι φοιτητές ύστερα απο την τάξη; Then he asks them questions they have been discussing and sometimes translating their lesson.

►Πηγαίνουν κι άκουνε με προσοχή τις μαγνητοφωνικές ταινίες. They go and listen carefully to the tapes.

Τους βοηθάει αυτό για να μάθουν την γλώσσα; Does this help them learn the language?

►Μάλιστα, τους βοηθάει πάρα πολύ. What do students do after the class?

--------------------------------------------- Το σπίτι μου είναι εδώ. --------------------------------------------- My house is here . Το λεωφορείο σου φεύγει σήμερα. Does it help them to learn the language?

Η θέσις του δεν είναι καλή. Seine Position ist nicht gut. His position is not good.

Η δουλειά του είναι πολύ καλή.

Το δωμάτιο του έχει πολλά παράθυρα. His room has many windows.

Το ποτό μας είναι η ρετσίνα. Our drink is retsina.

Tο εθνικό σας φαί είναι το αρνάκι. His position is not good.

Οι γυναίκες τους είναι νέες. His job is very good.

Τα νοσοκομεία τους δεν είναι καθόλου καλά. Their hospitals are not good at all.

Ο κινηματογραφός τους είναι μεγάλος. Their cinema is big.

Εμένα με λένε Τζον. Your national potion is the lamb.

Εσενα σε λένε Νίκο. Their women are new.

Αυτόν τον ρωτάνε ερωτήσεις. Sie stellen ihm Fragen. Their hospitals are not at all good.

Αυτήν την λένε Μαρία. Ihr Name ist Maria. Their movie is great.

Εμάς μας νομίζουν έξυπνους. Sie halten uns für schlau. They think we are smart.

Εσάς σας θέλει το παιδί σας. Ihr Kind will dich. It is you that your child wants.

Αυτούς τους λένε Τζον και Νίκο. He asks questions.

Αυτές τις βλέπουν κάθε μέρα. Sie sehen sie jeden Tag. This is what Maria says.

Με λενε τζον. We think smart.

Σε ξέρουν καλά. Sie kennen dich gut. Your child wants you.

Τον βλέπουν κάθε μέρα. Sie sehen ihn jeden Tag. These are called John and Nick.

Την θέλουν για δουλειά. Sie wollen sie für einen Job. They see them every day.

Το πίνει με γάλα. Er trinkt es mit Milch. He drinks it with milk.

Μας λένε Μαρία και Νίκο. Unsere Namen sind Maria und Niko. They know you well.

Σας πίνει το τσάι σας. Er trinkt deinen Tee. They see him every day.

Τους βλέπει κάθε μέρα. Er sieht sie jeden Tag. They want her for a job.

Τις ρωτάει ερωτήσεις. Er stellt ihnen Fragen. She drinks it with milk.

Τα πουλάει δέκα δραχμές. Er verkauft sie für zehn Drachmen. We are told by Maria and Nikos.

Εμένα μου μιλάει ελληνικά. Er spricht Griechisch zu mir. She drinks you your tea.

Εσένα σου πουλάνε εισιτήρια. Sie verkaufen Ihnen Tickets. He sees them every day.

Εμάς, μας επαναλαμβάνουν προτάσεις. Sie wiederholen ihre Vorschläge an uns. He asks questions.

Εσάς, σας λένε Νίκο. Sie nennen dich Nikos. He sells ten drachmas.

Μου μιλάει ελληνικά. Er spricht Griechisch zu mir. He speaks to me Greek.

Σου λέω καλημέρα. Ich sage guten Morgen. They sell you tickets.

Του επαναλαμβάνει προτάσεις. Sie wiederholt ihm Vorschläge. We repeat proposals.

Της διαβάζει το μάθημα. Er liest ihr die Lektion vor. You, they call you Nick.

Του μιλάει ελληνικά. Sie spricht Griechisch mit ihm. He speaks to me Greek.

Μας πουλάει το εστιατόριο. Das Restaurant verkauft uns. I say good morning.

Σας  λέει πολλά πράγματα. Es sagt dir viele Dinge. Repeats suggestions.

Τους μιλάνε τα παιδιά τους. Ihre Kinder sprechen mit ihnen. She reads the lesson.

Τους διαβάζουν το μάθημα. Sie lesen ihnen die Lektion vor. He speaks to him Greek.

Τους μιλάνε ελληνικά. Sie sprechen Griechisch mit ihnen. He sells us the restaurant.

Αυτός είναι καλός. Das ist gut. He tells you a lot of things.

Αυτουνού το σπίτι είναι ακριβό. Dieses Haus ist teuer. Their children talk to them.

Αυτηνής η μητέρα είναι άρρωστη. Ihre Mutter ist krank. They read the lesson.

Αυτουνού το εστιατόριο είναι φτηνό. They speak Greek.

Αυτόν τον λένε Νίκο. Er heißt Nikos. That's good.

Αυτήν την ξέρω. Ich kenne sie. This house is expensive.

Αυτό το βλέπω κάθε μέρα. This mother is sick.

Αυτή είναι πολύ έξυπνη. This restaurant is cheap.

Αυτωνών το αυτοκίνητο είναι μικρό. He's called him Nick.

Αυτωνών η σχολή είναι κοντά στο υπουργείο. I know that.

Αυτούς τους λένε Νίκο και  Αλέξανδρο. I see this every single day.

Αυτές τις ξέρουν οι μητέρες μας. Unsere Mütter wissen das. She is very smart.

Αυτά τα βλέπουν κάθε μέρα. These cars are small.

Εκείνος εκεί είναι ναύτης. Er ist dort ein Seemann. These schools are close to the ministry.

Εκεινού το σπίτι είναι πολύ μακριά. Das Haus ist zu weit weg. They call them Nick and Alexander.

Ο αδερφός εκείνης είναι υπάλληλος. Ihr Bruder ist Angestellter. These are what our mothers know.

Το αυτοκίνητο εκεινού είναι  πολύ μικρό. They see it every day.

Τα παιδιά εκεινών είναι πολύ έξυπνα. Ihre Kinder sind sehr schlau. He is a sailor there.

Εκείνους εκεί τους λένε Τζον και Νίκο. Die dort heißen John und Nico. The house is far away.

ΕκεΙνες εκεΙ δεν τις ξέρουν καλά. Die dort kennen sie nicht gut. That brother is an employee.

Εκείνα είναι τα παιδιά τους. Sie sind ihre Kinder. The car is very small.

Ποιος είναι αυτός; Wer ist das; The children of these are very smart.

Ποια είναι αυτή; Wer ist sie; Those in there are called John and Nick.

Ποιο είναι αυτό; They do not know them well.

Ποιανού είναι αυτό το σπίτι; Wessen Haus ist das? Those are their children.

Ποιανής είναι το αυτοκίνητο; Wessen Auto ist das? Who is this;

Ποιανού είναι αυτό το ξενοδοχείο; Who is she;

Ποιοι θα πάνε στο εστιατόριο; Wer geht ins Restaurant? What is it?

Ποιες θα πάνε στο υπουργέιο; Welche werden zum Ministerium gehen? Who is this house?

Ποια παιδιά πηγαίνουν σε αυτή τη σχολή; Welche Kinder besuchen diese Schule? Who is the car?

Ποιανών είναι αυτά τα λεωφορεία; Wem gehören diese Busse? Who is this hotel?

Ποιούς θα ρωτήσετε ερωτήσεις; Wem werden Sie Fragen stellen? Who will go to the restaurant?

Ποιες δεν συμφωνούν μαζί σας; Welche stimmen nicht mit Ihnen überein? What will they do to the ministry?

Ποια εστιατόρια έχουν ρετσίνα; Which children are going to this school?

Με ποιον θα πάτε στην Αθήνα; Mit wem wirst du nach Athen gehen? Who are these buses?

Πόσος κόσμος θα είναι στο σπιτι σας; Wie viele Leute werden in Ihrem Haus sein? Who will ask questions?

Πόσο καφέ θέλετε; Who do not agree with you?

Πόση ζάχαρη θέλετε; Which restaurants have retsina?

Πόσο γάλα θέλετε; Who will you go to Athens with?

Πόσοι κύριοι θα είναι στο εστιατόριο ; Wie viele Herren werden im Restaurant sein? How many people will be in your home?

Πόσες γυναίκες είναι εδώ; How much brown you want?

Πόσα ξενοδοχεία είναι στην Αθήνα; How much sugar do you want?

Πόσων ναυτών οι γυναίκες θα πάνε στην Αθήνα; Wie viele Seeleute werden die Frauen nach Athen fahren? How many sailors will women go to Athens?

Πόσων γυναικών τα παιδιά θα πάνε στην Αθήνα; Wie viele Frauenkinder werden nach Athen gehen? How many gentlemen will be in the restaurant?

Πόσους φοιτητές έχετε; Wie viele Studenten hast du? How many women are here?

Πόσες γυναίκες βλέπετε; Wie viele Frauen sehen Sie? How many hotels are in Athens?

Πόσα παιδιά έχετε; Wie viele Kinder hast du; How many women sailors will go to Athens?

- Πόσοι φοιτητές είναι στην ταξη σας; How many women will children go to Athens?

- Πόσοι απ' αυτούς είναι διπλωματίκοι υπάλληλοι How many students do you have?

- Πόσοι απ' την υπηρεσία πληροφορών - Wie viele vom Geheimdienst How many women do you see?

- Τι κάνετε στην τάξη σας How many children do you have;

- Τι κάνει ο καθηγητής σας στην τάξη - How many students are in your class?

- Τον ρωτάτε κάποτε ερωτήσεις τον καθηγητά σας - How many of them are diplomats?

- Τι λέει αυτός οταν δεν ξέρετε το μάθημα σας - Was sagt er, wenn Sie Ihre Lektion nicht kennen? - How many of the information service

- Πόσες γλώσσες μιλάτε - Wie viele Sprachen sprichst du? - What you do in your class

- Τι κάνουν οι φοιτητές στο διάλειμμα - What your professor does in the classroom

- Πως μαθαίνετε το μάθημα σας - Wie lernst du deine Lektion? - You ask him once questions your professor

- Μπορείτε να μεταφράσετε δύσκολες ελληνικές προτάσεις - Sie können schwierige griechische Sätze übersetzen - What does he say when you do not know your lesson

- Ακούτε κάθε μέρα τις μαγνητοφωνικές ταινίες - How many languages ​​do you speak

- Ποιο  είναι το όνομα της σχολής που σπουδάζετε ελληνικά - Wie heißt die Schule, die Sie auf Griechisch lernen? - What do students do in the break

- Πως τον λένε τον καθηγητή σας - How do you learn your lesson?

- Είναι δύσκολη η δουλειά σας  στο υπουργείο εξωτερικών - You can translate tough Greek suggestions

- Νομίζετε πως τα ελληνικά είναι δύσκολη γλώσσα - Denken Sie, dass Griechisch eine schwierige Sprache ist? - You think Greek is a difficult language

- Νομίζετε πως η ελλάδα είναι ωραία χώρα - What is the name of the school you are studying in Greek

- Νομίζετε πως οι έλληνες είναι ωραίοι και πως οι ελληνίδες έχουν ωραία και μεγάλα μάτια - Denken Sie, dass Griechen schön sind und dass griechische Frauen schöne und große Augen haben? - How your professor tells him