×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Gloss, Eser Zengini-İlgi Fakiri Müzeler

Eser Zengini-İlgi Fakiri Müzeler

Eser Zengini-İlgi Fakiri Müzeler Museums – Osman Hamdi Bey'in 1891 yılında kurduğu ilk Türk müzesi ve 1 milyondan fazla eseriyle dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni yılda sadece 200 bin kişi ziyaret ediyor. Müze-i. Gülhane Parkı'ndan Topkapı Sarayı'na doğru çıkan Osman Hamdi Bey Yokuşu'nda yer alan müze, Arkeoloji, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk olmak üzere üç ayrı bölümden oluşuyor. 19. yüzyıl sonlarında ünlü ressammüzeci Osman Hamdi Bey tarafından Müze-i Hümayun "İmparatorluk Müzesi" olarak kurulan ve 13 Haziran 1891'de hizmete açılan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, ilk Türk müzesi olmasının yanı sıra, dünyada müze olarak tasarlanmış ilk müze binası özelliğine de sahip bulunuyor. Balkanlar, Afrika, Anadolu, Mezopotamya, Arap yarımadası ve Afganistan gibi Osmanlı sınırları içinde yer almış bölgelerden toplanan 1 milyona yakın eserle dünyanın önde gelen müzeleri arasında bulunan Arkeoloji Müzeleri'nin ana binası Osman Hamdi Bey tarafından 1891'de mimar Alexadre Vallaury'ye inşa ettirildi. 1902 ile 1908'deki ilavelerle bugünkü durumuma getirilen müze ana binasının, müzede sergilenen İskender The Lahdi ile Ağlayan Kadınlar Lahdi'nden esinlenilerek yapılmış olan dış cephesi, İstanbul'daki neo-klasik tarz yapıların en iyi örneklerinden biri olarak biliniyor. 70 bin kitaplık kütüphane İki katlı binanın üst katında, çeşitli dönem ve medeniyetlere ait küçük boyutlu taş eserler, çanak çömlekler, pişmiş toprak heykelcikler, Hazine Bölümü'nde yaklaşık 800 bin sikke, mühür, nişan, madalya ve sikke kalıpları ile 70 bin civarında kitaba sahip bir kütüphane yer alıyor. Binanın alt kat salonlarında ise milattan önce 4. yüzyıla ait ve dönemin günümüze kadar ulaşan en nadide eserlerinden biri kabul edilen İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Satrap Lahdi, Lykia Lahdi, Tabnit Lahdi gibi Sayda kral mezarlarında bulunan ünlü lahitler, önemli antik kent ve bölgelerden gelen heykel ve kabartmaların yer aldığı Antik Çağ heykelciliği örnekleri bulunuyor. Aynı katta Arkaik dönemden Bizans dönemine kadar olan heykel sanatı gelişimi de, kronolojik sıralama içinde en seçkin örnekleriyle veriliyor. Ana binanın güneydoğu bitişiğinde yer alan 6 katlı ek binanın iki katında depo, dört katı ise sergileme salonu olarak kullanılırken, "Çağlarboyu İstanbul", "Çağlarboyu Anadolu ve Troya" ile "Anadolu'nun Çevre Kültürleri: Kıbrıs, sergileme salonları, Çocuk Müzesi ile mimari eserler ziyaretçi bekliyor. Müzenin diğer bölümleri 1998'de ziyarete açılan ThrakiaBithynia ve Bizans sergileme salonunda ise, "İstanbul'un Çevre Kültürleri" eserleri sergileniyor . 100. kuruluş yıl dönümü olan 1991 yılında alt kat salonlarında yapılan yeni düzenleme ve ek bina sergilemesi ile "Avrupa Konseyi Müze Ödülü" de alan müzenin, 1883 yılında Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar Okulu) olarak yaptırılan diğer binasında da Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve Arap eserleri sergileniyor. Müzenin bu bölümündeki ünik eserler arasında, Akad Kralı Naramsin'in steli, tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşması ve Zincirli heykeli ile 75 bin çivi yazılı belgenin korunduğu "Tablet Arşivi" yer alıyor. Arkeoloji Müzeleri'nin bir diğer bölümü olan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından 1472 tarihinde yaptırılan, ayrıca İstanbul'daki en eski Osmanlı sivil mimarlık örneklerinden biri olarak gösterilen Çinili Köşk'te, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait yaklaşık 2 bin nadide çini ve seramik eser sergileniyor.


Eser Zengini-İlgi Fakiri Müzeler Museums Rich in Art and Poor of Interest Музеи, богатые искусством и малоинтересные

Eser Zengini-İlgi Fakiri Müzeler Museums –  Osman Hamdi Bey'in 1891 yılında kurduğu ilk Türk müzesi ve 1 milyondan fazla eseriyle dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni yılda sadece 200 bin kişi ziyaret ediyor. Museum-i Hümayun (Imperial Museum), the first Turkish museum founded by Osman Hamdi Bey in 1891 and one of the largest museums in the world with more than 1 million works, today's Istanbul Archaeological Museums are opened only by 200 thousand per year. people are visiting. Museum-i Hümayun (Императорский музей), первый турецкий музей, основанный Османом Хамди Беем в 1891 году и один из крупнейших музеев мира с более чем 1 миллионом произведений, сегодня Археологические музеи Стамбула открывают всего 200 тысяч человек в год. которые посещают. Müze-i. Museum-i. Gülhane Parkı'ndan Topkapı Sarayı'na doğru çıkan Osman Hamdi Bey Yokuşu'nda yer alan müze, Arkeoloji, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk olmak üzere üç ayrı bölümden oluşuyor. The museum, which is located on the Osman Hamdi Bey Hill, which leads from Gülhane Park to Topkapı Palace, consists of three separate sections: Archeology, Museum of Ancient Oriental Art and Tiled Pavilion. Музей, расположенный на склоне Осман Хамди Бей, ведущем от парка Гюльхане к дворцу Топкапы, состоит из трех отдельных разделов: археологии, музея артефактов древнего Востока и изразцового киоска. 19\. yüzyıl sonlarında ünlü ressammüzeci Osman Hamdi Bey tarafından Müze-i Hümayun "İmparatorluk Müzesi" olarak kurulan ve 13 Haziran 1891'de hizmete açılan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, ilk Türk müzesi olmasının yanı sıra, dünyada müze olarak tasarlanmış ilk müze binası özelliğine de sahip bulunuyor. 19 \\. The Istanbul Archaeological Museums, founded by the renowned painter Osman Hamdi Bey at the end of the 16th century as the "Imperial Museum" and opened for service on June 13, 1891, is not only the first Turkish museum, but also the first museum building designed as a museum in the world. Balkanlar, Afrika, Anadolu, Mezopotamya, Arap yarımadası ve Afganistan gibi Osmanlı sınırları içinde yer almış bölgelerden toplanan 1 milyona yakın eserle dünyanın önde gelen müzeleri arasında bulunan Arkeoloji Müzeleri'nin ana binası Osman Hamdi Bey tarafından 1891'de mimar Alexadre Vallaury'ye inşa ettirildi. The main building of the Archaeological Museums, which is among the world's leading museums, was built by architect Alexadre Vallaury in 1891 with close to 1 million artifacts collected from the Ottoman borders such as Balkans, Africa, Anatolia, Mesopotamia, Arabian Peninsula and Afghanistan. . 1902 ile 1908'deki ilavelerle bugünkü durumuma getirilen müze ana binasının, müzede sergilenen İskender  The Lahdi ile Ağlayan Kadınlar Lahdi'nden esinlenilerek yapılmış olan dış cephesi, İstanbul'daki neo-klasik tarz yapıların en iyi örneklerinden biri olarak biliniyor. The exterior of the museum main building, which was brought to its present state with the additions in 1902 and 1908, is known as one of the best examples of neo-classical style structures in Istanbul, inspired by the Alexander The Sarcophagus and the Tomb of Crying Women. 70 bin kitaplık kütüphane İki katlı binanın üst katında, çeşitli dönem ve medeniyetlere ait küçük boyutlu taş eserler, çanak çömlekler, pişmiş toprak heykelcikler, Hazine Bölümü'nde yaklaşık 800 bin sikke, mühür, nişan, madalya ve sikke kalıpları ile 70 bin civarında kitaba sahip bir kütüphane yer alıyor. Library of 70 thousand books On the upper floor of the two-storey building, small-sized stone artifacts of various periods and civilizations, pottery, terracotta figurines, approximately 800 thousand coins in the Treasury Department, seal, engagement, medal and coin molds and has about 70 thousand books Includes a library. Binanın alt kat salonlarında ise milattan önce 4. yüzyıla ait ve dönemin günümüze kadar ulaşan en nadide eserlerinden biri kabul edilen İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Satrap Lahdi, Lykia Lahdi, Tabnit Lahdi gibi Sayda kral mezarlarında bulunan ünlü lahitler, önemli antik kent ve bölgelerden gelen heykel ve kabartmaların yer aldığı Antik Çağ heykelciliği örnekleri bulunuyor. In the lower floor halls of the building, the sarcophagi of Alexander the Great, the Weeping Women's sarcophagus, the Satrap sarcophagus, the Lycian sarcophagus, the Tabnit sarcophagus, dating from the 4th century BC and considered to be one of the most rare works of the period to date, are among the most important ancient cities and regions. There are examples of antique sculpture with sculptures and reliefs. Aynı katta Arkaik dönemden Bizans dönemine kadar olan heykel sanatı gelişimi de, kronolojik sıralama içinde en seçkin örnekleriyle veriliyor. On the same floor, the development of the art of sculpture from the Archaic period to the Byzantine period is given with the most outstanding examples in chronological order. Ana binanın güneydoğu bitişiğinde yer alan 6 katlı ek binanın iki katında depo, dört katı ise sergileme salonu olarak kullanılırken, "Çağlarboyu İstanbul", "Çağlarboyu Anadolu ve Troya" ile "Anadolu'nun Çevre Kültürleri: Kıbrıs,  sergileme salonları, Çocuk Müzesi ile mimari eserler ziyaretçi bekliyor. While the 6-storey annex building adjacent to the southeast of the main building is used as a depot on two levels and four floors as exhibition hall, "Çağlarboyu Istanbul", "Çağlarboyu Anatolia and Troy" and "Environmental Cultures of Anatolia: Cyprus, exhibition halls, Children's Museum and architecture Works are waiting for visitors. Müzenin diğer bölümleri 1998'de ziyarete açılan ThrakiaBithynia ve Bizans sergileme salonunda ise, "İstanbul'un Çevre Kültürleri" eserleri sergileniyor . Other parts of the museum, ThrakiaBithynia and Byzantine exhibition hall, which were opened to visitors in 1998, display the works of "Surrounding Cultures of Istanbul". 100\. kuruluş yıl dönümü olan 1991 yılında alt kat salonlarında yapılan yeni düzenleme ve ek bina sergilemesi ile "Avrupa Konseyi Müze Ödülü" de alan müzenin, 1883 yılında Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar Okulu) olarak yaptırılan diğer binasında da Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve Arap eserleri sergileniyor. one hundred\\. The museum, which received the "Council of Europe Museum Award" with the new arrangement and additional building exhibitions in the lower floor halls in 1991, which is the anniversary of its establishment, was built in 1883 by Osman Hamdi Bey as Sanayi-i Nefise (School of Fine Arts) in the other building of Anatolia, Mesopotamia. , Egyptian and Arabic works are on display. Müzenin bu bölümündeki ünik eserler arasında, Akad Kralı Naramsin'in steli, tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşması ve Zincirli heykeli ile 75 bin çivi yazılı belgenin korunduğu "Tablet Arşivi" yer alıyor. Among the unique works in this part of the museum are the steles of the Akkadian King Naramsin, the Kadeş Treaty, the first written agreement in history and the statue of Zincirli and the Tablet Tablet Archive uğu where 75 thousand cuneiform documents are preserved. Arkeoloji Müzeleri'nin bir diğer bölümü olan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından 1472 tarihinde yaptırılan, ayrıca İstanbul'daki en eski Osmanlı sivil mimarlık örneklerinden biri olarak gösterilen Çinili Köşk'te, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait yaklaşık 2 bin nadide çini ve seramik eser sergileniyor.