×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

'Bira mı, şarap mı?' çekişmesine bilimsel yanıt

'Bira mı, şarap mı?' çekişmesine bilimsel yanıt

Çay mı kahve mi tartışması kadar yaygın konulardan biri de bira ve şarapla ilgilidir.

Tatları bir yana bu iki alkollü içki vücudu ve sağlığı farklı etkiler.

Bira daha mı çok kilo yapar? Kalbe yararları var mıdır? Hangisi daha çok baş ağrısına yol açar? Burada bira ve şarapla ilgili doğru ve yanlış inançlara bilimsel açıklama getirmeye çalışalım.

Hangisi daha çabuk sarhoş eder?

Yarım litreyi aşkın büyük bir bardak bira ile orta boy kadeh şarap yaklaşık olarak aynı miktarda alkol içerir. Fakat sarhoşluk hali bu alkolün kana karışması ile, bunun hızı ise içkinin türü ile ilgilidir. Texas Güneybatı Tıp Merkezi'nde 15 erkekle yapılan bir deneyde onlardan farklı günlerde farklı içkiler denemeleri istendi.

Aldıkları alkol miktarı vücut ağırlıkları bakımından eşdeğerdi ve hepsinin de içkilerini 20 dakika içinde içmesi gerekiyordu. Beklendiği şekilde sert içkiler kana daha hızlı karışmış ve kandaki alkol miktarı artmıştı.

Şarap, içtikten 54 dakika sonra, bira ise 62 dakika sonra kandaki alkol miktarı bakımından tavan yapmıştı. Yani ‘kafayı daha çabuk bulma' anlamında bir bardak şarap yarım litre biradan daha etkiliydi. Sonuç: Biranın sizi utandırması daha az muhtemeldir.

Hangisi daha çok göbek yapar?

Hiç düşünmeden ‘bira göbeği' sözünün doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Alkol şekerden ötürü kalori içerir. Yarım litre birada 180 kalori vardır. Bu bir kadeh şarabın içerdiği kaloriden yüzde 50 daha fazladır. Orta derecede içki içenler açısından ise aradaki fark önemsenmeyecek kadar azdır.

Bir araştırmada bira ve şarap içenlerin orta vadede kilo almadığı görülmüştü. Fakat araştırma sadece 10 hafta sürmüştü ve bu süre içinde 1 kg alınmış olsa bile uzun vadede bunun toplamı büyük bir bira göbeği demektir. Sonuç: Göbek yapma bakımından bira az farkla öndedir denebilir.

Hangisi ertesi gün baş ağrısına yol açar?

Bilim insanları, içki sonrası oluşan baş ağrısı ve bulantı gibi ‘akşamdan kalma' haline neyin yol açtığını tam olarak bilmiyor.

Ancak vücudun su kaybetmesi en büyük etken olabilir. Çünkü alkol vücudumuza girenden daha fazla suyu idrar yoluyla dışarı atmaya neden olur. Fermentasyonun yan ürünleri de etkili olabilir.

Her içkiye özgü tat ve aromayı veren bu organik moleküller biraz fazla alındığında vücutta toksik etki yaratıp baş ağrısı ve bulantıya yol açabilir. Genel olarak koyu renkli içkilerin bu organik molekülleri daha fazla içerdiği sanılıyor.

Fakat buna dair kesin veriler bulunmuyor. Sonuç : Kesin sonuca varacak veri bulunmuyor.

Sağlık açısından hangisi daha iyi ya da kötü?

Günde bir kadeh şarap içmenin vücudu zindeleştirdiği, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabet riskini azalttığı söyleniyor.

Özellikle kırmızı şarapta bulunan ‘polifenol'lerin bunu sağladığı düşünülüyor. Bu maddelerin iltihabı azaltıcı ve vücuttaki zararlı kimyasalları temizleyici etkisinin olduğuna inanılıyor. Biranın da bir miktar polifenol içerdiği ancak bunun beyaz şaraptakine eşdeğer miktarda, yani kırmızı şaraptakinden daha az olduğu belirtiliyor.

Yani az miktarda içildiği takdirde bu içkiler yararlı olabilir. Sonuç: Kırmızı şarap biraya göre çok daha yararlı.


'Bira mı, şarap mı?' çekişmesine bilimsel yanıt "Bier oder Wein?" Wissenschaftliche Antwort auf Streit 'Beer or wine?' scientific response to strife

Çay mı kahve mi tartışması kadar yaygın konulardan biri de bira ve şarapla ilgilidir. Eines der Themen, das so häufig wie die Tee- oder Kaffeedebatte ist, dreht sich um Bier und Wein. Tea or coffee is one of the most common topics of discussion about beer and wine.

Tatları bir yana bu iki alkollü içki vücudu ve sağlığı farklı etkiler. Abgesehen vom Geschmack wirken sich diese beiden alkoholischen Getränke unterschiedlich auf Körper und Gesundheit aus. Aside from taste, these two alcoholic beverages affect their body and health differently. Помимо вкуса, эти два алкогольных напитка по-разному влияют на организм и здоровье.

Bira daha mı çok kilo yapar? Bier macht mehr Gewicht? Does the beer lose more weight? Kalbe yararları var mıdır? Gibt es Vorteile für das Herz? Are there any benefits to the heart? Есть ли польза для сердца? Hangisi daha çok baş ağrısına yol açar? Welche verursacht mehr Kopfschmerzen? Which leads to more headaches? Какой из них вызывает больше головной боли? Burada bira ve şarapla ilgili doğru ve yanlış inançlara bilimsel açıklama getirmeye çalışalım. Lassen Sie uns versuchen, eine wissenschaftliche Erklärung für wahre und falsche Überzeugungen über Bier und Wein zu liefern. Let us try to explain the correct and false beliefs about beer and wine. Здесь давайте попробуем дать научное объяснение истинным и ложным представлениям о пиве и вине.

Hangisi daha çabuk sarhoş eder? Which one gets drunk faster?

Yarım litreyi aşkın büyük bir bardak bira ile orta boy kadeh şarap yaklaşık olarak aynı miktarda alkol içerir. Ein großes Glas Bier über einem halben Liter und ein mittleres Glas Wein enthalten ungefähr die gleiche Menge Alkohol. Over half a liter of a large glass of beer and a medium glass of wine contain approximately the same amount of alcohol. Fakat sarhoşluk hali bu alkolün kana karışması ile, bunun hızı ise içkinin türü ile ilgilidir. Der Zustand der Trunkenheit hängt jedoch mit der Einmischung dieses Alkohols in das Blut zusammen, und seine Geschwindigkeit hängt mit der Art des Getränks zusammen. But the state of drunkenness of this alcohol into the bloodstream, its speed is related to the type of drink. Но состояние опьянения связано с смешиванием этого алкоголя с кровью, а его скорость связана с типом напитка. Texas Güneybatı Tıp Merkezi’nde 15 erkekle yapılan bir deneyde onlardan farklı günlerde farklı içkiler denemeleri istendi. In einem Experiment mit 15 Männern im Texas Southwestern Medical Center wurden sie gebeten, an verschiedenen Tagen verschiedene Getränke zu probieren. In an experiment with 15 men at the Texas Southwest Medical Center, they were asked to try different drinks on different days. В эксперименте с 15 мужчинами в Техасском юго-западном медицинском центре их попросили попробовать разные напитки в разные дни.

Aldıkları alkol miktarı vücut ağırlıkları bakımından eşdeğerdi ve hepsinin de içkilerini 20 dakika içinde içmesi gerekiyordu. Die Menge an Alkohol, die sie zu sich nahmen, entsprach ihrem Körpergewicht, und alle mussten ihr Getränk innerhalb von 20 Minuten trinken. The amount of alcohol they received was equivalent in body weight and they all had to drink in 20 minutes. Beklendiği şekilde sert içkiler kana daha hızlı karışmış ve kandaki alkol miktarı artmıştı. Erwartungsgemäß vermischten sich harte Getränke schneller mit dem Blut und der Alkoholgehalt im Blut nahm zu. As expected, hard drinks were mixed into the blood faster and the amount of alcohol in the blood increased.

Şarap, içtikten 54 dakika sonra, bira ise 62 dakika sonra kandaki alkol miktarı bakımından tavan yapmıştı. Wein erreichte seinen Höhepunkt im Blutalkoholgehalt 54 Minuten nach dem Trinken und Bier 62 Minuten nach dem Trinken. The wine peaked 54 minutes after drinking and 62 minutes after the beer. Yani ‘kafayı daha çabuk bulma' anlamında bir bardak şarap yarım litre biradan daha etkiliydi. Mit anderen Worten, ein Glas Wein war in Bezug auf das „High-Werden“ effektiver als ein Pint Bier. I mean, a glass of wine was more effective than half a liter of beer. Sonuç: Biranın sizi utandırması daha az muhtemeldir. Das Ergebnis: Bier ist weniger peinlich. Conclusion: Beer is less likely to embarrass you.

Hangisi daha çok göbek yapar? Which one makes more of a belly?

Hiç düşünmeden ‘bira göbeği' sözünün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Wir können ohne zu zögern sagen, dass das Wort „Bierbauch“ wahr ist. Without thinking, we can say that the word 'beer belly' is true.

Alkol şekerden ötürü kalori içerir. Alkohol enthält wegen des Zuckers Kalorien. Alcohol contains calories due to sugar. Yarım litre birada 180 kalori vardır. In einem halben Liter Bier stecken 180 Kalorien. There are 180 calories in one liter of beer. Bu bir kadeh şarabın içerdiği kaloriden yüzde 50 daha fazladır. This is 50 percent more than the calories contained in a glass of wine. Orta derecede içki içenler açısından ise aradaki fark önemsenmeyecek kadar azdır. Für moderate Trinker ist der Unterschied vernachlässigbar. In terms of moderate drinkers, the difference is negligible.

Bir araştırmada bira ve şarap içenlerin orta vadede kilo almadığı görülmüştü. Eine Studie ergab, dass Bier- und Weintrinker mittelfristig nicht zunehmen. One study found that those who drink beer and wine do not gain weight in the medium term. Fakat araştırma sadece 10 hafta sürmüştü ve bu süre içinde 1 kg alınmış olsa bile uzun vadede bunun toplamı büyük bir bira göbeği demektir. Aber die Studie dauerte nur 10 Wochen, und selbst wenn in dieser Zeit 1 kg zugenommen hätte, würde das auf die Dauer einen dicken Bierbauch bedeuten. But the research lasted only 10 weeks, and in this period, even if 1 kg was taken, in the long term the sum of it means a big beer core. Sonuç: Göbek yapma bakımından bira az farkla öndedir denebilir. Fazit: Man kann sagen, dass Bier in Sachen Bauchbildung leicht die Nase vorn hat. Conclusion: In terms of belly making, beer is a little ahead.

Hangisi ertesi gün baş ağrısına yol açar? Which leads to headaches the next day?

Bilim insanları, içki sonrası oluşan baş ağrısı ve bulantı gibi ‘akşamdan kalma' haline neyin yol açtığını tam olarak bilmiyor. Wissenschaftler wissen nicht genau, was Kater wie Kopfschmerzen und Übelkeit nach dem Trinken verursacht. Scientists do not know exactly what caused the 'hangover' as headache and nausea after drinking.

Ancak vücudun su kaybetmesi en büyük etken olabilir. Der Wasserverlust im Körper kann jedoch der größte Faktor sein. But the body's loss of water can be the biggest factor. Çünkü alkol vücudumuza girenden daha fazla suyu idrar yoluyla dışarı atmaya neden olur. Denn durch Alkohol wird mehr Wasser über den Urin ausgeschieden, als in unseren Körper gelangt. Because alcohol causes more water to urinate through the body than it enters our body. Fermentasyonun yan ürünleri de etkili olabilir. Nebenprodukte der Fermentation können ebenfalls wirksam sein. By-products of fermentation may also be effective.

Her içkiye özgü tat ve aromayı veren bu organik moleküller biraz fazla alındığında vücutta toksik etki yaratıp baş ağrısı ve bulantıya yol açabilir. Diese organischen Moleküle, die den einzigartigen Geschmack und das Aroma jedes Getränks ausmachen, können eine toxische Wirkung auf den Körper haben und bei etwas Überschuss Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen. These organic molecules, which give the taste and aroma specific to each drink, can cause toxic effects on the body and cause headache and nausea when taken a little too much. Genel olarak koyu renkli içkilerin bu organik molekülleri daha fazla içerdiği sanılıyor. Im Allgemeinen wird angenommen, dass dunkle Getränke mehr dieser organischen Moleküle enthalten. In general, dark drinks are thought to contain more of these organic molecules.

Fakat buna dair kesin veriler bulunmuyor. Aber es gibt keine endgültigen Daten dazu. But there is no definite data on this. Sonuç : Kesin sonuca varacak veri bulunmuyor. Conclusion: There is no data to conclude.

Sağlık açısından hangisi daha iyi ya da kötü? Was ist besser oder schlechter für die Gesundheit? Which is better or worse in terms of health?

Günde bir kadeh şarap içmenin vücudu zindeleştirdiği, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabet riskini azalttığı söyleniyor. Ein Glas Wein am Tag soll den Körper verjüngen und das Risiko von Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Diabetes verringern. It is said that drinking a glass of wine a day makes the body well-being, reducing the risk of heart disease, high blood pressure and diabetes.

Özellikle kırmızı şarapta bulunan ‘polifenol’lerin bunu sağladığı düşünülüyor. Especially in red wine 'polyphenols are thought to provide this. Bu maddelerin iltihabı azaltıcı ve vücuttaki zararlı kimyasalları temizleyici etkisinin olduğuna inanılıyor. Es wird angenommen, dass diese Substanzen Entzündungen reduzieren und schädliche Chemikalien im Körper reinigen. These substances are believed to have an effect of reducing inflammation and cleansing harmful chemicals in the body. Biranın da bir miktar polifenol içerdiği ancak bunun beyaz şaraptakine eşdeğer miktarda, yani kırmızı şaraptakinden daha az olduğu belirtiliyor. Es wird angegeben, dass Bier auch einige Polyphenole enthält, aber diese Menge entspricht der von Weißwein, also weniger als die von Rotwein. The beer also contains some polyphenols, but this is equivalent to white wine, which is less than that of red wine.

Yani az miktarda içildiği takdirde bu içkiler yararlı olabilir. Diese Getränke können also vorteilhaft sein, wenn sie in kleinen Mengen getrunken werden. That is, these drinks can be useful if drunk in small amounts. Sonuç: Kırmızı şarap biraya göre çok daha yararlı. Conclusion: Red wine is much more useful than beer.