×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 5X: Det norske utdanningssystemet

5X: Det norske utdanningssystemet

Barneskolen og ungdomsskolen utgjør det som heter «grunnskolen». Grunnskolen er obligatorisk for alle barn i Norge. Alle barn som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge, har rett og plikt til å gå på skolen. Barna begynner i 1. trinn på barneskolen det året de fyller seks år. All opplæring i den offentlige grunnskolen er gratis. Kommunene har ansvaret for de offentlige grunnskolene.

Etter grunnskolen kan man velge om man vil begynne på videregående skole. Den videregående skolen i Norge er delt i to hovedtyper opplæring. Elevene kan velge å følge ulike studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram. Fullført studieforberedende opplæring gir studiekompetanse og mulighet til å begynne på universitet eller høyskole. Her er det fem ulike utdanningsprogram å velge mellom, og det mest populære er studiespesialiserende studieretning. Fullført yrkesfaglig opplæring gir kompetanse innen et bestemt yrke, men gir ikke rett til opptak på universitet eller høyskole. De som ønsker å ta yrkesfaglig opplæring, kan velge mellom åtte forskjellige utdanningsprogram. Videregående opplæring i Norge er gratis, men elevene kan måtte dekke utgifter til nødvendig utstyr. Fylkeskommunene har ansvaret for de offentlige videregående skolene i Norge.

Noen velger å ta et «friår» før de begynner å studere, og da velger de fleste å finne en midlertidig jobb eller å gå på folkehøyskole. Cirka 10 prosent av elevene velger folkehøyskole. Det er omtrent 80 folkehøyskoler i Norge, og disse finner vi over hele landet. Folkehøyskole er en skole der man bor på skolen og lærer gjennom å gjøre det man skal lære, og man har verken karakterer eller eksamen der.

De som velger å ta høyere utdanning, kan velge blant flere enn 1 000 ulike studier på 41 ulike institusjoner for høyere utdanning i Norge. Åtte universiteter, 12 høyskoler og 15 vitenskapelige høyskoler har statlig eierskap i dag. I tillegg er det en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner. Høyere utdanning er i prinsippet gratis i Norge. Likevel må studentene betale en semesteravgift hvert semester (på cirka 500,- NOK) samt læringsmateriell og leve- og bokostnader.


5X: Det norske utdanningssystemet https://www.ntnu.edu/now2/5/5x

Barneskolen og ungdomsskolen utgjør det som heter «grunnskolen». Grunnskolen er obligatorisk for alle barn i Norge. Alle barn som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge, har rett og plikt til å gå på skolen. Barna begynner i 1. trinn på barneskolen det året de fyller seks år. All opplæring i den offentlige grunnskolen er gratis. Kommunene har ansvaret for de offentlige grunnskolene.

Etter grunnskolen kan man velge om man vil begynne på videregående skole. Den videregående skolen i Norge er delt i to hovedtyper opplæring. Elevene kan velge å følge ulike studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram. Fullført studieforberedende opplæring gir studiekompetanse og mulighet til å begynne på universitet eller høyskole. Her er det fem ulike utdanningsprogram å velge mellom, og det mest populære er studiespesialiserende studieretning. Fullført yrkesfaglig opplæring gir kompetanse innen et bestemt yrke, men gir ikke rett til opptak på universitet eller høyskole. De som ønsker å ta yrkesfaglig opplæring, kan velge mellom åtte forskjellige utdanningsprogram. Videregående opplæring i Norge er gratis, men elevene kan måtte dekke utgifter til nødvendig utstyr. Fylkeskommunene har ansvaret for de offentlige videregående skolene i Norge.

Noen velger å ta et «friår» før de begynner å studere, og da velger de fleste å finne en midlertidig jobb eller å gå på folkehøyskole. Cirka 10 prosent av elevene velger folkehøyskole. Det er omtrent 80 folkehøyskoler i Norge, og disse finner vi over hele landet. Folkehøyskole er en skole der man bor på skolen og lærer gjennom å gjøre det man skal lære, og man har verken karakterer eller eksamen der.

De som velger å ta høyere utdanning, kan velge blant flere enn 1 000 ulike studier på 41 ulike institusjoner for høyere utdanning i Norge. Åtte universiteter, 12 høyskoler og 15 vitenskapelige høyskoler har statlig eierskap i dag. I tillegg er det en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner. Høyere utdanning er i prinsippet gratis i Norge. Likevel må studentene betale en semesteravgift hvert semester (på cirka 500,- NOK) samt læringsmateriell og leve- og bokostnader.