×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Caesar, Bellum Gallicum Book1, 1.

1. All Gaul is Divided; 2-5. Orgetorix' Plan

[1] 1 Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

2 Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. 3 Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, 4 proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. 5 Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. 6 Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. 7 Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones. [2] 1 Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix.

Is M. Messala, [et P.] M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent: 2 perfacile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. 3 Id hoc facilius iis persuasit, quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit.

4 His rebus fiebat ut et minus late vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; 5 qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore adficiebantur. 6 Pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui in longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant. [3] 1 His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae ad proficiscendum pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare.

2 Ad eas res conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem lege confirmant. 3 Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem ad civitates suscipit. In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romani amicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater ante habuerit; 4 itemque Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum in civitate obtinebat ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur persuadet eique filiam suam in matrimonium dat. 5 Perfacile factu esse illis probat conata perficere, propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: 6 non esse dubium quin totius Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illis regna conciliaturum confirmat. 7 Hac oratione adducti inter se fidem et ius iurandum dant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae sese potiri posse sperant. [4] 1 Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata.

Moribus suis Orgetoricem ex vinculis causam dicere coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur. 2 Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, ad hominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret se eripuit. 3 Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exsequi conaretur multitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est; 4 neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit. [5] 1 Post eius mortem nihilo minus Helvetii id quod constituerant facere conantur, ut e finibus suis exeant.

2 Ubi iam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aedificia incendunt; 3 frumentum omne, praeter quod secum portaturi erant, comburunt, ut domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent; trium mensum molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent. Persuadent Rauracis et Tulingis et Latobrigis finitimis, uti eodem usi consilio oppidis suis vicisque exustis una cum iis proficiscantur, Boiosque, qui trans Rhenum incoluerant et in agrum Noricum transierant Noreiamque oppugnabant, receptos ad se socios sibi adsciscunt.

1. 1. Ganz Gallien ist geteilt; 2-5 Der Plan von Orgetorix 1. 1. Toda la Galia está dividida; 2-5. El plan de Orgetorix 1. Toute la Gaule est divisée ; 2-5 Le plan d'Orgétorix 1. Tutta la Gallia è divisa; 2-5 Il piano di Orgetorige 1. 1. Вся Галлия разделена; 2-5 План Оргеторикса 1. 高卢全境分裂; 2-5奥格托里克斯的计划 All Gaul is Divided; 2-5. Ganz Gallien ist geteilt; 2-5 Orgetorix' Plan Orgetorix' Plan

[1] 1 Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. [1] 1 Ganz Gallien ist in drei Teile geteilt, von denen der eine von den Belgern bewohnt wird, der andere von den Aquitani und der dritte von denen, die in ihrer Sprache der Kelten unsere Gallier genannt werden. [1] 1 All Gaul is divided into three parts, one of, another of Aquitaine, who in their own language Celts third. [1] 1 Toda la Galia se divide en tres partes, una de, otra de Aquitania, que en su propia lengua los celtas la tercera. [1] 1 La Gaule entière est divisée en trois parties, dont l'une est habitée par les Belges, une autre par les Aquitains, et la troisième par ceux qui, dans leur langue des Celtes, sont appelés nos Gaulois. [1] 1 tutta la Gallia è divisa in tre parti, una delle, un altro di Aquitania, che nella loro lingua Celti terzo.

2 Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. 2 All diese unterscheiden sich voneinander in Sprache, Institutionen und Gesetzen. 2 All these differ from one another in language, institutions, and laws. 2 Todo el idioma, costumbres y leyes. 2 Tous ces éléments diffèrent les uns des autres par la langue, les institutions et les lois. 2 Tutti questi differiscono l'uno dall'altro nella lingua, nelle istituzioni e nelle leggi. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Der Fluss Garumna trennt die Gallier von den Aquitainen, die Matrona und die Seine von den Belgiern. The river Garonne separates the Gauls from Iberians, the Marne and the Seine separate them from the Belgae. El río Garona separa a los galos de los íberos, el Marne y el Sena los separan de los belgas. La rivière Garumna sépare les Gaulois des Aquitains, la Matrona et la Seine des Belges. 3 Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, 4 proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. 3 Von allen diesen sind die Belgier am stärksten, weil die Provinzen am weitesten von Kultur und Zivilisation entfernt sind und Kaufleute nicht oft zu ihnen kommen und Dinge bringen, die den verweichlichten Seelen gehören, 4 und sie den Deutschen am nächsten sind, die jenseits leben den Rhein, mit dem sie ständig Krieg führen. 3 Of all these the Belgians are the strongest, because the provinces are farthest removed from culture and civilization, and merchants do not often come to them and bring things that belong to the effeminate souls, 4 and they are nearest to the Germans who live beyond the Rhine, with whom they are constantly at war. 3 De todos estos, los belgas son los más valientes, porque son los más alejados de la cultura y civilización de la provincia, y son los que menos recurren a ellos, y los comerciantes del e importan aquellas cosas que tienden a afeminar la mente; , 4 son los más cercanos a los alemanes, que viven más allá del Rin, con quienes están en guerra continuamente. 3 De tous ceux-là, les Belges sont les plus forts, parce que les provinces sont les plus éloignées de la culture et de la civilisation, et que les marchands ne viennent pas souvent chez eux pour apporter des choses qui appartiennent aux âmes efféminées, 4 et qu'ils sont les plus proches des Allemands qui vivent au-delà. le Rhin, avec lequel ils sont constamment en guerre. 3 Di tutti questi i Belgi sono i più forti, perché le province sono le più lontane dalla cultura e dalla civiltà, e i mercanti non vengono spesso da loro e portano cose che appartengono alle anime effeminate, 4 e sono le più vicine ai Germani che abitano di là il Reno, con il quale sono costantemente in guerra. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Aus diesem Grund sind die Helvetier auch den übrigen Galliern an Stärke voraus, weil sie fast täglich mit den Deutschen kämpfen, indem sie sie entweder an ihren eigenen Grenzen aufhalten oder selbst an ihren Grenzen Krieg führen. It is for this reason the Helvetii also surpass the remaining Gauls in valor, as they contend with the Germans in almost daily battles, when they either keep them off his own territories, or themselves wage war on their frontiers. Es por esta razón que los helvecios también superan a los galos restantes en valor, ya que luchan con los alemanes en batallas casi diarias, cuando los mantienen alejados de sus propios territorios o ellos mismos hacen la guerra en sus fronteras. По этой причине гельветы также превосходят остальных галлов по силе, потому что они почти ежедневно ведут сражения с германцами, либо останавливая их на своих границах, либо сами воюя на их границах. 5 Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. 5 Ein Teil von ihnen, den die Gallier halten sollen, beginnt an der Rhone, wird vom Fluss Garumna, dem Ozean, den Grenzen der Belgae eingeschlossen, er erreicht auch den Rhein von der Seine und den Helvetiern und wendet sich nach Norden. 5 One part of these, it is said, than the Gauls occupy, takes its beginning at the river Rhone, the Garonne, the river, the ocean, and the territories of the Belgae; it borders, even the side of the Sequani and the Helvetii, upon the river Rhine, and stretches toward the north star. 5 Una parte de éstos, se dice, que ocupan los galos, comienza en el río Ródano, el Garona, el río, el océano y los territorios de los belgas; limita, incluso el lado del Sequani y el Helvetii, sobre el río Rin, y se extiende hacia la estrella del norte. (5) Одна часть их, которую, как говорят, держат галлы, начинается от реки Роны, содержится в реке Гарумне, Океане, границах белгов, а также доходит до реки Рейн от Сены и гельветов, и поворачивает на север. 6 Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. 6 The Belgae rises from the extreme frontier of Gaul, extend to the lower part of the river Rhine; and look toward the north and the east side of the sun. 6 Белги берут начало от крайних границ Галлии, принадлежат к нижней части реки Рейн и смотрят на север и восток, на солнце. 7 Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones. 7 from the Garonne river Rhine and the Atlantic to Spain; between west and north. 7 Аквитания простирается от реки Гарумны до Пиренейских гор и той части океана, которая принадлежит Испании; он смотрит между закатом и севером. [2] 1 Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. [2] 1 in Switzerland was by far the most Orgetorix. [2] 1 Среди гельветов Оргеторикс был, безусловно, самым знатным и самым богатым.

Is M. Messala, [et P.] Dies M. Messala, [und P.] This M. Messala, [and P.] Это М. Мессала, [и П.] M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent: 2 perfacile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Herr Piso, geleitet von dem Wunsch des Königreichs nach den Konsuln, bildete eine Verschwörung unter den Adligen und überredete den Staat, sich mit all seinen Kräften von seinen Grenzen zurückzuziehen: 2 dass es sehr leicht sein würde, wenn sie ihre Tapferkeit zeigen würden an alle, um die Herrschaft über ganz Gallien zu erlangen. Piso were consuls, incited by lust of sovereignty, formed a conspiracy among the nobility, and of Marcus persuaded the people to go forth from their territories with all his forces: 2 easy, since they excelled all in valor, of the whole of Gaul. М. Пизон, ведомый желанием королевства к консулам, составил заговор среди знати и убедил государство отступить от своих границ со всеми своими силами: 2 что это было бы очень легко, если бы они проявили свою доблесть всем, чтобы овладеть всей Галлией. 3 Id hoc facilius iis persuasit, quod undique loci natura Helvetii continentur: 3 To this he the more easily persuaded them, because the Helvetii are confined on every side, the nature of the place: (3) Их легче убедить в том, что природа гельветов заключена со всех сторон. una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. on the one hand by the Rhine, a very broad and deep river, which separates the Helvetian territory from the Germans; that on the one side by the Jura, a very high mountain, which is between the Sequani and the Helvetii; third by the Lake of Geneva, and by the river Rhone, which separates our Province from the Helvetii. с одной стороны у реки Рейн, самой широкой и высокой, которая отделяет территорию гельветов от германцев; с другой стороны, самая высокая гора Юра, которая находится между Секвани и Гельветиями; третий — у озера Леман и реки Роны, отделяющей нашу провинцию от гельветов.

4 His rebus fiebat ut et minus late vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; 5 qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore adficiebantur. 4 Dadurch geschah es, dass sie weniger weit umherstreifen und weniger leicht Krieg gegen ihre Nachbarn führen konnten; 5 Auf dieser Seite litten die kriegslustigen Männer unter großen Schmerzen. 4 In the present circumstances it resulted, that they could range less widely, and could less easily make war upon their neighbors; 5 where the men fond of great pain. 4. Этим было сделано для того, чтобы они могли менее широко странствовать и с меньшей легкостью могли вести войну со своими соседями; 5 С этой стороны люди, жаждущие войны, страдали от великой боли. 6 Pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui in longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant. 6 Aber wegen der Menge der Menschen und wegen des Ruhms des Krieges und der Tapferkeit dachten sie, sie hätten schmale Grenzen, die 240 Meilen lang und 180 Meilen breit waren. 6 In place of the multitude of their population, and their renown for warfare and bravery, but narrow limits, they were thinking that, he who is in the length of 240 miles, with a span of 180 were exposed to. 6 Но из-за множества людей, а также из-за военной славы и доблести они думали, что у них есть узкие границы, которые были 240 миль в длину и 180 в ширину. [3] 1 His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae ad proficiscendum pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. [3] 1 After these considerations, and influenced by the authority of Orgetorix, they determined to provide such things as belonged, it has to acquire, as great a number as possible of beasts of burden and wagons, to make their sowings as large as possible, so that on their march plenty of corn might be, establish peace and friendship with the neighboring states. (3) 1. Вдохновленные этим и движимые властью Оргеторигиса, они решили раздобыть все необходимое для путешествия, взять как можно больше скота и повозок, посадить как можно больше семян, чтобы они могли иметь в пути много хлеба и подтвердить мир и дружбу с соседними государствами.

2 Ad eas res conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem lege confirmant. 2 years would be sufficient for them to execute their designs; In the third year the cup. 2 Они решили, что двух лет им будет достаточно, чтобы совершить это; на третьем курсе подтверждают выезд по закону. 3 Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. 3 for them to Orgetorix is chosen. 3 Оргеторикс был выбран для выполнения этих задач. Is sibi legationem ad civitates suscipit. Upon himself the office of embassador to the states:. Он предпринимает для себя посольство в штатах. In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romani amicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater ante habuerit; 4 itemque Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum in civitate obtinebat ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur persuadet eique filiam suam in matrimonium dat. : On this journey he persuades the Casticus, the Catamantaloedis, the son of one of the Sequani, whose father had been the kingdom of the Sequani, and was called the friend of many years, it was called by the Senate of the Roman people, in order that in the city of the kingdom of their own state, which his father had held before him; 4 he likewise persuades Dumnorix, brother of D., who at that time was the chief authority in the state, and was exceedingly beloved by the people, that they may attempt the same, his own daughter in marriage to him. В этом путешествии он уговаривает Кастика, сына Катаманталоедиса, секвани, чей отец много лет владел царством в секванах и был назван сенатом другом римского народа, занять царство в его городе, который его отец ранее занимал; (4) Он также уговаривает Геда из Думнориги, брата Дивичиаки, который в то время владел княжеством в городе и был наиболее принят народом, попробовать то же самое и выдает ему замуж свою дочь. 5 Perfacile factu esse illis probat conata perficere, propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: 6 non esse dubium quin totius Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illis regna conciliaturum confirmat. Proves to them that to accomplish their attempts was a thing very easy to be a 5, because he himself would obtain the government of his own city: 6 it does not admit of doubt that the Helvetii were the most powerful of all Gaul; his own resources and his own army, confirms the sovereignty for them. 5 Он доказывает, что им было очень легко завершить свои усилия, потому что он сам собирался получить управление своим городом: 6 что нет сомнения, что гельветы могли контролировать большую часть всей Галлии; Он утверждает, что завоюет их королевства своими силами и армией. 7 Hac oratione adducti inter se fidem et ius iurandum dant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae sese potiri posse sperant. They give a pledge and oath to one another 7 of this speech, and in the kingdom and they brought the occupation of the whole of Gaul, they hoped to be able to by means of the three most powerful and valiant nations, they hope for. 7 Воодушевленные этой молитвой, они клянутся в верности и праве друг другу и надеются, что три самых сильных и стойких народа всей Галлии смогут захватить королевство. [4] 1 Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. [4] 1 She is Swiss by informers. [4] 1 Об этом деле было сообщено гельветам посредством информации.

Moribus suis Orgetoricem ex vinculis causam dicere coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur. To their custom, compelled him to say Orgetorix to his cause in chains; it was necessary to follow the punishment of the condemned, of being burnt alive. Своим поведением они вынудили Оргетория отказаться от своих уз; осужденные должны были понести наказание в виде сожжения на огне. 2 Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, ad hominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret se eripuit. Orgetorix is the day appointed for the causes of a word of a 2 family, to the court, all his vassals to the number of ten thousand persons, and also assembled, and all his dependents and debtor-bondsmen, of whom a great number of prisoners, the same place; by means of those he rescued himself from having to stand. (2) В назначенный день суда Оргеторикс заставил всю свою семью, десять тысяч человек, со всех сторон, и всех своих клиентов и должников, которых у него было большое количество, он нанял таким же образом. через них он спасся так, что не мог сказать причину. 3 Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exsequi conaretur multitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est; 4 neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit. 3 The state, being right by arms to carry out the body of men from the countryside magistrates were Orgetorix died; 4 there is not wanting a suspicion, as the Helvetii think, of his having committed suicide. (3) Когда город, воодушевленный этим делом, попытался осуществить свое право с помощью оружия, и множество людей выгнали магистратов с полей, Оргеторикс умер; (4) Нет никаких сомнений, как думают гельветы, в том, что он не знал о своей смерти. [5] 1 Post eius mortem nihilo minus Helvetii id quod constituerant facere conantur, ut e finibus suis exeant. [5] 1 after his death nonetheless what the Swiss decided to do so from their territories. [5] 1 После его смерти гельветы, тем не менее, попытались сделать то, что решили, — уйти со своей территории.

2 Ubi iam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aedificia incendunt; 3 frumentum omne, praeter quod secum portaturi erant, comburunt, ut domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent; trium mensum molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent. 2 When she has been submitted to it in point of being ready that they were prepared, to all their towns, in number about twelve-to their villages about four hundred-and to the private dwellings that remained; 3 up all the corn, except what they were to carry with, so that with no destroying the hope of a return home, they were the more ready for undergoing all dangers; three months worth of food each person to carry on the crowd. 2 Когда они подумали, что готовы к этой цели, то подожгли все города их числом двенадцать, деревни четыреста и остальные частные постройки; 3 Они сожгли весь хлеб, кроме того, который собирались взять с собой, чтобы, будучи отнесенными домой с надеждой на возвращение, они были более подготовлены подвергнуться всем опасностям. Они приказали всем принести домой еду, приготовленную за три месяца. Persuadent Rauracis et Tulingis et Latobrigis finitimis, uti eodem usi consilio oppidis suis vicisque exustis una cum iis proficiscantur, Boiosque, qui trans Rhenum incoluerant et in agrum Noricum transierant Noreiamque oppugnabant, receptos ad se socios sibi adsciscunt. They persuade their neighbors, and the Latobrigi the Rauraci, and the Tulingi, to adopt the same plan, and set out with them after burning down their towns and villages, the Boii, who were attacking the Noreia the other side of the Rhine, and had crossed over into the territory of Noricum, and receiving to themselves as allies to admit each other. Они убедили соседних Раураци, Тулинги и Латобриги воспользоваться тем же планом и отправиться вместе с ними после сожжения их городов и деревень;