image

אצבעות צהובות (מאת אשכול נבו), Week 1

Week 1

אחרי שסיימו לשנרקל הם עמדו במים הרדודים, די קרובים אחד לשני. היא הראתה לו את אצבעות כף היד השמאלית שלה ואמרה, "תראה, הן צהובות. " הן באמת היו קצת צהובות, במיוחד בקצוות, אז הוא שאל אם היא נגעה במקרה בכף ידה באחד האלמוגים, והיא ענתה, "אולי. " ונראתה קצת מודאגת. בשלב הזה הוא כבר חיבב אותה יותר משהיה יכול להודות בפני עצמו, אז בלי לחשוב הרבה הוא הצמיד את כף ידו לכף ידה לכמה שניות ואמר, "עכשיו גם אני אדבק במגפת 'האצבעות הצהובות'."

הוא בסך הכול רצה להצחיק אותה (כשהיא צחקה הנחיריים שלה התרחבו באופן מלבב) אבל יומיים לאחר מכן, כשביקר בבית הוריו, הוא הלך לשטוף ידיים (אימא שלו התעקשה שישטוף ידיים לפני הארוחה, כאילו שהוא ילד) וקלט שאצבעות כף היד השמאלית שלו צהובות בקצוות.

אחרי הארוחה הוא הראה אותן לאימא שלו (בכל מה שקשור למחלות הוא באמת היה עדיין ילד) והיא בחנה אותן ואז שאלה: "התחלת לעשן?"

עישון היה נושא רגיש אצלם בבית כי אבא שלו מת מסרטן הריאה, אז הוא הסתכל לה בעיניים ואמר, "מה פתאום. " "טוב, זה כנראה כלום," היא אמרה, אבל אז — לפני שהוא הספיק לומר משהו — היא הצמידה את כף ידה לכף ידו ואמרה, "בוא נראה אם זה מדבק."

עד סוף השבוע לכל השכונה שלהם כבר היו אצבעות צהובות. ועד סוף החודש — לכל המדינה. מגפת האצבעות הצהובות, שתוארה אחר כך על ידי מדענים כ"מגפה הראשונה בהיסטוריה שהופצה על ידי אמפתיה", התפשטה ברחבי העולם באמצעות מפגשים בין־אישיים. באופן מוזר, אנשים עם אצבעות רגילות שפגשו מישהו יקר להם עם אצבעות צהובות, חתרו למגע איתו במקום להימנע ממגע: כלומר, הרגישו דחף עז, בלתי נשלט, להצמיד את כף היד שלהם לכף ידו.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language {0} is not supported by LingQ

Week 1 Week 1

אחרי שסיימו לשנרקל הם עמדו במים הרדודים, די קרובים אחד לשני. After they finished snorkeling they stood in the shallow water, quite close to each other. היא הראתה לו את אצבעות כף היד השמאלית שלה ואמרה, "תראה, הן צהובות. She showed him the fingers of her left palm and said, "Look, they are yellow. " הן באמת היו קצת צהובות, במיוחד בקצוות, אז הוא שאל אם היא נגעה במקרה בכף ידה באחד האלמוגים, והיא ענתה, "אולי. "They were really a little yellow, especially at the edges, so he asked if she happened to touch her palm with one of the corals, and she replied, 'Maybe. " ונראתה קצת מודאגת. "And she looked a little worried. בשלב הזה הוא כבר חיבב אותה יותר משהיה יכול להודות בפני עצמו, אז בלי לחשוב הרבה הוא הצמיד את כף ידו לכף ידה לכמה שניות ואמר, "עכשיו גם אני אדבק במגפת 'האצבעות הצהובות'." By this point he already liked her more than he could admit to himself, so without thinking much he pressed his palm to hers for a few seconds and said, "Now I too will catch the 'yellow fingers' plague."

הוא בסך הכול רצה להצחיק אותה (כשהיא צחקה הנחיריים שלה התרחבו באופן מלבב) אבל יומיים לאחר מכן, כשביקר בבית הוריו, הוא הלך לשטוף ידיים (אימא שלו התעקשה שישטוף ידיים לפני הארוחה, כאילו שהוא ילד) וקלט שאצבעות כף היד השמאלית שלו צהובות בקצוות. He just wanted to make her laugh (when she laughed her nostrils widened admirably) but two days later, when he visited his parents' house, he went to wash his hands (his mother insisted he wash his hands before the meal, as if he were a child) and realized that his left palm was yellow at the edges.

אחרי הארוחה הוא  הראה אותן לאימא שלו (בכל מה שקשור למחלות הוא באמת היה עדיין ילד) והיא בחנה אותן ואז שאלה: "התחלת לעשן?" After dinner he showed them to his mother (in everything related to diseases he really was still a child) and she examined them and then asked: "Did you start smoking?"

עישון היה נושא רגיש אצלם בבית כי אבא שלו מת מסרטן הריאה, אז הוא הסתכל לה בעיניים ואמר, "מה פתאום. Smoking was a sensitive issue in their home because his dad died of lung cancer, so he looked her in the eye and said, “What the hell. "  "טוב, זה כנראה כלום," היא אמרה, אבל אז — לפני שהוא הספיק לומר משהו — היא הצמידה את כף ידה לכף ידו ואמרה, "בוא נראה אם זה מדבק." "Well, it's probably nothing," she said, but then - before he could say anything - she clasped her palm to his and said, "Let's see if it's contagious."

עד סוף השבוע לכל השכונה שלהם כבר היו אצבעות צהובות. By the end of the week their entire neighborhood already had yellow fingers. ועד סוף החודש — לכל המדינה. And until the end of the month - for the whole country. מגפת האצבעות הצהובות, שתוארה אחר כך על ידי מדענים כ"מגפה הראשונה בהיסטוריה שהופצה על ידי אמפתיה", התפשטה ברחבי העולם באמצעות מפגשים בין־אישיים. The yellow finger plague, later described by scientists as "the first plague in history to be spread by empathy," spread around the world through interpersonal encounters. באופן מוזר, אנשים עם אצבעות רגילות שפגשו מישהו יקר להם עם אצבעות צהובות, חתרו למגע איתו במקום להימנע ממגע: כלומר, הרגישו דחף עז, בלתי נשלט, להצמיד את כף היד שלהם לכף ידו. Oddly enough, people with normal fingers who met someone dear to them with yellow fingers, sought contact with him instead of avoiding contact: that is, they felt an intense, uncontrollable urge to press their palm to his palm.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.