×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

SlowCzech Podcast, (170 A) ROZepsala a DOpsala jsem mail (prefixy ROZ- a DO-)

(170 A) ROZepsala a DOpsala jsem mail (prefixy ROZ- a DO-)

Cos všechno stihl(a) dokončit v těchto posledních dvou týdnech? Cos stihl(a) dodělat? Věřím, že to byly docela produktivní dva týdny stejně jako ty moje. Já jsem například konečně dodělala eBook! Hurá! Konečně jsem ho dopsala. Za to si zasloužím velkou gratulaci a kilo makové zmrzliny, haha, moje oblíbená, hned po čokoládové. Na audio eBooku jsem totiž začala pracovat asi před třemi měsíci, možná dýl, tedy knihu jsem rozpracovala už někdy v březnu nebo dubnu. A delší dobu byla kniha rozepsaná, ale teď je konečně dopsaná.

Taky jsem konečně dopsala jeden důležitý email, který jsem rozepsala už před měsícem. Ozval se mi jeden skvělý fanoušek, že by mi rád pomohl s logem a marketingem celého projektu SlowCZECH. Udělal mi fakt radost, protože jsem to opravdu nečekala! No jo, je pravda, že mám spousty rozepsaných e-mailů = to jsou maily, které jsem začala psát, ale nedokončila jsem je = ještě jsem je nedopsala do konce. Proč? Protože potřebuji chvíli přemýšlet nad správnou odpovědí, potřebuju si to rozmyslet. Určitě víš, o čem mluvím. 🙂 Jinak teď zrovna, jak nahrávám toto audio, mám na stole vedle svého mini nahrávacího studia položenou nedopitou sklenku vína . Začala jsem popíjet víno před hodinkou (popíjet znamená pít pomalu a užívat si to) a ještě jsem tu sklenku nedopila . Často se nám taky doma stává, že nedojíme všechno jídlo, které jsme uvařili . To je u nás běžné, protože rádi vaříme na více dní . A tak schválně uvaříme více porcí, které potom postupně dojídáme . Někdy je dojídáme tři dny, někdy dojíme všechno už druhý den . Jo, ještě ti musím něco říct . Moje kamarádka je překladatelka . Překládá několik projektů naráz = najednou . Takže má rozpracovaných hodně věcí, protože je začala dělat, ale ještě je nedokončila . A vím, že ona ráda překládá knihy . A knihy nejen ráda překládá, ale ráda je taky čte . A stejně jako já, i ona má rozečtených několik knih . Takže ráda rozečte víc různých knih, ale chvíli jí trvá je všechny dočíst . Někdy dočte nějakou knihu rychle, jinou zase pomalu . No, a myslím, že jsme došli do konce dnešní epizody . Jestlis to doposlouchal(a) až sem a jestlis nerozuměl(a) dobře, můžu ti říct, že mluvím o nějaké aktivitě, význam prefixu DO může být, že jsem něco začala dělat, teď na tom pracuju a když to dokončím, dodělám, tak je konec . Takže je to nějaká aktivita, která už začala . Například čtu knihu, která má 550 stran . Teď jsem na straně 478, a tak si myslím, že tu knihu brzy dočtu . Dočtu ji do konce . A když pořád mluvím o nějaké aktivitě, význam prefixu ROZ může být, že jsem něco začala dělat a jsem uprostřed té aktivity . Začala jsem číst nebo psát e-mail, takže jsem ho rozečetla nebo rozepsala . A teď je ten e-mail rozečtený nebo rozepsaný, ale není dokončený, není dopsaný, není dočtený . A nakonec pro tebe mám bonus – řekni mi, chodíš rád(a) do restaurace nebo do baru ? A když jdeš s někým, musíte se spolu domluvit na nějakém dni a čase, že ? Takže se můžete domluvit například na sobotu na 19:30 . A potom jste domluvení . A tak kamarádovi řekneš: “Jasně, super, jsme domluvení, uvidíme se v sobotu!” – A kamarád odpoví: “Jo, platí, domluveno!” Takže jste spolu mluvili o tom, kdy se sejdete . A když jste našli čas a datum, tak jste domluvili a dohodli jste se . No, co myslíš, mně se prefix DO hrozně líbí a přijde mi fakt hezky logický, co tobě ? No, teď už je ale konec, teď už jsi opravdu doposlouchal(a) do konce . Jestli máš rozposlouchané nějaké další epizody, tak šup šup, hned je jdi doposlouchat . A jestli ses dneska dozvěděl(a) něco nového a chceš za to projektu SlowCZECH poděkovat, můžeš to udělat na www.tipeee.com/slowczech nebo na YouTubu nebo na Facebooku . No, prostě jako vždycky ! Tak se měj fajnově a brzy čau!


(170 A) ROZepsala a DOpsala jsem mail (prefixy ROZ- a DO-) (170 A) I wrote down and I wrote the mail (prefixes ROZ- and DO-) (170 A) Ik heb opgeschreven en ik heb de mail geschreven (voorvoegsels ROZ- en DO-) (170 А) Я записав і написав пошту (префікси ROZ- і DO-)

Cos všechno stihl(a) dokončit v těchto posledních dvou týdnech? What did you manage to finish in the last two weeks? Что удалось закончить за последние две недели? Що вдалося завершити за останні два тижні? Cos stihl(a) dodělat? What did you manage to finish? Что удалось закончить? Що вдалося закінчити? Věřím, že to byly docela produktivní dva týdny stejně jako ty moje. I believe it was quite a productive two weeks like mine. Я считаю, что это были довольно продуктивные две недели, как и у меня. Я вважаю, що це були досить продуктивні два тижні, як у мене. Já jsem například konečně dodělala eBook! For example, I finally finished the eBook! Например, я наконец закончил электронную книгу! Наприклад, я нарешті закінчив електронну книгу! Hurá! Hurrah! Ура! Konečně jsem ho dopsala. I finally finished it. Я наконец закончил его. Я нарешті закінчив це. Za to si zasloužím velkou gratulaci a kilo makové zmrzliny, haha, moje oblíbená, hned po čokoládové. For that I deserve a big congratulations and a kilo of poppy ice cream, haha, my favorite, right after chocolate. За это большие поздравления и килограмм макового мороженого, ха-ха, моего любимого, сразу после шоколадного. За це я заслуговую великих привітань і кілограм макового морозива, ха-ха, мого улюбленого, відразу після шоколаду. Na audio eBooku jsem totiž začala pracovat asi před třemi měsíci, možná dýl, tedy knihu jsem rozpracovala už někdy v březnu nebo dubnu. I started working on the audio eBook about three months ago, maybe longer, so I developed the book sometime in March or April. Я начал работать над электронной аудиокнигой около трех месяцев назад, а может, и дольше, поэтому написал книгу где-то в марте или апреле. Я почав працювати над електронною аудіо-книгою приблизно три місяці тому, можливо, довше, тому розробив книгу десь у березні чи квітні. A delší dobu byla kniha rozepsaná, ale teď je konečně dopsaná. And for a long time the book was written down, but now it is finally finished. И долгое время книга записывалась, но вот наконец закончена. І довгий час книга була записана, але тепер вона нарешті закінчена.

Taky jsem konečně dopsala jeden důležitý email, který jsem rozepsala už před měsícem. I also finally wrote one important email, which I wrote down a month ago. Я также, наконец, написал одно важное электронное письмо, которое я записал месяц назад. Я також нарешті написав один важливий лист, який написав місяць тому. Ozval se mi jeden skvělý fanoušek, že by mi rád pomohl s logem a marketingem celého projektu SlowCZECH. A great fan contacted me that he would like to help me with the logo and marketing of the entire SlowCZECH project. Зі мною зв’язався великий фанат, який хотів би допомогти мені з логотипом і маркетингом всього проекту SlowCZECH. Udělal mi fakt radost, protože jsem to opravdu nečekala! It made me really happy because I didn't really expect it! Це зробило мене дуже щасливим, тому що я цього не очікував! No jo, je pravda, že mám spousty rozepsaných e-mailů = to jsou maily, které jsem začala psát, ale nedokončila jsem je = ještě jsem je nedopsala do konce. Well, it's true that I have a lot of e-mails written down = these are emails that I started writing but didn't finish them = I haven't finished them yet. Що ж, це правда, що в мене багато записаних листів = це листи, які я почав писати, але не закінчив = я їх ще не закінчив. Proč? Why? Protože potřebuji chvíli přemýšlet nad správnou odpovědí, potřebuju si to rozmyslet. Because I need to think about the right answer for a while, I need to change my mind. Určitě víš, o čem mluvím. 🙂 Jinak teď zrovna, jak nahrávám toto audio, mám na stole vedle svého mini nahrávacího studia položenou nedopitou sklenku vína 🙂 Otherwise, right now, as I'm recording this audio, I have an unfinished glass of wine on the table next to my mini recording studio. . Začala jsem popíjet víno před hodinkou (popíjet znamená pít pomalu a užívat si to) a ještě jsem tu sklenku nedopila . I started drinking wine in front of the hour (to drink means to drink slowly and enjoy it) and I haven't finished the glass yet . Často se nám taky doma stává, že nedojíme všechno jídlo, které jsme uvařili . It often happens to us at home that we do not finish all the food we have cooked . To je u nás běžné, protože rádi vaříme na více dní . This is common in our country because we like to cook for more days . A tak schválně uvaříme více porcí, které potom postupně dojídáme . And so we deliberately cook more portions, which we then gradually finish . Někdy je dojídáme tři dny, někdy dojíme všechno už druhý den . Sometimes we finish them for three days, sometimes we finish everything the next day . Jo, ještě ti musím něco říct . Yeah, I have something else to tell you . Moje kamarádka je překladatelka . Překládá několik projektů naráz = najednou . Translates several projects at once = at once . Takže má rozpracovaných hodně věcí, protože je začala dělat, ale ještě je nedokončila . So she has a lot of things in progress since she started doing them, but she hasn't finished them yet . A vím, že ona ráda překládá knihy . And I know she likes to translate books . A knihy nejen ráda překládá, ale ráda je taky čte . And she not only likes to translate books, but also likes to read them . A stejně jako já, i ona má rozečtených několik knih . And like me, she has several books to read . Takže ráda rozečte víc různých knih, ale chvíli jí trvá je všechny dočíst . So she likes to read more different books, but it takes her a while to finish them all . Někdy dočte nějakou knihu rychle, jinou zase pomalu . Sometimes he reads some books quickly, others slowly . No, a myslím, že jsme došli do konce dnešní epizody . Well, I think we've come to the end of today's episode . Jestlis to doposlouchal(a) až sem a jestlis nerozuměl(a) dobře, můžu ti říct, že mluvím o nějaké aktivitě, význam prefixu DO může být, že jsem něco začala dělat, teď na tom pracuju a když to dokončím, dodělám, tak je konec . If I listened to it here and I didn't understand it well, I can tell you that I'm talking about an activity, the meaning of the DO prefix may be that I started doing something, now I'm working on it and when I'm done, I'll finish, so it's end . Takže je to nějaká aktivita, která už začala . So it's an activity that has already begun . Například čtu knihu, která má 550 stran . For example, I am reading a book that is 550 pages long . Teď jsem na straně 478, a tak si myslím, že tu knihu brzy dočtu . I'm on page 478 now, so I think I'll read the book soon . Dočtu ji do konce . I'll finish it . A když pořád mluvím o nějaké aktivitě, význam prefixu ROZ může být, že jsem něco začala dělat a jsem uprostřed té aktivity . And when I'm still talking about an activity, the meaning of the prefix ROZ may be that I started doing something and I'm in the middle of that activity. . Začala jsem číst nebo psát e-mail, takže jsem ho rozečetla nebo rozepsala . I started reading or writing an e-mail, so I read or wrote it out . A teď je ten e-mail rozečtený nebo rozepsaný, ale není dokončený, není dopsaný, není dočtený . And now the email is read or broken down, but not finished, not completed, not read . A nakonec pro tebe mám bonus – řekni mi, chodíš rád(a) do restaurace nebo do baru . And finally, I have a bonus for you - tell me, you like going to a restaurant or a bar ? A když jdeš s někým, musíte se spolu domluvit na nějakém dni a čase, že ? And when you go with someone, you have to agree on a date and time that ? Takže se můžete domluvit například na sobotu na 19:30 . A potom jste domluvení . And then you're done . A tak kamarádovi řekneš: “Jasně, super, jsme domluvení, uvidíme se v sobotu!” – A kamarád odpoví: “Jo, platí, domluveno!” Takže jste spolu mluvili o tom, kdy se sejdete . So you tell your friend, "Sure, great, we're done, I'll see you on Saturday!" - And the friend replies, "Yeah, it pays, it's done!" So you talked about when you met . A když jste našli čas a datum, tak jste domluvili a dohodli jste se . No, co myslíš, mně se prefix DO hrozně líbí a přijde mi fakt hezky logický, co tobě . Well, what do you think, I really like the DO prefix and it sounds really pretty logical to you ? No, teď už je ale konec, teď už jsi opravdu doposlouchal(a) do konce ? Well, now it's over, now you've really listened to the end . Jestli máš rozposlouchané nějaké další epizody, tak šup šup, hned je jdi doposlouchat . If you have any other episodes that have been listened to, then shuffle them, go listen to them now . A jestli ses dneska dozvěděl(a) něco nového a chceš za to projektu SlowCZECH poděkovat, můžeš to udělat na www.tipeee.com/slowczech nebo na YouTubu nebo na Facebooku . No, prostě jako vždycky . Well, just like always ! Tak se měj fajnově a brzy čau! ! So have fun and bye soon!