×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

New Testament in romaji, John chapter 3

John chapter 3

Joh 3:1 parisai nin nohitoride , sono mei wo nikodemo toiu yudaya nin no shidousha gaatta . Joh 3:2 kono nin ga yoru iesu nomotonikite itsutta ,( sensei , watashitachi ha anata ga kami kara korareta kyoushi dearu koto wo shitte imasu . kami gago issho denainara , a n a t a g a n a s a tteorareruyounashirushiha , darenimodekihashimasen ). Joh 3:3 iesu ha kotae te iwa reta ,( yokuyokuanatani itsutte oku . daredemo atarashi ku umare nakereba , kami no kuni wo miru kotohadekinai ). Joh 3:4 nikodemo ha itsutta ,( nin ha nen wotottekara umare rukotoga , doushitedekimasuka . mou ichido , haha no tai nihaitte umare rukotogadekimashouka ). Joh 3:5 iesu ha kotae rareta ,( yokuyokuanatani itsutte oku . daredemo , mizu to rei tokara umare nakereba , kami no kuni nihairukotohadekinai . Joh 3:6 niku kara umare ru mono ha niku deari , rei kara umare ru mono ha rei dearu . Joh 3:7 anatagataha atarashi ku umare nakerebanaranaito , watashi ga itsutta karatote , fushigi ni omou niha oyoba nai . Joh 3:8 kaze ha omoi nomamani fuku . anata ha sono oto wo kiku ga , soregadokokarakite , dokohe iku kaha shira nai . rei kara umare ru mono momina , soreto onaji dearu ). Joh 3:9 nikodemo ha iesu ni kotae te itsutta ,( doushite , sonnakotogaari ema shouka ). Joh 3:10 iesu ha kare ni kotae te iwa reta ,( anata ha isuraeru no kyoushi dearinagara , kore gurai no koto ga wa kara nai noka . Joh 3:11 yoku yoku itsutte oku . watashitachi ha jibun no shitte iru koto wo kata ri , mata jibun no mita koto wo akashi shite iru no ni , anata ga ta ha watashitachi no akashi wo uke irenai . Joh 3:12 watashi ga chijou no koto wo katatte irunoni , anata gata ga shinji nainara ba , tenjou no koto wo katatta ba ai , doushite sore wo shinji rudarou ka . Joh 3:13 ten kara kudatte kita mono , sunawachi nin no ko nohokani ha , daremo ten ni atta mono hanai . Joh 3:14 soshite , choudo mose ga kouya dehebiwo age tayouni , nin no ko momata age rarenakerebanaranai . Joh 3:15 sore ha kare wo shinji ru mono ga , subete eien no inochi wo eru tamedearu ). Joh 3:16 kami ha sono hito ri ko wo tamawattahodoni , kono yo wo itoshi te kudasa tta . sore ha miko wo shinji ru mono ga hito rimo horobi nai de , eien no inochi wo eru tamedearu . Joh 3:17 kami ga miko wo yoni tsuka wa sare tano ha , yo wosabakutamede ha naku , miko niyotte , kono yo ga sukuwa rerutamedearu . Joh 3:18 kare wo shinji ru mono ha , sabakarenai . shinji nai mono ha , sudenisabakareteiru . kami nohitori ko no mei wo shinji rukotowoshinaikaradearu . Joh 3:19 sonosabakitoiunoha , hikari gakono yoni kitanoni , hito bito ha sono oko nai ga warui tameni , hikari yorimoyamino houwo itoshi takoto dearu . Joh 3:20 aku wo itte iru mono hamina hikari wo nikumu . soshite , sono oko nai ga akarumi ni dasa rerunowo osore te , hikari nikoyoutohashinai . Joh 3:21 shikashi , shinri wo itte iru mono ha hikari ni kuru . sono nin nookonaino , kami niattenasaretatoiukotoga , akiraka nisarerutamedearu . Joh 3:22 kononochi , iesu ha deshi tachito yudaya no chi ni iki , karera to isshoni sokoni taizai shite , baputesuma wo sazuke teorareta . Joh 3:23 yohane mo sarimu ni chikai ainon de , baputesuma wo sazuke teita . sokoniha mizu gatakusan ' attakaradearu . hitobito gazokuzokutoyattekite baputesuma wo uke teita . Joh 3:24 sonotoki , yohane hamada goku ni ire raretehainakatta . Joh 3:25 tokoroga , yohane no deshi tachitohitorino yudaya nin tono mani , kiyomenokotode souron ga otta . Joh 3:26 sokode karera ha yohane notokoronikite itsutta ,( sensei , goran kudasai . yorudan no mukou deanatato isshoni itakotogaari , soshite , a n a t a g a a k a s hiwoshiteoraretaanokataga , baputesuma wo sazuke teori , mina no mono ga , sonokatanotokorohe deka keteimasu ). Joh 3:27 yohane ha kotae te itsutta ,( nin ha ten kara atae rarenakereba , nanimo nomo ukeru kotohadekinai . Joh 3:28 ( watashiha kirisuto dehanaku , sonokatayorimo sakini tsukawasareta mono dearu ) to itsutta k o towoakashishitekurerunoha , anatagata jishin dearu . Joh 3:29 hanayome womotsu mono ha hanamuko dearu . hanamuko no yuujin ha tatte kano koe wo kiki , sono koe wo kii te ooi ni yorokobu . koushite , kono yorokobi hawatashini michi tari teiru . Joh 3:30 kareha kanarazu sakae , watashiha otoroe ru . Joh 3:31 ue kara kuru mono ha , subetenomonono ueni aru . chi kara deru mono ha , chi ni zokusuru mono deatte , chi nokotowo kataru . ten kara kuru mono ha , subetenomonono ueni aru . Joh 3:32 kareha sono mita tokoro , kii t atokorowoakashishiteiruga , daremosonoakashiwo uke irenai . Joh 3:33 shikashi , sonoakashiwo uke ireru mono ha , kami gamakotodearukotowo , tashikani mitome tanodearu . Joh 3:34 kami g aotsukawashininattakataha , kami no kotoba wo kataru . kami ha shouryou wo kagiri naku tamau karadearu . Joh 3:35 chichi ha miko wo itoshi te , banbutsu wosono teni o atae ninatta . Joh 3:36 miko wo shinji ru mono ha eien no inochi womotsu . miko ni shitagawa nai mono ha , inochi n iazukarukotoganaibakarika , kami no ikari gasono ueni todomarunodearu ).


John chapter 3 john| John chapter 3

Joh 3:1 parisai nin nohitoride , sono mei wo nikodemo toiu yudaya nin no shidousha gaatta . Joh 3:2 kono nin ga yoru iesu nomotonikite itsutta ,( sensei , watashitachi ha anata ga kami kara korareta kyoushi dearu koto wo shitte imasu . kami gago issho denainara , a n a t a g a n a s a tteorareruyounashirushiha , darenimodekihashimasen ). Joh 3:3 iesu ha kotae te iwa reta ,( yokuyokuanatani itsutte oku . daredemo atarashi ku umare nakereba , kami no kuni wo miru kotohadekinai ). Joh 3:4 nikodemo ha itsutta ,( nin ha nen wotottekara umare rukotoga , doushitedekimasuka . mou ichido , haha no tai nihaitte umare rukotogadekimashouka ). Joh 3:5 iesu ha kotae rareta ,( yokuyokuanatani itsutte oku . daredemo , mizu to rei tokara umare nakereba , kami no kuni nihairukotohadekinai . Joh 3:6 niku kara umare ru mono ha niku deari , rei kara umare ru mono ha rei dearu . Joh 3:7 anatagataha atarashi ku umare nakerebanaranaito , watashi ga itsutta karatote , fushigi ni omou niha oyoba nai . Joh 3:8 kaze ha omoi nomamani fuku . anata ha sono oto wo kiku ga , soregadokokarakite , dokohe iku kaha shira nai . rei kara umare ru mono momina , soreto onaji dearu ). Joh 3:9 nikodemo ha iesu ni kotae te itsutta ,( doushite , sonnakotogaari ema shouka ). Joh 3:10 iesu ha kare ni kotae te iwa reta ,( anata ha isuraeru no kyoushi dearinagara , kore gurai no koto ga wa kara nai noka . Joh 3:11 yoku yoku itsutte oku . watashitachi ha jibun no shitte iru koto wo kata ri , mata jibun no mita koto wo akashi shite iru no ni , anata ga ta ha watashitachi no akashi wo uke irenai . Joh 3:12 watashi ga chijou no koto wo katatte irunoni , anata gata ga shinji nainara ba , tenjou no koto wo katatta ba ai , doushite sore wo shinji rudarou ka . Joh 3:13 ten kara kudatte kita mono , sunawachi nin no ko nohokani ha , daremo ten ni atta mono hanai . Joh 3:14 soshite , choudo mose ga kouya dehebiwo age tayouni , nin no ko momata age rarenakerebanaranai . Joh 3:15 sore ha kare wo shinji ru mono ga , subete eien no inochi wo eru tamedearu ). Joh 3:16 kami ha sono hito ri ko wo tamawattahodoni , kono yo wo itoshi te kudasa tta . sore ha miko wo shinji ru mono ga hito rimo horobi nai de , eien no inochi wo eru tamedearu . Joh 3:17 kami ga miko wo yoni tsuka wa sare tano ha , yo wosabakutamede ha naku , miko niyotte , kono yo ga sukuwa rerutamedearu . Joh 3:18 kare wo shinji ru mono ha , sabakarenai . shinji nai mono ha , sudenisabakareteiru . kami nohitori ko no mei wo shinji rukotowoshinaikaradearu . Joh 3:19 sonosabakitoiunoha , hikari gakono yoni kitanoni , hito bito ha sono oko nai ga warui tameni , hikari yorimoyamino houwo itoshi takoto dearu . Joh 3:20 aku wo itte iru mono hamina hikari wo nikumu . soshite , sono oko nai ga akarumi ni dasa rerunowo osore te , hikari nikoyoutohashinai . Joh 3:21 shikashi , shinri wo itte iru mono ha hikari ni kuru . sono nin nookonaino , kami niattenasaretatoiukotoga , akiraka nisarerutamedearu . Joh 3:22 kononochi , iesu ha deshi tachito yudaya no chi ni iki , karera to isshoni sokoni taizai shite , baputesuma wo sazuke teorareta . Joh 3:23 yohane mo sarimu ni chikai ainon de , baputesuma wo sazuke teita . sokoniha mizu gatakusan ' attakaradearu . hitobito gazokuzokutoyattekite baputesuma wo uke teita . Joh 3:24 sonotoki , yohane hamada goku ni ire raretehainakatta . Joh 3:25 tokoroga , yohane no deshi tachitohitorino yudaya nin tono mani , kiyomenokotode souron ga otta . Joh 3:26 sokode karera ha yohane notokoronikite itsutta ,( sensei , goran kudasai . yorudan no mukou deanatato isshoni itakotogaari , soshite , a n a t a g a a k a s hiwoshiteoraretaanokataga , baputesuma wo sazuke teori , mina no mono ga , sonokatanotokorohe deka keteimasu ). Joh 3:27 yohane ha kotae te itsutta ,( nin ha ten kara atae rarenakereba , nanimo nomo ukeru kotohadekinai . Joh 3:28 ( watashiha kirisuto dehanaku , sonokatayorimo sakini tsukawasareta mono dearu ) to itsutta k o towoakashishitekurerunoha , anatagata jishin dearu . Joh 3:29 hanayome womotsu mono ha hanamuko dearu . hanamuko no yuujin ha tatte kano koe wo kiki , sono koe wo kii te ooi ni yorokobu . koushite , kono yorokobi hawatashini michi tari teiru . Joh 3:30 kareha kanarazu sakae , watashiha otoroe ru . Joh 3:31 ue kara kuru mono ha , subetenomonono ueni aru . chi kara deru mono ha , chi ni zokusuru mono deatte , chi nokotowo kataru . ten kara kuru mono ha , subetenomonono ueni aru . Joh 3:32 kareha sono mita tokoro , kii t atokorowoakashishiteiruga , daremosonoakashiwo uke irenai . Joh 3:33 shikashi , sonoakashiwo uke ireru mono ha , kami gamakotodearukotowo , tashikani mitome tanodearu . Joh 3:34 kami g aotsukawashininattakataha , kami no kotoba wo kataru . kami ha shouryou wo kagiri naku tamau karadearu . Joh 3:35 chichi ha miko wo itoshi te , banbutsu wosono teni o atae ninatta . Joh 3:36 miko wo shinji ru mono ha eien no inochi womotsu . miko ni shitagawa nai mono ha , inochi n iazukarukotoganaibakarika , kami no ikari gasono ueni todomarunodearu ). joh||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||joh||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||joh|||||||||||||||joh||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||joh||||||||joh||||||||||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||joh||||||||||||||||joh|||||||||||||||||joh|||||||||||||||||||||||||||||||joh|||||||joh||||||||||||||||||||||||||||||joh|||||||||||joh||||||||||||joh|||||||||||||||||joh|||||||||||||joh|||||||||||||||||||||||||