• Popular Translations
  • Popularity
  • Downvote/Save

Examples from the LingQ library

  • Hur ska man bo egentligen?

    eller vara sambo, särbo, iblandbo eller mambo. Det är View in context