• Popular Translations
  • Popularity

Learning languages should be fun.

Sign Up Free

Examples from the LingQ library

  • Hur ska man bo egentligen?

    eller vara sambo, särbo, iblandbo eller mambo. Det är View in context