• Popular Translations
  • Popularity

Learning languages should be fun.

Sign Up Free

Examples from the LingQ library

  • Kapitel 5 : Han satt på... (4)

    vände för att gå. – Nej du kan inte... – Varför inte View in context