×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 7 - Iacob la birou

Narațiunea Șapte - Iacob la birou

Iacob muncește într-un birou.

El este foarte ocupat în fiecare zi.

El are multe întâlniri cu clienții săi.

El consideră că ei sunt foarte plictisitori.

Unii clienți sunt prietenoși cu Iacob.

Unii clienți nu sunt plăcuți, totuși.

Iacob ia pauze lungi la prânz.

El poate pleca acasă la ora cinci.

El așteaptă în fiecare zi să vină ora cinci.

Urmează aceeași narațiune spusă într-un mod diferit.

Eu muncesc într-un birou.

Eu sunt foarte ocupat în fiecare zi.

Am multe întâlniri cu clienții mei.

Mie nu îmi plac aceste întâlniri.

Consider că sunt foarte plictisitoare.

Unii clienți sunt prietenoși cu mine.

Unii clienți nu sunt plăcuți, totuși.

Eu îmi iau pauze lungi la prânz.

Pot pleca acasă la ora cinci.

Aștept în fiecare zi să vină ora cinci.

Întrebări:

Unu: Iacob muncește într-un birou.

Iacob lucrează la o școală?

Nu, Iacob lucrează într-un birou.

Doi: Iacob este foarte ocupat în fiecare zi.

Iacob este foarte ocupat?

Da, Iacob este foarte ocupat în fiecare zi.

Trei: Iacob are multe întâlniri cu clienții săi.

Iacob are câteva întâlniri?

Nu, Iacob are multe întâlniri cu clienții săi.

Patru: Iacob consideră întâlnirile plictisitoare.

Iacob consideră întâlnirile plictisitoare?

Da, Iacob consideră întâlnirile plictisitoare.

Cinci: Unii dintre clienți sunt prietenoși.

Toți clienții sunt prietenoși?

Nu, unii dintre clienți sunt prietenoși.

Șase: Iacob ia pauze lungi la prânz.

Iacob ia pauze scurte la prânz?

Nu el nu ia pauze scurte.

El ia pauze lungi la prânz.

Șapte: Iacob poate pleca acasă la ora cinci.

Iacob poate pleca acasă la ora patru?

Nu el poate pleca acasă la ora cinci.


Narațiunea Șapte - Iacob la birou Erzählung Sieben - Jakob im Büro Narrative Seven - Jacob at the office Berättelse sju - Jacob på kontoret Розповідь сьома - Яків в офісі

Iacob muncește într-un birou. Jakob arbeitet in einem Büro. Jacob works in an office. Jacob arbetar på ett kontor.

El este foarte ocupat în fiecare zi. Er ist sehr beschäftigt jeden Tag. He is very busy every day. Han är mycket upptagen varje dag.

El are multe întâlniri cu clienții săi. Er hat viele Meetings mit seinen Kunden. He has many meetings with his clients. Han har många möten med sina kunder.

El consideră că ei sunt foarte plictisitori. Er findet sie sehr langweilig. He finds them very boring. Han tycker att de är väldigt tråkiga.

Unii clienți sunt prietenoși cu Iacob. Einige Kunden sind freundlich zu Jakob. Some clients are friendly with Jacob. Vissa kunder är vänligt inställda till Jacob.

Unii clienți nu sunt plăcuți, totuși. Einige Kunden sind jedoch nicht angenehm. Some clients are unpleasant, however. Vissa kunder är dock inte nöjda.

Iacob ia pauze lungi la prânz. Jakob macht lange Pausen zum Mittagessen. Jacob takes long lunch breaks. Jacob tar långa lunchraster.

El poate pleca acasă la ora cinci. Er kann um fünf Uhr nach Hause gehen. He can leave home at five o'clock. Han kan gå hem klockan fem.

El așteaptă în fiecare zi să vină ora cinci. Er wartet jeden Tag darauf, dass es fünf Uhr wird. He waits every day for five o'clock to come. Han väntar varje dag på klockan fem.

Urmează aceeași narațiune spusă într-un mod diferit. Es folgt dieselbe Erzählung auf eine andere Art und Weise. The same narrative follows, but told in a different way.

Eu muncesc într-un birou. Ich arbeite in einem Büro. I work in an office.

Eu sunt foarte ocupat în fiecare zi. Ich bin jeden Tag sehr beschäftigt. I am very busy every day.

Am multe întâlniri cu clienții mei. Ich habe viele Meetings mit meinen Kunden. I have many meetings with my clients.

Mie nu îmi plac aceste întâlniri. Ich mag diese Meetings nicht. I don't like these meetings. Jag gillar inte de här mötena.

Consider că sunt foarte plictisitoare. Ich finde sie sehr langweilig. I find them very boring. Jag tycker att de är väldigt tråkiga.

Unii clienți sunt prietenoși cu mine. Einige Kunden sind freundlich zu mir. Some clients are friendly with me.

Unii clienți nu sunt plăcuți, totuși. Einige Kunden sind jedoch nicht angenehm. Some clients are unpleasant, however.

Eu îmi iau pauze lungi la prânz. Ich mache lange Pausen zum Mittagessen. I take long lunch breaks. Я роблю великі перерви в обід.

Pot pleca acasă la ora cinci. Ich kann um fünf Uhr nach Hause gehen. I can go home at five o'clock. Jag kan gå hem klockan fem.

Aștept în fiecare zi să vină ora cinci. I wait every day for five o'clock. Jag väntar varje dag på klockan fem.

Întrebări:

Unu: Iacob muncește într-un birou.

Iacob lucrează la o școală?

Nu, Iacob lucrează într-un birou.

Doi: Iacob este foarte ocupat în fiecare zi.

Iacob este foarte ocupat?

Da, Iacob este foarte ocupat în fiecare zi.

Trei: Iacob are multe întâlniri cu clienții săi.

Iacob are câteva întâlniri?

Nu, Iacob are multe întâlniri cu clienții săi.

Patru: Iacob consideră întâlnirile plictisitoare. Fyra: Jacob tycker att möten är tråkiga.

Iacob consideră întâlnirile plictisitoare? Tycker Jacob att möten är tråkiga?

Da, Iacob consideră întâlnirile plictisitoare.

Cinci: Unii dintre clienți sunt prietenoși. Five: Some of the customers are friendly.

Toți clienții sunt prietenoși?

Nu, unii dintre clienți sunt prietenoși.

Șase: Iacob ia pauze lungi la prânz.

Iacob ia pauze scurte la prânz? Jacob tar korta pauser under lunchen?

Nu el nu ia pauze scurte. Nein, er nimmt keine kurzen Pausen.

El ia pauze lungi la prânz. Er macht lange Pausen zum Mittagessen. He takes long breaks for lunch.

Șapte: Iacob poate pleca acasă la ora cinci. Sieben: Jakob kann um fünf Uhr nach Hause gehen. Seven: Jacob can go home at five o'clock.

Iacob poate pleca acasă la ora patru? Kann Jakob um vier Uhr nach Hause gehen? Can Jacob go home at four o'clock?

Nu el poate pleca acasă la ora cinci. Nein, er kann nicht um fünf Uhr nach Hause gehen. No, he can go home at five o'clock.