×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 55 - Simona și George

55 - Simona și George

Aceasta este istoria Simonei și a lui George

A) Simona și George vor să cumpere o casă nouă, fiindcă cei doi copii ai lor cresc mari.

Din păcate, a devenit mai dificil să cumperi o casă nouă, deoarece prețul la imobiliare a crescut mai repede decît venitul oamenilor.

Pentru ași putea permite o casă nouă, ei au economisit bani timp de ani de zile.

Pentru ași putea permite o casă nouă, ei vor trebuie să trăiască departe de oraș.

Asta ar însemna un timp mai lung de parcurs pînă la serviciu, pentru ambii.

Ei s-au uitat la apartamente dar acestea erau prea mici sau în zone care lor nu le sunt pe plac.

Și-au dat seama că chiar dacă ambii muncesc din greu și nu cheltuie banii fără sens, oricum nu-și pot permite care pe care și-o doresc.

S-au gîndit la un moment dat, despre închirierea unei case, dar totuși au simțit că vor să dețină propria lor casă.

În final ei au hotărît să se mute într-un oraș mai mic.

Au considerat că pot trăi o viață mai simplă bucurîndu-se de o viață de familie mai bună.

Aceasta este aceeași istorie spusă altfel

B) Noi am vrut să cumpărăm o casă nouă fiindca cei doi copii ai noștri au crescut mai mari.

Din păcate a devenit dificil să cumperi o casă nouă deoarece prețul imobiliarelor a crescut mai repede decît veniturile noastre.

Pentru a putea cumpăra o casă nouă, am economisit bani timp de ani de zile.

Dacă am fi vrut să cumpărăm o casă pentru o singură familie, ar fi trebuit să locuim departe de oraș.

Asta ar fi însemnat o distanță mai lungă de parcurs pînă la serviciu.

Ne-am uitat la apartamente dar acestea erau ori prea mici ori în zone care nu ne erau pe plac.

Ne-am dat seama că, chiar dacă ambii am muncit din greu și nu am cheltuit banii fără sens, tot nu ne puteam permite să cumpărăm casa pe care ne-o doream.

La un moment dat ne-am gîndit să închiriem, dar am considerat că totuși dorim să fim proprietari ai locuinței.

În final am hotărît să ne mutăm într-un oraș mai mic.

Am simțit că putem trăi o viață mai simplă acolo și o viață de familie mai bună.

Acum urmează cîteva întrebări la care puteți da răspuns sau puteți să ascultați răspunsul corect.

Întrebări.

A) 1) Simona și George vor să cumpere o casă nouă fiindcă copiii lor cresc mari.

De ce vor Simona și George să cumpere o casă nouă? Ei vor să cumpere o casă nouă fiindcă copiii lor cresc mari.

2) Ei au economisit bani mai mulți ani.

Cît timp au economisit bani Simona și George? Ei au economisit bani mai mulți ani.

3) Dacă doresc să cumpere o casă pentru o singură familie, vor trebui să locuiască departe de oraș.

Ce se va întîmpla dacă vor cumpăra o casă pentru o singură familie? Vor trebui să locuiască departe de oraș.

4) Ei s-au uitat la apartamente dar acestea erau ori prea mici ori în zone care nu le sunt pe plac.

De ce nu le-au plăcut apartamentele la care s-au uitat? Nu le-au plăcut apartamentele la care s-au uitat fiindca erau ori prea mici ori în zone care nu erau pe placul lor.

B) 5) Noi am vrut să cumpărăm o casă nouă fiindcă copiii noștri au crescut mari.

Ce am vrut noi să facem? Voi ați vrut să cumpărați o casă nouă, fiindcă copiii voștri au crescut mari.

6) Ne-am gîndit la un moment dat să închiriem o casă.

La ce ne-am gîndit la un moment dat? V-ați gîndit la un moment dat să închiriați o casă.

7) Am simțit totuși că vrem să fim proprietarii casei noastre.

Ce am simțit noi că preferam să fim? Voi ați simțit că preferați să fiți proprietarii casei voastre.

8) În final am hotărît să ne mutăm într-un oraș mai mic.

Ce am hotărît în final? În final ați hotărît să vă mutați într-un oraș mai mic.


55 - Simona și George 55 - Simona und George 55 - Simona and George 55 - Simona y George 55 - Simona et George 55 - Simona e George 55 - Simona en George 55 - Simona e George 55 - Симона и Джордж

Aceasta este istoria Simonei și a lui George Dies ist die Geschichte von Simona und George This is the history of Simone and George Esta es la historia de Simona y George C'est l'histoire de Simona et George Questa è la storia di Simona e George これはシモーナとジョージの物語です 이것은 시모나와 조지의 이야기입니다 Dit is het verhaal van Simona en George Esta é a história de Simona e George Это история Симоны и Георгия 這是西蒙娜和喬治的故事

A) Simona și George vor să cumpere o casă nouă, fiindcă cei doi copii ai lor cresc mari. A) Simona und George möchten ein neues Zuhause kaufen, weil ihre beiden Kinder älter werden. A) Simone and George would like to buy a new home because their two children are growing older. A) A Simona y a George les gustaría comprar una casa nueva porque sus dos hijos ya están creciendo. A) Simona et George aimeraient acheter une nouvelle maison car leurs deux enfants grandissent vite. A) Simona e George vorrebbero comprare una nuova casa perché I loro due figli stanno crescendo. A)シモーナとジョージは、2人の子供が成長しているため、新しい家を購入したいと考えています。 A)혜선과상현은 두 자녀가 커가고 있기 때문에 새로운 집을 마련하고 싶어합니다. A) Simona en George willen een nieuw huis kopen, omdat hun twee kinderen opgroeien. A) Simona e George querem comprar uma casa nova, porque seus dois filhos estão crescendo. А) Симона и Георгий хотели бы купить новый дом, потому что их двое детей становятся старше. A) 萨莉 和 乔治 想 买 一个 新房子 因为 他们 的 两个 孩子 长大 了 。

Din păcate, a devenit mai dificil să cumperi o casă nouă, deoarece prețul la imobiliare a crescut mai repede decît venitul oamenilor. Leider ist es schwierig geworden, ein neues Haus zu kaufen, weil die Kosten für Wohnungen schneller gestiegen sind als ihr Einkommen. Unfortunately, it has become difficult to buy a new home because the cost of housing has risen faster than people's incomes. Sin embargo, se ha vuelto difícil comprar una casa nueva porque el costo de la vivienda ha aumentado más rápido que el de los ingresos de las personas. Malheureusement, il est devenu difficile d'acheter une nouvelle maison parce que le coût du logement a augmenté plus rapidement que les revenus des gens. Sfortunatamente è diventato difficile comprare una nuova casa perché I costi degli alloggi sono cresciuti più velocemente delle entrate delle famiglie. 残念ながら、不動産の価格は人々の収入よりも早く上昇したため、新しい家を購入することはより困難になっています。 집 가격이 사람들의 월급보다 가파르게 상승해서 안타깝게도 새 집을 마련하기 어려워졌습니다. Jammer genoeg is het moeilijk om een nieuw huis te kopen, want de huizenprijzen zijn meer gestegen dan de salarissen. Infelizmente, tornou-se difícil comprar uma nova casa porque o custo da habitação aumentou mais rapidamente do que suas receitas. К сожалению, стало трудно купить новый дом, потому что цены на жильё выросли быстрее, чем доходы населения. 不幸 的 是 , 现在 买 新房子 很难 因为 房子 的 价钱 比 人们 的 收入 增长 的 快 。

Pentru ași putea permite o casă nouă, ei au economisit bani timp de ani de zile. Um ein neues Haus kaufen zu können, sparen sie seit Jahren Geld an. In order to be able to buy a new home, they have been saving money for years. Para poder comprar una casa nueva, han estado ahorrando dinero durante años. Afin de pouvoir acheter une nouvelle maison, ils économisent de l'argent depuis des années. Per poter comprare una nuova casa, stanno risparmiando soldi da anni. 新しい 家 を 買う ため に 、 彼 ら は 何 年 も お 金 を 貯 め て いました 。 새 집을 마련하기 위해서 그들은 수년동안 돈을 저축해왔습니다. Om een nieuw huis te kunnen kopen, hebben ze een hele tijd gespaard. Para poder comprar uma nova casa, eles estão economizando dinheiro há anos. Чтобы смочь купить новый дом, они должны были бы откладывать деньги много лет. 为了 买 新房子 , 他们 已经 存钱 好几年 了 。

Pentru ași putea permite o casă nouă, ei vor trebuie să trăiască departe de oraș. Wenn sie sich ein Einfamilienhaus kaufen wollen, müssten sie weit weg von der Stadt leben. If they want to buy a single family house, they would have to live far from the city. Si quieren comprar una simple casa familiar, tendrían que vivir lejos de la ciudad. S'ils veulent acheter une maison familiale, ils devront vivre loin de la ville. Se vogliono comprare una casa unifamigliare dovrebbero vivere lontano dalla città. もし 彼 ら が 一戸建て 住宅 を 買いたい なら 彼 ら は 町 から 離れた ところ に 住ま なければ なりません 。 만약 그들이 단독주택을 사고자 한다면 그들은 도시에서 먼 곳에 살아야 할 것입니다. Als ze een eengezinswoning willen kopen, moeten ze ver buiten de stad wonen. Se eles quiserem comprar uma casa, eles teriam que viver longe da cidade. Если они хотят купить односемейный дом, им бы пришлось жить далеко от города. 如果 他们 想 买 一个 独立 的 家庭 房 , 他们 需要 住 在 离 市区 很 远 的 地方 。

Asta ar însemna un timp mai lung de parcurs pînă la serviciu, pentru ambii. Das würde für beide einen langen Weg zu ihren Arbeitsplätzen bedeuten. This would mean a long commute to their jobs for both of them. Esto significaría un largo camino hacia sus trabajos para ambos. Cela signifierait pour eux deux un long trajet afin d'aller au travail. Questo significa un lungo tragitto verso il posto di lavoro per entrambi. これ は 彼 ら 両方 の 仕事場 まで 長い 通勤 時間 に なる こと を 意味 します 。 이는 즉 두 사람 모두 직장에서 멀리 출퇴근해야 한다는 것입니다. Dan zullen ze beiden lang onderweg zijn naar hun werk. Isso significaria uma longa viagem aos seus empregos. Это значило бы долгую дорогу до работы для них обоих. 这 就 意味着 对 他们 两个 人 都 是 很长 的 通勤 时间 。

Ei s-au uitat la apartamente dar acestea erau prea mici sau în zone care lor nu le sunt pe plac. Sie haben sich Wohnungen angesehen, aber diese waren entweder zu klein oder in Gegenden, die ihnen nicht gefielen. They looked at apartments but these were either too small or in neighbourhoods they didn't like. Ellos han visto apartamentos pero estos eran demasiado pequeños o estaban en zonas que no les gustaban. Ils ont visité des appartements mais ceux-ci étaient soit trop petits, soit dans des quartiers qui ne leur plaisaient pas. Hanno guardato gli appartamenti ma erano o troppo piccoli o in un quartieri che non gli piacevano. 彼 ら は アパート を 見ました が 小さ すぎる か 隣人 が 気 に 入ら ない か の どちら か でした 。 그들은 아파트를 둘러보았지만 모두 너무 작거나 그들이 선호하지 않는 동네에 있었습니다. Ze hebben naar appartementen gekeken, maar deze waren of te klein of lagen in buurten die ze niet zo fijn vonden. Eles olharam apartamentos, mas eram pequenos demais ou em bairros que não gostavam. Они искали квартиру, но квартиры были либо слишком маленькими, либо в таких местах, которые им не нравились. 他们 看 了 看 公寓 但是 它们 不是 太小 就是 他们 不 喜欢 那个 小区 。

Și-au dat seama că chiar dacă ambii muncesc din greu și nu cheltuie banii fără sens, oricum nu-și pot permite care pe care și-o doresc. Sie realisieren, dass, obwohl beide hart arbeiten und vorsichtig Geld ausgeben, sie sich immer noch nicht das Haus leisten können, das sie gerne haben wollen. They realize that even though they both work hard and don't spend money unwisely, they still can't afford the home that they want. Ellos se dan cuenta de que a pesar de que ambos trabajan duro y no gastan el dinero de forma innecesaria, aún así no pueden adquirir la casa que quieren. Ils réalisent que même s'ils travaillent dur tous les deux et ne dépensent pas de l'argent sans réfléchir, ils ne peuvent toujours pas se payer la maison qu'ils souhaitent. Si rendono conto che anche se entrambi hanno lavorato duramente e non hanno speso soldi in modo incauto, non possono ancora permettersi la casa che vogliono. 彼 ら は 必死に 仕事 を し 、 よく 考え ず に お 金 を 使う こと は し ない けれども 、 彼 ら が 欲しい 家 を 買う 余裕 が ない と 考えて います 。 그들은 자신들이 열심히 일하고 불필요한 소비를 하지 않음에도 불구하고 원하는 집을 살 형편이 안 된다는 것을 깨달았습니다. Ze realiseren zich dat ondanks dat ze beiden hard werken en ze slim met hun geld omgaan, ze nog steeds hun droomhuis niet kunnen betalen. Eles percebem, que apesar de ambos trabalharem duro e não esbanjarem dinheiro, eles ainda não podem pagar a casa que eles querem. Они поняли, что хотя они оба много работали и не тратили бездумно деньги, они всё ещё не могут позволить себе такой дом, какой они хотят. 他们 意识 到 即使 他们 俩 都 努力 工作 而且 不 随便 花钱 , 他们 还是 买不起 他们 想要 的 房子 。

S-au gîndit la un moment dat, despre închirierea unei case, dar totuși au simțit că vor să dețină propria lor casă. Sie überlegten sich irgendwann, ein Haus zu mieten, wollten aber im Grunde, dass sie ihr eigenes Haus besitzen. They thought, at one point, of renting a home, but really felt they wanted to own their own home. En algún momento pensaron en alquilar una casa, pero realmente sintieron que preferían tener su propia casa. Ils ont pensé à un moment donné, louer une maison, mais le désir de posséder leur propre maison était plus fort. A un certo punto pensarono di affittare una casa, ma sentivano di voler possedere la propria casa. 一 時 賃貸 に しよう と も 思いました が 、 彼 ら は 本当に 自分 たち の 家 を 持ちたい と 思いました 。 그들은 한때는 전세로 가는 것도 생각했지만 본인들 소유의 집을 사고 싶은 것이 솔직한 심정이었습니다. Ze hebben er op een bepaald moment aan gedacht om een huis te huren, maar ze wilden echt liever hun eigen huis hebben. Eles pensaram, em certo momento, em alugar uma casa, mas sentiram que queriam possuir sua casa própria. В какой-то момент они подумали об аренде дома, но поняли, что хотят иметь собственный дом. 他们 想过 租 一个 房子 , 但是 他们 还是 想 有 自己 的 房子 。

În final ei au hotărît să se mute într-un oraș mai mic. Schließlich beschlossen sie, in eine kleinere Stadt zu ziehen. Finally they decided to move to a smaller town. Finalmente ellos decidieron mudarse a una ciudad más pequeña. Finalement, ils ont décidé de déménager dans une petite ville. Alla fine decisero di trasferirsi in una città più piccola. とうとう 、 彼 ら は 小さな 町 に 住む こと を 決めました 。 결국 그들은 더 작은 동네로 이사가기로 결정했습니다. Uiteindelijk besloten ze om naar een dorp te verhuizen. Finalmente, decidiram se mudar para uma cidade menor. В конце концов, они решили переехать в маленький городок. 最后 他们 决定 搬 去 一个 小镇 。

Au considerat că pot trăi o viață mai simplă bucurîndu-se de o viață de familie mai bună. Sie fanden, sie könnten dort ein einfacheres und schöneres Familienleben genießen. They felt they could live a simpler life there and enjoy a better family life. Sintieron que podrían tener una vida más sencilla allí y disfrutar de una mejor vida en familia. Ils pensaient pouvoir y trouver une qualité de vie plus simple et profiter d'une meilleure vie de famille. Sentivano di poter vivere una vita più semplice e godere di una vita famigliare migliore. 彼 ら は そこ で 質素な 生活 を 送り 、 より よい 家族 生活 を 楽しめる と 感じました 。 그들은 그곳에서 보다 심플한 삶을 살 수 있고 더 나은 가정 생활을 누릴 수 있을 것이라고 생각했습니다. Ze hadden het gevoel dat ze daar een simpeler bestaan en een beter gezinsleven konden hebben. Eles sentiram que poderiam viver uma vida mais simples lá e desfrutar de uma vida familiar melhor. У них было чувство, что они смогут жить там более простой жизнью и наслаждаться лучшей семейной жизнью. 他们 觉得 他们 可以 过 简单 的 生活 并且 享受 更好 的 家庭 生活 。

Aceasta este aceeași istorie spusă altfel Dies ist die gleiche Geschichte, die anders erzählt wird This is the same story otherwise Esta es la misma historia contada de manera diferente C'est la même histoire racontée différemment Questa è la stessa storia raccontata da Simona e George これは同じ話ですが 이번에는 혜선, 상현 부부가 이야기를 들려드립니다. Dit is hetzelfde verhaal anders verteld Esta é a mesma história contada de forma diferente Это та же история, рассказанная по-разному 這是同一個故事

B)    Noi am vrut să cumpărăm o casă nouă fiindca cei doi copii ai noștri au crescut mai mari. B) Wir wollten ein neues Zuhause kaufen, weil unsere beiden Kinder älter geworden waren. B) We had wanted to buy a new home because our two children had grown older. B) Nosotros queríamos comprar una casa nueva porque nuestros dos hijos ya están creciendo. B) Nous avons voulu acheter une nouvelle maison car nos deux enfants grandissent vite. B) Avremmo voluto comprare una nuova casa perché I nostri due figli erano cresciuti. B ) 私 達 は 新しい 家 を 買い たかった です 。 なぜなら 二 人 の 子供 が 大きく なって いた から です 。 B)우리는 두 자녀가 커가고 있기 때문에 새로운 집을 마련하고 싶었습니다. B) We wilden graag een nieuw huis kopen omdat onze twee kinderen ouder waren geworden. B) Queríamos comprar uma casa nova porque nossos dois filhos cresceram. Б) Мы хотели купить новый дом, потому что наши двое детей выросли. B) 我们 想 买 一个 新房子 因为 我们 的 两个 孩子 长大 了 。

Din păcate a devenit dificil să cumperi o casă nouă deoarece prețul imobiliarelor a crescut mai repede decît veniturile noastre. Leider war es schwierig geworden, ein neues Haus zu kaufen, weil die Kosten für die Wohnungen schneller gestiegen waren als unser Einkommen. Unfortunately, it had become difficult to buy a new home because the cost of housing had risen faster than our incomes. Sin embargo, se había vuelto difícil comprar una casa nueva porque el costo de la vivienda había aumentado más rápido que el de nuestros ingresos. Malheureusement, il est devenu difficile d'acheter une nouvelle maison parce que le coût du logement a augmenté plus rapidement que les revenus des gens. Sfortunatamente era diventato difficile comprare una nuova casa perché il costo degli alloggi era aumentato più velocemente delle nostre entrate. 残念な こと に 、 新しい 家 を 買う こと が 難しく なりました 。 なぜなら 家 の 価格 が 収入 より も 早く 値上がり した から です 。 집 가격이 사람들의 월급보다 가파르게 상승해서 안타깝게도 새 집을 마련하기 어려워졌습니다. Jammer genoeg was het moeilijk geworden om een nieuw huis te kopen, want de huizenprijzen waren meer gestegen dan onze salarissen. Infelizmente, ficou difícil comprar uma casa nova porque o preço dos imóveis subiu mais rápido do que nossa renda. К сожалению, стало трудно купить новый дом, потому что цены на жильё выросли быстрее, чем наши доходы. 不幸 的 是 , 现在 买 新房子 很难 因为 房子 的 价钱 比 人们 的 收入 增长 的 快 。

Pentru a putea cumpăra o casă nouă, am economisit bani timp de ani de zile. Um ein neues Haus kaufen zu können, hatten wir jahrelang Geld gespart. In order to be able to buy a new home, we had been saving money for years. Para poder comprar una casa nueva, hemos estado ahorrando dinero durante años. Afin de pouvoir acheter une nouvelle maison, nous avons économisé de l'argent depuis des années. Per poter comprare una nuova casa, stavamo risparmiando denaro da anni. 新しい 家 を 買う ため に 、 私 達 は 何 年 も お 金 を 貯 め て いました 。 새 집을 마련하기 위해서 우리는 수년동안 돈을 저축해왔습니다. Om een nieuw huis te kunnen kopen, hebben we een hele tijd gespaard. Para poder comprar uma casa nova, economizei durante anos. Чтобы смочь купить новый дом, мы должны были откладывать деньги много лет. 为了 买 新房子 , 我们 已经 存钱 好几年 了 。

Dacă am fi vrut să cumpărăm o casă pentru o singură familie, ar fi trebuit să locuim departe de oraș. Hätten wir ein Einfamilienhaus kaufen wollen, hätten wir weit weg von der Stadt wohnen müssen. If we had wanted to buy a single family house, we would have had to live far from the city. Si hubiéramos querido comprar una simple casa familiar, tendríamos que vivir lejos de la ciudad. Si nous avions voulu acheter une maison familiale, nous aurions dû vivre loin de la ville. Se avessimo voluto comprare una nuova casa, avremmo dovuto vivere lontano dalla città. もし 私 達 が 一戸建て 住宅 を 買いたい なら 私 達 は 町 から 離れた ところ に 住ま なければ なりません でした 。 만약 우리가 단독주택을 사고자 한다면 우리는 도시에서 먼 곳에 살아야 할 것입니다. Als we een eengezinswoning wilden kopen, moesten we ver buiten de stad wonen. Se quiséssemos comprar uma casa, teríamos que viver longe da cidade. Если мы хотели купить односемейный дом, нам бы пришлось жить далеко от города. 如果 我们 想 买 一个 独立 的 家庭 房 , 我们 需要 住 在 离 市区 很 远 的 地方 。

Asta ar fi însemnat o distanță mai lungă de parcurs pînă la serviciu. Das hätte für uns beide einen langen Weg zu unseren Arbeitsplätzen bedeutet. This would have meant a long commute to our jobs for both of us. Esto habría significado un largo camino hacia el trabajo para los dos. Cela aurait signifié pour nous deux un long trajet pour aller travailler. Questo avrebbe significato un lungo tragitto verso i nostri posti di lavoro. これ は 私 達 両方 の 仕事場 まで 長い 通勤 時間 に なる こと を 意味 して いました 。 이는 즉 우리 두 사람 모두 직장에서 멀리 출퇴근해야 한다는 것입니다. Dan zouden we beiden lang onderweg zijn naar ons werk. Isso significaria uma longa viagem aos nossos empregos. Это значило бы долгую дорогу до работы для нас обоих. 这 就 意味着 对 我们 两个 人 都 是 很长 的 通勤 时间 。

Ne-am uitat la apartamente dar acestea erau ori prea mici ori în zone care nu ne erau pe plac. Wir hatten uns Wohnungen angesehen, aber diese waren entweder zu klein oder in Gegenden, die wir nicht mochten. We had looked at apartments but these were either too small or in neighbourhoods we didn't like. Habíamos visto apartamentos, pero estos eran demasiado pequeños o estaban en zonas que no nos gustaron. Nous avons visité des appartements mais ceux-ci étaient soit trop petits, soit dans des quartiers qui ne nous plaisaient pas. Avevamo guardato gli appartamenti, ma o erano troppo piccoli o in quartieri che non ci piacevano. 私 達 は アパート を 見ました が 小さ すぎる か 隣人 が 気 に 入ら ない か の どちら か でした 。 우리는 아파트를 둘러보았지만 모두 너무 작거나 우리가 선호하지 않는 동네에 있었습니다. We hadden naar appartementen gekeken, maar die waren of te klein of lagen in buurten die we niet zo fijn vonden. Nós tínhamos olhado apartamentos, mas eles eram pequenos ou em bairros que não gostamos. Мы искали квартиры, но они были либо слишком маленькими, либо в таких местах, которые нам не нравились. 我们 看 了 看 公寓 但是 它们 不是 太小 就是 我们 不 喜欢 那个 区 。

Ne-am dat seama că, chiar dacă ambii am muncit din greu și nu am cheltuit banii fără sens, tot nu ne puteam permite să cumpărăm casa pe care ne-o doream. Wir stellten fest, dass wir, obwohl wir beide hart arbeiteten und vorsichtig Geld ausgaben, uns immer noch nicht das Haus leisten konnten, das wir wollten. We realized that even though we both worked hard and didn't spend money unwisely, we still couldn't afford the home that we wanted. Nos dimos cuenta de que a pesar de que los dos trabajamos duro y no gastamos el dinero de forma innecesaria, aún así no podíamos adquirir la casa que queríamos. Nous avons réalisé que même si nous travaillons dur tous les deux et ne dépensions pas de l'argent sans réfléchir, nous ne pouvions toujours pas nous payer la maison que nous souhaitions. Ci siamo resi conto che anche se entrambi avevamo lavorato duramente e non avevamo speso denaro inutilmente, non potevamo permetterci la casa che volevamo. 私 達 は 必死に 仕事 を し 、 よく 考え ず に お 金 を 使う こと は し ない けれども 、 私 達 が 欲しい 家 を 買う 余裕 が ない と 気づきました 。 우리는 둘 다 열심히 일하고 불필요한 소비를 하지 않음에도 불구하고 원하는 집을 살 형편이 안 된다는 것을 깨달았습니다. We realiseerden ons dat ondanks dat we beiden hard werkten en we slim met geld omgingen, we nog steeds ons droomhuis niet konden betalen. Nós percebemos que, embora nós dois trabalhássemos duro e não esbanjássemos dinheiro, ainda não podíamos pagar a casa que queríamos. Мы поняли, что хотя мы оба много работали и не тратили бездумно деньги, мы всё ещё не могли позволить себе такой дом, какой мы хотели. 我们 意识 到 即使 我们 俩 都 努力 而且 不 随便 花钱 , 我们 还是 买不起 我们 想要 的 房子 。

La un moment dat ne-am gîndit să închiriem, dar am considerat că totuși dorim să fim proprietari ai locuinței. Wir hatten einmal daran gedacht, ein Haus zu mieten, aber wir hatten wirklich das starke Gefühl, dass wir unser eigenes Haus besitzen wollten. We had thought, at one point, of renting a home, but really felt we preferred to own our own home. En algún punto pensamos en alquilar una casa, pero realmente sentimos que preferimos tener nuestra propia casa. Nous avons pensé à un moment donné, louer une maison, mais le désir de posséder notre propre maison était plus fort. A un certo punto, avevamo pensato di affittare una casa, ma sentivamo davvero di voler possedere la nostra casa. 一 時 賃貸 に しよう と も 思いました が 、 私 達 は 本当に 自分 たち の 家 を 持ちたい と 思いました 。 한때는 전세로 가는 것도 생각했지만 우리 소유의 집을 사고 싶은 것이 솔직한 심정이었습니다. We dachten er op een bepaald moment aan om een huis te huren, maar we wilden echt liever ons eigen huis hebben. Pensávamos, em certo momento, em alugar uma casa, mas realmente sentimos que preferíamos possuir nossa casa própria. В какой-то момент мы думали об аренде дома, но понимали, что на самом деле предпочитали иметь свой собственный дом. 我们 想过 租 一个 房子 , 但是 我们 还是 想 有 自己 的 房子 。

În final am hotărît să ne mutăm într-un oraș mai mic. Schließlich beschlossen wir, in eine kleinere Stadt zu ziehen. Finally we decided to move to a smaller town. Finalmente decidimos mudarnos a una ciudad más pequeña. Finalement, nous avons décidé de déménager dans une petite ville. Alla fine, decidemmo di trasferirci in una città più piccola. とうとう 、 私 達 は 小さな 町 に 住む こと を 決めました 。 결국 우리는 더 작은 동네로 이사가기로 결정했습니다. Uiteindelijk besloten we om naar een dorp te verhuizen. Finalmente, decidimos mudar para uma cidade menor. В конце концов, мы решили переехать в маленький городок. 最后 我们 决定 搬 去 一个 小镇 。

Am simțit că putem trăi o viață mai simplă acolo și o viață de familie mai bună. Wir meinten, wir könnten dort ein einfacheres und ein schöneres Familienleben genießen. We felt we could live a simpler life there and enjoy a better family life. Sentimos que podríamos tener una vida más sencilla allí y disfrutar de una mejor vida en familia. Nous avons pensé pouvoir y trouver une qualité de vie plus simple et profiter d'une meilleure vie de famille. Sentivamo di poter vivere una vita più semplice e godere di una vita famigliare migliore. 私 達 は そこ で 質素な 生活 を 送り 、 より よい 家族 生活 を 楽しめる と 感じました 。 그곳에서 보다 심플한 삶을 살 수 있고 더 나은 가정 생활을 누릴 수 있을 것이라고 생각했습니다. We hadden het gevoel dat we daar een simpeler bestaan en een beter gezinsleven konden hebben. Sentimos que poderíamos viver uma vida mais simples lá e desfrutar de uma vida familiar melhor. У нас было чувство, что мы сможем жить там более простой жизнью и наслаждаться лучшей семейной жизнью. 我们 觉得 我们 可以 过 简单 的 生活 并且 享受 更好 的 家庭 生活 。

Acum urmează cîteva întrebări la care puteți da răspuns sau puteți să ascultați răspunsul corect. Hier sind einige Fragen, die Sie beantworten oder die richtige Antwort anhören können. Now there are a few questions you can answer or you can listen to the correct answer. Ahora, algunas preguntas sobre la historia. Diré la respuesta después de la pregunta. Voici quelques questions auxquelles vous pouvez répondre ou écouter la bonne réponse. Ora ecco alcune domande a cui puoi rispondere o ascoltare la risposta corretta. 今、あなたが答えるか、正しい答えを聞くことができるいくつかの質問があります。 자, 정답을들을 수있는 몇 가지 질문이 있습니다. Hier zijn enkele vragen die u kunt beantwoorden of luister naar het juiste antwoord. Aqui estão algumas perguntas que você pode responder ou ouvir a resposta correta. Теперь вот несколько вопросов, на которые вы можете ответить или выслушать правильный ответ. 現在,這裡是一些您可以回答或聆聽正確答案的問題。

Întrebări. Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы 问题

A)    1) Simona și George vor să cumpere o casă nouă fiindcă copiii lor cresc mari. A) 1) Simona und George wollen ein neues Haus kaufen, weil ihre beiden Kinder älter werden. A) 1) Simone and George want to buy a new home because their two children are getting older. A)1) Simona y George quieren comprar una casa nueva porque sus dos hijos ya están creciendo. A) 1) Simona et George aimeraient acheter une nouvelle maison car leurs deux enfants grandissent vite. A) 1) Simona e George vogliono comprare una nuova casa perché I loro due figli stanno crescendo. A)1)シモーナとジョージは、子供たちが成長しているので、新しい家を買いたいと思っています。 A)1) 혜선과상현은 두 자녀가 커가고 있기 때문에 새로운 집을 마련하고 싶어합니다. A) 1) Simona en George willen graag een nieuw huis kopen omdat hun twee kinderen ouder worden. A) 1) Simona e George querem comprar uma nova casa porque seus dois filhos cresceram. А) 1) Симона и Георгий хотят купить новый дом, потому что их двое детей становятся старше. A) 1) 萨莉 和 乔治 想 买 一个 新房子 因为 他们 的 两个 孩子 长大 了 。

De ce vor Simona și George să cumpere o casă nouă? Warum wollen Simona und George ein neues Haus kaufen? Why do Simone and George want to buy a new home? ¿Por qué quieren Simona y George comprar una casa nueva? Pourquoi Simona et George souhaitent-ils acheter une nouvelle maison ? Perché Simona e George vogliono comprare una nuova casa? シモーナとジョージが新しい家を買いたいのはなぜですか? 혜선과 상현은 왜 새로운 집을 마련하려고 싶어합니까? Waarom willen Simona en George een nieuw huis kopen? Por que Simona e George querem comprar uma nova casa? Почему Симона и Георгий хотят купить новый дом? 为什么 萨莉 和 乔治 想 买 一个 新房子 ? Ei vor să cumpere o casă nouă fiindcă copiii lor cresc mari. Sie wollen ein neues Hauskaufen, weil ihre Kinder älter werden. They want to buy a new home because their children are getting older. Ellos quieren comprar una casa nueva porque sus dos hijos ya están creciendo. Ils aimeraient acheter une nouvelle maison car leurs deux enfants grandissent vite. Vogliono comprare una nuova casa perché I loro due figli stanno crescendo. 彼らは子供たちが成長しているので新しい家を買いたいと思っています。 그들은 두 자녀가 커가고 있기 때문에 새로운 집을 마련하고 싶어합니다. Ze willen graag een nieuw huis kopen omdat hun twee kinderen ouder worden. Eles querem comprar uma nova casa porque seus filhos cresceram. Они хотят купить новый дом, потому что их дети становятся старше. 他们 想 买 一个 新房子 因为 他们 的 孩子 长大 了 。

2) Ei au economisit bani mai mulți ani. 2) Sie sparen seit vielen Jahren Geld an. 2) They have been saving money for many years. 2) Ellos han estado ahorrando dinero durante años. 2) Ils économisent de l'argent depuis des années. 2) Stanno risparmiando soldi da molti anni. 2)彼らは何年もの間お金を節約しました。 2) 새 집을 마련하기 위해서 그들은 수년동안 돈을 저축해왔습니다. 2) Ze hebben een hele tijd gespaard. 2) Eles têm economizado há muitos anos. 2) Они экономили деньги много лет. 2) 他们 已经 存钱 好几年 了 。

Cît timp au economisit bani Simona și George? Wie lange sparen Simona und George schon Geld an? How long have Simone and George been saving money? ¿Por cuánto tiempo han estado Simona y George ahorrando dinero? Depuis combien de temps Simona et George économisent de l'argent? Da quanto tempo, Simona e George, stanno risparmiando soldi? シモーナとジョージはどのくらいお金を節約しましたか? 얼마동안 그들은 돈을 저축해왔습니까? Hoelang sparen Simona en George al? Há quanto tempo a Simona e George estão economizando dinheiro? Как долго Симона и Георгий экономили деньги? 他们 已经 存钱 多久 了 ? Ei au economisit bani mai mulți ani. Sie sparen seit vielen Jahren Geld an. They have been saving money for many years. Ellos han estado ahorrando dinero durante años. Ils économisent de l'argent depuis des années. Stanno risparmiando soldi da molti anni. 彼らは何年もの間お金を節約しました。 그들은 수년동안 돈을 저축해왔습니다. Ze hebben een hele tijd gespaard. Eles têm economizado há muitos anos. Они экономили деньги много лет. 他们 已经 存钱 好几年 了 。

3) Dacă doresc să cumpere o casă pentru o singură familie, vor trebui să locuiască departe de oraș. 3) Wenn sie ein Einfamilienhaus kaufen wollen, müssten sie weit weg von der Stadt leben. 3) If they want to buy a single family house, they would have to live far from the city. 3) Si ellos quieren comprar una simple casa familiar, tendrían que vivir lejos de la ciudad. 3) S'ils veulent acheter une maison familiale, ils devront vivre loin de la ville. 3) Se vogliono comprare una casa unifamigliare, dovrebbero vivere lontano dalla città. 3)一戸建ての家を購入したい場合は、都市から遠く離れた場所に住む必要があります。 3) 만약 그들이 단독주택을 사고자 한다면 그들은 도시에서 먼 곳에 살아야 할 것입니다. 3) Als ze een eengezinswoning willen kopen, moeten ze ver buiten de stad wonen. 3) Se eles querem comprar uma casa, eles teriam que viver longe da cidade. 3) Если они хотят купить односемейный дом, им бы пришлось жить далеко от города. 3) 如果 他们 想 买 一个 独立 的 家庭 房 , 他们 需要 住 在 离 市区 很 远 的 地方 。

Ce se va întîmpla dacă vor cumpăra o casă pentru o singură familie? Was würde passieren, wenn sie ein Einfamilienhaus kaufen würden? What would happen if they were to buy a single family house? ¿Qué pasaría si ellos compraran una simple casa familiar? Que se passerait-il s'ils achetaient une maison familiale? Cosa dovrebbe succedere se volessero comprare una casa unifamigliare? 彼らが一家族のために家を買うとどうなりますか? 그들이 단독주택을 사고자 한다면 어떻게 되겠습니까? Wat gebeurt er als ze een eengezinswoning willen kopen? O que aconteceria se comprassem uma casa? Что случилось бы, если бы они купили односемейный дом? 如果 他们 买 一个 独立 的 家庭 房会 发生 什么 ? Vor trebui să locuiască departe de oraș. Sie müssten weit weg von der Stadt leben. They would have to live far from the city. Tendrán que vivir lejos de la ciudad. Ils devront vivre loin de la ville. Dovrebbero vivere lontano dalla città. 彼らは都市から遠く離れて住む必要があります。 그들은 도시에서 먼 곳에 살아야 할 것입니다. Dan moeten ze ver buiten de stad wonen. Eles teriam que viver longe da cidade. Им бы пришлось жить далеко от города. 他们 需要 住 在 离 市区 很 远 的 地方 。

4) Ei s-au uitat la apartamente dar acestea erau ori prea mici ori în zone care nu le sunt pe plac. 4) Sie haben sich Wohnungen angesehen, aber diese waren entweder zu klein oder in Gegenden, die ihnen nicht gefielen. 4) They looked at apartments but these were either too small or in neighbourhoods they didn't like. 4) Ellos han visto apartamentos pero estos eran demasiado pequeños o estaban en zonas que no les gustaban. 4) Ils ont visité des appartements mais ceux-ci étaient soit trop petits, soit dans des quartiers qui ne leur plaisaient pas. 4) Hanno guardato gli appartamenti, ma o erano troppo piccoli o In quartieri che non gli piacevano. 4)彼らはアパートを見ましたが、彼らは小さすぎるか、彼らが気に入らなかった地域にいました。 4) 그들은 아파트를 둘러보았지만 모두 너무 작거나 그들이 선호하지 않는 동네에 있었습니다. 4) Ze hebben naar appartementen gekeken, maar deze waren of te klein of lagen in buurten die ze niet zo fijn vonden. 4) Eles olharam apartamentos, mas eram pequenos demais ou em bairros que não gostavam. 4) Они искали квартиру, но квартиры были либо слишком маленькими, либо в таких местах, которые им не нравились. 4) 他们 看 了 看 公寓 但是 它们 不是 太小 就是 他们 不 喜欢 那个 小区 。

De ce nu le-au plăcut apartamentele la care s-au uitat? Warum mögen sie die Wohnungen, die sie sich angesehen haben, nicht? Why don't they like the apartments they looked at? ¿Por qué no les han gustado los apartamentos que han visto? Pourquoi n'aiment-ils pas les appartements qu'ils ont visités ? Perchè non gli piacciono gli appartamenti che avevano guardato? なぜ彼らは彼らが見たアパートが気に入らなかったのですか? 왜 그들은 둘러본 아파트를 마음에 들어하지 않습니까? Waarom vonden ze de appartementen waarnaar ze hadden gekeken niet goed? Por que eles não gostaram dos apartamentos que eles olhavam? Почему им не нравились квартиры, которые они находили? 他们 为什么 不 喜欢 他们 看 的 公寓 ? Nu le-au plăcut apartamentele la care s-au uitat fiindca erau ori prea mici ori în zone care nu erau pe placul lor. Sie mögen die Wohnungen nicht, die sie sich angesehen haben, weil sie entweder zu klein waren oder in Gegenden, die sie nicht mochten. They don't like the apartments they looked at because they were either too small or in neighbourhoods they didn't like Ellos han visto apartamentos pero estos eran demasiado pequeños o estaban en zonas que no les gustaban. Ils n'aiment pas les appartements visités car ceux-ci étaient soit trop petits, soit dans des quartiers qui ne leur plaisaient pas. Non gli piacciono gli appartamenti che hanno guardato perché o erano troppo piccoli o in quartieri che non gli piacevano. 彼らは彼らが小さすぎるか、彼らが好きではなかった地域にあるので、彼らが見たアパートを好きではありませんでした。 둘러본 아파트가 모두 너무 작거나 그들이 선호하지 않는 동네에 있었기 때문에 마음에 들어하지 않습니다. Ze vonden die appartementen niet goed omdat ze of te klein waren of in buurten lagen die ze niet zo fijn vonden. Eles não gostaram dos apartamentos que eles olhavam porque eram ou muito pequenos ou em bairros que não gostavam. Им не нравились квартиры, которые они находили, потому что они были либо слишком маленькими, либо в таких местах, которые им не нравились. 他们 不 喜欢 他们 看 的 公寓 因为 它们 不是 太小 就是 他们 不 喜欢 那个 小区 。

B)    5) Noi am vrut să cumpărăm o casă nouă fiindcă copiii noștri au crescut mari. B) 5) Wir wollten ein neues Haus kaufen, weil unsere beiden Kinder älter geworden waren. 5) We had wanted to buy a new home because our two children had grown older. B) 5) Ellos querían comprar una casa nueva porque sus dos hijos ya están creciendo. B) 5) Nous avons voulu acheter une nouvelle maison car nos deux enfants grandissent vite. B) 5) Avremmo voluto comprare una nuova casa perché I nostri due figli erano cresciuti. B)5)子供たちが成長したので、新しい家を買いたかった。 B)5) 우리는 두 자녀가 커가고 있기 때문에 새로운 집을 마련하고 싶었습니다. B) 5) We wilden graag een nieuw huis kopen omdat onze twee kinderen ouder waren geworden. B) 5) Queríamos comprar uma nova casa porque nossos dois filhos tinham crescido. Б) 5) Мы хотели купить новый дом, потому что наши двое детей выросли. B) 5) 我们 想 买 一个 新房子 因为 我们 的 两个 孩子 长大 了 。

Ce am vrut noi să facem? Was wollten wir tun? What had we wanted to do? ¿Qué querían hacer ellos? Qu'avions-nous voulu faire ? Cosa avremmo volute fare? 私たちは何をしたかったのですか? 우리가 무엇을 하고 싶어했나요? Wat wilden we graag doen? O que queríamos fazer? Что мы хотели сделать? 我们 想 做 什么 ? Voi ați vrut să cumpărați o casă nouă, fiindcă copiii voștri au crescut mari. Du wolltest ein neues Haus kaufen, weil deine beiden Kinder älter geworden waren. You had wanted to buy a new home because your two children had grown older. Ellos querían comprar una casa nueva porque sus dos hijos ya están creciendo. Vous aimeriez acheter une nouvelle maison car vos deux enfants grandissent vite. Avreste voluto comprare una nuova casa perché I vostri due bambini erano cresciuti. あなたの子供が成長したので、あなたは新しい家を買いたいと思いました。 우리는 두 자녀가 커가고 있기 때문에 새로운 집을 마련하고 싶었습니다. We wilden graag een nieuw huis kopen omdat onze twee kinderen ouder waren geworden. Queríamos comprar uma nova casa porque nossos dois filhos tinham crescido. Вы хотели купить новый дом, потому что ваши двое детей выросли. 你们 想 买 一个 新房子 因为 你 的 两个 孩子 长大 了 。

6) Ne-am gîndit la un moment dat să închiriem o casă. 6) Wir hatten einmal daran gedacht, ein Haus zu mieten. 6) We had thought, at one point, of renting a home. 6) En algún momento ellos pensaron en alquilar una casa. 6) Nous avons pensé à un moment donné, louer une maison. 6) A un certo punto avevamo pensato di affittare una casa. 6)ある時、家を借りようと思いました。 6) 한때는 전세로 가는 것도 생각했습니다. 6) We dachten er op een bepaald moment aan om een huis te huren. 6) Nós pensamos, em certo momento, alugar uma casa. 6) В какой-то момент мы думали арендовать дом. 6) 我们 想过 租 一个 房子 。

La ce ne-am gîndit la un moment dat? Woran hatten wir einmal gedacht? What had we thought about at one point? ¿Qué habían pensado hacer en algún momento? À quoi avions-nous pensé à un moment donné? A un certo punto che cosa avevamo pensato? ある時点で私たちはどう思いましたか? 한때는 무슨 생각도 했나요? Waar dachten we op een bepaald moment aan? Em que pensávamos determinado momento? О чём мы думали в какой-то момент? 我们 想过 什么 ? V-ați gîndit la un moment dat să închiriați o casă. Du hattest einmal darüber nachgedacht, ein Haus zu mieten. You had thought, at one point, about renting a home. En algún momento ellos pensaron en alquilar una casa. Vous avez pensé à un moment donné, louer une maison. A un certo punto avevate pensato di affittare una casa. 家を借りることを考えたことはありますか? 한때는 전세로 가는 것도 생각했습니다. We dachten er op een bepaald moment aan om een huis te huren. Pensávamos, em determinado momento, em alugar uma casa. В какой-то момент вы думали арендовать дом. 你们 想过 租 一个 房子 。

7) Am simțit totuși că vrem să fim proprietarii casei noastre. 7) Wir zogen es wirklich vor, unser eigenes Haus zu haben. 7) We really felt we preferred to own our own home. 7) Realmente ellos sintieron que prefieren tener su propia casa. 7) Le désir de posséder notre propre maison était plus fort. 7) Sentivamo veramente che preferivamo possedere la nostra casa. 7)しかし、私たちは自分たちの家の所有者になりたいと感じました。 7) 우리 소유의 집을 사고 싶은 것이 솔직한 심정이었습니다. 7) We wilden echt liever ons eigen huis hebben. 7) Realmente sentimos que preferíamos possuir nossa casa própria. 7) Мы на самом деле чувствовали, что предпочитали иметь свой собственный дом. 7) 我们 真的 还是 想 有 自己 的 房子 。

Ce am simțit noi că preferam să fim? Was zogen wir wirklich vor, das wir haben wollten? What did we feel we preferred to own? ¿Qué sintieron que prefieren realmente tener? Qu'avons-nous préféré vouloir posséder ? Cosa sentivamo di preferire? 何になりたいと思いましたか? 우리 소유의 무엇을 사고 싶은 심정이었나요? Wat hadden we liever? O que sentimos que preferíamos possuir? Что мы чувствовали, что предпочитали иметь? 我们 真的 想 有 什么 ? Voi ați simțit că preferați să fiți proprietarii casei voastre. Du zogst es wirklich vor, dein eigenes Haus zu haben. You felt you preferred to own your own home. Realmente ellos sintieron que prefieren tener su propia casa. Vous avez préféré posséder votre propre maison. Sentivate di preferire possedere la vostra casa. あなたは自分の家の所有者になりたいと感じました。 우리 소유의 집을 사고 싶은 것이 솔직한 심정이었습니다. We wilden echt liever ons eigen huis hebben. Sentimos que preferíamos possuir nossa casa própria. Вы чувствовали, что предпочитали иметь свой собственный дом. 你们 真的 还是 想 有 自己 的 房子 。

8) În final am hotărît să ne mutăm într-un oraș mai mic. 8) Schließlich beschlossen wir, in eine kleinere Stadt zu ziehen. 8) Finally we decided to move to a smaller town. 8) Finalmente ellos deciden mudarse a una ciudad pequeña. 8) Finalement, nous avons décidé de déménager dans une petite ville. 8) Alla fine abbiamo deciso di trasferirci in una città più piccola. 8)結局、私たちは小さな都市に引っ越すことにしました。 8) 결국 우리는 더 작은 동네로 이사가기로 결정했습니다. 8) Uiteindelijk besloten we om naar een dorp te verhuizen. 8) Finalmente, decidimos mudar para uma cidade menor. 8) В конце концов, мы решили переехать в меньший город. 8) 最后 我们 决定 搬 去 一个 小镇 。

Ce am hotărît în final? Was haben wir schließlich entschieden? What did we finally decide? ¿Qué deciden finalmente hacer? Qu'avez-vous finalement décidé ? Cosa abbiamo deciso alla fine? 私は最終的に何を決めましたか? 우리는 결국 어떻게 하기로 결정했나요? Wat besloten we uiteindelijk? O que finalmente decidimos? Что мы в конце концов решили? 我们 最后 决定 了 什么 ? În final ați hotărît să vă mutați într-un oraș mai mic. Du hast dich schließlich entschieden, in eine kleinere Stadt zu ziehen. You finally decided to move to a smaller town. Finalmente ellos deciden mudarse a una ciudad pequeña. Vous avez décidé de déménager dans une petite ville. Alla fine avete deciso di trasferirvi in una città più piccola. 結局、あなたはより小さな都市に引っ越すことに決めました。 결국 더 작은 동네로 이사가기로 결정했습니다. Uiteindelijk besloten we om naar een dorp te verhuizen. Finalmente decidimos mudar para uma cidade menor. Вы в конце концов решили переехать в меньший город. 你们 最后 决定 搬 去 一个 小镇 。