×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 14 - Cătălina merge la o lecție de dans

Narațiunea Paisprezece: Cătălina merge la o lecție de dans.

Cătălinei îi place să asculte muzică.

Ea vrea să învețe să danseze.

Ea merge la prima ei lecție de dans.

Profesoara îi spune să își întindă picioarele.

Cătălina încearcă să își întindă picioarele.

Dar ea nu poate să întindă foarte mult.

Profesoara îi spune să sară.

Cătălina încearcă să sară dar cade.

Mușchii Cătălinei sunt dureroși după lecție.

Probabil că ea nu poate învăța să danseze.

Urmează aceeași narațiune spusă într-un mod diferit.

Îmi place să ascult muzică.

Vreau să învăț să dansez.

Merg la prima mea lecție de dans.

Profesoara îmi spune să îmi întind picioarele.

Încerc să îmi întind picioarele.

Dar nu pot să mă întind foarte mult.

Profesoara îmi spune să sar.

Încerc să sar dar cad.

Mușchii mă dor după lecția de dans.

Probabil că nu pot învăța să dansez.

Întrebări:

Unu: Cătălinei îi place să asculte muzică.

Cătălinei îi place muzica?

Da, Cătălinei îi place să asculte muzică.

Doi: Cătălina vrea să învețe să danseze.

Cătălina vrea să învețe să danseze?

Da, Cătălina vrea să învețe să danseze.

Trei: Cătălina merge la o lecție de dans.

Cătălina merge la o lecție de pian?

Nu, Cătălina nu merge la o lecție de pian.

Ea merge la o lecție de dans.

Patru: Profesoara îi spune Cătălinei să își întindă picioarele.

Profesoara îi spune Cătălinei să își întindă brațele?

Nu, profesoara nu îi spune să își întindă brațele.

Profesoara îi spune să își întindă picioarele.

Cinci: Cătălina nu își poate întinde picioarele foarte mult.

Cătălina își poate întinde picioarele foarte mult?

Nu, Cătălina nu își poate întinde picioarele foarte mult.

Șase: Cătălina încearcă să sară dar ea cade.

Cătălina cade?

Da, Cătălina încearcă să sară dar ea cade.

Șapte: Mușchii Cătălinei sunt dureroși după lecția de dans.

Mușchii Cătălinei sunt dureroși după lecția de dans?

Da, mușchii Cătălinei sunt dureroși după lecția de dans.

Opt: Probabil Cătălina nu poate să învețe să danseze.

Cătălina poate să învețe să danseze?

Probabil Cătălina nu poate să învețe să danseze.


Narațiunea Paisprezece: Cătălina merge la o lecție de dans. Erzählung Vierzehn: Catalina geht zum Tanzunterricht. Narrative Fourteen: Catalina goes to a dance lesson. Розповідь чотирнадцята: Каталіна йде на урок танців.

Cătălinei îi place să asculte muzică. Catalina hört gerne Musik. Catalina likes to listen to music.

Ea vrea să învețe să danseze. Sie möchte tanzen lernen. She wants to learn how to dance. Вона хоче навчитися танцювати.

Ea merge la prima ei lecție de dans. Sie geht zu ihrer ersten Tanzstunde. She goes to her first dance lesson.

Profesoara îi spune să își întindă picioarele. Die Lehrerin sagt ihr, ihre Beine auszustrecken. The teacher tells her to stretch her legs. Вчителька просить його витягнути ноги.

Cătălina încearcă să își întindă picioarele. Catalina versucht, ihre Beine auszustrecken. Catalina tries to stretch her legs.

Dar ea nu poate să întindă foarte mult. Aber sie kann nicht weit genug strecken. But she can't stretch very far.

Profesoara îi spune să sară. Die Lehrerin sagt ihr, zu springen. The teacher tells her to jump. Вчитель каже йому стрибати.

Cătălina încearcă să sară dar cade. Catalina versucht zu springen, aber sie fällt. Catalina tries to jump but falls. Каталіна намагається стрибнути, але падає.

Mușchii Cătălinei sunt dureroși după lecție. Catalinas Muskeln sind nach der Stunde schmerzhaft. Catalina's muscles are sore after the lesson.

Probabil că ea nu poate învăța să danseze. Wahrscheinlich kann sie nicht tanzen lernen. Probably she can't learn how to dance. Вона, напевно, не зможе навчитися танцювати.

Urmează aceeași narațiune spusă într-un mod diferit. Die gleiche Geschichte wird in einer anderen Art erzählt. The same narrative follows, told in a different way.

Îmi place să ascult muzică. Ich höre gerne Musik. I like to listen to music.

Vreau să învăț să dansez. Ich möchte tanzen lernen. I want to learn how to dance.

Merg la prima mea lecție de dans. Ich gehe zu meiner ersten Tanzstunde. I go to my first dance lesson.

Profesoara îmi spune să îmi întind picioarele. Die Lehrerin sagt mir, meine Beine auszustrecken. The teacher tells me to stretch my legs.

Încerc să îmi întind picioarele. Ich versuche, meine Beine auszustrecken. I try to stretch my legs.

Dar nu pot să mă întind foarte mult. Aber ich kann mich nicht sehr weit strecken. But I can't stretch very far.

Profesoara îmi spune să sar. Die Lehrerin sagt mir, zu springen. The teacher tells me to jump.

Încerc să sar dar cad. Ich versuche zu springen, aber ich falle. I try to jump but fall.

Mușchii mă dor după lecția de dans. Meine Muskeln schmerzen nach der Tanzstunde. My muscles ache after the dance lesson.

Probabil că nu pot învăța să dansez. Wahrscheinlich kann ich nicht tanzen lernen. I probably can't learn to dance.

Întrebări: Fragen: Questions:

Unu: Cătălinei îi place să asculte muzică. Eins: Cătălina hört gerne Musik. One: Does Cătălina like to listen to music?

Cătălinei îi place muzica? Mag Cătălina Musik? Does Cătălina like music?

Da, Cătălinei îi place să asculte muzică. Ja, Cătălina hört gerne Musik. Yes, Cătălina likes to listen to music.

Doi: Cătălina vrea să învețe să danseze. Zwei: Cătălina möchte tanzen lernen. Two: Does Cătălina want to learn to dance?

Cătălina vrea să învețe să danseze? Möchte Cătălina tanzen lernen? Does Cătălina want to learn to dance?

Da, Cătălina vrea să învețe să danseze. Ja, Cătălina möchte tanzen lernen. Yes, Cătălina wants to learn to dance.

Trei: Cătălina merge la o lecție de dans. Drei: Cătălina geht zu einer Tanzstunde. Three: Is Cătălina going to a dance lesson?

Cătălina merge la o lecție de pian? Geht Cătălina zu einer Klavierstunde? Is Cătălina going to a piano lesson?

Nu, Cătălina nu merge la o lecție de pian. Nein, Cătălina geht nicht zu einer Klavierstunde. No, Cătălina is not going to a piano lesson.

Ea merge la o lecție de dans. Sie geht zu einer Tanzstunde. She is going to a dance lesson.

Patru: Profesoara îi spune Cătălinei să își întindă picioarele. Vier: Die Lehrerin sagt Cătălina, sie solle ihre Beine strecken. Four: The teacher tells Cătălina to stretch her legs. Четверте: вчителька просить Каталіну витягнути ноги.

Profesoara îi spune Cătălinei să își întindă brațele? Sagt die Lehrerin Cătălina, sie solle ihre Arme strecken? Does the teacher tell Cătălina to stretch her arms? Вчителька каже Каталіні простягнути руки?

Nu, profesoara nu îi spune să își întindă brațele. Nein, die Lehrerin sagt nicht, sie solle ihre Arme strecken. No, the teacher does not tell her to stretch her arms.

Profesoara îi spune să își întindă picioarele. Die Lehrerin sagt, sie solle ihre Beine strecken. The teacher tells her to stretch her legs.

Cinci: Cătălina nu își poate întinde picioarele foarte mult. Fünf: Cătălina kann ihre Beine nicht sehr weit strecken. Five: Cătălina can't stretch her legs very much.

Cătălina își poate întinde picioarele foarte mult? Kann Cătălina ihre Beine sehr weit strecken? Can Cătălina stretch her legs very much? Чи може Каталіна багато розтягувати ноги?

Nu, Cătălina nu își poate întinde picioarele foarte mult. Nein, Cătălina kann ihre Beine nicht sehr weit strecken. No, Cătălina can't stretch her legs very much.

Șase: Cătălina încearcă să sară dar ea cade. Sechs: Cătălina versucht zu springen, aber sie fällt. Six: Catalina tries to jump but she falls.

Cătălina cade? Fällt Catalina? Catalina falls?

Da, Cătălina încearcă să sară dar ea cade. Ja, Catalina versucht zu springen, aber sie fällt. Yes, Catalina tries to jump but she falls.

Șapte: Mușchii Cătălinei sunt dureroși după lecția de dans. Sieben: Catalinas Muskeln sind schmerzhaft nach dem Tanzunterricht. Seven: Catalina's muscles are sore after the dance lesson.

Mușchii Cătălinei sunt dureroși după lecția de dans? Sind Catalinas Muskeln schmerzhaft nach dem Tanzunterricht? Are Catalina's muscles sore after the dance lesson?

Da, mușchii Cătălinei sunt dureroși după lecția de dans. Ja, Catalinas Muskeln sind schmerzhaft nach dem Tanzunterricht. Yes, Catalina's muscles are sore after the dance lesson.

Opt: Probabil Cătălina nu poate să învețe să danseze. Acht: Wahrscheinlich kann Catalina nicht lernen zu tanzen. Eight: Probably Catalina can't learn to dance.

Cătălina poate să învețe să danseze? Kann Catalina lernen zu tanzen? Can Catalina learn to dance?

Probabil Cătălina nu poate să învețe să danseze. Wahrscheinlich kann Catalina nicht lernen zu tanzen. Probably Catalina can't learn to dance.