×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, When to OMIT the article in Greek

When to OMIT the article in Greek

Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά.

Στην ελληνική γλώσσα, όπως πιστεύω έχετε ήδη καταλάβει

χρησιμοποιούμε το άρθρο πολύ πιο συχνά από ότι στα αγγλικά.

Είχα κάνει και στο παρελθόν ένα βίντεο για τα άρθρα

του οποίου το link θα βρείτε μέσα στο κουτί της περιγραφής.

Συγκεκριμένα όμως σήμερα

θα μιλήσουμε για όλες εκείνες τις περιπτώσεις

που παραλείπουμε το άρθρο στα ελληνικά.

Αρχικά, όταν περιγράφουμε κάποιον ή κάτι

μιλώντας για την εξωτερική εμφάνιση.

Για παράδειγμα, η Γιούλη έχει καστανά, ίσια μαλλιά

και φοράει χακί πουκάμισο.

Ή εχθές επισκέφθηκα το καινούριο σπίτι της φίλης μου.

Ήταν πολύ ευρύχωρο και είχε μεγάλο μπαλκόνι.

Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν μία γενική έννοια

όπως για παράδειγμα ο χρόνος, η αγάπη,

η χαρά, η ξεκούραση, το χιούμορ,

αυτές όλες είναι γενικές έννοιες,

βρίσκονται σε θέση αντικειμένου.

Το αντικείμενο μίας πρότασης είναι το όνομα, το ζώο ή το πράγμα

το οποίο δέχεται μία ενέργεια

και συνήθως βρίσκεται στην αιτιατική πτώση.

Για παράδειγμα, με τα μαθήματα, τα βίντεο και με τη δουλειά μου

δεν έχω πλέον ελεύθερο χρόνο

και χρειάζομαι γρήγορα διακοπές.

Όταν συστηνόμαστε δε βάζουμε ποτέ άρθρο

μετά από τα ρήματα λέγομαι, ονομάζομαι και τη φράση με λένε.

Για παράδειγμα, με λένε Γιούλη.

Ή ονομάζομαι Μαρία, χωρίς άρθρο.

Παραλείπουμε το άρθρο, στην περίπτωση που αναφέρουμε

το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο κάτι.

Για παράδειγμα, το γραφείο μου είναι φτιαγμένο από ξύλο.

Ή όλα τα παλιά σπίτια στην Ελλάδα είναι φτιαγμένα από πέτρα.

Άρθρα δε βάζουμε και μετά από αντωνυμίες.

Κάθε φορά που πηγαίνω στην Ελλάδα οι γονείς μου με ρωτάνε

τι φαγητό θέλω να φάω το μεσημέρι

και η αδερφή μου με αφήνει να φοράω όποια μπλούζα θέλω.

Επίσης άρθρο δεν παίρνουν και οι φράσεις που δηλώνουν περιεχόμενο.

Για παράδειγμα,

πήγα στο περίπτερο και αγόρασα ένα πακέτο σπίρτα.

Δηλαδή ένα πακέτο με σπίρτα, δηλώνει το περιεχόμενο.

Ή ήπια ένα ποτήρι κρασί.

Ένα ποτήρι με κρασί.

Ή μία σακούλα πατάτες.

Πήγα στη λαϊκή και αγόρασα μία σακούλα πατάτες,

μία σακούλα με πατάτες.

Τέλος, δε χρησιμοποιούμε ποτέ άρθρα σε διαταγές.

Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, κατεβαίναμε το καλοκαίρι

όλα τα γειτονόπουλα στην πολυκατοικία

στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας

και παίζαμε όλοι μαζί.

Όμως στον δεύτερο όροφο

υπήρχε μία μαθήτρια

η οποία έδινε πανελλήνιες εξετάσεις.

Και πολύ συχνά

έβγαινε στο μπαλκόνι της και μας φώναζε θυμωμένη:

"Ησυχία!"

Φυσικά εμείς, για κάνα τέταρτο

μπορεί να σταματούσαμε τις φωνές και τα παιχνίδια

όμως μετά από λίγο αρχίζαμε ξανά.

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο.

Ελπίζω τώρα τα άρθρα

να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό σας.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε

και το προηγούμενο βίντεό μου για τα άρθρα

όπου μέσα σε δέκα λεπτά εξηγώ

κάποια βασικά στοιχεία για το οριστικό άρθρο στα ελληνικά.

Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!

When to OMIT the article in Greek Wann man den Artikel auf Griechisch weglassen sollte When to OMIT the article in Greek Cuándo OMITIR el artículo en griego Quand omettre l'article en grec Quando omettere l'articolo in greco

Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο Hello and welcome to another video

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. in which I speak Greek slowly. en el que hablo griego lentamente.

Στην ελληνική γλώσσα, όπως πιστεύω έχετε ήδη καταλάβει In griechischer Sprache, wie Sie, glaube ich, bereits verstanden haben In the Greek language, as I believe you have already understood En el idioma griego, como creo que ya habéis notado

χρησιμοποιούμε το άρθρο πολύ πιο συχνά από ότι στα αγγλικά. Wir verwenden den Artikel viel häufiger als im Englischen. we use the article much more often than in English. usamos el artículo con mucha más frecuencia que en inglés.

Είχα κάνει και στο παρελθόν ένα βίντεο για τα άρθρα Zu den Artikeln hatte ich vorher ein Video gemacht I have made a video for the articles before He hecho ya antes un vídeo sobre los artículos

του οποίου το link θα βρείτε μέσα στο κουτί της περιγραφής. dessen Link Sie im Beschreibungsfeld finden. whose link you will find in the description box. cuyo enlace lo encontraréis en la caja de la descripción.

Συγκεκριμένα όμως σήμερα Aber gerade heute But specifically today Pero en concreto hoy

θα μιλήσουμε για όλες εκείνες τις περιπτώσεις Wir werden über all diese Fälle sprechen we will talk about all those cases vamos a hablar de todos aquellos casos

που παραλείπουμε το άρθρο στα ελληνικά. wobei wir den griechischen Artikel weglassen. that we omit the article in Greek. en los que se omite el artículo en griego.

Αρχικά, όταν περιγράφουμε κάποιον ή κάτι Erstens, wenn wir jemanden oder etwas beschreiben First, when we describe someone or something Primero, cuando describimos a alguien o algo

μιλώντας για την εξωτερική εμφάνιση. Apropos äußeres Erscheinungsbild. talking about appearance. al hablar de la apariencia externa.

Για παράδειγμα, η Γιούλη έχει καστανά, ίσια μαλλιά Zum Beispiel hat Yuli braunes, glattes Haar For example, Giouli has brown, straight hair Por ejemplo, "Yiuli tiene el cabello castaño y liso

και φοράει χακί πουκάμισο. und trägt ein Khakihemd. and wears a khaki shirt. y lleva puesta una camisa caqui".

Ή εχθές επισκέφθηκα το καινούριο σπίτι της φίλης μου. Gestern habe ich das neue Haus meiner Freundin besucht. Or yesterday I visited my friend's new house. O "Ayer visité la nueva casa de mi amiga.

Ήταν πολύ ευρύχωρο και είχε μεγάλο μπαλκόνι. Es war sehr geräumig und hatte einen großen Balkon. It was very spacious and had a large balcony. Era muy espaciosa y tenía un gran balcón".

Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν μία γενική έννοια Der zweite Fall ist, wenn ein allgemeines Konzept The second case is when a general concept El segundo caso es cuando un concepto general,

όπως για παράδειγμα ο χρόνος, η αγάπη, wie Zeit, Liebe, such as time, love, como por ejemplo el tiempo, el amor,

η χαρά, η ξεκούραση, το χιούμορ, Freude, Ruhe, Humor, the joy, the rest, the humor, la alegría, el descanso, el humor

αυτές όλες είναι γενικές έννοιες, Dies sind alles allgemeine Konzepte, these are all general concepts, (todos estos son conceptos genéricos),

βρίσκονται σε θέση αντικειμένου. befinden sich in Objektposition. are in object position. se encuentra en la posición de un objeto directo.

Το αντικείμενο μίας πρότασης είναι το όνομα, το ζώο ή το πράγμα Das Subjekt eines Satzes ist der Name, das Tier oder die Sache The object of a sentence is the name, the animal or the thing El objeto directo de una oración es el nombre, animal o cosa,

το οποίο δέχεται μία ενέργεια der eine Aktion erhält which receives an action que recibe una acción

και συνήθως βρίσκεται στην αιτιατική πτώση. und steht meist im Akkusativ. and is usually found in the causal fall. y normalmente se encuentra en caso acusativo.

Για παράδειγμα, με τα μαθήματα, τα βίντεο και με τη δουλειά μου Zum Beispiel mit meinen Lektionen, Videos und meiner Arbeit For example, with my lessons, videos and my work Por ejemplo, con las clases, los vídeos y el trabajo,

δεν έχω πλέον ελεύθερο χρόνο Ich habe keine Freizeit mehr I no longer have free time ya no tengo tiempo libre

και χρειάζομαι γρήγορα διακοπές. and I need a quick vacation. y necesito un descanso rápido.

Όταν συστηνόμαστε δε βάζουμε ποτέ άρθρο Wenn wir uns vorstellen, setzen wir nie einen Artikel When we are introduced we never put an article Al presentarnos no ponemos nunca artículo

μετά από τα ρήματα λέγομαι, ονομάζομαι και τη φράση με λένε. nach den Verben Ich werde gerufen, Ich werde gerufen und dem Satz Ich werde gerufen. after the verbs I am called, I am called and the phrase is called me. detrás de los verbos "λέγομαι", "ονομάζομαι" y la expresión "με λένε".

Για παράδειγμα, με λένε Γιούλη. For example, my name is Giouli. Por ejemplo, "Me llamo Yiuli".

Ή ονομάζομαι Μαρία, χωρίς άρθρο. Oder mein Name ist Maria, kein Artikel. My name is Maria, no article. O "Me llamo María", sin artículo.

Παραλείπουμε το άρθρο, στην περίπτωση που αναφέρουμε Wir lassen den Artikel weg, in dem Fall, den wir erwähnen We omit the article, in case we mention Se omite el artículo en el caso en que mencionamos

το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο κάτι. das Material, aus dem etwas gemacht ist. the material from which something is made. el material del que está hecho algo.

Για παράδειγμα, το γραφείο μου είναι φτιαγμένο από ξύλο. Mein Schreibtisch ist zum Beispiel aus Holz. For example, my desk is made of wood. Por ejemplo, "Mi escritorio está hecho de madera".

Ή όλα τα παλιά σπίτια στην Ελλάδα είναι φτιαγμένα από πέτρα. Or all the old houses in Greece are made of stone. O "Todas las casas antiguas en Grecia están hechas de piedra".

Άρθρα δε βάζουμε και μετά από αντωνυμίες. Wir stellen auch keine Artikel nach Pronomen. We do not put articles even after pronouns. Tampoco ponemos artículo detrás de los pronombres.

Κάθε φορά που πηγαίνω στην Ελλάδα οι γονείς μου με ρωτάνε Jedes Mal, wenn ich nach Griechenland gehe, fragen mich meine Eltern Every time I go to Greece my parents ask me Cada vez que voy a Grecia, mis padres me preguntan

τι φαγητό θέλω να φάω το μεσημέρι was will ich zu mittag essen what food do I want to eat for lunch qué quiero de comer al mediodía

και η αδερφή μου με αφήνει να φοράω όποια μπλούζα θέλω. und meine Schwester lässt mich jede Bluse tragen, die ich will. and my sister lets me wear whatever blouse I want. y mi hermana me deja ponerme la blusa que quiera.

Επίσης άρθρο δεν παίρνουν και οι φράσεις που δηλώνουν περιεχόμενο. Phrasen, die Inhalt angeben, nehmen ebenfalls keinen Artikel an. Also, the phrases that indicate content do not get an article. Además, las expresiones con un sentido inclusivo tampoco llevan artículo.

Για παράδειγμα, For example, Por ejemplo,

πήγα στο περίπτερο και αγόρασα ένα πακέτο σπίρτα. I went to the kiosk and bought a pack of matches. "He ido al kiosco y he comprado una caja de cerillas".

Δηλαδή ένα πακέτο με σπίρτα, δηλώνει το περιεχόμενο. Das heißt, ein Päckchen Streichhölzer gibt den Inhalt an. That is, a pack of matches indicates the content. Es decir, un paquete con cerillas, habla del contenido.

Ή ήπια ένα ποτήρι κρασί. Oder ich trank ein Glas Wein. Or sip a glass of wine. O "bebe una copa de vino".

Ένα ποτήρι με κρασί. Ein Glas Wein. A glass of wine. Una copa con vino.

Ή μία σακούλα πατάτες. Or a bag of potatoes. O una bolsa de patatas.

Πήγα στη λαϊκή και αγόρασα μία σακούλα πατάτες, Ich ging zum Markt und kaufte eine Tüte Kartoffeln, I went to the popular and bought a bag of potatoes, "He ido al mercadillo y he comprado una bolsa de patatas",

μία σακούλα με πατάτες. a bag of potatoes. una bolsa con patatas.

Τέλος, δε χρησιμοποιούμε ποτέ άρθρα σε διαταγές. Schließlich verwenden wir niemals Artikel in Befehlen. Finally, we never use articles in orders. Por último, no se usa nunca artículo en las peticiones.

Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, κατεβαίναμε το καλοκαίρι Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, gingen wir immer im Sommer runter I remember when I was a kid, we used to go down in the summer Recuerdo que cuando era pequeña, en verano, solíamos bajar

όλα τα γειτονόπουλα στην πολυκατοικία alle Nachbarn im Mehrfamilienhaus all the neighbors in the apartment building todos los vecinos del bloque

στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας im Gemeinschaftsbereich des Mehrfamilienhauses in the common area of the building a la zona común del edificio

και παίζαμε όλοι μαζί. and we all played together. y jugábamos todos juntos.

Όμως στον δεύτερο όροφο Aber im zweiten Stock But on the second floor Pero en el segundo piso

υπήρχε μία μαθήτρια there was a schoolgirl había una estudiante

η οποία έδινε πανελλήνιες εξετάσεις. die panhellenische Prüfungen ablegten. which gave pan-Hellenic exams. que tenía los exámenes de selectividad.

Και πολύ συχνά And very often Y muy a menudo

έβγαινε στο μπαλκόνι της και μας φώναζε θυμωμένη: Sie ging auf ihren Balkon und rief uns wütend zu: she would come out on her balcony and shout at us angrily: se asomaba al balcón y nos gritaba con rabia:

"Ησυχία!" "Quiet!" "¡Silencio!"

Φυσικά εμείς, για κάνα τέταρτο Natürlich sind wir, für eine Viertelstunde Of course we, for a quarter Naturalmente, durante un cuarto de hora

μπορεί να σταματούσαμε τις φωνές και τα παιχνίδια Wir könnten mit dem Geschrei und den Spielen aufhören we could have stopped the voices and the games podíamos parar de dar voces y jugar,

όμως μετά από λίγο αρχίζαμε ξανά. aber nach einer Weile fingen wir wieder an. but after a while we started again. pero al rato empezábamos de nuevo.

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. So that's today's video. Pues este ha sido el vídeo de hoy.

Ελπίζω τώρα τα άρθρα I hope the articles now Espero que ahora los artículos

να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό σας. be a little clearer in your mind. los tengáis un poco más claros en la cabeza.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε You can also watch Podéis también echarle un vistazo

και το προηγούμενο βίντεό μου για τα άρθρα and my previous video for the articles a mi vídeo anterior sobre los artículos

όπου μέσα σε δέκα λεπτά εξηγώ where in ten minutes I explain en el que en diez minutos explico

κάποια βασικά στοιχεία για το οριστικό άρθρο στα ελληνικά. some basic facts about the final article in Greek. algunos datos básicos del artículo determinado en griego.

Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα. And we will say it next time, in the next lesson. Y nosotros nos vemos la próxima vez, en la próxima clase.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά! Until then, lots of hugs! Hasta entonces, ¡muchos besitos!