×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, Learn Greek with word families: "Ημέρα"

Learn Greek with word families: "Ημέρα"

Είναι μια από τις λίγες φορές

που με βλέπετε να φοράω, καλοκαιρινά ρούχα.

Συγκεκριμένα φοράω ένα φόρεμα

και αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες στο Λονδίνο

κάνει απίστευτη ζέστη.

Σήμερα η θερμοκρασία

είναι γύρω στους τριάντα βαθμούς

και σίγουρα δεν ήμασταν προετοιμασμένοι

για αυτόν τον καύσωνα.

Στην αρχή σκεφτόμουν να γυρίσω το βίντεο

έξω στον κήπο μου.

Όμως ο ήλιος και η ζέστη

ήταν πραγματικά ανυπόφορη

και αποφάσισα να έρθω εδώ στο σαλόνι μου.

Και επίσης κατέβασα λίγο και τα blinds,

γιατί το σαλόνι, μόλις μπήκα, ήταν σαν θερμοκήπιο.

Λοιπόν, το σημερινό μάθημα

είναι αφιερωμένο στο πώς να μάθουμε

πιο εύκολα και πιο γρήγορα

καινούριο λεξιλόγιο στα ελληνικά.

Σε ένα παλαιότερο βίντεό μου

είχα μοιραστεί μαζί σας

τρεις συμβουλές, τρία tips,

που προέρχονται από την εμπειρία μου ως δασκάλα,

αλλά και ως μαθήτρια

για το πώς να μάθετε πιο εύκολα

καινούριες λέξεις στα ελληνικά.

Σήμερα θα αναλύσω λιγάκι παραπάνω

την τρίτη και τελευταία συμβουλή μου,

που αφορά τις οικογένειες λέξεων.

Εάν ενδιαφέρεστε να δείτε ολόκληρο το βίντεο,

τότε θα βρείτε το link στο πάνω μέρος,

νομίζω κάπου εδώ,

αλλά και στο κουτί της περιγραφής.

Αρχικά, μπορεί να αναρωτιέστε,

τι εννοώ με τον όρο οικογένεια λέξεων.

Σε μία οικογένεια λέξεων,

όπως και σε μία πραγματική οικογένεια,

τα μέλη μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

Στην ίδια οικογένεια λέξεων, λοιπόν,

ανήκουν όλες εκείνες οι λεξούλες,

που έχουν την ίδια ρίζα.

Μπορεί να είναι ρήματα, επίθετα, ουσιαστικά,

όμως ακριβώς, επειδή η ρίζα τους είναι κοινή,

αυτό μας βοηθάει

να μαντέψουμε τη σημασία τους πιο εύκολα.

Για παράδειγμα ήδη από τα πρώτα μαθήματα ελληνικών,

αν όχι στο πρώτο μάθημα των ελληνικών,

μαθαίνετε τη λέξη καλημέρα.

Από τη ρίζα αυτού του υπέροχου χαιρετισμού

προέρχονται ένα σωρό άλλες λέξεις.

Μπροστά μου στον υπολογιστή, έχω μια λίστα

με ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα και επιρρήματα,

που προέρχονται από τη λέξη ημέρα

και θα προσπαθήσω να φτιάξω μία μικρή ιστορία

και να χρησιμοποιήσω όσες περισσότερες λέξεις μπορώ.

Αυτήν τη λίστα θα τη βρείτε μέσα στο κουτί της περιγραφής,

αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λέξεις.

Όταν φαίνεται το πρώτο φως του ηλίου

και αρχίζει μια καινούρια μέρα,

λέμε ότι ξημερώνει.

Σε καθημερινή βάση,

συνήθως το πρωί, μαζί με τον καφέ μου,

διαβάζω και μία εφημερίδα

και έτσι ενημερώνομαι για τα νέα της ημέρας.

Σήμερα, όμως, ξύπνησα λίγο νωρίτερα,

γιατί αποφάσισα να πάω

μία ολοήμερη εκδρομή με τους φίλους μου

κοντά στη θάλασσα.

Το μεσημεράκι φάγαμε μεσημεριανό

και ήπιαμε τα ουζάκια μας δίπλα στο κύμα

και κατά το βραδάκι γυρίσαμε στο σπίτι.

Αυτό, λοιπόν, ήταν το βίντεο για σήμερα.

Με τις οικογένειες λέξεων

όχι μόνο εμπλουτίζετε το λεξιλόγιό σας,

αλλά θυμάστε και πιο εύκολα

τις λέξεις που ήδη ξέρετε.

Ελπίζω πραγματικά το σημερινό βίντεο

να σας φάνηκε χρήσιμο

και εμείς θα τα πούμε

την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!!!

Learn Greek with word families: "Ημέρα" Griechisch lernen mit Wortfamilien: „Tag“ Learn Greek with word families: "Day" Aprender griego con familias de palabras: "Día Apprendre le grec avec les familles de mots : "Jour" Imparare il greco con le famiglie di parole: "Giorno Kelime aileleri ile Yunanca öğrenin: "Gün"

Είναι μια από τις λίγες φορές Es ist eines der wenigen Male It's one of the few times

που με βλέπετε να φοράω, καλοκαιρινά ρούχα. Was Sie mich tragen sehen, Sommerkleidung. you see me wearing summer clothes.

Συγκεκριμένα φοράω ένα φόρεμα Genauer gesagt trage ich ein Kleid Specifically, I wear a dress

και αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες στο Λονδίνο und das weil in den letzten tagen in london because in the last few days in London

κάνει απίστευτη ζέστη. es ist unglaublich heiß. it is incredibly hot.

Σήμερα η θερμοκρασία Heute die Temperatur Today the temperature

είναι γύρω στους τριάντα βαθμούς is around 30 degrees celcius

και σίγουρα δεν ήμασταν προετοιμασμένοι und wir waren sicherlich nicht vorbereitet and we were certainly not prepared

για αυτόν τον καύσωνα. für diese Hitze. for this heatwave.

Στην αρχή σκεφτόμουν να γυρίσω το βίντεο Zuerst dachte ich daran, das Video zu drehen At first I was thinking of shooting the video

έξω στον κήπο μου. draußen in meinem Garten. outside in my garden.

Όμως ο ήλιος και η ζέστη Aber die Sonne und die Hitze But the sun and heat

ήταν πραγματικά ανυπόφορη sie war wirklich unerträglich were really unbearable

και αποφάσισα να έρθω εδώ στο σαλόνι μου. und ich beschloss, hierher in mein Wohnzimmer zu kommen. and I decided to come here to my living room.

Και επίσης κατέβασα λίγο και τα blinds, Und ich habe auch die Jalousien etwas heruntergelassen, And I also lowered the blinds a bit,

γιατί το σαλόνι, μόλις μπήκα, ήταν σαν θερμοκήπιο. denn der Salon war, sobald ich eintrat, wie ein Treibhaus. because the living room, as soon as I entered, felt like a greenhouse. perché il soggiorno, quando sono entrata, era come una serra.

Λοιπόν, το σημερινό μάθημα Well, today's lesson

είναι αφιερωμένο στο πώς να μάθουμε es widmet sich dem Lernen is dedicated to "how to learn

πιο εύκολα και πιο γρήγορα einfacher und schneller new vocabulary in Greek"

καινούριο λεξιλόγιο στα ελληνικά. neue Vokabeln in Griechisch. easier and faster . nuovo vocabolario in greco.

Σε ένα παλαιότερο βίντεό μου In einem älteren Video von mir In a previous video

είχα μοιραστεί μαζί σας Ich hatte mit dir geteilt I shared with you

τρεις συμβουλές, τρία tips, three advice, three tips,

που προέρχονται από την εμπειρία μου ως δασκάλα, die aus meiner Erfahrung als Lehrer stammen, which come from my experience as a teacher,

αλλά και ως μαθήτρια but also as a student

για το πώς να μάθετε πιο εύκολα wie man leichter lernt on how to learn new words in Greek su come imparare più facilmente

καινούριες λέξεις στα ελληνικά. neue Wörter auf Griechisch. more easily .

Σήμερα θα αναλύσω λιγάκι παραπάνω Heute werde ich ein wenig mehr analysieren Today I will analyze a little more

την τρίτη και τελευταία συμβουλή μου, Mein dritter und letzter Tipp, my third and last piece of advice, il mio terzo e ultimo consiglio,

που αφορά τις οικογένειες λέξεων. über Wortfamilien. about word families.

Εάν ενδιαφέρεστε να δείτε ολόκληρο το βίντεο, Wenn Sie daran interessiert sind, das gesamte Video anzusehen, If you are interested in watching the whole video,

τότε θα βρείτε το link στο πάνω μέρος, dann findest du den link ganz oben, then you will find the link at the top,

νομίζω κάπου εδώ, Ich denke irgendwo hier I think somewhere here,

αλλά και στο κουτί της περιγραφής. sondern auch im Beschreibungsfeld. but also in the description box.

Αρχικά, μπορεί να αναρωτιέστε, Im ersten Moment fragen Sie sich vielleicht, At first, you may be wondering

τι εννοώ με τον όρο οικογένεια λέξεων. Was meine ich mit dem Wort Familie? what I mean by the term "word family".

Σε μία οικογένεια λέξεων, In einer Wortfamilie In a family of words,

όπως και σε μία πραγματική οικογένεια, wie in einer echten Familie, as in a real family,

τα μέλη μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Mitglieder haben einige gemeinsame Merkmale. members share some common characteristics. i membri hanno alcune caratteristiche comuni.

Στην ίδια οικογένεια λέξεων, λοιπόν, In der gleichen Wortfamilie also To the same word family Nella stessa famiglia di parole, quindi,

ανήκουν όλες εκείνες οι λεξούλες, all diese Worte gehören dazu belong all those words

που έχουν την ίδια ρίζα. die die gleiche Wurzel haben. with the same root.

Μπορεί να είναι ρήματα, επίθετα, ουσιαστικά, Das können Verben, Adjektive, Substantive, They can be verbs, adjectives, nouns, Possono essere verbi, aggettivi, sostantivi,

όμως ακριβώς, επειδή η ρίζα τους είναι κοινή, aber gerade weil ihre Wurzel gemeinsam ist, but because their root is the same

αυτό μας βοηθάει this helps us

να μαντέψουμε τη σημασία τους πιο εύκολα. um ihre Bedeutung leichter zu erraten. to guess their meaning more easily.

Για παράδειγμα ήδη από τα πρώτα μαθήματα ελληνικών, Zum Beispiel schon ab dem ersten Griechischunterricht, For example, since your first Greek lessons,

αν όχι στο πρώτο μάθημα των ελληνικών, wenn nicht in der ersten Griechischstunde, if not in the very first lesson,

μαθαίνετε τη λέξη καλημέρα. Sie lernen das Wort Guten Morgen. you learn the word "Καλημέρα".

Από τη ρίζα αυτού του υπέροχου χαιρετισμού Von der Wurzel dieses wunderbaren Grußes A lot of other words come Dalla radice di questo meraviglioso saluto

προέρχονται ένα σωρό άλλες λέξεις. ein paar andere Wörter stammen aus. from the root of this wonderful greeting . bir sürü başka kelimeden geliyor.

Μπροστά μου στον υπολογιστή, έχω μια λίστα Vor mir auf dem Computer habe ich eine Liste In front of my computer, I have a list Davanti a me, sul computer, ho una lista

με ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα και επιρρήματα, mit Verben, Substantiven, Adjektiven und Adverbien, of verbs, nouns, adjectives and adverbs,

που προέρχονται από τη λέξη ημέρα abgeleitet vom Wort Tag derived from the word ¨ημέρα"

και θα προσπαθήσω να φτιάξω μία μικρή ιστορία und ich werde versuchen, eine kleine Geschichte zu machen and I will try to make a short story

και να χρησιμοποιήσω όσες περισσότερες λέξεις μπορώ. und benutze so viele Wörter wie ich kann. and use as many words as I can.

Αυτήν τη λίστα θα τη βρείτε μέσα στο κουτί της περιγραφής, Sie finden diese Liste im Beschreibungsfeld, You will find this list in the description box

αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λέξεις. wenn Sie mehr Wörter lernen möchten. if you want to learn more words.

Όταν φαίνεται το πρώτο φως του ηλίου Wenn das erste Licht der Sonne erscheint When the first light of day appears

και αρχίζει μια καινούρια μέρα, und ein neuer Tag beginnt and a new day begins,

λέμε ότι ξημερώνει. wir sagen, es ist Morgengrauen. we say that it is dawn.

Σε καθημερινή βάση, Täglich, Daily,

συνήθως το πρωί, μαζί με τον καφέ μου, normalerweise morgens, zusammen mit meinem Kaffee, usually in the morning, along with my coffee,

διαβάζω και μία εφημερίδα Ich lese auch eine Zeitung I read a newspaper

και έτσι ενημερώνομαι για τα νέα της ημέρας. und so bin ich über die Nachrichten des Tages informiert. and so I am informed about the news of the day. ed è così che mi tengo aggiornato sulle notizie del giorno.

Σήμερα, όμως, ξύπνησα λίγο νωρίτερα, Aber heute bin ich etwas früher aufgewacht, Today, however, I woke up a little earlier, Oggi, tuttavia, mi sono svegliato un po' prima,

γιατί αποφάσισα να πάω weil ich mich entschieden habe zu gehen because I decided to go on

μία ολοήμερη εκδρομή με τους φίλους μου ein Tagesausflug mit meinen Freunden a day trip with my friends

κοντά στη θάλασσα. near the sea.

Το μεσημεράκι φάγαμε μεσημεριανό Mittags aßen wir zu Mittag At noon we ate lunch A mezzogiorno abbiamo pranzato

και ήπιαμε τα ουζάκια μας δίπλα στο κύμα und wir tranken unseren Ouzo am Meer and drank our ouzos by the sea e abbiamo bevuto il nostro ouzo in riva al mare

και κατά το βραδάκι γυρίσαμε στο σπίτι. und am Abend kehrten wir nach Hause zurück. and in the evening we returned home.

Αυτό, λοιπόν, ήταν το βίντεο για σήμερα. So that's the video for today. Questo era il video di oggi.

Με τις οικογένειες λέξεων Mit Wortfamilien With word families you

όχι μόνο εμπλουτίζετε το λεξιλόγιό σας, bereichern nicht nur Ihren Wortschatz, not only enrich your vocabulary, non solo arricchiscono il vostro vocabolario,

αλλά θυμάστε και πιο εύκολα aber du erinnerst dich auch leichter but you can also recall the words you already know

τις λέξεις που ήδη ξέρετε. die Wörter, die Sie bereits kennen. more easily .

Ελπίζω πραγματικά το σημερινό βίντεο Ich hoffe sehr auf das heutige Video I really hope you found today's video

να σας φάνηκε χρήσιμο dass Sie es nützlich fanden useful

και εμείς θα τα πούμε and see you next time,

την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα das nächste Mal in der nächsten Lektion in the next lesson

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!!! Until then, lots of kisses!!!