×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, How does it feel to learn a new language?

How does it feel to learn a new language?

Γεια σας,

και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά.

Σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο μου

είχα μιλήσει για τα συναισθήματα και συγκεκριμένα

για πέντε βασικά συναισθήματα στα ελληνικά

και πρόσφατα είδα ένα σχόλιο που έλεγε

να μιλήσω για πιο περίπλοκα συναισθήματα.

Και μου φάνηκε μια πολύ καλή ιδέα.

Η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάω κάπου έξω για περπάτημα

και καθώς περπατάω να σας μιλάω

για τα διάφορα συναισθήματα.

Όμως ο καιρός ήταν βροχερός

και γρήγορα εγκατέλειψα αυτή μου την σκέψη.

Όμως από την άλλη το να κάθομαι μπροστά από μία κάμερα

και απλά να σας μιλάω για τα συναισθήματά με παραδείγματα

δεν έχει και πολύ συναίσθημα, σωστά;

Έτσι αποφάσισα να σας μιλήσω

όχι γενικά για περίπλοκα συναισθήματά

αλλά για όλα όσα νιώθουμε όταν μαθαίνουμε μία ξένη γλώσσα.

Όταν λοιπόν ξεκινάμε μία καινούρια γλώσσα

ή μία καινούρια δραστηριότητα, νιώθουμε ενθουσιασμό

επειδή ένας εντελώς νέος κόσμος πραγμάτων

ανοίγεται μπροστά μας

και θέλουμε τόσο πολύ να τον ανακαλύψουμε.

Ξεκινάμε, λοιπόν, σιγά-σιγά να μαθαίνουμε καινούριο λεξιλόγιο,

να μαθαίνουμε τη γραμματική,

να γνωρίζουμε καλύτερα τον πολιτισμό

αλλά και να βρίσκουμε ομοιότητες

με την δική μας μητρική γλώσσα,

με τα δικά μας ήθη και έθιμα

και εκεί είναι το σημείο

που αρχίζουμε να νιώθουμε οικειότητα με αυτήν την γλώσσα.

Όμως, όπως ακριβώς και σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι,

υπάρχουν διαφορετικές πίστες

έτσι όσο μαθαίνουμε σταδιακά μία γλώσσα

τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.

Έτσι μπορεί μια μέρα να αγανακτήσουμε

και να κλείσουμε τα βιβλία.

Μπορεί ακόμα και να απογοητευτούμε.

Και για να μη σας συμβεί ποτέ αυτό στα ελληνικά

θα πρέπει να έχετε τρία πράγματα:

Πρώτον, να είστε πολύ οργανωμένοι.

Δε χρειάζεται να μάθουμε τα πάντα με τη μία.

Σκεφτείτε τη γνώση σαν ένα οικοδόμημα,

το οποίο το χτίζουμε πέτρα πέτρα.

Το δεύτερο που πρέπει να έχει κανείς είναι πείσμα.

Όχι να είσαι πεισματάρης με την κακή έννοια,

αλλά να μην τα βάζεις κάτω

και να συνεχίζεις να προσπαθείς παρόλα τα εμπόδια.

Και τρίτον πρέπει να έχεις έναν καλό μέντορα.

Αυτό είναι ένα άτομο για το οποίο νιώθεις θαυμασμό,

είτε για τη δουλειά του,είτε για τον χαρακτήρα του.

Έτσι μαθαίνοντας μία ξένη γλώσσα δεν αποκτάς μόνο γνώσεις,

αλλά και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.

Και έρχεται η ώρα που όλα όσα έχεις μάθει

πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις στην πράξη

και να μιλήσεις ελληνικά, στη δική σας περίπτωση.

Και αναρωτιέσαι από μέσα σου: αν δεν τα πω όλα σωστά;

Αν κάνω λάθη;

Αν δε με καταλάβουν;

Με άλλα λόγια έχεις αμφιβολίες,

για τις ικανότητες σου και τις γνώσεις σου.

Όταν, δε ειδικά πρέπει να μιλήσεις,

μπροστά σε πολύ κόσμο σε μία ξένη γλώσσα,

τότε η καρδιά σου χτυπάει πολύ δυνατά

και νιώθεις μεγάλη υπερένταση.

Εγώ θυμάμαι είχα πολύ άγχος και μεγάλη υπερένταση

όταν έδινα τις εξετάσεις των αγγλικών στα προφορικά.

Αν θυμάμαι καλά έπρεπε να περιγράψουμε στα αγγλικά

κάποιες εικόνες τις οποίες έχουμε μπροστά μας,

αλλά και να οργανώσουμε ένα event

μαζί με τον συνομιλητή μας.

Μόλις βγήκαν τ' αποτελέσματα

και έμαθα ότι πέρασα και πήρα την πιστοποίηση,

τότε ένιωσα ανακούφιση και είπα στον εαυτό μου:

Τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο!

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε

το βίντεο για τα συναισθήματά.

Αν θέλετε, γράψτε μου κι εσείς κάτω στα σχόλια,

αν έχετε νιώσει παρόμοια συναισθήματα

όταν μαθαίνετε μία ξένη γλώσσα

ή ακόμα και αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε

και κάτι διαφορετικό.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!!!


How does it feel to learn a new language? Wie fühlt es sich an, eine neue Sprache zu lernen? How does it feel to learn a new language? ¿Qué se siente al aprender un nuevo idioma? Quel effet cela fait-il d'apprendre une nouvelle langue ? Come ci si sente a imparare una nuova lingua?

Γεια σας, Olá,

και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα and welcome to another lesson e bem-vindo a outra lição

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. in der ich langsam griechisch spreche. in which I speak slow Greek. em que eu falo grego lento.

Σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο μου In einem meiner vorherigen Videos In one of my previous videos Num dos meus vídeos anteriores

είχα μιλήσει για τα συναισθήματα και συγκεκριμένα Ich hatte über Emotionen gesprochen und speziell I had talked about emotions specifically

για πέντε βασικά συναισθήματα στα ελληνικά für fünf Grundemotionen auf Griechisch about five basic emotions in Greek

και πρόσφατα είδα ένα σχόλιο που έλεγε und vor kurzem sah ich einen Kommentar, der sagte and I recently saw a comment that said

να μιλήσω για πιο περίπλοκα συναισθήματα. um über komplexere Emotionen zu sprechen. to talk about more complex feelings. pour parler d'émotions plus complexes. per parlare di emozioni più complesse.

Και μου φάνηκε μια πολύ καλή ιδέα. Und es schien eine sehr gute Idee zu sein. And I thought it was a very good idea. Et cela m'a semblé être une très bonne idée. E mi è sembrata un'ottima idea.

Η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάω κάπου έξω για περπάτημα Mein erster Gedanke war, spazieren zu gehen My first thought was to go outside for a walk Ma première idée a été d'aller me promener quelque part Il mio primo pensiero è stato quello di andare a fare una passeggiata da qualche parte.

και καθώς περπατάω να σας μιλάω und während ich gehe, um mit dir zu sprechen and as I walk to talk to you et pendant que je me promène en te parlant e mentre cammino parlando con te

για τα διάφορα συναισθήματα. für unterschiedliche Emotionen. about the different emotions.

Όμως ο καιρός ήταν βροχερός Aber das Wetter war regnerisch But the weather was rainy Mais le temps était pluvieux

και γρήγορα εγκατέλειψα αυτή μου την σκέψη. und diesen Gedanken habe ich schnell aufgegeben. and I quickly abandoned this thought. et j'ai rapidement abandonné cette idée. e ho subito abbandonato questo pensiero.

Όμως από την άλλη το να κάθομαι μπροστά από μία κάμερα Aber andererseits vor einer Kamera zu sitzen But on the other hand, sitting in front of a camera Mais d'un autre côté, s'asseoir devant une caméra Ma d'altra parte, sedersi di fronte a una telecamera

και απλά να σας μιλάω για τα συναισθήματά με παραδείγματα und sprechen Sie einfach mit Beispielen über Emotionen and just talk to you about feelings with examples et vous parler des sentiments avec des exemples e parlarvi di sentimenti con esempi

δεν έχει και πολύ συναίσθημα, σωστά; hat nicht viel Gefühl, oder? doesn't have much feeling, does it? Non c'è molta emozione, giusto?

Έτσι αποφάσισα να σας μιλήσω Also beschloss ich, mit Ihnen zu sprechen So I decided to talk to you

όχι γενικά για περίπλοκα συναισθήματά nicht im Allgemeinen für komplexe Emotionen not generally about complex emotions ne concerne généralement pas les émotions complexes

αλλά για όλα όσα νιώθουμε όταν μαθαίνουμε μία ξένη γλώσσα. für alles, was wir fühlen, wenn wir eine Fremdsprache lernen. but about everything we feel when we learn a foreign language. mais de tout ce que nous ressentons lorsque nous apprenons une langue étrangère.

Όταν λοιπόν ξεκινάμε μία καινούρια γλώσσα Also, wenn wir eine neue Sprache beginnen So when we start a new language Ainsi, lorsque nous commençons une nouvelle langue

ή μία καινούρια δραστηριότητα, νιώθουμε ενθουσιασμό oder eine neue Aktivität, wir sind aufgeregt or a new activity, we feel excited ou une nouvelle activité, nous sommes enthousiastes o una nuova attività, ci entusiasmiamo

επειδή ένας εντελώς νέος κόσμος πραγμάτων weil eine ganz neue Welt der Dinge because a whole new world of things

ανοίγεται μπροστά μας öffnet sich vor uns opens before us si apre davanti a noi

και θέλουμε τόσο πολύ να τον ανακαλύψουμε. und wir wollen ihn so gerne entdecken. and we want so much to discover him.

Ξεκινάμε, λοιπόν, σιγά-σιγά να μαθαίνουμε καινούριο λεξιλόγιο, So fangen wir langsam an, neue Vokabeln zu lernen, So, we slowly start to learn new vocabulary, Nous commençons donc lentement à apprendre un nouveau vocabulaire,

να μαθαίνουμε τη γραμματική, Grammatik lernen, to learn grammar, l'apprentissage de la grammaire,

να γνωρίζουμε καλύτερα τον πολιτισμό Kultur besser kennen lernen to know the culture better mieux connaître la culture conoscere meglio la cultura

αλλά και να βρίσκουμε ομοιότητες sondern auch Ähnlichkeiten zu finden but also to find similarities mais aussi de trouver des similitudes

με την δική μας μητρική γλώσσα, in unserer Muttersprache, with our own mother tongue,

με τα δικά μας ήθη και έθιμα mit unseren eigenen Sitten und Gebräuchen with our own morals and customs avec nos propres coutumes et traditions

και εκεί είναι το σημείο und das ist der Punkt and that's the point

που αρχίζουμε να νιώθουμε οικειότητα με αυτήν την γλώσσα. dass wir mit dieser Sprache beginnen und uns vertraut fühlen. that we start to feel familiar with this language. que nous commencions à nous familiariser avec cette langue.

Όμως, όπως ακριβώς και σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, But just like in an electronic game, Mais comme dans un jeu vidéo,

υπάρχουν διαφορετικές πίστες es gibt verschiedene spuren there are different levels

έτσι όσο μαθαίνουμε σταδιακά μία γλώσσα so wie wir allmählich eine Sprache lernen so as we gradually learn a language

τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. die Dinge werden immer schwieriger. things get more and more difficult. les choses deviennent de plus en plus difficiles. le cose si fanno sempre più difficili.

Έτσι μπορεί μια μέρα να αγανακτήσουμε Eines Tages werden wir vielleicht empört sein So we may one day resent Pour que nous puissions un jour nous indigner Così potremo un giorno indignarci

και να κλείσουμε τα βιβλία. und schließen Sie die Bücher. and close the books. et clôturer les comptes.

Μπορεί ακόμα και να απογοητευτούμε. Vielleicht werden wir sogar enttäuscht. We may even be disappointed. Potremmo anche rimanere delusi.

Και για να μη σας συμβεί ποτέ αυτό στα ελληνικά And so that this never happens to you in Greek Et pour que cela ne vous arrive jamais en grec E perché questo non vi accada mai in greco

θα πρέπει να έχετε τρία πράγματα: you should have three things: sono necessarie tre cose:

Πρώτον, να είστε πολύ οργανωμένοι. Seien Sie zunächst sehr organisiert. First, be very organized. Innanzitutto, siate molto organizzati.

Δε χρειάζεται να μάθουμε τα πάντα με τη μία. We don't need to learn everything at once. Nous ne devons pas tout apprendre en même temps. Non dobbiamo imparare tutto in una volta.

Σκεφτείτε τη γνώση σαν ένα οικοδόμημα, Stellen Sie sich Wissen als ein Gebäude vor, Think of knowledge as an edifice, Pensate alla conoscenza come a un edificio,

το οποίο το χτίζουμε πέτρα πέτρα. die wir Stein für Stein bauen. which we build stone by stone. che costruiamo pietra dopo pietra.

Το δεύτερο που πρέπει να έχει κανείς είναι πείσμα. Das zweite, was man haben muss, ist Sturheit. The second thing one must have is perseverance. La deuxième chose à faire est de s'entêter. La seconda cosa che bisogna avere è la testardaggine.

Όχι να είσαι πεισματάρης με την κακή έννοια, Nicht im bösen Sinne stur sein, Not being stubborn in a bad sense, Il ne s'agit pas d'être têtu dans le mauvais sens du terme, Non per essere testardi in senso negativo,

αλλά να μην τα βάζεις κάτω aber leg sie nicht ab but don't give up

και να συνεχίζεις να προσπαθείς παρόλα τα εμπόδια. und versuchen Sie es trotz der Hindernisse weiter. and to keep trying despite the obstacles. et continuer à essayer malgré les obstacles.

Και τρίτον πρέπει να έχεις έναν καλό μέντορα. Und drittens müssen Sie einen guten Mentor haben. And thirdly you must have a good mentor. In terzo luogo, è necessario avere un buon mentore.

Αυτό είναι ένα άτομο για το οποίο νιώθεις θαυμασμό, Das ist eine Person, die du bewunderst, This is a person you admire, C'est une personne pour laquelle vous éprouvez de l'admiration,

είτε για τη δουλειά του,είτε για τον χαρακτήρα του. Entweder für seine Arbeit oder für seinen Charakter. either for his work or for his character. sia per il suo lavoro che per il suo carattere.

Έτσι μαθαίνοντας μία ξένη γλώσσα δεν αποκτάς μόνο γνώσεις, Das Erlernen einer Fremdsprache erwirbt also nicht nur Wissen, So by learning a foreign language you not only gain knowledge, L'apprentissage d'une langue étrangère ne se limite donc pas à l'acquisition de connaissances, Imparare una lingua straniera, quindi, non significa solo apprendere nozioni,

αλλά και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. sondern auch mehr Selbstvertrauen. but also greater confidence in yourself. ma anche più fiducia in se stessi.

Και έρχεται η ώρα που όλα όσα έχεις μάθει And the time comes when all you have learned E arriva un momento in cui tutto ciò che si è appreso

πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις στην πράξη Sie müssen sie in der Praxis verwenden you have to use them in practice è necessario utilizzarli nella pratica

και να μιλήσεις ελληνικά, στη δική σας περίπτωση. und in Ihrem Fall Griechisch sprechen. and to speak Greek, in your case. et parler grec, dans votre cas. e parlare greco, nel tuo caso.

Και αναρωτιέσαι από μέσα σου: αν δεν τα πω όλα σωστά; Und Sie fragen sich: ob ich nicht alles richtig sage? And you wonder to yourself: what if I don't say everything correctly? E ci si chiede interiormente: e se non riuscissi a fare tutto bene?

Αν κάνω λάθη; Wenn ich Fehler mache? If I make mistakes? E se faccio degli errori?

Αν δε με καταλάβουν; Wenn sie mich nicht verstehen? If they don't understand me?

Με άλλα λόγια έχεις αμφιβολίες, Mit anderen Worten, Sie haben Zweifel, In other words you have doubts, En d'autres termes, vous avez des doutes, In altre parole, avete dei dubbi,

για τις ικανότητες σου και τις γνώσεις σου. für Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse. for your abilities and knowledge. pour vos compétences et vos connaissances. per le vostre capacità e le vostre conoscenze.

Όταν, δε ειδικά πρέπει να μιλήσεις, Wann müssen Sie nicht speziell sprechen, When you don't really have to talk, Lorsque vous n'avez pas spécialement besoin de parler, Quando non c'è bisogno di parlare,

μπροστά σε πολύ κόσμο σε μία ξένη γλώσσα, vor vielen Leuten in einer fremden Sprache, in front of a lot of people in a foreign language, devant un grand nombre de personnes dans une langue étrangère, di fronte a molte persone in una lingua straniera,

τότε η καρδιά σου χτυπάει πολύ δυνατά dann schlägt dein Herz sehr stark then your heart is beating very fast votre cœur bat alors très fort allora il cuore batte molto forte

και νιώθεις μεγάλη υπερένταση. und du fühlst dich sehr angespannt. and you feel very overwhelmed. et vous vous sentez très tendu. e ci si sente molto tesi.

Εγώ θυμάμαι είχα πολύ άγχος και μεγάλη υπερένταση Ich erinnere mich, dass ich sehr ängstlich und sehr angespannt war I remember I was very anxious and overworked Je me souviens que j'étais très nerveuse et très tendue Ricordo che ero molto nervoso e molto teso.

όταν έδινα τις εξετάσεις των αγγλικών στα προφορικά. als ich meine Englischprüfungen machte. when I was taking the oral English exam. quando stavo sostenendo l'esame orale di inglese.

Αν θυμάμαι καλά έπρεπε να περιγράψουμε στα αγγλικά Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir es auf Englisch beschreiben If I remember correctly we had to describe in English Si je me souviens bien, nous devions décrire en anglais

κάποιες εικόνες τις οποίες έχουμε μπροστά μας, Einige Bilder haben wir vor uns, some images that we have before us, des images que nous avons sous les yeux,

αλλά και να οργανώσουμε ένα event sondern auch um eine Veranstaltung zu organisieren but also to organize an event mais aussi d'organiser un événement

μαζί με τον συνομιλητή μας. zusammen mit unserem Gesprächspartner. together with our interlocutor.

Μόλις βγήκαν τ' αποτελέσματα Die Ergebnisse wurden gerade veröffentlicht As soon as the results came out

και έμαθα ότι πέρασα και πήρα την πιστοποίηση, und ich habe erfahren, dass ich bestanden und die Zertifizierung erhalten habe, and I found out that I passed and got the certification, et j'ai appris que j'avais réussi et obtenu la certification, e ho scoperto di essere stato promosso e certificato,

τότε ένιωσα ανακούφιση και είπα στον εαυτό μου: dann fühlte ich mich erleichtert und sagte mir: then I felt relieved and said to myself: J'ai alors ressenti un soulagement et je me suis dit :

Τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο! Am Ende war es gar nicht so schwer! It wasn't that hard after all!

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε Vielen Dank fürs Zuschauen Thank you so much for watching

το βίντεο για τα συναισθήματά. das Video über Emotionen. the video about emotions.

Αν θέλετε, γράψτε μου κι εσείς κάτω στα σχόλια, Wenn du möchtest, schreib mich in die Kommentare, If you want, write me down in the comments too,

αν έχετε νιώσει παρόμοια συναισθήματα wenn Sie ähnliche Gefühle verspürt haben if you have felt similar feelings

όταν μαθαίνετε μία ξένη γλώσσα when learning a foreign language

ή ακόμα και αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε oder auch wenn Sie möchten, können Sie hinzufügen or even if you want you can add

και κάτι διαφορετικό. und etwas anderes. and something different.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Wir werden es das nächste Mal in der nächsten Lektion sagen. We will see you next time in the next lesson.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!!! Bis dahin viele Umarmungen !!! Until then, many kisses!!!