×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, Greek tutor's advice on how to learn new vocabulary in Greek

Greek tutor's advice on how to learn new vocabulary in Greek

Γειά σας και καλωσήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά.

Αν είσαι καινούριος εδώ,

εγώ είμαι η Γιούλη

και κάθε Πέμπτη και Κυριακή

ανεβάζω βίντεο

τα οποία έχουν σχέση με την ελληνική γλώσσα

και κουλτούρα.

Όλα μου τα βίντεο έχουν υπότιτλους,

στα ελληνικά και στα αγγλικά,

για να καταλαβαίνετε καλύτερα αυτά που λέω.

Σήμερα, θα σας δώσω τρεις συμβουλές

για να μαθαίνετε λεξιλόγιο στα ελληνικά

πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Είναι πράγματα που έμαθα τόσο από την πορεία μου ως εκπαιδευτικός,

αλλά και ως μαθήτρια.

Εάν θα θέλατε και εσείς να μοιραστείτε μαζί μας

τις δικές σας τεχνικές,

πώς εσείς μαθαίνετε πιο εύκολα καινούριες λέξεις στα ελληνικά,

θα χαρώ πάρα πολύ να τις ακούσω

και μπορείτε να μου τις γράψετε στα σχόλια.

Το πρώτο πράγμα που έχω παρατηρήσει είναι ότι

όταν μαθαίνουμε μία ξένη γλώσσα

επικεντρωνόμαστε σε λεπτομέρειες

και ξεχνάμε την ουσία.

Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ:

Τα βιβλία περιέχουν πάρα πολλές πληροφορίες

που δεν είναι όλες χρήσιμες για όλους.

Για να καταφέρουμε, λοιπόν, να μάθουμε

περισσότερο λεξιλόγιο

πρέπει να μαθαίνουμε το κατάλληλο λεξιλόγιο.

Δηλαδή, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε εμείς

στην καθημερινότητά μας.

Υπάρχουν λέξεις και φράσεις

που τις επαναλαμβάνετε κάθε μέρα στη μητρική σας γλώσσα.

Αυτές ακριβώς τις λέξεις πρέπει να γνωρίζετε.

Αν π.χ. κάποιος είναι μάγειρας,

τότε μπορεί πιο εύκολα να μάθει λέξεις

που σχετίζονται με τη μαγειρική.

Η δεύτερη συμβουλή μου είναι

να προσπαθείτε, όσο μπορείτε,

να μη μεταφράζετε τις ελληνικές λέξεις στη δικιά σας γλώσσα.

Το ξέρω ότι αυτό ακούγεται πολύ δύσκολο,

ειδικά για έναν αρχάριο,

αλλά είναι μία τεχνική που, προσωπικά, με βοήθησε πάρα πολύ

όταν μάθαινα αγγλικά.

Όταν ήμουν μικρή, κέρδισα σε έναν διαγωνισμό

ένα αγγλικό λεξικό

μου μετέφραζε τις λέξεις από αγγλικά σε αγγλικά.

Για πολλά χρόνια, αυτό το λεξικό

ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα συρτάρι,

επειδή μου ήταν πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσω.

Μια μέρα που καθάριζα το δωμάτιό μου

το βρήκα και το άνοιξα από περιέργεια

και άρχισα να ψάχνω λέξεις που ήδη ήξερα.

Σιγά σιγά, συνειδητοποίησα την αξία του.

Όταν μεταφράζουμε μία λέξη περιφραστικά στα ελληνικά

τότε ακόμα και αν ξεχάσουμε την ίδια τη λέξη

μπορούμε να την περιγράψουμε.

Η τρίτη και τελευταία μου συμβουλή είναι:

να μη μαθαίνετε μεμονωμένες λέξεις.

Όταν βρίσκετε μία καινούρια λέξη

να κάνετε μία μικρή έρευνα.

Κάθε λέξη κρύβει πίσω της μία ολόκληρη οικογένεια

από ρήματα, επίθετα, ουσιαστικά..

Μ' αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε ένα διάγραμμα μέσα στο μυαλό σας.

Και αν μια μέρα, τυχαία, συναντήσετε μία λέξη

με την ίδια ρίζα

θα σας είναι πιο εύκολο

να μαντέψετε τη σημασία της

και το κείμενο να βγάλει νόημα.

Όλες οι λέξεις που έχουν μέσα τους τη ρίζα "οίκος"

έχουν σχέση με το σπίτι.

Π.χ. κατοικώ σημαίνει μένω, ζω σε ένα μέρος,

κατοικίδιο είναι το ζώο που ζει μαζί μας

κάτω από την ίδια στέγη.

Αυτό, λοιπόν, ήταν το σημερινό μάθημα.

Ελπίζω να σας βοήθησαν οι συμβουλές μου

κι εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά

στο επόμενο μάθημα.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!


Greek tutor's advice on how to learn new vocabulary in Greek Ratschläge des Griechischlehrers zum Erlernen neuer Vokabeln auf Griechisch Greek tutor's advice on how to learn new vocabulary in Greek Consejos de un profesor de griego para aprender vocabulario nuevo en griego Conseils d'un tuteur grec sur la façon d'apprendre un nouveau vocabulaire en grec Consigli del tutor greco su come imparare nuovi vocaboli in greco

Γειά σας και καλωσήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. in which I speak slow Greek.

Αν είσαι καινούριος εδώ, If you're new here,

εγώ είμαι η Γιούλη I am Yuli

και κάθε Πέμπτη και Κυριακή and every Thursday and Sunday

ανεβάζω βίντεο Ich lade Videos hoch I upload videos

τα οποία έχουν σχέση με την ελληνική γλώσσα die mit der griechischen Sprache verwandt sind which are related to the Greek language

και κουλτούρα. and culture.

Όλα μου τα βίντεο έχουν υπότιτλους, All my videos have subtitles,

στα ελληνικά και στα αγγλικά, in Greek and in English,

για να καταλαβαίνετε καλύτερα αυτά που λέω. so you can better understand what I'm saying.

Σήμερα, θα σας δώσω τρεις συμβουλές Heute gebe ich dir drei Tipps Today, I will give you three tips

για να μαθαίνετε λεξιλόγιο στα ελληνικά Vokabeln auf Griechisch lernen to learn vocabulary in Greek

πιο εύκολα και πιο γρήγορα. einfacher und schneller.

Είναι πράγματα που έμαθα τόσο από την πορεία μου ως εκπαιδευτικός, Das sind Dinge, die ich sowohl aus meinem Studium als Erzieherin gelernt habe, These are things that I have learned both from my course as an educator, Sono cose che ho imparato dalla mia carriera di educatore,

αλλά και ως μαθήτρια. sondern auch als Student. but also as a student.

Εάν θα θέλατε και εσείς να μοιραστείτε μαζί μας Wenn Sie auch mit uns teilen möchten If you would like to share with us Se volete condividere con noi

τις δικές σας τεχνικές, Ihre eigenen Techniken, your own techniques,

πώς εσείς μαθαίνετε πιο εύκολα καινούριες λέξεις στα ελληνικά, wie lernst du leichter neue Wörter auf Griechisch, how do you learn new words in Greek more easily, come imparare più facilmente nuove parole in greco,

θα χαρώ πάρα πολύ να τις ακούσω Ich werde mich sehr freuen, sie zu hören I will be very happy to hear them Sarò molto felice di ascoltarli

και μπορείτε να μου τις γράψετε στα σχόλια. und du kannst sie mir in die Kommentare schreiben. and you can write them to me in the comments.

Το πρώτο πράγμα που έχω παρατηρήσει είναι ότι Das erste, was mir aufgefallen ist, ist das The first thing I've noticed is that La prima cosa che ho notato è che

όταν μαθαίνουμε μία ξένη γλώσσα beim Erlernen einer Fremdsprache when learning a foreign language

επικεντρωνόμαστε σε λεπτομέρειες wir konzentrieren uns auf details we focus on details

και ξεχνάμε την ουσία. und wir vergessen den Punkt. and we forget the point.

Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ: Und ich erkläre gleich, was ich meine: And I'll explain right away what I mean:

Τα βιβλία περιέχουν πάρα πολλές πληροφορίες Bücher enthalten zu viele Informationen The books contain too much information

που δεν είναι όλες χρήσιμες για όλους. die nicht alle für jeden nützlich sind. which are not all useful for everyone.

Για να καταφέρουμε, λοιπόν, να μάθουμε Damit wir lernen können So that we can learn

περισσότερο λεξιλόγιο mehr Vokabular more vocabulary

πρέπει να μαθαίνουμε το κατάλληλο λεξιλόγιο. Wir müssen die entsprechenden Vokabeln lernen. we have to learn the appropriate vocabulary.

Δηλαδή, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε εμείς Das heißt, das Vokabular, das wir verwenden That is, the vocabulary we use Cioè, il vocabolario che usiamo

στην καθημερινότητά μας. im Alltag. in our everyday life.

Υπάρχουν λέξεις και φράσεις Es gibt Wörter und Sätze There are words and phrases Ci sono parole e frasi

που τις επαναλαμβάνετε κάθε μέρα στη μητρική σας γλώσσα. die Sie jeden Tag in Ihrer Muttersprache wiederholen. that you repeat every day in your native language.

Αυτές ακριβώς τις λέξεις πρέπει να γνωρίζετε. Dies sind die genauen Wörter, die Sie kennen müssen. These are the exact words you need to know.

Αν π.χ. κάποιος είναι μάγειρας, Wenn z.B. jemand ist Koch If e.g. someone is a cook

τότε μπορεί πιο εύκολα να μάθει λέξεις dann kann er Wörter leichter lernen then he can more easily learn words

που σχετίζονται με τη μαγειρική. im Zusammenhang mit dem Kochen. related to cooking.

Η δεύτερη συμβουλή μου είναι Mein zweiter Tipp ist My second piece of advice is

να προσπαθείτε, όσο μπορείτε, versuche es so gut du kannst try as much as you can

να μη μεταφράζετε τις ελληνικές λέξεις στη δικιά σας γλώσσα. Übersetzen Sie die griechischen Wörter nicht in Ihre eigene Sprache. not to translate Greek words into your own language.

Το ξέρω ότι αυτό ακούγεται πολύ δύσκολο, Ich weiß, das klingt sehr schwierig, I know this sounds very difficult, So che sembra molto difficile,

ειδικά για έναν αρχάριο, gerade für Anfänger, especially for a beginner, soprattutto per un principiante,

αλλά είναι μία τεχνική που, προσωπικά, με βοήθησε πάρα πολύ aber es ist eine Technik, die mir persönlich sehr geholfen hat but it's a technique that, personally, has helped me a lot

όταν μάθαινα αγγλικά. als ich Englisch lernte. when I was learning English.

Όταν ήμουν μικρή, κέρδισα σε έναν διαγωνισμό Als ich klein war, habe ich einen Wettbewerb gewonnen When I was a kid, I won a contest

ένα αγγλικό λεξικό ein englisches Wörterbuch an english dictionary

μου μετέφραζε τις λέξεις από αγγλικά σε αγγλικά. er übersetzte die Worte für mich vom Englischen ins Englische. he was translating the words for me from English to English.

Για πολλά χρόνια, αυτό το λεξικό Seit vielen Jahren dieses Wörterbuch For many years, this dictionary

ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα συρτάρι, Es war in einer Schublade versteckt, it was hidden in a drawer,

επειδή μου ήταν πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσω. weil es für mich sehr schwierig war, es zu benutzen. because it was very difficult for me to use it. perché per me era molto difficile usarlo.

Μια μέρα που καθάριζα το δωμάτιό μου Eines Tages habe ich mein Zimmer aufgeräumt One day I was cleaning my room Un giorno stavo pulendo la mia stanza

το βρήκα και το άνοιξα από περιέργεια Ich fand es und öffnete es aus Neugier I found it and opened it out of curiosity L'ho trovato e l'ho aperto per curiosità

και άρχισα να ψάχνω λέξεις που ήδη ήξερα. und ich fing an, Wörter nachzuschlagen, die ich bereits kannte. and I started looking up words I already knew.

Σιγά σιγά, συνειδητοποίησα την αξία του. Nach und nach erkannte ich seinen Wert. Little by little, I realized its value.

Όταν μεταφράζουμε μία λέξη περιφραστικά στα ελληνικά Wenn wir ein Wort grob ins Griechische übersetzen When we translate a word descriptively into Greek

τότε ακόμα και αν ξεχάσουμε την ίδια τη λέξη dann auch wenn wir das Wort selbst vergessen then even if we forget the word itself

μπορούμε να την περιγράψουμε. wir können es beschreiben. we can describe it.

Η τρίτη και τελευταία μου συμβουλή είναι: Mein dritter und letzter Tipp lautet: My third and final piece of advice is:

να μη μαθαίνετε μεμονωμένες λέξεις. Lerne keine einzelnen Wörter. don't learn single words.

Όταν βρίσκετε μία καινούρια λέξη Wenn Sie ein neues Wort finden When you find a new word

να κάνετε μία μικρή έρευνα. ein wenig recherchieren. do a little research.

Κάθε λέξη κρύβει πίσω της μία ολόκληρη οικογένεια Hinter jedem Wort verbirgt sich eine ganze Familie Each word hides a whole family behind it

από ρήματα, επίθετα, ουσιαστικά.. von Verben, Adjektiven, Substantiven.. from verbs, adjectives, nouns.

Μ' αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε ένα διάγραμμα μέσα στο μυαλό σας. Auf diese Weise erstellen Sie ein Diagramm in Ihrem Kopf. This way you create a diagram in your mind.

Και αν μια μέρα, τυχαία, συναντήσετε μία λέξη Und wenn Sie eines Tages zufällig auf ein Wort stoßen And if one day, by chance, you come across a word

με την ίδια ρίζα mit der gleichen Wurzel with the same root

θα σας είναι πιο εύκολο es wird dir leichter fallen it will be easier for you

να μαντέψετε τη σημασία της errate seine Bedeutung guess the meaning of

και το κείμενο να βγάλει νόημα. und der Text Sinn machen. and the text to make sense.

Όλες οι λέξεις που έχουν μέσα τους τη ρίζα "οίκος" Alle Wörter mit der Wurzel "Haus" in ihnen All words with the root "house" in them Tutte le parole che contengono la radice "casa".

έχουν σχέση με το σπίτι. Sie sind mit dem Haus verwandt. are related to the house.

Π.χ. κατοικώ σημαίνει μένω, ζω σε ένα μέρος, Z.B. residieren bedeutet leben, an einem Ort leben, E.g. reside means live, live in a place, Ad esempio, abitare significa vivere, abitare in un luogo,

κατοικίδιο είναι το ζώο που ζει μαζί μας Haustier ist das Tier, das mit uns lebt pet is the animal that lives with us

κάτω από την ίδια στέγη. unter demselben Dach. under the same roof.

Αυτό, λοιπόν, ήταν το σημερινό μάθημα. Das war also die heutige Lektion. So that was today's lesson.

Ελπίζω να σας βοήθησαν οι συμβουλές μου Ich hoffe meine Tipps haben dir geholfen I hope my advice has helped you Spero che i miei consigli vi siano stati utili

κι εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά and we'll see you next time e ci vediamo la prossima volta

στο επόμενο μάθημα. in the next lesson.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά! Until then, lots of kisses!