×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, 5 Greek things I found weird after my first year of living in the UK

5 Greek things I found weird after my first year of living in the UK

Γεια σας,

και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο

στο οποίο μιλάω ελληνικά αργά και κάθαρά.

Άρχικά θα σας πρότεινα να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους

να καταλαβαίνετε καλύτερα όλα όσα λέω.

Αν σας φαίνεται ότι μιλάω υπερβολικά αργά

ή υπερβολικά γρήγορα

μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα από τις ρυθμίσεις.

Όπως ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς

πριν από περίπου τέσσερα χρόνια

αποφάσισα να μετακομίσω στην Αγγλία.

Και συγκεκριμένα στο Λονδίνο.

Έτσι σήμερα θα σας μιλήσω για πέντε πράγματα

που μου έκαναν εντύπωση όταν γύρισα πίσω στην Ελλάδα

μετά από τον πρώτο χρόνο διαμονής μου στην Αγγλία.

Το πρώτο πράγμα που μου φάνηκε παράξενο

ήταν τα ωράρια των καταστημάτων.

Τα καταστήματα ρούχων αλλά και τα σουπερμάρκετ

εδώ στην Αγγλία είναι ανοιχτά κάθε μέρα

από το πρωί έως το απόγευμα.

Στην Ελλάδα αντίθετα τα μαγαζιά

δε λειτουργούν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα

αλλά και ολόκληρη την Κυριακή.

Μία μέρα λοιπόν κατέβηκα στο κέντρο

για να αγοράσω φακούς επαφής

εκεί όμως συνάντησα μία παλιά μου συμμαθήτρια

και αποφασίσαμε να πιούμε μαζί έναν καφέ.

Με την κουβέντα πέρασε η ώρα

και ευτυχώς που με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο

κυριολεκτικά μισή ώρα πριν κλείσουν τα μαγαζιά.

Εγώ το είχα ξεχάσει εντελώς.

Το δεύτερο πράγμα που παρατήρησα

όχι όταν πήγα στην Ελλάδα

αλλά όταν ήρθαν εδώ τα αδέρφια μου

ήταν η ένταση της φωνής τους.

Εδώ στην Αγγλία μιλούν πιο χαμηλόφωνα

απ´ότι στην Ελλάδα.

Έχω πιάσει λοιπόν τον εαυτό μου

όταν μιλάω με φίλους μου Άγγλους

να μιλάω πιο χαμηλά

ενώ όταν μιλάω στο τηλέφωνο με την οικογένειά μου

να μιλάω πολύ πιο δυνατά.

Και μιας και είπα τηλέφωνο

όταν θέλουμε να παραγγείλουμε φαγητό

εδώ στην Αγγλία το κάνουμε μόνο ηλεκτρονικά.

Και στην Ελλάδα φυσικά υπάρχει αυτή η επιλογή

όμως από τις ψησταριές

και τα σουβλατζίδικα της γειτονιάς μας

παραγγέλνουμε ακόμη μέσω τηλεφώνου.

Κάτι ακόμη που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν οι κάδοι.

Ξέρω ακούγεται αστείο

αλλά θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ.

Εδώ στην Αγγλία κάθε σπίτι

έχει και τους δικούς του κάδους.

Που βρίσκονται ακριβώς έξω από το σπίτι.

Κυριολεκτικά ανοίγεις την κεντρική είσοδο

και πετάς τα σκουπίδια.

Έτσι όταν πήγα στην Ελλάδα

που κάθε γειτονιά έχει τους δικούς της κάδους

μου φάνηκε λίγο παράξενο.

Το τελευταίο πράγμα που μου έκανε εντύπωση

ήταν η συμπεριφορά των φίλων μου

αλλά και της οικογένειάς μου σχετικά με τον καιρό.

Όπως ξέρετε εδώ στην Αγγλία βρέχει πολύ συχνά

και οι άνθρωποι δεν αφήνουν τον καιρό

να αλλάξει τα σχέδιά τους.

Ενώ στην Ελλάδα μου έχει τύχει

να ακυρώσουμε με τις φίλες μου τη βόλτα στα μαγαζιά

επειδή έβρεχε πολύ δυνατά.

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο.

Εάν έχετε επισκεφτεί κι εσείς την Ελλάδα

και υπήρξε κάτι που σας έκανε εντύπωση

μη διστάσετε να το γράψετε στα σχόλια.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά,

στο επόμενο μάθημα.

Μέχρι τότε φιλάκια πολλά!!!

5 Greek things I found weird after my first year of living in the UK 5 griechische Dinge, die ich nach meinem ersten Jahr in Großbritannien seltsam fand 5 Greek things I found weird after my first year of living in the UK 5 cosas griegas que me resultaron extrañas tras mi primer año de vida en el Reino Unido 5 choses grecques que j'ai trouvées bizarres après ma première année de vie au Royaume-Uni 5 cose greche che ho trovato strane dopo il mio primo anno di vita nel Regno Unito Birleşik Krallık'ta yaşadığım ilk yılın ardından tuhaf bulduğum 5 Yunan şeyi 在英国生活的第一年后,我发现 5 件奇怪的希腊事

Γεια σας, Hallo, 你好,

και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο and welcome to another video y bienvenidos a otro vídeo 欢迎观看另一个视频

στο οποίο μιλάω ελληνικά αργά και κάθαρά. in der ich langsam und deutlich Griechisch spreche. in which I speak Greek slowly and clearly. en el que hablo griego lento y claro. 我在其中缓慢而清晰地讲希腊语。

Άρχικά θα σας πρότεινα να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους Zunächst würde ich vorschlagen, die Untertitel zu aktivieren First I would suggest you to enable subtitles Antes que nada, os recomendaría activar los subtítulos 首先我建议你启用字幕

να καταλαβαίνετε καλύτερα όλα όσα λέω. um alles, was ich sage, besser zu verstehen. better understand everything I say. para entender mejor todo lo que voy diciendo. 更好地理解我所说的一切。

Αν σας φαίνεται ότι μιλάω υπερβολικά αργά Wenn Sie denken, ich rede zu spät If you think I'm speaking too slowly Si os parece que hablo demasiado lento 如果你觉得我说得太慢

ή υπερβολικά γρήγορα oder zu schnell or too fast o demasiado rápido 或太快

μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα από τις ρυθμίσεις. Sie können die Geschwindigkeit in den Einstellungen ändern. you can change the speed from settings. podéis cambiar la velocidad en los ajustes. 您可以从设置中更改速度。

Όπως ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς Wie die meisten von euch bereits wissen As most of you already know Como ya sabéis la mayoría de vosotros, 正如你们大多数人已经知道的那样

πριν από περίπου τέσσερα χρόνια vor etwa vier Jahren about four years ago hace alrededor de cuatro años 大约四年前

αποφάσισα να μετακομίσω στην Αγγλία. Ich beschloss, nach England zu ziehen. I decided to move to England. decidí mudarme a Inglaterra. 我决定搬到英国。

Και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Und zwar in London. And specifically in London. Y más concretamente, a Londres. 特别是在伦敦。

Έτσι σήμερα θα σας μιλήσω για πέντε πράγματα Deshalb werde ich heute mit Ihnen über fünf Dinge sprechen So today I'm going to talk to you about five things Así que hoy os voy a hablar de cinco cosas 所以今天我要和你谈谈五件事

που μου έκαναν εντύπωση όταν γύρισα πίσω στην Ελλάδα was mich beeindruckte, als ich nach Griechenland zurückkehrte that impressed me when I returned to Greece que me causaron impresión cuando volví a Grecia 当我回到希腊时,这给我留下了深刻的印象

μετά από τον πρώτο χρόνο διαμονής μου στην Αγγλία. nach meinem ersten Jahr in England. after my first year in England. después de mi primer año viviendo en Inglaterra. 在我在英国居住的第一年之后。

Το πρώτο πράγμα που μου φάνηκε παράξενο Das erste, was mir seltsam vorkam The first thing that struck me as odd Lo primero que me pareció raro 让我感到奇怪的第一件事

ήταν τα ωράρια των καταστημάτων. waren die Öffnungszeiten der Geschäfte. it was the opening hours of the stores. fueron los horarios de las tiendas. 这是商店的营业时间。

Τα καταστήματα ρούχων αλλά και τα σουπερμάρκετ Bekleidungsgeschäfte und Supermärkte Clothing stores and supermarkets Tanto las tiendas de ropa como los supermercados 服装店和超市

εδώ στην Αγγλία είναι ανοιχτά κάθε μέρα hier in England sind sie jeden Tag geöffnet here in England they are open every day aquí en Inglaterra están abiertos todos los días 在英格兰,他们每天都营业

από το πρωί έως το απόγευμα. von morgens bis nachmittags. from morning to afternoon. desde por la mañana hasta la tarde. 从早上到下午。

Στην Ελλάδα αντίθετα τα μαγαζιά In Griechenland dagegen die Geschäfte In Greece, on the contrary, the shops En Grecia, por el contrario, las tiendas 相反,在希腊,商店

δε λειτουργούν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα verkehren nicht jeden Montag- und Mittwochnachmittag they do not operate every Monday and Wednesday afternoon no abren los lunes ni los miércoles por la tarde, 他们每周一和周三下午不营业

αλλά και ολόκληρη την Κυριακή. sondern auch den ganzen Sonntag. but also the whole Sunday. ni tampoco el domingo entero. 也是整个星期天。

Μία μέρα λοιπόν κατέβηκα στο κέντρο Also ging ich eines Tages ins Zentrum So one day I went down to the center Así, un día iba al centro 所以有一天我去了中心

για να αγοράσω φακούς επαφής Kontaktlinsen zu kaufen to buy contact lenses a comprar lentillas, 买隐形眼镜

εκεί όμως συνάντησα μία παλιά μου συμμαθήτρια aber dort traf ich einen alten Klassenkameraden von mir but there I met an old classmate of mine pero en eso me encontré con una antigua compañera de clase 但在那里我遇到了我的一个老同学

και αποφασίσαμε να πιούμε μαζί έναν καφέ. und wir beschlossen, zusammen einen Kaffee zu trinken. and we decided to have a coffee together. y decidimos tomarnos juntas un café. 我们决定一起喝杯咖啡。

Με την κουβέντα πέρασε η ώρα Die Zeit ist mit dem Gespräch vergangen Time passed with the conversation Con la charla se nos pasó el tiempo, 时间随着谈话流逝

και ευτυχώς που με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο und zum Glück rief mich meine Mutter an and luckily my mom called me y menos mal que me llamó mi madre al teléfono 幸运的是我妈妈给我打电话

κυριολεκτικά μισή ώρα πριν κλείσουν τα μαγαζιά. buchstäblich eine halbe Stunde, bevor die Geschäfte schließen. literally half an hour before the shops close. literalmente media hora antes de cerrar las tiendas. 在商店关门前半小时。

Εγώ το είχα ξεχάσει εντελώς. hatte ich komplett vergessen. I had completely forgotten about it. Se me había olvidado por completo. 我已经完全忘记了。

Το δεύτερο πράγμα που παρατήρησα Das zweite was mir aufgefallen ist The second thing I noticed La segunda cosa que noté, 我注意到的第二件事

όχι όταν πήγα στην Ελλάδα nicht, als ich nach Griechenland ging not when I went to Greece no cuando fui a Grecia 不是我去希腊的时候

αλλά όταν ήρθαν εδώ τα αδέρφια μου aber als meine Brüder hierher kamen but when my brothers came here sino cuando vinieron aquí mis hermanos, 但是当我的兄弟们来到这里

ήταν η ένταση της φωνής τους. war die Lautstärke ihrer Stimme. it was the volume of their voices. fue su volumen al hablar. 那是他们的音量。

Εδώ στην Αγγλία μιλούν πιο χαμηλόφωνα Hier in England spricht man lauter Here in England they speak louder Aquí, en Inglaterra, se habla más bajo 在英格兰,他们说话更轻声细语

απ´ότι στην Ελλάδα. than in Greece. que en Grecia. 比在希腊。

Έχω πιάσει λοιπόν τον εαυτό μου Also habe ich mich gefangen So I've caught myself Así que me sorprendí a mí misma, 所以我抓住了自己

όταν μιλάω με φίλους μου Άγγλους wenn ich mit meinen englischen Freunden spreche when I talk to my English friends cuando hablo con mis amigos ingleses, 当我和我的英语朋友聊天时

να μιλάω πιο χαμηλά tiefer zu sprechen to speak lower hablando más bajo,

ενώ όταν μιλάω στο τηλέφωνο με την οικογένειά μου wenn ich mit meiner Familie telefoniere mientras que cuando hablo por teléfono con mi familia 当我和家人通电话时

να μιλάω πολύ πιο δυνατά. viel lauter zu sprechen. to speak much louder. hablo mucho más fuerte. 大声说话。

Και μιας και είπα τηλέφωνο Und da sagte ich Telefon And since I said phone Y ya que hablo del teléfono, 既然我说电话

όταν θέλουμε να παραγγείλουμε φαγητό wenn wir Essen bestellen wollen when we want to order food cuando queremos pedir comida 当我们想点菜时

εδώ στην Αγγλία το κάνουμε μόνο ηλεκτρονικά. hier in England machen wir das nur elektronisch. here in England we only do it electronically. aquí en Inglaterra, lo hacemos solo online. 在英国,我们只以电子方式进行。

Και στην Ελλάδα φυσικά υπάρχει αυτή η επιλογή Und in Griechenland gibt es diese Option natürlich And in Greece, of course, there is this option Y en Grecia, naturalmente, existe esa opción, 当然,在希腊,这种选择是存在的

όμως από τις ψησταριές sondern vom Grill but from the grills pero en los asadores 但从烤架上

και τα σουβλατζίδικα της γειτονιάς μας und die Souvlaki-Restaurants in unserer Nachbarschaft and our neighborhood steakhouses y en los restaurantes de souvlaki del barrio 和我们附近的牛排馆

παραγγέλνουμε ακόμη μέσω τηλεφώνου. wir bestellen weiterhin telefonisch. we still order by phone. pedimos todavía por teléfono.

Κάτι ακόμη που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν οι κάδοι. Eine andere Sache, die mich beeindruckt hatte, waren die Mülleimer. Another thing that had impressed me was the bins. Otra cosa que me causó impresión eran los contenedores.

Ξέρω ακούγεται αστείο Ich weiß, es klingt komisch I know it sounds funny Sé que suena gracioso,

αλλά θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. aber ich erkläre dir gleich, was ich meine. but I will explain to you at once what I mean. pero os explico enseguida a qué me refiero.

Εδώ στην Αγγλία κάθε σπίτι Hier in England jedes Haus Here in England every house Aquí, en Inglaterra, cada casa

έχει και τους δικούς του κάδους. Es hat auch seine eigenen Behälter. it also has its own bins. tiene su propio contenedor,

Που βρίσκονται ακριβώς έξω από το σπίτι. Direkt vor dem Haus gelegen. Located right outside the house. que está justo fuera de la casa.

Κυριολεκτικά ανοίγεις την κεντρική είσοδο Sie öffnen buchstäblich den Haupteingang You literally open the main entrance Literalmente, abres la entrada principal

και πετάς τα σκουπίδια. und wirf den Müll weg. and throw away the trash. y tiras la basura.

Έτσι όταν πήγα στην Ελλάδα Also, als ich nach Griechenland ging So when I went to Greece Así que cuando fui a Grecia,

που κάθε γειτονιά έχει τους δικούς της κάδους dass jede Nachbarschaft ihre eigenen Tonnen hat where each neighborhood has its own bins donde cada barriada tiene su contenedor,

μου φάνηκε λίγο παράξενο. es kam mir etwas seltsam vor. I found it a bit strange. me pareció un poco raro.

Το τελευταίο πράγμα που μου έκανε εντύπωση Das letzte, was mich beeindruckt hat The last thing that impressed me Lo último que me llamó la atención

ήταν η συμπεριφορά των φίλων μου war das Verhalten meiner Freunde was the behavior of my friends fue el comportamiento de mis amigos

αλλά και της οικογένειάς μου σχετικά με τον καιρό. sondern auch meine Familie über das Wetter. but also my family about the weather. y también el de mi familia en lo relativo al tiempo.

Όπως ξέρετε εδώ στην Αγγλία βρέχει πολύ συχνά Wie Sie wissen, regnet es hier in England sehr oft As you know here in England it rains very often Como sabéis, aquí en Inglaterra llueve muy a menudo,

και οι άνθρωποι δεν αφήνουν τον καιρό und die Leute lassen keine Zeit and people do not leave time y la gente no deja que el tiempo

να αλλάξει τα σχέδιά τους. ihre Pläne zu ändern. to change their plans. les cambie los planes.

Ενώ στην Ελλάδα μου έχει τύχει In Griechenland ist es mir passiert While in Greece it has happened to me Mientras que en Grecia me ha pasado

να ακυρώσουμε με τις φίλες μου τη βόλτα στα μαγαζιά mit meinen Freunden den Spaziergang in den Geschäften abzusagen to cancel with my friends the walk in the shops tener que cancelar con mis amigas una vuelta por las tiendas

επειδή έβρεχε πολύ δυνατά. weil es sehr stark geregnet hat. because it was raining very hard. porque llovía muy fuerte.

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Das ist also das heutige Video. So that was today's video. Pues este ha sido el vídeo de hoy.

Εάν έχετε επισκεφτεί κι εσείς την Ελλάδα If you have also visited Greece Si habéis estado también en Grecia

και υπήρξε κάτι που σας έκανε εντύπωση und es gab etwas, das dich beeindruckt hat and there was something that impressed you y hubo algo que os pareció llamativo,

μη διστάσετε να το γράψετε στα σχόλια. Zögern Sie nicht, es in die Kommentare zu schreiben. feel free to write it in the comments. no dudéis en escribirlo en los comentarios.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, Nos vemos la próxima vez,

στο επόμενο μάθημα. en la próxima clase.

Μέχρι τότε φιλάκια πολλά!!! Until then, many kisses!!! Hasta entonces, ¡¡¡muchos besitos!!!