×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, What is the difference between ''αίσθημα'' and ''συναίσθημα''? - YouTube

What is the difference between ''αίσθημα'' and ''συναίσθημα''? - YouTube

Αγαπητοί μαθητές γεια σας! Σήμερα, θα εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα στις λέξεις «αίσθημα» και «συναίσθημα».

Πολλοί νομίζουν ότι αυτές οι δύο λέξεις έχουν την ίδια σημασία και τις χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διαφορές.

Αρχικά, η λέξη αίσθημα, αναφέρεται στην εντύπωση που μας δημιουργείται απο ερεθίσματα

στα αισθητήρια όργανα ή σε άλλα σημεία του σώματος, όπως το οπτικό, το γευστικό, το ακουστικό και άλλα.

Έτσι λοιπόν, όλες οι παράγωγες λέξεις (αισθάνομαι, αίσθημα, αίσθηση...)

...) λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Κάποια παραδείγματα είναι:

«Έχω την αίσθηση ότι είδα κάποιον να περνά από πίσω μου»,

δηλαδή αισθάνομαι ότι είδα κάποιο, έχω την εντύπωση.

«Έχω την αίσθηση ότι με κοροϊδεύεις», πιστεύω, νομίζω ότι με κοροϊδεύεις.

«Έχω ένα μεγάλο αίσθημα πείνας», δηλαδή νιώθω ότι πεινώ πάρα πολύ.

«Αισθάνομαι πολλή ζέστη σήμερα ή αισθάνομαι πολύ κρύο σήμερα», νιώθω πολλή ζέστη ή πολύ κρύο.

«Όταν πίνω κάτι παγωμένο, αισθάνομαι μεγάλο πόνο στο δόντι μου»,

δηλαδή νιώθω μεγάλο πόνο.

«Αισθάνομαι πολύ κουρασμένη σήμερα», νιώθω δηλαδή πολύ κουρασμένη.

Όσον αφορά τη λέξη συναίσθημα, αναφέρεται σε μια ευχάριστη

ή δυσάρεστη κατάσταση, η οποία προκαλείται από αισθήματα ή σκέψεις.

Κάποια παραδείγματα είναι:

«Η Νίκη, λειτουργεί με το συναίσθημα και όχι με τη λογική»,

δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρά σε καταστάσεις,

εξαρτάται πολύ από το πως νιώθει τη συγκεκριμένη στιγμή και όχι με το πως πρέπει να αντιδράσει.

«Ο Κώστας, αποφάσισε να μιλήσει για τα συναισθήματά του στην Ελένη»,

αποφάσισε δηλαδή να της μιλήσει για το πως νιώθει γι' αυτήν, να της πει ότι την αγαπά.

«Όταν τελείωσα το σχολείο, είχα ανάμεικτα συναισθήματα.

Από τη μια χαιρόμουν και από την άλλη λυπόμουν».

Ένιωθα δηλαδή μπερδεμένη. Δεν ήξερα αν ήμουν χαρούμενη ή λυπημένη.

«Ο δάσκαλος, ζήτησε από τα παιδιά να διαβάσουν ένα παραμύθι και στη συνέχεια να γράψουν τα συναισθήματά τους».

Να γράψουν το πως νιώθουν μετά από όσα διάβασαν.

Αυτά για σήμερα.

Ελπίζω να ξεχωρίσατε τώρα, σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το αίσθημα

και το συναίσθημα και να τις εντάσσετε σωστά στις προτάσεις σας.

Μπορείτε να γράψετε τις δικές σας προτάσεις στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο.

Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.


What is the difference between ''αίσθημα'' and ''συναίσθημα''? - YouTube

Αγαπητοί μαθητές γεια σας! Σήμερα, θα εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα στις λέξεις «αίσθημα» και «συναίσθημα». Dear students, hello! Today, I will explain the difference between the words "αίσθημα" and "συναίσθημα."

Πολλοί νομίζουν ότι αυτές οι δύο λέξεις έχουν την ίδια σημασία και τις χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο. Many people think that these two words have the same meaning and use them in the same way.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διαφορές. However, there are some differences.

Αρχικά, η λέξη αίσθημα, αναφέρεται στην εντύπωση που μας δημιουργείται απο ερεθίσματα Firstly, the word ''αίσθημα'' refers to the impression we get from stimuli

στα αισθητήρια όργανα ή σε άλλα σημεία του σώματος, όπως το οπτικό, το γευστικό, το ακουστικό και άλλα. in the sense organs or other parts of the body, such as the visual, the taste, the auditory, and so on.

Έτσι λοιπόν, όλες οι παράγωγες λέξεις (αισθάνομαι, αίσθημα, αίσθηση...) So, all the words produced by this words (αισθάνομαι, αίσθημα, αίσθηση...)

...) λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Κάποια παραδείγματα είναι: ...) they work the same way. Some examples are:

«Έχω την αίσθηση ότι είδα κάποιον να περνά από πίσω μου», "Έχω την αίσθηση ότι είδα κάποιον να περνά από πίσω μου."

δηλαδή αισθάνομαι ότι είδα κάποιο, έχω την εντύπωση. that is, I feel like I saw someone, I have the impression.

«Έχω την αίσθηση ότι με κοροϊδεύεις», πιστεύω, νομίζω ότι με κοροϊδεύεις. "Έχω την αίσθηση ότι με κοροϊδεύεις," I think you're teasing me.

«Έχω ένα μεγάλο αίσθημα πείνας», δηλαδή νιώθω ότι πεινώ πάρα πολύ. "Έχω ένα μεγάλο αίσθημα πείνας," that is, I feel very hungry.

«Αισθάνομαι πολλή ζέστη σήμερα ή αισθάνομαι πολύ κρύο σήμερα», νιώθω πολλή ζέστη ή πολύ κρύο. "Αισθάνομαι πολλή ζέστη σήμερα ή αισθάνομαι πολύ κρύο σήμερα," I feel very hot or very cold.

«Όταν πίνω κάτι παγωμένο, αισθάνομαι μεγάλο πόνο στο δόντι μου», "Όταν πίνω κάτι παγωμένο, αισθάνομαι μεγάλο πόνο στο δόντι μου."

δηλαδή νιώθω μεγάλο πόνο. that is, I feel great pain.

«Αισθάνομαι πολύ κουρασμένη σήμερα», νιώθω δηλαδή πολύ κουρασμένη. "Αισθάνομαι πολύ κουρασμένη σήμερα," I feel very tired.

Όσον αφορά τη λέξη συναίσθημα, αναφέρεται σε μια ευχάριστη As for the word ''συναίσθημα'', it refers to a pleasant one

ή δυσάρεστη κατάσταση, η οποία προκαλείται από αισθήματα ή σκέψεις. or unpleasant condition, which is caused by feelings or thoughts.

Κάποια παραδείγματα είναι: Some examples are:

«Η Νίκη, λειτουργεί με το συναίσθημα και όχι με τη λογική», "Η Νίκη, λειτουργεί με το συναίσθημα και όχι με τη λογική."

δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρά σε καταστάσεις, that is, the way it reacts to situations,

εξαρτάται πολύ από το πως νιώθει τη συγκεκριμένη στιγμή και όχι με το πως πρέπει να αντιδράσει. it depends a lot on how she feels at the moment and not on how she should react.

«Ο Κώστας, αποφάσισε να μιλήσει για τα συναισθήματά του στην Ελένη», "Ο Κώστας, αποφάσισε να μιλήσει για τα συναισθήματά του στην Ελένη",

αποφάσισε δηλαδή να της μιλήσει για το πως νιώθει γι' αυτήν, να της πει ότι την αγαπά. that is, he decided to talk to her about how he felt about her, to tell her that he loved her.

«Όταν τελείωσα το σχολείο, είχα ανάμεικτα συναισθήματα. "Όταν τελείωσα το σχολείο, είχα ανάμεικτα συναισθήματα.

Από τη μια χαιρόμουν και από την άλλη λυπόμουν». Από τη μια χαιρόμουν και από την άλλη λυπόμουν"

Ένιωθα δηλαδή μπερδεμένη. Δεν ήξερα αν ήμουν χαρούμενη ή λυπημένη. In other words, I felt confused. I didn't know if I was happy or sad.

«Ο δάσκαλος, ζήτησε από τα παιδιά να διαβάσουν ένα παραμύθι και στη συνέχεια να γράψουν τα συναισθήματά τους». "Ο δάσκαλος, ζήτησε από τα παιδιά να διαβάσουν ένα παραμύθι και στη συνέχεια να γράψουν τα συναισθήματά τους."

Να γράψουν το πως νιώθουν μετά από όσα διάβασαν. To write down how they feel after reading.

Αυτά για σήμερα. That's all for today.

Ελπίζω να ξεχωρίσατε τώρα, σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το αίσθημα I hope you know now, in which cases we use ''αίσθημα''

και το συναίσθημα και να τις εντάσσετε σωστά στις προτάσεις σας. and ''συναίσθημα'' and incorporate them into your sentences correctly.

Μπορείτε να γράψετε τις δικές σας προτάσεις στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. You can write your own sentences in the comments below this video.

Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Until next time, Bye.