×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn some important little words that Greek use in everyday life.

Learn some important little words that Greek use in everyday life.

Γεια σας αγαπητοί μαθητές. Σήμερα, θα λύσουμε την απορία της μαθήτριάς μας Valerie,

σχετικά με τη φράση καλώς τον και καλώς την, αλλά και στο πως χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές λεξούλες,

όπως το μωρέ και το βρε για να προσφωνήσουμε κάποιον.

Καταρχάς, η φράση καλώς τον για άντρες και καλώς την για γυναίκες, είναι μια ευχή που λέμε όταν υποδεχόμαστε κάποιο.

Είναι η ίδια ευχή με το καλωσήρθες ή καλωσόρισες, απλώς έιναι πιο φιλική.

Έτσι, όταν φτάσει κάποιος κάπου που τον περιμένουν, πιθανόν να ακούσει την ευχή καλώς τον

ή καλώς την, μόλις μπει στο δωμάτιο, που σημαίνει το ίδιο με το καλωσόρισες

Η απάντηση που δέχεται αυτή η φράση είναι «καλώς σε βρήκα ή καλώς σας βρήκα»,

αντίστοιχα αν είναι ένας η πολλοί αυτοί που μας περιμένουν.

Για παράδειγμα, μπαίνει ο Γιώργος στην καφετέρια που τον περιμένουν οι φίλοι του και ακούει:

«Καλώς τον Γιώργο».

«Καλώς σας βρήκα παιδιά»! θα απαντήσει

Αυτή η φράση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστείο ή ειρωνικό σχόλιο για κάποιον

ή κάποια που συνήθως αργεί στα ραντεβού ή δεν είναι συνεπής.

Επομένως, φτάνοντας κάπου θα ακούσει τη φράση

καλώς τονε κι ας άργησε ή καλώς τηνε κι ας άργησε.

Αυτό σημαίνει, ότι τα άτομα περίμεναν πολλή ώρα,

σε σημείο που άρχισαν να κουράζονται περιμένοντας κάποιο.

Για παράδειγμα:

«Καλώς τηνε κι ας άργησε».

«Συγγνώμη παιδιά, αλλά είχε πολλή κίνηση στο δρόμο».

Όσον αφορά τις λεξούλες μωρέ, βρε, καλέ...

χρησιμοποιούνται σαν επιφωνήματα για να εκφράσουν κάθε φορά και κάτι διαφορετικό.

Πάντα αναφέρονται σε άτομα.

Το μωρέ, δείχνει παρακίνηση, όπως στην πρόταση:

«Μωρέ Γιώργο, δεν πας στο περίπτερο να φέρεις καμιά μπίρα;»

Μπορεί ακόμη να εκφράζει αγανάκτηση και θυμό, όπως στην πρόταση:

«Άντε μωρέ που θα μας πεις και τι θα κάνουμε».

Το βρε (ή και σε μερικές περιπτώσεις ρε) εκφράζει και αυτό παρακίνηση, για παράδειγμα:

«Άντε βρε Μαρία, κουνήσου»

ή αποδοκιμασία και περίπαιγμα όπως: «Έλα βρε Μαρία, αστείο ήτανε».

Το ίδιο συμβαίνει και με το καλέ. Κάποιες φορές εκφράζει παρακίνηση:

«Καλέ Μαρία, πάρε τηλέφωνο την Ελένη και πες της να έρθει απο εδώ»

αλλά και ειρωνία, όπως: «Καλέ τι μας λες;»

δηλαδή δεν πιστεύουμε σε αυτά που μας λέει κάποιος.

Μερικές φορές χρησιμοποιοείται για να προσφωνήσουμε κάποιο

που δεν γνωρίζουμε το όνομά του, όπως: «Καλέ εσύ, έλα εδώ».

Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να κατάλαβε η μαθήτριά μας Valerie, αλλά και όλοι εσείς,

πώς χρησιμοποιούνται οι φράσεις «καλώς τον» και «καλώς την», αλλά και οι λέξεις , «μωρέ»,

«βρε» και «καλέ», έτσι ώστε να τις χρησιμοποιείτε σωστά όταν μιλάτε.

Γράψτε μας στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας απορίες

και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.


Learn some important little words that Greek use in everyday life. Lernen Sie einige wichtige kleine Wörter, die die Griechen im täglichen Leben verwenden. Learn some important little words that Greek use in everyday life. Aprende algunas palabritas importantes que los griegos utilizan en la vida cotidiana. Imparate alcune importanti paroline che il greco usa nella vita di tutti i giorni.

Γεια σας αγαπητοί μαθητές. Σήμερα, θα λύσουμε την απορία της μαθήτριάς μας Valerie, Hello dear students. Today, we will solve our student Valerie's question,

σχετικά με τη φράση καλώς τον και καλώς την, αλλά και στο πως χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές λεξούλες, about the phrase ''καλώς τον'' and ''καλώς την'', but also about how we use some small words,

όπως το μωρέ και το βρε για να προσφωνήσουμε κάποιον. like''μωρέ'' and ''βρε'' to call someone.

Καταρχάς, η φράση καλώς τον για άντρες και καλώς την για γυναίκες, είναι μια ευχή που λέμε όταν υποδεχόμαστε κάποιο. First of all, the phrase ''καλώς τον'' for men and ''καλώς την' for women, is a greeting we say when we welcome someone.

Είναι η ίδια ευχή με το καλωσήρθες ή καλωσόρισες, απλώς έιναι πιο φιλική. It is the same greeting as ''καλωσήρθες'' or ''καλωσόρισες'', it is simply more friendly.

Έτσι, όταν φτάσει κάποιος κάπου που τον περιμένουν, πιθανόν να ακούσει την ευχή καλώς τον So when someone arrives somewhere waiting for him, he will probably hear his greeting

ή καλώς την, μόλις μπει στο δωμάτιο, που σημαίνει το ίδιο με το καλωσόρισες once he enters the room, which means the same as ''καλωσόρισες''

Η απάντηση που δέχεται αυτή η φράση είναι «καλώς σε βρήκα ή καλώς σας βρήκα», The answer to this phrase is "καλώς σε βρήκα ή καλώς σας βρήκα"

αντίστοιχα αν είναι ένας η πολλοί αυτοί που μας περιμένουν. respectively if one or many of us are waiting for us.

Για παράδειγμα, μπαίνει ο Γιώργος στην καφετέρια που τον περιμένουν οι φίλοι του και ακούει: For example, George enters the cafeteria that his friends expect him and hears:

«Καλώς τον Γιώργο». "Καλώς τον Γιώργο".

«Καλώς σας βρήκα παιδιά»! θα απαντήσει "Καλώς σας βρήκα παιδιά" will answer

Αυτή η φράση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστείο ή ειρωνικό σχόλιο για κάποιον This phrase can also be used as a joke or ironic comment for someone

ή κάποια που συνήθως αργεί στα ραντεβού ή δεν είναι συνεπής. or someone who usually is late to her appointments or is not consistent.

Επομένως, φτάνοντας κάπου θα ακούσει τη φράση So, arriving somewhere will hear the phrase

καλώς τονε κι ας άργησε ή καλώς τηνε κι ας άργησε. ''καλώς τονε κι ας άργησε'' or ''καλώς τηνε κι ας άργησε.''

Αυτό σημαίνει, ότι τα άτομα περίμεναν πολλή ώρα, This means that people waited a long time,

σε σημείο που άρχισαν να κουράζονται περιμένοντας κάποιο. to the point where they started be tired waiting for someone.

Για παράδειγμα: For example:

«Καλώς τηνε κι ας άργησε». "Καλώς τηνε κι ας άργησε."

«Συγγνώμη παιδιά, αλλά είχε πολλή κίνηση στο δρόμο». "Συγγνώμη παιδιά, αλλά είχε πολλή κίνηση στο δρόμο."

Όσον αφορά τις λεξούλες μωρέ, βρε, καλέ... As far as the little words ''μωρέ, βρε, καλέ...'' are concerned,

χρησιμοποιούνται σαν επιφωνήματα για να εκφράσουν κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. are used as exclamations to express something different each time.

Πάντα αναφέρονται σε άτομα. They always refer to people.

Το μωρέ, δείχνει παρακίνηση, όπως στην πρόταση: The ''μωρέ'', is a stimulus to take action, as in the sentence:

«Μωρέ Γιώργο, δεν πας στο περίπτερο να φέρεις καμιά μπίρα;» "Μωρέ Γιώργο, δεν πας στο περίπτερο να φέρεις καμιά μπίρα;"

Μπορεί ακόμη να εκφράζει αγανάκτηση και θυμό, όπως στην πρόταση: It may even express indignation and anger as in the sentence:

«Άντε μωρέ που θα μας πεις και τι θα κάνουμε». "Άντε μωρέ που θα μας πεις και τι θα κάνουμε".

Το βρε (ή και σε μερικές περιπτώσεις ρε) εκφράζει και αυτό παρακίνηση, για παράδειγμα: ''Βρε'' and / or in some cases ρε / also is a stimulus to someone to act, for example:

«Άντε βρε Μαρία, κουνήσου» "Άντε βρε Μαρία, κουνήσου"

ή αποδοκιμασία και περίπαιγμα όπως: «Έλα βρε Μαρία, αστείο ήτανε». or disapproval such as: "Έλα βρε Μαρία, αστείο ήτανε"

Το ίδιο συμβαίνει και με το καλέ. Κάποιες φορές εκφράζει παρακίνηση: The same happens for the «καλέ». Sometimes it is also a stimulus for action.

«Καλέ Μαρία, πάρε τηλέφωνο την Ελένη και πες της να έρθει απο εδώ» "Καλέ Μαρία, πάρε τηλέφωνο την Ελένη και πες της να έρθει απο εδώ"

αλλά και ειρωνία, όπως: «Καλέ τι μας λες;» but also irony, such as: "Καλέ τι μας λες;"

δηλαδή δεν πιστεύουμε σε αυτά που μας λέει κάποιος. that is, we do not believe in what one tells us.

Μερικές φορές χρησιμοποιοείται για να προσφωνήσουμε κάποιο It is sometimes used to speak to someone

που δεν γνωρίζουμε το όνομά του, όπως: «Καλέ εσύ, έλα εδώ». who we do not know his name, such as: "Καλέ εσύ, έλα εδώ."

Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να κατάλαβε η μαθήτριά μας Valerie, αλλά και όλοι εσείς, That's all for today. I hope that our student Valerie understood, but as well as all of you,

πώς χρησιμοποιούνται οι φράσεις «καλώς τον» και «καλώς την», αλλά και οι λέξεις , «μωρέ», how the phrases "καλώς τον" and "καλώς την" are used, but also the words "μωρέ''

«βρε» και «καλέ», έτσι ώστε να τις χρησιμοποιείτε σωστά όταν μιλάτε. "βρε" and "καλέ" so you can use them correctly when you talk.

Γράψτε μας στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας απορίες Write us in the comments below your own questions

και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. and we will answer as soon as possible. Until next time, bye.