×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use the Greek expression ''σιγά μην'' - YouTube

Learn how to use the Greek expression ''σιγά μην'' - YouTube

Γεια σας αγαπητοί μαθητές. Στο σημερινό μάθημα, θα σας εξηγήσω τη χρήση της φράσης «σιγά μην»,

αφού ο μαθητής μας Jean - Louis θέλει να καταλάβει σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και ποιους

χρόνους χρησιμοποιούμε με αυτή τη φράση.

Πρώτον, αυτή τη φράση μπορεί να την ακούσετε με δύο τρόπους.

«Σιγά μην...» και «Σιγά να μην...». Και στις δύο περιπτώσεις, έχει το ίδιο νόημα.

Χρησιμοποιείται για να δείξει τη δυσπιστία μας, την αδυναμία μας να πιστέψουμε

κάτι που μας λέει κάποιος ή κάτι που δεν πιστεύουμε ότι θα κάνει κάποιος

ή ακόμη κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε οι ίδιοι.

Δεύτερον, οι χρόνοι που συνοδεύουν αυτή τη φράση, είναι ο παρατατικός,

δηλαδή μια πράξη που επαναλαμβανόταν στο παρελθόν

και ο στιγμιαίος μέλλοντας, δηλαδή μια πράξη που θα γίνει μια στιγμή στο μέλλον.

Σε μερικές περιπτώσεις, συνοδεύεται και από αόριστο,

δηλαδή μια πράξη που έγινε στο παρελθόν και τελείωσε.

Με τον παρατατικό και τον αόριστο, φαίνεται ότι μιλάμε για μια πράξη που έγινε στο παρελθόν και δεν πιστεύουμε ότι έγινε,

αλλά και για μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον και ξέρουμε από πριν

οτι δεν θα πραγματοποιηθεί και με τον μέλλοντα, για μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον

που και πάλι δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει.

Όταν δηλαδή ακούσουμε τη φράση «Σιγά μην έτρωγες φασολάδα ή Σιγά να μην έτρωγες φασολάδα»,

ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο φαγητό δεν αρέσει σε κάποιον και γνωρίζαμε από πριν ότι δεν επρόκειτο να το φάει.

Εδώ γίνεται χρήση παρατατικού, γιατί η πράξη έγινε στο παρελθόν.

Επιπλέον, όταν πούμε: «Σιγά μην πήγαινες ή Σιγά να μην πήγαινες» ή «Σιγά μην ερχόσουν ή Σιγά να μην ερχόσουν»,

εννοούμε ότι ξέραμε από πριν ότι δεν επρόκειτο να πάει κάπου. Ένα παράδειγμα διαλόγου:

- Θα έρθεις μαζί μας το Σαββατοκύριακο; Θα πάμε στο χωριό, στον παππού και στη γιαγιά»

- «Ναι, γιατί όχι.» - «Θα τους βοηθήσουμε να βάψουν και το σπίτι.»

- «Όχι, τελικά θα μείνω στο σπίτι. Θα πάω για καφέ με τους φίλους μου.»

- «Σιγά μην ερχόσουν! Μόλις άκουσες για δουλειά αποφάσισες να μην έρθεις.»

Με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιούνται και οι φράσεις: «Σιγά μην κλάψω!» ή «Σιγά μην στεναχωρεθώ» για κάτι που δεν αξίζει.

«Σιγά μη φοβηθώ!» «Σιγά μην κοιμηθώ απόψε με τόσους καφέδες που ήπια.»

«Σιγά μην τον αφήσω να φύγει χωρίς να με πληρώσει.»

«Σιγά μην ήρθες όσο έλειπα. Ρώτησα την αδελφή μου που ήταν όλη μέρα στο σπίτι και μου είπε ότι δεν πέρασες.»

«Σιγά μην πάμε εκδρομή με αυτές τις βροχές»

«Σιγά μην μιλήσει για ό,τι έγινε.»

Σε όλες τις περιπτώσεις, φαίνεται ότι είναι αδύνατον να συμβεί αυτό

για το οποίο γίνεται λόγος, αποκλείεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.

Ακόμη, ο Jean - Louis, μας ρώτησε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το αρνητικό μόριο «δεν»

με αυτή τη φράση, δηλαδή «Σιγά μη δεν...». η απάντηση είναι όχι, γιατί δεν γίνεται να έχουμε δύο αρνήσεις σε αυτή την φράση.

Αυτά για σήμερα. Ελπίζω τώρα ο Jean - Louis, αλλά και όλοι εσείς να καταλάβατε πότε χρησιμοποιούμε αυτές τις φράσεις

και να μπορείτε να τις εντάσσετε στον λόγο σας.

Γράψτε μας κι εσείς τα δικά σας παραδείγματα με αυτή τη φράση κάτω από αυτό το βίντεο.

Μέχρι την επόμενη φορά γεια σας!


Learn how to use the Greek expression ''σιγά μην'' - YouTube Erfahren Sie, wie Sie den griechischen Ausdruck „siga men“ verwenden – YouTube

Γεια σας αγαπητοί μαθητές. Στο σημερινό μάθημα, θα σας εξηγήσω τη χρήση της φράσης «σιγά μην», Hallo liebe Studenten. In der heutigen Lektion werde ich Ihnen die Verwendung des Ausdrucks "langsamer" erklären.

αφού ο μαθητής μας Jean - Louis θέλει να καταλάβει σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και ποιους da unser Student Jean - Louis verstehen möchte, in welchen Fällen es von wem verwendet wird

χρόνους χρησιμοποιούμε με αυτή τη φράση. Zeiten, die wir mit diesem Satz verwenden.

Πρώτον, αυτή τη φράση μπορεί να την ακούσετε με δύο τρόπους.

«Σιγά μην...» και «Σιγά να μην...». Και στις δύο περιπτώσεις, έχει το ίδιο νόημα. "Langsam..." und "Langsam...". In beiden Fällen hat es die gleiche Bedeutung.

Χρησιμοποιείται για να δείξει τη δυσπιστία μας, την αδυναμία μας να πιστέψουμε Es wird verwendet, um unseren Unglauben zu zeigen, unsere Unfähigkeit zu glauben

κάτι που μας λέει κάποιος ή κάτι που δεν πιστεύουμε ότι θα κάνει κάποιος etwas, das uns jemand sagt, oder etwas, von dem wir nicht glauben, dass jemand es tun wird

ή ακόμη κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε οι ίδιοι. oder sogar etwas, das wir nicht selbst tun können.

Δεύτερον, οι χρόνοι που συνοδεύουν αυτή τη φράση, είναι ο παρατατικός, Zweitens sind die Zeitformen, die diesen Satz begleiten, die Vergangenheitsform,

δηλαδή μια πράξη που επαναλαμβανόταν στο παρελθόν das heißt, eine Aktion, die in der Vergangenheit wiederholt wurde

και ο στιγμιαίος μέλλοντας, δηλαδή μια πράξη που θα γίνει μια στιγμή στο μέλλον. und die unmittelbare Zukunft, das heißt eine Handlung, die einen Moment in der Zukunft stattfinden wird.

Σε μερικές περιπτώσεις, συνοδεύεται και από αόριστο, In einigen Fällen wird es auch von einem Infinitiv begleitet,

δηλαδή μια πράξη που έγινε στο παρελθόν και τελείωσε. das heißt, eine Handlung, die in der Vergangenheit durchgeführt und beendet wurde.

Με τον παρατατικό και τον αόριστο, φαίνεται ότι μιλάμε για μια πράξη που έγινε στο παρελθόν και δεν πιστεύουμε ότι έγινε, Mit dem Partizip Perfekt und dem Infinitiv scheinen wir über eine Handlung zu sprechen, die in der Vergangenheit passiert ist, und wir glauben nicht, dass sie passiert ist,

αλλά και για μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον και ξέρουμε από πριν sondern auch für eine Handlung, die in der Zukunft geschehen wird und die wir vorher wissen

οτι δεν θα πραγματοποιηθεί και με τον μέλλοντα, για μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον dass es nicht mit der Zukunft stattfinden wird, für eine Handlung, die in der Zukunft geschehen wird

που και πάλι δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. von dem wir immer noch nicht glauben, dass es passieren wird.

Όταν δηλαδή ακούσουμε τη φράση «Σιγά μην έτρωγες φασολάδα ή Σιγά να μην έτρωγες φασολάδα», Das heißt, wenn wir den Satz „Warte, iss keine Bohnen“ oder „Warte, iss keine Bohnen“ hören,

ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο φαγητό δεν αρέσει σε κάποιον και γνωρίζαμε από πριν ότι δεν επρόκειτο να το φάει. Wir wissen, dass jemand dieses bestimmte Essen nicht mag, und wir wussten im Voraus, dass er es nicht essen würde.

Εδώ γίνεται χρήση παρατατικού, γιατί η πράξη έγινε στο παρελθόν. Hier wird die Vergangenheitsform verwendet, da die Handlung in der Vergangenheit erfolgt ist.

Επιπλέον, όταν πούμε: «Σιγά μην πήγαινες ή Σιγά να μην πήγαινες» ή «Σιγά μην ερχόσουν ή Σιγά να μην ερχόσουν», Außerdem, wenn wir sagen: "Beeil dich, geh nicht oder Beeil dich, geh nicht" oder "Beeil dich, komm nicht oder Beeil dich, komm nicht",

εννοούμε ότι ξέραμε από πριν ότι δεν επρόκειτο να πάει κάπου. Ένα παράδειγμα διαλόγου: wir meinen, wir wussten vorher, dass es nirgendwo hingehen würde. Ein Beispieldialog:

- Θα έρθεις μαζί μας το Σαββατοκύριακο; Θα πάμε στο χωριό, στον παππού και στη γιαγιά» - Kommst du am Wochenende mit? Wir gehen ins Dorf, zum Großvater und zur Großmutter."

- «Ναι, γιατί όχι.» - «Θα τους βοηθήσουμε να βάψουν και το σπίτι.» - "Ja, warum nicht." - "Wir helfen ihnen auch, das Haus zu streichen."

- «Όχι, τελικά θα μείνω στο σπίτι. Θα πάω για καφέ με τους φίλους μου.» - "Nein, ich bleibe doch zu Hause. Ich gehe mit meinen Freunden Kaffee trinken."

- «Σιγά μην ερχόσουν! Μόλις άκουσες για δουλειά αποφάσισες να μην έρθεις.» - "Langsam nicht kommen! Als du von dem Job gehört hast, hast du dich entschieden, nicht zu kommen."

Με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιούνται και οι φράσεις: «Σιγά μην κλάψω!» ή «Σιγά μην στεναχωρεθώ» για κάτι που δεν αξίζει. In gleicher Weise werden die Sätze verwendet: "Weine nicht!" oder "Sei nicht traurig" über etwas, das es nicht wert ist.

«Σιγά μη φοβηθώ!» «Σιγά μην κοιμηθώ απόψε με τόσους καφέδες που ήπια.» "Ich werde keine Angst haben!" „Bitte schlaf heute Nacht nicht mit all dem Kaffee, den ich getrunken habe.“

«Σιγά μην τον αφήσω να φύγει χωρίς να με πληρώσει.» "Lass ihn einfach nicht gehen, ohne mich zu bezahlen."

«Σιγά μην ήρθες όσο έλειπα. Ρώτησα την αδελφή μου που ήταν όλη μέρα στο σπίτι και μου είπε ότι δεν πέρασες.» „Bitte komm nicht, während ich weg war. Ich habe meine Schwester gefragt, die den ganzen Tag zu Hause war, und sie sagte, Sie seien nicht durchgekommen.

«Σιγά μην πάμε εκδρομή με αυτές τις βροχές» "Bitte mach keine Reise bei diesem Regen"

«Σιγά μην μιλήσει για ό,τι έγινε.» "Sprich nicht darüber, was passiert ist."

Σε όλες τις περιπτώσεις, φαίνεται ότι είναι αδύνατον να συμβεί αυτό In allen Fällen scheint dies unmöglich zu sein

για το οποίο γίνεται λόγος, αποκλείεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. wovon gesprochen wird, es ist ausgeschlossen, es gibt keine Möglichkeit.

Ακόμη, ο Jean - Louis, μας ρώτησε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το αρνητικό μόριο «δεν» Außerdem hat uns Jean-Louis gefragt, ob wir auch das negative Teilchen „nicht“ verwenden können.

με αυτή τη φράση, δηλαδή «Σιγά μη δεν...». η απάντηση είναι όχι, γιατί δεν γίνεται να έχουμε δύο αρνήσεις σε αυτή την φράση. mit diesem Satz, dh "Seufzen Sie nicht ...". Die Antwort ist nein, weil wir in diesem Satz nicht zwei Verneinungen haben können.

Αυτά για σήμερα. Ελπίζω τώρα ο Jean - Louis, αλλά και όλοι εσείς να καταλάβατε πότε χρησιμοποιούμε αυτές τις φράσεις Das ist alles für heute. Ich hoffe, dass Jean-Louis und Sie alle verstanden haben, wenn wir diese Ausdrücke verwenden

και να μπορείτε να τις εντάσσετε στον λόγο σας.

Γράψτε μας κι εσείς τα δικά σας παραδείγματα με αυτή τη φράση κάτω από αυτό το βίντεο.

Μέχρι την επόμενη φορά γεια σας!