×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

► 012 - Τα πουλιά / Birds, 1 - Η δεκαοχτούρα - la tourterelle turque

1 - Η δεκαοχτούρα - la tourterelle turque

Από τη Βικιπαίδεια

Η δεκαοχτούρα (επιστημονικό όνομα: Στρεπτοπέλια η δεκαοκτώ ) είναι ένα είδος του γένους Στρεπτοπέλια των περιστερίδων, ιθαγενές στην Ασία και την Ευρώπη, που έχει πρόσφατα εποικίσει και τη Βόρεια Αμερική.

Έχει μεσαίο μέγεθος, με μήκος 30-33 εκατοστά από την άκρη του ράμφους μέχρι την άκρη της ουράς, άνοιγμα φτερών 47-55 εκατοστά και βάρος 125-240 γραμμάρια. Το συνολικό χρώμα του είναι στιλβωμένο γκρι με ροζ-γκρι, λιγάκι πιο σκούρο από πάνω απ' ότι από κάτω, με ένα μπλε γκρι υποπτέρυγο μπάλωμα. Τα φτερά της ουράς είναι στιλβωμένα γκρι από πάνω και έχουν σκούρες γκρι άκρες από κάτω στην άκρη λευκών φτερών. Έχει ένα μαύρο ημι-κολλάρο στην άκρη του οποίου υπαρχει λευκο χρωμα στον αυχένα, από όπου και παίρνει το όνομά του. Τα κοντά πόδια του είναι κόκκινα και το ράμφος του είναι μαύρο. Η ίριδά του είναι κόκκινη, αλλά τα μάτια του από απόσταση φαίνονται μαύρα, καθώς η κόρη του είναι σχετικά μεγάλη και μόνο ένα στενό δακτυλίδι της καφεκόκκινης ίριδας φαίνεται γύρω από τη μαύρη κόρη. Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων είναι πολύ λίγες, ενώ τα νεαρά πουλιά ξεχωρίζουν επειδή το κολάρο τους δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως.

Το τραγούδι του, που επαναλαμβάνεται πολλές φορές φωνητικά μοιάζει πολύ με το ελληνικό δεκαοχτώ , εξου και το όνομα του πουλιού.

Κάνει επίσης ένα σκληρό δυνατό κάλεσμα διάρκειας περίπου δύο δευτερολέπτων, ιδιαίτερα κατά την πτήση λίγο πριν την προσγείωση.

1 - Η δεκαοχτούρα - la tourterelle turque 1 - Die achtzehn - la tourterelle turque 1 - The ten-octet - la tourterelle turque 1 - El diezocteto - la tourterelle turque 1 - I diciotto - la tourterelle turque 1 - O dez-octeto - la tourterelle turque

Από τη Βικιπαίδεια Aus Wikipedia From Wikipedia Da Wikipedia

Η δεκαοχτούρα (επιστημονικό όνομα: Στρεπτοπέλια η δεκαοκτώ ) είναι ένα είδος του γένους Στρεπτοπέλια των περιστερίδων, ιθαγενές στην Ασία και την Ευρώπη, που έχει πρόσφατα εποικίσει και τη Βόρεια Αμερική. Der Achtzehnjährige (wissenschaftlicher Name: Streptopelia der Achtzehnte) ist eine Art der Taubengattung Streptopelia, die in Asien und Europa beheimatet ist und kürzlich Nordamerika besiedelt hat. The octopus (scientific name: Streptopelia the eighteenth) is a species of the genus Streptopelia pigeon, native to Asia and Europe, which has recently colonized North America. La decaoctura (nome scientifico: Streptopelia i diciotto) è una specie del genere dei piccioni Streptopelia, originaria dell'Asia e dell'Europa, che ha recentemente colonizzato il Nord America.

Έχει μεσαίο μέγεθος, με μήκος 30-33 εκατοστά από την άκρη του ράμφους μέχρι την άκρη της ουράς, άνοιγμα φτερών 47-55 εκατοστά και βάρος 125-240 γραμμάρια. Er ist mittelgroß, mit einer Länge von 30-33 cm von der Schnabelspitze bis zur Schwanzspitze, einer Flügelspannweite von 47-55 cm und einem Gewicht von 125-240 Gramm. It is medium in size, with a length of 30-33 cm from the tip of the beak to the tip of the tail, a wingspan of 47-55 cm and a weight of 125-240 grams. È di taglia media, con una lunghezza di 30-33 cm dalla punta del becco alla punta della coda, un'apertura alare di 47-55 cm e un peso di 125-240 grammi. Το συνολικό χρώμα του είναι στιλβωμένο γκρι με ροζ-γκρι, λιγάκι πιο σκούρο από πάνω απ' ότι από κάτω, με ένα μπλε γκρι υποπτέρυγο μπάλωμα. Die Gesamtfarbe ist grau poliert mit rosa-grau, oben etwas dunkler als unten, mit einem blaugrau geflügelten Fleck. Its overall color is polished gray with pink-gray, a little darker from above than below, with a blue-gray sub-wing patch. Il suo colore generale va dal grigio lucido al grigio rosato, leggermente più scuro sopra che sotto, con una macchia sotto le ali grigio-blu. Τα φτερά της ουράς είναι στιλβωμένα γκρι από πάνω και έχουν σκούρες γκρι άκρες από κάτω στην άκρη λευκών φτερών. Es wurde gezeigt, dass die Flügel nur ein Gefühl der Proportionen vermitteln. The tail feathers are polished gray on top and have dark gray tips on the bottom on the tip of white feathers. Le penne della coda sono grigio lucido sopra e hanno la punta grigio scuro sotto sulla punta dell'ala bianca. Έχει ένα μαύρο ημι-κολλάρο στην άκρη του οποίου υπαρχει λευκο χρωμα στον αυχένα, από όπου και παίρνει το όνομά του. Es hat einen schwarzen Halbkragen, an dessen Rand sich im Nacken eine weiße Farbe befindet, daher der Name. It has a black semi-collar on the edge of which there is a white color on the neck, from where it gets its name. Ha un semicollare nero al bordo del quale è presente il colore bianco sulla nuca, da cui il nome. Τα κοντά πόδια του είναι κόκκινα και το ράμφος του είναι μαύρο. Seine kurzen Beine sind rot und sein Schnabel ist schwarz. His short legs are red and his beak is black. Le sue gambe corte sono rosse e il suo becco è nero. Η ίριδά του είναι κόκκινη, αλλά τα μάτια του από απόσταση φαίνονται μαύρα, καθώς η κόρη του είναι σχετικά μεγάλη και μόνο ένα στενό δακτυλίδι της καφεκόκκινης ίριδας φαίνεται γύρω από τη μαύρη κόρη. Seine Iris ist rot, aber seine Augen sehen von weitem schwarz aus, da seine Tochter relativ groß ist und nur ein schmaler Ring bräunlich-roter Iris um die schwarze Tochter sichtbar ist. His iris is red, but his eyes look black from a distance, as his daughter is relatively large and only a narrow ring of brownish-red iris is visible around the black daughter. La sua iride è rossa, ma i suoi occhi da lontano appaiono neri, poiché la sua pupilla è relativamente grande e attorno alla pupilla nera è visibile solo uno stretto anello di iride marrone-rosso. Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων είναι πολύ λίγες, ενώ τα νεαρά πουλιά ξεχωρίζουν επειδή το κολάρο τους δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern sind sehr gering, wobei Jungvögel auffallen, weil ihre Halsbänder nicht vollständig entwickelt sind. The differences between the sexes are very small, while the young birds stand out because their collar is not fully developed. Le differenze tra i due sessi sono molto poche, con i giovani uccelli che si distinguono perché i loro collari non sono completamente sviluppati.

Το τραγούδι του, που επαναλαμβάνεται πολλές φορές φωνητικά μοιάζει πολύ με το ελληνικό δεκαοχτώ , εξου και το όνομα του πουλιού. Sein Lied, das viele Male stimmlich wiederholt wird, ist dem griechischen Dekaochoto sehr ähnlich, daher der Name des Vogels. His song, which is often repeated vocally, is very similar to the Greek eighteen, hence the name of the bird. Il suo canto, ripetuto più volte vocalmente, è molto simile al greco dekaochoto, da cui il nome dell'uccello.

Κάνει επίσης ένα σκληρό δυνατό κάλεσμα διάρκειας περίπου δύο δευτερολέπτων, ιδιαίτερα κατά την πτήση λίγο πριν την προσγείωση. Es macht auch einen starken lauten Ruf, der ungefähr zwei Sekunden dauert, besonders während des Fluges kurz vor der Landung. It also makes a strong loud call lasting about two seconds, especially during the flight just before landing. Emette anche un forte richiamo della durata di circa due secondi, in particolare in volo appena prima dell'atterraggio. Het maakt ook een harde luide oproep die ongeveer twee seconden duurt, vooral tijdens de vlucht net voor de landing.