×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Παπαντωνίου, Ζ. - Τα Ψηλά Βουνά (1918), 18. Συγκοινωνία με κατοικημένους τόπους

18. Συγκοινωνία με κατοικημένους τόπους

Και τώρα έπρεπε να γίνουν οι συγκοινωνίες με τους κατοικημένους τόπους γύρω. Καθώς ένας άνθρωπος είναι αδύνατο να ζήσει μοναχός, έτσι κι η κοινότητα δεν μπορεί να ζήσει μόνη της. Χρειάζεται μια άλλη, για να πουλάει σ' αυτήν ή ν' αγοράζει απ' αυτή.

Να πουλήσει η δική μας δεν έχει, γιατί δε βγάζει τίποτα. Πρέπει όμως ν' αγοράζει, γιατί της λείπουν τρόφιμα.

Σήμερα σηκώθηκαν δέκα παιδιά να πάνε στο Μικρό Χωριό ν' αγοράσουν κότες, αυγά και κρεμμύδια. Αφού ρώτησαν πρώτα πού πέφτει, μην τύχει και πάρουν άλλο δρόμο, ξεκίνησαν.

Σε μισή ώρα βρήκαν μια χωριάτισσα φορτωμένη ξύλα.

—Πού πέφτει, κυρά, το Μικρό Χωριό;

—Από ‘δώ τραβάτε όλο ίσια.

—Κι ύστερα;

—Ύστερα θα βγείτε στην ξέρα και θα βρείτε τον δρόμο που πάει τον κατήφορο· από κει παρακάτω, που χωρίζει ο δρόμος, θα πάτε δεξιά.

Τούτος είναι ο πρώτος μακρύς δρόμος που θα κάνουν. Τ' αφτιά τους τα είχαν τέσσερα. Έτσι τους είπε ο Αντρέας:

—Ένας λόγος «ίσια» ή «δεξιά» έχει μεγάλη σημασία για τον οδοιπόρο. Το μάτι του πρέπει να σημαδεύει καλά τους τόπους που περνά για να μη χαθεί.

Τα δέκα παιδιά βρήκαν ό,τι τους είπε η χωριάτισσα. Ακολούθησαν τον κατηφοριαστό δρόμο, βρήκαν το χώρισμα, πήραν το δεξί μέρος. O δρόμος ήταν πολύ ανάποδος.

Περπάτησαν μία ώρα και τέλος φάνηκε το χωριό, εκεί που τελειώνουν οι δύο γκρεμοί και σχηματίζεται κάποιο ρέμα. Ήταν σπίτια μαζεμένα σαν ήσυχα πρόβατα κάτω από φουντωτά πλατάνια και καρυδιές.

Μισή ώρα πριν φτάσουν, άκουσαν φιλονικία. Είδαν έναν γέρο κι έναν άλλο χωριανό να φιλονικούν για τον δρόμο που ήταν χαλασμένος.

—Είναι ή δεν είναι δρόμος της κοινότητας; έλεγε ο γέρος.

—Είναι.

—Αφού τον έχω δρόμο κι εγώ και συ, αφού είναι και για το δικό σου και για το δικό μου ζώο και πάει στα χωράφια όλων μας, δεν πρέπει λοιπόν εμείς να τον διορθώσουμε στο χαλασμένο μέρος;

—Να τον φτιάξουν οι απάνω χωριανοί. Τι μου κάθονται;

—Εκείνοι δούλεψαν προχτές στη βρύση και θα κάνουν άλλες κοινοτικές δουλειές μεθαύριο. Σήμερα εμείς, αύριο κείνοι, γιατί να μαλώνουμε;

—Όχι, θα 'ρθουν αυτοί να δουλέψουν!

—Είσαι ζαβός, Παναγή, φώναξε ο γέρος. Να, εσύ δεν αφήνεις το χωριό σε ομόνοια.

Και τράβηξε τον κατήφορο θυμωμένος.

O γέρος αυτός θα ήταν, φαίνεται, ο προεστός του χωριού.

18. Συγκοινωνία με κατοικημένους τόπους 18\. Kommunikation mit bewohnten Orten 18. Transport to residential areas 18. Transporte a zonas residenciales 18. Transport vers les zones résidentielles 18. Transport do obszarów mieszkalnych 18. Yerleşim alanlarına ulaşım

Και τώρα έπρεπε να γίνουν οι συγκοινωνίες με τους κατοικημένους τόπους γύρω. Und nun mussten sie die Verbindungen zu den bewohnten Orten in der Umgebung herstellen. And now they had to make the connections with the inhabited places around. Καθώς ένας άνθρωπος είναι αδύνατο να ζήσει μοναχός, έτσι κι η κοινότητα δεν μπορεί να ζήσει μόνη της. As it is impossible for a man to live alone, so the community cannot live alone. Χρειάζεται μια άλλη, για να πουλάει σ' αυτήν ή ν' αγοράζει απ' αυτή. He needs another to sell to or buy from.

Να πουλήσει η δική μας δεν έχει, γιατί δε βγάζει τίποτα. Ours has nothing to sell, because it makes nothing. Πρέπει όμως ν' αγοράζει, γιατί της λείπουν τρόφιμα.

Σήμερα σηκώθηκαν δέκα παιδιά να πάνε στο Μικρό Χωριό ν' αγοράσουν κότες, αυγά και κρεμμύδια. Αφού ρώτησαν πρώτα πού πέφτει, μην τύχει και πάρουν άλλο δρόμο, ξεκίνησαν. Nachdem sie sich vorher erkundigt haben, wo sie hinfällt, falls sie zufällig einen anderen Weg nehmen sollten, machen sie sich auf den Weg. After asking first where it falls, in case they should happen to take another road, they set off.

Σε μισή ώρα βρήκαν μια χωριάτισσα φορτωμένη ξύλα.

—Πού πέφτει, κυρά, το Μικρό Χωριό; -Where does the Little Village fall, lady?

—Από ‘δώ τραβάτε όλο ίσια. -From here you pull all straight.

—Κι ύστερα;

—Ύστερα θα βγείτε στην ξέρα και θα βρείτε τον δρόμο που πάει τον κατήφορο· από κει παρακάτω, που χωρίζει ο δρόμος, θα πάτε δεξιά. -Then you will come out into the ring road and find the road that goes downhill; from there, where the road divides, you will go to the right. -Sonra çevre yoluna çıkacaksınız ve yokuş aşağı inen yolu bulacaksınız; oradan, yolun ayrıldığı yerden sağa gideceksiniz.

Τούτος είναι ο πρώτος μακρύς δρόμος που θα κάνουν. This is the first long road they will take. Τ' αφτιά τους τα είχαν τέσσερα. They had four ears. Έτσι τους είπε ο Αντρέας: That's what Andreas told them:

—Ένας λόγος «ίσια» ή «δεξιά» έχει μεγάλη σημασία για τον οδοιπόρο. Το μάτι του πρέπει να σημαδεύει καλά τους τόπους που περνά για να μη χαθεί.

Τα δέκα παιδιά βρήκαν ό,τι τους είπε η χωριάτισσα. The ten children found what the peasant woman told them. Ακολούθησαν τον κατηφοριαστό δρόμο, βρήκαν το χώρισμα, πήραν το δεξί μέρος. They followed the downhill road, found the partition, took the right-hand side. O δρόμος ήταν πολύ ανάποδος. The road was very upside down.

Περπάτησαν μία ώρα και τέλος φάνηκε το χωριό, εκεί που τελειώνουν οι δύο γκρεμοί και σχηματίζεται κάποιο ρέμα. They walked for an hour and finally the village appeared, where the two cliffs end and a stream is formed. Ήταν σπίτια μαζεμένα σαν ήσυχα πρόβατα κάτω από φουντωτά πλατάνια και καρυδιές.

Μισή ώρα πριν φτάσουν, άκουσαν φιλονικία. Half an hour before they arrived, they heard an argument. Είδαν έναν γέρο κι έναν άλλο χωριανό να φιλονικούν για τον δρόμο που ήταν χαλασμένος. They saw an old man and another villager arguing over the road that was broken.

—Είναι ή δεν είναι δρόμος της κοινότητας; έλεγε ο γέρος. -"Is it or is it not a community road?" said the old man.

—Είναι.

—Αφού τον έχω δρόμο κι εγώ και συ, αφού είναι και για το δικό σου και για το δικό μου ζώο και πάει στα χωράφια όλων μας, δεν πρέπει λοιπόν εμείς να τον διορθώσουμε στο χαλασμένο μέρος; -"Since I have a way and you have a way, since it is for your animal and mine and it goes in all our fields, shouldn't we fix it in the broken place?

—Να τον φτιάξουν οι απάνω χωριανοί. -Let the villagers upstairs fix it. Τι μου κάθονται; Worauf sitzen Sie? What are you sitting on?

—Εκείνοι δούλεψαν προχτές στη βρύση και θα κάνουν άλλες κοινοτικές δουλειές μεθαύριο. -They worked on the tap the day before yesterday and will be doing other community work the day after tomorrow. Σήμερα εμείς, αύριο κείνοι, γιατί να μαλώνουμε; Today us today, tomorrow them, why should we fight?

—Όχι, θα 'ρθουν αυτοί να δουλέψουν!

—Είσαι ζαβός, Παναγή, φώναξε ο γέρος. -"You are a zabos, Panagi," the old man shouted. Να, εσύ δεν αφήνεις το χωριό σε ομόνοια. Well, you're not leaving the village in harmony.

Και τράβηξε τον κατήφορο θυμωμένος. And he went downhill in anger.

O γέρος αυτός θα ήταν, φαίνεται, ο προεστός του χωριού. This old man would have been, it seems, the chief of the village.