×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, 5 Greek phrases with the verb "ΛΕΩ" to boost your daily conversations

5 Greek phrases with the verb "ΛΕΩ" to boost your daily conversations

Γεια σας,

και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά.

Το σημερινό μάθημα είναι για το ρήμα λέω.

Το ρήμα λέω είναι ένα ανώμαλο ρήμα στα ελληνικά.

Και το χρησιμοποιούμε καθημερινά,

πάρα πολύ συχνά τόσο με την κυριολεκτική του σημασία,

όσο και με διάφορους άλλους τρόπους,

που θα μάθουμε σήμερα.

Πριν ξεκινήσω όμως με το μάθημα,

θα ήθελα να πάρετε ένα χαρτί και ένα μολύβι

για να σημειώνετε.

Γιατί οι εκφράσεις του σημερινού βίντεο,

είναι πολύ χρήσιμες.

Εάν δε γνωρίζετε τη χρήση του ρήματος λέω,

αλλά και πώς να σχηματίσετε τον αόριστο και τον μέλλοντα,

μέσα στο κουτί της περιγραφής θα βρείτε ένα link

με όλες αυτές τις πληροφορίες.

Εάν πάτε ποτέ στην Ελλάδα

ή έχετε κάποιον φίλο Έλληνα

μπορεί να ακούσετε τη φράση: Τι λέει;

Η φράση αυτή δε βγάζει νόημα,

αν τη μεταφράσουμε λέξη προς λέξη,

αλλά τη χρησιμοποιούμε αντί για να πούμε τι κάνεις

ή πως είσαι.

Είναι μια πιο φιλική και ίσως πιο slang έκφραση,

γι'αυτό δε θα συνιστούσα να τη χρησιμοποιήσετε

με κάποιον που δε γνωρίζετε,

γιατί ίσως να μην ακουστεί πολύ ευγενικό.

Εγώ χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση

με τα αδέρφια μου ή με την κολλητή μου.

Όταν τους παίρνω για παράδειγμα ένα τηλέφωνο το πρωί,

μπορεί να ρωτήσω: Τι λέει; Είστε καλά;

Με το ρήμα λέω λοιπόν,

μπορούμε να ξεκινήσουμε μία κουβέντα,

μία συζήτηση.

Όμως με το ίδιο ρήμα, μπορούμε επίσης

να την τελειώσουμε κιόλας.

Σίγουρα θα έχετε προσέξει

ότι σε κάθε μου βίντεο σας αποχαιρετώ

με την ίδια φράση: Θα τα πούμε ή τα λέμε.

Αν για παράδειγμα βρίσκεστε σε μία παρέα,

όμως πρέπει να φύγετε,

τότε μπορείτε να τους αποχαιρετήσετε λέγοντας:

Τα λέμε παιδιά ή θα τα πούμε αργότερα.

Χρησιμοποιούμε τη φράση: Θέλω να πω ότι,

όταν δίνουμε μία επεξήγηση.

Για παράδειγμα: Χθες το απόγευμα

μια μαθήτριά μου άργησε στην τάξη.

Όταν ήρθε εγώ είπα: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Με αυτή τη φράση θέλω να πω ότι

καλύτερα να κάνουμε κάτι αργά και να το κάνουμε,

παρά να μην το κάνουμε ποτέ.

Όταν ξεκινάμε την πρότασή μας

με τη φράση: Έχουμε και λέμε,

τότε ακολουθεί μια λίστα

από πράγματα, σχέδια ή υποχρεώσεις.

Αν για παράδειγμα κάποιος με ρωτήσει:

Γιούλη ξέρεις πώς φτιάχνουμε μακαρόνια με σάλτσα;

Τότε εγώ θα απαντήσω:

Λοιπόν έχουμε και λέμε:

Πρώτα βράζεις το νερό για τα μακαρόνια.

Μετά το αλατίζεις.

Και μετά φτιάχνεις την σάλτσα κλπ κλπ.

Πάμε λοιπόν και στην τελευταία φράση για σήμερα:

Δε μου λέει τίποτα.

Αυτή η φράση μπορεί να έχει δύο νοήματα.

Αρχικά, μπορεί να σημαίνει δε με ενδιαφέρει.

Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να είναι μορφωμένος

και να έχει κάνει πολλές σπουδές.

Όμως να μην συμπεριφέρεται ευγενικά

στους συνανθρώπους του.

Εμένα δε μου λένε τίποτα τα πτυχία και η μόρφωση,

αν δεν είναι ο άλλος καλός άνθρωπος.

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

τη φράση: Δε μου λέει τίποτα,

όταν δεν ξέρουμε κάτι ή δεν το έχουμε ακούσει ξανά.

Για παράδειγμα: Χτες σε κάλεσε ένας κύριος Παπαδόπουλος.

Αυτό το όνομα δεν μου λέει τίποτα,

δεν το έχω ξανακούσει, μάλλον λάθος θα έκανε.

Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα για σήμερα.

Αν σας άρεσε και αν γενικότερα

τα μαθήματά μου σας φαίνονται χρήσιμα,

μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο

αλλά και εγγραφή στο κανάλι μου.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ

που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο

και εμείς θα τα πούμε την Κυριακή.

Φιλάκια πολλά!!!

5 Greek phrases with the verb "ΛΕΩ" to boost your daily conversations 5 griechische Redewendungen mit dem Verb "ΛΕΩ", die Ihre täglichen Unterhaltungen bereichern 5 Greek phrases with the verb "LEÓ" to boost your daily conversations 5 frases en griego con el verbo "ΛΕΩ" para dinamizar tus conversaciones diarias 5 phrases grecques avec le verbe "ΛΕΩ" pour améliorer vos conversations quotidiennes 5 frasi greche con il verbo "ΛΕΩ" per migliorare le vostre conversazioni quotidiane 5 "ΛΕΩ" fiili ile günlük konuşmalarınızı güçlendirecek Yunanca ifadeler

Γεια σας,

και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο, and welcome to another video,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. in der ich langsam griechisch spreche. in which I speak slow Greek.

Το σημερινό μάθημα είναι για το ρήμα λέω. Today's lesson is about the verb say.

Το ρήμα λέω είναι ένα ανώμαλο ρήμα στα ελληνικά. The verb I say is an irregular verb in Greek.

Και το χρησιμοποιούμε καθημερινά, And we use it every day,

πάρα πολύ συχνά τόσο με την κυριολεκτική του σημασία, zu oft sowohl in seiner wörtlichen Bedeutung, too often both in its literal meaning, troppo spesso sia nel suo senso letterale,

όσο και με διάφορους άλλους τρόπους, sowie auf verschiedene andere Weise as well as in various other ways,

που θα μάθουμε σήμερα. die wir heute lernen werden. which we will learn today.

Πριν ξεκινήσω όμως με το μάθημα, Aber bevor ich mit dem Unterricht beginne, But before I start with the lesson,

θα ήθελα να πάρετε ένα χαρτί και ένα μολύβι I would like you to get a paper and a pencil Vorrei che prendesse un foglio di carta e una matita.

για να σημειώνετε. notieren. to take notes.

Γιατί οι εκφράσεις του σημερινού βίντεο, Warum die Ausdrücke des heutigen Videos, Because the expressions in today's video,

είναι πολύ χρήσιμες. sind sehr nützlich. they are very useful.

Εάν δε γνωρίζετε τη χρήση του ρήματος λέω, Wenn Sie die Verwendung des Verbs nicht kennen, sage ich: If you don't know how to use the verb I say, Se non conoscete l'uso del verbo dire,

αλλά και πώς να σχηματίσετε τον αόριστο και τον μέλλοντα, sondern auch wie man das Unbestimmte und die Zukunft bildet, but also how to form the infinitive and the future, ma anche come formare il tempo passato e futuro,

μέσα στο κουτί της περιγραφής θα βρείτε ένα link im Beschreibungsfeld finden Sie einen Link inside the description box you will find a link all'interno della casella di descrizione troverete un link

με όλες αυτές τις πληροφορίες. mit all diesen Informationen. with all this information. con tutte queste informazioni.

Εάν πάτε ποτέ στην Ελλάδα Wenn Sie jemals nach Griechenland gehen If you ever go to Greece Se mai andrete in Grecia

ή έχετε κάποιον φίλο Έλληνα or you have a Greek friend o avere un amico greco

μπορεί να ακούσετε τη φράση: Τι λέει; you may hear the phrase: What does he say? si può sentire la frase: Cosa c'è scritto?

Η φράση αυτή δε βγάζει νόημα, Dieser Satz macht keinen Sinn, This sentence makes no sense, Questa frase non ha senso,

αν τη μεταφράσουμε λέξη προς λέξη, wenn wir es Wort für Wort übersetzen, if we translate it word for word,

αλλά τη χρησιμοποιούμε αντί για να πούμε τι κάνεις aber wir verwenden es, anstatt zu sagen, was Sie tun but we use it instead of saying what are you doing

ή πως είσαι. oder wie es dir geht. or how are you

Είναι μια πιο φιλική και ίσως πιο slang έκφραση, Es ist ein freundlicherer und vielleicht umgangssprachlicherer Ausdruck, It is a friendlier and perhaps more slang expression,

γι'αυτό δε θα συνιστούσα να τη χρησιμοποιήσετε daher würde ich die Verwendung nicht empfehlen so I wouldn't recommend using it

με κάποιον που δε γνωρίζετε, mit jemandem, den du nicht kennst, with someone you don't know

γιατί ίσως να μην ακουστεί πολύ ευγενικό. weil es vielleicht nicht sehr höflich klingt. because it might not sound very polite.

Εγώ χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση Ich verwende diesen Ausdruck I use this expression

με τα αδέρφια μου ή με την κολλητή μου. mit meinen Geschwistern oder mit meinem Kollegen. with my brothers or my girlfriend. con i miei fratelli o con il mio migliore amico.

Όταν τους παίρνω για παράδειγμα ένα τηλέφωνο το πρωί, When I call them for example in the morning, Quando li chiamo al mattino, per esempio,

μπορεί να ρωτήσω: Τι λέει; Είστε καλά; Ich darf fragen: Was sagt er? Dir geht es gut; may I ask: What does he say? You are well; Potrei chiedere: Cosa dice? Stai bene?

Με το ρήμα λέω λοιπόν, Mit dem Verb sage ich, So with the verb I mean, Quindi con il verbo dire,

μπορούμε να ξεκινήσουμε μία κουβέντα, wir können ein Gespräch beginnen, can we start a conversation possiamo iniziare una conversazione,

μία συζήτηση. eine Unterhaltung. a conversation. una conversazione.

Όμως με το ίδιο ρήμα, μπορούμε επίσης But with the same verb, we can also Ma con lo stesso verbo possiamo anche

να την τελειώσουμε κιόλας. um es schon fertig zu machen. to finish it already. di finirlo già.

Σίγουρα θα έχετε προσέξει Sie werden es bestimmt bemerkt haben You must have noticed Sono sicuro che avete notato

ότι σε κάθε μου βίντεο σας αποχαιρετώ dass ich mich in jedem meiner Videos von dir verabschiede that in every one of my videos I say goodbye to you che in ogni mio video vi dico addio

με την ίδια φράση: Θα τα πούμε ή τα λέμε. mit dem gleichen Satz: Wir werden es sagen oder wir werden es sagen. with the same phrase: We'll see you or see you. con la stessa frase: Parleremo o parleremo.

Αν για παράδειγμα βρίσκεστε σε μία παρέα, Wenn Sie zum Beispiel in einer Gruppe sind, For example, if you are in a group, Ad esempio, se siete in un gruppo,

όμως πρέπει να φύγετε, aber du musst gehen, but you must go

τότε μπορείτε να τους αποχαιρετήσετε λέγοντας: dann kannst du dich von ihnen verabschieden, indem du sagst: then you can say goodbye to them by saying:

Τα λέμε παιδιά ή θα τα πούμε αργότερα. Wir nennen sie Kinder oder werden sie später sagen. See you guys or see you later.

Χρησιμοποιούμε τη φράση: Θέλω να πω ότι, Wir verwenden den Ausdruck: Ich meine, We use the phrase: I mean that,

όταν δίνουμε μία επεξήγηση. wenn wir eine Erklärung abgeben. when we give an explanation.

Για παράδειγμα: Χθες το απόγευμα For example: Yesterday afternoon

μια μαθήτριά μου άργησε στην τάξη. Einer meiner Schüler kam zu spät zum Unterricht. a student of mine was late to class. uno dei miei studenti era in ritardo per la lezione.

Όταν ήρθε εγώ είπα: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Als er kam, sagte ich: Besser spät als nie. When it came I said: Better late than never. Quando è arrivato ho detto: meglio tardi che mai.

Με αυτή τη φράση θέλω να πω ότι Mit diesem Satz möchte ich das sagen With this phrase I mean that Con questa frase voglio dire che

καλύτερα να κάνουμε κάτι αργά και να το κάνουμε, besser, etwas spät zu tun und es zu tun, better take it slow and do it, Meglio fare qualcosa lentamente e farlo,

παρά να μην το κάνουμε ποτέ. anstatt es nie zu tun. rather than never doing it.

Όταν ξεκινάμε την πρότασή μας Wenn wir mit unserem Vorschlag beginnen When we start our proposal Quando iniziamo la nostra proposta

με τη φράση: Έχουμε και λέμε, mit dem Satz: Wir haben und wir sagen, with the phrase: We have and we say, con la frase: Abbiamo e diciamo,

τότε ακολουθεί μια λίστα dann folgt eine Liste then a list follows allora il seguente è un elenco

από πράγματα, σχέδια ή υποχρεώσεις. von Dingen, Plänen oder Verpflichtungen. from things, plans or obligations. da cose, progetti o obblighi.

Αν για παράδειγμα κάποιος με ρωτήσει: For example, if someone asks me:

Γιούλη ξέρεις πώς φτιάχνουμε μακαρόνια με σάλτσα; Yuli, do you know how to make spaghetti with sauce? Yuli, sai come si fa la pasta al sugo?

Τότε εγώ θα απαντήσω: Then I will answer: Allora risponderò:

Λοιπόν έχουμε και λέμε: Nun, wir haben und wir sagen: So we have and we say: Quindi, ecco a voi:

Πρώτα βράζεις το νερό για τα μακαρόνια. Zuerst kocht man das Wasser für die Spaghetti auf. First you boil the water for the spaghetti. Per prima cosa fate bollire l'acqua per la pasta.

Μετά το αλατίζεις. Dann salzen Sie es. Then you salt it.

Και μετά φτιάχνεις την σάλτσα κλπ κλπ. Und dann machst du die Soße etc etc. And then you make the sauce etc etc.

Πάμε λοιπόν και στην τελευταία φράση για σήμερα: So let's go to the last sentence for today:

Δε μου λέει τίποτα. Er sagt mir nichts. He doesn't tell me anything.

Αυτή η φράση μπορεί να έχει δύο νοήματα. Dieser Satz kann zwei Bedeutungen haben. This phrase can have two meanings.

Αρχικά, μπορεί να σημαίνει δε με ενδιαφέρει. Am Anfang mag es bedeuten, dass ich kein Interesse habe. Initially, it may mean I'm not interested. All'inizio potrebbe significare che non mi interessa.

Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να είναι μορφωμένος Man kann zum Beispiel gebildet sein For example someone can be educated Per esempio, qualcuno può essere istruito

και να έχει κάνει πολλές σπουδές. und hat viele Studien gemacht. and to have done many studies.

Όμως να μην συμπεριφέρεται ευγενικά Aber verhalte dich nicht höflich But don't be polite Ma non per comportarsi educatamente

στους συνανθρώπους του. zu seinen Mitmenschen. to his fellow men. verso i suoi simili.

Εμένα δε μου λένε τίποτα τα πτυχία και η μόρφωση, Abschlüsse und Bildung sagen mir nichts, Degrees and education mean nothing to me, Le lauree e l'istruzione non significano nulla per me,

αν δεν είναι ο άλλος καλός άνθρωπος. es sei denn, er ist der andere gute Mann. if the other is not a good person. se l'altra persona non è una brava persona.

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Können wir auch verwenden Also we can use Possiamo anche utilizzare

τη φράση: Δε μου λέει τίποτα, der Satz: Es sagt mir nichts, the phrase: It doesn't tell me anything, la frase: Non significa nulla per me,

όταν δεν ξέρουμε κάτι ή δεν το έχουμε ακούσει ξανά. wenn wir etwas nicht wissen oder nicht mehr gehört haben. when we don't know something or haven't heard it before. quando non sappiamo qualcosa o non l'abbiamo mai sentita prima.

Για παράδειγμα: Χτες σε κάλεσε ένας κύριος Παπαδόπουλος. Zum Beispiel: Herr Papadopoulos hat Sie gestern angerufen. For example: Yesterday a Mr. Papadopoulos called you. Per esempio: Ieri un certo signor Papadopoulos l'ha chiamata.

Αυτό το όνομα δεν μου λέει τίποτα, This name means nothing to me, Quel nome non significa nulla per me,

δεν το έχω ξανακούσει, μάλλον λάθος θα έκανε. Ich habe es noch nie gehört, er würde sich wahrscheinlich irren. I've never heard of it before, it would probably be wrong. Non l'ho mai sentito prima, deve essersi sbagliato.

Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα για σήμερα. Das ist also die Lektion für heute. So that was the lesson for today. Questa è stata la lezione di oggi.

Αν σας άρεσε και αν γενικότερα Wenn es Ihnen gefallen hat und wenn im Allgemeinen If you liked it and if in general Se vi è piaciuto e se in generale

τα μαθήματά μου σας φαίνονται χρήσιμα, meine Lektionen sind dir nützlich, you find my lessons useful, trovate utili le mie lezioni,

μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο vergiss nicht das Video zu liken don't forget to like the video non dimenticate di mettere "mi piace" al video

αλλά και εγγραφή στο κανάλι μου. sondern abonniere auch meinen Kanal. but also subscribe to my channel. ma anche iscriversi al mio canale.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Thank you very much Grazie mille

που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο dass Sie dieses Video gesehen haben that you watched this video che hanno guardato questo video

και εμείς θα τα πούμε την Κυριακή. und wir werden es am Sonntag sagen. and we will see each other on Sunday. e ci vediamo domenica.

Φιλάκια πολλά!!! Many kisses!!!