×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, 10 ESSENTIAL items

10 ESSENTIAL items

Γεια σας!

Και καλωσήλθατε και πάλι στο κανάλι μου.

Αυτό είναι ένα ακόμη βίντεο,

στο οποίο μιλάω πολύ αργά ελληνικά.

Αν όμως πάλι σας φαίνεται ότι μιλάω γρήγορα,

μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα

από τις ρυθμίσεις

και να ενεργοποιήσετε ελληνικούς ή αγγλικούς υπότιτλους.

Αν σας φαίνεται ότι μιλάω πάρα πολύ αργά

μπορείτε πάλι να αλλάξετε την ταχύτητα από τις ρυθμίσεις.

Σήμερα θα μιλήσουμε

για τα δέκα πιο σημαντικά αντικείμενα

που έχω πάντα μαζί μου.

Αν είστε καινούριοι εδώ,

εγώ είμαι η Γιούλη

και αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο

στην ελληνική γλώσσα και κουλτούρα.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα μιλήσουμε

για τα δέκα αντικείμενα,

τα οποία δε ξεχνάω ποτέ να πάρω μαζί μου.

Αν αυτό σας φαίνεται καλή ιδέα

θα χαρώ πολύ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου

και να γίνετε μέλος

αυτής της υπέροχης κοινότητας στο YouTube.

Το πρώτο αντικείμενο που έχω πάντα μαζί μου

είναι τα κλειδιά μου.

Έχω τα κλειδιά του σπιτιού μου

και τα κλειδιά της δουλειάς μου.

Επίσης, πάντοτε έχω μαζί μου το πορτοφόλι μου.

Στο πορτοφόλι μου έχω το εισιτήριο για το μετρό

και τις κάρτες μου.

Επίσης στο πίσω μέρος του πορτοφολιού μου

έχω το δίπλωμα οδήγησης.

Ποτέ όμως δε φεύγω από το σπίτι μου

χωρίς το κινητό μου.

Πάντα παίρνω μαζί μου και το κινητό μου

ακόμα και όταν πάω στο σουπερμάρκετ.

Στο κινητό μου ακούω τραγούδια

ή βλέπω βίντεο στο YouTube.

Γι'αυτό χρειάζομαι πάντα μαζί μου

και τα ακουστικά μου.

Όσοι παρακολουθούν το κανάλι μου, εδώ και καιρό,

θα ξέρουν ότι φοράω γυαλιά.

Τα γυαλιά μου είναι ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο για μένα

και το έχω πάντα μαζί μου.

Όταν κουράζονται τα μάτια μου

ή όταν διαβάζω, φοράω τα γυαλιά μου.

Παλιά ξεχνούσα συνέχεια να πιω νερό.

Γι'αυτό αγόρασα ένα γυάλινο θερμό

το οποίο έχω πάντοτε μέσα στην τσάντα μου.

Μέσα στην τσάντα μου υπάρχει πάντα και ένα ημερολόγιο.

Αυτό είναι ένα ημερολόγιο τσέπης,

ένα μικρό ημερολόγιο του 2021,

δηλαδή της καινούριας χρονιάς.

Στο ημερολόγιο γράφω όλες μου τις υποχρεώσεις

και οργανώνω τον χρόνο μου.

Επίσης σημειώνω τις γιορτές και τα γενέθλια των φίλων μου.

Μαζί με το ημερολόγιο έχω πάντοτε και ένα στιλό.

Αυτό το στιλό είναι δώρο από τον μπαμπά μου

γι'αυτό το έχω πάντοτε μαζί μου.

Τα δύο τελευταία πράγματα που παίρνω πάντα μαζί μου είναι:

Αυτό εδώ το άρωμα,

το οποίο έχει σχεδόν τελειώσει

και πρέπει να αγοράσω ένα καινούριο.

Και ένα βιβλίο

για να περνάω τον χρόνο μου, όταν πηγαίνω στη δουλειά μου με το μετρό.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.

Ελπίζω να σας άρεσε

και αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια

ποια πράγματα είναι αυτά που παίρνετε εσείς πάντοτε μαζί σας.

Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.

Φιλάκια πολλά!

10 ESSENTIAL items 10 ESSENTIAL Artikel 10 ESSENTIAL items 10 elementos ESENCIALES 10 éléments ESSENTIELS 10 elementi essenziali エッセンシャル10項目 10 itens ESSENCIAIS 10 TEMEL öğe 10 найнеобхідніших речей

Γεια σας! Hello!

Και καλωσήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. And welcome back to my channel. Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Et bienvenue sur ma chaîne. E bentornati sul mio canale. E sejam bem-vindos de volta ao meu canal. И добро пожаловать снова на мой канал. Ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz.

Αυτό είναι ένα ακόμη βίντεο, This is another video, Este es otro vídeo Voici une nouvelle vidéo Questo è un altro video, Este é outro video Это ещё одно видео, Bu başka bir video,

στο οποίο μιλάω πολύ αργά ελληνικά. in which I speak Greek very slowly. en el que voy a hablar griego muy despacio. dans laquelle je parle grec très lentement. em que falo grego muito lentamente. в котором я говорю очень медленно на греческом. Yunancayı çok yavaş konuştuğum yer.

Αν όμως πάλι σας φαίνεται ότι μιλάω γρήγορα, But if you still think I'm talking fast, Pero si de nuevo te parece que hablo muy deprisa Mais si le débit vous parait encore trop rapide, Mas, de novo, se parecer que eu falo rápido Но если вам всё равно кажется, что я говорю быстро, Ama eğer yine konuşma size hızlı geliyorsa,

μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα you can change the speed puedes cambiar la velocidad vous pouvez modifier la vitesse você pode mudar a velocidade вы можете изменить скорость hızını değiştirebilirsiniz

από τις ρυθμίσεις from the settings en los ajustes dans les paramètres nas configurações в настройках ayarlar kısmından

και να ενεργοποιήσετε ελληνικούς ή αγγλικούς υπότιτλους. and activate Greek or English subtitles. y activar los subtítulos en griego o en inglés. et activer les sous-titres en grec ou en anglais. e ativar as legendas em grego ou em inglês. и включить греческие или английские субтитры. ve altyazıyı İngilizce veya Yunanca olarak ayarlayabilirsiniz.

Αν σας φαίνεται ότι μιλάω πάρα πολύ αργά If you think I'm talking too late Si piensas que hablo demasiado despacio Si vous trouvez que je parle trop lentement, Se você achar que eu falo muito devagar Если вам кажется, что я говорю слишком медленно, Eğer çok yavaş konuştuğumu düşünüyorsanız

μπορείτε πάλι να αλλάξετε την ταχύτητα από τις ρυθμίσεις. you can again change the speed from the settings. puedes volver cambiar la velocidad en los ajustes. vous pouvez également modifier la vitesse dans les paramètres. è possibile modificare nuovamente la velocità dalle impostazioni. você, novamente, pode alterar a velocidade nas configurações. вы также можете изменить скорость в настройках. yine ayarlar kısmından hızı değiştirebilirsiniz.

Σήμερα θα μιλήσουμε Today we will talk Hoy vamos a hablar Aujourd'hui, nous allons parler Hoje vamos conversar Сегодня мы поговорим Bugün

για τα δέκα πιο σημαντικά αντικείμενα für die zehn wichtigsten Artikel for the ten most important items de los diez objetos más importantes de dix objets très importants per i dieci oggetti più importanti sobre os dez itens mais importantes о десяти наиболее важных предметах, en önemli on ögeden konuşacağız

που έχω πάντα μαζί μου. that I always have with me. que siempre llevo conmigo. que j'emporte partout. que eu sempre carrego comigo. которые у меня всегда с собой. her zaman yanımda bulundururum.

Αν είστε καινούριοι εδώ, If you are new here, Si eres nuevo aquí, Si vous découvrez ma chaîne, Se você é novo aqui, Если вы здесь впервые, Eğer burada yeni iseniz,

εγώ είμαι η Γιούλη I am Giouli me llamo Yiuli Je m'appelle Yiuli Eu sou yiuli (Γιούλη) я Юли ben Yiuli

και αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο and this channel is dedicated y este canal está dedicado et cette chaine est consacrée e este canal é dedicado и этот канал посвящен ve bu kanal

στην ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. in the Greek language and culture. al idioma y la cultura griegos. à la langue et à la culture grecques. à língua e cultura gregas. греческому языку и культуре. Yunanistan diline ve kültürüne hastır.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα μιλήσουμε More specifically, today we will talk En concreto, hoy vamos a hablar Aujourd'hui, nous allons parler In particolare, oggi parleremo di Mais especificamente, hoje vamos conversar В частности, сегодня мы поговорим Daha spesifik olarak, bugün konuşacağımız konu

για τα δέκα αντικείμενα, for the ten items, de los diez objetos de dix objets sobre os dez itens о десяти предметах, on öge ki

τα οποία δε ξεχνάω ποτέ να πάρω μαζί μου. die ich nie vergesse, mitzunehmen. which I never forget to take with me. que nunca olvido llevar conmigo. qui me suivent partout. che non dimentico mai di portare con me. que nunca esqueço de levar comigo. которые я никогда не забываю взять с собой. yanıma almayı asla unutmadığım.

Αν αυτό σας φαίνεται καλή ιδέα If this seems like a good idea Si esto te parece una buena idea Si vous trouvez que c'est une bonne idée, Se isso lhes parecer uma boa ideia Если вам это кажется хорошей идеей, Eğer bu iyi bir fikir gibi gözüküyorsa

θα χαρώ πολύ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου I will be very happy for you to subscribe to my channel estaré muy contenta de que te suscribas a mi canal ça me ferait plaisirque vous vous abonniez à ma chaine Sarò molto felice se vi iscriverete al mio canale Ficarei muito feliz se inscreverem-se no meu canal я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum

και να γίνετε μέλος and become a member y te conviertas en miembro et deveniez membre e se tornarem membros и станете членом ve bir parçası haline gelin

αυτής της υπέροχης κοινότητας στο YouTube. of this wonderful YouTube community. de esta maravillosa comunidad en YouTube. de cette incroyable communauté sur Youtube. di questa meravigliosa comunità di YouTube. desta comunidade maravilhosa no YouTube. этого замечательного сообщества на YouTube. YouTube'daki bu harika topluluğun.

Το πρώτο αντικείμενο που έχω πάντα μαζί μου The first item I always have with me El primero objeto que siempre tengo conmigo Le premier objet qui ne me quitte jamais O primeiro item que sempre tenho comigo Первый предмет, который у меня всегда есть с собой - Yanımda her zaman taşımış olduğum ilk öge

είναι τα κλειδιά μου. are my keys. son mis llaves. sont mes clés. sono le mie chiavi. são as minhas chaves. мои ключи. anahtarlarım.

Έχω τα κλειδιά του σπιτιού μου I have the keys to my house Tengo las llaves de mi casa J'ai les clés de chez moi Ho le chiavi di casa mia Eu tenho as chaves da minha casa У меня есть ключи от моего дома Evimin anahtarları var

και τα κλειδιά της δουλειάς μου. and the keys to my job. y las llaves de mi trabajo. et les clés de mon travail. e le chiavi del mio lavoro. e as chaves do meu trabalho. и ключи от моей работы. ve işimin anahtarları var.

Επίσης, πάντοτε έχω μαζί μου το πορτοφόλι μου. Also, I always have my wallet with me. Además, siempre llevo mi cartera encima. J'ai aussi mon portefeuille sur moi. Inoltre, porto sempre con me il portafoglio. Além disso, sempre carrego minha carteira comigo. Также у меня всегда с собой кошелёк. Aynı zamanda, cüzdanımı da her zaman yanımda taşırım.

Στο πορτοφόλι μου έχω το εισιτήριο για το μετρό I have the subway ticket in my wallet Llevo el ticket del metro en la cartera J'ai un ticket de métro dans mon portefeuille Nel portafoglio ho il biglietto della metropolitana Eu tenho o bilhete do metrô na minha carteira В кошельке у меня есть билет на метро Cüzdanımın içinde metro biletim var

και τις κάρτες μου. and my cards. y mis tarjetas. et mes cartes. e meus cartões. и мои карты. ve kartlarım.

Επίσης στο πίσω μέρος του πορτοφολιού μου Auch auf der Rückseite meiner Brieftasche Also on the back of my wallet Además, en la parte de atrás de la cartera A l'arrière de mon portefeuille, Anche sul retro del mio portafoglio Também na parte de trás da minha carteira Также на задней стороне кошелька Ayrıca cüzdanımın arkasında

έχω το δίπλωμα οδήγησης. Ich habe meinen Führerschein. I have a driver's license. tengo mi carné de conducir. j'ai aussi mon permis de conduire. Ho la mia patente di guida. Eu tenho uma carteira de motorista. у меня есть водительские права. sürücü belgem var.

Ποτέ όμως δε φεύγω από το σπίτι μου Aber ich verlasse nie mein Haus But I never leave my house Y nunca salgo de casa Je ne quitte jamais la maison Ma non esco mai di casa Mas eu nunca saio de casa Я никогда не ухожу из дома Ama asla evimden

χωρίς το κινητό μου. ohne mein Mobiltelefon. without my cell phone. sin mi teléfono móvil. sans mon portable. sem meu celular. без моего телефона. telefonum olmadan çıkmam.

Πάντα παίρνω μαζί μου και το κινητό μου I always take my cell phone with me Siempre lleno mi móvil conmigo Je prends toujours mon portable avec moi Porto sempre con me il cellulare Eu sempre levo meu celular comigo Я всегда беру с собой телефон, Telefonumu her zaman yanımda taşırım

ακόμα και όταν πάω στο σουπερμάρκετ. even when I go to the supermarket. incluso cuando voy al supermercado. même quand je vais au supermarché. anche quando vado al supermercato. mesmo quando eu vou pro supermercado. даже когда иду в супермаркет. Süper markete gitsem dahi (telefonumu yanımda taşırım).

Στο κινητό μου ακούω τραγούδια I listen to songs on my cell phone En el móvil, escucho canciones J'écoute des chansons sur mon portable Sul mio cellulare ascolto canzoni Eu escuto músicas no meu celular На телефоне я слушаю песни Telefonumdan müzikler dinlerim

ή βλέπω βίντεο στο YouTube. or watch videos on YouTube. o veo vídeos en YouTube. ou je regarde des vidéos sur Youtube. ou assisto vídeos no YouTube. или смотрю видео на YouTube. ya da YouTube'den videolar izlerim.

Γι'αυτό χρειάζομαι πάντα μαζί μου That's why I always need it with me Por eso siempre lo necesito conmigo, C'est pour ça que je prends toujours Ecco perché ho sempre bisogno di avere con me É por isso que eu sempre preciso comigo Поэтому мне всегда нужно иметь при себе Bu yüzden her zaman yanımda, ihtiyacım var

και τα ακουστικά μου. and my headphones. como los auriculares. mes écouteurs avec moi. dos meus fones de ouvido também. и мои наушники. ve kulaklığım.

Όσοι παρακολουθούν το κανάλι μου, εδώ και καιρό, Diejenigen, die meinen Kanal seit langem verfolgen, Those who have been watching my channel for a long time, Los que han estado siguiendo mi canal durante bastante tiempo Ceux qui regardent ma chaîne depuis longtemps Chi segue il mio canale da molto tempo, Para aqueles que acompanham meu canal há muito tempo, Те, кто смотрят мой канал уже давно, Uzun zamandır kanalımı izleyenler,

θα ξέρουν ότι φοράω γυαλιά. they will know that I wear glasses. saben que llevo gafas. savent que je porte des lunettes. saberão que eu uso óculos. наверное, знают, что я ношу очки. bilirler ki ben gözlük takarım.

Τα γυαλιά μου είναι ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο για μένα Meine Brille ist ein sehr wichtiger Gegenstand für mich My glasses are a very important item for me Mis gafas son un objeto muy importante para mí Mes lunettes sont un objet très important pour moi Gli occhiali sono un oggetto molto importante per me Meus óculos são um item muito importante para mim Очки - это очень важная вещь для меня, Gözlüğüm benim için çok önemli bir ögedir

και το έχω πάντα μαζί μου. and I always have it with me. y siempre las llevo encima. et je les ai toujours avec moi. e eu sempre tenho eles comigo. и я всегда их имею при себе. ve her zaman yanımda taşırım.

Όταν κουράζονται τα μάτια μου Wenn meine Augen müde werden When my eyes get tired Cuando tengo los ojos cansados Quand mes yeux sont fatigués Quando i miei occhi si stancano Quando meus olhos se cansam Когда мои глаза устают Gözlerim yorulmaya başladığında

ή όταν διαβάζω, φοράω τα γυαλιά μου. or when I read, I wear my glasses. o cuando estoy leyendo, me pongo las gafas. ou quand je lis, je porte mes lunettes. ou quando leio, uso meus óculos. или когда я читаю, я ношу очки. veya bir şey okuyacağım zaman, gözlüklerimi takarım.

Παλιά ξεχνούσα συνέχεια να πιω νερό. Ich vergaß immer wieder, Wasser zu trinken. I used to constantly forget to drink water. Siempre me olvidaba de beber agua. Avant, j'oubliais constamment de boire de l'eau. Mi dimenticavo sempre di bere acqua. Eu costumava esquecer constantemente de beber água. Раньше я постоянно забывала пить воду. Eskiden sürekli su içmeyi unuturdum.

Γι'αυτό αγόρασα ένα γυάλινο θερμό Also habe ich eine Glasthermoskanne gekauft. That's why I bought a glass warmer Por eso compré un termo de vidrio C'est pourquoi j'ai acheté une gourde en verre Così ho comprato un thermos di vetro Por isso comprei uma garrafa térmica de vidro Поэтому я купила стеклянный термос, Bu yüzden bir termos bardak satın aldım

το οποίο έχω πάντοτε μέσα στην τσάντα μου. die ich immer in meiner Handtasche habe. which I always have in my bag. que siempre llevo en el bolso. que j'ai toujours dans mon sac. que sempre tenho na minha bolsa. который всегда есть в моей сумке. çantamda her zaman bulundururum.

Μέσα στην τσάντα μου υπάρχει πάντα και ένα ημερολόγιο. There is always a diary in my bag. Siempre llevo una agenda en el bolso. Il y a toujours un agenda dans mon sac. Sempre tem um planner na minha bolsa. В моей сумке также всегда находится и ежедневник. Çantamda her zaman bir not defter vardır.

Αυτό είναι ένα ημερολόγιο τσέπης, Dies ist ein Taschenkalender, This is a pocket diary, Esta es una agenda de bolsillo, Ceci est un agenda de poche, Este é um planner de bolso, Это карманный ежедневник, Bu bir cep defteri,

ένα μικρό ημερολόγιο του 2021, a small calendar of 2021, una agenda pequeña de 2021, un petit calendrier de 2021, um pequeno calendário de 2021, маленький ежедневник на 2021 год, küçük bir takvim 2021 yılına ait,

δηλαδή της καινούριας χρονιάς. that is, the new year. es decir, del nuevo año. c'est-à-dire de la nouvelle année. cioè il nuovo anno. ou seja, do ano novo. то есть на новый год. yani yeni yıldan.

Στο ημερολόγιο γράφω όλες μου τις υποχρεώσεις In the diary I write all my obligations En esta agenda escribo todas mis obligaciones Dans le journal, j'écris toutes mes obligations Nell'agenda scrivo tutti i miei impegni No diário escrevo todas as minhas obrigações В ежедневник я записываю все свои обязательства Günlüğe gerekli tüm şeyleri yazıyorum

και οργανώνω τον χρόνο μου. and I organize my time. y me organizo el tiempo. et j'organise mon temps. e organizo meu tempo. и организовываю своё время. ve zamanımı organize ediyorum.

Επίσης σημειώνω τις γιορτές και τα γενέθλια των φίλων μου. I also note my friends' holidays and birthdays. También apunto las vacaciones y los cumpleaños de mis amigos. Je note aussi les vacances et les anniversaires de mes amis. Annoto anche le festività e i compleanni dei miei amici. Também observo os feriados e aniversários dos meus amigos. Также я отмечаю праздники и дни рождения моих друзей. Ayrıca arkadaşlarımın tatillerini ve doğum günlerini de not ediyorum.

Μαζί με το ημερολόγιο έχω πάντοτε και ένα στιλό. I always have a pen with the diary. Siempre llevo un bolígrafo con la agenda. J'ai toujours un stylo avec le planificateur. Sempre tenho uma caneta junto com o planner. Вместе с ежедневником у меня всегда есть и ручка. Her zaman günlüğümün yanında kalemim de vardır.

Αυτό το στιλό είναι δώρο από τον μπαμπά μου Dieser Stift ist ein Geschenk von meinem Vater This pen is a gift from my dad Este bolígrafo es un regalo de mi padre, Ce stylo est un cadeau de mon père Questa penna è un regalo di mio padre Esta caneta é um presente do meu pai Эта ручка - подарок моего папы, Bu kalem babamdan hediye

γι'αυτό το έχω πάντοτε μαζί μου. That's why I always have it with me. por eso siempre lo llevo encima. C'est pour ça que je l'ai toujours avec moi. quindi lo porto sempre con me. É por isso que sempre a tenho comigo. поэтому она всегда со мной. bu yüzden her zaman yanımda taşıyorum.

Τα δύο τελευταία πράγματα που παίρνω πάντα μαζί μου είναι: The last two things I always take with me are: Las dos últimas cosas que siempre tengo conmigo son: Les deux dernières choses que j'emporte toujours avec moi sont : Le ultime due cose che porto sempre con me sono: As duas últimas coisas que sempre levo comigo são: Две последних вещи, которые я всегда беру с собой, это: Yanıma aldığım son iki şey ise:

Αυτό εδώ το άρωμα, This perfume here, Este perfume de aquí, Ce parfum Questo profumo qui, Esse perfume aqui вот эти духи, burada, bu parfüm,

το οποίο έχει σχεδόν τελειώσει which is almost over que está casi acabado qui est presque vide que está quase terminado которые почти закончились, bitmek üzere

και πρέπει να αγοράσω ένα καινούριο. and I have to buy a new one. y tengo que comprar otro nuevo, et que je dois racheter. e eu tenho que comprar um novo. и мне нужно купить новые. ve yeni bir tane almam gerekiyor.

Και ένα βιβλίο And a book y un libro Et un livre E um livro И книга, Ve bir kitap

για να περνάω τον χρόνο μου, όταν πηγαίνω στη δουλειά μου με το μετρό. um mir die Zeit zu vertreiben, wenn ich mit der U-Bahn zur Arbeit fahre. to spend my time when I go to work on the subway. para pasar el rato cuando voy al trabajo en metro. pour passer le temps quand je suis dans le métropour aller au travail. per passare il tempo quando vado a lavorare in metropolitana. para passar o tempo quando vou trabalhar de metrô. чтобы скоротать время, когда я еду на работу на метро. Metroda işe giderken zamanı geçirmek için.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Thank you so much for watching this video. Muchas gracias por ver el vídeo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Grazie mille per aver guardato questo video. Muito obrigado por assistir este vídeo. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.

Ελπίζω να σας άρεσε I hope you liked it Espero que te haya gustado J'espère qu'elle vous a plu espero que tenham gostado Надеюсь, что оно вам понравилось, Umarım eğlenmişsinizdir

και αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια and if you want, you can write in the comments y, si quieres, puedes escribir en los comentarios et si vous le souhaitez, vous pouvez écrire dans les commentaires e se vocês quiserem, podem escrever nos comentários и если хотите, вы можете написать в комментариях, ve eğer isterseniz yorumlara,

ποια πράγματα είναι αυτά που παίρνετε εσείς πάντοτε μαζί σας. what things are you always taking with you. qué cosas llevas siempre contigo. les choses que vous emportez toujours avec vous. que coisas vocês sempre levam consigo. какие вещи всегда берёте с собой вы. yanınıza her zaman aldığınız şeyleri yazabilirsiniz.

Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. We will tell you in the next video. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. A bientôt dans une prochaine vidéo. Te vejo em breve no próximo vídeo. Увидимся в следующем видео. Diğer videolarda görüşmek üzere.

Φιλάκια πολλά! Many kisses! ¡Muchos besos! Je vous embrasse ! Muitos beijos! Целую! Bolca öpücükler!