×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 8 - Η Λίζα θέλει να αγοράσει καινούρια παπούτσια"

Η Λίζα θέλει να αγοράσει καινούρια παπούτσια.

Πηγαίνει σε ένα κατάστημα για παπούτσια.

Υπάρχουν πολλά ωραία παπούτσια εκεί.

Η Λίζα δοκιμάζει ένα ζευγάρι μπλε παπούτσια.

Τα μπλε παπούτσια είναι πολύ στενά.

Δοκιμάζει ένα ζευγάρι μαύρα παπούτσια.

Αυτά τα παπούτσια είναι πολύ βολικά.

Η Λίζα ρωτά πόσο κοστίζουν τα μαύρα παπούτσια.

Τα μαύρα παπούτσια κοστίζουν τετρακόσια πενήντα ευρώ.

Η Λίζα με λύπη αφήνει τα παπούτσια κάτω και φεύγει.

Τώρα η Λίζα θα μας πει την ιστορία της.

Θέλω να αγοράσω καινούρια παπούτσια.

Πηγαίνω σε ένα κατάστημα για παπούτσια.

Υπάρχουν πολλά ωραία παπούτσια εκεί.

Δοκιμάζω ένα μπλε ζευγάρι παπούτσια.

Τα μπλε παπούτσια είναι πολύ στενά.

Δοκιμάζω ένα ζευγάρι μαύρα παπούτσια.

Αυτά τα παπούτσια είναι πολύ βολικά.

Ρωτάω πόσο κοστίζουν τα μαύρα παπούτσια.

Τα μαύρα παπούτσια κοστίζουν τετρακόσια πενήντα ευρώ.

Με λύπη αφήνω κάτω τα παπούτσια και φεύγω.

Ερωτήσεις:

1) Η Λίζα θέλει να αγοράσει καινούρια παπούτσια.

Θέλει η Λίζα να αγοράσει καινούρια παπούτσια?

Ναι, η Λίζα θέλει να αγοράσει καινούρια παπούτσια.

2) Υπάρχουν πολλά ωραία παπούτσια στο κατάστημα.

Υπάρχουν πολλά παπούτσια στο κατάστημα?

Ναι, υπάρχουν πολλά ωραία παπούτσια στο κατάστημα.

3) Η Λίζα δοκιμάζει ένα μπλε και ένα μαύρο ζευγάρι παπούτσια.

Δοκιμάζει η Λίζα δύο ζευγάρια παπούτσια?

Ναι, η Λίζα δοκιμάζει δύο ζευγάρια παπούτσια.

Δοκιμάζει ένα μπλε και ένα μαύρο ζευγάρι.

4) Πρώτα η Λίζα δοκιμάζει ένα ζευγάρι μπλε παπούτσια.

Δοκιμάζει η Λίζα ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια πρώτα?

Όχι, η Λίζα δεν δοκιμάζει ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια.

Δοκιμάζει ένα ζευγάρι μπλε παπούτσια.

5) Τα μπλε παπούτσια είναι πολύ στενά.

Είναι τα μπλε παπούτσια βολικά?

Όχι, τα μπλε παπούτσια δεν είναι βολικά.

Είναι πολύ στενά.

6) Τα μαύρα παπούτσια είναι πολύ βολικά.

Είναι τα μαύρα παπούτσια βολικά?

Ναι, τα μαύρα παπούτσια είναι πολύ βολικά.

7) Τα μαύρα παπούτσια κοστίζουν τετρακόσια πενήντα ευρώ.

Είναι ακριβά τα μαύρα παπούτσια?

Ναι, τα μαύρα παπούτσια είναι ακριβά.

Κοστίζουν τετρακόσια πενήντα ευρώ.

8) Η Λίζα αφήνει κάτω τα παπούτσια και φεύγει από το κατάστημα.

Αγοράζει η Λίζα τα παπούτσια?

Όχι, η Λίζα δεν αγοράζει τα παπούτσια.

Τα αφήνει κάτω και φεύγει από το κατάστημα.

Η Λίζα θέλει να αγοράσει καινούρια παπούτσια. |||||new|shoes A) Lisa will sich neue Schuhe kaufen. Lisa wants to buy new shoes. A) Lisa quiere comprar zapatos nuevos. A) Lisa veut acheter des nouvelles chaussures. A) Lisa vuole comprare delle scarpe nuove. A ) リサ は 新しい 靴 を 買いたい です 。 A)연희는 새 신발을 사길 원한다. A) Lisa wil nieuwe schoenen kopen. A) Lisa quer comprar sapatos novos. А) Лиза хочет купить новую обувь. A)Lisa vill köpa nya skor. A)丽萨 想要 买 新 鞋子 。

Πηγαίνει σε ένα κατάστημα για παπούτσια. |||store|| Sie geht in ein Schuhgeschäft. She goes to a shoe store. Va a una tienda de zapatos. Hän menee kenkäkauppaan. Elle va dans un magasin de chaussures. Lei va in un negozio di scarpe. 彼女 は 靴や へ いきます 。 그녀는 신발 가게에 간다. Ze gaat naar een schoenenwinkel. Ela vai a uma loja de sapatos. Она идёт в обувной магазин. Hon går till en skoaffär. 她 去 了 一家 鞋店 。

Υπάρχουν πολλά ωραία παπούτσια εκεί. ||beaux||là-bas There are||nice|shoes|there Dort gibt es viele schöne Schuhe. There are many pretty shoes there. Allí hay muchos zapatos bonitos. Il y'a beaucoup de belles chaussures. Lì ci sono molte scarpe carine. そこ に は たくさん の かわいい 靴 が あります 。 그곳에는 예쁜 신발이 많이 있다. Daar zijn veel mooie schoenen. Jest tam wiele fajnych butów. Há muitos sapatos legais lá. Там много красивой обуви. Det finns många fina skor där. 那里 有 很多 漂亮 的 鞋子 。

Η Λίζα δοκιμάζει ένα ζευγάρι μπλε παπούτσια. ||||une paire|| ||tries on||pair|blue|shoes ||||ein Paar|| Lisa probiert ein blaues Paar Schuhe an. Lisa tries on a blue pair of shoes. Lisa se prueba un par de zapatos azules. Lisa essaie une paire de chaussures bleues. Lisa prova un paio di scarpe blu. リサ は 青い 靴 を 履いて みます 。 연희는 파란색 신발 한 켤레를 신어본다. Lisa past een paar blauwe schoenen. Lisa przymierza parę niebieskich butów. Lisa experimenta um par de sapatos azuis. Лиза примеряет голубую пару туфель. Lisa provar ett par blå skor. 丽萨 试 了 一双 蓝色 的 鞋子 。

Τα μπλε παπούτσια είναι πολύ στενά. |||||trop serrées ||||very|too tight Die blauen Schuhe sind zu eng. The blue shoes are too tight. Los zapatos azules le quedan demasiado apretados. Ces chaussures bleues sont trop serrées. Le scarpe blu sono troppo strette. 青い 靴 は 小さ すぎました 。 파란색 신발은 너무 쪼인다. De blauwe schoenen zijn te klein. Os sapatos azuis ficaram muito apertados. Голубые туфли слишком узкие. De blå skorna är för små. Mavi ayakkabılar çok dar. 那双 蓝色 的 鞋子 太小 了 。

Δοκιμάζει ένα ζευγάρι μαύρα παπούτσια. ||a pair|black| Also probiert sie ein schwarzes Paar Schuhe an. She tries on a black pair of shoes. Se prueba un par de zapatos negros. Elle essaie une paire de chaussures noires. Prova un paio di scarpe nere. 彼女 は 黒い 靴 を 履いて みます 。 그녀는 검은색 신발 한 켤레를 신어본다. Ze past een paar zwarte schoenen. Przymierza parę czarnych butów. Ela experimenta um par de sapatos pretos. Она примеряет чёрную пару. Hon provar ett par svarta skor. 她 试 了 另外 一双 黑色 的 鞋子 。

Αυτά τα παπούτσια είναι πολύ βολικά. |||||très confortables |||||very comfortable Diese Schuhe sind sehr bequem. These shoes are very comfortable. Estos zapatos son muy cómodos. Celles-ci sont très confortables. Queste scarpe sono molto comode. これら の 靴 は とても 履き心地 が よい です 。 이 신발은 매우 편하다. Deze schoenen zijn heel comfortabel. Estes sapatos estavam muito confortáveis. Эти туфли очень удобные. Dessa skor är väldigt sköna. Bu ayakkabılar çok rahat. 这 双 鞋子 穿 着 很 舒服 。

Η Λίζα ρωτά πόσο κοστίζουν τα μαύρα παπούτσια. ||demande||||| ||asks||||| Lisa fragt nach dem Preis für die Schuhe. Lisa asks how much the black shoes cost. Lisa pregunta cuánto cuestan los zapatos negros. Lisa demande combien coûtent les chaussures noires. Lisa chiede quanto costano le scarpe nere. リサ は 黒い 靴 の 値段 を 聞きます 。 연희는 검은 신발이 얼마인지 묻는다. Lisa vraagt hoeveel de zwarte schoenen kosten. Lisa pergunta quanto custa os sapatos pretos. Лиза спрашивает, сколько стоят чёрные туфли. Lisa frågar hur mycket de svarta skorna kostar. 丽萨 问 这 双 鞋子 多少钱 。

Τα μαύρα παπούτσια κοστίζουν τετρακόσια πενήντα ευρώ. ||||quatre cents|cinquante|quatre cent cinquante euros ||||four hundred|fifty|euros Die schwarzen Schuhe kosten vierhundertundfünfzig Euro. The black shoes are $450. Los zapatos negros cuestan $450 (cuatrocientos cincuenta dólares). Les chaussures noires coûtent quatre-cents cinquante euros. Le scarpe nere costano quattrocentocinquanta dollari. 黒い 靴 は 450 ドル です 。 검은 신발은 사백오십 불이에요. De zwarte schoenen kosten vierhonderdvijftig euro. Os sapatos pretos custam quatrocentos e cinquenta dólares. Чёрные туфли стоят четыреста пятьдесят долларов. De svarta skorna kostar tretusenfemhundra kronor 这 双 黑 鞋子 450 美元 。

Η Λίζα με λύπη αφήνει τα παπούτσια κάτω και φεύγει. |||tristesse|laisse|||par terre||s'en va |||sorrow|leaves||shoes|down||leaves ليزا تضع الحذاء للأسف وتغادر. Lisa stellt die Schuhe traurig zurück und verlässt das Geschäft. Lisa sadly puts the shoes down and leaves. Lisa deja con tristeza los zapatos y se va. Lisa repose tristement les chaussures et s'en va. Tristemente Lisa mette giù le scarpe e va via. リサ は 残念 そう に 靴 を 脱ぎ お店 を 立ち去ります 。 연희는 슬픈 마음으로 신발을 내려놓고 나간다. Met spijt zet Lisa de schoenen neer en gaat weg. Lisa, com tristeza, larga os sapatos e vai embora. Лиза с сожалением кладёт туфли на место и уходит. Lisa ställer ledsam tillbaka skorna och går därifrån. Lisa ne yazık ki ayakkabılarını yere koyar ve gider. 丽萨 遗憾 地 放下 鞋子 离开 了 。

Τώρα η Λίζα θα μας πει την ιστορία της. Jetzt wird uns Lisa ihre Geschichte erzählen. Now Lisa will tell us her story. Lisa va maintenant nous raconter son histoire.

Θέλω να αγοράσω καινούρια παπούτσια. B) Ich will mir neue Schuhe kaufen. I want to buy new shoes. B) Quiero comprar zapatos nuevos. B) Je veux acheter des nouvelles chaussures. B) Voglio comprare delle nuove scarpe. B ) 私 は 新しい 靴 を 買いたい です 。 B)나는 새 신발을 사고 싶다. B) Ik wil nieuwe schoenen kopen. Chcę kupić nowe buty. B) Eu quero comprar sapatos novos. Б) Я хочу купить новую обувь. B)Jag vill köpa nya skor. B)我 想要 买 一双 新 鞋子 。

Πηγαίνω σε ένα κατάστημα για παπούτσια. Ich gehe in ein Schuhgeschäft. I go to a shoe store. Voy a una tienda de zapatos. Je vais dans un magasin de chaussures. Vado in un negozio di scarpe. 私 は 靴や へ いきます 。 나는 신발 가게에 간다. Ik ga naar een schoenenwinkel. Idę do sklepu obuwniczego. Eu vou a uma loja de sapatos. Я иду в обувной магазин. Jag går till en skoaffär. 我 去 了 一家 鞋店 。

Υπάρχουν πολλά ωραία παπούτσια εκεί. ||nice|| Dort gibt es viele schöne Schuhe. There are many pretty shoes there. Allí hay muchos zapatos bonitos. Il y'a beaucoup de belles chaussures. Lì ci sono molte scarpe carine. そこ に は たくさん の かわいい 靴 が あります 。 그곳에는 예쁜 신발이 많이 있다. Daar zijn veel mooie schoenen. Jest tam wiele ładnych butów. Existem muitos sapatos legais lá. Там много красивой обуви. Det finns många fina skor där. 那里 有 很多 漂亮 的 鞋子 。

Δοκιμάζω ένα μπλε ζευγάρι παπούτσια. ||blue|pair| Ich probiere ein blaues Paar Schuhe an. I try on a blue pair of shoes. Me pruebo un par de zapatos azules. J'essaie une paire de chaussures bleues. Provo un paio di scarpe blu. 私 は 青い 靴 を 履いて みます 。 나는 파란색 신발 한 켤레를 신어본다. Ik pas een paar blauwe schoenen. Eu experimento um par de sapatos azuis. Я примеряю голубые туфли. Jag provar ett par blå skor. 我 试 了 一双 蓝色 的 鞋子 。

Τα μπλε παπούτσια είναι πολύ στενά. |||||trop serrées Die blauen Schuhe sind zu eng. The blue shoes are too tight. Los zapatos azules me quedan demasiado apretados. Ces chaussures bleues sont trop serrées. Le scarpe blu sono troppo strette. 青い 靴 は 小さ すぎました 。 파란색 신발은 너무 쪼인다. De blauwe schoenen zijn te klein. Os sapatos azuis ficam apertados. Синие туфли слишком узкие. De blå skorna är för små. 这 双 蓝色 的 鞋子 太小 了 。

Δοκιμάζω ένα ζευγάρι μαύρα παπούτσια. |||black| Also probiere ich ein schwarzes Paar Schuhe an. I try on a black pair of shoes. Me pruebo un par de zapatos negros. J'essaie une paire de chaussures noires. Provo un paio di scarpe nere. 私 は 黒い 靴 を 履いて みます 。 나는 검은색 신발 한 켤레를 신어본다. Ik pas een paar zwarte schoenen. Eu experimento um par de sapatos pretos. Я примеряю чёрную пару. Jag provar ett par svarta skor. 我 试 了 另外 一双 黑色 的 鞋子 。

Αυτά τα παπούτσια είναι πολύ βολικά. |||||très confortables Diese Schuhe sind sehr bequem. These shoes are very comfortable. Estos zapatos son muy cómodos. Celles-ci sont très confortables. Queste scarpe sono molto comode. これら の 靴 は とても 履き心地 が よい です 。 이 신발은 매우 편하다. Deze schoenen zijn heel comfortabel. Estes sapatos estão muito confortáveis. Эти туфли очень удобные. Dessa skor är väldigt sköna. 这 双 鞋子 穿着 很 舒服 。

Ρωτάω πόσο κοστίζουν τα μαύρα παπούτσια. Je demande|combien|coûtent||| Ich frage nach dem Preis für die Schuhe. I ask how much the black shoes cost. Pregunto cuánto cuestan los zapatos negros. Je demande combien coûtent les chaussures noires. Chiedo quanto costano le scarpe nere. 私 は 黒い 靴 の 値段 を 聞きます 。 나는 검은 신발이 얼마인지 묻는다. Ik vraag hoeveel de zwarte schoenen kosten. Eu pergunto quanto custa os sapatos pretos. Я спрашиваю, сколько стоят чёрные туфли. Jag frågar hur mycket de svarta skorna kostar. 我 问 这 双 鞋子 多少钱 。

Τα μαύρα παπούτσια κοστίζουν τετρακόσια πενήντα ευρώ. Die schwarzen Schuhe kosten vierhundertundfünfzig Euro. The black shoes are $450. Los zapatos negros cuestan $450 (cuatrocientos cincuenta dólares). Les chaussures noires coûtent quatre-cents cinquante euros. Le scarpe nere costano quattrocentocinquanta dollari. 黒い 靴 は 450 ドル です 。 검은 신발은 사백오십 불이에요. De zwarte schoenen kosten vierhonderdvijftig euro. Os sapatos pretos custam quatrocentos e cinquenta dólares. Чёрные туфли стоят четыреста пятьдесят долларов. De svarta skorna kostar tretusenfemhundra kronor. 这 双 黑 鞋子 450 美元 。

Με λύπη αφήνω κάτω τα παπούτσια και φεύγω. ||je laisse|||||je pars With||leave||||| Ich stelle die Schuhe traurig zurück und verlasse das Geschäft. I sadly put the shoes down and leave. Dejo con tristeza los zapatos y me voy. Je repose tristement les chaussures et m'en vais. Tristemente metto giù le scarpe e vado via. 私 は 残念 そう に 靴 を 脱ぎ お店 を 立ち去ります 。 나는 슬픈 마음으로 신발을 내려놓고 나간다. Met spijt zet ik de schoenen neer en ga weg. Z żalem odkładam buty i wychodzę. Eu, com tristeza, largo os sapatos e vou embora. Я грустно кладу туфли на место и ухожу. Jag ställer ledsam tillbaka skorna och går därifrån. 我 遗憾 地 放下 鞋子 离开 了 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問: 질문: Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题 :

1) Η Λίζα θέλει να αγοράσει καινούρια παπούτσια. 1) Lisa will sich neue Schuhe kaufen. 1) Lisa wants to buy new shoes. 1) Lisa quiere comprar zapatos nuevos. 1) Lisa veut acheter des nouvelles chaussures. 1) Lisa vuole comprare delle scarpe nuove. 1) リサ は 新しい 靴 を 買いたい です 。 1) 연희는 새 신발을 사길 원해요. 1) Lisa wil nieuwe schoenen kopen. 1) Lisa quer comprar sapatos novos. 1) Лиза хочет купить новую обувь. 1) Lisa vill köpa nya skor. 1) 丽萨 想要 买 一双 新 鞋子 。

Θέλει η Λίζα να αγοράσει καινούρια παπούτσια? Will sich Lisa neue Schuhe kaufen? Does Lisa want to buy new shoes? ¿Quiere Lisa comprar zapatos nuevos? Lisa veut-elle acheter des nouvelles chaussures? Lisa vuole comprare delle scarpe nuove? リサ は 新しい 靴 を 買いたい です か ? 연희가 새 신발을 사길 원해요? Wil Lisa nieuwe schoenen kopen? Lisa quer comprar sapatos novos? Лиза хочет купить новую обувь? Vill Lisa köpa nya skor? 丽萨 想 去 买 鞋子 吗 ?

Ναι, η Λίζα θέλει να αγοράσει καινούρια παπούτσια. Ja, Lisa will sich neue Schuhe kaufen. Yes, Lisa wants to buy new shoes. Sí, Lisa quiere comprar zapatos nuevos. Oui, Lisa veut acheter des nouvelles chaussures. Si, Lisa vuole comprare delle scarpe nuove. はい 、 リサ は 新しい 靴 を 買いたい です 。 네, 연희는 새 신발을 사길 원해요. Ja, Lisa wil nieuwe schoenen kopen. Sim, Lisa quer comprar sapatos novos. Да, Лиза хочет купить новую обувь. Ja, Lisa vill köpa nya skor. 是 的 , 丽萨 想 买 新 鞋子 。

2) Υπάρχουν πολλά ωραία παπούτσια στο κατάστημα. |||||store 2) Im Schuhgeschäft gibt es viele schöne Schuhe. 2) There are many pretty shoes in the shoe store. 2) Hay muchos zapatos bonitos en la tienda de zapatos. 2) Il y'a beaucoup de belles chaussures dans le magasin. 2) Ci sono molte scarpe carine nel negozio di scarpe. 2) 靴や に は たくさん の かわいい 靴 が あります 。 2) 신발 가게에는 예쁜 신발이 많이 있어요. 2) Er zijn veel mooie schoenen in de schoenenwinkel. 2) Há muitos sapatos legais na loja de sapatos. 2) В магазине много красивой обуви. 2) Det finns många fina skor i skoaffären. 2) Mağazada çok sayıda güzel ayakkabı var. 2) 鞋店 里 有 很多 漂亮 的 鞋子 。

Υπάρχουν πολλά παπούτσια στο κατάστημα? Il y a|||| Gibt es im Schuhgeschäft viele Schuhe? Are there many shoes in the shoe store? ¿Hay muchos zapatos en la tienda de zapatos? Y'a-t-il beaucoup de belles chaussures dans le magasin? Ci sono molte scarpe nel negozio di scarpe? 靴屋 に は たくさん の 靴 が あります か ? 신발 가게에 신발이 많이 있어요? Zijn er veel schoenen in de schoenenwinkel? Tem muitos sapatos na loja? В магазине много красивой обуви? Finns det många fina skor i skoaffären? Mağazada çok ayakkabı var mı? 鞋店 里 有 很多 鞋子 吗 ?

Ναι, υπάρχουν πολλά ωραία παπούτσια στο κατάστημα. Ja, im Schuhgeschäft gibt es viele schöne Schuhe. Yes, there are many pretty shoes in the shoe store. Sí, hay muchos zapatos bonitos en la tienda de zapatos. Oui, il y'a beaucoup de belles chaussures dans le magasin. Si, ci sono molte scarpe carine nel negozio di scarpe. はい 、 靴屋 に は たくさん の かわいい 靴 が あります 。 네, 신발 가게에 예쁜 신발이 많이 있어요. Ja, er zijn veel mooie schoenen in de schoenenwinkel. Sim, há muitos sapatos legais na loja de sapatos. Да, в магазине много красивой обуви. Ja, det finns många fina skor i skoaffären. 是 的 , 鞋店 里 有 很多 漂亮 的 鞋子 。

3) Η Λίζα δοκιμάζει ένα μπλε και ένα μαύρο ζευγάρι παπούτσια. |||||||noir|paire| 3) Lisa probiert ein blaues und ein schwarzes Paar Schuhe an. 3) Lisa tries on a blue and a black pair of shoes. 3) Lisa se prueba un par de zapatos azules y otros negros. 3) Lisa essaie une paire de chaussures bleues et une paire de noires. 3) Lisa prova un paio di scarpe blu e un paio di scarpe nere. 3) リサ は 青 と 黒 の 靴 を 履いて みます 。 3) 연희는 파란색 신발 한 켤레, 검은색 신발 한 켤레를 신어봐요. 3) Lisa past een paar blauwe en een paar zwarte schoenen. 3) Lisa experimenta um par de sapatos azuis e outro preto. 3) Лиза примеряет голубые и чёрные туфли. 3) Lisa provar ett par blå och ett par svarta skor. 3) 丽萨 试 了 一双 蓝色 的 鞋子 和 一双 黑色 的 鞋子 。

Δοκιμάζει η Λίζα δύο ζευγάρια παπούτσια? Essaie||||| Probiert Lisa zwei Paar Schuhe an? Does Lisa try on two pairs of shoes? ¿Se prueba Lisa dos pares de zapatos? Lisa essaie-t-elle deux paires de chaussures? Lisa prova due paia di scarpe? リサ は 2 足 の 靴 を 履いて みます か ? 연희가 두 켤레의 신발을 신어봐요? Past Lisa twee paar schoenen? Lisa experimenta dois pares de sapato? Лиза примеряет две пары обуви? Testar Lisa två par skor? 丽萨 试 了 两双 鞋子 吗 ?

Ναι, η Λίζα δοκιμάζει δύο ζευγάρια παπούτσια. Ja, Lisa probiert zwei Paar Schuhe an. Yes, Lisa tries on two pairs of shoes. Sí, Lisa se prueba dos pares de zapatos. Oui, Lisa essaie deux paires de chaussures. Si, Lisa prova due paia di scarpe. はい 、 リサ は 2 足 の 靴 を 履いて みます 。 네, 연희가 두 켤레의 신발을 신어봐요. Ja, Lisa past twee paar schoenen. Sim ela experimenta dois pares de sapato. Да, Лиза примеряет две пары обуви. Ja, Lisa provar två par skor. 是 的 , 丽萨 试 了 两双 鞋子 。

Δοκιμάζει ένα μπλε και ένα μαύρο ζευγάρι. Testet ein blaues und ein schwarzes Paar. She tries on a blue and a black pair. Se prueba un par azul y otro negro. Elle essaie une paire de chaussures bleues et une paire de noires. Lei ne prova un paio blu e un paio nere. 彼女 は 青 と 黒 の 靴 を 履いて みます 。 그녀는 파란색 신발 한 켤레 그리고 검은색 신발 한 켤레를 신어봐요. Ze past een paar blauwe en een paar zwarte. Ela experimenta um azul e um preto. Она примеряет голубую и чёрную пары. Hon provar ett par blå och ett par svarta skor. 她 试 了 一双 蓝色 鞋子 和 一双 黑色 鞋子 。

4) Πρώτα η Λίζα δοκιμάζει ένα ζευγάρι μπλε παπούτσια. 4) Zuerst probiert Lisa ein blaues Paar Schuhe an. 4) First, Lisa tries a pair of blue shoes. 4) Primero, Lisa se prueba un par de zapatos azules. 4) En premier Lisa essaie une paire de chaussures bleues. 4) Per prime Lisa prova un paio di scarpe blu. 4) 最初に リサ は 青い 靴 を 履いて みます 。 4) 연희는 먼저 파란색 신발 한 켤레를 신어봐요. 4) Lisa past eerst een paar blauwe schoenen. 4) Primeiro Lisa experimenta um par de sapatos azuis. 4) Сначала Лиза примеряет голубые туфли. 4) Först provar Lisa ett par blå skor. 4) 丽萨 先试 了 一双 蓝色 的 鞋子 。

Δοκιμάζει η Λίζα ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια πρώτα? |||||rouges|| |||||red|| Probiert Lisa zuerst ein rotes Paar Schuhe an? Does Lisa try a pair of red shoes first? ¿Se prueba Lisa primero un par de zapatos rojos? Lisa essaie-t-elle une paire de chaussures rouges? Lisa prova prima un paio di scarpe rosse? リサ は 最初に 赤い 靴 を 履いて みます か ? 연희가 먼저 빨간색 신발 한 켤레를 신어봐요? Past Lisa eerst een paar rode schoenen? Lisa experimenta primeiro um par de sapatos vermelhos? Лиза сначала примеряет красные туфли? Provar Lisa ett par röda skor först? 丽萨 先试 了 一双 红色 的 鞋子 吗 ?

Όχι, η Λίζα δεν δοκιμάζει ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια. |||||||red| Nein, Lisa probiert zuerst ein blaues Paar Schuhe an. No, Lisa does not try a pair of red shoes. No, Lisa no se prueba un par de zapatos rojos. Non, Lisa n'essaie pas une paire de chaussures rouges. No, Lisa non prova un paio di scarpe rosse. いいえ 、 リサ は 赤い 靴 を 履いて いません 。 아니요, 연희는 빨간색 신발 한 켤레를 신어보지 않아요. Nee, Lisa past geen paar rode schoenen. Não, Lisa não experimenta um par de sapatos vermelhos. Нет, Лиза примеряет не красные туфли. Nej, Lisa provar inte ett par röda skor. 不是 , 丽萨 没有 试 红色 的 鞋子 。

Δοκιμάζει ένα ζευγάρι μπλε παπούτσια. Sie probiert ein Paar blaue Schuhe an. She tries a pair of blue shoes. Se prueba un par de zapatos azules. Elle essaie une paire de chaussures bleues. Lei prova un paio di scarpe blu. 彼女 は 青い 靴 を 履いて みます 。 그녀는 파란색 신발 한 켤레를 신어봐요. Ze past een paar blauwe schoenen. Ela experimenta um par de sapatos azuis. Она примеряет голубые туфли. Hon provar ett par blå skor. 她 先试 了 一双 蓝色 的 鞋子 。

5) Τα μπλε παπούτσια είναι πολύ στενά. 5) Die blauen Schuhe sind zu eng. 5) The blue shoes are too tight. 5) Los zapatos azules le quedan demasiado apretados. 5) Les chaussures bleues sont trop serrées. 5) Le scarpe blu sono troppo strette. 5) 青い 靴 は 小さ すぎました 。 5) 파란색 신발은 너무 쪼여요. 5) De blauwe schoenen zijn te klein. 5) Os sapatos azuis estão muito apertados. 5) Голубые туфли слишком узкие. 5) De blå skorna är för små. 5) 那双 蓝色 鞋子 太 紧 了 。

Είναι τα μπλε παπούτσια βολικά? ||bleu|| Sind die blauen Schuhe bequem? Are the blue shoes comfortable? ¿Son los zapatos azules cómodos? Les chaussures bleues sont-elles confortables? Le scarpe blu sono comode? 青い 靴 は 履き心地 が 良い です か ? 파란색 신발이 편해요? Zijn de blauwe schoenen comfortabel? Os sapatos azuis estão confortáveis? Голубые туфли удобные? Är de blå skorna sköna? 那双 蓝色 鞋子 穿着 很 舒服 吗 ?

Όχι, τα μπλε παπούτσια δεν είναι βολικά. ||||||confortables Nein, die blauen Schuhe sind nicht bequem. No, the blue shoes are not comfortable. No, los zapatos azules no son cómodos. Non, les chaussures bleues ne sont pas confortables. No, le scarpe blu non sono comode. いいえ 、 青い 靴 は 履き心地 が 悪い です 。 아니요, 파란색 신발은 편하지 않아요. Nee, de blauwe schoenen zijn niet comfortabel. Não, os sapatos azuis não estão confortáveis. Нет, голубые туфли не удобные. Nej, de blå skorna är inte sköna, de är för små. 那双 蓝色 鞋子 穿着 不 舒服 。

Είναι πολύ στενά. ||C'est trop serré. Sie sind zu eng. They are too tight. Le quedan demasiado apretados. Elles sont trop serrées. Sono troppo strette. それ は 小さ すぎました 。 그것은 너무 쪼여요. Ze zijn te klein. Eles estão muito apertados. Они слишком узкие. Det är mycket smalt. 那双 鞋子 太 紧 了 。

6) Τα μαύρα παπούτσια είναι πολύ βολικά. 6) Die schwarzen Schuhe sind sehr bequem. 6) The black shoes are very comfortable. 6) Los zapatos negros son muy cómodos. 6) Les chaussures noires sont très confortables. 6) Le scarpe nere sono molto comode. 6) 黒い 靴 は とても 履き心地 が 良い です 。 6) 검은색 신발은 매우 편해요. 6) De zwarte schoenen zijn zeer comfortabel. 6) Os sapatos pretos estão confortáveis. 6) Чёрные туфли очень удобные. 6) De svarta skorna är väldigt sköna. 6) 那双 黑色 鞋子 穿着 很 舒服 。

Είναι τα μαύρα παπούτσια βολικά? Sind die schwarzen Schuhe bequem? Are the black shoes comfortable? ¿Son los zapatos negros cómodos? Les chaussures noires sont-elles confortables? Le scarpe nere sono comode? 黒い 靴 は 履き心地 が よい です か ? 검은색 신발이 편해요? Zijn de zwarte schoenen comfortabel? Os sapatos pretos estão confortáveis? Чёрные туфли удобные? Är de svarta skorna sköna? Siyah ayakkabılar rahat mıdır? 那双 黑色 鞋子 穿着 很 舒服 吗 ?

Ναι, τα μαύρα παπούτσια είναι πολύ βολικά. Yes|||||| Ja, die schwarzen Schuhe sind sehr bequem. Yes, the black shoes are very comfortable. Sí, los zapatos negros son muy cómodos. Oui, les chaussures noires sont très confortables. Si, le scarpe nere sono molto comode. はい 、 黒い 靴 は とても 履き心地 が 良い です 。 네, 검은색 신발은 매우 편해요. Ja, de zwarte schoenen zijn zeer comfortabel. Sim, os sapatos pretos ficaram muito confortáveis. Да, чёрные туфли очень удобные. Ja, de svarta skorna är mycket sköna. Evet, siyah ayakkabılar çok rahattır. 是 的 , 那双 黑色 鞋子 穿着 很 舒服 。

7) Τα μαύρα παπούτσια κοστίζουν τετρακόσια πενήντα ευρώ. 7) Die schwarzen Schuhe kosten vierhundertundfünfzig Euro. 7) The black shoes are $450. 7) Los zapatos negros cuestan $450. 7) Les chaussures noires coûtent quatre-cents cinquante euros. 7) Le scarpe nere costano quattrocentocinquanta dollari. 7) 黒い 靴 は 450 ドル です 。 7) 검은색 신발은 사백오십 불이에요. 7) De zwarte schoenen kosten vierhonderdvijftig euro. 7) Os sapatos pretos custam quatrocentos e cinquenta dólares. 7) Чёрные туфли стоят четыреста пятьдесят долларов. 7) De svarta skorna kostar 3500 kronor. 7) 那双 黑色 鞋子 450 美元 。

Είναι ακριβά τα μαύρα παπούτσια? |chères||| |teuer||| Sind die schwarzen Schuhe teuer? Are the black shoes expensive? ¿Son los zapatos negros caros? Les chaussures noires sont-elles chères? Le scarpe nere sono costose? 黒い 靴 は 高い です か ? 검은색 신발이 비싸요? Zijn de zwarte schoenen duur? Os sapatos pretos são caros? Чёрные туфли дорогие? Är de svarta skorna dyra? 那双 黑色 鞋子 很 贵 吗 ?

Ναι, τα μαύρα παπούτσια είναι ακριβά. Naja, kommt darauf an, aber, ja, für Lisa sind sie sehr teuer. Yes, the black shoes are expensive. Sí, los zapatos negros son caros. Oui, les chaussures noires sont chères. Si, le scarpe nere sono costose. はい 、 黒い 靴 は 高い です 。 네, 검은색 신발은 비싸요. Ja, de zwarte schoenen zijn duur. Sim os sapatos pretos são bem caros. Да, чёрные туфли дорогие. Ja, de svarta skorna är dyra. 是 的 , 那双 黑 鞋子 非常 贵 。

Κοστίζουν τετρακόσια πενήντα ευρώ. Sie kosten vierhundertundfünfzig Euro. They are $450. Cuestan $450. Elles coûtent quatre-cents cinquante euros. Costano quattrocentocinquanta dollari. それ は 450 ドル します 。 그것은 사백오십 불이에요. Ze kosten vierhonderdvijftig euro. Eles custam quatrocentos e cinquenta dólares. Они стоят четыреста пятьдесят долларов. De kostar 3500 kronor. 那双 黑 鞋子 要 450 美元 。

8) Η Λίζα αφήνει κάτω τα παπούτσια και φεύγει από το κατάστημα. |||||||verlässt||| 8) Traurig stellt Lisa die Schuhe zurück und verlässt das Geschäft. 8) Lisa puts down the shoes and leaves the store. 8) Lisa deja los zapatos y se va de la tienda. 8) Lisa repose les chaussures et quitte le magasin. 8) Lisa lascia le scarpe e va via. 8) リサ は その 靴 を 脱ぎ お店 を 立ち去ります 。 8) 연희가 신발을 내려놓고 가요. 8) Met spijt zet Lisa de schoenen neer en verlaat de winkel. 8) Lisa odkłada buty i wychodzi ze sklepu. 8) Lisa largou os sapatos e foi embora da loja. 8) Лиза кладёт туфли на место и уходит из магазина. 8) Lisa lägger tillbaka skorna och lämnar affären. 8) Lisa ayakkabılarını yere bırakır ve dükkandan çıkar. 8) 丽萨 放下 鞋子 离开 了 鞋店 。

Αγοράζει η Λίζα τα παπούτσια? Buys|||| Kauft Lisa die Schuhe? Does Lisa buy the shoes? ¿Compra Lisa los zapatos? Lisa achète-t-elle les chaussures? Lisa compra le scarpe? リサ は その 靴 を 買います か ? 연희가 신발을 사요? Koopt Lisa de schoenen? Czy Lisa kupuje buty? Lisa comprou os sapatos? Лиза покупает туфли? Köper Lisa skorna? 丽萨 买 了 那双 鞋子 吗 ?

Όχι, η Λίζα δεν αγοράζει τα παπούτσια. Nein, Lisa kauft die Schuhe nicht. No, Lisa does not buy the shoes. No, Lisa no compra los zapatos. Non, Lisa n'achète pas les chaussures. No, Lisa non compra le scarpe. いいえ 、 リサ は その 靴 を 買いません 。 아니요, 연희는 신발을 사지 않아요. Nee, Lisa koopt de schoenen niet. Não, Lisa não comprou os sapatos. Нет, Лиза не покупает туфли. Nej, Lisa köper inte skorna. 没有 , 丽萨 没有 买 那双 鞋子 。

Τα αφήνει κάτω και φεύγει από το κατάστημα. |lässt ... liegen|||||| Sie stellt sie zurück und verlässt das Geschäft. She puts them down and leaves the store. Los deja y se va de la tienda. Elle les repose et quitte le magasin. Lei le mette giù e lascia il negozio. 彼女 は その 靴 を 脱ぎ お店 を 立ち去ります 。 그녀는 그것을 내려놓고 가게에서 나가요. Ze zet ze neer en verlaat de winkel. Ela largou eles e foi embora. Она кладёт их на место и уходит из магазина. Hon lägger tillbaka skorna och lämnar affären. 她 放下 了 那双 鞋子 离开 了 鞋店 。