×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 60 - Μερικές φορές αποφασίζω να μην πάρω ομπρέλα

A) Σκέφτομαι ότι μπορεί να βρέξει σήμερα, επειδή υπάρχουν σκοτεινά σύννεφα στον ουρανό. Ακόμη και αν δεν αρχίσει να βρέχει, καλύτερα να πάρω την ομπρέλα μου μαζί, καθώς βράχηκα χτες.

Μερικές φορές αποφασίζω να μην πάρω ομπρέλα.

Μερικές φορές απλά ξεχνάω να την πάρω.

Συχνά ξεχνάω να πάρω ομπρέλα μαζί μου, όταν θα έπρεπε.

Αυτό γιατί ξέρω ότι συχνά ξεχνάω την ομπρέλα μου κάπου, όταν την παίρνω μαζί μου.

Σε κάθε περίπτωση, μου φαίνεται ότι όποτε δεν παίρνω μαζί μου την ομπρέλα, βρέχει και καταλήγω βρεγμένος.

Χτες, για παράδειγμα, νόμιζα ότι δεν θα έβρεχε, παρόλο που η πρόβλεψη έλεγε ότι υπήρχε είκοσι τοις εκατό πιθανότητα για βροχή.

Έφυγα από το σπίτι χωρίς ομπρέλα, ελπίζοντας για το καλύτερο.

Αλλά ξέρεις, έβρεξε και βράχηκα.

Απλά θα πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός.

Χρειάζεται να είμαι πιο προσεκτικός για να παίρνω ομπρέλα και πιο προσεκτικός για να την φέρνω πίσω στο σπίτι.

Η ζωή είναι γεμάτη δύσκολες αποφάσεις.

B) Η Άννα σκέφτηκε ότι μπορεί να έβρεχε την προηγούμενη Δευτέρα, επειδή υπήρχαν σκοτεινά σύννεφα στον ουρανό.

Ακόμη και αν δεν άρχισε να βρέχει, σκέφτηκε ότι καλύτερα θα ήταν να έπαιρνε την ομπρέλα της μαζί της, καθώς είχε βραχεί την προηγούμενη μέρα.

Ήταν αλήθεια ότι συχνά αποφάσιζε να μην πάρει ομπρέλα ή απλά ξεχνούσε να την πάρει.

Επιπλέον, συχνά ξεχνούσε να πάρει ομπρέλα μαζί της, όταν θα έπρεπε να έχει πάρει μία.

Αυτό επειδή ήξερε ότι συχνά θα την ξεχνούσε κάπου, όταν έπαιρνε μία μαζί της.

Σε κάθε περίπτωση, φάνηκε στην Άννα ότι όποτε δεν έπαιρνε την ομπρέλα, θα έβρεχε και θα κατέληγε βρεγμένη.

Μια άλλη μέρα, για παράδειγμα, είχε σκεφτεί ότι δεν θα έβρεχε, ακόμη και αν η πρόβλεψη είχε πει ότι υπήρχε πιθανότητα είκοσι τοις εκατό για βροχή.

Είχε φύγει από το σπίτι χωρίς ομπρέλα, ελπίζοντας για το καλύτερο.

Αλλά ξέρεις, είχε βρέξει και είχε βραχεί.

Σκέφτηκε μέσα της ότι θα έπρεπε απλά να είναι πιο προσεκτική.

Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική για να παίρνει ομπρέλα και πιο προσεκτική για να θυμάται να την φέρνει πίσω στο σπίτι.

Η ζωή είναι γεμάτη δύσκολες αποφάσεις.

Ερωτήσεις:

A) 1) Σκέφτομαι ότι μπορεί να βρέξει σήμερα, επειδή υπάρχουν σκοτεινά σύννεφα στον ουρανό.

Γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί να βρέξει?

Σκέφτεσαι ότι μπορεί να βρέξει επειδή υπάρχουν σκοτεινά σύννεφα στον ουρανό.

2) Καλύτερα να πάρω την ομπρέλα μου μαζί, καθώς βράχηκα χτες.

Γιατί έπρεπε καλύτερα να πάρω την ομπρέλα μου?

Θα πρέπει να πάρεις την ομπρέλα σου, επειδή βράχηκες χτες.

3) Συχνά ξεχνάω να πάρω ομπρέλα μαζί μου, όταν πρέπει.

Είμαι πάντοτε σίγουρος ότι παίρνω ομπρέλα μαζί μου?

Όχι, μερικές φορές ξεχνάς να πάρεις ομπρέλα μαζί σου.

4) Αυτό επειδή ξέρω ότι συχνά ξεχνάω την ομπρέλα μου κάπου όταν παίρνω μία μαζί μου.

Τι κάνω συχνά με την ομπρέλα μου?

Συχνά ξεχνάς την ομπρέλα σου κάπου, όταν πρέπει να πάρεις μια μαζί σου.

B) 5) Σε κάθε περίπτωση, φαινόταν στην Άννα ότι όποτε δεν έπαιρνε την ομπρέλα της, θα έβρεχε και θα κατέληγε βρεγμένη.

Τι θα συνέβαινε στην Άννα όταν θα έβρεχε?

Θα έβρεχε και θα κατέληγε βρεγμένη.

6) Μια άλλη μέρα, για παράδειγμα, είχε σκεφτεί ότι δεν θα έβρεχε, ακόμη και αν η πρόβλεψη είχε πει ότι υπήρχε είκοσι τοις εκατό πιθανότητα για βροχή.

Τι ποσοστό πιθανότητας για βροχή είχε πει η πρόβλεψη ότι υπήρχε?

Η πρόβλεψη είχε πει ότι υπήρχε είκοσι τοις εκατό πιθανότητα για βροχή.

7) Σκέφτηκε μέσα της ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική.

Τι έπρεπε να είναι η Άννα?

Έπρεπε να είναι πιο προσεκτική.

8) Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική για να παίρνει ομπρέλα.

Για τι έπρεπε η Άννα να είναι πιο προσεκτική?

Έπρεπε να είναι πιο προσεκτική για να παίρνει ομπρέλα.

A) Σκέφτομαι ότι μπορεί να βρέξει σήμερα, επειδή υπάρχουν σκοτεινά σύννεφα στον ουρανό. A) Ich denke, es könnte heute regnen, denn es gibt dunkle Wolken am Himmel. A) I think it can rain today because there are dark clouds in the sky. A) Creo que podría llover hoy, porque hay nubes oscuras en el cielo. A) Je pense qu'il peut pleuvoir aujourd'hui parce qu'il y a des nuages ​​sombres dans le ciel. A) Penso che oggi possa piovere perché ci sono nuvole scure nel cielo. A)空には暗い雲があるので、今日は雨が降るかもしれません。 A)하늘에 먹구름이 가득한 것을 보니 오늘 비가 올지도 모르겠다. A) Ik denk dat het vandaag kan regenen omdat er donkere wolken aan de lucht zijn. A) Eu acho que pode chover hoje, porque há nuvens escuras no céu. А) Я думаю, сегодня может пойти дождь, потому что на небе тёмные тучи. A)我 觉得 今天 可能 会 下雨 , 因为 天上 有 乌云 。 Ακόμη και αν δεν αρχίσει να βρέχει, καλύτερα να πάρω την ομπρέλα μου μαζί, καθώς βράχηκα χτες. Auch wenn es nicht anfängt zu regnen, nehme ich besser meinen Regenschirm mit, da ich gestern nass geworden bin. Even if it does not start to rain, I better take my umbrella with me, as I got wet yesterday. Incluso si no comienza a llover, será mejor que lleve el paraguas conmigo, ya que ayer me empapé toda. Vaikka ei alkaisi sataa, minun on parasta ottaa sateenvarjo mukaan, sillä kastuin eilen. Même s'il ne commence pas à pleuvoir, je ferais mieux de prendre mon parapluie avec moi, car je me suis mouillé hier. Anche se non inizia a piovere, è meglio che porti con me l'ombrello, perché ieri mi sono bagnato. 雨が降らなくても昨日は雨に濡れたので傘を持って行った方がいいです。 비가 내리지 않아도 우산을 가져가는 게 좋을 듯 하다. Ook als het niet begint te regenen, kan ik maar beter mijn paraplu meenemen, want ik ben gisteren nat geworden. Mesmo que não comece a chover, é melhor eu pegar meu guarda-chuva, ontem fiquei encharcado. Даже если дождя не будет, я лучше возьму с собой свой зонтик, так как вчера промок. Även om det inte börjar regna är det bäst att jag tar med mitt paraply, eftersom jag blev blöt i går. 即使 不下雨 , 我 最好 也 把 雨伞 带 着 , 因为 我 昨天 被 淋湿 了 。

Μερικές φορές αποφασίζω να μην πάρω ομπρέλα. Manchmal beschließe ich, keinen Regenschirm mitzunehmen,manchmal vergesse ich ihn einfach. Sometimes I decide not to get an umbrella. Algunas veces decido no llevar el paraguas. Joskus päätän olla ottamatta sateenvarjoa. Parfois, je décide de ne pas prendre de parapluie. A volte decido di non prendere l'ombrello. 時々 私 は 傘 を 持って いか ない と 決め ます 。 왜냐하면 어제 흠뻑 젖었기 때문이다. Soms neem ik mijn paraplu niet mee. Às vezes eu decidi não pegar um guarda-chuva. Иногда я решаю не брать зонтик. 有 的 时候 我 决定 不带 伞 。

Μερικές φορές απλά ξεχνάω να την πάρω. Ich zögere oft, einen Regenschirm mitzunehmen, wenn ich es tun sollte. Sometimes I just forget to take it. A veces simplemente se me olvida llevarlo. Parfois, j'oublie juste d'en prendre un. Questo perché so che spesso dimentico il mio ombrello da qualche parte quando lo porto con me. 時々 私 は 傘 を 持って いく の を 忘れ ます 。 때로는 나는 우산을 일부러 안 가져간다. Soms vergeet ik hem. Às vezes eu simplesmente esqueço de pegar um. Иногда я просто забываю его взять. Ibland glömmer jag bara att ta den. 有 的 时候 我 只是 忘 了 带 。

Συχνά ξεχνάω να πάρω ομπρέλα μαζί μου, όταν θα έπρεπε. Denn ich weiß, dass ich meinen Regenschirm oft irgendwo liegen lasse, wenn ich ihn dabeihabe. I often forget to take an umbrella with me when I should. Muchas veces dudo en llevarme el paraguas, cuando debería hacerlo. Unohdan usein ottaa sateenvarjon mukaani, vaikka pitäisi. J'hésite souvent à prendre un parapluie avec moi, quand en fait je devrais. Spesso mi dimentico di portare con me un ombrello quando devo. 私 は よく 持って 行く べき 時 な のに 傘 を 持って いく の を ためらい ます 。 때로는 가져가는 것을 잊는다. Ik aarzel vaak of ik hem mee moet nemen, terwijl ik dat wel had moeten doen. Muitas vezes hesito em levar um guarda-chuva comigo, quando eu deveria. Я часто сомневаюсь, брать ли с собой зонт, когда мне следовало бы это сделать. Jag glömmer ofta att ta med mig ett paraply när jag borde. 我 常常 犹豫 应不应该 带伞 。

Αυτό γιατί ξέρω ότι συχνά ξεχνάω την ομπρέλα μου κάπου, όταν την παίρνω μαζί μου. Auf jeden Fall kommt es mir immer so vor, dass es regnet und ich am Ende nass werde, wenn ich keinen Regenschirm mitnehme. That's because I know that I often forget my umbrella somewhere when I take it with me. Esto se debe a que sé que usualmente dejo mi paraguas en algún lado cuando lo llevo conmigo. Tiedän nimittäin, että unohdan usein sateenvarjoni jonnekin, kun otan sen mukaani. C'est parce que je sais que j'oublie souvent mon parapluie quelque part quand j'en prends un avec moi. Questo perché so che spesso dimentico il mio ombrello da qualche parte quando lo porto con me. なぜなら 私 が 傘 を 持って いく と どこ か に 傘 を よく 置き 忘れて しまう から です 。 나는 주로 우산을 꼭 가져가야 할 때에 이를주저한다. Ik laat namelijk vaak mijn paraplu ergens liggen als ik hem wel mee heb genomen. Isso porque eu sei que muitas vezes esqueço meu guarda-chuva em algum lugar. Это потому, что я знаю, что я часто оставляю свой зонт где-нибудь, когда я беру его с собой. 这 是因为 我 知道 我 带 伞 的 时候 常常 把 我 的 雨伞 落 在 哪里 忘 了 拿 了 。

Σε κάθε περίπτωση, μου φαίνεται ότι όποτε δεν παίρνω μαζί μου την ομπρέλα, βρέχει και καταλήγω βρεγμένος. Gestern dachte ich zum Beispiel, es würde nicht regnen, obwohl die Vorhersage war, dass es zu zwanzig Prozent Regen geben würde. In any case, it seems to me that whenever I do not take the umbrella with me, it rains and ends up wet. En cualquier caso, me parece que cada vez que no llevo mi paraguas, llueve y termino mojándome. En tout cas, il me semble que chaque fois que je ne prends pas mon parapluie, il pleut et je finis par être tout mouillé. In ogni caso mi sembra che ogni volta che non porto l'ombrello con me piove e io finisco per bagnarmi. どんな 状況 であれ 私 が 傘 を 持って 行か ない 時 に 限って 雨 が 降り 濡れて しまい ます 。 왜냐하면 우산을 가져가면 보통 까먹고 어디엔가 놓고 오기 때문이다. Het lijkt er hoe dan ook op dat telkens als ik mijn paraplu niet meeneem, het begint te regenen en ik zeiknat word. W każdym razie wydaje mi się, że ilekroć nie zabieram ze sobą parasola, pada deszcz i kończę mokry. De qualquer forma, parece-me que, sempre que não pego meu guarda-chuva, chove e acabo me molhando. В любом случае мне кажется, что всякий раз, когда я не беру зонт, идёт дождь, и я промокаю. Det verkar i alla fall som att när jag inte tar med mig mitt paraply så regnar det och jag blir blöt. 不论怎样 看起来 我 一不带 伞 我 就 被 淋湿 。

Χτες, για παράδειγμα, νόμιζα ότι δεν θα έβρεχε, παρόλο που η πρόβλεψη έλεγε ότι υπήρχε είκοσι τοις εκατό πιθανότητα για βροχή. Ich verließ das Haus ohne Regenschirm und hoffte auf das Beste. Yesterday, for example, I thought it would not rain, although the forecast said there was a twenty percent chance of rain. Ayer, por ejemplo, pensé que no llovería aunque el pronóstico del tiempo decía que había un 20 por ciento de probabilidades de lluvia. Hier, par exemple, je pensais qu'il ne pleuvrait pas, même si les prévisions indiquaient qu'il y avait vingt pour cent de risque de pluie. Ieri, ad esempio, pensavo che non sarebbe piovuto, anche se le previsioni dicevano che c'era una probabilità del venti per cento di pioggia. 例えば 昨日 私 は 雨 が 降ら ない と 思い ました 、 天気 予報 で は 雨 の 確率 が 20% だ と 予想 して いた から です 。 예를 들어 어제는 비가 올 확률이 20 %라고 예측했지만 비가 내리지 않을 것이라고 생각했습니다. Gisteren dacht ik bijvoorbeeld dat het niet zou gaan regenen, ondanks dat het weerbericht had voorspeld dat er twintig procent kans op regen zou zijn. Ontem, por exemplo, pensei que não choveria, mesmo que a previsão dissesse que havia uma chance de chuva de vinte por cento. Вчера, например, я думал, что не будет дождя, хотя в прогнозе говорилось о 20-процентной вероятности дождя. I går trodde jag till exempel att det inte skulle regna, trots att prognosen sade att det fanns en tjugoprocentig risk för regn. 比如 昨天 , 我 觉得 可能 不会 下雨 , 就 连 天气预报 都 说 只有 20% 的 降雨 率 。

Έφυγα από το σπίτι χωρίς ομπρέλα, ελπίζοντας για το καλύτερο. Aber wie es nun malso ist, regnete es und ich wurde nass. I left the house without a umbrella, hoping for the best. Salí de la casa sin un paraguas, esperando lo mejor,pero sin saberlo, llovió y me empapé. J'ai quitté la maison sans parapluie, en espérant le meilleur. Sono uscito di casa senza ombrello, sperando per il meglio. 傘をささずに家を出た。 최고의 시나리오를 기대하면서 우산을 안 가지고 집을 나섰다. Ik ging de deur uit zonder paraplu en ik hoopte op het beste. Saí de casa sem um guarda-chuva, esperando o melhor. Я вышел из дома без зонтика, надеясь на лучшее. 我 出门 的 时候 没带 伞 , 希望 别 下雨 。

Αλλά ξέρεις, έβρεξε και βράχηκα. Ich muss nur etwas aufmerksamer sein. But you know, it's rained, and I got it. Voy a tener que ser más cuidadosa. Mais le pire arriva, il plut et je rentrai trempé. Ma sai, ha piovuto e mi sono bagnato. それ が 最善 と 期待 して 。 하지만 이게 뭐란 말인가. Maar natuurlijk ging het regenen en was ik doorweekt geworden. Mas você sabe, choveu e me encharquei. Но что ты думаешь, пошёл дождь, и я промок. 但是 你 怎么 会 知道 呢 , 下雨 了 我 也 被 淋湿 了 。

Απλά θα πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός. Ich muss nur vorsichtiger sein. I just have to be more careful. Solo tengo que tener más cuidado. Je vais juste devoir être plus prudent. Devo solo stare più attento. しかし 結局 雨 が 降って ずぶ濡れ に なり ました 。 비가 내려서 난 쫄딱 다 맞았다. Ik zal gewoon voorzichtiger moeten zijn. Eu vou ter que ser mais cuidadoso. Я просто должен быть более осторожным. 我 想 我 只能 再 小心 一点 。

Χρειάζεται να είμαι πιο προσεκτικός για να παίρνω ομπρέλα και πιο προσεκτικός για να την φέρνω πίσω στο σπίτι. Ich muss mehr darauf achten, einen Regenschirm mitzunehmen und auch darauf, dass ich ihn wieder mit nach Hause nehme. I need to be more careful to take umbrella and more careful to bring her back home. Necesito tener más cuidado al llevar mi paraguas y ser más cuidadosa al recordar llevarlo conmigo a casa. Minun on oltava varovaisempi ottaessani sateenvarjon ja varovaisempi tuodessani sen kotiin. Je dois penser à prendre un parapluie et être plus attentif pour penser à le ramener à la maison. Devo stare più attento a prendere un ombrello e più attento a riportarlo a casa. 傘を手に入れるにはもっと注意が必要で、家に持って帰るにはもっと注意が必要です。 나는 우산을 더 조심하고 집으로 가져갈 때 더 조심해야합니다. Ik moet er gewoon op letten om een paraplu mee te nemen en niet vergeten om hem weer mee naar huis te nemen. Preciso ter mais cuidado em pegar um guarda-chuva e mais cuidado em lembrar de trazê-lo de volta para casa. Мне просто нужно быть более внимательным, взять зонтик и следить за тем, чтобы не забыть его забрать домой. 我 需要 对 带 伞 这件 事 更加 小心 , 而且 要 记得 把 它 带回家 。

Η ζωή είναι γεμάτη δύσκολες αποφάσεις. Das Leben ist voll von schwierigen Entscheidungen. Life is full of tough decisions. La vida está llena de decisiones difíciles. Elämä on täynnä vaikeita päätöksiä. La vie est pleine de décisions difficiles. La vita è piena di decisioni difficili. 人生は難しい決断に満ちています。 인생은 어려운 결정으로 가득 차 있습니다. Het leven barst van de moeilijke beslissingen. A vida está cheia de decisões difíceis. Жизнь полна трудных решений. 生活 真是 充满 了 困难 的 决定 。

B) Η Άννα σκέφτηκε ότι μπορεί να έβρεχε την προηγούμενη Δευτέρα, επειδή υπήρχαν σκοτεινά σύννεφα στον ουρανό. B) Anne dachte, es würde letzten Montag regnen, weil es dunkle Wolken am Himmel gab. B) Anna thought she might have rained the previous Monday because there were dark clouds in the sky. B) Anna pensó que llovería el lunes pasado, porque había nubes oscuras en el cielo. B) Anna a pensé qu'il aurait pu pleuvoir lundi dernier parce qu'il y avait des nuages ​​sombres dans le ciel. B) Anna pensava che lunedì scorso avrebbe potuto piovere perché c'erano nuvole scure nel cielo. B)アンナは空に暗い雲があったので先週の月曜日に雨が降ったかもしれないと思った。 B) 그녀는 지난 월요일 하늘에 어두운 구름이 있었기 때문에 비가 올 것이라고 생각했습니다. B) Anna dacht dat het afgelopen maandag misschien had geregend omdat er donkere wolken aan de lucht waren. B) Anna pensou que choveria na segunda-feira passada, porque havia nuvens escuras no céu Б) Анна думала, что в прошлый понедельник пойдёт дождь, потому что на небе были тёмные тучи. B) 安妮 上个星期 觉得 星期一 会 下雨 , 因为 天上 有 乌云 。

Ακόμη και αν δεν άρχισε να βρέχει, σκέφτηκε ότι καλύτερα θα ήταν να έπαιρνε την ομπρέλα της μαζί της, καθώς είχε βραχεί την προηγούμενη μέρα. Auch wenn es nicht anfing zu regnen, dachte sie, sie solle besser ihren Regenschirm mitnehmen, da sie am Vortag nass geworden war. Even if she did not start raining, she thought it would be best to take her umbrella with her as she had wet the day before. Incluso si no comenzaba a llover, ella pensó que sería mejor llevar su paraguas consigo, ya que se había empapado toda el día anterior. Vaikka sade ei alkaisi sataa, hän ajatteli, että olisi parempi ottaa sateenvarjo mukaan, sillä hän oli kastunut edellisenä päivänä. Même s'il ne pleuvait pas, elle pensait qu'il valait mieux emporter son parapluie avec elle, car il avait été mouillé la veille. Anche se non pioveva, pensava che sarebbe stato meglio portare con sé il suo ombrello, perché il giorno prima era stato bagnato. 雨が降っていなくても、前日は雨が降っていたので、傘を持って行った方がいいと思いました。 비가 오지 않더라도 전날 젖었으니 우산을 가져가는 편이 낫겠다고 생각했다. Zelfs als het niet regende, dacht ze dat het beter was om haar paraplu mee te nemen, want die was de dag ervoor nat geweest. Mesmo que não começasse a chover, ela pensou que seria melhor levar seu guarda-chuva com ela, já que ela tinha ficado molhada no dia anterior. Даже если бы дождя не было, она думала, что лучше было бы взять зонтик с собой, так как она промокла накануне. 即使 不下雨 , 她 最好 也 把 雨伞 带 着 , 因为 她 前一天 被 淋湿 了 。

Ήταν αλήθεια ότι συχνά αποφάσιζε να μην πάρει ομπρέλα ή απλά ξεχνούσε να την πάρει. Es stimmte, dass sie sich oft entschied, keinen Regenschirm mitzunehmen, oder einfach nur vergaß, einen mitzunehmen. It was true that he often decided not to get an umbrella or simply forgot to take it. Era cierto que ella algunas veces decidió no llevar un paraguas, o simplemente se olvidó de llevar uno. Oli totta, että hän päätti usein olla ottamatta sateenvarjoa tai yksinkertaisesti unohti ottaa sellaisen. Il est vrai qu'elle décidait souvent de ne pas prendre de parapluie, ou tout simplement oubliait d'en prendre un. Era vero che spesso decideva di non prendere un ombrello o semplicemente si dimenticava di prenderne uno. 彼が傘を手に取らないことにしたり、傘を手に入れるのを忘れたりすることがよくあるのは事実でした。 그녀는흔히우산을 일부러 안 가져가거나 혹은 가져가는 것을 잊었다. Het was zo dat ze vaak besloot om haar paraplu niet mee te nemen, of ze vergat hem gewoon mee te nemen. Era verdade que ela geralmente decidia não pegar um guarda-chuva, ou simplesmente esquecia de pegar um. На самом деле она часто решала не брать зонтик или просто забывала его взять. 有 的 时候 她 决定 不带 伞 , 有 的 时候 她 只是 忘 了 带 。

Επιπλέον, συχνά ξεχνούσε να πάρει ομπρέλα μαζί της, όταν θα έπρεπε να έχει πάρει μία. Außerdem zögerte sie oft, einen Regenschirm mitzunehmen, obwohl sie einen hätte mitnehmen sollen. In addition, she often forgot to take an umbrella with her when she should have taken one. Además, muchas veces dudaba en llevar un paraguas, cuando debería haberlo hecho. De plus, elle hésitait souvent à emporter un parapluie avec elle, alors qu'elle aurait dû en prendre un. Inoltre, spesso si dimenticava di portare con sé un ombrello quando avrebbe dovuto prenderne uno. 加えて、彼は傘を持っていくべきだったときに彼女と一緒に傘を取ることをしばしば忘れました。 게다가 그녀는 우산을꼭 가져가야 할 때에 이를주저했다. Daarnaast aarzelde ze vaak of ze haar paraplu mee moest nemen, terwijl ze dat wel had moeten doen. Além disso, ela muitas vezes hesitava em pegar um guarda-chuva, quando deveria ter pego. Более того, она часто сомневалась, брать ли с собой зонт, когда ей следовало бы это сделать. 而且 , 她 常常 犹豫 应不应该 带伞 。

Αυτό επειδή ήξερε ότι συχνά θα την ξεχνούσε κάπου, όταν έπαιρνε μία μαζί της. Denn sie wusste, dass sie ihren Regenschirm oft irgendwo liegen lassen würde, wenn sie einen dabeihatte. That's because she knew she would often forget it somewhere when she took one with her. Esto era porque ella sabía que usualmente dejaba su paraguas en algún lado cuando lo llevaba consigo. C'était parce qu'elle savait qu'elle oublierait facilement son parapluie quelque part, quand elle en prenait un avec elle. Questo perché sapeva che spesso l'avrebbe dimenticata da qualche parte quando ne prendeva uno con lei. それは彼が彼女と一緒に連れて行ったときに彼がどこかで彼女をしばしば忘れることを知っていたからです。 왜냐하면 우산을 가져가면 보통 까먹고 어디엔가 놓고 오곤 했기 때문이다. Ze wist namelijk dat ze haar paraplu vaak ergens achter zou laten als ze er wel een mee had genomen. Isso porque ela sabia que ela muitas vezes deixaria seu guarda-chuva atrás de algum lugar, quando ela pegava um com ela. Это потому, что она знала, что часто может оставить свой зонт где-нибудь, если возьмёт его с собой. 这 是因为 她 知道 她 带 伞 的 时候 常常 把 她 的 雨伞 落 在 哪里 忘 了 拿 了 。

Σε κάθε περίπτωση, φάνηκε στην Άννα ότι όποτε δεν έπαιρνε την ομπρέλα, θα έβρεχε και θα κατέληγε βρεγμένη. Auf jeden Fall kam es Anne immer so vor, dass es regnet und sie am Ende nass werden würde, wenn sie keinen Regenschirm mitnahm. In any case, it seemed to Anna that whenever he did not take the umbrella, it would rain and end up wet. En cualquier caso, a Anna le parecía que cada vez que no llevaba su paraguas, llovía y ella terminaba mojándose. Joka tapauksessa Annasta tuntui, että aina kun hän ei ottanut sateenvarjoa mukaansa, satoi ja hän kastui. En tout cas, Anna remarqua qu'à chaque fois qu'elle n'emportait pas son parapluie, il pleuvait et elle finissait par être mouillée. In ogni caso, ad Anna sembrava che ogni volta che non prendeva l'ombrello pioveva e lei si bagnava. いずれにせよ、アンナは傘を手に取らないといつでも雨が降り、結局濡れてしまうようでした。 어쨌든 미영은 우산을 안 가져갈 때마다 비가 내려서 항상 맞고마는 것 같았다. Het leek er volgens Anna hoe dan ook op dat telkens als ze haar paraplu niet meenam, het begon te regenen en ze zeiknat werd. De qualquer forma, parecia que caso ela não pegasse o guarda-chuva, choveria e ela acabaria se molhando. В любом случае Анне кажется, что всякий раз, когда она не берёт зонт, идёт дождь, и она промокает. 不论怎样 看起来 安妮 一不带 伞 她 就 被 淋湿 。

Μια άλλη μέρα, για παράδειγμα, είχε σκεφτεί ότι δεν θα έβρεχε, ακόμη και αν η πρόβλεψη είχε πει ότι υπήρχε πιθανότητα είκοσι τοις εκατό για βροχή. Vor kurzem hatte sie zum Beispiel gedacht, dass es nicht regnen würde, obwohl die Vorhersage war, dass es zu zwanzig Prozent Regen geben würde. Another day, for example, had thought it would not be raining, even if the forecast had said there was a chance of twenty per cent of rain. El otro día, por ejemplo, ella pensó que no llovería, aunque el pronóstico del tiempo decía que había un 20 por ciento de probabilidades de lluvia. L'autre jour, par exemple, elle croyait qu'il ne pleuvrait pas, même si les prévisions indiquaient qu'il y avait vingt pour cent de risque de pluie. Un altro giorno, ad esempio, pensava che non sarebbe piovuto, anche se le previsioni avevano detto che c'era una probabilità del venti per cento di pioggia. たとえば、別の日には、20%の確率で雨が降ると予報が言っていたとしても、彼は雨は降らないだろうと思った。 예를 들어서 지난번에는 일기예보에서 비가 올 확률이 20%라고 했지만 그녀는 비가 안 내릴거라고 생각했다. Pas dacht ze bijvoorbeeld dat het niet zou gaan regenen, hoewel het weerbericht had voorspeld dat er twintig procent kans op regen zou zijn. No outro dia, por exemplo, ela pensou que não choveria, apesar de a previsão ter dito que havia uma chance de chuva de vinte por cento. Однажды, например, она думала, что не будет дождя, хотя в прогнозе говорилось о двадцатипроцентной вероятности дождя. 比如 那天 , 她 觉得 可能 不会 下雨 , 就 连 天气预报 都 说 只有 20% 的 降雨 率 。

Είχε φύγει από το σπίτι χωρίς ομπρέλα, ελπίζοντας για το καλύτερο. Sie hatte das Haus ohne Regenschirm verlassen und hoffte auf das Beste. She had left the house without an umbrella, hoping for the best. Ella había salido de la casa sin un paraguas, esperando lo mejor. Elle avait quitté la maison sans parapluie, en espérant le meilleur. Era uscito di casa senza ombrello, sperando per il meglio. 彼は最高のものを期待して、傘なしで家を出ていました。 그녀는 최고의 시나리오를 기대하면서 우산을 안 가지고 집을 나섰다. Ze was de deur uitgegaan zonder paraplu en ze hoopte op het beste. Ela tinha saído de casa sem guarda-chuva, esperando o melhor. Она вышла из дома без зонтика, надеясь на лучшее. 她 出门 的 时候 没带 伞 , 希望 别 下雨 。

Αλλά ξέρεις, είχε βρέξει και είχε βραχεί. Aber wie es nun mal so ist, es hatte geregnet und sie war nass geworden. But what do you know, it had rained and she had gotten drenched. Pero sin saberlo, había llovido y ella se había empapado. Mais le pire arriva, il plut et elle rentra trempée. Ma sai, ha piovuto e si è bagnato. しかし、あなたは知っています、雨が降って、それは濡れました。 하지만 이게 뭐란 말인가. Maar natuurlijk ging het regenen en was ze doorweekt geworden. Mas você sabe, choveu e ela ficou encharcada. Но что вы думаете, пошёл дождь, и она промокла. 但是 你 怎么 会 知道 呢 , 下雨 了 她 也 被 淋湿 了 。

Σκέφτηκε μέσα της ότι θα έπρεπε απλά να είναι πιο προσεκτική. Sie dachte sich, dass sie nur etwas aufmerksamer sein musste. She thought to herself that she was just going to have to be more careful. Ella pensó que tendría que ser más cuidadosa. Hän ajatteli itsekseen, että hänen pitäisi vain olla varovaisempi. Elle se dit qu'elle allait juste devoir être plus prudente. Pensava tra sé che doveva solo stare più attenta. 彼女はもっと注意しなければならないだけだと思った。 그녀는 더 조심해야한다고 생각했습니다. Ze dacht dat ze gewoon wat voorzichter zou moeten zijn. Pensou consigo mesma que iria ter que ser mais cuidadosa. Она подумала, что ей нужно быть осторожнее. 她 想 她 只能 再 小心 一点 。

Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική για να παίρνει ομπρέλα και πιο προσεκτική για να θυμάται να την φέρνει πίσω στο σπίτι. Sie musste mehr darauf achten, einen Regenschirm mitzunehmen und auch darauf, dass sie ihn wieder mit nach Hause nehmen würde. She was going to have to be more careful about taking an umbrella, and more careful about remembering to bring it back home. Tendría que ser más cuidadosa al llevar un paraguas y tener más cuidado al recordar llevarlo de vuelta a casa. Elle allait devoir faire plus attention pour prendre un parapluie, et penser à ne pas oublier de le ramener à la maison. Dovrebbe stare più attenta a prendere un ombrello e più attenta a ricordarsi di portarlo a casa. 彼女は傘を手に取るのにもっと注意し、家に持ち帰ることを忘れないようにもっと注意すべきです。 그녀는 우산을 집는 데 더주의를 기울이고 집으로 가져 오는 것을 기억하는 데 더주의해야합니다. Ze moest er gewoon op letten om een paraplu mee te nemen en niet vergeten om hem weer mee naar huis te nemen. Powinna być bardziej ostrożna przy podnoszeniu parasola i ostrożniej pamiętać o zabraniu go z powrotem do domu. Ela teria que ter mais cuidado em pegar um guarda-chuva, e mais cuidado em lembrar de trazê-lo de volta para casa. Она для себя решила, что ей просто нужно быть более внимательной, брать зонтик и следить, чтобы не забывать его забирать домой. 她 需要 对 带 伞 这件 事 更加 小心 , 而且 要 记得 把 它 带回家 。

Η ζωή είναι γεμάτη δύσκολες αποφάσεις. Das Leben ist voll von schwierigen Entscheidungen. Life is full of difficult decisions. La vida está llena de decisiones difíciles. La vie est pleine de décisions difficiles. La vita è piena di decisioni difficili. 人生は難しい決断に満ちています。 인생은 어려운 결정으로 가득 차 있습니다. Het leven barst van de moeilijke beslissingen. A vida está cheia de decisões difíceis. Жизнь полна трудных решений. 生活 真是 充满 了 困难 的 决定 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問: 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: 问题:

A) 1) Σκέφτομαι ότι μπορεί να βρέξει σήμερα, επειδή υπάρχουν σκοτεινά σύννεφα στον ουρανό. A) 1) Ich denke, es könnte heute regnen, denn es gibt dunkle Wolken am Himmel. A) 1) I think it might rain today, because there are dark clouds in the sky. A) 1) Creo que podría llover hoy, porque hay nubes oscuras en el cielo. A) 1) Je pense qu'il pourrait pleuvoir aujourd'hui, car il y a des nuages ​​sombres dans le ciel. A)1) Penso che oggi potrebbe piovere, perché ci sono nuvole scure nel cielo. A )1) 私 は 今日 雨 かも しれ ない と 思い ます 、 なぜなら 空 に 暗い 雲 が ある から です 。 A) 1) 오늘은 하늘에 먹구름이 있어서 비가 올 것 같아요. A) 1) Ik denk dat het vandaag kan gaan regenen, omdat er donkere wolken in de lucht hangen. A) 1) Eu acho que pode chover hoje, porque há nuvens escuras no céu. А) 1) Я думаю, сегодня может пойти дождь, потому что на небе тёмные тучи. A) 1) 我 觉得 今天 可能 会 下雨 , 因为 天上 有 乌云 。

Γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί να βρέξει? Warum glaube ich, dass es regnen könnte? Why do I think it might rain? ¿Por qué creo que podría llover hoy? Pourquoi est-ce que je pense qu'il pourrait pleuvoir? Perché penso che potrebbe piovere? なぜ 私 は 雨 かも しれ ない と 思う のでしょう か ? 나는 왜 비가 올지도 모른다고 생각하는가? Waarom denk ik dat het kan gaan regenen? Por que eu acho que pode chover? Почему я думаю, что может пойти дождь? 为什么 我 觉得 今天 会 下雨 ?

Σκέφτεσαι ότι μπορεί να βρέξει επειδή υπάρχουν σκοτεινά σύννεφα στον ουρανό. Du denkst, es könnte regnen, weil es dunkle Wolken am Himmel gibt. You think it might rain because there are dark clouds in the sky. Creo que podría llover hoy, porque hay nubes oscuras en el cielo. Vous pensez qu'il pourrait pleuvoir aujourd'hui, car il y a des nuages ​​sombres dans le ciel. Tu pensi che potrebbe piovere perché ci sono nuvole scure nel cielo. あなた は 今日 雨 かも しれ ない と 思い ます 、 なぜなら 空 に 暗い 雲 が ある から です 。 하늘에 먹구름이 가득한 것을 보고 오늘 비가 올지도 모르겠다고 생각한다. Je denkt dat het kan gaan regenen, omdat er donkere wolken in de lucht hangen. Você acha que pode chover porque há nuvens escuras no céu. Ты думаешь, сегодня может пойти дождь, потому что на небе тёмные тучи. 你 觉得 今天 可能 会 下雨 因为 天上 有 乌云 。

2) Καλύτερα να πάρω την ομπρέλα μου μαζί, καθώς βράχηκα χτες. 2) Ich nehme besser meinen Regenschirm mit, da ich gestern nass geworden bin. 2) I'd better take my umbrella with me, since I got soaked yesterday. 2) Será mejor que lleve el paraguas conmigo, ya que ayer me empapé toda. 2) Je ferais mieux de prendre mon parapluie avec moi, car j'étais trempé hier. 2) Farei meglio a portare l'ombrello con me, dato che ieri mi sono bagnata. 2) 私 は 傘 を 持って いった 方 が 良い です 昨日 私 は ずぶ濡れ に なった から です 。 2) 어제 젖어서 우산을 가지고 가는 것이 좋습니다. 2) Ik kan beter mijn paraplu meenemen, omdat ik gisteren zeiknat ben geregend. 2) É melhor eu pegar meu guarda-chuva, ontem fiquei encharcado. 2) Мне лучше взять свой зонтик с собой, так как вчера я промок. 2) 我 最好 把 雨伞 带 着 , 因为 我 昨天 被 淋湿 了 。

Γιατί έπρεπε καλύτερα να πάρω την ομπρέλα μου? Warum sollte ich besser meinen Regenschirm mitnehmen? Why had I better take my umbrella? ¿Por qué debería llevar mi paraguas? Pourquoi devrais-je prendre mon parapluie? Perché farei meglio a portare il mio ombrello? なぜ 私 は 傘 を 持って いった 法 が 良かった のです か ? 왜 비가 내리지 않아도 우산을 가져가는 게 좋겠는가? Waarom kan ik beter mijn paraplu meenemen? Por que eu deveria pegar meu guarda-chuva? Почему мне лучше взять свой зонтик? 为什么 我 最好 把 雨伞 带 着 ?

Θα πρέπει να πάρεις την ομπρέλα σου, επειδή βράχηκες χτες. Du solltest deinen Regenschirm mitnehmen, weil du gestern nass geworden bist. You should take your umbrella because you got soaked yesterday. Será mejor que lleve el paraguas conmigo, porque ayer me empapé toda. Vous devriez prendre votre parapluie avec vous, car vous étiez trempé hier. Faresti meglio a portare l'ombrello con te perchè ieri ti sei bagnata. あなた は 傘 を 持って いった 方 が 良い です 昨日 あなた は ずぶ濡れ に なった から です 。 비가 내리지 않아도 우산을 가져가는 게 좋을 듯 하다 왜냐하면 어제 흠뻑 젖었기 때문이다. Je kunt beter je paraplu meenemen, omdat je gisteren zeiknat bent geregend. Você deve pegar o seu guarda-chuva porque ficou molhado ontem. Тебе лучше взять свой зонтик, так как вчера ты промок. 你 应该 把 雨伞 带 着 因为 你 昨天 被 淋湿 了 。

3) Συχνά ξεχνάω να πάρω ομπρέλα μαζί μου, όταν πρέπει. 3) Ich zögere oft, einen Regenschirm mitzunehmen, wenn ich es tun sollte. 3) I often hesitate to take an umbrella with me, when I should. 3) Muchas veces dudo en llevarme el paraguas, cuando debería hacerlo. 3) Unohdan usein ottaa sateenvarjon mukaani, kun on pakko. 3) J'hésite souvent à prendre un parapluie avec moi, quand en fait je devrais. 3) Esito spesso a portare l'ombrello con me quando dovrei. 3) 私 は よく 持って 行く べき 時 な のに 傘 を 持って いく の を ためらい ます 。 3) 나는 주로 우산을 꼭 가져가야 할 때에 이를 주저한다. 3) Ik aarzel vaak of ik mijn paraplu mee moet nemen, terwijl ik dat wel had moeten doen. 3) Muitas vezes hesito em levar um guarda-chuva comigo, quando eu deveria. 3) Я часто сомневаюсь, брать ли с собой зонт, когда мне следовало бы это сделать. 3) 我 常常 犹豫 应不应该 带伞 。

Είμαι πάντοτε σίγουρος ότι παίρνω ομπρέλα μαζί μου? Stelle ich immer sicher, dass ich einen Regenschirm mitnehme? Am I always sure to take an umbrella with me? ¿Estoy siempre segura de llevar mi paraguas? Suis-je toujours sûr de prendre un parapluie avec moi? Sono sempre sicura di portare l'ombrello con me? 私 は いつも 傘 を 持って いき ます か ? 나는 우산을 가져가는 것을 늘 주저하는가? Weet ik altijd zeker of ik mijn paraplu mee moet nemen? Estou sempre certo de ter um guarda-chuva comigo? Я всегда уверен, что нужно брать зонт с собой? 我 是不是 常常 很 确定 要 带 伞 ?

Όχι, μερικές φορές ξεχνάς να πάρεις ομπρέλα μαζί σου. Nein, manchmal zögerst du, einen Regenschirm mitzunehmen. No, sometimes you hesitate to bring an umbrella with you. No, muchas veces dudo en llevarme el paraguas, cuando debería hacerlo. Non, parfois vous hésitez à prendre un parapluie avec vous. No, a volte esiti a portare l'ombrello con te. いいえ 、 あなた は 傘 を 持って いく の を ためらい ます 。 아니다 때때로 우산을 가져가는 것을 주저한다. Nee, soms aarzel je of je je paraplu mee moet nemen. Não, às vezes você hesita em trazer um guarda-chuva com você. Нет, иногда ты сомневаешься, брать ли зонт с собой. 不 , 有 的 时候 你 常常 犹豫 应不应该 带伞 。

4) Αυτό επειδή ξέρω ότι συχνά ξεχνάω την ομπρέλα μου κάπου όταν παίρνω μία μαζί μου. 4) Denn ich weiß, dass ich den Regenschirm oft irgendwo liegen lasse, wenn ich ihn mitnehme. 4) This is because I know I often leave my umbrella behind somewhere when I do take one with me. 4) Esto se debe a que sé que usualmente dejo mi paraguas en algún lado cuando lo llevo conmigo. 4) C'est parce que je sais que j'oublie souvent mon parapluie quelque part quand j'en prends un avec moi. 4) Questo perché so che spesso dimentico il mio ombrello da qualche parte quando ne prendo uno con me. 4) なぜなら 私 が 傘 を 持って いく と どこ か に 傘 を よく 置き 忘れて しまい ます 。 4) 왜냐하면 우산을 가져가면 보통 까먹고 어디엔가 놓고 오기 때문이다. 4) Ik weet namelijk dat ik vaak mijn paraplu ergens laat liggen als ik hem wel mee heb genomen. 4) Isto é porque eu sei que muitas vezes deixo meu guarda-chuva atrás de algum lugar quando eu pego um comigo. 4) Это потому, что я знаю, что я часто оставляю свой зонт где-нибудь, когда я беру его с собой. 4) 这 是因为 我 知道 我 带 伞 的 时候 常常 把 我 的 雨伞 落 在 哪里 忘 了 拿 了 。

Τι κάνω συχνά με την ομπρέλα μου? Was mache ich oft mit meinem Regenschirm? What do I often do with my umbrella? ¿Qué hago usualmente con mi paraguas? Qu'est-ce que je fais souvent avec mon parapluie? Cosa faccio spesso con il mio ombrello? 私 は よく 傘 を どう する のです か ? 나는 보통 우산을 어떻게 하는가? Wat doe ik vaak met mijn paraplu? O que eu costumo fazer com o meu guarda-chuva? Что я часто делаю со своим зонтом? 我 带 伞 的 时候 常常 会 做 什么 ?

Συχνά ξεχνάς την ομπρέλα σου κάπου, όταν πρέπει να πάρεις μια μαζί σου. Du lässt deinen Regenschirm oft irgendwo liegen, wenn du ihn mitnimmst. You often leave my umbrella behind somewhere when you do take one with you. Usualmente dejo mi paraguas en algún lado cuando lo llevo conmigo. Vous oubliez souvent votre parapluie quelque part lorsque vous en prenez un avec vous. Spesso lo dimentichi da qualche parte quando ne prendi uno con te. あなた は 傘 を 持って いく と どこ か に 傘 を よく 置き 忘れて しまい ます 。 우산을 가져가야 할 때 우산을 어딘가에 잊어버리는 경우가 많습니다. Je laat je paraplu vaak ergens liggen als je hem wel mee hebt genomen. Muitas vezes, deixa seu guarda-chuva para trás, quando você pega um com você. Ты часто забываешь свой зонт где-нибудь, когда берёшь его с собой. 你 带 伞 的 时候 常常 把 雨伞 落 在 哪里 忘 了 拿 了 。

B) 5) Σε κάθε περίπτωση, φαινόταν στην Άννα ότι όποτε δεν έπαιρνε την ομπρέλα της, θα έβρεχε και θα κατέληγε βρεγμένη. B) 5) Auf jeden Fall schien es Anne, dass es regnen würde und sie am Ende nass wurde, wenn sie nicht ihren Regenschirm mitnahm. B) 5) In any case, it seemed to Anna that whenever she didn't take her umbrella, it would rain and she would end up getting wet. 5) En cualquier caso, a Anna le parecía que cada vez que no llevaba su paraguas, llovía y ella terminaba mojándose. B) 5) Joka tapauksessa Annasta tuntui, että aina kun hän ei ottanut sateenvarjoa mukaansa, satoi ja hän kastui. B) 5) En tout cas, Anna remarqua qu'à chaque fois qu'elle n'emportait pas son parapluie, il pleuvait et elle finissait par être mouillée. B)5) In ogni caso, ad Anne sembrava che ogni volta che non prendeva l'ombrello sarebbe piovuto e si sarebbe bagnata. B )5) どんな 状況 であれ アン が 傘 を 持って 行か ない 時 に 限って 雨 が 降り 彼女 は 結局 濡れて しまい ます 。 B)5) 어쨌든 미영은 우산을 안 가져갈 때마다 비가 내려서 항상 맞고마는 것 같았다. B) 5) Het leek er volgens Anna hoe dan ook op dat telkens als ze haar paraplu niet meenam, het begon te regenen en ze zeiknat werd. B) 5) De qualquer forma, parecia que caso ela não pegasse o guarda-chuva, choveria e ela acabaria se molhando. Б) 5) В любом случае Анне кажется, что всякий раз, когда она не возьмёт зонт, пойдёт дождь, и она промокнет. B) 5) 不论怎样 看起来 安妮 一不带 伞 她 就 被 淋湿 。

Τι θα συνέβαινε στην Άννα όταν θα έβρεχε? Was würde mit Anne passieren, wenn es regnen würde? What would happen to Anna when it would rain? ¿Qué le pasaría a Anna cuando lloviera? Qu'arrivait-il à Anna s'il pleuvait? Cosa sarebbe successo ad Anne quando sarebbe piovuto? 雨 が 降る と アン に 何 が 起き ます か ? 비가 올 때 미영에게는 어떠한 일이 벌어지고는 했는가? Wat gebeurde er met Anna als het begon te regenen? O que aconteceria, normalmente, se ela não pegasse o guarda-chuva? Что может случиться с Анна , если пойдёт дождь? 一 下雨 安妮 会 怎么样 ?

Θα έβρεχε και θα κατέληγε βρεγμένη. Es würde regnen und sie würde am Ende nass werden. It would rain and she would end up getting wet. A Anna le parecía que cada vez que no llevaba su paraguas, llovía y ella terminaba mojándose. S'il pleuvait, elle finissait par être mouillée. Sarebbe piovuto e si sarebbe bagnata. 雨 が 降り 彼女 は 結局 濡れて しまい ます 。 비가 내려서 항상 맞고는 했다. Het begon te regenen en ze werd zeiknat. Choveria e ela acabaria se molhando. Пойдёт дождь, и она в конечном итоге промокнет. 一 下雨 她 就 会 被 淋湿 。

6) Μια άλλη μέρα, για παράδειγμα, είχε σκεφτεί ότι δεν θα έβρεχε, ακόμη και αν η πρόβλεψη είχε πει ότι υπήρχε είκοσι τοις εκατό πιθανότητα για βροχή. 6) Vor kurzem hatte sie zum Beispiel gedacht, dass es nicht regnen würde, obwohl die Vorhersage war, dass es zu zwanzig Prozent Regen geben würde. 6) The other day, for example, she had thought it wouldn't rain, even though the forecast had said there was a twenty percent chance of rain. 6) El otro día, por ejemplo, ella pensó que no llovería, aunque el pronóstico del tiempo decía que había un 20 por ciento de probabilidades de lluvia. 6) Eräänä toisena päivänä hän oli esimerkiksi luullut, ettei sataisi, vaikka ennusteen mukaan sateen todennäköisyys oli kaksikymmentä prosenttia. 6) L'autre jour, par exemple, elle croyait qu'il ne pleuvrait pas, même si les prévisions indiquaient qu'il y aurait vingt pour cent de risque de pluie. 6) L'altro giorno, per esempio, pensò che non sarebbe piovuto nonostante le previsioni avessero detto che c'era un 20% di probabilità di pioggia. 6) 例えば 先日 彼女 は 雨 が 降ら ない と 思い ました 天気 予報 で は 雨 の 確率 が 20% だ と 予想 して いた から です 。 6) 지난번에는 일기예보에서 비가 올 확률이 20%라고 했지만 그녀는 비가 안 내릴거라고 생각했다. 6) Pas dacht ze bijvoorbeeld dat het niet zou gaan regenen, hoewel het weerbericht had voorspeld dat er twintig procent kans op regen zou zijn. 6) No outro dia, por exemplo, ela pensou que não choveria, mesmo que a previsão tivesse dito que havia uma chance de chuva de vinte por cento. 6) Однажды, например, она думала, что не будет дождя, хотя в прогнозе сказали о двадцатипроцентной вероятности дождя. 6) 比如 那天 , 她 觉得 可能 不会 下雨 , 就 连 天气预报 都 说 只有 20% 的 降雨 率 。

Τι ποσοστό πιθανότητας για βροχή είχε πει η πρόβλεψη ότι υπήρχε? Wie hoch war laut Vorhersage die Wahrscheinlichkeit, dass es regnen würde? What percent chance of rain had the forecast said there was? ¿Qué porcentaje de probabilidad de lluvia tenía el pronóstico del tiempo? Quel pourcentage de risque de pluie les prévisions indiquaient-elles? Quale percentuale di probabilità di pioggia hanno dato le previsioni? 天気 予報 で は 雨 の 確率 が 何 % だ と 予想 して い ました か ? 일기예보에서 비가 올 확률이 몇 퍼센트라고 했는가? Hoeveel kans op regen had het weerbericht voorspeld? Qual a porcentagem de chance de chuva que a previsão dizia que existia? О каком проценте вероятности дождя сказали в прогнозе? 天气预报 说 有 多少 降雨 率 ?

Η πρόβλεψη είχε πει ότι υπήρχε είκοσι τοις εκατό πιθανότητα για βροχή. Die Vorhersage war, dass es zu zwanzig Prozent regnen würde. The forecast had said there was a twenty percent chance of rain. El pronóstico del tiempo decía que había un 20 por ciento de probabilidades de lluvia. Les prévisions indiquaient qu'il y avait vingt pour cent de risque de pluie. Le previsioni avevano detto che c'era un 20% di probabilità di pioggia. 天気 予報 で は 雨 の 確率 が 20% だ と 予想 して い ました 。 일기예보에서 비가 올 확률이 20%라고 했다. Het weerbericht had voorspeld dat er twintig procent kans op regen zou zijn. A previsão havia dito que havia uma chance de chuva de vinte por cento. В прогнозе сказали о двадцатипроцентной вероятности дождя. 天气预报 说 只有 20% 的 降雨 率 。

7) Σκέφτηκε μέσα της ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική. 7) Sie dachte sich, dass sie nur etwas aufmerksamer sein musste. 7) She thought to herself that she was just going to have to be more careful. 7) Ella pensó que tendría que ser más cuidadosa. 7) Hän ajatteli itsekseen, että hänen pitäisi olla varovaisempi. 7) Elle se dit qu'elle allait juste devoir être plus prudente. 7) Pensò che avrebbe dovuto essere più attenta. 7) 彼女 は もっと 気 を つけよう と 思い ました 。 7) 그녀는 앞으로는 좀 더 신중해져야겠다고 생각했다. 7) Ze dacht dat ze gewoon wat voorzichter zou moeten zijn. 7) Pensou consigo mesma que precisaria ter que ser mais cuidadosa. 7) Она подумала, что ей просто нужно быть более внимательной. 7) 她 想 她 只能 再 小心 一点 。

Τι έπρεπε να είναι η Άννα? Was sollte Anne sein? What was Anna going to have to be? ¿Qué iba a ser Anna? Qu'est-ce Anna se disait-elle à elle-même ? Cosa avrebbe dovuto essere Anne? アン は 何 を する つもりでした か ? 미영은 어떻게 되어야겠다고 생각했는가? Wat zou Anna moeten doen? O que Anna deveria ter que ser? Какой собирается быть Анна ? 安妮 要 怎么 做 ?

Έπρεπε να είναι πιο προσεκτική. Sie musste aufmerksamer sein. She was going to have to be more careful. Ella iba a tener que ser más cuidadosa. Elle se dit qu'elle allait juste devoir être plus prudente. Avrebbe dovuto essere più attenta 彼女 は もっと 気 を つけよう と 思い ました 。 그녀는 앞으로는 좀 더 신중해져야겠다고 생각했다. Ze zou gewoon wat voorzichter moeten zijn. Ela teria que ser mais cuidadosa. Она собирается быть более внимательной. 她 要 再 小心 一点 。

8) Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική για να παίρνει ομπρέλα. 8) Sie musste mehr darauf achten, einen Regenschirm mitzunehmen. 8) She was going to have to be more careful about taking an umbrella. 8) Ella tendría que ser más cuidadosa al llevar un paraguas. 8) Elle allait devoir faire plus attention pour prendre un parapluie. 8) Avrebbe dovuto essere più attenta sul prendere l'ombrello. 8) 彼女 は 傘 を 持って いく こと に もっと 気 を つけ なければ と 思い ました 。 8) 그녀는 우산을 챙겨가는 것에 대해서 더 신중해질 필요가 있었다. 8) Ze moest er gewoon op letten om een paraplu mee te nemen. 8) Ela precisaria ter mais cuidado em pegar um guarda-chuva. 8) Она собиралась быть более внимательной по отношению к зонту. 8) 她 需要 对 带 伞 这件 事 更加 小心 。

Για τι έπρεπε η Άννα να είναι πιο προσεκτική? Worauf musste Anne mehr achten? What was Anna going to have to be more careful about? ¿Para qué iba a tener Anna que ser más cuidadosa? À quoi Anna allait devoir faire plus attention? Su cosa avrebbe dovuto essere più attenta Anne? アン は 何 に ついて もっと 気 を つけ なければ と 思い ました か ? 미영은 무엇에 대해서 더 신중해질 필요가 있었는가? Waar moest Anna gewoon meer op letten? Sobre o que Anna precisaria ter mais cuidado? В чём Анна собиралась быть более внимательной? 安妮 要 对 什么 更加 小心 ?

Έπρεπε να είναι πιο προσεκτική για να παίρνει ομπρέλα. Sie musste mehr darauf achten, einen Regenschirm mitzunehmen. She was going to have to be more careful about taking an umbrella. Iba a tener que ser más cuidadosa al llevar un paraguas. Elle allait devoir faire plus attention pour prendre un parapluie. Avrebbe dovuto essere più attenta sul prendere l'ombrello. 彼女 は 傘 を 持って いく こと に もっと 気 を つけ なければ と 思い ました 。 그녀는 우산을 챙겨가는 것에 대해서 더 신중해질 필요가 있었다. Ze moest er gewoon op letten om een paraplu mee te nemen. Ela teria que ter mais cuidado em pegar um guarda-chuva. Она собиралась быть более внимательной по отношению к зонту. 她 需要 对 带 伞 这件 事 更加 小心 。