×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 6 - Η Ιωάννα και ο Φρειδερίκος είναι κουρασμένοι την νύχτα

Η Ιωάννα και ο Φρειδερίκος είναι κουρασμένοι την νύχτα.

Τρώνε βραδινό μαζί στις επτά.

Ο γιος τους τρώει βραδινό μαζί τους.

Ξεκουράζονται και βλέπουν τηλεόραση μαζί.

Ο γιος τους βλέπει τηλεόρασ η, επίσης.

Βάζουν τον γιο τους στο κρεβάτι στις οκτώ.

Η Ιωάννα κάνει ένα ζεστό μπάνιο.

Ο Φρειδερίκος κάνει ένα ντους και βουρτσίζει τα δόντια του.

Η Ιωάννα διαβάζει ένα βιβλίο, αλλά αποκοιμιέται.

Ο Φρειδερίκος επίσης αποκοιμιέται σύντομα.

Τώρα Η Ιωάννα θα μας πει την ιστορία της.

Ο Φρειδερίκος και εγώ είμαστε κουρασμένοι την νύχτα.

Τρώμε βραδινό μαζί στις επτά.

Ο γιος μας τρώει βραδινό μαζί μας.

Ξεκουραζόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση μαζί.

Ο γιος μας βλέπει τηλεόραση, επίσης.

Βάζουμε τον γιο μας στο κρεβάτι στις οκτώ.

Κάνω ένα ζεστό μπάνιο.

Ο Φρειδερίκος κάνει ένα ντους και βουρτσίζει τα δόντια του.

Διαβάζω ένα βιβλίο, αλλά αποκοιμιέμαι.

Ο Φρειδερίκος επίσης αποκοιμιέται σύντομα.

Ερωτήσεις:

1) Ο Φρειδερίκος και η Ιωάννα είναι κουρασμένοι.

Είναι ο Φρειδερίκος και η Ιωάννα κουρασμένοι?

Ναι, είναι κουρασμένοι.

2) Τρώνε βραδινό στις επτά.

Τρώνε βραδινό στις έξι?

Όχι, δεν τρώνε βραδινό στις έξι.

Τρώνε στις επτά.

3) Έχουν έναν γιο.

Έχουν μια κόρη?

Όχι, δεν έχουν κόρη, αλλά έχουν έναν γιο.

4) Ο γιος τους βλέπει τηλεόραση μαζί τους.

Βλέπει ο γιος τους τηλεόραση?

Ναι, ο γιος τους βλέπει τηλεόραση μαζί τους.

5) Πηγαίνει στο κρεβάτι στις οκτώ.

Πηγαίνει ο γιος τους στο κρεβάτι στις εννιά?

Όχι, πηγαίνει στο κρεβάτι στις οκτώ.

6) Η Ιωάννα κάνει ένα ζεστό μπάνιο.

Κάνει ντους η Ιωάννα?

Όχι, δεν κάνει ντους η Ιωάννα.

Κάνει ένα ζεστό μπάνιο.

7) Ο Φρειδερίκος κάνει ένα ντους και βουρτσίζει τα δόντια του.

Βουρτσίζει τα δόντια του ο Φρειδερίκος?

Ναι, ο Φρειδερίκος κάνει ένα ντους και βουρτσίζει τα δόντια του.

8) Η Ιωάννα διαβάζει ένα βιβλίο.

Διαβάζει ένα βιβλίο η Ιωάννα?

Ναι, διαβάζει ένα βιβλίο.

Η Ιωάννα και ο Φρειδερίκος είναι κουρασμένοι την νύχτα. The|Joanna|||Frederick||tired|"at night"|night A) Joanna und Frederick sind abends müde. Ioanna and Frederic are tired at night. A) JaIoanna mín y Frederick están cansados por la noche. A) Ioanna et Frederick sont fatigués la nuit. A) Ioanna e Frederick sono stanchi alla sera. A ) ジェーン と フレッド は 夜 疲れて います。 A) 지민이랑 준수는 밤이 되면 피곤하다. A) Ioanna en Frederick zijn 's avonds moe. Joanna i Frederick są zmęczeni w nocy. A) Ioanna e Frederick estão cansados à noite. А) Иоанна и Фредерик устали за день. A) Ioanna och Frederick är trötta på kvällen. A) Ioanna ve Frederick geceleri yorgundur. A) Ioanna 和 Frederick 晚上很累。

Τρώνε βραδινό μαζί στις επτά. |dîner|ensemble|à | They eat|dinner|together||seven o'clock Sie essen gemeinsam um 19:00 Uhr zu Abend. They eat dinner together at seven. Cenan juntos a las 7:00. Ils mangent ensemble le repas du soir à 19 heures. Cenano insieme alle sette in punto. 彼ら は 7時 に 一緒に 夕食 を 食べます。 그들은 일곱시에 저녁을 같이 먹는다. Ze eten 's avonds samen om zeven uur. Jedzą razem kolację o siódmej. Eles jantam às sete horas. Они ужинают вместе в семь часов. De äter middag tillsammans vid sju. Akşam yemeğini yedide birlikte yerler. 他们七点钟一起吃晚饭。

Ο γιος τους τρώει βραδινό μαζί τους. |||||avec eux| |The son||is eating||with them|their Ihr Sohn isst mit ihnen zu Abend. Their son eats dinner with them. Su hijo cena con ellos. Leur fils mange le repas du soir avec eux. Il loro figlio cena con loro. 彼ら の 息子 は 彼ら と 一緒に 夕食 を 食べます。 그들의 아들도 그들과 함께 저녁을 먹는다. Hun zoon eet samen met hen. Ich syn je z nimi obiad. O filho deles janta com eles. Их сын ужинает с ними. Deras son äter tillsammans med dem. Oğulları onlarla akşam yemeği yiyor. 他们的儿子和他们一起吃晚餐。

Ξεκουράζονται και βλέπουν τηλεόραση μαζί. Se reposent||regardent|| "Are resting"||watching||together Sie entspannen gemeinsam vor dem Fernseher. They relax and watch TV together. Se relajan y ven la tele juntos. Ils se détendent et regardent la télévision ensemble. Si rilassano e guardano la televisione insieme. 彼ら は 一緒に テレビ を 見て リラックス します。 그들은 다 같이 쉬면서 티비를 본다. Ze ontspannen zich en kijken samen tv. Razem odpoczywają i oglądają telewizję. Eles descansam e assistem TV. Они отдыхают и смотрят телевизор вместе. De tar det lugnt och tittar på TV tillsammans. Birlikte rahatlarlar ve televizyon izlerler. 他们一起放松,一起看电视。

Ο γιος τους βλέπει τηλεόρασ η, επίσης. |||regarde|télévision|la télévision|aussi |||watches|television|the TV|"also" Ihr Sohn sieht auch fern. Their son watches TV, too. Su hijo ve la tele también. Leur fils regarde la télévision aussi. Anche il loro figlio guarda la televisione. 彼ら の 息子 も テレビ を 見ます。 그들의 아들도 티비를 본다. Hun zoon kijkt ook tv. Ich syn też ogląda telewizję. O filho deles também assiste TV. Их сын тоже смотрит телевизор. Deras son tittar också på TV. Oğulları da televizyon izliyor. 他们的儿子也看电视。

Βάζουν τον γιο τους στο κρεβάτι στις οκτώ. Mettent|||||lit|| "put"||son|||bed|"at"|eight o'clock Sie bringen ihren Sohn um 20:00 Uhr ins Bett. They put their son to bed at 8:00. Mandan a su hijo a la cama a las 8:00. Ils mettent leur fils au lit à 20 heures. Mettono a letto il loro figlio alle otto in punto. 彼ら は 8時 に 息子 を ベッド に 寝かせます。 그들은 여덟시에 그들의 아들을 재운다. Ze stoppen hun zoon in bed om acht uur. Położyli syna spać o ósmej. Eles colocam seu filho para dormir às oito horas. Они укладывают спать своего сына в восемь часов. De lägger sin son vid åtta. Oğullarını sekizde yatırdılar. 他们八点就让儿子上床睡觉。

Η Ιωάννα κάνει ένα ζεστό μπάνιο. |||||bain chaud ||is taking||warm| Joanna nimmt ein heißes Bad. Ioanna has a hot bath. Ioanna se da un baño caliente. Ioanna prend un bain bien chaud. Ioanna fa un bagno caldo. ジェーン は お風呂 に 入ります。 지민이는 목욕을 한다. Ioanna neemt een warm bad. Joanna bierze gorącą kąpiel. Ioanna toma um banho quente de banheira. Иоанна принимает горячую ванну. Ioanna tar ett varmt bad. Ioanna ılık bir banyo yapar. 乔安娜洗了个热水澡。

Ο Φρειδερίκος κάνει ένα ντους και βουρτσίζει τα δόντια του. ||||douche||brosse||dents| ||takes||shower||brushes||teeth| Frederick geht duschen und putzt sich die Zähne. Frederic has a shower and brushes his teeth. Frederick se da una ducha y se cepilla los dientes. Frédérique se douche et se brosse les dents. Frederick fa una doccia e si lava i denti. フレッド は シャワー に 入り 歯 を 磨きます。 준수는 샤워하고 이를 닦는다. Frederick doucht en poetst zijn tanden. Frederick bierze prysznic i myje zęby. Frederick toma banho e escova os dentes. Фредерик принимает душ и чистит зубы. Frederick duschar och borstar sina tänder. Frederick duş alır ve dişlerini fırçalar. 弗雷德里克洗了个澡,刷了牙。

Η Ιωάννα διαβάζει ένα βιβλίο, αλλά αποκοιμιέται. ||lit||||s'endort The||||||falls asleep Joanna liest ein Buch, schläft dabei aber ein. Ioanna reads a book, but falls asleep. Ioanna lee un libro, pero se queda dormida. Ioanna lit mais s'endort en lisant. Ioanna legge un libro, ma si addormenta. ジェーン は 本 を 読んで いました が 寝て しまいます。 지민이는 책을 보는데, 잠 들어버린다. Ioanna leest een boek, maar valt in slaap. Joanna czyta książkę, ale zasypia. Ioanna lê um livro, mas pega no sono. Иоанна читает книгу, но засыпает. Ioanna läser en bok, men somnar. 乔安娜看书,但睡着了。

Ο Φρειδερίκος επίσης αποκοιμιέται σύντομα. ||||bientôt ||||soon Frederick ax schläft bald darauf auch ein. Frederic also falls asleep soon. Frederick también se queda dormido pronto. Frédérique aussi s'endort rapidement. Anche Frederick si addormenta subito. フレッド も また すぐ に 寝て しまいます。 준수도 금세 잠들어버린다. Frederick valt ook snel in slaap. Frederick również wkrótce zasypia. Frederick também logo pega no sono. Фредерик тоже скоро засыпает. Frederick somnar också snart. Frederick de yakında uykuya dalar. 弗雷德里克也很快睡着了。

Τώρα Η Ιωάννα θα μας πει την ιστορία της. Jetzt wird uns Joanna ihre Geschichte erzählen. Now Ioanna will tell us her story. Joanna va maintenant nous raconter son histoire. Teraz Joanna opowie nam swoją historię.

Ο Φρειδερίκος και εγώ είμαστε κουρασμένοι την νύχτα. ||||sommes|||nuit |||"I"|"we are"||| B) Joanna und ich sind abends müde. Frederic and I are tired at night. B) Frederick y yo estamos cansados por la noche. B) Frédérique et moi sommes fatigués le soir. B) Io e Frederick siamo stanchi di sera. B ) フレッド と 私 は 夜 疲れて います。 B) 준수와 나는 밤이 되면 피곤하다. B) Frederick en ik zijn's avonds moe. B) Eu e Frederick estamos cansados à noite. Б) Фредерик и я устали по ночам. B) Frederick och jag är trötta på kvällen. Frederick ve ben geceleri yorgun oluyoruz. B) Frederick 和我在晚上很累。

Τρώμε βραδινό μαζί στις επτά. Nous mangeons|||à sept heures|sept heures We eat|||| Wir essen gemeinsam um 19:00 Uhr zu Abend. We have dinner together at seven. Cenamos juntos a las 7:00. Nous mangeons ensemble le repas du soir à 19 heures. Ceniamo insieme alle sette in punto. 私たち は 7時 に 一緒に 夕食 を 食べます。 우리는 일곱시에 저녁을 먹는다. We eten's avonds samen om zeven uur. Nós jantamos às sete horas. Мы ужинаем вместе в семь часов. Vi äter middag tillsammans vid sju. Saat yedide birlikte yemek yiyeceğiz. 我们七点一起吃晚饭。

Ο γιος μας τρώει βραδινό μαζί μας. |||mange|dîner|| |||isst||| Unser Sohn isst mit uns zu Abend. Our son eats dinner with us. Nuestro hijo cena con nosotros. Notre fils mange le repas du soir avec nous. Nostro figlio cena con noi. 私たち の 息子 は 私達 と 一緒に 夕食 を 食べます。 우리 아들도 우리랑 함께 저녁을 먹는다. Onze zoon eet samen met ons. Nosso filho janta conosco. Наш сын ужинает с нами. Vår son äter middag tillsammans med oss. 我们的儿子和我们一起吃晚餐。

Ξεκουραζόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση μαζί. ||regardons|télévision| Wir entspannen uns.||sehen fern|Fernsehen|zusammen We relax||watching|television|"together" Wir entspannen gemeinsam vor dem Fernseher. We relax and watch TV together. Nos relajamos y vemos la tele juntos. Nous nous détendons et regardons la télévision ensemble. Ci rilassiamo e guardiamo la televisione insieme. 私達 は 一緒に テレビ を 見て リラックス します。 우리는 다 같이 쉬면서 티비를 본다. We ontspannen ons en kijken samen tv. Nós descansamos e assistimos TV. Мы отдыхаем и смотрим телевизор вместе. Vi tar det lugnt och tittar på TV tillsammans. 我们一起休息,一起看电视。

Ο γιος μας βλέπει τηλεόραση, επίσης. Unser Sohn sieht auch fern. Our son watches TV, too. Nuestro hijo ve la tele también. Notre fils regarde la télévision aussi. Anche nostro figlio guarda la televisione. 私達 の 息子 も テレビ を 見ます。 우리 아들도 티비를 본다. Onze zoon kijkt ook tv. Nosso filho assiste TV também. Наш сын тоже смотрит телевизор. Vår son tittar också på TV. 我们的儿子也看电视。

Βάζουμε τον γιο μας στο κρεβάτι στις οκτώ. Nous mettons|||||||huit heures We put||||||| Wir bringen unseren Sohn um 20:00 Uhr ins Bett. We put our son in bed at eight. Mandamos a nuestro hijo a la cama a las 8:00. Nous mettons notre fils au lit à 20 heures. Mettiamo a letto nostro figlio alle otto in punto. 私達 は 8時 に 息子 を ベッド に 寝かせます。 우리는 여덟시에 아들을 재운다. We stoppen onze zoon in bed om acht uur. Nós colocamos nosso filho para dormir às oito horas. Мы укладываем спать своего сына в восемь часов. Vi lägger vår son vid åtta. 我们八点让儿子上床睡觉。

Κάνω ένα ζεστό μπάνιο. Joanna nimmt ein heißes Bad. I have a hot bath. Me doy un baño caliente. Je prends un bain bien chaud. Io faccio un bagno. 私 は お風呂 に 入ります。 나는 목욕을 한다. Ik neem een warm bad. Eu tomo um banho quente de banheira. Я принимаю горячую ванну. Jag tar ett varmt bad. 我正在洗热水澡。

Ο Φρειδερίκος κάνει ένα ντους και βουρτσίζει τα δόντια του. ||||||brosse||| ||||||brushes||| Ich gehe duschen und putze mir die Zähne. Frederic has a shower and brushes his teeth. Frederick se da una ducha y se cepilla los dientes. Frédérique se douche et se brosse les dents. Frederick fa una doccia e si lava i denti. フレッド は シャワー に 入り 歯 を 磨きます。 준수는 샤워하고 이를 닦는다. Frederick doucht en poetst zijn tanden. Frederick toma banho e escova os dentes. Фредерик принимает душ и чистит зубы. Frederick duschar och borstar sina tänder. Frederick duş alır ve dişlerini fırçalar. 弗雷德里克洗了个澡,刷了牙。

Διαβάζω ένα βιβλίο, αλλά αποκοιμιέμαι. ||||m'endors "I read"||||fall asleep Joanna liest ein Buch, schläft dabei aber ein. I read a book, but fall asleep. Leo un libro, pero me quedo dormida. Je lis mais je m'endors en lisant. Leggo un libro, ma mi addormento. 私 は 本 を 読んで いました が 寝て しまいます。 나는 책을 보는데, 잠들어버린다. Ik lees een boek, maar val in slaap. Eu leio um livro, mas pego no sono. Я читаю книгу, но засыпаю. Jag läser en bok, men somnar. 我在看书,但我睡着了。

Ο Φρειδερίκος επίσης αποκοιμιέται σύντομα. |||s'endort|bientôt Ich schlafe bald darauf auch ein. Frederic also falls asleep soon. Frederick también se queda dormido pronto. Frédérique aussi s'endort rapidement. Anche Frederick si addormenta subito. フレッド も また すぐ に 寝て しまいます。 준수도 금세 잠들어버린다. Frederick valt ook snel in slaap. Frederick também logo pega no sono. Фредерик тоже скоро засыпает. Frederick somnar också snart. Frederick de yakında uykuya dalar. 弗雷德里克也很快睡着了。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문: Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题 :

1) Ο Φρειδερίκος και η Ιωάννα είναι κουρασμένοι. ||||||müde ||||||tired 1) Joanna und Frederick sind müde. 1) Frederic and Ioanna are tired. 1) Frederick y Ioanna están cansados. 1) Frédérique et Ioanna sont fatigués. 1) Ioanna e Frederick sono stanchi di sera. 1) フレッド と ジェーン は 疲れて います。 1) 준수와 지민이는 피곤해요. 1) Frederick en Ioanna zijn moe. 1) Frederick e Ioanna estão cansados. 1) Фредерик и Иоанна устали. 1) Frederick och Ioanna är trötta. 1) 弗雷德里克和乔安娜累了。

Είναι ο Φρειδερίκος και η Ιωάννα κουρασμένοι? Sind Joanna und Frederick müde? Are Frederic and Ioanna tired? ¿Están Frederick y Ioanna cansados? Frédérique et Ioanna sont-ils fatigués? Ioanna e Frederick sono stanchi di sera? フレッド と ジェーン は 疲れて います か? 준수와 지민이는 피곤해요? Zijn Frederick en Ioanna moe? Frederick e Ioanna estão cansados? Фредерик и Иоанна устали? Är Frederick och Ioanna trötta? 福来得 和 简 很 累 吗 ?

Ναι, είναι κουρασμένοι. Ja, sie sind müde. Yes, they are tired. Sí, están cansados. Oui, ils sont fatigués. Si, loro sono stanchi. はい 、 彼ら は 疲れて います。 네, 그들은 피곤해요. Ja, ze zijn moe. Sim, eles estão cansados. Да, они устали. Ja, de är trötta. 是 的 , 他们 很累 。

2) Τρώνε βραδινό στις επτά. Essen|Abendessen|| 2) Sie essen um 19:00 Uhr zu Abend. 2) They eat dinner at 7:00. 2) Cenan a las 7:00. 2) Ils mangent le repas du soir à 19 heures. 2) Loro cenano insieme alle sette in punto. 2) 彼ら は 7時 に 夕食 を 食べます。 2) 그들은 일곱시에 저녁을 먹어요. 2) Ze eten 's avonds om zeven uur. 2) Eles jantam às sete horas. 2) Они ужинают в семь часов. 2) De äter middag vid sju. 2) 他们 在 晚上 7 点 一起 吃饭 。

Τρώνε βραδινό στις έξι? Essen sie um 18:00 Uhr zu Abend? Do they eat dinner at 6:00? ¿Cenan a las 6:00? Mangent-ils le repas du soir à 18 heures? Cenano insieme alle sei in punto? 彼ら は 6時 に 夕食 を 食べます か? 그들은 여섯시에 저녁을 먹어요? Eten ze 's avonds om zes uur? Eles jantam às seis horas? Они ужинают в шесть часов? Äter de middag vid sex? 他们 晚上 6 点 吃晚饭 吗 ?

Όχι, δεν τρώνε βραδινό στις έξι. Nein, sie essen nicht um 18:00 Uhr. No, they do not eat dinner at 6:00. No, no cenan a las 6:00. Non, ils ne mangent pas à 18 heures. No, loro non cenano alle sei in punto. いいえ 、 彼ら は 6時 に 夕食 を 食べません。 아니요, 그들은 여섯시에 저녁을 먹지 않아요. Nee, ze eten niet om zes uur. Não, eles não jantam às seis horas. Нет, они ужинают не в шесть часов. Nej, de äter inte middag vid sex. 不是 , 他们 不是 在 6 点 吃晚饭 。

Τρώνε στις επτά. Sondern um 19:00 Uhr zu Abend. They eat at 7:00. Cenan a las 7:00. Ils mangent à 19 heures. Loro cenano alle sette in punto. 彼ら は 7時 に 食べます。 그들은 일곱시에 먹어요. Ze eten om zeven uur. Eles jantam às sete horas. Они ужинают в семь часов. De äter vid sju. 他们 在 七点 吃晚饭 。

3) Έχουν έναν γιο. 3) Joanna und Frederick haben einen Sohn. 3) They have a son. 3) Tienen un hijo. 3) Ils ont un fils. 3) Hanno un figlio. 3) 彼ら は 息子 が います。 3) 그들에게는 아들이 있어요. 3) Ze hebben een zoon. 3) Eles tem um filho. 3) У них есть сын. 3) De har en son. 3) 他们 有 一个 儿子 。

Έχουν μια κόρη? ||eine Tochter Haben sie eine Tochter? Do they have a daughter? ¿Tienen una hija? Ont-ils une fille? Hanno una figlia? 彼ら は 娘 が います か? 그들에게 딸이 있어요? Hebben ze een dochter? Eles tem uma filha? У них дочь? Har de en dotter? 他们 有 一个 女儿 吗 ?

Όχι, δεν έχουν κόρη, αλλά έχουν έναν γιο. |||||||fils Nein, sie haben keine Tochter, sondern einen Sohn. No, they do not have a daughter, but they have a son. No, no tienen una hija, pero tienen un hijo. Non, ils n'ont pas de fille, mais ils ont un fils. No, non hanno una figlia, ma hanno un figlio. いいえ 、 彼ら には 娘 は いません が 息子 が います。 아니요, 그들에게는 딸이 있는 것이 아니고, 아들이 있어요. Nee, ze hebben geen dochter, maar ze hebben een zoon. Não eles não tem uma filha mas tem um filho. Нет, у них не дочь, а сын. Nej, de har inte en dotter, men de har en son. 没有 , 他们 没有 女儿 , 他们 有 一个 儿子 。

4) Ο γιος τους βλέπει τηλεόραση μαζί τους. |Le fils|leur|regarde||| ||||Fernsehen|zusammen mit ihnen| 4) Ihr Sohn sieht mit ihnen fern. 4) Their son watches TV with them. 4) Su hijo ve la tele con ellos. 4) Leur fils regarde la télévision avec eux. 4) Loro figlio guarda la televisione con loro. 4) 彼ら の 息子 は 彼ら と 一緒に テレビ を 見ます。 4) 그들의 아들은 그들과 함께 티비를 봐요. 4) Hun zoon kijkt tv samen met hen. 4) O filho deles assiste TV com eles. 4) Их сын смотрит телевизор с ними. 4) Deras son tittar på tv med dem. 4) 他们 的 儿子 也 和 他们 一起 看 电视 。

Βλέπει ο γιος τους τηλεόραση? ||||Regarde la télévision Sieht|||| Sieht ihr Sohn fern? Does their son watch TV? ¿Ve su hijo la tele? Leur fils regarde-t-il la télévision avec eux? Il loro figlio guarda la televisione? 彼ら の 息子 は テレビ を 見ます か? 그들의 아들은 티비를 봐요? Kijkt hun zoon tv? O filho deles assiste TV? Их сын смотрит телевизор? Tittar deras son på tv? 他们 的 儿子 看 电视 吗 ?

Ναι, ο γιος τους βλέπει τηλεόραση μαζί τους. Ja, ihr Sohn sieht mit ihnen fern. Yes, their son watches TV with them. Sí, su hijo ve la tele con ellos. Oui, leur fils regarde la télévision avec eux. Si, il loro figlio guarda la televisione con loro. はい 、 彼ら の 息子 は 彼ら と 一緒に テレビ を 見ます。 네, 그들의 아들은 그들과 함께 티비를 봐요. Ja, hun zoon kijkt tv samen met hen. Sim, o filho deles assiste TV com eles. Да, их сын смотрит телевизор с ними. Ja, deras son tittar på tv tillsammans med dem. 是 的 , 他们 的 儿子 与 他们 一起 看 电视 。

5) Πηγαίνει στο κρεβάτι στις οκτώ. ||||huit heures 5) Ihr Sohn geht um 20:00 Uhr schlafen. 5) He goes to bed at 8:00. 5) Él se va a la cama a las 8:00. 5) Il va au lit à 20 heures. 5) Lui va a letto alle otto in punto. 5) 彼 は 8時 に ベッド に いきます。 5) 그는 여덟시에 잠을 자요. 5) Hij gaat slapen om acht uur. 5) Ele vai para cama as oito horas. 5) Он идёт спать в восемь часов. 5) Han går till sängs vid åtta. 5) 他们 的 儿子 8 点 上床 睡觉 。

Πηγαίνει ο γιος τους στο κρεβάτι στις εννιά? |||||||neun Uhr Geht ihr Sohn um 21:00 Uhr schlafen? Does their son go to bed at 9:00? ¿Se va su hijo a la cama a las 9:00? Leur fils va-t-il au lit à 21 heures? Lui va a letto alle nove in punto? 彼ら の 息子 は 9時 に ベッド に いきます か? 그들의 아들은 아홉시에 잠을 자요? Gaat hun zoon slapen om negen uur? O filho deles vai para cama as nove horas? Их сын идёт спать в девять часов? Går deras son till sängs vid nio? 他们 的 儿子 在 九点 上床 睡觉 吗 ?

Όχι, πηγαίνει στο κρεβάτι στις οκτώ. Nein, er geht um 20:00 Uhr schlafen. No, he goes to bed at 8:00. No, él se va a la cama a las 8:00. Non, il va au lit à 20h. No, lui va a letto alle otto in punto. いいえ 、 彼 は 8時 に ベッド に いきます。 아니요, 그는 여덟시에 잠을 자요. Nee, hij gaat slapen om acht uur. Não, ele vai para cama as oito horas. Нет, он идёт спать в восемь часов. Nej, han går till sängs vid åtta. 不是 , 他 八点 睡觉 。

6) Η Ιωάννα κάνει ένα ζεστό μπάνιο. ||||chaud| The|Joanna|||warm|hot bath ||||warmes| 6) Joanna nimmt ein heißes Bad. 6) Ioanna has a hot bath. 6) Ioanna se da un baño caliente. 6) Ioanna prend un bain bien chaud. 6) Ioanna fa un bagno caldo. 6) ジェーン は お風呂 に 入ります。 6) 지민이는 목욕을 해요. 6) Ioanna neemt een warm bad. 6) Ioanna toma um banho quente de banheira. 6) Иоанна принимает горячую ванну. 6) Ioanna tar en varmt bad. 6) 简 泡 了 一个 热水澡 。

Κάνει ντους η Ιωάννα? |duschen|| Geht Joanna duschen? Does Ioanna have a shower? ¿Se da Ioanna una ducha? Ioanna se douche-t-elle? Ioanna fa una doccia? ジェーン は シャワー を 入ります か? 지민이는 샤워해요? Neemt Ioanna een douche? Ioanna toma um banho de chuveiro? Иоанна принимает душ? Tar Ioanna en dusch? 简 洗 了 淋浴 吗 ?

Όχι, δεν κάνει ντους η Ιωάννα. Nein, Joanna geht nicht duschen, No, Ioanna doesn't have a shower. No, Ioanna no se da una ducha. Non, Ioanna ne se douche pas. No, Ioanna non fa una doccia. いいえ 、 ジェーン は シャワー に 入りません。 아니요, 지민이는 샤워하지 않아요. Nee, Ioanna neemt geen douche. Não, Ioanna não toma um banho de chuveiro. Нет, Иоанна принимает не душ. Nej, Ioanna duschar inte. 不是 , 简 没有 洗 淋浴 。

Κάνει ένα ζεστό μπάνιο. ||un bain chaud| Joanna nimmt ein heißes Bad. She has a hot bath. Se da un baño caliente. Elle prend un bain bien chaud. Lei fa un bagno caldo. 彼女 は お風呂 に 入ります。 그녀는 목욕을 해요. Ze neemt een warm bad. Ela toma um banho quente de banheira. Она принимает горячую ванну. Hon tar ett varmt bad. 她 泡 了 一个 热水澡 。

7) Ο Φρειδερίκος κάνει ένα ντους και βουρτσίζει τα δόντια του. Frederick||||||||| 7) Frederick geht duschen und putzt sich die Zähne. 7) Frederic has a shower and brushes his teeth. 7) Frederick se da una ducha y se cepilla los dientes. 7) Frédérique se douche et se brosse les dents. 7) Frederick fa una doccia e si lava i denti. 7) フレッド は シャワー に 入り 歯 を 磨きます。 7) 준수는 샤워를 하고 이를 닦아요. 7) Frederick doucht en poetst zijn tanden. 7) Frederick toma um banho e escova os dentes. 7) Фредерик принимает душ и чистит зубы. 7) Frederick duschar och borstar sina tänder. 7) 福来得 洗 了 个 淋浴 然后 涮 了 牙 。

Βουρτσίζει τα δόντια του ο Φρειδερίκος? Putzt sich Frederick die Zähne? Does Frederic brush his teeth? ¿Se cepilla Frederick los dientes? Frédérique se brosse-t-il les dents? Frederick si lava i denti? フレッド は 歯 を 磨きます か? 준수는 이를 닦아요? Poetst Frederick zijn tanden? Frederick escova os dentes? Фредерик чистит зубы? Borstar Frederick sina tänder? 福来得 刷牙 了 吗 ?

Ναι, ο Φρειδερίκος κάνει ένα ντους και βουρτσίζει τα δόντια του. Ja, Frederick geht duschen und putzt sich die Zähne. Yes, Frederic has a shower and brushes his teeth. Sí, Frederick se da una ducha y se cepilla los dientes. Oui, Frédérique se douche et se brosse les dents. Si, Frederick fa una doccia e si lava i denti. はい 、 フレッド は シャワー に 入り 歯 を 磨きます。 네, 준수는 샤워를 하고 이를 닦아요. Ja, Frederick doucht en poetst zijn tanden. Sim, Frederick toma um banho e escova os dentes. Да, Фредерик принимает душ и чистит зубы. Ja, Frederick duschar och borstar sina tänder. 是 的 , 福来得 刷 了 牙 。

8) Η Ιωάννα διαβάζει ένα βιβλίο. 8) Joanna liest ein Buch. 8) Ioanna reads a book. 8) Ioanna lee un libro. 8) Ioanna lit un livre. 8) Ioanna legge un libro. 8) ジェーン は 本 を 読みます。 8) 지민이는 책을 읽어요. 8) Ioanna leest een boek. 8) Ioanna lê um livro. 8) Иоанна читает книгу. 8) Ioanna läser en bok. 8) 简 读 了 一会 书 。

Διαβάζει ένα βιβλίο η Ιωάννα? Liest Joanna ein Buch? Does Ioanna read a book? ¿Lee Ioanna un libro? Ioanna lit-elle un livre? Ioanna legge un libro? ジェーン は 本 を 読みます か? 지민이는 책을 읽어요? Leest Ioanna een boek? Ioanna lê um livro? Иоанна читает книгу? Läser Ioanna en bok? 简 读书 了 吗 ?

Ναι, διαβάζει ένα βιβλίο. Ja, Joanna liest ein Buch. Yes, she reads a book. Sí, ella lee un libro. Oui, elle lit un livre. Si, lei legge un libro. はい 、 彼女 は 本 を 読みます。 네, 그녀는 책을 읽어요. Ja, ze leest een boek.f Sim ela lê um livro. Да, она читает книгу. Ja, hon läser en bok. 是 的 , 简 读书 了 。