×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 5 - Ο Γιάννης είναι στο Λύκειο

Ο Γιάννης είναι στο Λύκειο.

Έχει πολλές εργασίες.

Η Κλαίρη είναι φοιτήτρια πανεπιστημίου.

Έχει πολλές εργασίες, επίσης.

Στον Γιάννη δεν αρέσουν οι εργασίες.

Του αρέσει να παίζει στον υπολογιστή του.

Στην Κλαίρη αρέσει το διάβασμα και το γράψιμο.

Κάνει τις εργασίες της κάθε μέρα.

Η Κλαίρη είναι η μεγάλη αδερφή του Γιάννη.

Τον βάζει πάντα να κάνει τις εργασίες του.

Θα μας πει τώρα ο Γιάννης την ιστορία.

Είμαι στο Λύκειο.

Έχω πολλές εργασίες.

Η Κλαίρη είναι φοιτήτρια πανεπιστήμιου.

Αυτή έχει πολλές εργασίες, επίσης.

Δεν μου αρέσουν οι εργασίες.

Μου αρέσει να παίζω στον υπολογιστή μου.

Στην Κλαίρη αρέσει το διάβασμα και το γράψιμο.

Κάνει τις εργασίες της κάθε μέρα.

Η Κλαίρη είναι η μεγάλη μου αδερφή.

Με βάζει πάντα να κάνω τις εργασίες μου.

Ερωτήσεις:

1) Ο Γιάννης είναι μαθητής Λυκείου.

Είναι ο Γιάννης μαθητής Λυκείου?

Ναι, ο Γιάννης είναι μαθητής Λυκείου.

2) Ο Γιάννης έχει πολλές εργασίες.

Έχει ο Γιάννης πολλές εργασίες?

Ναι, ο Γιάννης έχει πολλές εργασίες.

3) Η Κλαίρη είναι φοιτήτρια πανεπιστημίου.

Είναι η Κλαίρη μαθήτρια Λυκείου?

Όχι, η Κλαίρη δεν είναι μαθήτρια Λυκείου.

Είναι φοιτήτρια πανεπιστημίου.

4) Στον Γιάννη αρέσει να παίζει στον υπολογιστή του.

Αρέσει στον Γιάννη να παίζει στον υπολογιστή του?

Ναι, στον Γιάννη αρέσει να παίζει στον υπολογιστή του.

5) Στην Κλαίρη αρέσει το διάβασμα και το γράψιμο.

Αρέσει στην Κλαίρη να παρακολουθεί ταινίες?

Όχι, στην Κλαίρη αρέσει το διάβασμα και το γράψιμο.

6) Η Κλαίρη κάνει τις εργασίες της κάθε μέρα.

Κάνει η Κλαίρη τις εργασίες της κάθε μέρα?

Ναι, η Κλαίρη κάνει τις εργασίες της κάθε μέρα.

7) Η Κλαίρη είναι η μεγάλη αδερφή του Γιάννη.

Έχουν συγγένεια ο Γιάννης και η Κλαίρη?

Ναι, ο Γιάννης και η Κλαίρη έχουν συγγένεια.

Η Κλαίρη είναι η μεγάλη αδερφή του Γιάννη.

8) Η Κλαίρη βάζει τον Γιάννη να κάνει τις εργασίες του.

Βάζει η Κλαίρη τον Γιάννη να κάνει τις εργασίες του?

Ναι, η Κλαίρη βάζει τον Γιάννη να κάνει τις εργασίες του κάθε μέρα.

Ο Γιάννης είναι στο Λύκειο. ||||Lycée |Johannes|||Gymnasium ||||High school A) John besucht ein Gymnasium. Giannis is in high school. A) John está en el instituto. A) Julien est élève dans un lycée. A) John è alle scuole superiori. A ) ジョン は 高校生 です 。 A) 준호는 고등학교에 다녀요. A) John zit op de middelbare school. A) John está no ensino médio. А) Джон - в старшей школе. A) John pluggar på gymnasiet. A) 约翰在上高中。

Έχει πολλές εργασίες. ||viele Aufgaben Er bekommt immer viele Hausaufgaben. He has lots of homework. Tiene muchos deberes. Il a beaucoup de devoirs. Lui ha molti compiti. 彼 は 宿題 が たくさん あります 。 그는 숙제가 많아요. Hij heeft veel huiswerk. Ele tem muito dever de casa. У него - большое домашнее задание. Han har mycket läxor. Yapacak çok işi var. 他 有 很 多 家庭 作业 。

Η Κλαίρη είναι φοιτήτρια πανεπιστημίου. |||étudiante universitaire|université |Clara||Studentin|Universität |Claire||university student|university student Claire ist Studentin. Clare is a university student. Claire es una estudiante universitaria. Claire est étudiante à l'université. Claire è una studentessa universitaria. クレア は 大学生 です 。 윤아는 대학생이에요. Claire zit op de universiteit. Claire é uma estudante universitária. Клэр - студентка университета. Claire är universitetsstudent. 克莱儿 是 个 大学生 。

Έχει πολλές εργασίες, επίσης. |||"as well" Sie bekommt auch viele Hausaufgaben. She has lots of homework, too. Ella también tiene muchos deberes. Elle a aussi beaucoup de devoirs. Anche lei ha molti compiti. 彼女 も 宿題 が たくさん あります 。 그녀도 숙제가 많아요. Zij heeft ook veel huiswerk. Ela também tem muito dever de casa. У неё - тоже большое домашнее задание. Hon har också många läxor. Onun da yapacak çok işi var. 她 也 有 很 多 作业 。

Στον Γιάννη δεν αρέσουν οι εργασίες. An|Johannes|||| |John|||the| جون لا يحب الواجب المنزلي. John macht seine Hausaufgaben nicht gerne. Giannis does not like homework. A John no le gustan los deberes. Julien n'aime pas les devoirs. A John non piacciono i compiti. ジョン は 宿題 が 好き では ありません 。 준호는 숙제를 안 좋아해요. John houdt niet van huiswerk. John não gosta de dever de casa. Джон не любит выполнять домашнее задание . John gillar inte läxor. John çalışmayı sevmiyor. 约翰 不 喜欢 做 家庭 作业 。

Του αρέσει να παίζει στον υπολογιστή του. |||spielt||Computer| |||plays||computer| يحب اللعب على جهاز الكمبيوتر الخاص به. Er spielt lieber Computerspiele. He likes to play on his computer. A él le gusta jugar con su ordenador. Il aime jouer sur son ordinateur. A lui piace giocare al suo computer. 彼 は コンピューター で 遊ぶ の が 好き です 。 그는 컴퓨터로 노는 것을 좋아해요. Hij zit graag op zijn computer. Ele gosta de jogar no computador dele. Он любит играть на компьютере. Han gillar att spela på sin dator. Bilgisayarında oynamayı seviyor. 约翰 很 喜欢 玩 电脑 。

Στην Κλαίρη αρέσει το διάβασμα και το γράψιμο. ||||lecture|||écriture ||||reading|||writing ||||Lesen|||Schreiben Claire mag Lesen und Schreiben. Clare likes reading and writing. A Claire le gusta leer y escribir. Claire aime lire et écrire. A Claire piace leggere e scrivere. クレア は 読んだり 書いたり する こと が 好き です 。 윤아는 독서와 글쓰기를 좋아해요. Claire vindt lezen en schrijven leuk. Claire uwielbia czytać i pisać. Claire gosta de ler e escrever. Клэр любит читать и писать. Claire gillar att läsa och skriva. Claire okumayı ve yazmayı sever. 克莱儿 喜欢 读书 和 写作 。

Κάνει τις εργασίες της κάθε μέρα. هي تؤدي واجباتها المدرسية كل يوم. Sie macht ihre Hausaufgaben jeden Tag. She does her homework every day. Ella hace sus deberes todos los días. Elle fait ses devoirs tous les jours. Lei fa i suoi compiti tutti i giorni. 彼女 は 毎日 宿題 を します 。 그녀는 숙제를 매일 해요. Ze maakt elke dag haar huiswerk. Codziennie odrabia lekcje. Ela faz o dever de casa dela todos os dias. Она выполняет домашнее задание каждый день. Hon gör sina läxor varje dag. 她 每天 都 会 做 作业 。

Η Κλαίρη είναι η μεγάλη αδερφή του Γιάννη. |||||sœur aînée||Jean ||||große|große Schwester|| ||||older|sister|"of John"| Claire ist John große Schwester. Clare is Giannis's older sister. Ella hace sus deberes todos los días. Claire est la grande sœur de Julien. Claire è la sorella maggiore di John. クレア は ジョン の お姉さん です 。 윤아는 준호의 누나예요. Claire is John oudere zus. Claire é a irmã mais velha de John . Клэр - старшая сестра Джон . Claire är John storasyster. Claire, John'un ablasıdır. Clairi là chị gái của Yannis. 克莱儿 是 约翰 的 姐姐 。

Τον βάζει πάντα να κάνει τις εργασίες του. |setzt|immer||||| Him|"makes"|always||do||| ||toujours||||| هي دائما تجعله يقوم بواجبه المنزلي. Sie bringt ihn immer dazu, seine Hausaufgaben zu machen. Τον βάζει πάντα να κάνει τις εργασίες του. She always makes him do his homework. Ahora, escuchemos la misma historia contada por John . Hän pakottaa pojan aina tekemään läksyt. Elle lui fait toujours faire ses devoirs. Lei lo costringe sempre a fare i suoi compiti. 彼女 は 彼 の 宿題 を いつも 彼 に させて います 。 그녀는 항상 준호가 숙제를 하게 시켜요. Ze zorgt er altijd voor dat hij zijn huiswerk maakt. Ela sempre faz John fazer seu dever de casa. Она всегда заставляет его выполнять его домашнее задание. Hon ser till att han gör sina läxor. Ev ödevlerini her zaman ona yaptırır. Cô ấy luôn bắt anh ấy làm bài tập về nhà. 她 经常 催 他 做 作业 。

Θα μας πει τώρα ο Γιάννης την ιστορία. Johannes wird uns nun die Geschichte erzählen. Giannis will now tell us the story. John nos contará ahora la historia. John va maintenant nous raconter l'histoire. John ci racconterà ora la storia. O João vai agora contar-nos a história. 现在扬尼斯将为我们讲述这个故事。

Είμαι στο Λύκειο. ||High school B) Ich besuche ein Gymnasium. I am in high school. B) Estoy en el instituto. B) Je suis élève dans un lycée. B) Io vado alle scuole superiori. B ) 私 は 高校生 です B) 저는 고등학교에 다녀요. B) Ik zit op de middelbare school. B) Eu estou no ensino médio. Б) Я- в старшей школе. B) Jag pluggar på gymnasiet. B) Tôi đang học trung học. B) 我 在 上 中学 。

Έχω πολλές εργασίες. Ich bekomme immer viele Hausaufgaben. I have lots of homework. Tengo muchos deberes. J'ai beaucoup de devoirs. Ho molti compiti. 私 は 宿題 が たくさん あります 。 저는 숙제가 많아요. Ik heb veel huiswerk. Eu tenho muito dever de casa. У меня- большое домашнее задание. Jag har mycket läxor. Tôi có nhiều nhiệm vụ. 我 有 很 多 家庭 作业 。

Η Κλαίρη είναι φοιτήτρια πανεπιστήμιου. ||||Universität ||||university student Claire ist Studentin. Clare is a university student. Claire es una estudiante universitaria. Claire est étudiante à l'université. Claire è una studentessa universitaria. クレア は 大学生 です 。 윤아누나는 대학생이에요. Claire zit op de universiteit. Claire é uma estudante universitária. Клэр - студентка университета. Claire är universitetsstudent. Claire là một sinh viên đại học. 克莱儿 是 个 大学生 。

Αυτή έχει πολλές εργασίες, επίσης. "She"||||"as well" Sie bekommt auch viele Hausaufgaben. She has lots of homework, too. Ella tiene muchos deberes también. Elle a aussi beaucoup de devoirs. Anche lei ha molti compiti. 彼女 も 宿題 が たくさん あります 。 누나도 숙제가 많아요. Zij heeft ook veel huiswerk. Ela também tem muito dever de casa. У неё - тоже большое домашнее задание. Hon har också många läxor. 她 也 有 很 多 作业 。

Δεν μου αρέσουν οι εργασίες. Ich mache meine Hausaufgaben nicht gerne. I do not like homework. No me gustan los deberes. Je n'aime pas les devoirs. A me non piacciono i compiti. 私 は 宿題 が 好き では ありません 。 저는 숙제를 안 좋아해요. Ik hou niet van huiswerk. Eu gosto de jogar em meu computador. Я не люблю выполнять домашнее задание . Jag gillar inte läxor. çalışmayı sevmiyorum. Tôi không thích bài tập về nhà. 我 不 喜欢 做 家庭 作业 。

Μου αρέσει να παίζω στον υπολογιστή μου. |||jouer||| |||play||| |||spielen||| Ich spiele lieber Computerspiele. I like to play on my computer. Me gusta jugar con mi ordenador. J'aime jouer sur mon ordinateur. J'aime jouer sur mon ordinateur. A me piace giocare con il mio computer. 私 は コンピューター で 遊ぶ の が 好き です 。 저는 컴퓨터로 노는 것을 좋아해요. Ik zit graag op mijn computer. Claire gosta de ler e escrever. Я люблю играть на компьютере. Jag gillar att spela på min dator. Tôi thích chơi trên máy tính của tôi. 我 很 喜欢 玩 电脑 。

Στην Κλαίρη αρέσει το διάβασμα και το γράψιμο. ||likes||reading|||writing Claire mag Lesen und Schreiben. Clare likes reading and writing. A Claire le gusta leer y escribir. Claire aime lire et écrire. A Claire piace leggere e scrivere. クレア は 読んだり 書いたり する こと が 好き です 。 윤아누나는 독서와 글쓰기를 좋아해요. Claire vindt lezen en schrijven leuk. Ela faz o dever de casa dela todos os dias. Клэр любит читать и писать. Claire gillar att läsa och skriva. Claire thích đọc và viết. 克莱儿 喜欢 读书 和 写作 。

Κάνει τις εργασίες της κάθε μέρα. |her|||| هي تؤدي واجباتها المدرسية كل يوم. Sie macht ihre Hausaufgaben jeden Tag. She does her homework every day. Ella hace sus deberes todos los días. Elle fait ses devoirs tous les jours. Lei fa i suoi compiti tutti i giorni. 彼女 は 毎日 宿題 を します 。 누나는 숙제를 매일 해요. Ze maakt elke dag haar huiswerk. Claire é minha irmã mais velha. Она выполняет домашнее задание каждый день. Hon gör sina läxor varje dag. Cô ấy làm bài tập về nhà mỗi ngày. 她 每天 都 会 做 作业 。

Η Κλαίρη είναι η μεγάλη μου αδερφή. Claire ist meine große Schwester. Clare is my older sister. Claire es mi hermana mayor. Claire est ma grande sœur. Claire è la mia sorella maggiore. クレア は 私 の お姉さん です 。 윤아누나는 제 친누나예요. Claire is mijn oudere zus. Ela sempre me faz fazer meu dever de casa. Клэр - моя старшая сестра. Claire är min storasyster. Claire benim ablam. Claire là chị gái lớn của tôi. 克莱儿 是 我 的 姐姐 。

Με βάζει πάντα να κάνω τις εργασίες μου. Sie bringt mich immer dazu, meine Hausaufgaben zu machen. She always makes me do my homework. Ella siempre me obliga a hacer mis deberes. Elle me fait toujours faire mes devoirs. Lei mi costringe sempre a fare i miei compiti. 彼女 は 彼 の 宿題 を いつも 彼 に させて います 。 누나는 항상 제가 숙제를 하게 시켜요. Ze zorgt er altijd voor dat ik mijn huiswerk maak. Sempre me faz fazer minha lição de casa. Она всегда заставляет меня выполнять моё домашнее задание. Hon ser till att jag gör mina läxor. 她 经常 催 我 做 作业 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions : Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题 :

1) Ο Γιάννης είναι μαθητής Λυκείου. |||Schüler|Gymnasium |||student|high school student 1) John besucht ein Gymnasium. 1) Giannis is a high school student. 1) John es un estudiante de instituto. 1) Julien est élève dans un lycée. 1) John è uno studente alle scuole superiori. 1) ジョン は 高校生 です 。 1) 준호는 고등학생이에요. 1) John zit op de middelbare school. 1) John é um estudante de ensino médio. 1) Джон ученик старшей школы. 1) John går på gymnasiet. 1) 约翰 是 一 个 中学生 。

Είναι ο Γιάννης μαθητής Λυκείου? Besucht John eine Hauptschule? Is Giannis a high school student? ¿Es John un estudiante de instituto? Julien est-il élève dans un lycée? John è uno studente alle scuole superiori? ジョン は 高校生 です か ? 준호는 고등학생이에요? Zit John op de middelbare school? John é um estudante de ensino médio? Джон ученик старшей школы? Går John på gymnasiet? 约翰 是 一 个 中学生 吗 ?

Ναι, ο Γιάννης είναι μαθητής Λυκείου. ||||student| Nein, John besucht keine Hauptschule, er besucht ein Gymnasium. Yes, Giannis is a high school student. Sí, John es un estudiante de instituto. Oui, Julien est élève dans un lycée. Si, John è uno studente alle scuole superiori. はい 、 ジョン は 高校生 です 。 네, 준호는 고등학생이에요. Ja, John zit op de middelbare school. Sim, John é um estudante de ensino médio. Да, Джон ученик старшей школы. Ja, John går på gymnasiet. 是 的 , 约翰 是 一 个 中学生 。

2) Ο Γιάννης έχει πολλές εργασίες. 2) Er bekommt immer viele Hausaufgaben. 2) Giannis has a lot of homework. 2) John tiene muchos deberes. 2) Julien a beaucoup de devoirs. 2) John ha molti compiti. 2) ジョン は 宿題 が たくさん あります 。 2) 준호는 숙제가 많아요. 2) John heeft veel huiswerk. 2) John tem muito dever de casa. 2) У Джон -большое домашнее задание. 2) John har många läxor. 2) 约翰 有 很 多 家庭 作业 。

Έχει ο Γιάννης πολλές εργασίες? Bekommt John viele Hausaufgaben? Does Giannis have a lot of homework? ¿Tiene John muchos deberes? Julien a-t-il beaucoup de devoirs ? John ha molti compiti? ジョン は 宿題 が たくさん あります か ? 준호는 숙제가 적어요? Heeft John veel huiswerk? John tem muito dever de casa? У Джон большое домашнее задание? Har John många läxor? 约翰 有 很 多 家庭 作业 吗 ?

Ναι, ο Γιάννης έχει πολλές εργασίες. Ja, John bekommt immer viele Hausaufgaben. Yes, Giannis has a lot of homework. Sí, John tiene muchos deberes. Oui, Julien a beaucoup de devoirs Si, John ha molti compiti. はい 、 ジョン は 宿題 が たくさん あります 。 아뇨, 준호는 숙제가 적지 않아요, 숙제가 많아요. Ja, John heeft veel huiswerk. Sim, John tem muito dever de casa. Да,у Джон большое домашнее задание. Ja, John har många läxor. 是 的 , 约翰 有 很 多 家庭 作业 。

3) Η Κλαίρη είναι φοιτήτρια πανεπιστημίου. ||||university student 3) Claire ist Studentin. 3) Clare is a university student. 3) Claire es una estudiante universitaria. 3) Claire est étudiante à l'université. 3) Claire è una studentessa universitaria. 3) クレア は 大学生 です 。 3) 윤아는 대학생이에요. 3) Claire zit op de universiteit. 3) Claire é uma estudante universitária. 3) Клэр - студентка университета. 3) Claire är universitetsstudent. 3) 克莱儿 是 个 大学生 。

Είναι η Κλαίρη μαθήτρια Λυκείου? Geht Claire noch in die Schule? Is Clare a high school student? ¿Es Claire una estudiante de instituto? Claire est-elle élève dans un lycée ? Claire è una studentessa alle scuole superiori? クレア は 高校生 です か ? 윤아는 고등학생이에요? Zit Claire op de middelbare school? Claire é uma estudante de ensino médio? Клэр ученица старшей школы? Går Claire på gymnasiet? 克莱儿 是 一 个 中学生 吗 ?

Όχι, η Κλαίρη δεν είναι μαθήτρια Λυκείου. Nein, Claire ist Studentin. No, Clare is not a high school student. No, Claire no es una estudiante de instituto. Non, Claire n'est pas élève dans un lycée. No, Claire non è una studentessa alle scuole superiori. いいえ 、 クレア は 高校生 では ありません 。 아뇨, 윤아는 고등학생이 아니에요. Nee, Claire zit niet op de middelbare school. Não, Claire não é uma estudante de ensino médio. Нет, Клэр - не ученица старшей школы. Nej, Claire går inte på gymnasiet. 不 , 克莱儿 不 是 个 中学生 。

Είναι φοιτήτρια πανεπιστημίου. Sie ist Studentin. She is a university student. Es una estudiante universitaria. Elle est étudiante à l'université. Lei è una studentessa universitaria. 彼女 は 大学生 です 。 대학생이에요. Ze zit op de universiteit. Ela é uma estudante universitária. Она- студентка университета. Hon är universitetsstudent. 她 是 一 个 大学生 。

4) Στον Γιάννη αρέσει να παίζει στον υπολογιστή του. 4) John spielt gerne Computerspiele. 4) Giannis likes playing on his computer. 4) A John le gusta jugar con su ordenador. 4) Julien aime jouer sur son ordinateur. 4) A John piace giocare al suo computer. 4) ジョン は コンピューター で 遊ぶ の が 好き です 。 4) 준호는 컴퓨터로 노는 것을 좋아해요. 4) John zit graag op de computer. 4) John gosta de jogar no computador dele. 4) Джон любит играть на своём компьютере. 4) John gillar att spela på sin dator. 4) 约翰 很 喜欢 玩 电脑 。

Αρέσει στον Γιάννη να παίζει στον υπολογιστή του? Spielt John gerne Computerspiele? Does Giannis like playing on his computer? ¿Le gusta a John jugar con su ordenador? Julien aime-t-il jouer sur son ordinateur ? A John piace giocare al suo computer? ジョン は コンピューター で 遊ぶ の が 好き です か ? 준호는 숙제를 좋아해요? Zit John graag op de computer? John gosta de jogar no computador dele? Джон любит играть на своём компьютере? Gillar John att spela på sin dator? 约翰 喜欢 玩 电脑 吗 ?

Ναι, στον Γιάννη αρέσει να παίζει στον υπολογιστή του. Ja, John spielt gerne Computerspiele. Yes, Giannis likes playing on his computer. Sí, a John le gusta jugar con su ordenador. Oui, Julien aime jouer sur son ordinateur. Si, a John piace giocare al suo computer. はい 、 ジョン は コンピューター で 遊ぶ の が 好き です 。 예, 요한은 자신의 컴퓨터에서 재생 좋아한다. Ja, John zit graag op de computer. Sim, John gosta de jogar no computador dele. Да, Джон любит играть на своём компьютере. Ja, John gillar att spela på sin dator. 是 的 , 约翰 喜欢 玩 电脑 。

5) Στην Κλαίρη αρέσει το διάβασμα και το γράψιμο. ||||reading||| 5) Claire mag Lesen und Schreiben. 5) Clare likes reading and writing. 5) A Claire le gusta leer y escribir. 5) Claire aime lire et écrire. 5) A Claire piace leggere e scrivere. 5) クレア は 読んだり 書いたり する こと が 好き です 。 5) 윤아는 독서와 글쓰기를 좋아해요. 5) Claire vindt lezen en schrijven leuk. 5) Claire gosta de ler e escrever. 5) Клэр любит читать и писать. 5) Claire gillar att läsa och att skriva. 5) 克莱儿 喜欢 读书 和 写作 。

Αρέσει στην Κλαίρη να παρακολουθεί ταινίες? |à la|||regarder| ||||watch|movies |||||Filme Schaut Claire gerne Filme? Does Clare like watching movies? ¿Le gusta a Claire ver películas? Claire aime-t-elle regarder des films ? A Claire piace guardare film? クレア は 映画 を 見る こと が 好き です か ? 윤아는 독서와 글쓰기를 좋아해요? Vindt Claire het leuk om films te kijken? Claire gosta de assistir a filmes? Клэр любит смотреть фильмы? Gillar Claire att se på film? Claire film izlemeyi sever mi? Claire có thích xem phim không? 克莱儿 喜欢 看 电影 吗 ?

Όχι, στην Κλαίρη αρέσει το διάβασμα και το γράψιμο. No||||||||writing Nein, Claire mag Lesen und Schreiben. No, Clare likes reading and writing. No, a Claire le gusta leer y escribir. Non, Claire aime lire et écrire. No, a Claire piace leggere e scrivere. いいえ 、 クレア は 読んだり 書いたり する こと が 好き です 。 네, 윤아는 독서와 글쓰기를 좋아해요. Nee, Claire vindt lezen en schrijven leuk. Não, Claire gosta de ler e escrever. Нет, Клэр любит читать и писать. Nej, hon gillar att läsa och skriva. 不 , 克莱儿 喜欢 读书 和 写作 。

6) Η Κλαίρη κάνει τις εργασίες της κάθε μέρα. The|||the||her|| 6) Claire macht ihre Hausaufgaben jeden Tag. 6) Clare does her homework every day. 6) Claire hace sus deberes todos los días. 6) Claire fait ses devoirs tous les jours. 6) Claire fa i suoi compiti tutti i giorni. 6) クレア は 毎日 宿題 を します 。 6) 윤아는 숙제를 매일 해요. 6) Claire maakt elke dag haar huiswerk. 6) Claire faz o dever de casa dela todos os dias. 6) Клэр выполняет её домашнее задание каждый день. 6) Claire gör sina läxor varje dag. 6) 克莱儿 每天 都 会 做 作业 。

Κάνει η Κλαίρη τις εργασίες της κάθε μέρα? Macht Claire ihre Hausaufgaben jeden Tag? Does Clare do her homework every day? ¿Hace Claire sus deberes todos los días? Claire fait-elle ses devoirs tous les jours ? Claire fa i suoi compiti tutti i giorni? クレア は 毎日 宿題 を します か ? 윤아는 숙제를 주말에만 해요? Maakt Claire elke dag haar huiswerk? Claire faz o dever de casa dela todos os dias? Клэр выполняет её домашнее задание каждый день? Gör Claire sina läxor varje dag? 克莱儿 每天 都 会 做 作业 吗 ?

Ναι, η Κλαίρη κάνει τις εργασίες της κάθε μέρα. Ja, sie macht ihre Hausaufgaben jeden Tag. Yes, Clare does her homework every day. Sí, Claire hace sus deberes todos los días. Oui, Claire fait ses devoirs tous les jours. Si, Claire fa i suoi compiti tutti i giorni. はい 、 クレア は 毎日 宿題 を します 。 아뇨, 윤아는 숙제를 주말에만 하지 않아요. Ja, Claire maakt elke dag haar huiswerk. Sim, Claire faz o dever de casa dela todos os dias. Да, Клэр выполняет её домашнее задание каждый день. Ja, Claire gör sina läxor varje dag. 是 的 , 克莱儿 每天 都 会 做 作业 。

7) Η Κλαίρη είναι η μεγάλη αδερφή του Γιάννη. 7) Claire ist John große Schwester. 7) Clare is Giannis's older sister. 7) Claire es la hermana mayor de John . 7) Claire est la grande sœur de Julien. 7) Claire è la sorella maggiore di John. 7) クレア は ジョン の お姉さん です 。 7) 윤아는 준호의 누나예요. 7) Claire is John oudere zus. 7) Claire é a irmã mais velha de John . 7) Клэр - старшая сестра Джон . 7) Claire är John syster. 7) 克莱儿 是 约翰 的 姐姐 。

Έχουν συγγένεια ο Γιάννης και η Κλαίρη? Haben|Verwandtschaft||||| "Do they have"|family relationship||||| Sind Claire und John verwandt? Are Giannis and Clare related? ¿Son John y Claire parientes? Julien et Claire ont-ils un lien de parenté ? John è Claire sono parenti? ジョン と クレア は 関係 が あります か ? 윤아는 준호의 여동생이에요? Zijn John en Claire familie van elkaar? John e Claire são parentes? Джон и Клэр родственники? Är Claire och John släkt med varandra? John ve Claire akraba mı? Yannis và Claire có họ hàng với nhau không? 克莱儿 和 约翰 有 关系 吗 ?

Ναι, ο Γιάννης και η Κλαίρη έχουν συγγένεια. Ja, Claire und John sind verwandt. Yes, Giannis and Clare are related. Sí, John y Claire son parientes. Oui, Julien et Claire ont un lien de parenté. Si, John e Claire sono parenti. はい 、 ジョン と クレア は 関係 が あります 。 아뇨, 윤아는 준호의 여동생이 아니에요. Ja, John en Claire zijn familie van elkaar. Sim, John e Claire são parentes. Да, Джон и Клэр родственники. Ja, Claire och John är släkt. 是 的 , 克莱儿 和 约翰 有 关系 。

Η Κλαίρη είναι η μεγάλη αδερφή του Γιάννη. Claire ist John ' große Schwester. Clare is Giannis's older sister. Claire es la hermana mayor de John . Claire est la grande sœur de Julien. Claire è la sorella maggiore di John. クレア は ジョン の お姉さん です 。 윤아는 준호의 누나예요. Claire is John oudere zus. Claire é a irmã mais velha de John . Клэр - старшая сестра Джон . Claire är John storasyster. 克萊爾是約翰的姐姐。

8) Η Κλαίρη βάζει τον Γιάννη να κάνει τις εργασίες του. 8) Claire bringt John immer dazu, seine Hausaufgaben zu machen. 8) Clare makes Giannis do his homework every day. 8) Claire obliga a John a hacer sus deberes todos los días. 8) Claire pakottaa Johnin tekemään läksyt. 8) Claire fait faire ses devoirs à Julien tous les jours. 8) Claire costringe John a fare i suoi compiti tutti i giorni. 8) クレア は 毎日 宿題 を ジョン に させます 。 8) 클레어는 자신의 숙제를 할 존을 둔다. 8) Claire zorgt ervoor dat John elke dag zijn huiswerk maakt. 8) Claire faz John fazer o dever de casa dele todos os dias. 8) Клэр заставляет Джон выполнять его домашнее задание каждый день. 8) Claire ser till att John gör sina läxor varje dag. 8) 克莱儿 每天 都 催 约翰 做 作业 。

Βάζει η Κλαίρη τον Γιάννη να κάνει τις εργασίες του? "Does Claire make John do his homework?"||||||||| Bringt Claire John immer dazu, seine Hausaufgaben zu machen? Does Clare make Giannis do his homework? ¿Obliga Claire a John a hacer sus deberes? Claire demande-t-elle à John de faire ses devoirs? Claire costringe John a fare i suoi compiti? クレア は ジョン の 宿題 を 彼 に させます か ? 합니까 클레어는 자신의 숙제를 할 존을 넣어? Zorgt Claire ervoor dat John zijn huiswerk maakt? Claire faz John fazer o dever de casa dele? Клэр заставляет Джон выполнять его домашнее задание ? Ser Claire till att John gör sina läxor varje dag? 克莱儿 会 每天 催 约翰 做 作业 吗 ?

Ναι, η Κλαίρη βάζει τον Γιάννη να κάνει τις εργασίες του κάθε μέρα. Ja, Claire bringt John jeden Tag dazu, seine Hausaufgaben zu machen. Yes, Clare makes Giannis do his homework every day. Sí, Claire obliga a John a hacer sus deberes todos los días. Oui, Claire fait faire ses devoirs à Julien tous les jours Si, Claire costringe John a fare i suoi compiti tutti i giorni. はい 、 クレア は 毎日 ジョン の 宿題 を 彼 に させます 。 예, 클레어는 매일 자신의 숙제를 할 존을 둔다. Ja, Claire zorgt ervoor dat John elke dag zijn huiswerk maakt. Tak, Claire każe Johnowi codziennie odrabiać lekcje. Sim, Claire faz John fazer o dever de casa dele todos os dias. Да, Клэр заставляет Джон выполнять его домашнее задание каждый день. Ja, Claire ser till att John gör sina läxor varje dag. 是 的 , 克莱儿 每天 都 会 催 约翰 做 作业 。