×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 38 - Η Σάσα και η Τζένη ήταν φίλες

Η Σάσα και η Τζένη ήταν φίλες.

Αυτή είναι η ιστορία τους:

A) Η Σάσα και η Τζένη ήταν φίλες πριν την αποφοίτηση.

Τους άρεσε να παρακολουθούν ταινίες και να ακούν μουσική.

Ο αγαπημένος ηθοποιός της Σάσας ήταν ψηλός και όμορφος.

Ήταν σε πολλές ταινίες και ήταν πολύ δημοφιλής.

Ο αγαπημένος ηθοποιός της Τζένης ήταν επίσης πολύ δημοφιλής.

Και η Τζένη πίστευε ότι ήταν ο πιο όμορφος ηθοποιός.

Η Σάσα δεν συμφωνούσε με την Τζένη.

Πίστευε ότι ο δικός της αγαπημένος ηθοποιός ήταν πιο όμορφος από της Τζένης.

Η Σάσα και η Τζένη μιλούσαν για αυτό κάθε μέρα στο σχολείο.

Ήθελαν να συναντήσουν ένα διάσημο πρόσωπο μια μέρα.

Άκουσε τώρα την ιστορία όπως την διηγείται η Σάσα:

B) Η Τζένη κι εγώ είμαστε φίλες από το σχολείο.

Μας αρέσει να παρακολουθούμε ταινίες και να ακούμε μουσική.

Ο αγαπημένος μου ηθοποιός είναι ψηλός και όμορφος.

Θα συνεχίσει να είναι σε πολλές ταινίες και θα παραμείνει πολύ δημοφιλής.

Ο αγαπημένος ηθοποιός της Τζένης είναι επίσης πολύ δημοφιλής.

Και πιστεύει ότι αυτός είναι ο πιο όμορφος ηθοποιός.

Εγώ δεν συμφωνώ με την Τζένη.

Θα συνεχίσω να πιστεύω ότι ο αγαπημένος μου ηθοποιός είναι πιο όμορφος από της Τζένης.

Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό κάθε μέρα στο σχολείο.

Πάντα θα θέλουμε να συναντήσουμε ένα διάσημο πρόσωπο μια μέρα.

Ερωτήσεις:

A) 1) Η Τζένη και η Σάσα ήταν φίλες πριν την αποφοίτηση.

Από πότε ήταν φίλες η Τζένη και η Σάσα?

Ήταν φίλες πριν την αποφοίτηση.

2) Τους άρεσε να παρακολουθούν ταινίες και να ακούν μουσική.

Τι τους άρεσε να κάνουν?

Τους άρεσε να παρακολουθούν ταινίες και να ακούν μουσική.

3) Ο αγαπημένος ηθοποιός της Σάσας ήταν ψηλός και όμορφος.

Πώς έμοιαζε ο αγαπημένος ηθοποιός της Σάσας?

Ο αγαπημένος της ηθοποιός ήταν ψηλός και όμορφος.

4) Ο αγαπημένος ηθοποιός της Σάσας ήταν πολύ δημοφιλής επειδή ήταν σε πολλές ταινίες.

Πόσο δημοφιλής ήταν ο αγαπημένος ηθοποιός της Σάσας?

Ήταν πολύ δημοφιλής.

Ήταν σε πολλές ταινίες.

B) 5) Η Τζένη πιστεύει ότι ο αγαπημένος της ηθοποιός είναι ο πιο όμορφος.

Ποιος ηθοποιός πιστεύει η Τζένη ότι είναι ο πιο όμορφος?

Η Τζένη πιστεύει ότι ο αγαπημένος της ηθοποιός είναι ο πιο όμορφος.

6) Η Σάσα θα συνεχίσει να πιστεύει ότι ο αγαπημένος της ηθοποιός είναι πιο όμορφος από τον αγαπημένο της Τζένης.

Ποιος ηθοποιός θα συνεχίσει να πιστεύει η Σάσα ότι είναι πιο όμορφος από τον αγαπημένο της Τζένης?

Η Σάσα θα συνεχίσει να πιστεύει ότι ο αγαπημένος της ηθοποιός είναι πιο όμορφος από τον αγαπημένο της Τζένης.

7) Η Σάσα και η Τζένη θα συνεχίσουν να μιλούν για τους αγαπημένους τους ηθοποιούς κάθε μέρα.

Πόσο συχνά θα μιλούν η Σάσα και η Τζένη για τους αγαπημένους τους ηθοποιούς?

Θα συνεχίσουν να μιλούν για τους αγαπημένους τους ηθοποιούς κάθε μέρα.

8) Θα θέλουν πάντα να συναντήσουν ένα διάσημο πρόσωπο μια μέρα.

Τι θα θέλουν πάντα να κάνουν μια μέρα?

Θα θέλουν πάντα να συναντήσουν ένα διάσημο πρόσωπο μια μέρα.

Η Σάσα και η Τζένη ήταν φίλες. Sasha und Jenny waren Freunde. Η Σάσα και η Τζένη ήταν φίλες. Sasha and Jen were friends. Sasha y Jenny eran amigas. Sasa et Jenny étaient amies. Sasha e Jenny erano amiche. サーシャとジェニーは友達でした。 사샤와 제니는 친구였습니다. Sasha en Jenny waren vrienden. Sasha i Jenny były przyjaciółmi. Sasha e Jenny eram amigas. Саша и Женя были друзьями. Sasha och Jenny var vänner. 萨沙和她是朋友。

Αυτή είναι η ιστορία τους: Das ist ihre Geschichte: This is their story: Esta es su historia: Voici leur histoire: Questa è la loro storia: これは彼らの物語です: 이것이 그들의 이야기입니다. Dit is hun verhaal: Oto ich historia: Esta é a história deles: Это их история: Det här är deras historia: 这是他们的故事:

A) Η Σάσα και η Τζένη ήταν φίλες πριν την αποφοίτηση. A) Sascha und Jenny waren auf dem Gymnasium beste Freundinnen gewesen. A) Sasha and Jen had been friends during high school. A) Sasha y Jenny habían sido amigas durante la secundaria. A) Sasa et Jenny étaient amies depuis le lycée. A) Sasha e Jenny sono state amiche durante le scuole superiori. A ) サーシャ と ジェン は 高校 の 友達 でした 。 A) 지현이와 유민이는 고등학교 때 친구였습니다. A) Sasha en Jenny zijn al vriendinnen sinds de middelbare school. A) Sasha i Jenny byli przyjaciółmi przed ukończeniem szkoły. A) Sasha e Jenny eram tinham sido durante o ensino médio. А) Саша и Женя дружили в школе. A) Sasha och Jenny var vänner före examen. A)萨沙 和 简从 高中 就是 朋友 了 。

Τους άρεσε να παρακολουθούν ταινίες και να ακούν μουσική. Normalerweise schauten sie Filme und hörten Musik zusammen. They'd usually watched movies and listened to music together. Por lo general, ellas veían películas y escuchaban música juntas. Elles avaient l'habitude de regarder des films et d'écouter de la musique ensemble. Solitamente guardavano film e ascoltavano la musica insieme. 彼女 たち は たいてい 一緒に 映画 を 見たり 音楽 を 聴いたり しました 。 그들은 주로 함께 영화를 보고 음악을 들었습니다. Ze keken meestal samen naar films en luisterden samen naar muziek. Lubili oglądać filmy i słuchać muzyki. Elas geralmente assistiam filmes e ouviam música juntas. Они обычно смотрели кино и слушали музыку вместе. De tyckte om att titta på filmer och lyssna på musik. 他们 常常 一起 看 电影 和 听 音乐 。

Ο αγαπημένος ηθοποιός της Σάσας ήταν ψηλός και όμορφος. Saschas Lieblingsschauspieler damals war groß und attraktiv gewesen. Sasha's favourite actor then had been tall and handsome. El actor favorito de Sasha en ese entonces había sido alto y guapo. L'acteur préféré de Sasa était grand et beau. L'attore preferito di Sasha, allora, doveva essere alto e bello. サーシャ の 好きな 俳優 は 背 が 高くて ハンサム でした 。 지현이가 그 때 제일 좋아했던 배우는 키가 크고 잘생겼었습니다. De favoriete acteur van Sasha was lang en knap. Ulubiony aktor Sashy był wysoki i przystojny. O ator favorito de Sasha na época era alto e bonito. Сашин любимый актёр был высоким и красивым. Sashas favoritskådespelare var lång och stilig. 萨沙 那 时候 最 喜欢 的 演员 又 高 又 帅 。

Ήταν σε πολλές ταινίες και ήταν πολύ δημοφιλής. Er war in vielen Filmen und sehr berühmt gewesen. He'd been in many movies, and had been very popular. Él había estado en muchas películas y había sido muy famoso. Hän oli mukana monissa elokuvissa ja hän oli hyvin suosittu. Il avait joué dans de nombreux films et était très populaire. Era stato in molti film ed era stato molto popolare. 彼 は 多く の 映画 に 出演 し 、 とても 有名 でした 。 그는 많은 영화에 나왔고 매우 유명했습니다. Hij had in veel films gespeeld en was erg populair. Ele tinha estado em muitos filmes e tinha sido muito popular. Он снимался во многих фильмах и был очень популярным. Hon var med i många filmer och var mycket populär. 他 演 过 很多 电影 , 也 很 火 。

Ο αγαπημένος ηθοποιός της Τζένης ήταν επίσης πολύ δημοφιλής. Jennys Lieblingsschauspieler war zu dieser Zeit auch sehr berühmt gewesen. Jen's favourite actor had also been very popular at the time. El actor favorito de Jenny también había sido muy famoso en ese momento. L'acteur préféré de Jenny était aussi très populaire à ce moment-là. L'attore preferito di Jenny era stato anche molto popolare a quei tempi. ジェン の 好きな 俳優 も また その 当時 は とても 有名 でした 。 지현이가 제일 좋아하던 배우도 당시에 매우 유명했습니다. De favoriete acteur van Jenny was op dat moment ook erg populair. Ulubiona aktorka Jenny była również bardzo popularna. O ator favorito de Jenny também tinha sido muito popular na época. Женя любимый актёр тоже был очень популярным в то время. 简 最 喜欢 的 演员 那 时候 也 很 火 。

Και η Τζένη πίστευε ότι ήταν ο πιο όμορφος ηθοποιός. Und Jenny hatte gedacht, er wäre der attraktivste Schauspieler. And Jen had thought he was the most handsome actor. Y Jenny pensaba que él era el actor más guapo. Et Jenny trouvait qu'il était le plus beau des acteurs. E Jenny pensava che fosse l'attore più bello. そして ジェン は 彼 が 最も ハンサム な 俳優 だ と 思って いました 。 그리고 유민이는 그가 가장 잘생긴 배우라고 생각했습니다. En Jenny vond hem de knapste acteur. A Jenny myślała, że jest najpiękniejszą aktorką. E Jenny achava que ele era o ator mais bonito. И Женя думала, что он был самый красивый актёр. Och Jenny tyckte att han var den vackraste skådespelerskan. 而且 简 觉得 他 是 最帅 的 演员 。

Η Σάσα δεν συμφωνούσε με την Τζένη. Sascha war nicht einverstanden mit Jenny . Sasha hadn't agreed with Jen. Sasha no había estado de acuerdo con Jenny . Sasa n'était pas d'accord avec Jenny . Sasha non era d'accordo con Jenny. サーシャ は ジェン に は 賛成 しません でした 。 지현이는 유민이 생각에 동의하지 않았습니다. Sasha was het niet met Jenny eens. Sasha nie zgadzała się z Jenny. Sasha não tinha concordado com Jenny . Саша не соглашалась с Женей. Sasha instämde inte med Jenny. 萨沙 不 同意 简的 看法 。

Πίστευε ότι ο δικός της αγαπημένος ηθοποιός ήταν πιο όμορφος από της Τζένης. Sie hatte gedacht, ihr Lieblingsschauspieler wäre attraktiver als der von Jenny . She'd thought her favourite actor was more handsome than Jen's. Ella pensaba que su actor favorito era mucho más guapo que el de Jenny . Elle trouvait que son acteur préféré était plus beau que celui de Jenny . Lei pensava che il suo attore preferito fosse molto più bello di quello di Jenny. 彼女 は 彼女 の 好きな 俳優 の ほう が ジェン の より も もっと ハンサム だ と 思いました 。 지현이는 그녀가 좋아하는 배우가 유민이가 좋아하는 배우보다 더 잘생겼다고 생각했습니다. Ze vond haar acteur knapper dan die van Jenny. Wierzyła, że jej ulubiony aktor był piękniejszy niż Jenny. Ela achava que seu ator favorito era mais bonito do que o da Jenny . Она думала, что её любимый актёр был красивей, чем Женя . Hon trodde att hennes favoritskådespelare var vackrare än Jenny. 她 觉得 她 最 喜欢 的 演员 比简 的 帅 。

Η Σάσα και η Τζένη μιλούσαν για αυτό κάθε μέρα στο σχολείο. Sascha und Jenny hatten darüber jeden Tag auf der Schule gesprochen. Sasha and Jen had talked about this every day at school. Sasha y Jenny habían hablado de esto todos los días en la escuela. Sasa et Jenny parlait de ça tous les jours à l'école. Ogni giorno a scuola, Sasha e Jenny avevano parlato di questo. サーシャ と ジェン は 学校 で 毎日 この こと に ついて 話して いました 。 지현이와 유민이는 매일 학교에서 이것에 대해서 이야기를 나누었습니다. Sasha en Jenny praatten hier op school elke dag over. Sasha e Jenny tinham conversado sobre isso todos os dias na escola. Саша и Женя каждый день говорили об этом в школе. Sasha och Jenny pratade om det varje dag i skolan. 萨沙 和 简在 学校 每天 都 讨论 这个 。

Ήθελαν να συναντήσουν ένα διάσημο πρόσωπο μια μέρα. Sie hatten sich gewünscht eines Tages eine berühmte Person zu treffen. They had wanted to meet a famous person one day. Ellas querían conocer a una persona famosa algún día. Elles voulaient rencontrer quelqu'un de célèbre un jour. Un giorno, loro volevano incontrare una persona famosa. 彼女 たち は いつか 有名な 人 に 会いたい と 思って いました 。 그들은 언젠가 유명인을 만나고 싶어했습니다. Ze wilden ooit een beroemdheid ontmoeten. Chcieli pewnego dnia spotkać sławną osobę. Eles queriam conhecer uma pessoa famosa um dia. Они хотели однажды встретиться с известным человеком. De ville träffa en berömd person en dag. 他们想有一天见到一位名人。

Άκουσε τώρα την ιστορία όπως την διηγείται η Σάσα: Hören Sie jetzt die Geschichte von Sasha: Now Sasha tells the story. Ahora la misma historia contada por Sasha . Écoutez maintenant l'histoire racontée par Sasha: Ora ascolta la storia come la racconta Sasha: さて 、 サーシャ は その 話 を します 。 이번에는 지현이가 이야기를 들려드립니다. Luister nu naar het verhaal zoals Sasha het vertelt: Teraz posłuchaj historii tak, jak opowiada ją Sasha: Agora ouça a história conforme Sasha a conta: Теперь послушайте историю, рассказанную Сашей: Lyssna nu på historien när Sasha berättar den: 现在听故事讲述:

B) Η Τζένη κι εγώ είμαστε φίλες από το σχολείο. B) Jenny und ich sind Freundinnen auf dem Gymnasium. B) Jen and I are friends in high school. B) Jenny y yo somos amigas en la secundaria. B) Jenny et moi sommes amies au lycée. B) Jenny e io siamo amiche alle scuole superiori. B ) ジェン と 私 は 高校 の 友達 です 。 B) 저랑 유민이는 고등학교 친구예요. B) Jenny en ik zijn vriendinnen op de middelbare school. B) Jenny e eu somos amigas no ensino médio. Б) Женя и я – школьные подруги. B) Jenny och jag är kompisar från skolan. B)简和 我 是 高中 的 朋友 。

Μας αρέσει να παρακολουθούμε ταινίες και να ακούμε μουσική. Normalerweise schauen wir Filme und hören Musik zusammen. We usually watch movies and listen to music together. Por lo general, vemos películas y escuchamos música juntas. On a l'habitude de regarder des films et d'écouter de la musique ensemble. Di solito guardiamo film e ascoltiamo la musica insieme. 私 達 は たいてい 一緒に 映画 を 見たり 音楽 を 聴いたり します 。 우리는 주로 함께 영화를 보고 음악을 들어요. We kijken meestal samen naar films en luisteren samen naar muziek. Nós geralmente assistimos filmes e ouvimos música juntas. Мы обычно смотрим кино и слушаем музыку вместе. Vi gillar att titta på filmer och lyssna på musik. 我们 常常 一起 看 电影 和 听 音乐 。

Ο αγαπημένος μου ηθοποιός είναι ψηλός και όμορφος. Mein momentaner Lieblingsschauspieler ist groß und attraktiv. My favourite actor now is tall and handsome. Mi actor favorito ahora es alto y guapo. Mon acteur préféré est grand et beau. Il mio attore preferito, ora, è alto e bello. 私 の 今 好きな 俳優 は 背 が 高くて ハンサム です 。 현재 제가 제일 좋아하는 배우는 키가 크고 잘생겼어요. Mijn favoriete acteur is lang en knap. Meu ator favorito agora é alto e bonito. Сейчас мой любимый актёр высокий и красивый. Min favoritskådespelare är lång och stilig. 我 现在 最 喜欢 的 演员 又 高 又 帅 。

Θα συνεχίσει να είναι σε πολλές ταινίες και θα παραμείνει πολύ δημοφιλής. Er wird weiterhin in vielen Filmen vorkommen und sehr berühmt bleiben. He will keep being in many movies, and will stay very popular. Él seguirá saliendo en muchas películas y seguirá siendo muy famoso. Hän esiintyy jatkossakin monissa elokuvissa ja pysyy erittäin suosittuna. Il va jouer dans de nombreux films et ils sera toujours très populaire. Continuerà a essere in molti film e sarà sempre popolare. 彼 は 多く の 映画 に 出演 し 、 とても 有名です 。 그는 많은 영화에 나오고 매우 유명해요. Hij zal in veel films blijven spelen en hij zal populair blijven. Będzie nadal pojawiał się w wielu filmach i pozostanie bardzo popularny. Ele continuará participando de muitos filmes e permanecerá muito popular. Он будет сниматься во многих фильмах и станет очень популярным. Det kommer att fortsätta att finnas i många filmer och kommer att förbli mycket populärt. 他会 一直 在 很多 电影 里 出现 , 也 会 一直 很火 。

Ο αγαπημένος ηθοποιός της Τζένης είναι επίσης πολύ δημοφιλής. Jennys Lieblingsschauspieler ist auch sehr berühmt. Jen's favourite actor is also very popular. El actor favorito de Jenny también es muy famoso. L'acteur préféré de Jenny est aussi très populaire. Anche l'attore preferito di Jenny è popolare. ジェン の 好きな 俳優 も また とても 有名です 。 유민이가 제일 좋아하는 배우도 유명해요. De favoriete acteur van Jenny is ook erg populair. O ator favorito de Jenny também é muito popular. Женя любимый актёр тоже очень популярный. 简 最 喜欢 的 演员 也 非常 火 。

Και πιστεύει ότι αυτός είναι ο πιο όμορφος ηθοποιός. Und sie denkt, er sei der attraktivste Schauspieler. And she thinks he is the most handsome actor. Y ella piensa que es el actor más guapo. Et elle pense que c'est le plus beau des acteurs. E pensa che sia l'attore più bello. そして 彼女 は 彼 が 最も ハンサムな 俳優 だ と 思って います 。です 。 유민이는 그 배우가 제일 잘생긴 배우라고 생각하죠. En zij vindt hem de knapste acteur. E ela acha que ele é o ator mais bonito. И она думает, что он самый красивый актёр. Och han tror att han är den vackraste skådespelaren. 她 觉得 他 是 最帅 的 演员 。

Εγώ δεν συμφωνώ με την Τζένη. Ich bin nicht einverstanden mit Jenny . I don't agree with Jen. Yo no estoy de acuerdo con Jenny . Je ne suis pas d'accord avec Jenny . Non sono d'accordo con Jenny. 私 は ジェン に は 賛成 しません 。 저는 동의하지 않아요. Ik ben het niet met Jenny eens. Eu não concordo com Jenny . Я не согласна с Женей. 我 不 同意 简 。

Θα συνεχίσω να πιστεύω ότι ο αγαπημένος μου ηθοποιός είναι πιο όμορφος από της Τζένης. Ich werde weiterhin denken, dass mein Lieblingsschauspieler attraktiver ist als der von Jenny . I will keep thinking my favourite actor is more handsome than Jen's. Yo seguiré pensando que mi actor favorito es mucho más guapo que el de Jenny . Je vais continuer à penser que mon acteur préféré est plus beau que celui de Jenny . Continuerò a pensare che il mio attore preferito sia più bello di quello di Jenny. 私 は 私 の 好きな 俳優 の ほう が ジェン の より も もっと ハンサムだ と 思って います 。 저는 유민이가 좋아하는 배우보다 제가 좋아하는 배우가 더 잘생겼다고 계속 생각할 거예요. Ik zal van mening blijven dat mijn favoriete acteur knapper is dan die van Jenny. Eu vou continuar achando que o meu ator favorito é mais bonito do que o da Jenny . Я буду продолжать считать, что мой любимый актёр красивей, чем Женя . Jag kommer att fortsätta tro att min favoritskådespelare är vackrare än Jenny. 我会 一直 觉得 我 最 喜欢 的 演员 比简 的 帅 。

Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό κάθε μέρα στο σχολείο. Wir werden uns weiter auf der Schule darüber unterhalten. We'll keep talking about this every day at school. Seguiremos hablando de esto todos los días en la escuela. On va continuer à en parler tous les jours à l'école. Continueremo a parlare di questo ogni giorno a scuola. 私 達 は 学校 で 毎日 この こと に ついて 話して います 。 우리는 매일 학교에서 이것에 대해서 이야기할 거예요. We zullen hier op school elke dag over blijven praten. Vamos continuar conversando sobre isso todos os dias na escola. Мы будем говорить об этом каждый день в школе. Vi kommer att fortsätta prata om detta varje dag i skolan. 我们 会 在 学校 每天 讨论 这个 。

Πάντα θα θέλουμε να συναντήσουμε ένα διάσημο πρόσωπο μια μέρα. Wir werden uns immer wünschen eines Tages eine berühmte Person zu treffen. We'll always be wanting to meet a famous person one day. Siempre hemos querido conocer a una persona famosa algún día. Nous voudrons toujours rencontrer quelqu'un de célèbre un jour. Vorremo sempre incontrare una persona famosa, un giorno. 私 達 は いつも 、 いつか 有名な 人 に 会いたい と 思って います 。 우리는 언젠가 유명인을 만나길 늘 바랄 거예요. We willen nog steeds een beroemdheid ontmoeten. Nós sempre iremos querer conhecer uma pessoa famosa um dia. Мы всегда будем хотеть встретиться однажды с известным человеком. Vi kommer alltid att vilja träffa en berömd person en dag. 我们 一直 想 有 一天 见到 一个 名人 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions : Domande: 質問: 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题 :

A) 1) Η Τζένη και η Σάσα ήταν φίλες πριν την αποφοίτηση. A) 1) Jenny und Sascha waren auf dem Gymnasium Freunde gewesen. A) 1) Jen and Sasha had been friends during high school. A) 1) Jenny y Sasha han sido amigas durante la secundaria. A) 1) Sasa et Jenny sont amies depuis le lycée. A) 1) Jenny e Sasha sono state amiche durante le scuole superiori. A )1) ジェン と サーシャ は 高校 の 友達 でした 。 A)1)지현이와 유민이는 고등학교 때 친구였습니다. A) 1) Sasha en Jenny zijn al vriendinnen sinds de middelbare school. A) 1) Jenny e Sasha tinham sido amigas durante o ensino médio. А) 1) Саша и Женя были подругами в школе. A) 1) Jenny och Sasha var vänner före examen. A)1) 简和萨沙 从 高中 就是 朋友 了 。

Από πότε ήταν φίλες η Τζένη και η Σάσα? Wann waren Jenny und Sasha Freunde gewesen? When had Jen and Sasha been friends? ¿Cuándo han sido Jenny y Sasha amigas? Depuis quand Sasa et Jenny sont-elles amies ? Quando sono state amiche Sasha e Jenny? ジェン と サーシャ は いつ 友達 に なりました か ? 지현이와 유민이는 고등학교 때 친구였습니까? Hoe lang zijn Sasha en Jenny al vriendinnen? Quando Jenny e Sasha tinham sido amigas? Когда Женя и Саша были подругами? Sedan när har Jenny och Sasha varit vänner? 简和萨沙 什么 时候 开始 是 朋友 ?

Ήταν φίλες πριν την αποφοίτηση. Sie waren auf dem Gymnasium Freunde gewesen. They had been friends during high school. Ellas han sido amigas durante la secundaria. Sasa et Jenny sont amies depuis le lycée. Sono state amiche durante le scuole superiori. 彼女 たち は 高校 の 間 友達 に なりました 。 그들은 고등학교 때 친구였습니다. Sasha en Jenny zijn al vriendinnen sinds de middelbare school. Byli przyjaciółmi przed ukończeniem studiów. Elas eram amigas durante o ensino médio. Они были подругами в школе. 他们 高中 时 就是 朋友 了 。

2) Τους άρεσε να παρακολουθούν ταινίες και να ακούν μουσική. 2) Normalerweise hatten sie Filme geschaut und Musik zusammen gehört. 2) They'd usually watched movies and listened to music together. 2) Por lo general, ellas veían películas y escuchaban música juntas. 2) Elles avaient l'habitude de regarder des films et d'écouter de la musique ensemble. 2) Solitamente guardavano film e ascoltavano la musica insieme. 2) 彼女 たち は たいてい 一緒に 映画 を 見たり 音楽 を 聴いたり しました 。 2)그들은 주로 함께 영화를 보고 음악을 들었습니다. 2) Ze keken meestal samen naar films en luisterden samen naar muziek. 2) Elas geralmente assistiam filmes e ouviam música juntas. 2) Они обычно смотрели кино и слушали музыку вместе. 2) De gillade att titta på filmer och lyssna på musik. 2) 他们 过去 常常 一起 看 电影 和 听 音乐 。

Τι τους άρεσε να κάνουν? Was hatten sie normalerweise zusammen getan? What had they usually done together? ¿Qué hacían generalmente juntas? Qu'avaient-elles l'habitude de faire ensemble ? Solitamente cosa facevano insieme? 彼女 たち は 、たいてい 一緒に 何 を しました か ? 그들은 주로 무엇을 함께 했습니까? Wat deden ze vaak samen? Co lubili robić? O que eles geralmente faziam juntas? Что они обычно делали вместе? Vad tyckte de om att göra? 他们 过去 常常 做 什么 ?

Τους άρεσε να παρακολουθούν ταινίες και να ακούν μουσική. Normalerweise hatten sie Filme geschaut und Musik zusammen gehört. They had usually watched movies and listened to music. Por lo general, ellas veían películas y escuchaban música juntas. Elles avaient l'habitude de regarder des films et d'écouter de la musique ensemble. Solitamente, insieme, guardavano film e ascoltavano la musica. 彼女 たち は たいてい 映画 を 見たり 音楽 を 聴いたり しました 。 그들은 주로 함께 영화를 보고 음악을 들었습니다. Ze keken meestal samen naar films en luisterden samen naar muziek. Eles geralmente assistiam filmes e ouviam música. Они обычно смотрели кино и слушали музыку. De tyckte om att titta på filmer och lyssna på musik. 他们 过去 常常 一起 看 电影 和 听 音乐 。

3) Ο αγαπημένος ηθοποιός της Σάσας ήταν ψηλός και όμορφος. 3) Saschas Lieblingsschauspieler war sehr groß und attraktiv gewesen. 3) Sasha's favourite actor had been tall and handsome. 3) El actor favorito de Sasha había sido alto y guapo. 3) L'acteur préféré de Sasa était grand et beau. 3) L'attore preferito di Sasha era stato alto e bello. 3) サーシャ の 好きな 俳優 は 背 が 高くて ハンサムでした 。 3)지현이가 가장 좋아했던 배우는 키가 크고 잘생겼었습니다. 3) De favoriete acteur van Sasha was lang en knap. 3) O ator favorito de Sasha tinha sido alto e bonito. 3) Сашин любимый актёр был высоким и красивым. 3) 萨沙 最 喜欢 的 演员 又 高 又 帅 。

Πώς έμοιαζε ο αγαπημένος ηθοποιός της Σάσας? Wie hatte Saschas Lieblingsschauspieler ausgesehen? What had Sasha's favourite actor looked like? ¿Cómo se veía el actor favorito de Sasha ? Comment était l'acteur préféré de Sasa ? Com'era l'attore preferito di Sasha? サーシャ の 好きな 俳優 は どんな 風 でした か ? 지현이가 가장 좋아했던 배우는 어떻게 생겼습니까? Hoe zag de favoriete acteur van Sasha eruit? Como era a aparência do ator favorito de Sasha ? Как выглядел Сашин любимый актёр? Hur såg Sashas favoritskådespelare ut? 萨沙 最 喜欢 的 演员 长得 怎么样 ?

Ο αγαπημένος της ηθοποιός ήταν ψηλός και όμορφος. Ihr Lieblingsschauspieler war sehr groß und attraktiv gewesen. Her favourite actor had been tall and handsome. El actor favorito de Sasha había sido alto y guapo. L'acteur préféré de Sasa était grand et beau. Il suo attore preferito era stato alto e bello. 彼女 の 好きな 俳優 は 背 が 高くて ハンサムでした 。 지현이가 가장 좋아했던 배우는 키가 크고 잘생겼었습니다. De favoriete acteur van Sasha was lang en knap. Jej ulubiony aktor był wysoki i przystojny. Seu ator favorito era alto e bonito. Её любимый актёр был высоким и красивым. 她 最 喜欢 的 演员 又 高 又 帅 。

4) Ο αγαπημένος ηθοποιός της Σάσας ήταν πολύ δημοφιλής επειδή ήταν σε πολλές ταινίες. 4) Saschas Lieblingsschauspieler war sehr berühmt gewesen, weil er in vielen Filmen vorkam. 4) Sasha's favourite actor had been very popular because he had been in many movies. 4) El actor favorito de Sasha había sido muy famoso porque había salido en muchas películas. 4) L'acteur préféré de Sasa était très populaire car il avait joué dans de nombreux films. 4) L'attore preferito di Sasha era stato molto popolare perché era stato in molti film. 4) サーシャ の 好きな 俳優 は とても 有名でした 、 なぜなら 、 彼 は たくさんの 映画 に 出演 して いました 。 4)지현이가 제일 좋아했던 배우는 많은 영화에 나와서 매우 유명했습니다. 4) De favoriete acteur van Sasha was erg populair omdat hij in veel films had gespeeld. 4) Ulubiony aktor Sashy był bardzo popularny, ponieważ występował w wielu filmach. 4) O ator favorito de Sasha tinha sido muito popular, porque ele tinha estado em muitos filmes. 4) Сашин любимый актёр был очень популярным, потому что он снимался во многих фильмах. 4) Sashas favoritskådespelare var mycket populär eftersom han var i många filmer. 4) 萨沙 最 喜欢 的 演员 很火 因为 他 演 过 很多 电影 。

Πόσο δημοφιλής ήταν ο αγαπημένος ηθοποιός της Σάσας? Wie berühmt war Saschas Lieblingsschauspieler gewesen? How popular had Sasha's favourite actor been? ¿Qué tan famoso había sido el actor favorito de Sasha ? L'acteur préféré de Sasa était-il populaire ? Come era stato popolare l'attore preferito di Sasha? サーシャ の 好きな 俳優 は どの くらい 有名 でした か ? 지현이가 나왔던 배우는 얼마나 유명했습니까? Hoe populair was de favoriete acteur van Sasha? O quão popular tinha sido o ator favorito de Sasha ? Насколько популярным был Сашин любимый актёр? Hur populär var Sashas favoritskådespelare? 萨沙 最 喜欢 的 演员 有多火 ?

Ήταν πολύ δημοφιλής. Er war sehr berühmt gewesen. He had been very popular. El actor favorito de Sasha había sido muy famoso. L'acteur préféré de Sasa était très populaire. Lui era stato molto popolare. 彼 は とても 有名 でした 。 그는 매우 유명했습니다. Hij was erg populair. Ele tinha sido muito popular. Он был очень популярным. Det var väldigt populärt. 他 非常 火 。

Ήταν σε πολλές ταινίες. Er kam in vielen Filmen vor. He'd been in many movies. Él había salido en muchas películas. Il avait joué dans de nombreux films. Era stato in molti film. 彼 は たくさんの 映画 に 出演 して いました 。 그는 많은 영화에 나왔습니다. Hij had in veel films gespeeld. Ele tinha estado em muitos filmes. Он снимался во многих фильмах. Han var i många filmer. 他 演 过 很多 电影 。

B) 5) Η Τζένη πιστεύει ότι ο αγαπημένος της ηθοποιός είναι ο πιο όμορφος. B) 5) Jenny denkt, ihr Lieblingsschauspieler wäre auch der attraktivste. B) 5) Jen thinks her favourite actor is the most handsome. B) 5) Jenny piensa que su actor favorito es el más guapo. B) 5) Sasa pense que son acteur préféré est le plus beau. B) 5) Jenny pensa che il suo attore preferito sia il più bello. B )5) ジェン は 彼女 の 好きな 俳優 が 最も ハンサムだ と 思って いました 。 B)5)유민이는 자기가 제일 좋아하는 배우가 가장 잘생겼다고 생각합니다. B) 5) Jenny vindt haar favoriete acteur het knapst. B) 5) Jenny uważa, że jej ulubiona aktorka jest najpiękniejsza. B) 5) Jenny acha que seu ator favorito é o mais bonito. Б) 5) Женя считает своего любимого актёра самым красивым. B) 5) Jenny tror att hennes favoritskådespelerska är den vackraste. B)5) 简 觉得 她 最 喜欢 的 演员 是 最帅 的 。

Ποιος ηθοποιός πιστεύει η Τζένη ότι είναι ο πιο όμορφος? Welchen Schauspieler hält Jenny für den attraktivsten? Which actor does Jen think is the most handsome? ¿Qué actor piensa Jenny que es el más guapo? Quel acteur est le plus beau selon Sasa ? Quale attore pensa che sia più bello, Jenny? ジェン は どの 俳優 が 最も ハンサムだ と 思って います か ? 유민이는 어느 배우가 가장 잘 생겼다고 생각하나요? Welke acteur vindt Jenny het knapst? Którą aktorkę Jenny uważa za najpiękniejszą? Qual ator Jenny acha que é o mais bonito? Какого актёра Женя считает самым красивым? Vilken skådespelerska tycker Jenny är den vackraste? 简 觉得 哪个 演员 是 最帅 的 ?

Η Τζένη πιστεύει ότι ο αγαπημένος της ηθοποιός είναι ο πιο όμορφος. Jenny denkt, ihr Lieblingsschauspieler wäre auch der attraktivste. Jen thinks her favourite actor is the most handsome. Jenny piensa que su actor favorito es el más guapo. Sasa pense que son acteur préféré est le plus beau. Jenny pensa che il suo attore preferito sia il più bello. ジェン は 彼女 の 好きな 俳優 が 最も ハンサムだ と 思って いました 。 유민이는 자기가 제일 좋아하는 배우가 가장 잘생겼다고 생각합니다. Jenny vindt haar favoriete acteur het knapst. Jenny acha que seu ator favorito é o mais bonito. Женя считает, что её любимый актёр самый красивый. Jenny tror att hennes favoritskådespelerska är den vackraste. 简 觉得 她 最 喜欢 的 演员 最帅 。

6) Η Σάσα θα συνεχίσει να πιστεύει ότι ο αγαπημένος της ηθοποιός είναι πιο όμορφος από τον αγαπημένο της Τζένης. 6) Sascha wird weiterhin denken, dass ihr Lieblingsschauspieler attraktiver ist als der von Jenny . 6) Sasha will keep thinking her favourite actor is more handsome than Jen's favourite. 6) Sasha seguirá pensando que su actor favorito es mucho más guapo que el favorito de Jenny . 6) Sasa pensera toujours que son acteur préféré est plus beau que celui de Jenny . 6) Sasha continuerà a pensare che il suo attore preferito sia più bello di quello preferito da Jenny. 6) サーシャ は 彼女 の 好きな 俳優 の ほう が ジェン の 好きな 俳優 より も 、 より ハンサムだ と 思い 続けて います 。 6)지현이는 자기가 좋아하는 배우가 유빈이가 좋아하는 배우보다 더 잘생겼다고 계속 생각할 겁니다. 6) Sasha zal van mening blijven dat haar favoriete acteur knapper is dan die van Jenny. 6) Sasha nadal będzie wierzyć, że jej ulubiona aktorka jest piękniejsza niż ulubiona Jenny. 6) Sasha continuará pensando que seu ator favorito é mais bonito do que o ator favorito da Bia. 6) Саша будет считать своего любимого актёра более красивым, чем Женя . 6) Sasha kommer att fortsätta tro att hennes favoritskådespelerska är vackrare än Jennys favorit. 6) 萨沙会 一直 觉得 她 最 喜欢 的 演员 比简 最 喜欢 的 帅 。

Ποιος ηθοποιός θα συνεχίσει να πιστεύει η Σάσα ότι είναι πιο όμορφος από τον αγαπημένο της Τζένης? Welchen Schauspieler wird Sascha weiterhin für attraktiver halten als den von Jenny favorisierten? Which actor will Sasha keep thinking is more handsome than Jen's favourite? ¿Cuál actor seguirá pensando Sasha que es mucho más guapo? Kumpaa näyttelijää Sasha pitää edelleen komeampana kuin Jennyn suosikkia? Quel acteur Sasa continuera-t-elle de trouver plus beau que l'acteur préféré de Jenny ? Sasha, quale attore continuerà a pensare che sia più bello di quello preferito da Jenny? サーシャ は どの 俳優 が ジェン の 好きな 俳優 より も 、 より ハンサムだ と 思い 続けて います か ? 지현이는 어느 배우가 유민이가 좋아하는 배우보다 더 잘 생겼다고 계속 생각할까요? Welke acteur zal Sasha knapper blijven vinden? Która aktorka Sasha nadal będzie wierzyć, że jest piękniejsza niż kochanek Jenny? Qual ator Sasha continuará achando que é mais bonito do que o ator favorito da Jenny? Какого актёра Саша будет считать более красивым, чем Женя ? 萨沙会 一直 觉得 哪个 演员 比简 最 喜欢 的 帅 ?

Η Σάσα θα συνεχίσει να πιστεύει ότι ο αγαπημένος της ηθοποιός είναι πιο όμορφος από τον αγαπημένο της Τζένης. Sascha wird weiterhin denken, dass ihr Lieblingsschauspieler attraktiver ist als der von Jenny . Sasha will keep thinking her favourite actor is more handsome than Jen's favourite. Sasha seguirá pensando que su actor favorito es mucho más guapo que el favorito de Jenny . Sasa pensera toujours que son acteur préféré est plus beau que celui de Jenny . Sasha continuerà a pensare che il suo attore preferito sia più bello di quello preferito da Jenny. サーシャ は 彼女 の 好きな 俳優 の ほう が ジェン の 好きな 俳優 より も 、 より ハンサムだ と 思い 続けて います 。 지현이는 자기가 좋아하는 배우가 유빈이가 좋아하는 배우보다 더 잘생겼다고 계속 생각할 겁니다. Sasha zal van mening blijven dat haar favoriete acteur knapper is dan die van Jenny. Sasha nadal będzie wierzyć, że jej ulubiona aktorka jest piękniejsza niż ulubiona Jenny. Sasha continuará achando que seu ator favorito é mais bonito do que o favorito da Jenny. Саша будет считать, что её любимый актёр более красивый, чем Женя . Sasha kommer att fortsätta tro att hennes favoritskådespelerska är vackrare än Jennys favorit. 萨沙会 觉得 她 最 喜欢 的 演员 比简 最 喜欢 的 帅 。

7) Η Σάσα και η Τζένη θα συνεχίσουν να μιλούν για τους αγαπημένους τους ηθοποιούς κάθε μέρα. 7) Sascha und Jenny werden sich weiterhin jeden Tag über ihre Lieblingsschauspieler unterhalten. 7) Sasha and Jen will keep talking about their favourite actors every day. 7) Sasha y Jenny seguirán hablando de sus actores favoritos todos los días. 7) Sasa et Jenny vont continuer à parler de leurs acteurs préférés tous les jours. 7) Sasha e Jenny continueranno a parlare dei loro attori preferiti ogni giorno. 7) サーシャ と ジェン は 毎日 彼女 たち の 好きな 俳優 に ついて 話して います 。 7)지현이와 유민이는 매일 자기들이 가장 좋아하는 배우에 대해서 이야기를 나눌 겁니다. 7) Sasha en Jenny zullen hier op school elke dag over blijven praten. 7) Sasha i Jenny będą codziennie rozmawiać o swoich ulubionych aktorach. 7) Sasha e Jenny vão continuar conversando sobre seus atores favoritos todos os dias. 7) Саша и Женя будут говорить о своих любимых актёрах каждый день. 7) Sasha och Jenny kommer att fortsätta prata om sina favoritskådespelare varje dag. 7) 萨沙 和 简会 一直 每天 讨论 他们 最 喜欢 的 演员 。

Πόσο συχνά θα μιλούν η Σάσα και η Τζένη για τους αγαπημένους τους ηθοποιούς? Wie oft werden sich Sascha und Jenny weiterhin über ihre Lieblingsschauspieler unterhalten? How often will Sasha and Jen keep talking about their favourite actors? ¿Con qué frecuencia seguirán Sasha y Jenny hablando de sus actores favoritos? À quelle fréquence Sasa et Jenny continueront-elles de parler de leurs acteurs préférés ? Quanto spesso Jenny e Sasha continueranno a parlare dei loro attori preferiti? サーシャ と ジェン は どの くらい 彼女 たち の 好きな 俳優 に ついて 話して います か ? 지현이는 얼마나 자주 자기들이 좋아하는 배우에 대해서 이야기를 나눌까요? Hoe vaak zullen Sasha en Jenny over hun favoriete acteurs blijven praten? Com que frequência Sasha e Jenny continuarão conversando sobre seus atores favoritos? Как часто будут Саша и Женя говорить о своих любимых актёрах? Hur ofta kommer Sasha och Jenny att prata om sina favoritskådespelare? 萨沙 和 简 多久 一次 讨论 他们 最 喜欢 的 演员 ?

Θα συνεχίσουν να μιλούν για τους αγαπημένους τους ηθοποιούς κάθε μέρα. Sie werden sich weiterhin jeden Tag über ihre Lieblingsschauspieler unterhalten. They will keep talking about their favourite actors every day. Ellas seguirán hablando de sus actores favoritos todos los días. Elles continueront de parler de leurs acteurs préférés tous les jours. Continueranno a parlare dei loro attori preferiti ogni giorno. サーシャ と ジェン は 毎日 彼女 たち の 好きな 俳優 に ついて 話して います 。 그들은 매일 자기들이 가장 좋아하는 배우에 대해서 이야기를 나눌 겁니다. Ze zullen hier op school elke dag over blijven praten. Elas continuarão conversando sobre seus atores favoritos todos os dias. Они будут говорить о своих любимых актёрах каждый день. 他们 会 每天 讨论 他们 最 喜欢 的 演员 。

8) Θα θέλουν πάντα να συναντήσουν ένα διάσημο πρόσωπο μια μέρα. 8) Sie werden sich immer wünschen eines Tages eine berühmte Person zu treffen. 8) They'll always be wanting to meet a famous person one day. 8) Ellas siempre han querido conocer a una persona famosa algún día. 8) Elles voudront toujours rencontrer quelqu'un de célèbre un jour. 8) Loro, un giorno, vorranno sempre incontrare una persona famosa. 8) 彼女 たち は いつも 、 いつか 有名な 人 に 会いたい と 願って います 。 8)그들은 언젠가 유명인을 만나게 되기를 늘 바랄 겁니다. 8) Ze willen nog altijd een beroemdheid ontmoeten. 8) Elas sempre quiseram conhecer uma pessoa famosa um dia. 8) Они всегда будут хотеть встретиться однажды с известным человеком. 8) De kommer alltid att vilja träffa en känd person en dag. 8) 他们 一直 想 有 一天 见到 一个 名人 。

Τι θα θέλουν πάντα να κάνουν μια μέρα? Was werden sie sich immer wünschen eines Tages zu tun? What will they always be wanting to do one day? ¿Qué es lo que siempre han querido hacer ellas algún día? Que voudront-elles toujours faire un jour ? Cosa vorranno sempre fare un giorno? 彼女 たち は いつも 、 いつか 誰 に 会いたい と 願って います か ? 그들은 언젠가 무엇을 하기를 늘 바랄까요? Wat willen ze nog altijd? Co zawsze będą chcieli robić pewnego dnia? O que elas sempre quiseram fazer um dia? Что они всегда будут хотеть однажды сделать? Vad kommer de alltid att vilja göra en dag? 他们 一直 想 有 一天 做 什么 ?

Θα θέλουν πάντα να συναντήσουν ένα διάσημο πρόσωπο μια μέρα. Sie werden sich immer wünschen eines Tages eine berühmte Person zu treffen. They'll always be wanting to meet a famous person one day. Ellas siempre han querido conocer a una persona famosa algún día. voudront Loro, un giorno, vorranno sempre incontrare una persona famosa. 彼女 たち は いつも 、 いつか 有名な 人 に 会いたい と 願って います 。 그들은 언젠가 유명인을 만나게 되기를 늘 바랄 겁니다. Ze willen nog altijd een beroemdheid ontmoeten. Zawsze będą chcieli kiedyś spotkać sławną osobę. Eles sempre quiseram conhecer uma pessoa famosa um dia. Они всегда будут хотеть однажды встретиться с известным человеком. De kommer alltid att vilja träffa en berömd person en dag. 他们 一直 想 有 一天 见到 一个 名人 。