×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 3 - Ας ακούσουμε την ιστορία της Κατερίνας

Η Κατερίνα βαριέται στην δουλειά και στο σπίτι.

Κάνει το ίδιο πράγμα κάθε μέρα.

Θέλει μια νέα ασχολία.

Πρώτα, δοκιμάζει να μαγειρέψει.

Αλλά το φαγητό δεν έχει καλή γεύση.

Μετά, δοκιμάζει να κολυμπήσει.

Αλλά φοβάται το νερό.

Η Κατερίνα περπατά προς το σπίτι και βλέπει ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων.

Στο κατάστημα κατοικίδιων ζώων, βλέπει μια γάτα!

Η Κατερίνα αγοράζει τη γάτα, και τώρα είναι πολύ ευτυχισμένη.

Τώρα η Κατερίνα θα μας πει την ιστορία της.

Βαριέμαι στην δουλειά και στο σπίτι.

Κάνω το ίδιο πράγμα κάθε μέρα.

Θέλω μια νέα ασχολία.

Πρώτα, δοκιμάζω να μαγειρέψω.

Αλλά το φαγητό μου δεν έχει καλή γεύση.

Μετά, δοκιμάζω να κολυμπήσω.

Αλλά φοβάμαι το νερό.

Περπατώ προς το σπίτι και βλέπω ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων.

Στο κατάστημα κατοικίδιων ζώων, βλέπω μια γάτα!

Αγοράζω τη γάτα, και τώρα είμαι πολύ ευτυχισμένη.

Και τώρα κάποιες ερωτήσεις.

Απάντησε τες ή απλά άκουσε τις απαντήσεις.

1) Η Κατερίνα βαριέται στην δουλειά και στο σπίτι.

Είναι η Κατερίνα ευτυχισμένη στην δουλειά?

Όχι, η Κατερίνα δεν είναι ευτυχισμένη στην δουλειά.

Βαριέται στην δουλειά και στο σπίτι.

2) Η Κατερίνα κάνει το ίδιο πράγμα κάθε μέρα.

Κάνει η Κατερίνα πολλά νέα πράγματα?

Όχι, η Κατερίνα κάνει το ίδιο πράγμα κάθε μέρα.

3) Η Κατερίνα θέλει μια νέα ασχολία.

Θέλει η Κατερίνα μια νέα ασχολία?

Ναι, η Κατερίνα θέλει μια νέα ασχολία.

4) Το φαγητό της Κατερίνας δεν έχει καλή γεύση.

Είναι η Κατερίνα μια καλή μαγείρισσα?

Όχι, η Κατερίνα δεν είναι καλή μαγείρισσα.

Το φαγητό της δεν έχει καλή γεύση.

5) Η Κατερίνα φοβάται το νερό.

Αρέσει στην Κατερίνα η κολύμβηση?

Όχι, στην Κατερίνα δεν αρέσει η κολύμβηση.

Φοβάται το νερό.

6) Η Κατερίνα βλέπει μια γάτα σε ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων.

Βλέπει η Κατερίνα μια γάτα σε ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων?

Ναι, η Κατερίνα βλέπει μια γάτα σε ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων.

7) Η Κατερίνα αγοράζει την γάτα από το κατάστημα κατοικίδιων ζώων.

Αγοράζει η Κατερίνα την γάτα?

Ναι, η Κατερίνα αγοράζει την γάτα από το κατάστημα κατοικίδιων ζώων.

8) Η Κατερίνα είναι τώρα πολύ ευτυχισμένη, επειδή έχει μια γάτα.

Βαριέται η Κατερίνα τώρα?

Όχι, η Κατερίνα δεν βαριέται.

Είναι τώρα πολύ ευτυχισμένη επειδή έχει μια γάτα.

Η Κατερίνα βαριέται στην δουλειά και στο σπίτι. Η||is bored||δουλειά||| ||s'ennuie||||| |Die Katharina|langweilt sich||||| |Katerina|is bored||||| |Катерина|||||| A) Katerina ist sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit gelangweilt. Katerina is bored at work and at home. A) Katerina está aburrida en el trabajo y en casa. A) Katerina s'ennuie au travail et à la maison. A) Katerina è annoiata a casa e a lavoro. A ) カレン は 仕事 と 家 で 退屈 して います 。 A) 가영이는 회사와 집이 지루해요. A) Katerina verveelt zich op haar werk en thuis. A) Katerina está entediada no trabalho e em casa. Katerina se plictisește la serviciu și acasă. А) Катерине скучно на работе и дома. A) Katerina är uttråkad på jobbet och hemma. A) Katerina işte ve evde sıkılıyor. A) 凯润 在 家里 和 公司 都 觉得 很 无聊 。

Κάνει το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. ||ίδιο πράγμα|πράξη|| Fait||la même chose|chose|| Does||the same|thing|every|day Macht||das gleiche|Sache||jeden Tag Sie macht jeden Tag dasselbe. She does the same thing every day. Hace lo mismo todos los días. Elle fait la même chose tous les jours. Fa tutti i giorni le stesse cose. 彼女 は 毎日 同じ こと を して いる から です 。 매일 같은 것을 해요. Ze doet elke dag hetzelfde. Ela faz as mesmas coisas todos os dias. El face același lucru în fiecare zi. Она делает одно и то же каждый день. Hon gör samma sak varje dag. Her gün aynı şeyi yapıyor. 她 每天 都 在 重复 地 做 着 同样 的 事情 。

Θέλει μια νέα ασχολία. ||nouvelle| |a|new|new activity ||neue|neue Beschäftigung يريد احتلالا جديدا. Sie will ein neues Hobby. She wants a new hobby. Quiere un nuevo pasatiempo. Elle veut un nouveau passe-temps. Vuole un nuovo passatempo. 彼女 は 新しい 趣味 が ほしい です 。 그녀는 새로운 취미를 원해요. Ze zoekt een nieuwe hobby. Chce nowego zajęcia. Ela quer um novo hobby. Vrea o nouă ocupație. Она хочет новое хобби. Hon vill ha en ny hobby. Yeni bir meslek istiyor. 她 希望 有 一 个 新 的 爱好 。

Πρώτα, δοκιμάζει να μαγειρέψει. |пытается|| Zuerst|versucht||kochen "First"|tries|"to"|"to cook" Zuerst probiert sie Kochen. Πρώτα, δοκιμάζει να μαγειρέψει. First, she tries to cook. Primero, intenta cocinar. Ensin hän yrittää laittaa ruokaa. D'abord, elle essaie de cuisiner. Prima, prova a cucinare. 最初に   彼女 は 料理 を して みます 。 먼저, 요리를 시도해요. Eerst probeert ze te koken. Primeiro, ela tenta cozinhar. În primul rând, încearcă să gătească. Вначале, она пытается готовить. Först, provar hon att laga mat. Önce yemek yapmaya çalışır. 先 开始 , 她 尝试 了 做饭 。

Αλλά το φαγητό δεν έχει καλή γεύση. |||||guten|guten Geschmack "But"||food|||good|taste Aber ihr Essen schmeckt nicht gut. But her food does not taste good. Pero su comida no sabe bien. Mais sa nourriture n'a pas bon goût. Ma il suo cibo non ha un buon sapore. しかし 彼女 の 料理 は おいしく ありません 。 하지만 요리한 음식이 맛없어요. Maar haar eten smaakt niet lekker. Mas a comida dela não tem um gosto bom. Но еда не очень вкусная. Men hennes mat smakar inte gott. Ama yemeklerin tadı güzel değil. 但是 , 她 做 的 饭 不 好吃 。

Μετά, δοκιμάζει να κολυμπήσει. ||чтобы| Danach|versucht||schwimmen gehen "After"|tries|"to"|to swim Danach versucht sie es mit Schwimmen. Then, she tries to swim. Entonces, intenta nadar. Sitten hän yrittää uida. Ensuite, elle essaie de nager. Allora, prova a nuotare. 次に 彼女 は 水泳 を やって みます 。 그다음, 수영을 시도해요. Dan probeert ze te zwemmen. Então, ela tenta nadar. Затем она пытается заниматься плаванием. Sen, försöker hon att simma Sonra yüzmeye çalışır. 然后 , 她 尝试 了 游泳 。

Αλλά φοβάται το νερό. |a peur de|| But|is afraid of||water |hat Angst vor||das Wasser Aber sie hat Angst vor Wasser. But she is afraid of water. Pero le da miedo el agua. Mais elle a peur de l'eau. Ma ha paura dell'acqua. しかし 彼女 は 水 を 怖がります 。 하지만 그녀는 물을 무서워해요. Maar ze is bang voor water. Mas ela tem medo da água. Но она боится воды. Men, hon är rädd för vatten. Ama sudan korkuyor. 但是 她 很 怕水 。

Η Κατερίνα περπατά προς το σπίτι και βλέπει ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων. ||идёт|к дому||||||магазин|| ||||||||||animaux de compagnie| ||läuft|zu||||sieht||Geschäft|Haustiere|Haustiere ||walks|towards||||sees||pet store|pet store|pets Katerina geht nach Hause und sieht eine Tierhandlung. Katerina walks home and sees a pet shop. Katerina camina hacia casa y ve una tienda de mascotas. Katerina rentre à la maison à pieds et voit un magasin d'animaux. Katerina cammina verso casa e vede un negozio di animali. カレン は 家 から 出て ペット ショップ に ペット を 見 に 行きます 。 가영이는 집에 가다가 애완동물 가게를 봐요. Katerina loopt naar huis en ziet een dierenwinkel. Katerina caminha para casa e vê uma loja de animais. Катерине идёт домой и видит магазин домашних животных. Katerina går hem och ser en djuraffär. Katerina eve yürüyor ve evcil hayvan dükkanı görüyor. 凯润 回家 的 时候 路过 一 个 宠物店 。

Στο κατάστημα κατοικίδιων ζώων, βλέπει μια γάτα! ||animaux de compagnie|animaux de compagnie||| |pet store|pet store|animals|"sees"|"a"|cat ||||||Katze In der Tierhandlung sieht sie eine Katze. In the pet store, she sees a cat! En la tienda de mascotas, ¡ve un gato! Dans le magasin d'animaux, elle voit un chat ! Nel negozio di animali, vede un gatto! ペット ショップ で 彼女 は 猫 を 見つけます ! 애완동물 가게에 고양이가 있어요! In de dierenwinkel ziet ze een kat! Na loja de animais, ela vê um gato. В магазине домашних животных она видит кошку! I djuraffären, ser hon en katt. Evcil hayvan dükkanında bir kedi görür! 在 宠物店 里 , 她 看到 一 只 猫 。

Η Κατερίνα αγοράζει τη γάτα, και τώρα είναι πολύ ευτυχισμένη. |||||||||très heureuse ||kauft|die|Katze|||||sehr glücklich ||buys|the||||||very happy Katerina kauft die Katze und ist sehr glücklich darüber. Katerina buys the cat, and now she is very happy. Katerina compra el gato y ahora está muy contenta. Katerina achète le chat et est maintenant très heureuse. Katerina compra il gatto, e ora è molto felice. カレン は 猫 を 買う こと に しました , そして 今 とても 幸せ です 。 가영이는 고양이를 사서 매우 행복해요. Katerina koopt de kat en is nu erg gelukkig. Katerina compra o gato e agora ela está muito feliz. Катерине покупает кошку, и теперь она -счастливая. Katerina köper katten och är nu väldigt glad. Katerina kediyi satın alır ve şimdi çok mutludur. 凯润 买 下 了 那 只 猫 , 现在 她 很 开心 。

Τώρα η Κατερίνα θα μας πει την ιστορία της. |||va|nous|va raconter||| |||"will"||tell|the||her |||wird||sagen|||ihrer Jetzt wird Katerina uns ihre Geschichte erzählen. Τώρα η Κατερίνα θα μας πει την ιστορία της. Now Katerina will tell us her story. Ahora la misma historia contada por Katerina . Voici la même histoire racontée par Katerina . Ora Katerina ci racconterà la sua storia. 今、カテリーナは私たちに彼女の話を教えてくれます。 이제 가영이의 입장에서 이야기를 들어볼게요. Nu zal Katerina ons haar verhaal vertellen. Agora Katerina vai nos contar sua história. Теперь Катерине расскажет нам свою историю. Nu kommer Katerina att berätta sin historia. Şimdi Katerina bize hikayesini anlatacak. 現在,卡特琳娜會告訴我們她的故事。

Βαριέμαι στην δουλειά και στο σπίτι. Je m'ennuie.||||| I'm bored||||| Ich langweile mich.||||| B) Ich bin sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit gelangweilt. B) Βαριέμαι στην δουλειά και στο σπίτι. I am bored at work and at home. B) Estoy aburrida en el trabajo y en casa. B) Je m'ennuie au travail et à la maison. B) Sono annoiata a casa e a lavoro. B ) 私 は 仕事 と 家 で 退屈 して います 。 B) 저는 회사와 집이 지루해요. B) Ik verveel me op mijn werk en thuis. B) Eu estou entediada no trabalho e em casa. Б) Мне скучно на работе и дома. B) Jag är uttråkad på jobbet och hemma. B) 我 在 家里 和 公司 都 觉得 很 无聊 。

Κάνω το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Je fais||||chaque| "I do"||same||every|day Ich mache||||| Ich mache jeden Tag dasselbe. I do the same thing every day. Hago lo mismo todos los días. Je fais la même chose tous les jours. Faccio tutti i giorni la stessa cosa. 私 は 毎日 同じ こと を して いる から です 。 매일 같은 것을 해요. Ik doe elke dag hetzelfde. Eu faço as mesmas coisas todos os dias. Я делаю одно и то же каждый день. Jag gör samma sak varje dag. 我 每天 都 在 重复 地 坐 着 同样 的 事情 。

Θέλω μια νέα ασχολία. |||hobby Ich will ein neues Hobby. I want a new hobby. Quiero un nuevo pasatiempo. Je veux un nouveau passe-temps. Voglio un nuovo passatempo. 私 は 新しい 趣味 が ほしい です 。 저는 새로운 취미를 원해요. Ik zoek een nieuwe hobby. Eu quero um novo hobby. Я хочу новое хобби. Jag vill ha en ny hobby. 我 希望 有 一 个 新 的 爱好 。

Πρώτα, δοκιμάζω να μαγειρέψω. |Пробую|| |versuche|| First|try|"to" or "in order to"|"to cook" |||cuisiner Zuerst probiere ich Kochen. First, I try to cook. Primero, intento cocinar. D'abord, j'essaie de cuisiner. Prima, provo a cucinare. 最初に 私 は 料理 を して みます 。 먼저, 요리를 시도해요. Eerst probeer ik te koken. Primeiro, tento cozinhar. Я пытаюсь научиться готовить в первую очередь. Jag vill ha en ny hobby. 先 开始 , 我 尝试 了 做饭 。

Αλλά το φαγητό μου δεν έχει καλή γεύση. |||||||taste Aber mein Essen schmeckt nicht gut. But my food does not taste good. Pero mi comida no sabe bien. Mais ma nourriture n'a pas bon goût. Ma il cibo non ha un buon sapore. しかし 私 の 料理 は おいしく ありません 。 하지만 요리한 음식이 맛없어요. Maar mijn eten smaakt niet lekker. Mas a minha comida não tem um gosto bom. Но моя еда не очень вкусная. Först, provar jag att laga mat. 但 我 做 的 饭 不 好吃 。

Μετά, δοκιμάζω να κολυμπήσω. |versuche||schwimmen gehen "After that"|try|to|"to swim" |||nager Danach versuche ich es mit Schwimmen. Then, I try to swim. Entonces, intento nadar. Ensuite, j'essaie de nager. Allora, provo a nuotare. 次に 私 は 水泳 を やって みます 。 그다음, 수영을 시도해요. Dan probeer ik te zwemmen. Então, eu tento nadar. Затем я пытаюсь заниматься плаванием. Men, min mat smakar inte gott. 然后 , 我 尝试 了 游泳 。

Αλλά φοβάμαι το νερό. |Mais j'ai peur.|| "But"|"I fear"|| |Ich fürchte|| Aber ich habe Angst vor Wasser. But I am afraid of water. Pero me da miedo el agua. Mais j'ai peur de l'eau. Ma ho paura dell'acqua. しかし 私 は 水 が こわい です 。 하지만 저는 물을 무서워해요. Maar ik ben bang voor water. Mas eu tenho medo da água. Но я боюсь воды. Sen, försöker jag att simma. 但是 我 很 怕水 。

Περπατώ προς το σπίτι και βλέπω ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Je marche||||||||| I walk|towards||||see||pet store|pet store| Ich gehe|||||sehe|||| Ich gehe nach Hause und sehe eine Tierhandlung. I walk home and see a pet store. Camino hacia casa y veo una tienda de mascotas Je rentre à la maison à pieds et je vois un magasin d'animaux. Cammino verso casa e vedo un negozio di animali. 私 は 家 から 出て ペット ショップ に ペット を 見 に 行きます 。 저는 집에 가다가 애완동물 가게를 봐요. Ik loop naar huis en zie een dierenwinkel. Eu caminho para casa e vejo uma loja de animais. Я иду домой и вижу магазин домашних животных. Men, Jag är rädd för vatten. 我 回家 的 时候 路过 一 个 宠物店 。

Στο κατάστημα κατοικίδιων ζώων, βλέπω μια γάτα! |store|pet|||| In der Tierhandlung sehe ich eine Katze. In the pet store, I see a cat! En la tienda de mascotas, ¡veo un gato! Dans le magasin d'animaux, je vois un chat ! Nel negozio di animali, vedo un gatto! ペット ショップ で 私 は 猫 を 見つけます ! 애완동물 가게에 고양이가 있어요! In de dierenwinkel zie ik een kat! W sklepie zoologicznym widzę kota! Na loja de animais, eu vejo um gato. В магазине домашних животных я вижу кошку! Jag går hem och ser en djuraffär. 在寵物店裡,我看到一隻貓!

Αγοράζω τη γάτα, και τώρα είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ich kaufe|||||||sehr glücklich "I bought"|||||||happy Ich kaufe die Katze und bin sehr glücklich darüber. I buy the cat, and am now very happy. Compro el gato y ahora estoy muy contenta. J'achète le chat et suis maintenant très heureux/heureuse. Compro il gatto e ora sono molto felice. 私 は 猫 を 買う こと に しました , そして 今 とても 幸せ です 。 저는 고양이를 사서 매우 행복해요. Ik koop de kat en ben nu erg gelukkig. Eu compro o gato e agora estou muito feliz. Я покупаю кошку, и теперь счастливая. I djuraffären, ser jag en katt. 我 买下 了 那 只 猫 , 现在 我 很 开心 。

Και τώρα κάποιες ερωτήσεις. ||einige|Fragen ||"some"|questions Zum Abschluss könnt ihr wieder euer Verständnis testen. And now some questions. Ahora algunas preguntas sobre la historia de Katerina . Et maintenant quelques questions. Ecco alcune domande. そして今いくつかの質問。 이제 연습 문제를 드릴 거예요. En nu enkele vragen. E agora algumas perguntas. А теперь несколько вопросов. Jag köper katten och jag är mycket glad. Ve şimdi bazı sorular. 現在有一些問題。

Απάντησε τες ή απλά άκουσε τις απαντήσεις. Απάντησε τις|τις||μόνο|άκουσε||απαντήσεις |||simplement||| Beantworte|sie||einfach|hörte||Antworten Answer|them|"or"|just|listen to|"the"|answers |||просто||| Beantworten Sie sie oder hören Sie sich einfach die Antworten an Answer them or just listen to the answers Diré la respuesta después de formular la pregunta. Répondez-y ou écoutez simplement les réponses Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. それらに答えるか、単に答えを聞いてください。 대답하거나 대답을 들어보십시오. Beantwoord ze of luister gewoon naar de antwoorden. Responda a eles ou apenas ouça as respostas Ответь на них или просто послушай ответы Svara på dem eller lyssna bara på svaren Onlara cevap verin veya sadece cevapları dinleyin. 回答他們或只是聽答案。

1) Η Κατερίνα βαριέται στην δουλειά και στο σπίτι. ||βαριέται: gets bored||||| ||is bored||||| 1) Katerina ist zu Hause und bei der Arbeit gelangweilt. 1) Katerina is bored at work and at home. 1) Katerina está aburrida en el trabajo y en casa. 1) Katerina s'ennuie au travail et à la maison. 1) Katerina è annoiata a casa e al lavoro. 1) カレン は 仕事 と 家 で 退屈 して います 。 1) 가영이는 회사와 집이 지루해요. 1) Katerina verveelt zich op haar werk en thuis. 1) Katerina está entediada no trabalho e em casa. 1) Катерине скучно на работе и дома. 1) Katerina är uttråkad på jobbet och hemma. 1) 凯润 在 家里 和 公司 都 觉得 很 无聊 。

Είναι η Κατερίνα ευτυχισμένη στην δουλειά? "Is"|||happy|| Ist Katerina bei der Arbeit glücklich? Is Katerina happy at work? ¿Está Katerina contenta en el trabajo? Katerina est-elle heureuse au travail ? Katerina è felice a lavoro? カレン は 仕事 で 幸せ です か ? 가영이는 회사에서 행복해요? Is Katerina gelukkig op haar werk? Katerina está feliz no trabalho? Катерине счастлива на работе? Är Katerina lycklig på jobbet? 凯润 在 公司 很 开心 吗 ?

Όχι, η Κατερίνα δεν είναι ευτυχισμένη στην δουλειά. |||||happy|| Nein, Katerina ist bei der Arbeit nicht glücklich. No, Katerina is not happy at work. No, Katerina no está contenta en el trabajo. Non, Katerina n'est pas heureuse au travail. No, Katerina non è felice al lavoro. いいえ 、 カレン は 仕事 で は 幸せ では ありません 。 아니요, 가영이는 회사에서 행복하지 않아요. Nee, Katerina is niet gelukkig op haar werk. Não, Katerina não está feliz no trabalho. Нет, Катерине на работе несчастна. Nej, Katerina är inte lycklig på jobbet. 不 , 凯润 在 公司 不 开心 。

Βαριέται στην δουλειά και στο σπίτι. Gets bored||||| Sie ist bei der Arbeit und zu Hause gelangweilt. She is bored at work, and at home. Está aburrida en el trabajo y en casa. Elle s'ennuie au travail et à la maison Lei è annoiata a casa e al lavoro. 彼女 は 仕事 と 家 で 退屈 して います 。 회사와 집이 지루해요. Ze verveelt zich op haar werk en thuis. Ela está entediada no trabalho e em casa. Она скучает на работе и дома. Hon är uttråkad på jobbet och hemma. 她 在 家里 也 不 开心 。

2) Η Κατερίνα κάνει το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. ||||ίδιο πράγμα|πράξη|| ||||same||every|day 2) Katerina macht jeden Tag dasselbe. 2) Katerina does the same thing every day. 2) Katerina hace lo mismo todos los días. 2) Katerina fait la même chose tous les jours. 2) Katerina fa la stessa cosa tutti i giorni. 2) カレン は 毎日 同じ こと を して います 。 2) 가영이는 매일 같은 것을 해요. 2) Katerina doet elke dag hetzelfde. 2) Katerina faz as mesmas coisas todos os dias. 2) Катерине делает одно и то же каждый день. 2) Katerina gör samma sak varje dag. 2) 凯润 每天 做 着 同样 的 事情 。

Κάνει η Κατερίνα πολλά νέα πράγματα? |||||πράγματα: things |||viele||Dinge |||many|new|things Macht Katerina viele verschiedene Dinge? Does Katerina do many new things? ¿Hace Katerina muchas cosas nuevas? Est-ce que Katerina fait beaucoup de choses ? Katerina fa tante cose nuove? カレン は たくさんの 新しい こと を して います か ? 가영이는 매일 새로운 것을 해요? Doet Katerina veel nieuwe dingen? Katerina faz muitas coisas novas? Катерине делает много нового? Gör Katerina många nya saker? Katerina birçok yeni şey yapıyor mu? 凯润 每天 做 着 不同 的 事情 吗 ?

Όχι, η Κατερίνα κάνει το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. |||||ίδιο πράγμα|πράξη|| |||||the same||every|day Nein, Katerina macht jeden Tag dasselbe. No, Katerina does the same thing every day. No, Katerina hace lo mismo todos los días. Non, Katerina fait la même chose tous les jours. No, Katerina fa la stessa cosa tutti i giorni. いいえ 、 カレン は 毎日 同じ こと を して います 。 아니요, 가영이는 매일 같은 것을 해요. Nee, Katerina doet elke dag hetzelfde. Não, Katerina faz as mesmas coisas todos os dias. Нет, Катерине делает одно и то же каждый день. Nej, hon gör samma saker varje dag. 不 , 凯润 每天 做 着 相同 的 事情 。

3) Η Κατερίνα θέλει μια νέα ασχολία. ||||καινούργια| 3) Katerina will ein neues Hobby. 3) Katerina wants a new hobby. 3) Katerina quiere un nuevo pasatiempo. 3) Katerina veut un nouveau passe-temps. 3) Katerina vuole un nuovo passatempo. 3) カレン は 新しい 趣味 が ほしい です 。 3) 가영이는 새로운 취미를 원해요. 3) Katerina zoekt een nieuwe hobby. 3) Katerina quer um novo hobby. 3) Катерине хочет новое хобби. 3) Katerina vill ha en ny hobby. 3) 凯润 想要 有 一个 新 的 爱好 。

Θέλει η Κατερίνα μια νέα ασχολία? Will Katerina ein neues Hobby? Does Katerina want a new hobby? ¿Quiere Katerina un nuevo pasatiempo? Katerina veut-elle un nouveau passe-temps? Katerina vuole un nuovo passatempo? カレン は 新しい 趣味 が ほしい です か ? 가영이는 새로운 취미를 원해요? Zoekt Katerina een nieuwe hobby? Katerina quer um novo hobby? Катерине хочет новое хобби? Vill Katerina ha en ny hobby? 凯润 想要 一 个 新 的 爱好 吗 ?

Ναι, η Κατερίνα θέλει μια νέα ασχολία. ||||||hobby Ja, Katerina will ein neues Hobby. Yes, Katerina wants a new hobby. Sí, Katerina quiere un nuevo pasatiempo. Oui, Katerina veut un nouveau passe-temps. Si, Katerina vuole un nuovo passatempo. はい 、 カレン は 新しい 趣味 が ほしい です 。 네, 가영이는 새로운 취미를 원해요. Ja, Katerina zoekt een nieuwe hobby. Sim, Katerina quer um novo hobby. Да, Катерине хочет новое хобби. Ja, Katerina vill ha en ny hobby. 是 的 , 凯润 想要 一 个 新 的 爱好 。

4) Το φαγητό της Κατερίνας δεν έχει καλή γεύση. |||||||γεύση |||de Catherine|||| |||Katerina's||||taste |||der Katerina|||| 4) Katerinas Essen schmeckt nicht gut. 4) Katerina's food does not taste good. 4) La comida de Katerina no sabe bien. 4) La nourriture de Katerina n'a pas bon goût. 4) Il cibo di Katerina non ha un buon sapore. 4) カレン の 料理 は おいしく ありません 。 4) 가영이의 음식은 맛이 없어요. 4) Katerina eten smaakt niet lekker. 4) A comida de Katerina não tem um gosto bom. 4) Пища Катерине - невкусная. 4) Katerina mat smakar inte gott. 4) 凯润 做 的 饭 不 好吃 。

Είναι η Κατερίνα μια καλή μαγείρισσα? |||||μαγείρισσα |||||bonne cuisinière |||"a"|good|cook Ist Katerina eine gute Köchin? Is Katerina a good cook? ¿Es Katerina una buena cocinera? Katerina est-elle une bonne cuisinière ? Katerina è una buona cuoca? カレン は 料理 が 上手 です か ? 가영이는 요리를 잘해요? Kan Katerina goed koken? Katerina é uma boa cozinheira? Катерине хороший повар? Är Katerina en bra kock? 凯润 是 一 个 好 厨师 吗 ?

Όχι, η Κατερίνα δεν είναι καλή μαγείρισσα. |||||καλή|μαγείρισσα ||||||cook Nein, Katerina ist keine gute Köchin. No, Katerina is not a good cook. No, Katerina no es una buena cocinera. Non, Katerina n'est pas une bonne cuisinière. No, Katerina non è una buona cuoca. いいえ 、 カレン は 料理 が 上手 では ありません 。 아니요, 가영이는 요리를 잘하지 못해요. Nee, Katerina is geen goede kokkin. Não, Katerina não é uma boa cozinheira. Нет, Катерине не хороший повар. Nej, Katerina är inte en bra kock. 不 , 凯润 不是 一 个 好 厨师 。

Το φαγητό της δεν έχει καλή γεύση. ||||||γεύση Ihr Essen schmeckt nämlich nicht gut. Her food does not taste good. Su comida no sabe bien. Sa nourriture n'a pas bon goût. Il suo cibo non ha un buon sapore. 彼女 の 料理 は おいしく ありません 。 그녀의 음식은 맛이 없어요. Haar eten smaakt niet lekker. A comida dela não tem um gosto bom. Её пища - невкусная. Hennes mat smakar inte gott. 她 做 的 饭 不 好吃 。

5) Η Κατερίνα φοβάται το νερό. ||is afraid of|| ||is afraid of|| 5) Katerina hat Angst vor Wasser. 5) Katerina is afraid of water. 5) A Katerina le da miedo el agua. 5) Katerina a peur de l'eau. 5) Katerina ha paura dell'acqua. 5) カレン は 水 が こわい です 。 5) 가영이는 물을 무서워해요. 5) Katerina is bang voor water. 5) Katerina tem medo de água. 5) Катерине боится воды. 5) Katerina är rädd för vatten. 5) 凯润 很 怕水 。

Αρέσει στην Κατερίνα η κολύμβηση? ||||swimming ||||natation "Does"||||swimming ||||Schwimmen Schwimmt Katerina gerne? Does Katerina like swimming? ¿Le gusta nadar a Katerina ? Katerina aime-t-elle nager ? A Katerina piace nuotare? カレン は 水泳 が 好き です か ? 가영이는 수영을 좋아해요? Houdt Katerina van zwemmen? Katerina gosta de nadar? Катерине любит плавать? Gillar Katerina att simma? 凯润 喜欢 游泳 吗 ?

Όχι, στην Κατερίνα δεν αρέσει η κολύμβηση. ||||likes||swimming ||||||Schwimmen ||||likes||swimming Nein, Katerina schwimmt nicht gerne. No, Katerina does not like swimming. No, a Katerina no le gusta nadar. Non, Katerina n'aime pas nager. No, a Katerina non piace nuotare. いいえ 、 カレン は 水泳 が 嫌い です 。 아니요, 가영이는 수영을 좋아하지 않아요. Nee, Katerina houdt niet van zwemmen. Não, Katerina não gosta de nadar. Нет, Катерине не любит плавать. Katerina gillar inte att simma. Hayır, Katerina yüzmeyi sevmez. 不 , 凯润 不 喜欢 游泳 。

Φοβάται το νερό. Φοβάται το νερό.|| Sie hat nämlich Angst vor Wasser. She is afraid of water. Le da miedo el agua. Elle a peur de l'eau. Lei ha paura dell'acqua. 彼女 は 水 が こわい です 。 물을 무서워해요. Ze is bang voor water. Ela tem medo de água. Она боится воды. Hon är rädd för vatten. 她 怕水 。

6) Η Κατερίνα βλέπει μια γάτα σε ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων. ||βλέπει||||||| |||||||Geschäft|Haustiere|Haustiere |||||||pet store|pet store| 6) Katerina sieht in einer Tierhandlung eine Katze. 6) Katerina sees a cat in a pet store. 6) Katerina ve un gato en la tienda de mascotas. 6) Katerina voit un chat dans un magasin d'animaux. 6) Katerina vede un gatto in un negozio di animali. 6) カレン は ペット ショップ で 猫 を 見ます 。 6) 가영이는 애완동물 가게에서 고양이를 봐요. 6) Katerina ziet een dierenwinkel. 6) Katerina vê um gato em uma loja de animais. 6) Катерине видит кошку в магазине домашних животных. 6) Katerina ser en katt i djuraffären. 6) 凯润 在 宠物店 里 看到 一 只 猫 。

Βλέπει η Κατερίνα μια γάτα σε ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων? Sieht Katerina in einer Tierhandlung eine Katze? Does Katerina see a cat in a store? ¿Ve Katerina un gato en la tienda? Est-ce que Katerina voit un chat dans un magasin ? Katerina vede un gatto in un negozio? カレン は お店 で 猫 を 見ます か ? 가영이는 애완동물 가게에서 고양이를 봐요? Ziet Katerina een kat in de dierenwinkel? Katerina vê um gato na loja? Катерине видит кошку в магазине? Ser Katerina en katt i djuraffären? 凯润 在 宠物店 里 看到 了 一 只 猫 吗 ?

Ναι, η Κατερίνα βλέπει μια γάτα σε ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων. ||||||in a||κατάστημα κατοικίδιων ζώων|κατοικίδιων ζώων|κατοικίδιων ζώων |||||chatte||||| |||||||||pet store| Ja, Katerina sieht in einer Tierhandlung eine Katze. Yes Katerina sees a cat in a pet store. Sí, Katerina ve un gato en la tienda de mascotas. Oui, Katerina voit un chat dans un magasin d'animaux. Si Katerina vede un gatto in un negozio di animali. はい 、 カレン は ペット ショップ で 猫 を 見ます 。 네, 가영이는 애완동물 가게에서 고양이를 봐요. Ja, Katerina ziet een kat in de dierenwinkel. Sim, Katerina vê um gato em uma loja de animais. Да, Катерине видит кошку в магазине домашних животных. Ja, Katerina ser en katt i djuraffären. 是 的 , 凯润 在 宠物店 里 看到 了 一 只 猫 。

7) Η Κατερίνα αγοράζει την γάτα από το κατάστημα κατοικίδιων ζώων. ||αγοράζει||||||| |||||from|||pet store|pets 7) Katerina kauft die Katze in der Tierhandlung. 7) Katerina buys the cat from the pet store. 7) Katerina compra el gato en la tienda de mascotas. 7) Katerina achète le chat du magasin d'animaux. 7) Katerina compra il gatto dal negozio di animali. 7) カレン は ペット ショップ で 猫 を 買います 。 7) 가영이는 애완동물 가게에서 고양이를 사요. 7) Katerina koopt de kat in de dierenwinkel. 7) Katerina compra o gato da loja de animais. 7) Катерине покупает кошку из магазина домашних животных. 7) Katerina köper katten från djuraffären. 7) 凯润 买下 了 宠物店 里 的 那 只 猫 。

Αγοράζει η Κατερίνα την γάτα? Kauft Katerina die Katze? Does Katerina buy the cat? ¿Compra Katerina el gato? Est-ce que Katerina achète le chat ? Katerina compra il gatto? カレン は 猫 を 買います か ? 가영이는 고양이를 사요? Koopt Katerina de kat? Katerina compra o gato? Катерине покупает кошку? Köper Katerina katten? 凯润 买下 了 那 只 猫 吗 ?

Ναι, η Κατερίνα αγοράζει την γάτα από το κατάστημα κατοικίδιων ζώων. ||||||du|||| Yes||||the||||pet store|pet store| Ja, Katerina kauft die Katze in der Tierhandlung. Yes, Katerina buys the cat from the pet store. Sí, Katerina compra el gato en la tienda de mascotas. Oui, Katerina achète le chat du magasin d'animaux Si, Katerina compra il gatto dal negozio di animali. はい 、 カレン は ペット ショップ で 猫 を 買います 。 네, 가영이는 애완동물 가게에서 고양이를 사요. Ja, Katerina koopt de kat in de dierenwinkel. Sim, Katerina compra o gato da loja de animais. Да, Катерине покупает кошку из магазина домашних животных. Ja, Katerina köper katten från djuraffären. 是 的 , 凯润 买下 了 宠物店 里 的 那 只 猫 。

8) Η Κατερίνα είναι τώρα πολύ ευτυχισμένη, επειδή έχει μια γάτα. ||||||weil||| |||||very happy|because she has||| 8) Katerina ist jetzt sehr glücklich, weil sie eine Katze hat. 8) Katerina is now very happy because she has a cat. 8) Katerina está a hora muy contenta porque tiene un gato. 8) Katerina est très heureuse maintenant car elle a un chat. 8) Katerina ora è felice perché ha un gatto. 8) カレン は 今 とても 幸せ です なぜなら 彼女 は 猫 が いる から です 。 8) 가영이는 고양이를 사서 매우 행복해요. 8) Katerina is nu erg gelukkig omdat ze een kat heeft. 8) Katerina está muito feliz agora porque ela tem um gato. 8) Катерине теперь очень счастливая , потому что у неё есть кошка. 8) Katerina är nu mycket glad eftersom hon har en katt. 8) 凯润 现在 很 开心 , 因为 她 有 了 一 只 猫 。

Βαριέται η Κατερίνα τώρα? Langweilt sich Katja?||| Is Katerina bored?||| Ist Katerina jetzt gelangweilt? Is Katerina bored now? ¿Está Katerina aburrida ahora? Est-ce que Katerina s'ennuie maintenant ? Katerina è annoiata ora? カレン は 今 退屈 です か ? 가영이는 지루해요? Verveelt Katerina zich op dit moment? Katerina está entediada agora? Катерине скучно сейчас? Är Katerina uttråkad nu? 凯润 现在 很 无聊 吗 ?

Όχι, η Κατερίνα δεν βαριέται. ||||gets bored ||||is bored Nein, Katerina ist jetzt nicht gelangweilt. No, Katerina is not bored. No, Katerina no está aburrida. Non, Katerina ne s'ennuie pas. No, Katerina non è annoiata. いいえ 、 カレン は 退屈 では ありません 。 아니요, 가영이는 지루하지 않아요. Nee, Katerina verveelt zich niet. Não, Katerina não está mais entediada. Нет, Катерине не скучно. Nej, Katerina är inte uttråkad. 不,卡特琳娜並不無聊。

Είναι τώρα πολύ ευτυχισμένη επειδή έχει μια γάτα. ||||γιατί||| |||sehr glücklich|||| "She is"|||very happy|because she has||| Sie ist jetzt sehr glücklich, weil sie eine Katze hat. She is now very happy because she has a cat. Ahora está muy contenta porque tiene un gato. Elle est très heureuse maintenant car elle a un chat. Lei è felice ora perché ha un gatto. 彼女 は 今 とても 幸せ です なぜなら 彼女 は 猫 を 飼って いる から です 。 이제 고양이가 있어서 매우 행복해요. Ze is nu erg gelukkig omdat ze een kat heeft. Jest teraz bardzo szczęśliwa, ponieważ ma kota. Ela está muito feliz agora porque ela tem um gato. Она теперь очень счастливая , потому что у неё есть кошка. Hon är nu mycket glad eftersom hon har en katt. 她現在很開心,因為她有一隻貓。