×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 18 - Η Αρετή ντύνεται το πρωί

Η Αρετή ντύνεται το πρωί.

Δεν ξέρει τι να φορέσει.

Ψάχνει στην ντουλάπα της.

Βλέπει μια καφέ φούστα.

Αλλά έχει πολύ κρύο σήμερα.

Βλέπει ένα μαύρο παντελόνι.

Αλλά είναι πολύ παλιό.

Και έχει μια συνάντηση στην δουλειά σήμερα.

Η Αρετή βάζει την καφέ φούστα.

Δείχνει όμορφη, αλλά τα πόδια της κρυώνουν.

Ντύνομαι το πρωί.

Δεν ξέρω τι να φορέσω.

Ψάχνω στην ντουλάπα μου.

Βλέπω μια καφέ φούστα.

Αλλά έχει πολύ κρύο σήμερα!

Βλέπω ένα μαύρο παντελόνι.

Αλλά είναι πολύ παλιό.

Και έχω μια συνάντηση στην δουλειά σήμερα.

Βάζω την καφέ φούστα.

Δείχνω όμορφη, αλλά τα πόδια μου κρυώνουν.

Ερωτήσεις:

1) Η Αρετή ντύνεται το πρωί.

Ντύνεται η Αρετή το βράδυ?

Όχι, δεν ντύνεται το βράδυ.

Ντύνεται το πρωί.

2) Η Αρετή δεν ξέρει τι να φορέσει.

Ξέρει η Αρετή τι να φορέσει?

Όχι, δεν ξέρει τι να φορέσει.

3) Η Αρετή ψάχνει στην ντουλάπα της κάτι για να φορέσει.

Ψάχνει η Αρετή στην ντουλάπα της?

Ναι, η Αρετή ψάχνει στην ντουλάπα της κάτι για να φορέσει.

4) Υπάρχει μια καφέ φούστα στην ντουλάπα.

Υπάρχει μια καφέ φούστα στην ντουλάπα?

Ναι, υπάρχει μια καφέ φούστα στην ντουλάπα.

5) Έχει πολύ κρύο σήμερα.

Έχει ζέστη σήμερα?

Όχι, δεν έχει ζέστη σήμερα.

Έχει πολύ κρύο.

6) Η Αρετή βλέπει ένα μαύρο παντελόνι.

Βλέπει η Αρετή κάποιο παντελόνι?

Ναι, βλέπει ένα μαύρο παντελόνι.

7) Το παντελόνι είναι παλιό.

Είναι το παντελόνι καινούριο?

Όχι, το παντελόνι δεν είναι καινούριο.

Είναι παλιό.

8) Η Αρετή έχει συνάντηση στην δουλειά σήμερα.

Έχει η Αρετή συνάντηση σήμερα?

Ναι, η Αρετή έχει συνάντηση στην δουλειά σήμερα.

9) Η Αρετή φοράει την καφέ φούστα.

Φοράει η Αρετή το παντελόνι?

Όχι, η Αρετή δεν φοράει το παντελόνι.

Φοράει την καφέ φούστα.

10) Τα πόδια της Αρετής είναι κρύα.

Ζεσταίνεται η Αρετή με την φούστα?

Όχι, δεν ζεσταίνεται.

Τα πόδια της είναι κρύα.

Η Αρετή ντύνεται το πρωί. |La Vertu|s'habille|| Virtue|Virtue|gets dressed|the|morning |Die Tugend|zieht sich an|| |Cnota|ubiera się|| A) Arete zieht sich morgens an. Virtue is getting dressed in the morning. A) Arete se está vistiendo por la mañana. A) Le matin, Arete s'habille. A) Alla mattina Aretí si veste. A ) アシュリー は 朝 洋服 を 着ます 。 A)은지는 아침에 옷을 입고 있다. A) Het is ochtend en Deugd gaat zich aankleden. Areti ubiera się rano. A) Arete está se vestindo na manhã. А) Арети одевается утром. A)Areti klär på sig på morgonen. A)艾诗丽 早上 穿衣服 。

Δεν ξέρει τι να φορέσει. ||||porter |"knows"|what||wear ||||anziehen |||co ma|założyć na siebie Sie weiß nicht, was sie anziehen soll. She doesn't know what to wear. Ella no sabe qué ponerse. Elle ne sait pas quoi mettre. Non sa che cosa indossare. 彼女 は 何 を 着て いい か わかりません 。 그녀는 뭘 입을지 모른다. Zij weet niet wat ze aan moet trekken. Nie wie, w co się ubrać. Ela não sabe o que vestir. Она не знает, что надеть. Hon vet inte vad hon ska ha på sig. 她 不 知道 该 穿 什么 。

Ψάχνει στην ντουλάπα της. Cherche dans l'armoire.||Elle cherche dans l'armoire.| "She searches"||wardrobe| Szukając w szafie.||Szukam w szafie.| Sie schaut in ihren Schrank. She looks in her closet. Ella mira en su armario. Elle regarde dans son dressing. Guarda nel suo armadio. 彼女 は クローゼット を 見ます 。 그녀는 자신의 옷장을 들여다본다. Zij kijkt in haar kast. Zagląda do swojej szafy. Ela olha o seu guarda-roupa. Она смотрит в свой шкаф. Hon tittar i sin garderob. 她 看 了 看 她 的 衣橱 。

Βλέπει μια καφέ φούστα. |||jupe Sees||brown|brown skirt ||brązowa|spódnica Sie sieht einen braunen Rock. She sees a brown skirt. Ve una falda. Elle voit une jupe marron. Nota una gonna marrone. 彼女 は 茶色 の スカート を 見ます 。 그녀에게 갈색 치마가 보인다. Ze ziet een bruine rok. Widzi brązową spódnicę. Ela vê uma camisa marrom. Она видит коричневую юбку. Hon ser en brun kjol. 她 看见 一条 棕色 的 短裙 。

Αλλά έχει πολύ κρύο σήμερα. "But"|||cold|today |||zimno|dzisiaj Aber heute ist es sehr kalt! But it's very cold today! ¡Pero hoy hace mucho frío! Mais il fait très froid aujourd'hui. Ma oggi fa molto freddo. しかし 今日 は とても 寒い です 。 그러나 오늘은 매우 춥다! Maar het is vandaag heel koud. Ale dziś jest bardzo zimno. Mas está muito frio hoje! Но сегодня очень холодно! Men det är väldigt kallt idag. 但是 今天 很 冷 。

Βλέπει ένα μαύρο παντελόνι. |||black pants ||czarny|czarne spodnie Sie sieht ein Paar schwarze Hosen. She sees a pair of black pants. Ve un par de pantalones negros. Elle voit un pantalon noir. Nota anche un paio di pantaloni neri. 彼女 は 黒い ズボン を 見ます 。 그녀에게 검정 바지가 보인다. Ze ziet een zwarte broek. Widzi parę czarnych spodni. Vê um par de calças pretas. Она видит пару чёрных брюк. Hon ser ett par svarta byxor. 她 看见 一条 黑色 的 裤子 。

Αλλά είναι πολύ παλιό. |||very old |||Ale jest bardzo stare. Aber sie sind schon sehr alt. But they are very old. Pero son muy viejos. Mais il est très vieux. Ma sono molto vecchi. しかし それ は とても 古い です 。 그러나 그것은 너무 낡았다. Maar die is heel oud. Ale jest bardzo stary. Mas elas são muito velhas. Но они очень старые. Men de är väldigt gamla. 但是 很 旧 了 。

Και έχει μια συνάντηση στην δουλειά σήμερα. |||réunion||| |||meeting||work| |||Besprechung||| |||spotkanie||| Und sie hat heute eine Besprechung bei der Arbeit. And she has a meeting at work today. Y ella hoy tiene una junta en el trabajo. Et elle a une réunion au travail aujourd'hui. E lei oggi ha una riunione di lavoro. そして 彼女 は 今日 仕事 で 会議 が あります 。 그리고 오늘 그녀는 회사에서 회의가 있다. En ze heeft vandaag een vergadering op haar werk. Ma dziś spotkanie w pracy. E ela tem um encontro no trabalho hoje. А ещё у неё сегодня на работе встреча. Och hon har ett möte på jobbet idag. 她 的 公司 今天 开会 。

Η Αρετή βάζει την καφέ φούστα. |La Vertu|met||| ||puts on||brown| ||zakłada|||spódnica Arete zieht den braunen Rock an. Virtue puts on the brown skirt. Arete se pone la falda. Arete enfile la jupe marron. Aretí indossa la gonna marrone. 은지는 갈색 치마를 입는다. Deugd trekt de bruine rok aan. Virtue zakłada brązową spódnicę. Arete coloca a camisa marrom. Арети надевает коричневую юбку. Areti tar på sig den bruna kjolen. 艾诗丽 穿 上 棕色 的 短裙 。

Δείχνει όμορφη, αλλά τα πόδια της κρυώνουν. Montre|belle|||||ont froid "She looks"|beautiful|||feet||are cold ||||||frieren Wygląda na|"piękna"|||||marzną Sie sieht gut aus, aber sie hat kalte Beine. She looks good, but her legs are cold. Ella se ve bien, pero tiene frío en las piernas. Elle lui va bien, mais elle a froid aux jambes. Le sta bene, ma ha freddo alle gambe. 彼女 は よく 似あいます が 足 は 冷たい です 。 그녀는 예쁘지만, 다리는 춥다. Ze ziet er goed uit, maar ze heeft koude benen. Wygląda ładnie, ale ma zimne stopy. Ela parece bem, mas suas pernas estão frias. Она выглядит хорошо, но её ногам холодно. Hon ser bra ut, men hennes ben är kalla. 她 看起来 不错 , 但是 她 的 腿 很 冷 。

Ντύνομαι το πρωί. Ich ziehe mich an.|| I get dressed|| Ubieram się rano.|| B) Ich ziehe mich morgens an. I am getting dressed in the morning. B) Me estoy vistiendo por la mañana. B) Le matin, je m'habille. B) Mi vesto sempre di mattina. B ) 私 は 朝 洋服 を 着ます 。 B)나는 아침에 옷을 입고 있다. B) Het is ochtend en ik ga me aankleden. Ubieram się rano. B) Eu estou me vestindo esta manhã. Б) Я одеваюсь утром. B)Jag klär på mig på morgonen. B)我 早上 穿衣服 。

Δεν ξέρω τι να φορέσω. ||||anziehen ||||wear Nie wiem||||założyć na siebie Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. I don't know what to wear. No sé qué ponerme. Je ne sais pas quoi mettre. Non so che cosa indossare. 私 は 何 を 着て いい か わかりません 。 나는 뭘 입을지 모른다. Ik weet niet wat ik aan moet trekken. Nie wiem, w co się ubrać. Eu não sei o que vestir. Я не знаю, что надеть. Jag vet inte vad jag ska ha på mig. 我 不 知道 该 穿 什么 。

Ψάχνω στην ντουλάπα μου. ||Szukam w szafie.| Ich schaue in meinen Schrank. I look in my closet. Yo miro en mi armario. Je regarde dans mon dressing. Guardo nel mio armadio. 私 は クローゼット を 見ます 。 나는 나의 옷장을 들여다본다. Ik kijk in mijn kast. Szukam w mojej szafie. Eu olho no meu guarda-roupa. Я смотрю в свой шкаф. Jag tittar i min garderob. 我 看 了 看 我 的 衣橱 。

Βλέπω μια καφέ φούστα. |||brązowa spódnica Ich sehe einen braunen Rock. I see a brown skirt. Veo una falda. Je vois une jupe marron. Noto una gonna marrone. 私 は 茶色 の スカート を 見ます 。 나에게 갈색 치마가 보인다. Ik zie een bruine rok. Widzę brązową spódnicę. Eu vejo uma camisa marrom. Я вижу коричневую юбку. Jag ser en brun kjol. 我 看见 一条 棕色 的 短裙 。

Αλλά έχει πολύ κρύο σήμερα! |||froid| Aber heute ist es sehr kalt! But it's very cold today! ¡Pero hoy hace mucho frío! Mais il fait très froid aujourd'hui ! Ma oggi fa molto freddo! しかし 今日 は とても 寒い です 。 그러나 오늘은 매우 춥다! Maar het is vandaag heel koud! Ale dziś jest bardzo zimno! Mas está muito frio hoje! Но сегодня очень холодно! Men det är väldigt kallt idag! 但是 今天 很 冷 。

Βλέπω ένα μαύρο παντελόνι. Ich sehe ein Paar schwarze Hosen. I see a pair of black pants. Veo un par de pantalones negros. Je vois un pantalon noir. Noto anche un paio di pantaloni neri. 私 は 黒い ズボン を 見ます 。 나에게 검정 바지가 보인다. Ik zie een zwarte broek. Widzę parę czarnych spodni. Eu vejo um par de calças pretas. Я вижу чёрные брюки. Jag ser ett par svarta byxor. 我 看见 一条 黑色 的 裤子 。

Αλλά είναι πολύ παλιό. Aber sie sind schon sehr alt. But they are very old. Pero son muy viejos. Mais il est très vieux. Ma sono molto vecchi. しかし それ は とても 古い です 。 그러나 그것은 너무 낡았다. Maar die is heel oud. Ale jest bardzo stary. Mas elas são muito velhas. Но они очень старые. Men de är väldigt gamla. 但是 很 旧 了 。

Και έχω μια συνάντηση στην δουλειά σήμερα. |||spotkanie||| Und ich habe heute eine Besprechung bei der Arbeit. And I have a meeting at work today. Y hoy tengo una junta en el trabajo. Et j'ai une réunion au travail aujourd'hui. E oggi ho una riunione di lavoro. そして 私 は 今日 仕事 で 会議 が あります 。 그리고 오늘 나는 회사에서 회의가 있다. En ik heb vandaag een vergadering op mijn werk. Mam dziś spotkanie w pracy. E eu tenho um encontro no trabalho hoje. А у меня сегодня на работе встреча. Och jag har ett möte på jobbet idag. 我 的 公司 今天 开会 。

Βάζω την καφέ φούστα. I put on||| Zakładam||| Ich ziehe den braunen Rock an. I put on the brown skirt. Yo me pongo la falda. J'enfile la jupe marron. Indosso la gonna marrone. 私 は 茶色 の スカート を はきます 。 나는 갈색 치마를 입는다. Ik trek de bruine rok aan. Zakładam brązową spódnicę. Eu coloco a camisa marrom. Я надеваю коричневую юбку. Jag tar på mig den bruna kjolen. 我 穿 上 棕色 的 短裙 。

Δείχνω όμορφη, αλλά τα πόδια μου κρυώνουν. Ich sehe aus|||||| "I look"||"but"|||| Wyglądam|||||| Ich sehe gut aus, aber ich habe kalte Beine. I look good, but my legs are cold. Me veo bien, pero tengo frío en las piernas. Elle me va bien, mais j'ai froid aux jambes. Mi sta bene, ma ho freddo alle gambe. 私 は よく 似あいます が 足 は 冷たい です 。 나는 예쁘지만, 다리가 춥다. Ik zie er goed uit, maar ik heb koude benen. Wyglądam ładnie, ale mam zimne stopy. Eu pareço bem, mas minhas pernas estão frias. Я выгляжу хорошо, но мне холодно в ногах. Jag ser bra ut, men mina ben är kalla. 我 看起来 不错 , 但是 我 的 腿 很 冷 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题:

1) Η Αρετή ντύνεται το πρωί. |Die Tugend|zieht sich an|| |Virtue||| 1) Arete zieht sich morgens an. 1) Virtue is getting dressed in the morning. 1) Arete se está vistiendo por la mañana. 1) Le matin, Arete s'habille. 1) Alla mattina Aretí si veste. 1) アシュリー は 朝 洋服 を 着ます 。 1) 은지는 아침에 옷을 입고 있다. 1) Het is ochtend en Deugd kleedt zich aan. 1) Cnota ubiera się rano. 1) Arete está se vestindo de manhã. 1) Арети одевается утром. 1) Areti klär på sig på morgonen. 1) 艾诗丽 早上 穿衣服 。

Ντύνεται η Αρετή το βράδυ? ||||soir Zieht sich an||||Abend ||||evening ||||wieczór Zieht sich Arete abends an? Is Virtue getting dressed at night? ¿Arete se está vistiendo por la noche? Est-ce que Arete s'habille le soir ? Aretí si veste di notte? アシュリー は 夜 に 洋服 を 着ます か ? 은지는 밤에 옷을 입니? Kleedt Deugd zich 's nachts aan? Czy Virtue ubiera się wieczorem? Arete está se vestindo a noite? Арети одевается ночью? Klär Areti på sig på natten? 艾诗丽 晚上 穿衣服 吗 ?

Όχι, δεν ντύνεται το βράδυ. Nein, sie zieht sich nicht abends an. No, she is not getting dressed at night. No, ella no se está vistiendo por la noche. Non, elle ne s'habille pas le soir. No, lei non si veste di notte. いいえ 、 彼女 は 夜 に は 洋服 を 着ません 。 아니, 그녀는 밤에 옷을 입지 않아. Nee, zij kleedt zich niet 's nachts aan. Nie, nie ubiera się w nocy. Não, ela não está se vestindo a noite. Нет, она одевается не ночью. Nej, hon klär inte på sig på natten. 不 , 她 不是 晚上 穿衣服 。

Ντύνεται το πρωί. Sie zieht sich morgens an. She is getting dressed in the morning. Ella se está vistiendo por la mañana. Elle s'habille le matin. Si veste di mattina. 彼女 は 朝 洋服 を 着ます 。 그녀는 아침에 옷을 입어. Zij kleedt zich 's ochtends aan. Ubiera się rano. Ela está se vestindo na manhã. Она одевается утром. Hon klär på sig på morgonen. 她 是 早上 穿衣服 。

2) Η Αρετή δεν ξέρει τι να φορέσει. |||weiß||| 2) Arete weiß nicht, was sie tragen soll. 2) Virtue does not know what to wear. 2) Arete no sabe qué ponerse. 2) Arete ne sait pas quoi mettre. 2) Aretí non sa che cosa indossare. 2) アシュリー は 何 を 着て いい か わかりません 。 2) 은지는 뭘 입을지 모른다. 2) Deugd weet niet wat ze aan moet trekken. 2) Virtue nie wie, w co się ubrać. 2) Arete não sabe o que vestir. 2) Арети не знает, что надеть. 2) Areti vet inte vad hon ska ha på sig. 2) 艾诗丽 不 知道 该 穿 什么 。

Ξέρει η Αρετή τι να φορέσει? Weiß Arete , was sie tragen soll? Does Virtue know what to wear? ¿Arete sabe qué ponerse? Est-ce que Arete sait quoi mettre ? Aretí sa che cosa indossare? アシュリー は 何 を 着て いい か わかります か ? 은지는 뭘 입을지 아니? Weet Deugd wat ze aan moet trekken? Czy Virtue wie, w co się ubrać? Arete sabe o que vestir? Арети знает, что надеть? Vet Areti vad hon ska ha på sig? 艾诗丽 知道 穿 什么 吗 ?

Όχι, δεν ξέρει τι να φορέσει. Nein, sie weiß nicht, was sie tragen soll. No, she does not know what to wear. No, ella no sabe qué ponerse. Non, elle ne sait pas quoi mettre. No, non sa che cosa indossare. いいえ 、 彼女 は 何 を 着て いい か わかりません 。 아니, 그녀는 뭘 입을지 몰라. Nee, ze weet niet wat ze aan moet trekken. Não, ela não sabe o que vestir. Нет, она не знает, что надеть. Nej, hon vet inte vad hon ska ha på sig. 不 , 她 不 知道 该 穿 什么 。

3) Η Αρετή ψάχνει στην ντουλάπα της κάτι για να φορέσει. ||||||quelque chose||| ||||||something||| ||||||coś||| 3) Arete sucht im Schrank etwas zum Anziehen. 3) Virtue looks in her closet for something to wear. 3) Arete busca algo para ponerse en su armario. 3) Arete cherche dans son dressing quelque chose à mettre. 3) Aretí cerca nel suo armadio qualcosa da mettere. 3) アシュリー は 何 か 着よう と クローゼット の 中 を 見ます 。 3) 은지는 자신의 옷장에서 입을 것을 찾는다. 3) Deugd kijkt in de kast om iets aan te trekken. 3) Areti szuka w szafie czegoś do ubrania. 3) Arete olha no seu guarda-roupa para achar algo para vestir. 3) Арети ищет в шкафу, что бы надеть. 3) Areti letar i sin garderob efter något att ha på sig. 3) 艾诗丽 在 她 的 衣橱 里 找件 衣服 穿 。

Ψάχνει η Αρετή στην ντουλάπα της? Schaut Arete in ihren Schrank? Does Virtue look in her closet? ¿Arete busca en su armario? Est-ce que Arete cherche dans son dressing ? Aretí guarda nel suo armadio? アシュリー は クローゼット の 中 を 見ます か ? 은지는 옷장을 들여다보니? Kijkt Deugd in de kast? Czy Virtue zagląda do swojej szafy? Arete olha no seu guarda-roupa? Арети ищет в шкафу? Letar Areti i sin garderob? 艾诗丽 去 看 了 她 的 衣橱 吗 ?

Ναι, η Αρετή ψάχνει στην ντουλάπα της κάτι για να φορέσει. |||sucht||Schrank||||| Ja, Arete sucht im Schrank etwas, das sie anziehen kann. Yes, Virtue looks in her closet for something to wear. Sí, Arete busca algo para ponerse en su armario. Oui, Arete cherche dans son dressing quelque chose à mettre. Sì, Aretí cerca nel suo armadio qualcosa da mettere. はい 、 アシュリー は 何 か 着よう と クローゼット の 中 を 見ます 。 응, 은지는 자신의 옷장에서 입을 것을 찾아. Ja, Deugd kijkt in de kast om iets aan te trekken. Tak, Virtue szuka w swojej szafie czegoś do ubrania. Sim, Arete olha no seu guarda-roupa para achar algo para vestir. Да, Арети ищет в шкафу, что бы надеть. Ja, Areti letar i sin garderob efter något att ha på sig. 是 的 , 艾诗丽 在 她 的 衣橱 里 找 见 衣服 穿 。

4) Υπάρχει μια καφέ φούστα στην ντουλάπα. 4) Im Schrank ist ein brauner Rock. 4) There is a brown skirt in the closet. 4) Hay una falda en su armario. 4) Il y a une jupe marron dans son dressing. 4) C'è una gonna marrone nell'armadio. 4) クローゼット の 中 に 茶色 の スカート が あります 。 4) 옷장에 갈색 치마가 있다. 4) Er hangt een bruine rok in de kast. 4) W szafie znajduje się brązowa spódnica. 4) Tem uma camisa marrom em seu guarda-roupa. 4) В шкафу есть коричневая юбка. 4) Det finns en brun kjol i garderoben. 4) 衣橱 里 有 一条 棕色 的 短裙 。

Υπάρχει μια καφέ φούστα στην ντουλάπα? Ist im Schrank ein brauner Rock? Is there a brown skirt in the closet? ¿Hay una falda en su armario? Est-ce qu'il y a une jupe marron dans son dressing ? Nell'armadio c'è una gonna marrone? クローゼット の 中 に 茶色 の スカート が あります か ? 옷장에 갈색 치마가 있니? Hangt er een bruine rok in de kast? Czy w szafie jest brązowa spódnica? Tem alguma camisa marrom em seu guarda-roupa? В шкафу коричневая юбка? Finns det en brun kjol i garderoben? 衣橱 里 有 棕色 的 短裙 吗 ?

Ναι, υπάρχει μια καφέ φούστα στην ντουλάπα. Ja, da ist ein brauner Rock im Schrank. Yes, there is a brown skirt in the closet. Sí, hay una falda en su armario. Oui, il y a une jupe marron dans son dressing. Sì, nell'armadio c'è una gonna marrone. はい 、 クローゼット の 中 に 茶色 の スカート が あります 。 응, 옷장에는 갈색 치마가 있어. Ja, er hangt een bruine rok in de kast. Tak, w szafie jest brązowa spódnica. Sim, tem uma camisa marrom no seu guarda-roupa. Да, в шкафу коричневая юбка. Ja, det finns en brun kjol i garderoben. 是 的 , 衣橱 里 有 一条 棕色 的 短裙 。

5) Έχει πολύ κρύο σήμερα. 5) Es ist heute sehr kalt. 5) It is very cold today. 5) Hoy hace mucho frío. 5) Il fait très froid aujourd'hui. 5) Oggi fa molto freddo. 5) 今日 は とても 寒い です 。 5) 오늘은 매우 춥다. 5) Het is vandaag heel koud. 5) Dziś jest bardzo zimno. 5) Está muito frio hoje. 5) Сегодня очень холодно. 5) Det är väldigt kallt idag. 5) 今天 很 冷 。

Έχει ζέστη σήμερα? |Il fait chaud.| |"hot"| |gorąco| Ist es heute warm? Is it warm today? ¿Hoy hace calor? Est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui ? Oggi fa caldo? 今日 は 暖かい です か ? 오늘은 따뜻하니? Is het vandaag warm? Czy dzisiaj jest gorąco? Está muito quente hoje? Сегодня тепло? Är det varmt idag? 今天 暖和 吗 ?

Όχι, δεν έχει ζέστη σήμερα. Nein, heute ist es nicht warm. No, it is not warm today. No, hoy no hace calor. Non, il ne fait pas chaud aujourd'hui. No, oggi non fa caldo. いいえ 、 今日 は 暖かく ありません 。 아니, 오늘은 따뜻하지 않아. Nee, het is vandaag niet warm. Nie, dzisiaj nie jest gorąco. Não, não está quente hoje. Нет, сегодня не тепло. Nej, det är inte varmt idag. 不 , 今天 不 暖和 。

Έχει πολύ κρύο. ||Es ist kalt. Es ist sehr kalt. It is very cold. Hoy hace mucho frío. Il fait très froid. Fa molto freddo. 今日 は とても 寒い です 。 매우 추워. Het is heel koud. Jest bardzo zimno. Está muito frio. Очень холодно. Det är väldigt kallt. 今天 很 冷 。

6) Η Αρετή βλέπει ένα μαύρο παντελόνι. |||||czarne spodnie 6) Arete sieht eine schwarze Hose. 6) Virtue sees a pair of black pants. 6) Arete ve un par de pantalones negros. 6) Arete voit un pantalon noir. 6) Aretí nota un paio di pantaloni neri. 6) アシュリー は 黒 の ズボン を 見ます 。 6) 은지에게 검정 바지가 보인다. 6) Deugd ziet een zwarte broek. 6) Virtue widzi parę czarnych spodni. 6) Arete vê um par de calças pretas. 6) Арети видит чёрные брюки. 6) Areti ser ett par svarta byxor. 6) 艾诗丽 看见 一条 黑色 的 裤子 。

Βλέπει η Αρετή κάποιο παντελόνι? |||quelque| |||some| |||ein| |||jakieś| Sieht Arete eine schwarze Hose? Does Virtue see some pants? ¿Arete ve unos pantalones? Est-ce que Arete voit un pantalon ? Aretí vede dei pantaloni? アシュリー は ズボン を 見ます か ? 은지에게 바지가 보이니? Ziet Deugd een broek? Czy Virtue widzi jakieś spodnie? Arete vê alguma calça? Арети видит брюки? Ser Areti ett par byxor? 艾诗丽 看见 裤子 吗 ?

Ναι, βλέπει ένα μαύρο παντελόνι. Ja, Arete sieht eine schwarze Hose. Yes, Virtue sees a pair of black pants. Sí, Arete ve un par de pantalones negros. Oui, Arete voit un pantalon noir. Sì, Aretí vede un paio di pantaloni neri. はい 、 アシュリー は 黒 の ズボン を 見ます 。 응, 은지에게 바지가 보여. Ja, Deugd ziet een zwarte broek. Tak, widzi parę czarnych spodni. Sim, Arete vê um par de calças pretas. Да, Ася видит пару чёрных брюк. Ja, Areti ser ett par svarta byxor. 是 的 , 艾诗丽 看见 一条 黑色 的 裤子 。

7) Το παντελόνι είναι παλιό. 7) Die Hose ist schon alt. 7) The pants are old. 7) Los pantalones son viejos. 7) Le pantalon est vieux. 7) I pantaloni sono vecchi. 7) その ズボン は 古い です 。 7) 그 바지는 낡았다. 7) De broek is oud. 7) Spodnie są stare. 7) A calça está velha. 7) Брюки старые. 7) Byxorna är gamla. 7) 裤子 很 旧 了 。

Είναι το παντελόνι καινούριο? |||neu Ist die Hose neu? Are the pants new? ¿Los pantalones son nuevos? Est-ce que le pantalon est neuf ? I pantaloni sono nuovi? その ズボン は 新しい です か ? 바지는 새 것이니? Is de broek nieuw? Czy te spodnie są nowe? A calça é nova? Брюки новые? Är byxorna nya? 裤子 新 吗 ?

Όχι, το παντελόνι δεν είναι καινούριο. Nein, die Hosen sind nicht neu. No, the pants are not new. No, los pantalones no son nuevos. Non, le pantalon n'est pas neuf. No, i pantaloni non sono nuovi. いいえ 、 その ズボン は 新しく ありません 。 아니, 바지는 새 것이 아니야. Nee, de broek is niet nieuw. Nie, spodnie nie są nowe. Não, a calça não é nova. Нет, они не новые. Nej, byxorna är inte nya. 不 , 裤子 不新 。

Είναι παλιό. Sie ist alt. They are old. Son viejos. Il est vieux. Sono vecchi. それ ら は 古い です 。 그건 낡았어. Hij is oud. Jest stary. Ela é velha. Они старые. De är gamla. 裤子 很 旧 。

8) Η Αρετή έχει συνάντηση στην δουλειά σήμερα. 8) Arete hat heute bei der Arbeit eine Besprechung. 8) Virtue has a meeting at work today. 8) Arete hoy tiene una junta en el trabajo. 8) Arete a une réunion au travail aujourd'hui. 8) Aretí oggi ha una riunione di lavoro. 8) アシュリー は 今日 仕事 で 会議 が あります 。 8) 오늘 은지는 회사에서 회의가 있다. 8) Deugd heeft vandaag een vergadering op haar werk. 8) Virtue ma dziś spotkanie w pracy. 8)Arete têm um encontro no trabalho hoje. 8) У Арети сегодня встреча на работе. 8) Areti har ett möte på jobbet idag. 8) 今天 艾诗丽 的 公司 开会 。

Έχει η Αρετή συνάντηση σήμερα? Hat Arete heute eine Besprechung? Does Virtue have a meeting today? ¿Arete tiene una junta en el trabajo? Est-ce que Arete a une réunion aujourd'hui ? Aretí oggi ha una riunione? アシュリー は 今日 は 会議 が あります か ? 오늘 은지는 회의가 있니? Heeft Deugd vandaag een vergadering? Czy Virtue ma dzisiaj spotkanie? Arete tem um encontro hoje? У Арети сегодня встреча? Har Areti ett möte idag? 今天 艾诗丽 开会 吗 ?

Ναι, η Αρετή έχει συνάντηση στην δουλειά σήμερα. Ja, Arete hat heute bei der Arbeit eine Besprechung. Yes, Virtue has a meeting at work today. Sí, Arete tiene una junta en el trabajo. Oui, Arete a une réunion au travail aujourd'hui. Sì, Aretí oggi ha una riunione di lavoro. はい 、 アシュリー は 今日 仕事 で 会議 が あります 。 응, 오늘 은지는 회사에서 회의가 있어. Ja, Deugd heeft vandaag een vergadering. Tak, Virtue ma dziś spotkanie w pracy. Sim, Arete tem um encontro no trabalho hoje. Да, у Арети сегодня на работе встреча. Ja, Areti har ett möte på jobbet idag. 是 的 , 今天 艾诗丽 的 公司 开会 。

9) Η Αρετή φοράει την καφέ φούστα. ||porte||| ||wears||| ||trägt||| ||nosi||| 9) Arete trägt den braunen Rock. 9) Virtue wears a brown skirt. 9) Arete se pone la falda. 9) Arete porte une jupe marron. 9) Aretí indossa la gonna marrone. 9) アシュリー は 茶色 の スカート を はきます 。 9) 은지는 갈색 치마를 입는다. 9) Deugd draagt de bruine rok. 9) Virtue nosi brązową spódnicę. 9) Arete veste a camisa marrom. 9) Арети надевает коричневую юбку. 9) Areti tar på sig den bruna kjolen. 9) 艾诗丽 穿 棕色 的 短裙 。

Φοράει η Αρετή το παντελόνι? Trägt Arete die Hose? Does Virtue wear the pants? ¿Arete se pone los pantalones? Est-ce que Arete porte un pantalon ? Aretí indossa i pantaloni? アシュリー は ズボン を はきます か ? 은지는 바지를 입니? Draagt Deugd de broek? Czy Virtue ma na sobie spodnie? Arete veste a calça? Арети надевает брюки? Tar Areti på sig byxorna? 艾诗丽 穿 裤子 吗 ?

Όχι, η Αρετή δεν φοράει το παντελόνι. Nein, Arete trägt keine Hose. No, Virtue does not wear the pants. No, Arete no se pone los pantalones. Non, Arete ne porte pas un pantalon. No, Aretí non indossa i pantaloni. いいえ 、 アシュリー は ズボン を はきません 。 아니, 은지는 바지를 입지 않아. Nee, Deugd draagt geen broek. Nie, Virtue nie nosi spodni. Não, Arete não veste a calça. Нет, Арети не надевает брюки. Nej, Areti tar inte på sig byxorna. 不 , 艾诗丽 不 穿 裤子 。

Φοράει την καφέ φούστα. Sie trägt den braunen Rock. She wears the brown skirt. Ella se pone la falda. Elle porte une jupe marron. Indossa la gonna marrone. アシュリー は 茶色 の スカート を はきます 。 그녀는 갈색 치마를 입어. Ze draagt de bruine rok. Ma na sobie brązową spódnicę. Ela veste a camisa marrom. Она надевает коричневую юбку. Hon tar på sig den bruna kjolen. 她 穿 棕色 的 短裙 。

10) Τα πόδια της Αρετής είναι κρύα. |||der Areti||kalt |||Areti's||cold |||Cnoty|są|zimne 10) Arete hat kalte Beine. 10) Virtue legs are cold. 10) Arete tiene frío en las piernas. 10) Arete a froid aux jambes. 10) Aretí ha freddo alle gambe. 10) アシュリー の 足 は 冷たい です 。 10) 은지의 다리는 춥다. 10) Deugd heeft koude benen. 10) Stopy cnoty są zimne. 10) A calça de Arete está fria. 10) Арети ногам холодно. 10) Areti ben är kalla. 10) 艾诗丽 的 腿 冷 。

Ζεσταίνεται η Αρετή με την φούστα? A-t-elle chaud||||| "Is Areti warm"||||| Wird warm||||| Czy Aretę grzeje?||||| Ist Arete warm mit ihrem Rock? Is Virtue warm in her skirt? ¿Arete se siente cálida con su falda? Est-ce que Arete a chaud avec sa jupe ? Aretí ha caldo con la gonna? アシュリー の 足 は スカート を はいて 暖かい です か ? 은지는 치마를 입고 따뜻하니? Heeft Deugd het warm in haar rok? Czy Cnota rozgrzewa się ze spódnicą? Arete está quente em sua saia? Арети тепло в юбке? Är Areti varm i kjolen? 艾诗丽 穿 短裙 暖和 吗 ?

Όχι, δεν ζεσταίνεται. Nein, ihr ist nicht warm. No, she's not warm. No, ella no se siente cálida. Non, elle n'a pas chaud. No, Aretí non ha caldo. いいえ 、 彼女 は 暖かく ありません 。 아니, 그녀는 따뜻하지 않아. Nee, zij heeft het niet warm. Nie, nie nagrzewa się. Não, ela não está quente. Нет, ей холодно. Nej, hon är inte varm. 不 , 她 不 暖和 。

Τα πόδια της είναι κρύα. Sie hat kalte Beine Her legs are cold. Ella tiene frio en las piernas. Elle a froid aux jambes. Ha freddo alle gambe. 彼女 の 足 は 冷たい です 。 그녀의다리는 추워. Ze heeft koude benen. Jej stopy są zimne. Suas pernas estão frias. Ей холодно в ногах. Hennes ben är kalla. 她 的 腿 冷 。