×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 17 - Ο Μάρκος έρχεται στο σπίτι από την δουλειά

Ο Μάρκος έρχεται στο σπίτι από την δουλειά.

Οδηγεί προς το σπίτι από την δουλειά κάθε μέρα.

Υπάρχουν πολλά άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο.

Ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση.

Ο Μάρκος αισθάνεται ενοχλημένος και θυμωμένος.

Ανοίγει το ραδιόφωνο για να ακούσει τα νέα.

Μετά ακούει μερικά τραγούδια.

Ο Μάρκος ακόμη βαριέται και είναι κουρασμένος.

Ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση κάθε μέρα.

Ο Μάρκος σκέφτεται να αγοράσει μια μοτοσικλέτα αντί αυτού.

B) Έρχομαι στο σπίτι από την δουλειά.

Οδηγώ προς το σπίτι από την δουλειά κάθε μέρα.

Υπάρχουν πολλά άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο.

Ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση.

Αισθάνομαι ενοχλημένος και θυμωμένος.

Ανοίγω το ραδιόφωνο για να ακούσω τα νέα.

Μετά θα ακούσω μερικά τραγούδια.

Ακόμη βαριέμαι και είμαι κουρασμένος.

Ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση κάθε μέρα.

Σκέφτομαι να αγοράσω μοτοσικλέτα αντί αυτού.

Ερωτήσεις:

1) Ο Μάρκος έρχεται στο σπίτι από την δουλειά με το αυτοκίνητο του.

Είναι ο Μάρκος στην δουλειά?

Όχι, ο Μάρκος δεν είναι στην δουλειά.

Έρχεται στο σπίτι από την δουλειά με το αυτοκίνητο του.

2) Υπάρχουν πολλά άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο με τον Μάρκο.

Υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο?

Ναι, υπάρχουν πολλά άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο με τον Μάρκο.

3) Ο Μάρκος δεν μπορεί να κινηθεί, επειδή ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση.

Μπορεί ο Μάρκος να κινηθεί?

Όχι, ο Μάρκος δεν μπορεί να κινηθεί επειδή ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση.

4) Ο Μάρκος αισθάνεται ενοχλημένος και θυμωμένος.

Αισθάνεται ο Μάρκος χαρούμενος?

Όχι, ο Μάρκος δεν αισθάνεται χαρούμενος.

Αισθάνεται ενοχλημένος και θυμωμένος.

5) Ο Μάρκος ακούει τα νέα στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητου του.

Ακούει ο Μάρκος τα νέα?

Ναι, ο Μάρκος ακούει τα νέα στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο του.

6) Ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση κάθε μέρα.

Έχει πάντα κίνηση ο αυτοκινητόδρομος?

Ναι, ο αυτοκινητόδρομος έχει πάντα κίνηση κάθε μέρα.

7) Ο Μάρκος σκέφτεται ότι πρέπει να αγοράσει μια μοτοσικλέτα, αντί να οδηγεί.

Θέλει ο Μάρκος μια μοτοσικλέτα?

Ναι, σκέφτεται ότι πρέπει να αγοράσει μια μοτοσικλέτα, αντί να οδηγεί.

Ο Μάρκος έρχεται στο σπίτι από την δουλειά. Ο (The)|Ο Μάρκος|comes||||| |Markus|||||| |Mark|is coming||house||| ||przychodzi||||| A) Mark kommt von der Arbeit nach Hause. Marcos comes home from work. A) Mark viene a casa desde el trabajo. A) Mark rentre du travail. A) Marcos sta venendo a casa dal lavoro. A ) マルコ は 仕事 から 家 に 帰ります 。 A)철수는 회사에서 집으로 오고 있다. A) Marcos is op weg naar huis van zijn werk. Marcos wraca do domu z pracy. A) Mark está voltando do trabalho para casa. А) Маркос возвращается домой с работы. A) Marcos är på väg hem från jobbet. A) 玛寇 下 了 班 回家 。

Οδηγεί προς το σπίτι από την δουλειά κάθε μέρα. Οδηγεί|to||||||| Conduit|||||||| Drives|||||||| Fährt|zu||||||| Er fährt jeden Tag von der Arbeit nach Hause. He drives home from work every day. Él conduce a casa desde el trabajo todos los días. Tous les jours, il rentre du travail en voiture. Lui guida dal lavoro a casa ogni giorno. 彼 は 毎日 仕事 から 家 まで 車 を 運転 します 。 그는 매일 회사에서 집까지 운전을 한다. Hij rijdt elke dag van zijn werk naar huis. Codziennie wraca z pracy do domu. Ele dirige de casa para o trabalho todos os dias. Он каждый день едет домой за рулём своей машины. Han kör hem från jobbet varje dag. 他 每天 开车 回家 。

Υπάρχουν πολλά άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο. υπάρχουν||άλλα||στον|δρόμο ταχείας κυκλοφορίας |||voitures||autoroute ||andere|Autos||Autobahn ||other|cars||highway Es gibt viele andere Autos auf der Autobahn. There are many other cars on the highway. Hay muchos otros autos en la autopista. Il y a beaucoup d'autres voitures sur l'autoroute. Ci sono molte altre macchine sull'autostrada. 高速 道路 には たくさん の 車 が あります 。 고속도로에는 많은 차들이 있다. Er zijn veel andere auto's op de autoweg. Na autostradzie znajduje się wiele innych samochodów. Existem muitos outros carros na rodovia. На дороге много других машин. Det är många andra bilar på motorvägen. 在 高速路 上 有 很多 车 。

Ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση. |Ο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας|||κυκλοφορία |L'autoroute|||circulation dense |Highway||a lot of|traffic |Die Autobahn|||Verkehr ||||ruch uliczny Die Autobahn ist zu überfüllt, um sich fortzubewegen. The highway is too crowded to move. La autopista está muy saturada para moverse. Il y a trop de trafic sur l'autoroute pour pouvoir circuler. L'autostrada è troppo trafficata per muoversi. 高速 道路 は 混雑 し すぎて 動きません 。 고속도로는 차가 너무 밀려서 움직일 수가 없다. Het is te druk op de autoweg om vooruit te komen. Autostrada jest bardzo ruchliwa. A rodovia é muito lotada para se mover. Дорога переполненная. Det är för fullt på motorvägen för att komma någon vart. 高速路 上 太挤 了 车 不能 动 。

Ο Μάρκος αισθάνεται ενοχλημένος και θυμωμένος. ||feels|ενοχλημένος||θυμωμένος ||se sent|agacé||en colère ||feels|annoyed||angry ||fühlt sich|genervt||wütend |||zirytowany||zły Mark ist frustriert und wütend. Маркос feels frustrated and angry. Mark se siente frustrado y enojado. Mark est frustré et en colère. Marcos si sente frustrato e arrabbiato. マルコ は いら立ち 、 怒り を 感じて います 。 철수는 짜증나고 화가 난다. Marcos voelt zich gefrustreerd en boos. Marcos czuje się zirytowany i zły. Mark se sente frustrado e com fome. Маркос расстроенный и злой. Marcos blir frustrerad och arg. 玛寇 感到 沮丧 又 生气 。

Ανοίγει το ραδιόφωνο για να ακούσει τα νέα. turns on||ραδιόφωνο|||ακούσει|| Allume||la radio|||entendre||les nouvelles Turns on||radio|||hear||the news Macht an||Radio|||hören|| Włącza||||||| Er schaltet das Radio ein, um die Nachrichten zu hören. He turns on the radio to hear the news. Él enciende la radio para escuchar las noticias. Il allume la radio pour écouter les informations. Accende la radio per ascoltare le notizie. 彼 は ラジオ を つけて ニュース を 聞きます 。 그는 뉴스를 들으려고 라디오를 켠다. Hij zet de radio aan om de nieuwsberichten te horen. Włącza radio, by posłuchać wiadomości. Ele liga o rádio para ouvir as notícias. Он включает радио, чтобы послушать новости. Han sätter på radion och lyssnar på nyheterna. 他 打开 广播 听 新闻 。

Μετά ακούει μερικά τραγούδια. After that|ακούει|some|τραγούδια ||quelques|chansons Danach||einige|Lieder ||some|"songs" |||piosenki Dann hört er sich ein paar Lieder an. Then, he listens to some songs. Después, él escucha algunas canciones. Puis, il écoute quelques chansons. Dopo ascolta qualche canzone. それ で 、 彼 は 曲 を 何 曲 か 聞きます 。 그러고 나서, 그는 음악을 듣는다. Daarna luistert hij naar een paar liedjes. Następnie słucha kilku piosenek. Então, ele escuta músicas. Потом он слушает несколько песен. Sen lyssnar han på några låtar. 然后 , 他 听 了 一些 歌曲 。

Ο Μάρκος ακόμη βαριέται και είναι κουρασμένος. ||||||κουρασμένος ||encore|||| |Mark|still|is bored|||tired ||||||müde ||jeszcze|nudzi się||| Dennoch ist Mark gelangweilt und müde. Still, Маркос is bored and tired. Aun así, Mark está aburrido y cansado. Pourtant, Mark s'ennuie et il est fatigué. Tuttavia, Marcos è ancora annoiato e stanco. それ でも まだ マルコ は 退屈 で 疲れて しまいます 。 그래도 여전히, 철수는 심심하고 피곤하다. Marcos verveelt zich nog steeds en hij is moe. Mark wciąż jest znudzony i zmęczony. Ainda assim, Mark está entediado e cansado. Маркос всё ещё скучно, и он устал. Marcos är fortfarande uttråkad och trött. 玛寇 还是 觉得 无聊 而且 累 。

Ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση κάθε μέρα. |Οδός ταχείας κυκλοφορίας|||κυκλοφορία|| Die Autobahn ist jeden Tag zu überfüllt. The highway is too crowded every day. La autopista está muy saturada todos los días. Il y a trop de trafic tous les jours sur l'autoroute. Ogni giorno l'autostrada è troppo trafficata. 高速 道路 は 毎日 混雑 し すぎ です 。 고속도로는 매일 너무 차가 밀린다. De autoweg is iedere dag te vol. Autostrada jest bardzo ruchliwa każdego dnia. A rodovia está cheia todos os dias. Дорога переполнена каждый день. Det är för fullt på motorvägen varje dag. 高速路 每天 都 太 堵 了 。

Ο Μάρκος σκέφτεται να αγοράσει μια μοτοσικλέτα αντί αυτού. ||σκέφτεται||αγοράσει||μηχανή|| ||pense à acheter||||moto|| ||is thinking||buy||motorcycle|"instead of this"|"instead of it" ||||||Motorrad|| ||||||||zamiast tego Mark denkt darüber nach, stattdessen ein Motorrad zu kaufen. Маркос thinks about buying a motorcycle instead. Mark piensa en comprar una motocicleta. Mark pense plutôt s'acheter une moto. Marcos pensa invece di comprare una moto. マルコ は 代わり に バイク を 買おう か と 考えます 。 철수는 대신 오토바이를 살지 생각한다. Marcos denkt erover om een motor te kopen in plaats van zijn auto. Marcos zastanawia się nad zakupem motocykla. Mark pensa em comprar uma motocicleta. Маркос думает, не купить ли мотоцикл вместо машины. Marcos funderar på att köpa en motorcykel istället. 玛寇 考虑 要 不要 买 一辆 摩托车 。

B) Έρχομαι στο σπίτι από την δουλειά. Βήτα|Έρχομαι στο σπίτι.||||| |Ich komme heim.||||| |I come home||||| |Przychodzę do domu.||||| B) Ich komme von der Arbeit nach Hause. B) I am coming home from work. B) Yo vengo a casa desde el trabajo. B) Je rentre du travail. B) Sto venendo a casa dal lavoro. B ) 私 は 仕事 から 家 に 帰ります 。 B)나는 회사에서 집으로 오고 있다. B) Ik ben op weg naar huis van mijn werk. B) Wracam do domu z pracy. B) Eu estou voltando do trabalho para casa. Б) Я еду домой с работы. B) Jag är på väg hem från jobbet. B) 我下 了 班 回家 。

Οδηγώ προς το σπίτι από την δουλειά κάθε μέρα. Οδηγώ|προς||||||| Fahre||||||||jeden Tag Drive|||||||every|every day Jadę do domu.|||||||| Ich fahre jeden Tag von der Arbeit nach Hause. I drive home from work every day. Yo conduzco a casa desde el trabajo todos los días. Tous les jours, je rentre du travail en voiture. Guido dal lavoro a casa ogni giorno. 私 は 毎日 仕事 から 家 まで 車 を 運転 します 。 나는 매일 회사에서 집까지 운전을 한다. Ik rijd elke dag van mijn werk naar huis. Codziennie wracam z pracy do domu. Eu dirijo de casa para o trabalho todos os dias. Я каждый день еду домой на машине. Jag kör hem från jobbet varje dag. 我 每天 开车 回家 。

Υπάρχουν πολλά άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο. |||αυτοκίνητα||δρόμο ταχείας κυκλοφορίας |many|other|cars|on the| Es gibt viele andere Autos auf der Autobahn. There are many other cars on the highway. Hay muchos otros autos en la autopista. Il y a beaucoup d'autres voitures sur l'autoroute. Ci sono molte altre macchine sull'autostrada. 高速 道路 に は たくさんの 車 が あります 。 고속도로에는 많은 차들이 있다. Er zijn veel andere auto's op de autoweg. Na autostradzie znajduje się wiele innych samochodów. Existem muitos outros carros na rodovia. На дороге много других машин. Det är många andra bilar på motorvägen. 在 高速路 上 有 很多 车 。

Ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση. ||||κίνηση |Highway||a lot of| Die Autobahn ist zu überfüllt, um sich fortzubewegen. The highway is too crowded to move. La autopista está muy llena para moverse. Il y a trop de trafic sur l'autoroute pour pouvoir circuler. L'autostrada è troppo trafficata per muoversi. 高速 道路 は 混雑 し すぎて 動きません 。 고속도로는 차가 너무 밀려서 움직일 수가 없다. Het is te druk op de autoweg om vooruit te komen. Autostrada jest bardzo ruchliwa. A rodovia está muito lotada para se mover. На дороге пробка. Det är för fullt på motorvägen för att komma någon vart. 高速路 上 太挤 了 车 不能 动 。

Αισθάνομαι ενοχλημένος και θυμωμένος. Νιώθω||| Je me sens|Je me sens irrité.||en colère I feel||| Ich fühle mich||| Czuję się||| Ich bin frustriert und wütend. I feel frustrated and angry. Me siento frustrado y enojado. Je suis frustré et en colère. Mi sento frustrato e arrabbiato. 私 は いら立ち 、 怒り を 感じて います 。 나는 짜증나고 화가 난다. Ik voel me gefrustreerd en boos. Czuję się zirytowany i zły. Eu me sinto frustrado e faminto. Я расстроенный и злой. Jag känner mig frustrerad och arg. 我 感到 沮丧 又 生气 。

Ανοίγω το ραδιόφωνο για να ακούσω τα νέα. Ανοίγω|||||να ακούσω|| J'allume|||||écouter|| "I turn on"|||||hear|| Ich schalte ein|||||die Nachrichten hören|| Otwieram||||||wiadomości| Ich schalte das Radio ein, um die Nachrichten zu hören. I turn on the radio to hear the news. Yo enciendo la radio para escuchar las noticias. J'allume la radio pour écouter les informations. Accendo la radio per ascoltare le notizie. 私 は ラジオ を つけて ニュース を 聞きます 。 나는 뉴스를 들으려고 라디오를 켠다. Ik zet de radio aan om de nieuwsberichten te horen. Włączam radio, by posłuchać wiadomości. Eu ligo o rádio para ouvir as notícias. Я включаю радио, чтобы послушать новости. Jag sätter på radion för att lyssna på nyheterna. 我 打开 广播 听 新闻 。

Μετά θα ακούσω μερικά τραγούδια. Dann höre ich mir ein paar Songs an. Then, I listen to some songs. Después, escucho algunas canciones. Puis, j'écoute quelques chansons. Dopo ascolto qualche canzone. それ で 、 私 は 曲 を 何 曲 か 聞きます 。 그러고 나서, 나는 음악을 듣는다. Daarna luister ik naar een paar liedjes. Potem posłucham kilku piosenek. Então, eu escuto algumas músicas. Потом я слушаю пару песен. Sen lyssnar jag på några låtar. 然后 , 我 听 了 一些 歌曲 。

Ακόμη βαριέμαι και είμαι κουρασμένος. Still|||| Nadal|Nudzę się||| Trotzdem bin ich gelangweilt und müde. Still, I am bored and tired. Aun así, estoy aburrido y cansado. Pourtant, je m'ennuie et je suis fatigué. Tuttavia, sono ancora annoiato e stanco. それ でも まだ 私 は 退屈 で 疲れて しまいます 。 그래도 여전히, 나는 심심하고 피곤하다. Ik verveel me nog steeds en ik ben moe. Wciąż jestem znudzony i zmęczony. Ainda assim, eu estou entediado e cansado. Я устал и ещё мне скучно. Jag är fortfarande uttråkad och trött. 我 还是 觉得 无聊 而且 累 。

Ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση κάθε μέρα. |||a lot of||| Die Autobahn ist jeden Tag zu überfüllt. The highway is too crowded every day. La autopista está muy saturada todos los días. Il y a trop de trafic tous les jours sur l'autoroute. Ogni giorno l'autostrada è troppo trafficata. 高速 道路 は 毎日 混雑 し すぎ です 。 고속도로는 매일 차가 너무 밀린다. De autoweg is iedere dag te vol. Autostrada jest bardzo ruchliwa każdego dnia. A rodovia está cheia todos os dias. На дорогах пробки каждый день. Det är för fullt på motorvägen varje dag. 高速路 每天 都 太 堵 了 。

Σκέφτομαι να αγοράσω μοτοσικλέτα αντί αυτού. I am thinking||||| Je pense acheter||||| Myślę o||||| Ich denke darüber nach, stattdessen ein Motorrad zu kaufen. I think about buying a motorcycle instead. Pienso en comprar una motocicleta. Je pense plutôt m'acheter une moto. Penso invece di comprare una moto. 私 は 代わり に バイク を 買おう か と 考えます 。 나는 대신 오토바이를 살지 생각한다. Ik denk erover om een motor te kopen in plaats van mijn auto. Zamiast tego myślę o zakupie motocykla. Eu penso em comprar uma motocicleta. Я думаю, не купить ли лучше мотоцикл. Jag funderar på att köpa en motorcykel istället. 我 考虑 要 不要 买 一辆 摩托车 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题

1) Ο Μάρκος έρχεται στο σπίτι από την δουλειά με το αυτοκίνητο του. 1) Mark kommt mit seinem Auto von der Arbeit nach Hause. 1) Маркос is coming home from work in his car. 1) Mark viene a casa desde el trabajo en su auto. 1) Mark rentre du travail en voiture. 1) Marcos sta venendo a casa dal lavoro. 1) マルコ は 車 で 仕事 から 家 に 帰ります 。 1) 철수는 차를 타고 회사에서 집으로 오고 있다. 1) Marcos is op weg naar huis van zijn werk. 1) Mark wraca z pracy do domu swoim samochodem. 1) Mark está voltando do trabalho para casa. 1) Маркос едет домой с работы на свое машине. 1) Marcos är på väg hem från jobbet i sin bil. 1) 玛寇 下班 开车 回家 。

Είναι ο Μάρκος στην δουλειά? Ist Mark bei der Arbeit? Is Маркос at work? ¿Mark está en el trabajo? Est-ce que Mark est au travail ? Marcos è al lavoro? マルコ は 仕事 を して います か ? 철수는 회사에 있니? Is Marcos op zijn werk? Czy Marcos jest w pracy? Mark está no trabalho? Маркос на работе? Är Marcos på jobbet? 玛寇 在 上班 吗 ?

Όχι, ο Μάρκος δεν είναι στην δουλειά. Nein, Mark ist nicht bei der Arbeit. No, Маркос is not at work. No, Mark no está en el trabajo. Non, Mark n'est pas au travail. No, Marcos non è al lavoro. いいえ 、 マルコ は 仕事 を して いません 。 아니, 철수는 회사에 없어. Nee, Marcos is niet op zijn werk. Nie, Marcos nie jest w pracy. Não, Mark não está no trabalho. Нет, Маркос не на работе. Nej, Markus är inte på jobbet. 不 , 玛寇 不在 上班 。

Έρχεται στο σπίτι από την δουλειά με το αυτοκίνητο του. Er kommt mit seinem Auto von der Arbeit nach Hause. He is coming home from work in his car. Mark viene a casa desde el trabajo en su auto. Il rentre du travail en voiture. Sta venendo a casa dal lavoro. 彼 は 車 で 仕事 から 家 に 帰ります 。 그는 차를 타고 회사에서 집으로 오고 있어. Hij is op weg naar huis van zijn werk. Wraca z pracy do domu swoim samochodem. Ele está voltando do trabalho para casa. Он едет с работы на своей машине. Han är på väg hem från jobbet i sin bil. 他 下班 开车 回家 。

2) Υπάρχουν πολλά άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο με τον Μάρκο. |||||αυτοκινητόδρομο|||τον Μάρκο ||||||||Marc ||||||||Mark ||||||||Markus 2) Es gibt aber noch viele andere Autos auf der Autobahn. 2) There are many other cars on the highway with Marco. 2) Hay muchos otros autos en la autopista con Mark . 2) Il y a beaucoup d'autres voitures sur l'autoroute. 2) Ci sono molte altre macchine sull'autostrada con Marcos . 2) 高速 道路 で は マルコ の 車 と たくさんの 車 が います 。 2) 고속도로에는 철수를 비롯하여 많은 차들이 있다. 2) Er zijn veel andere auto's op de autoweg. 2) Na autostradzie jest wiele innych samochodów z Marco. 2) Existem muitos outros carros na rodovia com Mark . 2) На дороге много других машин вместе с Маркос . 2) Det är många andra bilar på motorvägen med Marcos . 2) 除了 玛寇 在 高速路 上 还有 很多 别的 车 。

Υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο? Gibt es noch andere Autos auf der Autobahn? Are there other cars on the highway? ¿Hay otros autos en la autopista? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres voitures sur l'autoroute ? Ci sono altre auto sull'autostrada? 高速 道路 に は ほか の 車 が います か ? 고속도로에는 많은 차들이 있니? Zijn er andere auto's op de autoweg? Czy na autostradzie są inne samochody? Existem outros carros na rodovia? На дороге есть другие машины? Finns det andra bilar på motorvägen? 高速路 上 有 别的 车 吗 ?

Ναι, υπάρχουν πολλά άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο με τον Μάρκο. Ja, es gibt noch viele andere Autos auf der Autobahn. Yes, there are many other cars on the highway with Marco. Sí, hay muchos otros autos en la autopista con Mark . Oui, il y a beaucoup d'autres voitures sur l'autoroute. Sì, ci sono molte altre macchine sull'autostrada con Marcos . はい 、 高速 道路 に は マルコ の 車 と たくさんの 車 が あります 。 응, 고속도로에는 철수를 비롯하여 많은 차들이 있어. Ja, er zijn veel andere auto's op de autoweg. Tak, na autostradzie jest wiele innych samochodów z Marco. Sim, existem outros carros na rodovia com Mark . Да, на дороге много других машин вместе с Маркос . Ja, Det är många andra bilar på motorvägen med Marcos . 是 的 , 和 玛寇 一起 在 高速路 上 还有 很多 别的 车 。

3) Ο Μάρκος δεν μπορεί να κινηθεί, επειδή ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση. |||||να μετακινηθεί|||||| |||||se déplacer|||||| |||||move|||||| |||||sich bewegen|||||| |||||poruszać się|ponieważ||||| 3) Mark kann sich nicht fortbewegen, weil die Autobahn zu überfüllt ist. 3) Маркос cannot move because the highway is too crowded. 3) Mark no se puede mover porque la autopista está muy saturada. 3) Mark ne peut pas circuler car il y a trop de trafic sur l'autoroute. 3) L'autostrada è troppo trafficata per muoversi. 3) マルコ は 動けません なぜなら 高速 道路 が 混雑 し すぎ だ から です 。 3) 철수는 고속도로에 차가 너무 밀려서 움직일 수가 없다. 3) Marcos kan niet vooruit komen omdat de autoweg te vol is. 3) Marcos nie może ruszyć, ponieważ autostrada jest zbyt ruchliwa. 3) Mark não pode se mover porque a rodovia está muito lotada. 3) Маркос не может ехать, потому что дорога стоит в пробке. 3) Marcos kan inte komma någon vart, för att det är för fullt på motorvägen. 3) 玛寇 不能 动 因为 高速路 上 太挤 了 。

Μπορεί ο Μάρκος να κινηθεί? Kann Mark sich fortbewegen? Can Маркос move? ¿Mark se puede mover? Est-ce que Mark peut circuler ? Marcos può muoversi? マルコ は 動けます か ? 철수는 움직일 수 있니? Kan Marcos vooruit komen? Czy Marcos może się ruszać? Mark pode se mover? Маркос может ехать? Kan Marcos komma någon vart? 玛寇 能动 吗 ?

Όχι, ο Μάρκος δεν μπορεί να κινηθεί επειδή ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση. Nein, Mark kann sich nicht fortbewegen, weil die Autobahn zu überfüllt ist. No, Маркос cannot move because the highway is too crowded. No, Mark no se puede mover porque la autopista está muy saturada. Non, Mark ne peut pas circuler car il y a trop de trafic sur l'autoroute. No, Marcos non può muoversi perché l'autostrada è troppo trafficata. いいえ 、 マルコ は 動けません 、 なぜなら 高速 道路 が 混雑 し すぎ だ から です 。 아니, 철수는 고속도로에 차가 너무 많아서 움직일 수 없어. Nee, Marcos kan niet vooruit komen omdat de autoweg te vol is. Nie, Marcos nie może ruszyć, ponieważ autostrada jest zbyt ruchliwa. Não, Mark não pode se mover por que a rodovia está lotada. Нет, Маркос не может ехать, потому что дорога стоит в пробке. Nej, Marcos kan inte komma någon vart, för att det är för fullt på motorvägen. 不 , 玛寇 不能 动 因为 高速路 上 太挤 了 。

4) Ο Μάρκος αισθάνεται ενοχλημένος και θυμωμένος. |||zirytowany||zły 4) Mark ist frustriert und wütend. Ist Mark glücklich? 4) Маркос feels frustrated and angry. 4) Mark se siente frustrado y enojado. 4) Mark est frustré et en colère. 4) Marcos si sente frustrato e arrabbiato. 4) マルコ は いら立ち 、 怒ります 。 4) 철수는 짜증나고 화가 난다. 4) Marcos voelt zich gefrustreerd en boos. 4) Mark czuje się zirytowany i zły. 4) Mark se sente frustrado e faminto. 4) Маркос расстроен и зол. 4) Marcos känner sig frustrerad och arg. 4) 玛寇 感到 沮丧 又 生气 。

Αισθάνεται ο Μάρκος χαρούμενος? |||heureux |||Czy Marek jest szczęśliwy? Nein, Mark ist nicht glücklich. Does Маркос feel happy? ¿Mark se siente feliz? Est-ce que Mark est content ? Marcos è felice? マルコ は 幸せに 感じて います か ? 철수는 기분이 좋니? Voelt Marcos zich blij? Czy Marcos czuje się szczęśliwy? Mark se sente feliz? Маркос счастлив? Känner sig Marcos glad? 玛寇 觉得 开心 吗 ?

Όχι, ο Μάρκος δεν αισθάνεται χαρούμενος. Er ist frustriert und wütend. No, Маркос does not feel happy. No, Mark no se siente feliz. Non, Mark n'est pas content. No, Marcos non è felice. いいえ 、 マルコ は 幸せに は 感じて いません 。 아니, 철수는 기분이 좋지 않아. Nee, Marcos voelt zich niet blij. Nie, Marcos nie czuje się szczęśliwy. Não, Mark não se sente feliz. Нет, Маркос не счастлив. Nej, Marcos känner sig inte glad. 不 , 玛寇 觉得 不 开心 。

Αισθάνεται ενοχλημένος και θυμωμένος. Fühlt sich genervt und wütend. He feels frustrated and angry. Él se siente frustrado y enojado. Il est frustré et en colère. Si sente frustrato e arrabbiato. 彼 は いら立ち 、 怒り を 感じて います 。 그는 짜증나고 화가 나. Hij voelt zich gefrustreerd en boos. Czuje się zirytowany i zły. Ele se sente frustrado e faminto. Он расстроен и зол. Han känner sig frustrerad och arg. 他 觉得 沮丧 又 生气 。

5) Ο Μάρκος ακούει τα νέα στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητου του. ||ακούει||||||αυτοκινήτου του| ||||||||seines Autos| ||||||||his car| ||||||||samochodu jego| 5) Mark hört sich die Nachrichten im Autoradio an. 5) Маркос listens to the news on the radio in his car. 5) Mark escucha las noticias en la radio en su auto. 5) Dans sa voiture, Mark écoute les informations à la radio. 5) Marcos ascolta le notizie alla radio. 5) マルコ は 車 の 中 で ラジオ を つけて ニュース を 聞きます 。 5) 철수는 차에서 라디오로 뉴스를 듣는다. 5) Marcos luistert naar de nieuwsberichten op de radio in zijn auto. 5) Marcos słucha wiadomości w radiu w swoim samochodzie. 5)Mark escuta as noticias no rádio de seu carro. 5) Маркос слушает новости по радио в своей машине. 5) Marcos lyssnar på nyheterna på radion i hans bil. 5) 玛寇 在 他 的 车里 听 广播 新闻 。

Ακούει ο Μάρκος τα νέα? Listens|||| "Does hear"|||| Hört Mark sich die Nachrichten an? Does Маркос listen to the news? ¿Mark escucha las noticias? Est-ce que Mark écoute les informations ? Marcos ascolta le notizie? マルコ は ニュース を 聞きます か ? 철수는 뉴스를 듣니? Luistert Marcos naar de nieuwsberichten? Czy Marcos słucha wiadomości? Mark escuta as noticias? Маркос слушает новости? Lyssnar Marcos på nyheterna? 玛寇 听 新闻 吗 ?

Ναι, ο Μάρκος ακούει τα νέα στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο του. |||||||ραδιόφωνο||| Ja, Mark hört sich die Nachrichten im Autoradio an. Yes, Маркос listens to the news on the radio in his car. Sí, Mark escucha las noticias en la radio en su auto. Oui, dans sa voiture, Mark écoute les informations à la radio. Sì, Marcos ascolta le notizie alla radio. はい 、 マルコ は 車 の 中 で ラジオ を つけて ニュース を 聞きます 。 응, 철수는 차에서 라디오로 뉴스를 들어. Ja, Marcos luistert naar de nieuwsberichten op de radio in zijn auto. Tak, Marcos słucha wiadomości w radiu w swoim samochodzie. Sim, Mark escuta as noticias no rádio de seu carro. Да, Маркос слушает новости по радио в своей машине. Ja, Marcos lyssnar på nyheterna på radion i hans bil. 是 的 , 玛寇 在 他 的 车里 听 广播 新闻 。

6) Ο αυτοκινητόδρομος έχει πολλή κίνηση κάθε μέρα. 6) Die Autobahn ist jeden Tag überfüllt. 6) The highway is always crowded every day. 6) La autopista siempre está saturada todos los días. 6) Tous les jours, il y a beaucoup de trafic sur l'autoroute. 6) Ogni giorno l'autostrada è troppo trafficata. 6) 高速 道路 は 毎日 いつも 混雑 して います 。 6) 고속도로는 매일 항상 차가 밀린다. 6) De autoweg is altijd iedere dag vol. 6) Na autostradzie każdego dnia panuje duży ruch. 6) A rodovia está sempre lotada todos os dias. 6) Каждый день дорога вечно в пробке. 6) Det är för fullt på motorvägen varje dag. 6) 高速路 每天 都 很 堵 。

Έχει πάντα κίνηση ο αυτοκινητόδρομος? ||||οδός ταχείας κυκλοφορίας |always|traffic|| |zawsze||| Ist die Autobahn immer überfüllt? Is the highway always crowded? ¿La autopista está siempre saturada? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de trafic sur l'autoroute ? L'autostrada è sempre trafficata? 高速 道路 は いつも 混雑 して います か ? 고속도로는 항상 차가 밀리니? Is de autoweg iedere dag vol? Czy na autostradzie zawsze jest ruch? A rodovia está sempre lotada? Дорога всегда переполнена? Är det alltid för fullt på motorvägen? 高速路 总是 很 堵 吗 ?

Ναι, ο αυτοκινητόδρομος έχει πάντα κίνηση κάθε μέρα. ||||always||| ||autoroute||||| Ja, die Autobahn ist jeden Tag überfüllt. Yes, the highway is always crowded every day. Sí, la autopista siempre está saturada todos los días. Oui, tous les jours il y a beaucoup de trafic sur l'autoroute. Sì, Ogni giorno l'autostrada è troppo trafficata. はい 、 高速 道路 は 毎日 いつも 混雑 して います 。 응, 고속도로는 매일 항상 차가 밀려. Ja, de autoweg is altijd iedere dag vol. Tak, autostrada jest zawsze zatłoczona każdego dnia. Sim, a rodovia está sempre lotada todos os dias. Да, дорога вечно в пробке каждый день. Ja, det är för fullt på motorvägen varje dag. 是 的 , 高速路 每天 都 很 堵 。

7) Ο Μάρκος σκέφτεται ότι πρέπει να αγοράσει μια μοτοσικλέτα, αντί να οδηγεί. |||||||||αντί να οδηγεί||να οδηγεί αυτοκίνητο ||pense||||||moto|||conduire Mark||||||||||| ||||musi|||||zamiast prowadzić||prowadzi samochód 7) Mark denkt sich, dass er ein Motorrad kaufen könnte, anstatt mit dem Auto zu fahren. 7) Маркос thinks he might buy a motorcycle instead of driving. 7) Mark piensa que tal vez compre una motocicleta en lugar de conducir el auto. 7) Mark pense qu'il pourrait acheter une moto au lieu de prendre sa voiture. 7) Marcos pensa di comprare una moto al posto di guidare l'auto. 7) マルコ は 車 を 運転 する 代わり に バイク を 買おう か と 考えて います 。 7)철수는 차를 운전하는 것 대신에 오토바이를 살지 생각한다. 7) Marcos denkt dat hij een motor zou kunnen kopen in plaats van zijn auto. 7) Marcos uważa, że powinien kupić motocykl zamiast jeździć. 7)Mark acha que deveria comprar uma motocicleta em vez de dirigir. 7) Маркос думает, что мог бы купить мотоцикл вместо того, чтобы ехать на машине. 7) Marcos tror att han kanske köper en motorcykel istället för att köra. 7) 玛寇 考虑 他 要 不要 买 一辆 摩托车 。

Θέλει ο Μάρκος μια μοτοσικλέτα? ||||μοτοσικλέτα Möchte Mark ein Motorrad haben? Does Маркос want a motorcycle? ¿Mark quiere una motocicleta? Est-ce que Mark veut une moto ? Marcos vuole una moto? マルコ は バイク を かいます か ? 철수는 오토바이를 원하니? Wil Marcos een motor? Czy Marcos chce motocykl? Mark quer uma motocicleta? Маркос хочет мотоцикл? Vill Marcos ha en motorcykel? 玛寇 想要 一辆 摩托车 吗 ?

Ναι, σκέφτεται ότι πρέπει να αγοράσει μια μοτοσικλέτα, αντί να οδηγεί. Yes|||||||||| Ja, er denkt, er sollte sich ein Motorrad kaufen, anstatt mit dem Auto zu fahren. Yes, he thinks he might buy a motorcycle instead of driving. Sí, él piensa que tal vez compre una motocicleta en lugar de conducir el auto. Oui, il pense qu'il pourrait acheter une moto au lieu de prendre sa voiture. Sì, Marcos pensa di comprare una moto al posto di guidare l'auto. はい 、 彼 は 車 を 運転 する 代わり に バイク を 買おう か と 考えて います 。 응, 그는 차를 운전하는 것 대신에 오토바이를 살지 생각해. Ja, hij denkt dat hij een motor zou kunnen kopen in plaats van zijn auto. Tak, uważa, że zamiast jeździć na rowerze, powinien kupić motocykl. Sim, ele acha que ele deveria comprar uma motocicleta em vez de dirigir. Да, он думает, что мог бы купить мотоцикл вместо того, чтобы ездить на машине. Ja, han tror att han kanske köper en motorcykel istället för att köra. 是 的 , 他 考虑 他 可能 不 开车 了 , 而是 买 一辆 摩托车 。