×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 14 - Αυτή είναι η ιστορία της Κέλλυς

Στην Κέλλυ αρέσει να ακούει μουσική.

Θέλει να μάθει πως να χορεύει.

Πηγαίνει στο πρώτο της μάθημα χορού.

Ο δάσκαλος της λέει πως να τεντώσει τα πόδια της.

Η Κέλλυ προσπαθεί να τεντώσει τα πόδια της.

Αλλά δεν μπορεί να τεντωθεί αρκετά.

Ο δάσκαλος της λέει να πηδήξει.

Η Κέλλυ προσπαθεί να πηδήξει, αλλά πέφτει κάτω.

Οι μύες της Κέλλυς είναι πιασμένοι μετά το μάθημα.

Ίσως να μην μπορεί να μάθει πως να χορεύει.

Άκουσε την Κέλλυ να λέει την ιστορία της:

Μου αρέσει να ακούω μουσική.

Θέλω να μάθω πως να χορεύω.

Πηγαίνω στο πρώτο μου μάθημα χορού.

Ο δάσκαλος μου λέει να τεντώσω τα πόδια μου.

Προσπαθώ να τεντώσω τα πόδια μου.

Αλλά δεν μπορώ να τεντωθώ αρκετά.

Ο δάσκαλος μου λέει να πηδήξω.

Προσπαθώ να πηδήξω, αλλά πέφτω κάτω.

Οι μύες μου είναι πιασμένοι μετά το μάθημα.

Ίσως να μην μπορώ να μάθω πως να χορεύω.

Ερωτήσεις:

1) Στην Κέλλυ αρέσει να ακούει μουσική.

Αρέσει στην Κέλλυ να ακούει μουσική?

Ναι, στην Κέλλυ αρέσει να ακούει μουσική.

2) Η Κέλλυ θέλει να μάθει πως να χορεύει.

Θέλει η Κέλλυ να μάθει πώς να χορεύει?

Ναι, η Κέλλυ θέλει να μάθει πως να χορεύει.

3) Η Κέλλυ πηγαίνει σε ένα μάθημα χορού.

Πηγαίνει η Κέλλυ σε μάθημα πιάνου?

Όχι, η Κέλλυ δεν πηγαίνει σε μάθημα πιάνου.

Πηγαίνει σε μάθημα χορού.

4) Ο δάσκαλος λέει στην Κέλλυ να τεντώσει τα πόδια της.

Λέει ο δάσκαλος στην Κέλλυ να τεντώσει τα χέρια της?

Όχι, ο δάσκαλος δεν της λέει να τεντώσει τα χέρια της.

Ο δάσκαλος της λέει να τεντώσει τα πόδια της.

5) Η Κέλλυ δεν μπορεί να τεντώσει τα πόδια αρκετά.

Μπορεί η Κέλλυ να τεντώσει τα πόδια της αρκετά?

Όχι η Κέλλυ δεν μπορεί να τεντώσει τα πόδια της αρκετά.

6) Η Κέλλυ προσπαθεί να πηδήξει, αλλά πέφτει κάτω.

Πέφτει η Κέλλυ κάτω?

Ναι, η Κέλλυ προσπαθεί να πηδήξει, αλλά πέφτει κάτω.

7) Οι μύες της Κέλλυς είναι πιασμένοι μετά το μάθημα.

Είναι οι μύες της Κέλλυς πιασμένοι μετά το μάθημα?

Ναι, οι μύες της Κέλλυς είναι πιασμένοι μετά το μάθημα.

8) Ίσως η Κέλλυ να μην μπορεί να μάθει πως να χορεύει.

Μπορεί η Κέλλυ να μάθει πως να χορεύει?

Ίσως η Κέλλυ να μην μπορεί να μάθει πως να χορεύει.

Στην Κέλλυ αρέσει να ακούει μουσική. ||||écouter| |Kelly|||listen to|music أ) يحب كيلي الاستماع إلى الموسيقى. A) Kelly hört gerne Musik. Kelly likes to listen to music. A) A Kelly le gusta escuchar música. A) Kelly aime écouter de la musique. A) Ad Kelly piace ascoltare la musica. A ) ケリー は 音楽 を 聴く こと が 好き です 。 A) 가영이는 음악 듣는 것을 좋아한다. A) Kelly luistert graag naar muziek. Kelly lubi słuchać muzyki. A) Kelly gosta de ouvir música. А) Келли любит слушать музыку. A) Kelly tycker om att lyssna på musik. A) Kelly müzik dinlemeyi sever. A) 凯莉 喜欢 听 音乐 。

Θέλει να μάθει πως να χορεύει. ||apprendre|comment|à|danser "Wants"||"to learn"|how||"dance" Sie möchte lernen, wie man tanzt. She wants to learn how to dance. Ella quiere aprender a bailar. Hän haluaa oppia tanssimaan. Elle veut apprendre à danser. Vuole imparare a ballare. 彼女 は ダンス の 踊り 方 を 学びたい です 。 그녀는 댄스를 배우고 싶다. Ze wil leren dansen. Chce nauczyć się tańczyć. Ela quer aprender a dançar. Она хочет научиться танцевать. Hon vill lära sig att dansa. Dans etmeyi öğrenmek istiyor. 她 想要 学 跳舞 。

Πηγαίνει στο πρώτο της μάθημα χορού. Va||premier||cours|danse Goes||first||lesson|dance class ذهبت إلى أول فصل رقص لها. Sie geht zu ihrer ersten Tanzstunde. She goes to her first dance class. Ella va a su primera clase de baile. Elle va à sa première leçon de danse. Va alla prima lezione di danza. 彼女 は 最初 に ダンス クラス に いきます 。 그녀는 첫 댄스 교실에 간다. Ze gaat naar haar eerste dansles. Idzie na swoje pierwsze zajęcia taneczne. Ela vai para a primeira aula de dança. Она идёт на свой первый урок танцев. Hon går till sin första danslektion. 她 去 上 她 的 第一节 舞蹈 课 。

Ο δάσκαλος της λέει πως να τεντώσει τα πόδια της. |Le maître|||||étendre||jambes| |The teacher|||how to||stretch||her legs| Der Lehrer sagt, dass sie ihre Beine dehnen soll. The teacher tells her to stretch her legs. La maestra le dice que estire sus piernas. Le professeur lui dit de s'étirer les jambes. L'insegnante le dice di fare stretching. 先生 は 彼女 に 足 を ストレッチ する ように 言います 。 강사가 그녀에게 다리를 벌리라고 한다. De leraar zegt haar dat ze haar benen moet strekken. Nauczyciel mówi jej, jak rozprostować nogi. A professora pede-lhe para esticar as pernas. Учитель говорит ей вытягивать её ноги. Läraren säger åt henne att sträcka sina ben. Öğretmeni ona bacaklarını nasıl uzatacağını söyler. 老师 告诉 她 要 伸展 她 的 腿 。

Η Κέλλυ προσπαθεί να τεντώσει τα πόδια της. ||essaie||étirer||| ||tries||||| Kelly versucht, ihre Beine zu dehnen. Kelly tries to stretch her legs. Kelly trata de estirar sus piernas. Kelly essaie de s'étirer les jambes. Kelly prova ad allungare le sue gambe. ケリー は 足 を ストレッチ して みます 。 가영이는 다리를 벌려본다. Kelly probeert haar benen te strekken. Kelly próbuje rozprostować nogi. Kelly tenta esticar as pernas. Келли старается вытягивать её ноги. Kelly försöker sträcka sina ben. Kelly bacaklarını uzatmaya çalışıyor. 凯莉 试 着 伸展 她 的 腿 。

Αλλά δεν μπορεί να τεντωθεί αρκετά. Mais||peut||s'étirer|assez ||||stretch enough|"enough" Aber sie kann sie nicht sehr weit dehnen. But she can't stretch very far. Pero ella no se puede estirar mucho. Mais elle n'arrive pas à s'étirer proprement. Ma lei non riesce ad allungarsi molto. しかし 彼女 は ストレッチ が できなさ すぎます 。 하지만 그녀는 많이 벌리지 못 한다. Maar ze kan ze niet heel goed strekken. Ale nie może się wystarczająco rozciągnąć. Mas ela não pode se esticar muito longe. Но она не может вытянуть очень сильно. Men hon kan inte sträcka så långt. Ama yeterince uzatılamaz. 但是 她 并 不能 伸 的 很 远 。

Ο δάσκαλος της λέει να πηδήξει. |||||sauter |||||"to jump" Der Lehrer sagt ihr, dass sie springen soll. The teacher tells her to jump. La maestra le dice que salte. Opettaja käskee häntä hyppäämään. Le professeur lui dit de sauter. L'insegnante le dice di saltare. 先生 は 彼女 に ジャンプ する よう 言います 。 강사는 그녀에게 점프하라고 한다. De leraar zegt haar dat ze moet springen. Nauczyciel każe jej skakać. A professora diz-lhe para pular. Учитель говорит ей прыгать. Läraren säger åt henne att hoppa. 老师 告诉 她 跳 。

Η Κέλλυ προσπαθεί να πηδήξει, αλλά πέφτει κάτω. ||essaie||sauter||tombe|par terre ||||||falls down|down Kelly versucht zu springen, fällt aber hin. Kelly tries to jump, but falls down. Kelly intenta saltar, pero se cae. Kelly essaie de sauter mais tombe par terre. Kelly prova a saltare, ma cade. ケリー は ジャンプ を して みます 、 しかし 転んで しまいます 。 가영이는 점프를 해보지만 넘어진다. Kelly probeert te springen, maar ze valt op de grond. Kelly próbuje skoczyć, ale spada. Kelly tenta pular, mas cai. Келли пытается прыгнуть, но падает. Kelly försöker hoppa, men ramlar. Kelly atlamaya çalışır ama düşer. 凯莉 试 着 跳 , 但是 摔倒 了 。

Οι μύες της Κέλλυς είναι πιασμένοι μετά το μάθημα. |Les muscles||Les muscles de Kelly||endolorisés||| |muscles||Kelly's||sore|after|| Kelly Muskeln schmerzen nach dem Unterricht. Kelly's muscles are sore after class. Los músculos de Kelly están adoloridos después de clase. Kelly a des courbatures après la leçon. Dopo la lezione, Kelly ha male ai muscoli. クラス の 後 ケリー の 筋肉 は 痛みます 。 가영이는 교실이 끝난 후 근육이 쑤신다. Na de les heeft Kelly pijn aan haar spieren. Mięśnie Kelly są obolałe po zajęciach. Os músculos de Kelly estão doloridos após a aula. Мускулы Келли болят после урока. Kelly muskler är ömma efter lektionen. Kelly'nin kasları dersten sonra tutulur. 凯莉 的 肌肉 课后 很 酸痛 。

Ίσως να μην μπορεί να μάθει πως να χορεύει. Peut-être||ne pas|peut||apprendre|comment|peut-être que|danser "May not"||"may not"||||||"dance" ربما لا يستطيع تعلم الرقص. Vielleicht kann sie doch nicht tanzen lernen. Maybe she can't learn how to dance. Tal vez ella no pueda aprender a bailar. Peut-être qu'elle ne peut pas apprendre à danser après tout. Forse non è in grado di imparare a ballare. 彼は踊る方法を学ぶことができないかもしれません。 어쩌면 그녀는 댄스를 배우지 못 할 수도 있다. Misschien kan ze niet leren dansen. Może nie potrafi nauczyć się tańczyć. Talvez ela não possa aprender a dançar. Может быть она не может научиться танцевать. Kelly kan hon inte lära sig att dansa. Dans etmeyi öğrenemeyebilir. 可能 她 不能 学 跳舞 。

Άκουσε την Κέλλυ να λέει την ιστορία της: Écoute||||||| ||||||story| Sie hörte, wie Kelley ihre Geschichte erzählte: Now the same story told by Kelly. Ahora la misma historia contada por Kelly . Elle a entendu Kelley raconter son histoire: Ascolta Kelly raccontare la sua storia: ケリーの話を聞く: 그녀의 이야기를 들어보세요. Hoor Kelly haar verhaal vertellen: Posłuchaj, jak Kelly opowiada swoją historię: Ela ouviu Kelley contar sua história: Она слышала, как Келли рассказывает свою историю: Hör Kelly berätta sin historia: 听到凯利讲她的故事:

Μου αρέσει να ακούω μουσική. |||écouter| |||listen to| B) Ich höre gerne Musik. I like to listen to music. B) A mí me gusta escuchar música. B) J'aime écouter de la musique. B) Mi piace ascoltare la musica. B ) 私 は 音楽 を 聴く こと が 好き です 。 B) 나는 음악 듣는 것을 좋아한다. B) Ik luister graag naar muziek. B) Lubię słuchać muzyki. B) Eu gosto de ouvir música. Б) Я люблю слушать музыку. B) Jag tycker om att lyssna på musik. B) 我 喜欢 听 音乐 。

Θέλω να μάθω πως να χορεύω. ||apprendre|||danser "I want"||learn|||dance Ich möchte lernen, wie man tanzt. I want to learn how to dance. Yo quiero aprender a bailar. Je veux apprendre à danser. Voglio imparare a ballare. 私 は ダンス の 踊り 方 を 学びたい です 。 나는 댄스를 배우고 싶다. Ik wil leren dansen. Chcę się nauczyć tańczyć. Quero aprender a dançar. Я хочу научиться танцевать. Jag vill lära mig att dansa. Dans etmeyi öğrenmek istiyorum. 我 想要 学 跳舞 。

Πηγαίνω στο πρώτο μου μάθημα χορού. I am going||||| Ich gehe zu meiner ersten Tanzstunde. I go to my first dance class. Voy a mi primera clase de baile. Je vais à ma première leçon de danse. Vado alla prima lezione di danza. 私 は 最初 に ダンス クラス に いきます 。 나는 나의 첫 댄스 교실에 간다. Ik ga naar mijn eerste dansles. Idę na moje pierwsze zajęcia taneczne. Eu vou para a minha primeira aula de dança. Я иду на мой первый урок танцев. Jag går till min första danslektion. 我 去 上 我 的 第一节 舞蹈 课 。

Ο δάσκαλος μου λέει να τεντώσω τα πόδια μου. |||||stretch||| Der Lehrer sagt, dass ich meine Beine dehnen soll. The teacher tells me to stretch my legs. La maestra me dice que estire mis piernas. Le professeur me dit de m'étirer les jambes. L'insegnante mi dice di fare stretching. 先生 は 私 に 足 を ストレッチ する よう に 言います 。 강사가 나에게 다리를 벌리라고 한다. De leraar zegt mij dat ik mijn benen moet strekken. Nauczyciel każe mi rozprostować nogi. O professor me diz para esticar minhas pernas. Учитель говорит мне вытягивать мои ноги. Läraren säger åt mig att sträcka mina ben. 老师 告诉 我要 伸展 我 的 腿 。

Προσπαθώ να τεντώσω τα πόδια μου. J'essaie||étirer||jambes| "I try"||stretch||| Ich versuche, meine Beine zu dehnen. I try to stretch my legs. Trato de estirar mis piernas. J'essaie de m'étirer les jambes. Provo ad allungare le gambe. 私 は 足 を ストレッチ して みます 。 나는 다리를 벌려본다. Ik probeer mijn benen te strekken. Próbuję rozprostować nogi. Eu tento esticar minhas pernas. Я стараюсь вытянуть мои ноги. Jag försöker sträcka mina ben. 我 试 着 伸展 我 的 腿 。

Αλλά δεν μπορώ να τεντωθώ αρκετά. ||je ne peux||| ||||stretch out enough| Aber ich kann sie nicht sehr weit dehnen. But I can't stretch very far. Pero no me puedo estirar mucho. Mais je n'arrive pas à m'étirer proprement. Ma non riesco ad allungarmi molto. しかし 私 は ストレッチ が できなさ すぎます 。 하지만 나는 많이 벌리지 못 한다. Maar ik kan ze niet heel goed strekken. Ale nie mogę się wystarczająco rozciągnąć. Mas não posso esticar muito longe. Но я не могу вытянуть очень сильно. Men jag kan inte sträcka så långt. 但是 我 并 不能 伸 的 很 远 。

Ο δάσκαλος μου λέει να πηδήξω. |||||sauter |||||"to jump" Der Lehrer sagt mir, dass ich springen soll. The teacher tells me to jump. La maestra me dice que salte. Opettaja käskee minua hyppäämään. Le professeur me dit de sauter. L'insegnante mi dice di saltare. 先生 は 私 に ジャンプ する よう 言います 。 강사는 나에게 점프하라고 한다. De leraar zegt me dat ik moet springen. Nauczyciel każe mi skakać. O professor me diz para pular. Учитель говорит мне прыгнуть. Läraren säger åt mig att hoppa. 老师 告诉 我 跳 。

Προσπαθώ να πηδήξω, αλλά πέφτω κάτω. J'essaie||||tomber| ||||fall down| Ich versuche zu springen, aber ich falle hin. I try to jump, but fall down. Yo intento saltar, pero me caigo. J'essaie de sauter mais tombe par terre. Provo a saltare, ma cado. 私 は ジャンプ を して みます 、 しかし 転んで しまいます 。 나는 점프를 해보지만 넘어진다. Ik probeer te springen, maar ik val op de grond. Próbuję skoczyć, ale spadam. Eu tento pular, mas caio. Я стараюсь прыгнуть, но падаю. Jag försöker hoppa, men ramlar. 我试 着 跳 , 但是 摔倒 了 。

Οι μύες μου είναι πιασμένοι μετά το μάθημα. |||||après|| Meine Muskeln schmerzen nach dem Unterricht. My muscles are sore after class. Mis músculos están adoloridos después de clase. J'ai des courbatures après la leçon. Dopo la lezione, ho male ai muscoli. クラス の 後 私 の 筋肉 は 痛みます 。 나는 교실이 끝난 후 근육이 쑤신다. Na de les heb ik pijn aan mijn spieren. Po lekcji mam napięte mięśnie. Meus músculos estão doloridos após a aula. Мои мускулы болят после урока. Mina muskler är ömma efter lektionen. 我 的 肌肉 课后 很 酸痛 。

Ίσως να μην μπορώ να μάθω πως να χορεύω. Peut-être que|peut-être que je|ne pas|peux||apprendre|comment||danser Vielleicht kann ich doch nicht tanzen lernen. Maybe I can't learn how to dance. Tal vez no puedo aprender a bailar. Peut-être que je ne peux pas apprendre à danser après tout. Forse non sono in grado di imparare a ballare. 踊り方が学べないかもしれません。 어쩌면 나는 댄스를 배우지 못 할 수도 있다. Misschien kan ik niet leren dansen. Może nie nauczę się tańczyć. Talvez não consiga aprender a dançar. Может быть я не смогу научится танцевать. Kelly kan jag inte lära mig att dansa. 可能 我 不能 学 跳舞 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문: Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题 :

1) Στην Κέλλυ αρέσει να ακούει μουσική. 1) Kelly hört gerne Musik. 1) Kelly likes to listen to music. 1) A Kelly le gusta escuchar música. 1) Kelly aime écouter de la musique. 1) Ad Kelly piace ascoltare la musica. 1) ケリー は 音楽 を 聴く こと が 好き です 。 1) 가영이는 음악 듣는 것을 좋아해요. 1) Kelly luistert graag naar muziek. 1) Kelly lubi słuchać muzyki. 1) Kelly gosta de ouvir música. 1) Келли любит слушать музыку. 1) Kelly tycker om att lyssna på musik. 1) 凯莉 喜欢 听 音乐 。

Αρέσει στην Κέλλυ να ακούει μουσική? ||||écouter|musique Mag Kelly Musik? Does Kelly like music? ¿A Kelly le gusta escuchar música? Kelly aime-t-elle la musique? Ad Kelly piace ascoltare la musica? ケリー は 音楽 が 好き です か ? 가영이는 음악을 좋아해요? Luistert Kelly graag naar muziek? Czy Kelly lubi słuchać muzyki? Kelly gosta de música? Келли любит слушать музыку? Tycker Kelly om musik? 凯莉 喜欢 听 音乐 吗 ?

Ναι, στην Κέλλυ αρέσει να ακούει μουσική. Ja, Kelly hört gerne Musik. Yes, Kelly likes to listen to music. Sí, a Kelly le gusta escuchar música. Oui, Kelly aime écouter de la musique. Sì, ad Kelly piace ascoltare la musica. はい 、 ケリー は 音楽 を 聴く こと が 好き です 。 네, 가영이는 음악 듣는 것을 좋아해요. Ja, Kelly luistert graag naar muziek. Tak, Kelly lubi słuchać muzyki. Sim, Kelly gosta de ouvir música. Да, Келли любит слушать музыку. Ja, Kelly tycker om att lyssna på musik. 是 的 , 凯莉 喜欢 听 音乐 。

2) Η Κέλλυ θέλει να μάθει πως να χορεύει. |||||||danser 2) Kelly möchte lernen, wie man tanzt. 2) Kelly wants to learn how to dance. 2) Kelly quiere aprender a bailar. 2) Kelly veut apprendre à danser. 2) Kelly vuole imparare a ballare. 2) ケリー は ダンス の 踊り 方 を 学びたい です 。 2) 가영이는 댄스를 배우고 싶어 해요. 2) Kelly wil leren dansen. 2) Kelly chce nauczyć się tańczyć. 2) Kelly quer aprender a dançar. 2) Келли хочет научиться танцевать. 2) Kelly vill lära sig att dansa. 2) 凯莉 想 学 跳舞 。

Θέλει η Κέλλυ να μάθει πώς να χορεύει? Möchte Kelly Tanzen lernen? Does Kelly want to learn how to dance? ¿Kelly quiere aprender a bailar? Kelly veut-elle apprendre à danser? Kelly vuole imparare a ballare? ケリー は ダンス の 踊り 方 を 学びたい です か ? 가영이가 댄스를 배우고 싶어 해요? Wil Kelly leren dansen? Czy Kelly chce nauczyć się tańczyć? Kelly quer aprender a dançar? Келли хочет научиться танцевать? Vill Kelly lära sig att dansa? 凯莉 想 学 跳舞 吗 ?

Ναι, η Κέλλυ θέλει να μάθει πως να χορεύει. Ja, Kelly möchte lernen, wie man tanzt. Yes, Kelly wants to learn how to dance. Sí, Kelly quiere aprender a bailar. Oui, Kelly veut apprendre à danser. Sì, Kelly vuole imparare a ballare. はい 、 ケリー は ダンス の 踊り 方 を 学びたい です 。 네, 가영이가 댄스를 배우고 싶어해요. Ja, Kelly wil leren dansen. Tak, Kelly chce nauczyć się tańczyć. Sim, Kelly quer aprender a dançar. Да, Келли хочет научиться танцевать. Ja, Kelly vill lära sig att dansa. 是 的 , 凯莉 想 学 跳舞 。

3) Η Κέλλυ πηγαίνει σε ένα μάθημα χορού. 3) Kelly geht zu einer Tanzstunde. 3) Kelly goes to a dance class. 3) Kelly va a una clase de baile. 3) Kelly va à sa première leçon de danse. 3) Kelly va ad una lezione di danza. 3) ケリー は ダンス クラス に いきます 。 3) 가영이가 댄스 교실에 가요. 3) Kelly gaat naar dansles. 3) Kelly chodzi na zajęcia taneczne. 3) Kelly vai a uma aula de dança. 3) Келли идёт на урок танцев. 3) Kelly går på en danslektion. 3) 凯莉 去 上 跳舞 课 。

Πηγαίνει η Κέλλυ σε μάθημα πιάνου? |||||piano |||||piano Geht Kelly zu einer Klavierstunde? Does Kelly go to a piano class? ¿Kelly va a una clase de piano? Kelly va-elle à une leçon de piano? Kelly va a una lezione di pianoforte? ケリー は ピアノ の クラス に 行きます か ? 가영이가 피아노 교실에 가요? Gaat Kelly naar pianoles? Czy Kelly idzie na lekcję gry na pianinie? Kelly vai a uma aula de piano? Келли идёт на урок пианино? Går Kelly på en pianolektion? 凯莉 去 上 钢琴课 吗 ?

Όχι, η Κέλλυ δεν πηγαίνει σε μάθημα πιάνου. Nein, Kelly geht nicht zum Klavierunterricht. No, Kelly does not go to a piano class. No, Kelly no va a una clase de piano. Non, Kelly ne va pas à une leçon de piano. No, Kelly non va a una lezione di pianoforte. いいえ 、 ケリー は ピアノ の クラス には 行きません 。 아니요, 가영이는 피아노 교실에 가지 않아요. Nee, Kelly gaat niet naar pianoles. Nie, Kelly nie chodzi na lekcje gry na pianinie. Não, Kelly não vai a uma aula de piano. Нет, Келли не идёт на урок пианино. Nej, Kelly går inte på en pianolektion. 不 , 凯莉 不 去 上 钢琴课 。

Πηγαίνει σε μάθημα χορού. Sie geht zu einem Tanzkurs. She goes to a dance class. Ella va a una clase de baile. Elle va à une leçon de danse. Kelly va ad una lezione di danza. 彼女 は ダンス の クラス に 行きます 。 그녀는 댄스 교실에 가요. Zij gaat naar dansles. Idzie na zajęcia taneczne. Ela vai para uma aula de dança. Она идёт на урок танцев. Hon går på en danslektion. 她 去 上 跳舞 课 。

4) Ο δάσκαλος λέει στην Κέλλυ να τεντώσει τα πόδια της. ||||||stretch out||| 4) Der Lehrer sagt zu Kelly , dass sie ihre Beine dehnen soll. 4) The teacher tells Kelly to stretch her legs. 4) La maestra le dice a Kelly que estire sus piernas. 4 ) Le professeur dit à Kelly de s'étirer les jambes. 4) L'insegnante dice ad Kelly di allungare le gambe. 4) 先生 は ケリー に 足 を ストレッチ する よう に 言います 。 4) 강사가 가영이에게 다리를 벌리라고 해요. 4) De leraar zegt Kelly dat ze haar benen moet strekken. 4) Nauczyciel każe Kelly rozprostować nogi. 4) O professor diz a Kelly que estique suas pernas. 4) Учитель говорит Келли вытягивать её ноги. 4) Läraren säger åt Kelly att sträcka sina ben. 4) 老师 告诉 凯莉 伸展 她 的 腿 。

Λέει ο δάσκαλος στην Κέλλυ να τεντώσει τα χέρια της? ||||||||bras| ||||||||her arms| Sagt die Lehrerin zu Kelly , dass sie ihre Arme strecken soll? Does the teacher tell Kelly to stretch her arms? ¿La maestra le dice a Kelly que estire sus brazos? Le professeur lui dit-elle de s'étirer les bras? L'insegnante dice ad Kelly di allungare le braccia? 先生 は ケリー に 腕 を ストレッチ する よう に 言います か ? 강사가 가영이에게 팔을 벌리라고 하나요? Zegt de leraar Kelly dat ze haar armen moet strekken? Czy nauczyciel każe Kelly rozprostować ramiona? O professor fala a Kelly para esticar os braços? Учитель говорит Келли вытягивать руки? Säger läraren åt Kelly att sträcka sina armar? 老师 告诉 凯莉 伸展 她 的 手臂 吗 ?

Όχι, ο δάσκαλος δεν της λέει να τεντώσει τα χέρια της. |||||||||les bras| Nein, der Lehrer sagt nicht, dass sie ihre Arme strecken soll. No, the teacher does not tell her to stretch her arms. No, la maestra no le dice a Kelly que estire sus brazos. Non, le professeur ne lui dit pas de s'étirer les bras. No, l'insegnante non le dice di allungare le braccia. いいえ 、 先生 は ケリー に 腕 を ストレッチ する よう に は 言いません 。 아니요, 강사는 그녀에게 팔을 벌리라고 하지 않아요. Nee, de leraar zegt haar niet dat ze haar armen moet strekken. Nie, nauczyciel nie każe jej rozprostować ramion. Não, o professor não lhe diz para esticar os braços. Нет, учитель не говорит ей вытягивать её руки. Nej, läraren säger inte åt henne att sträcka sina armar. 不 , 老师 没有 告诉 凯莉 伸展 她 的 手臂 。

Ο δάσκαλος της λέει να τεντώσει τα πόδια της. Der Lehrer sagt, dass sie ihre Beine dehnen soll. The teacher tells her to stretch her legs. La maestra le dice a Kelly que estire sus piernas. Le professeur lui dit de s'étirer les jambes. L'insegnante le dice di allungare le gambe. 先生 は 彼女 に 足 を ストレッチ する よう に 言います 。 강사는 그녀에게 다리를 벌리라고 해요. De leraar zegt haar dat zij haar benen moet strekken. Nauczyciel każe jej rozprostować nogi. O professor pede-lhe para esticar as pernas. Учитель говорит ей вытягивать её ноги. Läraren säger åt henne att sträcka sina ben. 老师 告诉 她 伸展 她 的 腿 。

5) Η Κέλλυ δεν μπορεί να τεντώσει τα πόδια αρκετά. 5) Kelly kann ihre Beine nicht sehr weit dehnen. 5) Kelly can't stretch her legs very far. 5) Kelly no puede estirar sus piernas mucho. 5) Kelly n'arrive pas à s'étirer proprement. 5) Kelly non riesce ad allungare molto le gambe. 5) ケリー は 足 の ストレッチ が できなさ すぎます 。 5) 가영이는 다리를 많이 벌리지 못 해요. 5) Kelly kan haar benen niet erg goed strekken. 5) Kelly nie może wystarczająco rozprostować nóg. 5) Kelly não pode esticar as pernas muito longe. 5) Келли не может вытягивать её ноги очень сильно. 5) Kelly kan inte sträcka sina ben så långt. 5) 凯莉 不能 把 她 的 腿 伸 的 很 远 。

Μπορεί η Κέλλυ να τεντώσει τα πόδια της αρκετά? ||||||||assez Kann Kelly ihre Beine sehr weit dehnen? Can Kelly stretch her legs far? ¿Kelly puede estirar mucho sus piernas? Kelly arrive-t-elle à s'étirer proprement? Kelly riesce ad allungare molto le gambe? ケリー は 足 の ストレッチ が できます か ? 가영이가 다리를 많이 벌릴 수 있어요? Kan Kelly haar benen goed strekken? Czy Kelly może wystarczająco rozprostować nogi? Kelly pode esticar as pernas para longe? Может Келли вытягивать её ноги сильно? Kan Kelly sträcka sina ben långt? 凯莉 能 把 她 的 腿 伸 的 很 远 吗 ?

Όχι η Κέλλυ δεν μπορεί να τεντώσει τα πόδια της αρκετά. Nein, Kelly kann ihre Beine nicht sehr weit dehnen. No, Kelly can't stretch her legs very far. No, Kelly no puede estirar mucho sus piernas. Non, elle n'arrive pas à s'étirer proprement. No, Kelly non riesce ad allungare molto le sue gambe. いいえ 、 ケリー は 足 の ストレッチ が できなさ すぎます 。 아니요, 가영이는 다리를 많이 벌리지 못 해요. Nee, Kelly kan haar benen niet erg goed strekken. No Kelly nie może wystarczająco rozprostować nóg. Não, Kelly não pode esticar as pernas muito longe. Нет, Келли не может вытягивать её ноги сильно. Nej, Kelly kan inte sträcka sina ben så långt. 不 , 凯莉 不能 把 她 的 腿 伸 的 很 远 。

6) Η Κέλλυ προσπαθεί να πηδήξει, αλλά πέφτει κάτω. ||||jump||| 6) Kelly versucht zu springen, aber sie fällt hin. 6) Kelly tries to jump, but she falls down. 6) Kelly intenta saltar, pero se cae. 6) Kelly essaie de sauter mais tombe par terre. 6) Kelly prova a saltare, ma cade. 6) ケリー は ジャンプ して みます 、 しかし 転んで しまいます 。 6) 가영이는 점프를 해보지만 넘어져요. 6) Kelly probeert te springen, maar zij valt op de grond. 6) Kelly próbuje skoczyć, ale spada. 6) Kelly tenta pular, mas ela cai. 6) Келли старается прыгнуть, но она падает. 6) Kelly försöker hoppa, men hon ramlar. 6) 凯莉试 着 跳 , 但是 她 摔倒 了 。

Πέφτει η Κέλλυ κάτω? Fällt Kelly hin? Does Kelly fall down? ¿Kelly se cae? Kelly tombe-t-elle par terre? Kelly cade? ケリー は 転んで しまいます か ? 가영이가 넘어져요? Valt Kelly op de grond? Czy Kelly upada? Kelly cai? Келли падает? Ramlar Kelly ? 凯莉 摔倒 了 吗 ?

Ναι, η Κέλλυ προσπαθεί να πηδήξει, αλλά πέφτει κάτω. |||essaie||sauter||| Ja, Kelly versucht zu springen, aber sie fällt hin. Yes, Kelly tries to jump, but she falls down. Sí, Kelly intenta saltar, pero se cae. Oui, Kelly essaie de sauter mais tombe par terre. Sì, Kelly prova a saltare, ma cade. はい 、 ケリー は ジャンプ して みます が 転んで しまいます 。 네, 가영이가 점프를 해보지만 넘어져요. Ja, Kelly probeert te springen, maar zij valt op de grond. Tak, Kelly próbuje skoczyć, ale spada. Sim, Kelly tenta pular, mas ela cai. Да, Келли пытается прыгнуть,но она падает. Ja, Kelly försöker hoppa, men hon ramlar. 是 的 , 凯莉试 着 跳 , 但是 她 摔倒 了 。

7) Οι μύες της Κέλλυς είναι πιασμένοι μετά το μάθημα. |muscles||||sore||| 7) Kelly Muskeln schmerzen nach dem Unterricht. 7) Kelly's muscles are sore after class. 7) Los músculos de Kelly están adoloridos después de clase. 7) Kelly a des courbatures après la leçon. 7) Dopo la lezione, Kelly ha male ai muscoli. 7) ケリー の 筋肉 は クラス の 後 痛みます 。 7) 가영이는 교실이 끝난 후 근육이 쑤셔요. 7) Na de les heeft Kelly pijn aan haar spieren. 7) Mięśnie Kelly są obolałe po zajęciach. 7) Os músculos de Kelly estão doloridos após a aula. 7) Мышцы Келли болят после урока. 7) Kelly muskler är ömma efter lektionen. 7) Kelly'nin kasları dersten sonra kavranır. 7) 凯莉 的 肌肉 课后 很 酸痛 。

Είναι οι μύες της Κέλλυς πιασμένοι μετά το μάθημα? Schmerzen Kelly Muskeln nach dem Unterricht? Are Kelly's muscles sore after class? ¿Los músculos de Kelly están adoloridos después de clase? Kelly a-t-elle des courbatures après la leçon? I muscoli di Kelly sono doloranti dopo la lezione? ケリー の 筋肉 は クラス の 後 痛みます か ? 가영이는 교실이 끝난 후 근육이 쑤셔요? Heeft Kelly na de les pijn aan haar spieren? Czy mięśnie Kelly są obolałe po zajęciach? Os músculos de Kelly estão doloridos após a aula? Мышцы Келли болят после урока? Är Kelly muskler ömma efter lektionen? 凯莉 的 肌肉 课后 酸痛 吗 ?

Ναι, οι μύες της Κέλλυς είναι πιασμένοι μετά το μάθημα. Ja, Kelly Muskeln schmerzen nach dem Unterricht. Yes, Kelly's muscles are sore after class. Sí, los músculos de Kelly están adoloridos después de clase. Oui, Kelly a des courbatures après la leçon. Sì, dopo la lezione, Kelly ha male ai muscoli. はい 、 ケリー の 筋肉 は クラス の 後 痛みます 。 네, 가영이는 교실이 끝난 후 근육이 쑤셔요. Ja, na de les heeft Kelly pijn aan haar spieren. Tak, mięśnie Kelly są obolałe po zajęciach. Sim, os músculos de Kelly estão doloridos após a aula. Да, мышцы Келли болят после урока. Ja, Kelly muskler är ömma efter lektionen. 是 的 , 凯莉 的 肌肉 课后 很 酸痛 。

8) Ίσως η Κέλλυ να μην μπορεί να μάθει πως να χορεύει. 8) Vielleicht kann Kelly doch nicht lernen, wie man tanzt. 8) Maybe Kelly can't learn how to dance. 8) Tal vez Kelly no pueda aprender a bailar. 8) Peut-être que Kelly ne peut pas apprendre à danser après tout. 8) Forse Kelly non è in grado di imparare a ballare. 8) 多分 、 ケリー は ダンス を 学べません 。 8) 어쩌면 가영이가 댄스를 배우지 못 할 수도 있어요. 8) Misschien kan Kelly niet leren dansen. 8) Może Kelly nie potrafi nauczyć się tańczyć. 8) Talvez Kelly não possa aprender a dançar. 8) Может быть Келли не сможет научиться танцевать. 8) Kelly kan inte Kelly lära sig att dansa. 8) 可能 凯莉 不能 学 跳舞 。

Μπορεί η Κέλλυ να μάθει πως να χορεύει? Kann Kelly nun tanzen lernen? Can Kelly learn how to dance? ¿Kelly puede aprender a bailar? Kelly peut-elle apprendre à danser? Kelly può imparare a ballare? ケリー は ダンス を 学べます か ? 가영이가 댄스를 배울 수 있어요? Kan Kelly leren dansen? Czy Kelly może nauczyć się tańczyć? Kelly pode aprender a dançar? Келли сможет научиться танцевать? Kan Kelly lära sig att dansa? 凯莉 能学 跳舞 吗 ?

Ίσως η Κέλλυ να μην μπορεί να μάθει πως να χορεύει. Peut-être que|||||peut||apprendre|||danser Vielleicht kann Kelly doch nicht tanzen lernen. Maybe Kelly can't learn how to dance. Tal vez Kelly no pueda aprender a bailar. Peut-être que Kelly ne peut pas apprendre à danser. Forse Kelly non è in grado di imparare a ballare. 多分 ケリー は ダンス を 学べません 。 어쩌면 가영이가 댄스를 배우지 못 할 수도 있어요. Misschien kan Kelly niet leren dansen. Może Kelly nie potrafi nauczyć się tańczyć. Talvez Kelly não possa aprender a dançar. Может быть Келли не сможет научиться танцевать. Kelly kan inte Kelly lära sig att dansa. 可能 凯莉 不能 学 跳舞 。