×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 13 - Η Κική είναι σε ένα εστιατόριο

Η Κική είναι σε ένα εστιατόριο.

Έχει ένα ραντεβού με τον Παύλο.

Η Κική δεν γνωρίζει τον Παύλο.

Αλλά είναι φίλος ενός φίλου.

Ο Παύλος έρχεται στην ώρα του.

Λέει, “Γεια!” και η Κική λέει “Γεια!”.

Ο Παύλος κάθεται και η Κική τον κοιτάζει.

Σκέφτεται ότι είναι πολύ όμορφος.

Η Κική χαμογελά και ο Παύλος την κοιτάζει.

“Έχεις ωραίο χαμόγελο”, λέει ο Παύλος.

Τώρα η Κική θα διηγηθεί την ιστορία.

Είμαι σε ένα εστιατόριο.

Έχω ραντεβού με τον Παύλο.

Δεν γνωρίζω τον Παύλο.

Αλλά είναι φίλος ενός φίλου.

Έρχεται στην ώρα του.

Λέει “Γεια!” και λέω “Γεια!”

Κάθεται και τον κοιτάζω.

Σκέφτομαι ότι είναι πολύ όμορφος.

Χαμογελώ και ο Παύλος με κοιτάζει.

“Έχεις ωραίο χαμόγελο”, λέει ο Παύλος.

Ερωτήσεις:

1) Η Κική είναι σε ένα εστιατόριο.

Είναι η Κική στο σπίτι?

Όχι, η Κική δεν είναι στο σπίτι.

Είναι σε ένα εστιατόριο.

2) Η Κική έχει ραντεβού με τον Παύλο.

Έχει η Κική ραντεβού με τον Γιώργο?

Όχι, η Κική δεν έχει ραντεβού με τον Γιώργο.

Έχει ραντεβού με τον Παύλο.

3) Η Κική δεν γνωρίζει τον Παύλος, αλλά είναι φίλος ενός φίλου.

Γνωρίζει η Κική τον Παύλο?

Όχι, η Κική δεν γνωρίζει τον Παύλο, αλλά είναι φίλος ενός φίλου.

4) Ο Παύλος έρχεται στο εστιατόριο στην ώρα του.

Έρχεται ο Παύλος στο εστιατόριο στην ώρα του?

Ναι, ο Παύλος έρχεται στο εστιατόριο στην ώρα του.

5) Ο Παύλος λέει “Γεια” στην Κική.

Λέει ο Παύλος “Γεια”?

Ναι, ο Παύλος λέει “Γεια” στην Κική.

6) Η Κική σκέφτεται ότι ο Παύλος είναι όμορφος.

Σκέφτεται η Κική ότι ο Παύλος είναι όμορφος?

Ναι, η Κική σκέφτεται ότι ο Παύλος είναι όμορφος.

7) Ο Παύλος κοιτάζει την Κική.

Κοιτάζει ο Παύλος την Κική?

Ναι, ο Παύλος κοιτάζει την Κική.

8) Ο Παύλος λέει στην Κική ότι έχει ωραίο χαμόγελο.

Λέει ο Παύλος ότι του αρέσει το χαμόγελο της Κικής?

Ναι, ο Παύλος λέει ότι η Κική έχει ωραίο χαμόγελο.

Η Κική είναι σε ένα εστιατόριο. |Kiki||||restaurant A) Kiki ist in einem Restaurant. Kiki is in a restaurant. A) Kiki está en un restaurante. A) Kiki est au restaurant. A) Kiki è in un ristorante. A ) キミ は レストラン に います 。 A) 민주는 식당에 있다. A) Kiki is in een restaurant. Kiki jest w restauracji. A) Kiki está em um restaurante. A) Кики находится в ресторане. A) Kiki är i en restaurang. A) Kiki bir restoranda. A) 吉米 在 餐馆 。

Έχει ένα ραντεβού με τον Παύλο. ||rendez-vous||| ||appointment|||Paul Sie hat ein Date mit Paul . She has a date with Paul. Ella tiene una cita con Paul . Elle a un rendez-vous avec Paul . Ha un appuntamento con Pavlos . 彼女 は ソール と デート です 。 그녀는 현수와 소개팅을 하기로 했다. Ze heeft een afspraak met Pavlos . Ma spotkanie z Paulem. Ela tem um encontro com Paul . У неё - встреча с Полом. Hon har en date med Pavlos. 她 和 索尔 有个 约会 。

Η Κική δεν γνωρίζει τον Παύλο. |||ne connaît pas||Paul |||"does not know"|| Kiki kennt Paul nicht. Kiki doesn't know Paul. Kiki no conoce a Paul . Kiki ne connaît pas Paul . Kiki non conosce Pavlos . キミ は ソール を 知りません 。 민주는 현수를 모른다. Kiki kent Pavlos nog niet. Kiki nie zna Paula. Kiki não conhece Paul . Кики не знает Полом. Kiki känner inte Pavlos. 吉米 不 认识 索尔 。

Αλλά είναι φίλος ενός φίλου. ||ami|d'un|ami ||friend|"of a"|friend of a friend Aber er ist ein Freund eines Freundes. But he is a friend of a friend. Pero él es el amigo de un amigo de Kiki . Mutta hän on ystävän ystävä. Mais il est l'ami d'un ami. Ma lui è amico di un'amica. しかし 彼 は キミ の 友達 の 友達 です 。 하지만 현수는 친구의 친구이다. Maar hij is een vriend van een vriend. Ale to przyjaciel przyjaciela. Mas ele é amigo de um amigo. Но он знает её друга. Men han är en vän till en vän. Ama o bir arkadaşın arkadaşı. 但是 他 是 一个 朋友 的 朋友 。

Ο Παύλος έρχεται στην ώρα του. ||||heure| |Paul|is coming|"on" or "at"|on time| يأتي بول في الوقت المحدد. Paul kommt pünktlich. Paul comes on time. Paul llega a tiempo. Paul est à l'heure. Pavlos arriva in orario. ソール は 時間 通り に 来ます 。 현수는 제시간에 온다. Pavlos komt op tijd. Paul przyjeżdża na czas. Paul vem a tempo. Полом приходит во время. Pavlos kommer i tid. Paul zamanında geliyor. 索尔 准时 来 了 。

Λέει, “Γεια!” και η Κική λέει “Γεια!”. |||||dit| "Says"|"Hello"|||||"Hello" Er sagt, "Hallo!" und Kiki sagt, "Hallo! ". He says, “Hello!” and Kiki says, “Hi!” Él dice, “¡Hola!” y Kiki le dice “¡Hola!” Il dit : “Bonjour!” et Kiki lui répond: “Salut!”. Dice Ciao e Kiki risponde Ciao!. 彼 は “ こんにちは ” と いいます 、 キミ も “ どうも !” と 言います 。 그는 “안녕하세요!”라고 말하고 민주도 “안녕하세요!”라고 말한다. Hij zegt: “Hallo!” en Kiki zegt “Hoi!” On mówi "Cześć!" a Kiki mówi "Cześć!". Ele diz: "Olá!" E Kiki diz: "Oi!" Он говорит "Здравствуй" , Кики говорит "Привет". Han säger, “Hallå!” och Kiki säger, “Hej!” "Merhaba!" diyor. ve Kiki "Merhaba!" der. 他 说 “ 你好 ” 然后 吉米 说 “ 嗨 ” 。

Ο Παύλος κάθεται και η Κική τον κοιτάζει. ||s'assoit||||| ||"sits"|||||is looking at يجلس بافلوس وينظر إليه كيكي. Paul setzt sich hin und Kiki sieht ihn an. Paul sits down, and Kiki looks at him. Paul se sienta y Kiki le mira. Paul s'assoit et Kiki le dévisage. Pavlos si siede e Kiki lo guarda. ソール は 座ります , キミ は 彼 を 見ます 。 현수는 앉고 민주는 그를 본다. Pavlos gaat zitten en Kiki kijkt naar hem. Paul siada, a Kiki patrzy na niego. Paul senta-se e Kiki olha para ele. Полом садится и Кики смотрит на него. Pavlos sätter sig ned, och Kiki tittar på honom. Pavlos oturuyor ve Kiki ona bakıyor. 索尔 坐下 , 然后 吉米 看着 他 。

Σκέφτεται ότι είναι πολύ όμορφος. Il pense|||| He thinks||||very handsome يعتقد أنه وسيم جدا. Sie findet ihn sehr attraktiv. She thinks he is very handsome. Ella piensa que es muy guapo. Elle pense qu'il est vraiment très beau. Lei pensa che lui sia molto bello. 彼女 は 彼 が とても ハンサム だ と 思います 。 그녀는 그가 매우 잘 생겼다고 생각한다. Zij vindt hem heel knap. Uważa, że jest bardzo przystojny. Ela acha que ele é muito bonito. Она думает, что он очень красивый. Hon tycker att han är väldigt stilig. Çok yakışıklı olduğunu düşünüyor. 她 觉得 他 很帅 。

Η Κική χαμογελά και ο Παύλος την κοιτάζει. ||sourit||||| ||smiles||||| Kiki lächelt, und Paul schaut sie an. Kiki smiles, and Paul looks at her. Kiki sonríe y Paul la mira. Kiki sourit, et Kiki sourit, et Paul la regarde. la regarde. Kiki sorride e Pavlos la guarda. キミ は 笑います , そして ソール は 彼女 を 見ます 。 민주는 미소를 짓고 현수는 그녀를 본다. Kiki glimlacht en Pavlos kijkt haar aan. Kiki uśmiecha się, a Paul patrzy na nią. Kiki sorri e Paul olha para ela. Кики улыбается, и Полом смотрит на неё. Kiki ler, och Pavlos tittar på henne. Kiki gülümser ve Pavlos ona bakar. 吉米 微笑 着 , 然后 索尔 看着 她 。

“Έχεις ωραίο χαμόγελο”, λέει ο Παύλος. ||sourire||| "You have"||"smile"||| "Du hast ein hübsches Lächeln", sagt Paul . “You have a nice smile,” Paul says. “Tienes una linda sonrisa”, dice Paul . “Tu as un beau sourire”, lui dit Paul . Pavlos dice "Hai un bel sorriso". “ あなた は 笑顔 が 素敵 です ね ” と ソール は 言います 。 “미소가 이쁘시네요.”라고 현수가 말한다. “Je hebt een leuke glimlach”, zegt Pavlos . "Masz ładny uśmiech", mówi Paul. "Você tem um sorriso legal", diz Paul . "У тебя приятная улыбка,"-говорит Полом . “Du har ett vacker leende,” säger Pavlos. "Güzel bir gülüşün var" diyor Pavlos. “ 你 笑 起来 很 好看 ,” 索尔 说 。

Τώρα η Κική θα διηγηθεί την ιστορία. ||||tell|| Jetzt wird Kiki die Geschichte erzählen. Now Kiki will tell the story. Ahora Kiki contará la historia. Teraz Kiki opowie tę historię.

Είμαι σε ένα εστιατόριο. B) Ich bin in einem Restaurant. I am in a restaurant. B) Yo estoy en un restaurante. B) Je suis au restaurant. B) Sono in un ristorante. B ) 私 は レストラン に います 。 B) 나는 식당에 있다. B) Ik ben in een restaurant. B) Eu estou em um restaurante. Б) Я- в ресторане. B) Jag är i en restaurang. B) 我 在 餐馆 。

Έχω ραντεβού με τον Παύλο. Ich habe ein Date mit Paul . I have a date with Paul. Yo tengo una cita con Paul . J'ai un rendez-vous avec Paul . Ho un appuntamento con Paolo. 私 は ソール と デート です 。 나는 현수와 소개팅을 하기로 했다. Ik heb een afspraak met Pavlos . Jestem umówiony z Paulem. Tenho um encontro com Paul . У меня - встреча с Полом . Jag har en date med Pavlos. 我 和 索尔 有个 约会 。

Δεν γνωρίζω τον Παύλο. |Je connais pas.|| |"I know"|| Ich kenne Paul nicht. I don't know Paul. No conozco a Paul . Je ne connais pas Paul . Non conosco Paolo. 私 は ソール を 知りません 。 나는 현수를 모른다. Ik ken Pavlos nog niet. Nie znam Paula. Não conheço Paul . Я не знаю Полом . Jag känner inte Pavlos. 我 不 认识 索尔 。

Αλλά είναι φίλος ενός φίλου. |||d'un| Aber er ist ein Freund eines Freundes. But he is a friend of a friend. Pero él es el amigo de un amigo mío. Mais il est l'ami d'un ami. Ma lui è un amico di un'amica. しかし 彼 は 私 の 友達 の 友達 です 。 하지만 그는 친구의 친구다. Maar hij is een vriend van een vriend. Ale to przyjaciel przyjaciela. Mas ele é amigo de um amigo. Но он знает моего друга. Men han är en vän till en vän. Ama o bir arkadaşın arkadaşı. 但是 他 是 一个 朋友 的 朋友 。

Έρχεται στην ώρα του. "Comes"||| Er kommt pünktlich. He comes on time. Él llega a tiempo. Il est à l'heure. Lui arriva in orario. ソール は 時間 通り に 来ます 。 그는 제시간에 온다. Hij komt op tijd. Przychodzi na czas. Ele chegou na hora. Он приходит во время. Han kommer i tid. O zamanında geliyor. 他 准时 来 了 。

Λέει “Γεια!” και λέω “Γεια!” |||dit| |||say| Er sagt, "Hallo! ", und ich sage, "Hallo! ". He says, “Hello!”, and I say, “Hi!” Él dice, “¡Hola!” y yo digo, “¡Hola!” Il dit : “Bonjour!” et je lui réponds: “Salut!”. Lui dice Ciao e io rispondo Ciao! 彼 は “ こんにちは ! ” と いいます 、 私 も “ どうも ! ” と 言います 。 그는 “안녕하세요!”라고 말하고 나도 “안녕하세요!”라고 말한다. Hij zegt: “Hallo!” en ik zeg “Hoi!” On mówi "Cześć!" a ja mówię "Cześć!". Ele diz: "Olá!", E eu digo: "Oi!" Он говорит "Здравствуй ", я говорю "Привет". Han säger, “Hallå!” och jag säger, “Hej!” 他 说 “ 你好 ” 然后 我 说 “ 嗨 。"

Κάθεται και τον κοιτάζω. Er setzt sich hin und ich sehe ihn an. He sits down, and I look at him. Él se sienta, y yo le miro. Il s'assois et je le dévisage. Lui si siede e lo guardo. ソール は 座ります, 私 は 彼 を 見ます 。 현수는 앉고 나는 그를 본다. Hij gaat zitten en ik kijk naar hem. Siada, a ja patrzę na niego. Ele se senta e eu olho para ele. Он садится, и я смотрю на него. Han sätter sig ned, och jag tittar på honom. O oturuyor ve ben ona bakıyorum. 他 坐下 , 然后 我 看着 他 。

Σκέφτομαι ότι είναι πολύ όμορφος. I think|||| Ich finde ihn sehr attraktiv. I think he is very handsome. Yo pienso que es muy guapo. Je pense qu'il est vraiment très beau. Penso che sia molto bello. 私 は 彼 が とても ハンサムだ と 思います 。 나는 그가 매우 잘 생겼다고 생각한다. Ik vind hem heel knap. Uważam, że jest bardzo przystojny. Eu acho que ele é muito bonito. Я думаю , что он очень красивый. Jag tycker att han är väldigt stilig. Bence çok yakışıklı. 我 觉得 他 很帅 。

Χαμογελώ και ο Παύλος με κοιτάζει. Je souris||||| I smile||||| Ich lächle, und Paul sieht mich an. I smile, and Paul looks at me. Yo sonrío, y Paul me mira. Je souris, et Paul me regarde. Sorrido e Pavlos mi guarda. 私 は 笑います , そして ソール は 私 を 見ます 。 나는 미소를 짓고 현수는 나를 본다. Ik glimlach en Pavlos kijkt mij aan. Uśmiecham się, a Paul patrzy na mnie. Eu sorrio e Paul olha para mim. Я улыбаюсь, и Полом смотрит на меня. Jag ler, och Pavlos tittar på mig. 我 微笑 着 , 然后 索尔 看着 我 。

“Έχεις ωραίο χαμόγελο”, λέει ο Παύλος. "Du hast ein hübsches Lächeln", sagt Paul . “You have a nice smile,” Paul says. “Tienes una linda sonrisa,” dice Paul . “Tu as un beau sourire”, me dit Paul . Pavlos dice "Hai un bel sorriso". “ あなた は 笑顔 が 素敵 です ね ” と ソール は 言います 。 “미소가 이쁘시네요.”라고 현수가 말한다. “Je hebt een leuke glimlach”, zegt Pavlos . "Masz ładny uśmiech", mówi Paul. "Você tem um sorriso legal", diz Paul . "У тебя приятная улыбка",-говорит Полом . “Du har ett vacker leende,” säger Pavlos. “ 你 笑 起来 很 好看 ,” 索尔 说 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문: Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题 :

1) Η Κική είναι σε ένα εστιατόριο. 1) Kiki ist in einem Restaurant. 1) Kiki is at a restaurant. 1) Kiki está en un restaurante. 1) Kiki est au restaurant. 1) Kiki è in un ristorante. 1) キミ は レストラン に います 。 1) 민주는 식당에 있다. 1) Kiki is in een restaurant. 1) Kiki jest w restauracji. 1) Kiki está em um restaurante. 1) Кики - в ресторане. 1) Kiki är på en restaurang. 1) 吉米 在 餐馆 。

Είναι η Κική στο σπίτι? Ist Kiki zu Hause? Is Kiki at home? ¿Kiki está en casa? Kiki est-elle chez elle? Kiki è a casa? キミ は 家 に います か ? 민주가 집에 있어요? Is Kiki thuis? Kiki está em casa? Кики дома? Är Kiki hemma? 吉米 在家 吗 ?

Όχι, η Κική δεν είναι στο σπίτι. ||Kiki|||| Nein, Kiki ist nicht zu Hause. No, Kiki is not at home. No, Kiki no está en casa. Non, Kiki n'est pas chez elle. No, Kiki non è a casa. いいえ 、 キミ は 家 に いません 。 아니요, 민주는 집에 있지 않아요. Nee, Kiki is niet thuis. Nie, Kiki nie ma w domu. Não, Kiki não está em casa. Нет, Кики - не дома. Nej, Kiki är inte hemma. 不 , 吉米 不 在家 。

Είναι σε ένα εστιατόριο. Sie ist in einem Restaurant. She is at a restaurant. Ella está en un restaurante. Elle est au restaurant. È in un ristorante. 彼女 は レストラン に います 。 그녀는 식당에 있어요. Zij is in een restaurant. Ela está em um restaurante. Она -в ресторане. Hon är på en restaurang. 她 在 餐馆 。

2) Η Κική έχει ραντεβού με τον Παύλο. 2) Kiki hat ein Date mit Paul . 2) Kiki has a date with Paul. 2) Kiki tiene una cita con Paul . 2) Kiki a un rendez-vous avec Paul . 2) Kiki ha un appuntamento con Paolo. 2) キミ は ソール と デート です 。 2) 민주는 현수랑 소개팅을 해요. 2) Kiki heeft een afspraak met Pavlos . 2) Kiki ma spotkanie z Paulem. 2) Kiki tem um encontro com Paul . 2) У Кики встреча с Полом . 2) Kiki har en date med Pavlos. 2) 吉米 和 索尔 有个 约会 。

Έχει η Κική ραντεβού με τον Γιώργο? ||||||Georges Hat Kiki ein Date mit George? Does Kiki have a date with George? ¿Kiki tiene una cita con Jorge? Kiki a-t-elle un rendez-vous avec George? Kiki ha un appuntamento con Giorgio? キミ は ジョージ と デート です か ? 민주가 준수랑 소개팅을 해요? Heeft Kiki een afspraak met Sjors? Czy Kiki ma randkę z George'em? Kiki tem um encontro com George? У Кики встреча с Юрием? Har Kiki en date med Albin? 吉米 和 乔治 有个 约会 吗 ?

Όχι, η Κική δεν έχει ραντεβού με τον Γιώργο. Nein, Kiki hat kein Date mit George. No, Kiki does not have a date with George. No, Kiki no tiene una cita con Jorge. Non, Kiki a un rendez-vous avec Paul . No, Kiki non ha un appuntamento con Giorgio. いいえ 、 キミ は ジョージ と デート は しません 。 아니요, 민주는 준수랑 소개팅을 하지 않아요. Nee, Kiki heeft geen afspraak met Sjors. Não, Kiki não tem um encontro com George. Нет, у Кики нет встречи с Юрием . Nej, Kiki har inte en date med Albin. 不 , 吉米 和 乔治 没有 约会 。

Έχει ραντεβού με τον Παύλο. Sie hat ein Date mit Paul . She has a date with Paul. Ella tiene una cita con Paul . 3) Kiki ne connaît pas Paul mais il est l'ami d'un ami. Ha un appuntamento con Paolo. 彼女 は ソール と デート します 。 그녀는 현수랑 소개팅을 해요. Zij heeft een afspraak met Pavlos . Ma randkę z Paulem. Ela tem um encontro com Paul . У Кики встреча с Полом . Hon har en date med Pavlos. 他 和 索尔 有个 约会 。

3) Η Κική δεν γνωρίζει τον Παύλος, αλλά είναι φίλος ενός φίλου. 3) Kiki kennt Paul nicht, aber er ist ein Freund eines Freundes. 3) Kiki does not know Paul, but he is a friend of a friend. 3) Kiki no conoce a Paul , pero él es el amigo de un amigo de Kiki . Kiki connaît-elle Paul ? 3) Kiki non conosce Pavlos , ma lui è amico di un'amica. 3) キミ は ソール を 知りません しかし 彼 は キミ の 友達 の 友達 です 。 3) 민주는 현수를 모르지만, 그는 친구의 친구예요. 3) Kiki kent Pavlos niet, maar hij is een vriend van een vriend. 3) Kiki nie zna Paula, ale jest przyjacielem przyjaciela. 3) Kiki não conhece Paul , mas ele é amigo de um amigo. 3) Кики не знает Полом , но она подруга его друга. 3) Kiki känner inte Pavlos, men han är en vän till en vän. 3) 吉米 不 认识 索尔 , 他 是 一个 朋友 的 朋友 。

Γνωρίζει η Κική τον Παύλο? Kennt Kiki Paul ? Does Kiki know Paul? ¿Kiki conoce a Paul ? Non, Kiki ne connaît pas Paul , mais il est l'ami d'un ami. Kiki conosce Pavlos ? キミ は ソール を 知って います か ? 민주가 현수를 알아요? Kent Kiki Pavlos ? Czy Kiki zna Paula? Kiki conhece Paul ? Кики знает Полом ? Känner Kiki Pavlos? 吉米 认识 索尔 吗 ?

Όχι, η Κική δεν γνωρίζει τον Παύλο, αλλά είναι φίλος ενός φίλου. Nein, Kiki kennt Paul nicht, aber er ist ein Freund eines Freundes. No, Kiki does not know Paul, but he is a friend of a friend. No, Kiki no conoce a Paul , pero él es el amigo de un amigo de Kiki . 4) Paul est à l'heure au restaurant. No, Kiki non conosce Paolo, ma lui è amico di un'amica. いいえ 、 キミ は ソール を 知りません 、 しかし 彼 は 友達 の 友達 です 。 아니요, 민주는 현수를 모르지만, 그는 친구의 친구예요. Nee, Kiki kent Pavlos niet, maar hij is een vriend van een vriend. Nie, Kiki nie zna Paula, ale jest przyjaciółką przyjaciółki. Não, Kiki não conhece Paul , mas ele é amigo de um amigo. Нет, Кики не знает Полом , но она знает его друга. Nej, Kiki känner inte Pavlos, men han är en vän till en vän. 不 , 吉米 不 认识 索尔 , 但是 他 是 一个 朋友 的 朋友 。

4) Ο Παύλος έρχεται στο εστιατόριο στην ώρα του. 4) Paul kommt pünktlich im Restaurant an. 4) Paul comes to the restaurant on time. 4) Paul llega al restaurante a tiempo. Paul est-il à l'heure au restaurant? 4) Pavlos arriva in orario al ristorante. 4) ソール は 時間 どおり に レストラン に 来ます 。 4) 현수는 제시간에 식당에 와요. 4) Pavlos komt op tijd in het restaurant. 4) Paul przychodzi do restauracji na czas. 4) Paul vem ao restaurante a tempo. 4) Полом приходит в ресторан во время. 4) Pavloskommer till restaurangen i tid. 4) 索尔 准时 来到 了 餐馆 。

Έρχεται ο Παύλος στο εστιατόριο στην ώρα του? Kommt Paul pünktlich im Restaurant an? Does Paul come to the restaurant on time? ¿Paul llega al restaurante a tiempo? Oui, Paul est à l'heure au restaurant. Pavlos arriva in orario al ristorante? ソール は 時間 通り に レストラン に 来ます か ? 현수가 제시간에 식당에 와요? Komt Pavlos op tijd in het restaurant? Czy Paul przychodzi do restauracji na czas? Paul vem ao restaurante a tempo? Полом приходит в ресторан во время? Kommer Pavlostill restaurangen i tid? 索尔 准时 来到 了 餐馆 吗 ?

Ναι, ο Παύλος έρχεται στο εστιατόριο στην ώρα του. Ja, Paul kommt pünktlich im Restaurant an. Yes, Paul comes to the restaurant on time. Sí, Paul llega al restaurante a tiempo. 5) Paul dit bonjour à Kiki . Sì, Pavlos arriva in orario al ristorante. はい 、 ソール は 時間 通り に レストラン に 来ます 。 네, 현수는 제시간에 식당에 와요. Ja, Pavlos komt op tijd in het restaurant. Tak, Paul przychodzi do restauracji na czas. Sim, Paul vem ao restaurante a tempo. Да, Полом приходит в ресторан во время. Ja, Pavloskommer till restaurangen i tid. 是 的 , 索尔 准时 来到 了 餐馆 。

5) Ο Παύλος λέει “Γεια” στην Κική. 5) Paul sagt zu Kiki "Hallo!". 5) Paul says “Hello!” to Kiki. 5) Paul dice “¡Hola!” a Kiki . Paul dit-il bonjour? 5) Pavlos dice “Ciao!” a Kiki. 5) ソール は キミ に “ こんにちは ! ” と 言います 。 5) 현수는 민주에게 “안녕하세요!”라고 말해요. 5) Pavlos zegt “Hallo!”tegen Kiki. 5) Paul mówi „Cześć” do Kiki. 5) Paul diz "Olá!" para Kiki . 5) Полом говорит Кики "Здравствуй". 5) Pavlos säger “Hallå!”, till Kiki . 5) 索尔 对 吉米 说 “ 你好 ”。

Λέει ο Παύλος “Γεια”? Sagt Paul : "Hallo"? Does Paul say, “Hello”? ¿Paul dice “Hola”? Oui, Paul dit bonjour à Kiki . Pavlos dice “Ciao”? ソール は “ こんにちは !” と 言います か ? 현수가 “안녕하세요!”라고 말해요? Zegt Pavlos “Hallo!”? Czy Paul mówi „Cześć”? Paul diz: "Olá"? Полом говорит Кики "Здравствуй"? Säger Pavlos, “Hallå”? 索尔 说 “ 你好 ” 吗 ?

Ναι, ο Παύλος λέει “Γεια” στην Κική. Yes|||||| Ja, Paul sagt zu Kiki "Hallo! ". Yes, Paul says “Hello!” to Kiki. Sí, Paul dice “¡Hola!” a Kiki . 6) Kiki pense qu'il est vraiment très beau. Sì, Pavlos dice “Ciao!” a Kiki. はい 、 ソール は キミ に “ こんにちは ” と 言います 。 네, 현수가 민주에게 “안녕하세요!”라고 말해요. Ja, Pavlos zegt “Hallo!”tegen Kiki. Tak, Paul mówi „Cześć” do Kiki. Sim, Paul diz "Olá!" para Kiki . Да, Полом говорит Кики "Здравствуй". Ja, Pavlos säger “Hallå!” till Kiki . 是 的 , 索尔 对 吉米 说 “ 你好 ”。

6) Η Κική σκέφτεται ότι ο Παύλος είναι όμορφος. ||pense que||||| 6) Kiki findet Paul attraktiv. 6) Kiki thinks Paul is handsome. 6) Kiki piensa que Paul es guapo. Kiki pense-t-elle que Paul est beau? 6) Kiki pensa che Pavlos sia molto bello. 6) キミ は ソール が ハンサムだ と 思います 。 6) 민주는 현수가 잘 생겼다고 생각해요. 6) Kiki vindt Pavlos knap. 6) Kiki uważa, że Paul jest przystojny. 6) Kiki acha que Paul é bonito. 6) Кики думает, что Полом очень красивый. 6) Kiki tycker att Pavlos är stilig. 6) 吉米 觉得 索尔 很帅 。

Σκέφτεται η Κική ότι ο Παύλος είναι όμορφος? Findet Kiki , dass Paul attraktiv ist? Does Kiki think Paul is handsome? ¿Kiki piensa que Paul es guapo? Oui, Kiki pense qu'il est beau. Kiki pensa che Pavlos sia molto bello? キミ は ソール が ハンサム だ と 思って います か ? 민주는 현수가 잘 생겼다고 생각해요? Vindt Kiki Pavlos knap? Czy Kiki uważa, że Paul jest przystojny? Kiki acha que Paul é bonito? Кики думает, что Полом очень красивый? Tycker Kiki att Pavlos är stilig? 吉米 觉得 索尔 很帅 吗 ?

Ναι, η Κική σκέφτεται ότι ο Παύλος είναι όμορφος. Ja, Kiki findet Paul attraktiv. Yes, Kiki thinks Paul is handsome. Sí, Kiki piensa que Paul es guapo. 7) Paul regarde Kiki . Sì, Kiki pensa che Pavlos sia molto bello. はい 、 キミ は ソール が ハンサム だ と 思って います 。 네, 민주는 현수가 잘 생겼다고 생각해요. Ja, Kiki vindt Pavlos knap. Tak, Kiki uważa, że Paul jest przystojny. Sim, Kiki acha que Paul é bonito. Да, Кики думает, что Полом очень красивый. Ja, Kiki tycker att Pavlos är stilig. 是 的 , 吉米 觉得 索尔 很帅 。

7) Ο Παύλος κοιτάζει την Κική. 7) Paul schaut Kiki an. 7) Paul looks at Kiki. 7) Paul mira a Kiki . Paul regarde-t-il Kiki ? 7) Pavlos guarda Kiki. 7) ソール は キミ を 見ます 。 7) 현수가 민주를 봐요. 7) Pavlos kijkt naar Kiki. 7) Paul patrzy na Kiki. 7) Paul olha para Kiki . 7) ВлПолом дислав смотрит на Кики . 7) Pavlos tittar på Kiki . 7) 索尔 看着 吉米 。

Κοιτάζει ο Παύλος την Κική? Schaut Paul Kiki an? Does Paul look at Kiki? ¿Paul mira a Kiki ? Paul regarde-t-il Kiki ? Pavlos guarda Kiki? ソール は キミ を 見ます か ? 현수가 민주를 봐요? Kijkt Pavlos naar Kiki? Czy Paul patrzy na Kiki? Paul olha Kiki ? Полом смотрит на Кики ? Tittar Pavlos på Kiki ? 索尔 看着 吉米 吗 ?

Ναι, ο Παύλος κοιτάζει την Κική. Ja, Paul schaut Kiki an. Yes, Paul looks at Kiki. Sí, Paul mira a Kiki . Oui, Paul regarde Kiki . Sì, Pavlos la guarda. はい 、 ソール は キミ を 見ます 。 네, 현수가 민주를 봐요. Ja, Pavlos kijkt naar Kiki. Tak, Paul patrzy na Kiki. Sim, Paul olha para Kiki . Да, Полом смотрит на Кики . Ja, Pavlos tittar på Kiki . 是 的 , 索尔 看着 吉米 。

8) Ο Παύλος λέει στην Κική ότι έχει ωραίο χαμόγελο. 8) Paul sagt, dass Kiki ein hübsches Lächeln hat. 8) Paul says Kiki has a nice smile. 8) Paul dice que Kiki tiene una linda sonrisa. 8) Paul dit à Kiki qu'elle a un beau sourire. 8) Pavlos dice che Kiki ha un bel sorriso. 8) ソール は 、 キミ は 笑顔 が 素敵 だ と 言います 。 8) 현수는 민주의 미소가 보기 좋다고 말해요. 8) Pavlos zegt dat Kiki een leuke glimlach heeft. 8) Paul mówi Kiki, że ma ładny uśmiech. 8) Paul diz que Kiki tem um sorriso legal. 8) Полом говорит Кики , что у неё приятная улыбка. 8) Pavlos säger att Kiki har ett vackert leende. 8) 索尔 说 吉米 笑 起来 很 好看 。

Λέει ο Παύλος ότι του αρέσει το χαμόγελο της Κικής? |||||||||de Kiki Sagt Paul , dass er Kiki Lächeln mag? Does Paul say he likes Kiki's smile? ¿Paul dice que le gusta la sonrisa de Kiki ? Paul aime-t-il le sourire de Kiki ? Pavlos dice che gli piace il sorriso di Kiki? ソール は キミ の 笑顔 が 好き と 言います か ? 현수가 민주의 미소가 좋다고 말해요? Zegt Pavlos dat hij Kiki glimlach leuk vindt? Czy Paul mówi, że podoba mu się uśmiech Kiki? Paul diz que ele gosta do sorriso de Kiki ? Полом говорит Кики , что ему нравится её улыбка? Säger Pavlos att han gillar Kiki leende? Paul, Kiki'nin gülümsemesini beğendiğini söylüyor; 索尔 说 吉米 笑 起来 好看 吗 ?

Ναι, ο Παύλος λέει ότι η Κική έχει ωραίο χαμόγελο. Ja, Paul sagt, dass Kiki ein hübsches Lächeln hat. Yes, Paul says Kiki has a nice smile. Sí, Paul dice que Kiki tiene una linda sonrisa. Oui, Paul dit que Kiki a un beau sourire. Sì, Pavlos dice che Kiki ha un bel sorriso. はい 、 ソール は 、 キミ は 笑顔 が 素敵 だ と 言います 。 네, 현수는 민주의 미소가 보기 좋다고 말해요. Ja, Pavlos zegt dat Kiki een leuke glimlach heeft. Tak, Paul mówi, że Kiki ma ładny uśmiech. Sim, Paul diz que Kiki tem um sorriso legal. Да, Полом говорит Кики , что у неё приятная улыбка. Ja, Pavlos säger att Kiki har ett vackert leende. Evet, Pavlos Kiki'nin güzel bir gülümsemesi olduğunu söylüyor. 是 的 , 索尔 说 吉米 笑 起来 很 好看 。