×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 12 - Η Γιάννα χρησιμοποιεί πολύ τον υπολογιστή

Η Γιάννα χρησιμοποιεί πολύ τον υπολογιστή.

Αλλά, χρειάζεται έναν καινούριο υπολογιστή.

Ο υπολογιστής της είναι παλιός και αργός.

Πηγαίνει σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

Βλέπει πολλούς υπολογιστές στο κατάστημα.

Θέλει μια μεγάλη οθόνη στον υπολογιστή της.

Και θέλει ένα καλό πληκτρολόγιο.

Βλέπει έναν ωραίο, μπλε υπολογιστή.

Της αρέσει η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το στυλ.

Αγοράζει τον υπολογιστή με μια πιστωτική κάρτα.

Άκουσε τώρα την Γιάννα να λέει την ιστορία.

Χρησιμοποιώ πολύ τον υπολογιστή.

Αλλά χρειάζομαι έναν καινούριο υπολογιστή.

Ο υπολογιστής μου είναι παλιός και αργός.

Πηγαίνω σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

Βλέπω πολλούς υπολογιστές στο κατάστημα.

Θέλω μια μεγάλη οθόνη στον υπολογιστή μου.

Και θέλω ένα καλό πληκτρολόγιο.

Βλέπω έναν ωραίο, μπλε υπολογιστή.

Μου αρέσει η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το στυλ.

Αγοράζω τον υπολογιστή με μια πιστωτική κάρτα.

Ερωτήσεις:

1) Η Γιάννα χρησιμοποιεί πολύ τον υπολογιστή.

Χρησιμοποιεί η Γιάννα πολύ τον υπολογιστή?

Ναι, η Γιάννα χρησιμοποιεί πολύ τον υπολογιστή.

2) Η Γιάννα χρειάζεται έναν νέο υπολογιστή.

Χρειάζεται η Γιάννα έναν νέο υπολογιστή?

Ναι, χρειάζεται έναν νέο υπολογιστή.

3) Ο υπολογιστής της Γιάννας είναι παλιός και αργός.

Είναι ο υπολογιστής της Γιάννας νέος?

Όχι, ο υπολογιστής της δεν είναι νέος.

Είναι παλιός και αργός.

4) Η Γιάννα βλέπει πολλούς υπολογιστές στο κατάστημα ηλεκτρονικών.

Υπάρχουν πολλοί υπολογιστές στο κατάστημα?

Ναι, η Γιάννα βλέπει πολλούς υπολογιστές στο κατάστημα ηλεκτρονικών.

5) Η Γιάννα θέλει μια μεγάλη οθόνη στον υπολογιστή της.

Θέλει η Γιάννα μια μικρή οθόνη?

Όχι, η Γιάννα θέλει μια μεγάλη οθόνη στον υπολογιστή της.

6) Η Γιάννα θέλει ένα καλό πληκτρολόγιο για τον υπολογιστή της.

Θέλει η Γιάννα ένα καλό πληκτρολόγιο?

Ναι, η Γιάννα θέλει ένα καλό πληκτρολόγιο για τον υπολογιστή της.

7) Η Γιάννα βλέπει έναν μπλε υπολογιστή.

Βλέπει η Γιάννα έναν μαύρο υπολογιστή?

Όχι, δεν βλέπει έναν μαύρο υπολογιστή.

Βλέπει έναν μπλε υπολογιστή.

8) Στη Γιάννα αρέσουν η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το στυλ του μπλε υπολογιστή.

Αρέσει της Γιάννας ο μπλε υπολογιστής?

Ναι, της Γιάννας της αρέσει η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το στυλ του μπλε υπολογιστή.

9) Η Γιάννα αγοράζει τον υπολογιστή με μια πιστωτική κάρτα.

Αγοράζει η Γιάννα τον υπολογιστή με μετρητά?

Όχι, δεν χρησιμοποιεί μετρητά.

Τον αγοράζει με μια πιστωτική κάρτα.

Η Γιάννα χρησιμοποιεί πολύ τον υπολογιστή. ||utilise|||ordinateur |Gianna|benutzt|||Der Computer |Gianna|"uses"|||computer A) Yanna benutzt den Computer sehr oft. Gianna uses the computer very much. A) Yanna usa mucho el ordenador. A) Yanna utilise souvent son ordinateur. A) Gianna usa il computer molto spesso. A ) ジャネット は コンピューター を たくさん 使い ます 。 A) 준희는 컴퓨터를 많이 쓴다. A) Gianna gebruikt de computer veel. Yanna często korzysta z komputera. A) Yanna usa bastante o computador. А) Джанна часто использует компьютер. A)Gianna använder datorn mycket. A) Gianna bilgisayarı çok kullanır. A) Gianna 经常使用电脑。

Αλλά, χρειάζεται έναν καινούριο υπολογιστή. |a besoin de||nouvel| |needs||new| |braucht|||neuen Computer Aber sie braucht einen neuen Computer. But, she needs a new computer. Pero ella necesita un ordenador nuevo. Mais elle a besoin d'un nouvel ordinateur. Ma ha bisogno di un nuovo computer. しかし 彼女 は 新しい コンピューター が 必要 です 。 하지만 그녀는 새 컴퓨터가 필요하다. Maar zij heeft een nieuwe computer nodig. Ale potrzebuje nowego komputera. Mas, ela precisa de um novo computador. Однако она нуждается в новом компьютере. Men hon behöver en ny dator. Ancak, yeni bir bilgisayara ihtiyacınız var. 但是,他需要一台新电脑。

Ο υπολογιστής της είναι παλιός και αργός. ||||||lent |Der Computer|||||langsam |computer|her||old||slow Ihr Computer ist alt und langsam. Her computer is old and slow. Su ordenador es viejo y lento. Son ordinateur est vieux et lent. Il suo computer è vecchio e lento. 彼女 の コンピューター は 古くて 遅い です 。 그녀의 컴퓨터는 오래됐고 느리다. Haar computer is oud en traag. Jej komputer jest stary i powolny. Seu computador é velho e lento. Её компьютер- старый и медленный. Hennes dator är gammal och långsam. Bilgisayarı eski ve yavaş. 她的电脑又旧又慢。

Πηγαίνει σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. |||Geschäft|Elektronikgeschäft|elektronischer Geräte "She goes"|||store|electronics|electronic goods |||||d'appareils électroniques Sie geht in einen Elektronikladen. She goes to an electronic store. Ella va a una tienda de electrónica. Elle se rend dans un magasin d'électroniques. Va in un negozio di elettronica. 彼女 は 電気店 に いきます 。 그녀는 전자제품 매장에 간다. Zij gaat naar een computerwinkel. Idzie do sklepu z elektroniką. Ela vai para uma loja eletrônica. Она идёт в магазин электроники. Hon går till ett varuhus. Bir elektronik mağazasına gider. 他去了一家电子商店。

Βλέπει πολλούς υπολογιστές στο κατάστημα. Sieht||Computer|| ||computers|| Sie sieht im Laden viele Computer. She sees many computers in the store. Ella ve muchos ordenadores en la tienda. Elle voit de nombreux ordinateurs dans le magasin. Vede molti computer nel negozio. 彼女 は その お 店 で たくさん の コンピューター を 見 ます 。 그녀는 가게에서 많은 컴퓨터를 본다. Zij ziet veel computers in de winkel. W sklepie widzi wiele komputerów. Ela vê muitos computadores na loja. Она видит много компьютеров в магазине. Hon ser många datorer i varuhuset. Mağazada birçok bilgisayar görüyor. 他看到商店里有很多电脑。

Θέλει μια μεγάλη οθόνη στον υπολογιστή της. |||écran||| |||screen||| |||Bildschirm||| Sie möchte für ihren Computer einen großen Bildschirm haben. She wants a big screen on her computer. Ella quiere una pantalla grande para su ordenador. Elle veut un ordinateur avec un grand écran. Lei vuole uno schermo grande sul suo computer. 彼女 は 大きな スクリーン の コンピューター が ほしい です 。 그녀는 큰 화면을 가진 컴퓨터를 원한다. Ze wil een computer met een groot scherm. Chce mieć duży ekran w swoim komputerze. Ela quer uma tela grande em seu computador. Она хочет большой экран для своего компьютера. Hon vill ha en stor skärm till hennes dator. Bilgisayarında büyük bir ekran istiyor. 她想在她的电脑上有一个大屏幕。

Και θέλει ένα καλό πληκτρολόγιο. ||||clavier |||gutes|Tastatur |||good|keyboard Und sie braucht eine gute Tastatur. And she wants a good keyboard. Y ella quiere un buen teclado. Et elle veut un bon clavier. E vuole una buona tastiera. そして 彼女 は 良い キーボード が ほしい です 。 그리고 그녀는 좋은 키보드를 원한다. En zij wil een goed toetsenbord. I potrzebuje dobrej klawiatury. E ela quer um bom teclado. И она хочет хорошую клавиатуру. Och hon vill ha ett bra tangentbord. Ve iyi bir klavye istiyor. 它需要一个好的键盘。

Βλέπει έναν ωραίο, μπλε υπολογιστή. ||||Computer |a|nice|| Sie sieht einen schönen, blauen Computer. She sees a nice, blue computer. Ella ve un buen ordenador de color azul. Elle voit un joli ordinateur bleu. Vede un bel computer blu. 彼女 は とても よい 青い コンピューター を 見 ます 。 그녀는 괜찮은 파란색 컴퓨터를 본다. Ze ziet een mooie blauwe computer. Widzi ładny, niebieski komputer. Ela vê um bom computador azul. Она видит хороший синий компьютер. Hon ser en fin, blå dator. Güzel, mavi bir bilgisayar görüyor. 他看到了一台漂亮的蓝色电脑。

Της αρέσει η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το στυλ. ||||||||le style |||Bildschirm|||||Stil |||screen|||||style Sie mag den Bildschirm, die Tastatur und das Design. She likes the screen, the keyboard, and the style. A ella le gusta la pantalla, el teclado y el estilo. Elle aime l'écran, le clavier et le style. Le piacciono lo schermo, la tastiera e lo stile. 彼女 は その スクリーン 、 キーボード そして スタイル が 好き です 。 그녀는 화면, 키보드, 그리고 스타일이 마음에 든다. Ze vindt het scherm, het toetsenbord en het model mooi. Podoba jej się ekran, klawiatura i styl. Ela gosta da tela, do teclado e do estilo. Ей нравится экран, клавиатура и стиль. Hon tycker om skärmen, tangentbordet, och stilen. Ekranı, klavyeyi ve stili seviyor. 她喜欢屏幕、键盘和风格。

Αγοράζει τον υπολογιστή με μια πιστωτική κάρτα. |||||carte de crédit|carte de crédit |||||credit|credit card |||||Kredit-|Kreditkarte Sie kauft den Computer mit einer Kreditkarte. She buys the computer with a credit card. Ella compra el ordenador con una tarjeta de crédito. Elle achète l'ordinateur avec une carte de crédit. Compra il computer con una carta di credito. 彼女 は クレジット カード で その コンピューター を 買い ます 。 그녀는 그 컴퓨터를 신용카드로 산다. Zij koopt de computer met een credit card. Kupuje komputer za pomocą karty kredytowej. Ela compra o computador com um cartão de crédito. Она покупает компьютер по кредитной карте. Hon köper datorn med ett kreditkort. Bilgisayarı kredi kartıyla satın alır. 他用信用卡买了电脑。

Άκουσε τώρα την Γιάννα να λέει την ιστορία. ||||||die| |||||"to tell"|| Hören Sie nun, wie Janna die Geschichte erzählt. Now listen to Gianna tell the story. Teraz posłuchaj, jak Janna opowiada tę historię. Agora ouve a Janna a contar a história. Теперь послушайте, как Жанна рассказывает эту историю.

Χρησιμοποιώ πολύ τον υπολογιστή. J'utilise||| "I use"||| Ich benutze||| B) Ich benutze den Computer sehr häufig. I use the computer a lot. B) Yo uso mucho el ordenador. B) J'utilise souvent mon ordinateur. B) Uso il computer molto spesso. B ) 私 は コンピューター を たくさん 使い ます 。 B) 나는 컴퓨터를 많이 쓴다. B) Ik gebruik de computer veel. Często korzystam z komputera. B) Eu uso muito o computador. Б) Я часто использую компьютер. B)Jag använder datorn mycket. B) Bilgisayarı çok kullanırım. B) 我经常使用电脑。

Αλλά χρειάζομαι έναν καινούριο υπολογιστή. |J'ai besoin||| |"I need"||| |brauche|||neuen Computer Aber ich brauche einen neuen Computer. But, I need a new computer. Pero necesito un ordenador nuevo. Mais j'ai besoin d'un nouvel ordinateur. Ma ho bisogno di un nuovo computer. しかし 私 は 新しい コンピューター が 必要 です 。 하지만 나는 새 컴퓨터가 필요하다. Maar ik heb een nieuwe computer nodig. Ale potrzebuję nowego komputera. Mas, eu preciso de um novo computador. Однако мне нужен новый компьютер. Men jag behöver en ny dator. Ama yeni bir bilgisayara ihtiyacım var. 但我需要一台新电脑。

Ο υπολογιστής μου είναι παλιός και αργός. Mein Computer ist alt und langsam. My computer is old and slow. Mi ordenador es viejo y lento. Mon ordinateur est vieux et lent. Il mio computer è vecchio e lento. 私 の コンピューター は 古くて 遅い です 。 내 컴퓨터는 오래됐고 느리다. Mijn computer is oud en traag. Mój komputer jest stary i powolny. Meu computador é velho e lento. Мой компьютер- старый и медленный. Min dator är gammal och långsam. Bilgisayarım eski ve yavaş. 我的电脑又旧又慢。

Πηγαίνω σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. |||||elektronischer Geräte |||||electronic goods Ich gehe in einen Elektronikladen. I go to an electronic store. Yo voy a una tienda de electrónica. Je me rends dans un magasin d'électroniques. Vado in un negozio di elettronica. 私 は 電気店 に いきます 。 나는 전자상가에 간다. Ik ga naar een computerwinkel. Idę do sklepu z elektroniką. Eu vou para uma loja eletrônica. Я иду в магазин электроники. Jag går till ett varuhus. Bir elektronik mağazasına gidiyorum. 我去一家电子商店。

Βλέπω πολλούς υπολογιστές στο κατάστημα. Ich sehe im Laden viele Computer. I see many computers in the store. Yo veo muchos ordenadores en la tienda. Je vois de nombreux ordinateurs dans le magasin. Vedo molti computer nel negozio. 私 は その お 店 で たくさんの コンピューター を 見 ます 。 나는 가게에서 많은 컴퓨터를 본다. Ik zie veel computers in de winkel. W sklepie widzę wiele komputerów. Eu vejo muitos computadores na loja. Я вижу много компьютеров в магазине. Jag ser många datorer i varuhuset. Mağazada bir sürü bilgisayar görüyorum. 我在商店里看到很多电脑。

Θέλω μια μεγάλη οθόνη στον υπολογιστή μου. |||écran||| Ich möchte für meinen Computer einen großen Bildschirm haben. I want a big screen on my computer. Yo quiero una pantalla grande para mi ordenador. Je veux un ordinateur avec un grand écran. Voglio uno schermo grande sul mio computer. 私 は 大きな スクリーン の コンピューター が ほしい です 。 나는 큰 화면을 가진 컴퓨터를 원한다. Ik wil een computer met een groot scherm. Chcę mieć duży ekran w komputerze. Quero uma tela grande no meu computador. Я хочу большой экран для своего компьютера. Jag vill ha en stor skärm till min dator. 我想在我的电脑上有一个大屏幕。

Και θέλω ένα καλό πληκτρολόγιο. ||||clavier Und ich brauche eine gute Tastatur. And I want a good keyboard. Y yo quiero un buen teclado. Et je veux un bon clavier. E voglio una buona tastiera. そして 私 は 良い キーボード が ほしい です 。 그리고 나는 좋은 키보드를 원한다. En ik wil een goed toetsenbord. I chcę mieć dobrą klawiaturę. E eu quero um bom teclado. И я хочу хорошую клавиатуру. Och jag vill ha ett bra tangentbord. Ve iyi bir klavye istiyorum. 我想要一个好的键盘。

Βλέπω έναν ωραίο, μπλε υπολογιστή. Ich sehe einen schönen, blauen Computer. I see a nice, blue computer. Veo un ordenador de color azul. Je vois un joli ordinateur bleu. Vedo un bel computer blu. 私 は とても よい 青い コンピューター を 見 ます 。 나는 괜찮은 파란색 컴퓨터를 본다. Ik zie een mooie blauwe computer. Widzę ładny, niebieski komputer. Eu vejo um bom computador azul. Я вижу хороший синий компьютер. Jag ser en fin, blå dator. Güzel, mavi bir bilgisayar görüyorum. 我看到一台漂亮的蓝色电脑。

Μου αρέσει η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το στυλ. |||écran||||| |||||keyboard||| Ich mag den Bildschirm, die Tastatur und das Design. I like the screen, the keyboard, and the style. Me gusta la pantalla, el teclado y el estilo. Yanna l'écran, le clavier et le style. Mi piacciono lo schermo, la tastiera e lo stile. 私 は その スクリーン 、 キーボード そして スタイル が 好き です 。 나는 화면, 키보드, 그리고 스타일이 마음에 든다. Ik vind het scherm, het toetsenbord en het model mooi. Podoba mi się ekran, klawiatura i styl. Eu gosto da tela, do teclado e do estilo. Мне нравится экран, клавиатура и стиль. Jag gillar skärmen, tangentbordet, och stilen. Ekranı, klavyeyi ve stili beğendim. 我喜欢屏幕、键盘和风格。

Αγοράζω τον υπολογιστή με μια πιστωτική κάρτα. |||||credit| Ich kaufe den Computer mit einer Kreditkarte. I buy the computer with a credit card. Yo compro el ordenador con una tarjeta de crédito. J'achète l'ordinateur avec une carte de crédit. Compro il computer con una carta di credito. 私 は クレジット カード で その コンピューター を 買い ます 。 나는 그 컴퓨터를 신용카드로 산다. Ik koop de computer met een credit card. Kupuję komputer za pomocą karty kredytowej. Eu comprei o computador com um cartão de crédito. Я покупаю компьютер по кредитной карте. Jag köper datorn med ett kreditkort. 我用信用卡买电脑。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문: Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题:

1) Η Γιάννα χρησιμοποιεί πολύ τον υπολογιστή. 1) Yanna benutzt den Computer sehr oft. 1) Gianna uses the computer very much. 1) Yanna usa mucho el ordenador. 1) Yanna utilise souvent son ordinateur. 1) Gianna usa spesso il computer. 1) ジャネット は コンピューター を たくさん 使い ます 。 1) 준희는 컴퓨터를 많이 쓴다. 1) Gianna gebruikt de computer veel. 1) Gianna często korzysta z komputera. 1) Yanna usa bastante o computador. 1) Джанна часто использует компьютер. 1) Gianna använder datorn mycket. 1) Gianna 经常使用电脑。

Χρησιμοποιεί η Γιάννα πολύ τον υπολογιστή? Nutzt Yanna den Computer oft? Does Gianna use the computer a lot? ¿Yanna usa mucho el ordenador? Yanna utilise-t-elle souvent son ordinateur? Gianna usa molto il computer? ジャネット は コンピューター を たくさん 使い ます か ? 준희는 컴퓨터를 많이 써요? Gebruikt Gianna de computer veel? Czy Yanna często korzysta z komputera? Yanna usa muito o computador? Джанна часто использует компьютер? Använder Gianna datorn mycket? 吉安娜经常使用电脑吗?

Ναι, η Γιάννα χρησιμοποιεί πολύ τον υπολογιστή. Ja, sie benutzt den Computer sehr oft. Yes, she uses the computer a lot. Sí, ella usa mucho el ordenador. Oui, elle utilise souvent son ordinateur. Sì, lei usa spesso il computer. はい 、 彼女 は コンピューター を たくさん 使い ます 。 네, 그녀는 컴퓨터를 많이 써요. Ja, zij gebruikt de computer veel. Tak, Janna często korzysta z komputera. Sim, ela usa muito o computador. Да, она часто использует компьютер. Ja, hon använder datorn mycket. 是的,吉安娜经常使用电脑。

2) Η Γιάννα χρειάζεται έναν νέο υπολογιστή. |||un|| 2) Yanna braucht einen neuen Computer. 2) Gianna needs a new computer. 2) Yanna necesita un nuevo ordenador. 2) Yanna a besoin d'un nouvel ordinateur. 2) Gianna ha bisogno di un computer nuovo. 2) ジャネット は 新しい コンピューター が 必要 です 。 2) 준희는 새 컴퓨터가 필요해요. 2) Gianna heeft een nieuwe computer nodig. 2) Gianna potrzebuje nowego komputera. 2) Yanna precisa de um novo computador. 2) Джанна нуждается в новом компьютере. 2) Gianna behöver en ny dator. 2) Gianna 需要一台新电脑。

Χρειάζεται η Γιάννα έναν νέο υπολογιστή? Braucht Yanna einen neuen Computer? Does Gianna need a new computer? ¿Yanna necesita un nuevo ordenador? Yanna a-t-elle besoin d'un nouvel ordinateur? Gianna ha bisogno di un computer nuovo? ジャネット は 新しい コンピューター が 必要 です か ? 준희는 새 컴퓨터가 필요해요? Heeft Gianna een nieuwe computer nodig? Czy Janna potrzebuje nowego komputera? Yanna precisa de um novo computador? Джанна нуждается в новом компьютере? Behöver Gianna en ny dator? 吉安娜需要一台新电脑吗?

Ναι, χρειάζεται έναν νέο υπολογιστή. Ja, sie braucht einen neuen Computer. Yes, she needs a new computer. Sí, ella necesita un nuevo ordenador. Oui, elle a besoin d'un nouvel ordinateur. Sì, lei ha bisogno di un nuovo computer. はい 、 彼女 は 新しい コンピューター が 必要 です 。 네, 그녀는 새 컴퓨터가 필요해요. Ja, zij heeft een nieuwe computer nodig. Tak, potrzebuje nowego komputera. Sim, ela precisa de um novo computador. Да , она нуждается в новом компьютере. Ja, hon behöver en ny dator. 是的,它需要一台新电脑。

3) Ο υπολογιστής της Γιάννας είναι παλιός και αργός. |||de Gianna|||| |||Giannas|||| 3) Yanna Computer ist alt und langsam. 3) Gianna's computer is old, and slow. 3) El ordenador de Yanna es viejo y lento. 3) L'ordinateur de Yanna est vieux et lent. 3) Il computer di Gianna è vecchio e lento. 3) ジャネット の コンピューター は 古くて 遅い です 。 3) 준희의 컴퓨터는 오래됐고 느려요. 3) Gianna computer is oud en traag. 3) Komputer Gianny jest stary i powolny. 3) O computador de Yanna é velho e lento. 3) Компьютер Джанна старый и медленный. 3) Gianna dator är gammal, och långsam. 3) Gianna 的电脑又旧又慢。

Είναι ο υπολογιστής της Γιάννας νέος? |||||nouveau |||||neu Ist Janets Computer neu? Is Gianna's computer new? ¿El ordenador de Yanna es nuevo? L'ordinateur de Yanna est-il neuf? Il computer di Gianna è nuovo? ジャネット の コンピューター は 新しい です か ? 준희의 컴퓨터가 새 거에요? Is Gianna computer nieuw? Czy komputer Janny jest nowy? O computador da Yanna é novo? Компьютер Джанна новый? Är Gianna dator ny? 吉安娜的电脑是新的吗?

Όχι, ο υπολογιστής της δεν είναι νέος. Nein, ihr Computer ist nicht neu. No, her computer is not new. No, su ordenador no es nuevo. Non, son ordinateur n'est pas neuf. No, il suo computer non è nuovo. いいえ 、 彼女 の コンピューター は 新しく あり ませ ん 。 아니요, 그녀의 컴퓨터는 새 거가 아니에요. Nee, haar computer is niet nieuw. Nie, jej komputer nie jest nowy. Não, seu computador não é novo. Нет, Её компьютер не новый. Nej, hennes dator är inte ny. 不,她的电脑不是新的。

Είναι παλιός και αργός. Es ist alt und langsam. It is old, and slow. Es viejo y lento. Il est vieux et lent. È vecchio e lento. 古くて 遅い です 。 그것은 오래됐고 느려요. Hij is oud en traag. Jest stary i powolny. É velho e lento. Он- старый и медленный. Den är gammal och långsam. 他又老又慢。

4) Η Γιάννα βλέπει πολλούς υπολογιστές στο κατάστημα ηλεκτρονικών. |||beaucoup de||||électronique 4) Yanna sieht viele Computer im Elektronikgeschäft. 4) Gianna sees many computers in the electronics store. 4) Yanna ve muchos ordenadores en la tienda de electrónica. 4) Yanna voit de nombreux ordinateurs dans le magasin. 4) Gianna vede molti computer nel negozio di elettronica. 4) ジャネット は 電気店 で たくさんの コンピューター を 見 ます 。 4) 준희는 전자제품 매장에서 많은 컴퓨터를 봐요. 4) Gianna ziet veel computers in de computerwinkel. 4) Gianna widzi wiele komputerów w sklepie elektronicznym. 4) Yanna vê muitos computadores na loja de eletrônicos. 4) Джанна видит много компьютеров в магазине электроники. 4) Gianna ser många datorer i varuhuset. 4) Gianna 在电子商店里看到很多电脑。

Υπάρχουν πολλοί υπολογιστές στο κατάστημα? |beaucoup de||| |viele||| Gibt es viele Computer im Laden? Are there many computers in the store? ¿Hay muchos ordenadores en la tienda? Y'a-t-il de nombreux ordinateurs dans le magasin? Ci sono molti computer nel negozio? お 店 に は コンピューター は たくさん あり ます か ? 매장에 컴퓨터가 많이 있어요? Zijn er veel computers in de winkel? Czy w sklepie jest wiele komputerów? Existem muitos computadores na loja? В магазине много компьютеров? Finns det många datorer i varuhuset? 商店里有很多电脑吗?

Ναι, η Γιάννα βλέπει πολλούς υπολογιστές στο κατάστημα ηλεκτρονικών. Ja, Yanna sieht viele Computer im Elektronikgeschäft. Yes, Gianna sees many computers in the electronics store. Sí, Yanna ve muchos ordenadores en la tienda de electrónica. Oui, il y'a de nombreux ordinateurs dans le magasin. Sì, Gianna vede molti computer nel negozio di elettronica. はい 、 ジャネット は 電気店 で たくさんの コンピューター を 見 ます 。 네, 준희는 전자제품 매장에서 많은 컴퓨터를 봐요. Ja, Gianna ziet veel computers in de computerwinkel. Tak, Janna widzi wiele komputerów w sklepie elektronicznym. Sim, Yanna vê muitos computadores na loja de eletrônicos. Да, Джанна видит много компьютеров в магазине электроники. Ja, Gianna ser många datorer i varuhuset. 是的,Gianna 在电子商店里看到很多电脑。

5) Η Γιάννα θέλει μια μεγάλη οθόνη στον υπολογιστή της. ||||große|Bildschirm||| 5) Yanna möchte für ihren Computer einen großen Bildschirm haben. 5) Gianna wants a big screen on her computer. 5) Yanna quiere una pantalla grande para su ordenador. 5) Yanna veut un ordinateur avec un grand écran. 5) Gianna vuole uno schermo grande sul suo computer. 5) ジャネット は 大きな スクリーン の コンピューター が ほしい です 。 5) 준희는 큰 화면을 가진 컴퓨터를 원해요. 5) Gianna wil een computer met een groot scherm. 5) Gianna chce mieć duży ekran w swoim komputerze. 5) Yanna quer uma tela grande em seu computador. 5) Джанна хочет большой экран для своего компьютера. 5) Gianna vill ha en stor skärm till sin dator. 5) Gianna 想要在她的电脑上安装一个大屏幕。

Θέλει η Γιάννα μια μικρή οθόνη? ||||petite| Möchte Yanna einen kleinen Bildschirm? Does Gianna want a small screen? ¿Yanna quiere una pantalla pequeña? Yanna veut-elle un petit écran? Gianna vuole uno schermo piccolo? ジャネット は 小さな スクリーン が ほしい です か ? 준희는 작은 화면을 원해요? Wil Gianna een klein scherm? Czy Janna chce mieć mały ekran? Yanna quer uma pequena tela? Джанна хочет маленький экран ? Vill Gianna ha en liten skärm? 吉安娜想要小屏幕吗?

Όχι, η Γιάννα θέλει μια μεγάλη οθόνη στον υπολογιστή της. ||||||screen||| Nein, Yanna möchte für ihren Computer einen großen Bildschirm haben. No, Gianna wants a big screen on her computer. No, Yanna quiere una pantalla grande para su ordenador. Non, Yanna veut un grand écran. No, Gianna vuole uno schermo grande sul suo computer. いいえ 、 ジャネット は 大きな スクリーン の コンピューター が ほしい です 。 아니요, 준희는 큰 화면을 가진 컴퓨터를 원해요. Nee, Gianna wil een computer met een groot scherm. Nie, Janna chce mieć duży ekran w swoim komputerze. Não, Yanna quer uma tela grande em seu computador. Нет, Джанна хочет большой экран для своего компьютера. Nej, Gianna vill ha en stor skärm till hennes dator. 不 , 简奈 想要 一个 大屏幕 的 电脑 。

6) Η Γιάννα θέλει ένα καλό πληκτρολόγιο για τον υπολογιστή της. ||||bon||||| |||||keyboard|||| 6) Yanna braucht eine gute Tastatur für ihren Computer. 6) Gianna wants a good keyboard for her computer. 6) Yanna quiere un buen teclado para su ordenador. 6) Yanna veut un bon clavier pour son ordinateur. 6) Gianna vuole una buona tastiera per il suo computer. 6) ジャネット は 良い キーボード の 付いて いる コンピューター が ほしい です 。 6) 준희는 좋은 키보드를 가진 컴퓨터를 원해요. 6) Gianna wil een goed toetsenbord bij haar computer. 6) Gianna chce dobrą klawiaturę do swojego komputera. 6) Yanna quer um bom teclado para o computador. 6) Джанна хочет хорошую клавиатуру для своего компьютера. 6) Gianna vill ha ett bra tangentbord till hennes dator. 6) 简奈 想要 一个 好 的 键盘 。

Θέλει η Γιάννα ένα καλό πληκτρολόγιο? |||||Tastatur Braucht Yanna eine gute Tastatur? Does Gianna want a good keyboard? ¿Yanna quiere un buen teclado? Yanna veut-elle un bon clavier? Gianna vuole una buona tastiera? ジャネット は 良い キーボード が ほしい です か ? 준희는 좋은 키보드를 원해요? Wil Gianna een goed toetsenbord? Czy Yanna chce mieć dobrą klawiaturę? Yanna quer um bom teclado? Джанна хочет хорошую клавиатуру? Vill Gianna ha ett bra tangentbord? 简奈 想要 一个 好 键盘 吗 ?

Ναι, η Γιάννα θέλει ένα καλό πληκτρολόγιο για τον υπολογιστή της. Ja, Janet möchte eine gute Tastatur für ihren Computer. Yes, Gianna wants a good keyboard for her computer. Sí, Yanna quiere un buen teclado para su ordenador. Oui, Yanna veut un bon clavier pour son ordinateur. Si, Gianna vuole una buona tastiera. はい 、 ジャネット は 良い キーボード の 付いて いる コンピューター が ほしい です 。 네, 준희는 좋은 키보드를 가진 컴퓨터를 원해요. Ja, Gianna wil een goed toetsenbord bij haar computer. Tak, Janna chce dobrą klawiaturę do swojego komputera. Sim, Yanna quer um bom teclado para o computador. Да, Джанна хочет хорошую клавиатуру для своего компьютера. Ja, Gianna vill ha ett bra tangentbord till hennes dator. 是 的 , 简奈 想要 一个 好 键盘 。

7) Η Γιάννα βλέπει έναν μπλε υπολογιστή. |||||Computer 7) Yanna sieht einen blauen Computer. 7) Gianna sees a blue computer. 7) Yanna ve un ordenador de color azul. 7) Yanna voit un ordinateur bleu. 7) Gianna vede un computer blu. 7) ジャネット は 青い コンピューター を 見 ます 。 7) 준희는 파란색 컴퓨터를 봐요. 7) Gianna ziet een blauwe computer. 7) Yanna widzi niebieski komputer. 7) Yanna vê um computador azul. 7) Джанна видит синий компьютер. 7) Gianna ser en blå dator. 7) 简奈 看见 一台 蓝色 的 电脑 。

Βλέπει η Γιάννα έναν μαύρο υπολογιστή? Sieht||||| Sieht Yanna einen schwarzen Computer? Does Gianna see a black computer? ¿Yanna ve un ordenador de color negro? Yanna voit-elle un ordinateur noir? Gianna vede un computer nero? ジャネット は 黒い コンピューター を 見 ます か ? 준희가 검은색 컴퓨터를 봐요? Ziet Gianna een zwarte computer? Czy Janna widzi czarny komputer? Yanna vê um computador preto? Джанна видит чёрный компьютер? Ser Gianna en svart dator? 简奈 看见 一台 黑色 的 电脑 吗 ?

Όχι, δεν βλέπει έναν μαύρο υπολογιστή. Nein, sie sieht keinen schwarzen Computer. No, she does not see a black computer. No, ella no ve un ordenador de color negro. Non, elle ne voit pas un ordinateur noir. No, lei non vede un computer nero. いいえ 、 彼女 は 黒い コンピューター を 見て い ませ ん 。 아니요, 그녀는 검은색 컴퓨터를 보지 않아요. Nee, zij ziet geen zwarte computer. Nie, nie widzi czarnego komputera. Não, ela não vê um computador preto. Нет , она видит не чёрный компьютер. Nej, hon ser inte en svart dator. 不 , 她 没 看见 一台 黑色 的 电脑 。

Βλέπει έναν μπλε υπολογιστή. Sie sieht einen blauen Computer. She sees a blue computer. Ella ve un ordenador de color azul. Elle voit un ordinateur bleu. Lei vede un computer blu. 彼女 は 青い コンピューター を 見 ます 。 그녀는 파란색 컴퓨터를 봐요. Zij ziet een blauwe computer. Widzi niebieski komputer. Ela vê um computador azul. Она видит синий компьютер. Hon ser en blå dator. 她 看见 一台 蓝色 的 电脑 。

8) Στη Γιάννα αρέσουν η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το στυλ του μπλε υπολογιστή. À la|||||||||||| ||||||||||||blue computer 8) Yanna mag den Bildschirm, die Tastatur und den Stil des blauen Computers. 8) Gianna likes the blue computer's screen, keyboard, and style. 8) A Yanna le gusta la pantalla del ordenador de color azul, el teclado y el estilo. 8) Yanna aime l'écran, le clavier et le style de cet ordinateur bleu. 8) A Gianna piacciono lo schermo, la tastiera e lo stile del computer blu. 8) ジャネット は 青い コンピューター の スクリーン 、 キーボード そして スタイル が 好き です 。 8) 준희는 파란색 컴퓨터의 화면, 키보드, 그리고 스타일이 마음에 들어요. 8) Gianna vindt het scherm, het toetsenbord en het model van de blauwe computer mooi. 8) Jannie podoba się ekran, klawiatura i niebieski styl komputera. 8) Yanna gosta da tela, teclado e estilo do computador azul. 8) Джанна нравится экран , клавиатура и стиль у синего компьютера. 8) Gianna gillar den blå datorns skärm, tangentbord, och stil. 8) 简奈 喜欢 蓝色 电脑 的 屏幕 , 键盘 和 款式 。

Αρέσει της Γιάννας ο μπλε υπολογιστής? |||||blauer Computer Mag Yanna den blauen Computer? Does Gianna like the blue computer? ¿A Yanna le gusta el ordenador de color azul? Yanna aime-t-elle cet ordinateur bleu? A Gianna piace il computer blu? ジャネット は 青い コンピューター が 好き です か ? 준희는 파란색 컴퓨터가 마음에 들어요? Vindt Gianna de blauwe computer mooi? Czy Janna lubi niebieski komputer? Yanna gosta do computador azul? Джанна нравится синий компьютер? Tycker Gianna om den blå datorn? 简奈 喜欢 蓝色 的 电脑 吗 ?

Ναι, της Γιάννας της αρέσει η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το στυλ του μπλε υπολογιστή. ||||||Bildschirm||Tastatur|||Stil||| Yes|||||||||||||| Ja, Yanna mag den Bildschirm, die Tastatur und das Design des blauen Computers. Yes, Gianna likes the blue computer's screen, keyboard, and style. Sí, a Yanna le gusta la pantalla del ordenador de color azul, el teclado y el estilo. Oui, Yanna aime l'écran, le clavier et le style de cet ordinateur bleu. Si, a Gianna piacciono lo schermo, la tastiera e lo stile del computer blu. はい 、 ジャネット は 青い コンピューター の スクリーン 、 キーボード そして スタイル が 好き です 。 네, 준희는 파란색 컴퓨터의 화면, 키보드, 그리고 스타일이 마음에 들어요. Ja, Gianna vindt het scherm, het toetsenbord en het model van de blauwe computer mooi. Tak, Janna lubi ekran, klawiaturę i niebieski styl komputera. Sim, Yanna gosta da tela, teclado e estilo do computador azul. Да , Джанна нравится у синего компьютера экран клавиатура и стиль. Ja, Gianna tycker om den blå datorns skärm, tangentbord, och stil. 是 的 , 简奈 喜欢 蓝色 电脑 的 屏幕 , 键盘 和 款式 。

9) Η Γιάννα αγοράζει τον υπολογιστή με μια πιστωτική κάρτα. 9) Yanna kauft den Computer mit einer Kreditkarte. 9) Gianna buys the computer with a credit card. 9) Yanna compra el ordenador con una tarjeta de crédito. 9) Yanna achète l'ordinateur avec une carte de crédit. 9) Gianna compra il computer con una carta di credito. 9) ジャネット は クレジット カード で その コンピューター を 買い ます 。 9) 준희는 그 컴퓨터를 신용카드로 사요. 9) Gianna koopt de computer met een credit card. 9) Yanna kupuje komputer za pomocą karty kredytowej. 9) Yanna compra o computador com um cartão de crédito. 9) Джанна покупает компьютер по кредитной карте. 9) Gianna köper datorn med ett kreditkort. 9) 简奈用 信用卡 买 了 这台 电脑 。

Αγοράζει η Γιάννα τον υπολογιστή με μετρητά? ||||||en espèces ||||||Bargeld Kauft Yanna den Computer mit Bargeld? Does Gianna buy the computer with cash? ¿Yanna compra el ordenador en efectivo? Yanna achète-t-elle l'ordinateur en liquide? Gianna compra il computer in contanti? ジャネット は 現金 で コンピューター を 買い ます か ? 준희는 그 컴퓨터를 현금으로 사요? Betaalt Gianna contant voor de computer? Czy Yanna kupuje komputer za gotówkę? Yanna compra o computador com dinheiro? Джанна покупает компьютер наличными? Köper Gianna datorn med kontanter? 简奈用 现金 买 了 电脑 吗 ?

Όχι, δεν χρησιμοποιεί μετρητά. ||benutzt|Bargeld Nein, sie benutzt kein Bargeld. No, she doesn't use cash. No, ella no usa efectivo. Non, elle n'utilise pas de liquide. No, lei non usa dei contanti. いいえ 、 彼女 は 現金 を 使い ませ ん 。 아니요, 그녀는 현금을 쓰지 않아요. Nee, zij betaalt niet contant. Nie, nie używa gotówki. Não, ela não usa dinheiro. Нет , она не использует наличные. Nej, hon använder inte kontanter. 不 , 她 没用 现金 。

Τον αγοράζει με μια πιστωτική κάρτα. |||||carte de crédit Sie kauft ihn mit einer Kreditkarte. She buys it with a credit card. Ella lo compra con una tarjeta de crédito. Elle l'achète avec une carte de crédit. Lei lo compra con una carta di credito. 彼女 は クレジット カード で その コンピューター を 買い ます 。 그녀는 그것을 신용카드로 사요. Zij betaalt met een credit card. Kupuje go za pomocą karty kredytowej. Ela compra com um cartão de crédito. Она покупает по кредитной карте. 她 用 信用卡 买 了 这台 电脑 。