×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

LingQ Mini Stories, 11 - Το διαμέρισμα του Βασίλη είναι πολύ μικρό

Το διαμέρισμα του Βασίλη είναι πολύ μικρό.

Θέλει να μετακομίσει σε ένα νέο διαμέρισμα.

Βλέπει φωτογραφίες διαμερισμάτων στο διαδίκτυο.

Ένα διαμέρισμα είναι πολύ φθηνό.

Αλλά είναι παλιό και άδειο.

Ένα άλλο διαμέρισμα έχει επίπλωση.

Έχει ένα κρεβάτι, μια τηλεόραση και μια κουζίνα.

Αυτό το διαμέρισμα είναι ακριβό, όμως.

Ο Βασίλης αποφασίζει να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα.

Μετά, μπορεί να μετακομίσει τον επόμενο χρόνο.

Τώρα ο Βασίλης θα διηγηθεί την ιστορία του.

Το διαμέρισμα μου είναι πολύ μικρό.

Θέλω να μετακομίσω σε ένα νέο διαμέρισμα.

Βλέπω φωτογραφίες διαμερισμάτων στο διαδίκτυο.

Ένα διαμέρισμα είναι πολύ φθηνό.

Αλλά είναι παλιό και άδειο.

Ένα άλλο διαμέρισμα έχει επίπλωση.

Έχει ένα κρεβάτι, μια τηλεόραση και μια κουζίνα.

Αυτό το διαμέρισμα είναι ακριβό, όμως.

Αποφασίζω να εξοικονομήσω περισσότερα χρήματα.

Μετά, μπορώ να μετακομίσω τον επόμενο χρόνο.

Ερωτήσεις:

1) Το διαμέρισμα του Βασίλη είναι πολύ μικρό.

Είναι το διαμέρισμα του Βασίλη μεγάλο?

Όχι, το διαμέρισμα του δεν είναι μεγάλο.

Είναι πολύ μικρό.

2) Ο Βασίλης θέλει να μετακομίσει σε ένα νέο διαμέρισμα.

Θέλει ο Βασίλης να μετακομίσει?

Ναι, ο Βασίλης θέλει να μετακομίσει σε ένα νέο διαμέρισμα.

3) Ο Βασίλης βλέπει φωτογραφίες διαμερισμάτων στο διαδίκτυο.

Βλέπει ο Βασίλης φωτογραφίες στο διαδίκτυο?

Ναι, ο Βασίλης βλέπει φωτογραφίες διαμερισμάτων στο διαδίκτυο.

4) Το πρώτο διαμέρισμα είναι φθηνό.

Είναι το πρώτο διαμέρισμα ακριβό?

Όχι,το πρώτο διαμέρισμα δεν είναι ακριβό.

Είναι φθηνό.

5) Το πρώτο διαμέρισμα είναι παλιό και άδειο.

Είναι το πρώτο διαμέρισμα παλιό?

Ναι, το πρώτο διαμέρισμα είναι παλιό και άδειο.

6) Το άλλο διαμέρισμα έχει ένα κρεβάτι, μια τηλεόραση και μια κουζίνα.

Έχει το άλλο διαμέρισμα επίπλωση?

Ναι, το άλλο διαμέρισμα έχει ένα κρεβάτι, μια τηλεόραση και μια κουζίνα.

7) Το άλλο διαμέρισμα είναι ακριβό.

Είναι φθηνό το άλλο διαμέρισμα?

Όχι, το άλλο διαμέρισμα δεν είναι φθηνό, είναι ακριβό.

8) Ο Βασίλης αποφασίζει να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα.

Θέλει ο Βασίλης να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα?

Ναι, ο Βασίλης αποφασίζει να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα.

9) Ο Βασίλης μπορεί να μετακομίσει τον επόμενο χρόνο.

Μπορεί ο Βασίλης να μετακομίσει αυτόν τον χρόνο?

Όχι, ο Βασίλης δεν μπορεί να μετακομίσει αυτόν τον χρόνο.

Μπορεί να μετακομίσει τον επόμενο χρόνο.

Το διαμέρισμα του Βασίλη είναι πολύ μικρό. |L'appartement||de Vassilis|||petit |apartment||Vasilis's|||small |Die Wohnung|des|des Vasilis|||sehr klein A) Basil Wohnung ist zu klein. Vasilis's apartment is very small. A) El apartamento de Basilio es muy pequeño. A) L'appartement de Basil est trop petit. A) L'appartamento di Vassilis è troppo piccolo. A ) ブラッド の アパート は 小さ すぎます 。 A) 봉준이의 아파트는 너무 작다. A) Het huis van Vassilis is te klein. Mieszkanie Vassilisa jest bardzo małe. A) O apartamento de Basil é muito pequeno. A) У Василия очень маленькая квартира. A) Vassilis lägenhet är för liten. A) Vassilis'in dairesi çok küçük. A) Basil 的公寓很小。

Θέλει να μετακομίσει σε ένα νέο διαμέρισμα. ||déménager|||nouvel| ||"move"|||new| ||umziehen|||| Er möchte in eine neue Wohnung ziehen. He wants to move to a new apartment. Él quiere mudarse a un nuevo apartamento. Il veut emménager dans un appartement plus grand. Lui vuole trasferirsi in un nuovo appartamento. 彼 は 新しい アパート に 移りたい です 。 그는 다른 아파트로 이사 가고 싶다. Hij wil verhuizen naar een nieuw huis. Chce przeprowadzić się do nowego mieszkania. Ele quer mudar para um novo apartamento. Он хочет переехать в новую квартиру. Han vill flytta till en ny lägenhet. 他想搬到新公寓。

Βλέπει φωτογραφίες διαμερισμάτων στο διαδίκτυο. |photos d'appartements|appartements||Internet Sieht sich an|Fotos|Wohnungen|| "Looks at"|photos|apartments||internet Er schaut sich Bilder von Wohnungen im Internet an. He looks at pictures of apartments on the internet. Él ve fotos de apartamentos en Internet. Il regarde des photos d'appartements sur Internet. Guarda foto di appartamenti su internet. 彼 は インターネット で アパート の 写真 を 見ます 。 그는 인터넷에 아파트 사진을 본다. Hij bekijkt foto's van huizen op internet. Ogląda zdjęcia mieszkań w Internecie. Ele olha fotos de apartamentos na internet. Он смотрит фотографии квартир в интернете. Han tittar på bilder på lägenheter på nätet. Daire fotoğraflarını çevrimiçi görüntüleyin. 他在网上查看公寓的照片。

Ένα διαμέρισμα είναι πολύ φθηνό. ||||bon marché ||||cheap Eine Wohnung ist sehr günstig. One apartment is very cheap. Un apartamento es muy barato. L'un des appartements est vraiment bon marché. Un appartamento è molto economico. ある アパート は とても 安い です 。 한 아파트는 매우 싸다. Één huis is heel goedkoop. Mieszkanie jest bardzo tanie. Um apartamento é muito barato. Одна квартира- очень дешёвая. En lägenhet är väldigt billig. 一套公寓非常便宜。

Αλλά είναι παλιό και άδειο. ||vieux||vide ||old||empty ||||leer Aber sie ist alt und leer. But it is old and empty. Pero es viejo y está vacío. Mais il est vieux et vide. Però è vecchio e vuoto. しかし それ は 古くて 空っぽ です 。 하지만 오래 되고 텅 비어있다. Maar het is oud en staat leeg. Ale jest stary i pusty. Mas é velho e vazio. Однако она старая и без мебели. Men den är gammal och tom. Ama eski ve boş. 但它又旧又空。

Ένα άλλο διαμέρισμα έχει επίπλωση. |un autre|||meubles |Another|Another apartment||furniture |Ein anderes|||Möbelierung Eine weitere Wohnung ist möbliert. Another apartment has furniture. Otro apartamento tiene muebles. Un autre est meublé. Un altro appartamento è arredato. 他 の アパート は 家具 が ついて います 。 또 다른 아파트에는 가구가 있다. Een ander huis is gemeubileerd. Kolejny apartament jest umeblowany. Outro apartamento tem móveis. В другой квартире есть мебель. En annan lägenhet har möbler. Başka bir daire mobilyalıdır. 另一间公寓配有家具。

Έχει ένα κρεβάτι, μια τηλεόραση και μια κουζίνα. ||||Fernseher|||Küche ||Bed|||||kitchen |||||||cuisine Sie hat ein Bett, einen Fernseher und einen Herd. It has a bed, a TV, and a stove. Tiene una cama, una tele y una estufa. Il y'a un lit, une télévision et une cuisinière. Ha un letto, una TV, e una cucina. それ は ベッド 、 テレビ 、 そして ストーブ です 。 그 아파트에는 침대, 티비, 가스레인지도 있다. Het heeft een bed, een TV en een kachel. Do dyspozycji Gości jest łóżko, telewizor i kuchnia. Tem uma cama, uma televisão e um fogão. В ней есть кровать, телевизор и кухонная плита. Den har en säng, en TV, och en spis. Bir yatak, bir TV ve bir mutfak vardır. 它有一张床、一台电视和一个厨房。

Αυτό το διαμέρισμα είναι ακριβό, όμως. Dieses||||| ||||expensive| Diese Wohnung ist jedoch teuer. That apartment is expensive, though. Aunque ese apartamento es caro. Néanmoins cet appartement est cher. Però quell'appartamento è caro. でも その アパート は 高い です 。 하지만 그 아파트는 비싸다. Maar dat huis is duur. Ten apartament jest jednak drogi. Esse apartamento é caro, no entanto. Однако -эта квартира дорогая. Men den lägenheten är dyr. 不过,这间公寓很贵。

Ο Βασίλης αποφασίζει να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα. |Basile décide d'économiser.|décide de|||plus de|argent |Basil||||more|money |Basil entscheidet sich|entscheidet sich||sparen|mehr|Geld Basil beschließt, mehr Geld zu sparen. Vasilis decides to save more money. Basilio decide ahorrar más dinero. Basil décide d'économiser plus d'argent. Vassilis decide di risparmiare più soldi. ブラッド は もっと お 金 を 貯 め よう と 決心 します 。 봉준이는 돈을 더 모으기로 한다. Vassilis besluit meer geld te sparen. Vassilis postanawia zaoszczędzić więcej pieniędzy. Basil decide economizar mais dinheiro. Василис решает сэкономить еще денег. Vassilis bestämmer sig för att spara ihop mer pengar. Vassilis daha fazla para biriktirmeye karar verir. 巴兹尔决定节省更多的钱。

Μετά, μπορεί να μετακομίσει τον επόμενο χρόνο. |||déménager||l'année prochaine| Nachher|kann||umziehen|den|nächsten|nächstes Jahr "Afterwards"|||move next year||next year|next year Dann kann er nächstes Jahr umziehen. Then, he can move next year. Y mudarse el año que viene. Il pourra ainsi déménager l'année prochaine. Così può trasferirsi l'anno prossimo. それ で 彼 は 来年 移る こと が できる から です 。 그렇게 하면 내년에는 이사를 할 수 있다. Dan kan hij volgend jaar verhuizen. Następnie może przenieść się w przyszłym roku. Então, ele pode se mudar no próximo ano. Тогда он может переехать в следующем году. Då kan han flytta nästa år. O zaman gelecek yıl hareket edebilir. 然后,他明年就可以搬家了。

Τώρα ο Βασίλης θα διηγηθεί την ιστορία του. ||||raconter||| ||||tell||| Jetzt wird Vassilis seine Geschichte erzählen. Now Vassilis will tell his story. Teraz Vassilis opowie swoją historię. Agora, Vassilis vai contar a sua história.

Το διαμέρισμα μου είναι πολύ μικρό. |apartment|||| B) Meine Wohnung ist zu klein. My apartment is too small. B) Mi apartamento es muy pequeño. B) Mon appartement est trop petit. B) Il mio appartamento è troppo piccolo. B ) 私 の アパート は 小さ すぎます 。 B) 내 아파트는 너무 작다. B) Mijn huis is te klein. Moje mieszkanie jest bardzo małe. B) Meu apartamento é pequeno demais. В) Моя квартира- очень маленькая. B) Min lägenhet är för liten. B) 我的公寓太小了。

Θέλω να μετακομίσω σε ένα νέο διαμέρισμα. ||umziehen|||| Ich möchte in eine neue Wohnung ziehen. I want to move to a new apartment. Quiero mudarme a un nuevo apartamento. Je veux emménager dans un appartement plus grand. Voglio trasferirmi in un nuovo appartamento. 私 は 新しい アパート に 移りたい です 。 나는 다른 아파트로 이사 가고 싶다. Ik wil verhuizen naar een nieuw huis. Chcę przeprowadzić się do nowego mieszkania. Eu quero mudar para um novo apartamento. Я хочу переехать в новую квартиру. Jag vill flytta till en ny lägenhet. 我想搬到新公寓。

Βλέπω φωτογραφίες διαμερισμάτων στο διαδίκτυο. ||apartments|| Ich schaue mir Bilder von Wohnungen im Internet an. I look at pictures of apartments on the internet. Veo fotos de apartamentos en Internet. Je regarde des photos d'appartements sur Internet. Guardo foto di appartamenti su internet. 私 は インターネット で アパート の 写真 を 見ます 。 나는 인터넷에 아파트 사진을 본다. Ik bekijk foto's van huizen op internet. Widzę zdjęcia mieszkań w internecie. Eu olho para fotos de apartamentos na internet. Я смотрю фотографии квартир в интернете. Jag tittar på bilder på lägenheter på nätet. 我在网上看到公寓的照片。

Ένα διαμέρισμα είναι πολύ φθηνό. ||||sehr günstig Eine Wohnung ist sehr günstig. One apartment is very cheap. Un apartamento es muy barato. L'un des appartements est vraiment bon marché. Un appartamento è molto economico. ある アパート は とても 安い です 。 한 아파트는 매우 싸다. Één huis is erg goedkoop. Mieszkanie jest bardzo tanie. Um apartamento é muito barato. Одна квартира- очень дешёвая. En lägenhet är väldigt billig. 一套公寓非常便宜。

Αλλά είναι παλιό και άδειο. Aber||alt||leer Aber sie ist alt und leer. But it is old and empty. Pero es viejo y está vacío. Mais il est vieux et vide. Ma è vecchio e vuoto. しかし それ は 古くて 空っぽ です 。 하지만 오래 되고 텅 비어있다. Maar het is oud en staat leeg. Ale jest stary i pusty. Mas é velho e vazio. Однако она старая и без мебели. Men den är gammal och tom. 但它又旧又空。

Ένα άλλο διαμέρισμα έχει επίπλωση. Eine weitere Wohnung ist möbliert. Another apartment has furniture. Otro apartamento tiene muebles. Un autre est meublé. Un altro appartamento è arredato. 他 の アパート は 家具 が ついて います 。 또 다른 아파트에는 가구가 있다. Een ander huis is gemeubileerd. Kolejny apartament jest umeblowany. Outro apartamento tem móveis. В другой квартире есть мебель. En annan lägenhet har möbler. Başka bir daire mobilyalıdır. 另一间公寓配有家具。

Έχει ένα κρεβάτι, μια τηλεόραση και μια κουζίνα. |||||||cuisine Sie hat ein Bett, einen Fernseher und einen Herd. It has a bed, a TV, and a stove. Tiene una cama, una tele y una estufa. Il y'a un lit, une télévision et une cuisinière. Ha un letto, una TV, e una cucina. それ は ベッド 、 テレビ 、 そして ストーブ です 。 그 아파트에는 침대, 티비, 가스레인지도 있다. Het heeft een bed, een TV en een kachel. Do dyspozycji Gości jest łóżko, telewizor i kuchnia. Tem uma cama, uma televisão e um fogão. В ней есть кровать , телевизор и кухонная плита. Den har en säng, en TV, och en spis. 它有一张床、一台电视和一个厨房。

Αυτό το διαμέρισμα είναι ακριβό, όμως. Diese Wohnung ist jedoch teuer. This apartment is expensive, though. Aunque ese apartamento es caro. Néanmoins cet appartement est cher. Però quell'appartamento è caro. でも その アパート は 高い です 。 하지만 그 아파트는 비싸다. Maar dat huis is duur. Ten apartament jest jednak drogi. Esse apartamento é caro, no entanto. Однако-эта квартира дорогая. Men den lägenheten är dyr. 不过,这间公寓很贵。

Αποφασίζω να εξοικονομήσω περισσότερα χρήματα. Ich beschließe, mehr Geld zu sparen. I decide to save more money. Yo decido ahorrar más dinero. Je décide d'économiser plus d'argent. Decido di risparmiare più soldi. 私 は もっと お 金 を 貯 め よう と 決心 します 。 나는 돈을 더 모으기로 한다. Ik besluit om meer geld te sparen. Postanawiam zaoszczędzić więcej pieniędzy. Eu decido economizar mais dinheiro. Я решаю сэкономить больше денег. Jag bestämmer mig för att spara ihop mer pengar. 我决定存更多的钱。

Μετά, μπορώ να μετακομίσω τον επόμενο χρόνο. Dann kann ich nächstes Jahr umziehen. Then, I can move next year. Y mudarme el año que viene. Je pourrai ainsi déménager l'année prochaine. Così, mi posso trasferire l'anno prossimo. それ で 私 は 来年 移る こと が できる から です 。 그렇게 하면 내년에는 이사를 할 수 있다. Dan kan ik volgend jaar verhuizen. Wtedy będę mógł przenieść się w przyszłym roku. Então, eu posso mudar no próximo ano. Тогда я смогу переехать в следующем году. Då kan jag flytta nästa år. 那我明年就可以搬家了。

Ερωτήσεις: Questions: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문: Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题:

1) Το διαμέρισμα του Βασίλη είναι πολύ μικρό. 1) Basil Wohnung ist zu klein. 1) Vasilis's apartment is very small. 1) El apartamento de Basilio es muy pequeño. 1) L'appartement de Basil est trop petit. 1) L'appartamento di Vassilis è troppo piccolo. 1) ブラッド の アパート は 小さ すぎます 。 1) 봉준이의 아파트는 너무 작아요. 1) Het huis van Vassilis is te klein. 1) Mieszkanie Vasilisa jest za małe. 1) O apartamento de Basil é muito pequeno. 1) Квартира у Василис очень маленькая. 1) Vassilis lägenhet är för liten. 1) Vasilis 的公寓很小。

Είναι το διαμέρισμα του Βασίλη μεγάλο? |||||grand Ist Basil Wohnung groß? Is Vasilis's apartment big? ¿El apartamento de Basilio es grande? L'appartement de Basil est-il trop grand? L'appartamento di Vassilis è grande? ブラッド の アパート は 大きい です か ? 봉준이의 아파트는 커요? Is het huis van Vassilis groot? Czy mieszkanie Basila jest duże? O apartamento de Basil é grande? Квартира у Василис большая? Är Vassilis lägenhet stor? 瓦西利斯的公寓很大吗?

Όχι, το διαμέρισμα του δεν είναι μεγάλο. Nein, seine Wohnung ist nicht groß. No, his apartment is not big. No, su apartamento no es grande. Non, l'appartement n'est pas trop grand. No, il suo appartamento non è grande. いいえ 、 彼 の アパート は 大きく ない です 。 아니요, 봉준이의 아파트는 크지 않아요. Nee, zijn huis is niet groot. Nie, jego mieszkanie nie jest duże. Não, seu apartamento não é grande. Нет, его квартира небольшая. Nej, hans lägenhet är inte stor. 不 , 他 的 公寓 不大 。

Είναι πολύ μικρό. Sie ist zu klein. It is too small. Es muy pequeño. Il est trop petit. E' troppo piccolo. 小さ すぎます 。 너무 작아요. Het is te klein. Jest za mały. Ele é muito pequeno. Она -очень маленькая. Den är för liten. 它太小了。

2) Ο Βασίλης θέλει να μετακομίσει σε ένα νέο διαμέρισμα. 2) Basil möchte in eine neue Wohnung ziehen. 2) Vasilis wants to move to a new apartment. 2) Basilio se quiere mudar a un nuevo apartamento. 2) Basil veut emménager dans un appartement plus grand. 2) Vassilis vuole trasferirsi in un nuovo appartamento. 2) ブラッド は 新しい アパート に 移りたい です 。 2) 봉준이는 다른 아파트로 이사 가고 싶어요. 2) Vassilis wil verhuizen naar een nieuw huis. 2) Vassilis chce przeprowadzić się do nowego mieszkania. 2) Basil quer mudar para um novo apartamento. 2) Василис хочет переехать в новую квартиру. 2) Vassilis vill flytta till en ny lägenhet. 2) Basil 想搬到新公寓。

Θέλει ο Βασίλης να μετακομίσει? Möchte Basil umziehen? Does Vasilis want to move? ¿Basilio se quiere mudar? Basil veut-il déménager? Vassilis vuole trasferirsi? ブラッド は 移りたい です か ? 봉준이는 이사 가고 싶어요? Wil Vassilis verhuizen? Czy Basil chce się przeprowadzić? Basil quer se mudar? Василис хочет переехать? Vill Vassilis flytta? 瓦西利斯要搬家吗?

Ναι, ο Βασίλης θέλει να μετακομίσει σε ένα νέο διαμέρισμα. Ja, Basil möchte in eine neue Wohnung ziehen. Yes, Vasilis wants to move to a new apartment. Sí, Basilio se quiere mudar a un nuevo apartamento. Oui, Basil veut emménager dans un nouvel appartement. Sì, Vassilis vuole trasferirsi in un nuovo appartamento. はい 、 ブラッド は 新しい アパート に 移りたい です 。 네, 봉준이는 다른 아파트로 이사 가고 싶어요. Ja, Vassilis wil verhuizen naar een nieuw huis. Tak, Vasilis chce przeprowadzić się do nowego mieszkania. Sim, Basil quer mudar para um novo apartamento. Да, Василис хочет переехать в новую квартиру. Ja, Vassilis vill flytta till en ny lägenhet. 是的,Vassilis 想搬到新公寓。

3) Ο Βασίλης βλέπει φωτογραφίες διαμερισμάτων στο διαδίκτυο. 3) Basil sieht sich Bilder von Wohnungen im Internet an. 3) Vasilis looks at pictures of apartments on the internet. 3) Basilio ve fotos de apartamentos en internet. 3) Basil regarde des photos d'appartements sur Internet. 3) Vassilis guarda foto di appartamenti su internet. 3) ブラッド は インターネット で アパート の 写真 を 見ます 。 3) 봉준이가 인터넷에 아파트 사진을 봐요. 3) Vassilis bekijkt foto's van huizen op internet. 3) Vasilis ogląda zdjęcia mieszkań w Internecie. 3) Basil olha fotos de apartamentos na internet. 3) Василис смотрит фотографии квартир в интернете. 3) Vassilis tittar på bilder på lägenheter på nätet. 3) Vassilis 在网上看到公寓的照片。

Βλέπει ο Βασίλης φωτογραφίες στο διαδίκτυο? Sieht||||| Sieht sich Basil Bilder im Internet an? Does Vasilis look at pictures on the internet? ¿Basilio ve fotos de apartamentos en Internet? Basil regarde-t-il des photos sur Internet? Vassilis guarda foto di appartamenti su internet? ブラッド は インターネット で 写真 を 見ます か ? 봉준이가 인터넷에 사진을 봐요? Bekijkt Vassilis foto's van huizen op internet? Czy Basil ogląda zdjęcia w internecie? Basil olha fotos na internet? Василис смотрит фотографии в интернете? Tittar Vassilis på bilder på nätet? 布拉特 在 网上 看 照片 吗 ?

Ναι, ο Βασίλης βλέπει φωτογραφίες διαμερισμάτων στο διαδίκτυο. Ja, Basil sieht sich Bilder von Wohnungen im Internet an. Yes, Vasilis looks at pictures of apartments on the internet. Sí, Basilio ve fotos de apartamentos en Internet. Oui, Basil regarde des photos d'appartements sur Internet. Si, Vassilis guarda foto di appartamenti su internet. はい 、 ブラッド は インターネット で アパート の 写真 を 見ます 。 네, 봉준이가 인터넷에 아파트 사진을 봐요. Ja, Vassilis bekijkt foto's van huizen op internet. Tak, Vasilis ogląda zdjęcia mieszkań w Internecie. Sim, Basil olha fotos de apartamentos na internet. Да, Василис смотрит фотографии квартир в интернете. Ja, Vassilis tittar på bilder på lägenheter på nätet. 是 的 , 布拉特 在 网上 看 公寓 的 照片 。

4) Το πρώτο διαμέρισμα είναι φθηνό. |premier||| |erste|||günstig ||||cheap 4) Die erste Wohnung ist günstig. 4) The first apartment is cheap. 4) El primer apartamento es barato. 4) Le premier appartement est bon marché. 4) Il primo appartamento è economico. 4) 最初 の アパート は 安い です 。 4) 첫 아파트는 싸요. 4) Het eerste huis is goedkoop. 4) Pierwsze mieszkanie jest tanie. 4) O primeiro apartamento é barato. 4) Первая квартира дешёвая. 4) Den första lägenheten är billig. 4) 第一个 公寓 便宜 。

Είναι το πρώτο διαμέρισμα ακριβό? Ist die erste Wohnung teuer? Is the first apartment expensive? ¿El primer apartamento es caro? Le premier appartement est-il cher? Il primo appartamento è costoso? 最初 の アパート は 高い です か ? 첫 아파트는 비싸요? Is het eerste huis duur? Czy pierwsze mieszkanie jest drogie? O primeiro apartamento é caro? Первая квартира дорогая? Är den första lägenheten dyr? 第一个 公寓 贵 吗 ?

Όχι,το πρώτο διαμέρισμα δεν είναι ακριβό. Nein, die erste Wohnung ist nicht teuer. No, the first apartment is not expensive. No, el primer apartamento no es caro. Non, le premier appartement n'est pas cher. No, il primo appartamento non è costoso. いいえ 、 最初 の アパート は 高く ありません 。 아니요, 첫 아파트는 비싸지 않아요. Nee, het eerste huis is niet duur. Nie, pierwsze mieszkanie nie jest drogie. Não, o primeiro apartamento não é caro. Нет, первая квартира недорогая. Nej, den första lägenheten är inte dyr. 不 第一个 公寓 不 贵 。

Είναι φθηνό. |It's cheap. Sie ist günstig. It is cheap. Es barato. Il est bon marché. E' economico. 安い です 。 싸요. Het is goedkoop. Jest tani. Ele é barato. Она- дешёвая. Den är billig. 它 很 便宜 。

5) Το πρώτο διαμέρισμα είναι παλιό και άδειο. ||||||leer ||||||empty 5) Die erste Wohnung ist alt und leer. 5) The first apartment is old and empty. 5) El primer apartamento es viejo y está vacío. 5) Le premier appartement est vieux et vide. 5) Il primo appartamento è vecchio e vuoto. 5) 最初 の アパート は 古くて 空っぽ です 。 5) 첫 아파트는 오래 되고 텅 비어 있어요. 5) Het eerste huis is oud en staat leeg. 5) O primeiro apartamento é velho e vazio. 5) Первая квартира старая и без мебели. 5) Den första lägenheten är gammal och tom. 5) 第一个 公寓 又 旧 又 空 。

Είναι το πρώτο διαμέρισμα παλιό? Ist die erste Wohnung alt? Is the first apartment old? ¿El primer apartamento es viejo? Le premier appartement est-il vieux? Il primo appartamento è vuoto? 最初 の アパート は 古い です か ? 첫 아파트는 오래됐어요? Is het eerste huis oud? Czy pierwsze mieszkanie jest stare? O primeiro apartamento é velho? Первая квартира старая ? Är den första lägenheten gammal? 第一个 公寓 旧 吗 ?

Ναι, το πρώτο διαμέρισμα είναι παλιό και άδειο. Ja, die erste Wohnung ist alt und leer. Yes, the first apartment is old and empty. Sí, el primer apartamento es viejo y está vacío. Oui, le premier appartement est vieux et vide. Sì, il primo appartamento è vecchio e vuoto. はい 、 最初 の アパート は 古くて 空っぽ です 。 네, 첫 아파트는 오래 되고 텅 비어 있어요. Ja, het eerste huis is oud en staat leeg. Tak, pierwsze mieszkanie jest stare i puste. Sim, o primeiro apartamento é velho e vazio. Да,первая квартира старая и без мебели. Ja, den första lägenheten är gammal och tom. 是 的 , 第一个 公寓 又 旧 又 空 。

6) Το άλλο διαμέρισμα έχει ένα κρεβάτι, μια τηλεόραση και μια κουζίνα. 6) Die andere Wohnung hat ein Bett, einen Fernseher und einen Herd. 6) The other apartment has a bed, a TV, and a stove. 6) El otro apartamento tiene una cama, una tele y una estufa. 6) L'autre appartement a un lit, une télévision et une cuisinière. 6) L'altro appartamento ha un letto, una TV, e una cucina. 6) 次 の アパート は ベッド 、 テレビ そして ストーブ が 付いて います 。 6) 다른 아파트에는 침대, 티비, 그리고 가스레인지가 있어요. 6) Het andere huis heeft een bed, een TV en een kachel. 6) W drugim apartamencie znajduje się łóżko, telewizor i kuchnia. 6) O outro apartamento tem uma cama, uma televisão e um fogão. 6) В другой квартире есть кровать, телевизор и кухонная плита. 6) Den andra lägenheten har en säng, en TV, och en spis. 6) 另 一个 公寓 有 家具 有 一张 床 , 一个 电视 和 灶台 。

Έχει το άλλο διαμέρισμα επίπλωση? ||||furniture Hat die andere Wohnung Möbel? Does the other apartment have furniture? ¿El otro apartamento tiene muebles? L'autre appartement est-il meublé? L'altro appartamento ha dei mobili? 次 の アパート は 家具 が 付いて います か ? 다른 아파트에 가구는 있어요? Is het andere huis gemeubileerd? Czy w drugim mieszkaniu są meble? O outro apartamento tem móveis? В другой квартире есть мебель? Har den andra lägenheten möbler? Diğer dairede mobilya var mı? 另 一个 公寓 有 家具 吗 ?

Ναι, το άλλο διαμέρισμα έχει ένα κρεβάτι, μια τηλεόραση και μια κουζίνα. Ja, die andere Wohnung hat ein Bett, einen Fernseher und einen Herd. Yes, the other apartment has a bed, a TV, and a stove. Sí, el otro apartamento tiene una cama, una tele y una estufa. Oui, l'autre appartement a un lit, une télévision et une cuisinière. Sì, l'altro appartamento ha un letto, una TV e una cucina. はい 、 次の アパート は ベッド 、 テレビ と ストーブ が 付いて います 。 네, 다른 아파트에 침대, 티비, 그리고 가스레인지가 있어요. Ja, het andere huis heeft een bed, een TV en een kachel. Tak, drugi apartament ma łóżko, telewizor i kuchnię. Sim, o outro apartamento tem uma cama, uma TV e um fogão. Да, в другой квартире есть кровать, телевизор и кухонная плита. Ja, den andra lägenheten har en säng, en TV, och en spis. 是 的 , 另 一个 公寓 有 家具 有 一张 床 , 一个 电视 和 灶台 。

7) Το άλλο διαμέρισμα είναι ακριβό. 7) Die andere Wohnung ist teuer. 7) The other apartment is expensive. 7) El otro apartamento es caro. 7) L'autre appartement est cher. 7) L'altro appartamento è caro. 7) 次 の アパート は 高い です 。 7) 다른 아파트는 비싸요. 7) Het andere huis is duur. 7) Drugie mieszkanie jest drogie. 7) O outro apartamento é caro. 7) Другая квартира- дорогая. 7) Den andra lägenheten är dyr. 7) 另 一个 公寓 贵 。

Είναι φθηνό το άλλο διαμέρισμα? Ist die andere Wohnung billig? Is the other apartment cheap? ¿El otro apartamento es barato? L'autre appartement est-il bon marché? L'altro appartamento è economico? 次 の アパート は 安い です か ? 다른 아파트는 싸요? Is het andere huis goedkoop? Czy drugie mieszkanie jest tanie? O outro apartamento é barato? Другая квартира дешёвая? Är den andra lägenheten billig? 另 一个 公寓 便宜 吗 ?

Όχι, το άλλο διαμέρισμα δεν είναι φθηνό, είναι ακριβό. Nein, die andere Wohnung ist nicht billig, sie ist teuer. No, the other apartment is not cheap, it is expensive. No, el otro apartamento no es barato, es caro. Non, l'autre appartement n'est pas bon marché. No, l'altro appartamento non è economico, è caro. いいえ 、 次 の アパート は 安く ありません 、 高い です 。 아니요, 다른 아파트는 싸지 않고 비싸요. Nee, het andere huis is niet goedkoop, het is duur. Não, o outro apartamento não é barato. Нет, Другая квартира не дешёвая. Nej, den andra lägenheten är inte billig, den är dyr. 不 , 另 一个 公寓 不 便宜 , 它贵 。

8) Ο Βασίλης αποφασίζει να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα. 8) Basil beschließt, mehr Geld zu sparen. 8) Vasilis decides to save more money. 8) Basilio decide ahorrar más dinero. 8) Basil décide d'économiser plus d'argent. 8) Vassilis decide di risparmiare più soldi. 8) ブラッド は もっと お 金 を 貯 め よう と 決心 します 。 8) 봉준이는 돈을 더 모으기로 해요. 8) Vassilis besluit om meer geld te sparen. 8) Vasilis postanawia zaoszczędzić więcej pieniędzy. 8) Basil decide economizar mais dinheiro. 8) Василис решает сэкономить больше денег. 8) Vassilis bestämmer sig för att spara ihop mer pengar. 8) 布拉特 决定 多存些 钱 。

Θέλει ο Βασίλης να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα? "Wants"|||||| Möchte Basil mehr Geld sparen? Does Vasilis want to save more money? ¿Basilio decide ahorrar más dinero? Basil veut-il économiser plus d'argent? Vassilis vuole risparmiare più soldi? ブラッド は もっと お 金 を 貯 めたい です か ? 봉준이는 돈을 더 모으고 싶어요? Wil Vassilis meer geld sparen? Czy Basil chce zaoszczędzić więcej pieniędzy? Basil quer economizar mais dinheiro? Василис хочет сэкономить больше денег? Vill Vassilis spara ihop mer pengar? 布拉特 决定 多存些 钱 吗 ?

Ναι, ο Βασίλης αποφασίζει να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα. |||||save|| Ja, Basil beschließt, mehr Geld zu sparen. Yes, Vasilis decides to save more money. Sí, Basilio decide ahorrar más dinero. Oui, Basil veut économiser plus d'argent. Si, Vassilis decide di risparmiare più soldi. はい 、 ブラッド は もっと お 金 を 貯 め よう と 決心 します 。 네, 봉준이는 돈을 더 모으기로 해요. Ja, Vassilis besluit om meer geld te sparen. Tak, Basil postanawia zaoszczędzić więcej pieniędzy. Sim, Basil decide economizar mais dinheiro. Да, Василис решает сэкономить больше денег. Ja, Vassilis bestämmer sig för att spara ihop mer pengar. 是 的 , 布拉特 决定 多存些 钱 。

9) Ο Βασίλης μπορεί να μετακομίσει τον επόμενο χρόνο. The||||move house||| 9) Basil kann im nächsten Jahr umziehen. 9) Vasilis can move next year. 9) Basilio se puede mudar el próximo año. 9) Basil peut déménager l'année prochaine. 9) Vassilis si può trasferire l'anno prossimo. 9) ブラッド は 来年 移る こと が できます 。 9) 봉준이는 내년에 이사해요. 9) Vassilis kan volgend jaar verhuizen. 9) Vassilis może przenieść się w przyszłym roku. 9) Basil pode se mudar no próximo ano. 9) Василис сможет переехать в следующем году. 9) Vassilis kan flytta nästa år. 9) 布拉特 明年 可以 搬家 。

Μπορεί ο Βασίλης να μετακομίσει αυτόν τον χρόνο? Kann Basil dieses Jahr umziehen? Can Vasilis move this year? ¿Basilio se puede mudar este año? Basil peut-il déménager cette année? Vassilis può trasferirsi quest'anno? ブラッド は 今年 移れます か ? 봉준이가 올해는 이사할 수 있어요? Kan Vassilis dit jaar verhuizen? Czy Vasilis będzie w stanie ruszyć się w tym roku? Basil pode mudar este ano? Сможет Василис переехать в этом году? Kan Vassilis flytta i år? Vassilis bu yıl hareket edebilir mi? 布拉特 今年 可以 搬家 吗 ?

Όχι, ο Βασίλης δεν μπορεί να μετακομίσει αυτόν τον χρόνο. ||||||move house||| Nein, Basil kann dieses Jahr nicht umziehen. No, Vasilis can't move this year. No, Basilio no se puede mudar este año. Non, Basil ne peut pas déménager cette année. No, Vassilis non può trasferirsi quest'anno. いいえ 、 ブラッド は 今年 は 移れません 。 아니요, 봉준이가 올해에는 이사할 수 없어요. Nee, Vassilis kan dit jaar niet verhuizen. Nie, Basil nie może się przenieść w tym roku. Não, Basil não pode se mudar este ano. Василис не сможет переехать в этом году. Nej, Vassilis kan inte flytta i år. 不 , 布拉特 今年 不能 搬家 。

Μπορεί να μετακομίσει τον επόμενο χρόνο. Er kann nächstes Jahr umziehen. He can move next year. Él se puede mudar el año que viene. Il peut déménager l'année prochaine. Si può trasferire l'anno prossimo. 彼 は 来年 移る こと が できます 。 그는 내년에 이사할 수 있어요. Hij kan volgend jaar verhuizen. W przyszłym roku może się przeprowadzić. Ele pode se mudar no próximo ano. Он сможет переехать в следующем году. Han kan flytta nästa år. 他明年可能会搬家。