×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος τέσσερα

Α: Γιατί πρέπει να σας πω; Δε νομίζω ότι αυτό είναι σωστό.

Γ: Εντάξει.

Πώς είναι αυτό το κορίτσι;

Α: Γιατί κάνετε όλες αυτές τις ερωτήσεις;

Γ: Πώς είναι το κορίτσι;

Είναι ψηλή ή κοντή;

Είναι ανοιχτόχρωμή ή σκουρόχρωμή;

Α: Αλήθεια θέλετε να σας πω γι' αυτή.

Σας έχω πει όλα όσα θέλω να πω.

Γ: Τότε, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να μου πείτε λίγο περισσότερα γι' αυτή.

Α: Λοιπόν, είναι πιο κοντή από εσάς αλλά πιο ψηλή από την Ελένη.

Είναι επίσης πιο σκουρόχρωμη από εμένα.

Γ: Τι δουλειά κάνει;

Πού δουλεύει;

Α: Δουλεύει στο κέντρο.

Νομίζω ότι δουλεύει σε ένα πολυκατάστημα.

Γ: Ποιο είναι το όνομά της;

Α: Δεν μπορώ να σας πω το όνομά της.

Γ: Δε με βοηθάτε πολύ.

Αλήθεια χρειάζομαι τη βοήθειά σας.

Α: Γιατί πρέπει να σας πω; Δε νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. A: Warum sollte ich es dir sagen? Ich denke nicht, dass das richtig ist. A: Why should I tell you? I don't think this is right. A: ¿Por qué debería decírtelo? No creo que eso sea correcto. A: Pourquoi devrais-je te le dire? Je ne pense pas que ce soit juste. A: Perché dovrei dirtelo? Non credo sia giusto. S:なんであなたに言わなきゃいけないの?それは違うと思うよ。 A: Hvorfor skal jeg fortelle deg det? Jeg tror ikke dette er riktig. O: Dlaczego mam ci powiedzieć? Nie sądzę, żeby to było słuszne. A: Por que eu deveria lhe contar? Eu não acho isso certo. А: Почему я должен тебе говорить? Я не думаю, что это правильно.

Γ: Εντάξει. C: Okay. C: Okay. C: De acuerdo. C: D'accord. C: Va bene. C: Ok. C: OK. C: Ok.

Πώς είναι αυτό το κορίτσι; Wie geht es diesem Mädchen? What is the girl like? Como esta esta chica Comment va cette fille? Come sta questa ragazza? Hvordan er denne jenta? Como está essa garota? Как эта девушка?

Α: Γιατί κάνετε όλες αυτές τις ερωτήσεις; A: Warum stellen Sie all diese Fragen? Q: Why do you ask all these questions? R: ¿Por qué haces todas estas preguntas? Q: Pourquoi posez-vous toutes ces questions? A: Perché fai tutte queste domande? S:どうしてそんな質問ばかりするの? A: Hvorfor stiller du alle disse spørsmålene? A: Por que você faz todas essas perguntas? А: Зачем ты задаешь все эти вопросы?

Γ: Πώς είναι το κορίτσι; C: Wie geht es dem Mädchen? C: What is the girl like? C: ¿Cómo está la chica? Q: Comment va la fille? Est-il grand ou petit? Est-elle blonde ou brune? C: Hvordan er jenta? C: Como está a garota? С: Как девочка?

Είναι ψηλή ή κοντή; Ist es groß oder kurz? Is she tall or short? ¿Es alto o bajo? A: Vous voulez vraiment vous en parler. 彼女は背が高いのか低いのか? Er hun høy eller lav? É alto ou baixo? Она высокая или низкая?

Είναι ανοιχτόχρωμή ή σκουρόχρωμή; Ist sie blond oder dunkel? Is she blonde or brunette? ¿Es rubia u oscura? Je t'ai dit tout ce que je veux dire. 明るいのか暗いのか? Er det lyst eller mørkt? Ela é loira ou morena? Она блондинка или брюнетка?

Α: Αλήθεια θέλετε να σας πω γι' αυτή. A: Ich möchte dir wirklich von ihr erzählen. A: Do you really want me to tell you about her? A: Realmente quiero contarte sobre ella. C: Alors, s'il vous plaît, essayez de m'en dire un peu plus à ce sujet. S:本当に彼女のことを話してほしいんだね。 A: Vil du virkelig at jeg skal fortelle deg om henne? A: Realmente quero falar sobre isso. A: Вы действительно хотите, чтобы я рассказал вам о ней?

Σας έχω πει όλα όσα θέλω να πω. Ich habe dir alles gesagt, was ich sagen will. I have told you everything I want to say. Te he dicho todo lo que quiero decirte. R: Eh bien, c'est plus court que toi mais plus haut que Eleni. 言いたいことはすべて話した。 Jeg har fortalt deg alt jeg vil si. Já contei tudo o que quero dizer. Я сказал вам все, что хотел сказать.

Γ: Τότε, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να μου πείτε λίγο περισσότερα γι' αυτή. C: Dann erzähl mir bitte ein bisschen mehr über sie. C: Then please try to tell me a little more about her. C: Entonces, por favor, cuéntame un poco más sobre ella. C'est aussi plus sombre que moi. C: Akkor kérlek, próbálj meg egy kicsit többet mesélni róla. C: Så prøv å fortelle meg litt mer om henne. G: Então, por favor, tente me falar um pouco mais sobre ela. C: Тогда, пожалуйста, попробуйте рассказать мне немного больше о ней.

Α: Λοιπόν, είναι πιο κοντή από εσάς αλλά πιο ψηλή από την Ελένη. A: Nun, sie ist kleiner als du, aber größer als Eleni. A: Well, she is shorter than you but taller than Eleni. A: Bueno, ella es más baja que tú pero más alta que Eleni. A: Eh bien, il est plus court que toi mais plus grand que Eleni. V: Hát, alacsonyabb nálad, de magasabb Helennél. A: Vel, hun er kortere enn deg, men høyere enn Helen. A: Bem, é mais baixo que você, mas mais alto que Helen. А: Ну, она ниже тебя, но выше Хелен.

Είναι επίσης πιο σκουρόχρωμη από εμένα. Sie ist auch dunkler als ich. She is also darker than me. Ella también es más oscura que yo. C'est aussi plus sombre que moi. Ő is sötétebb nálam. Hun er også mørkere enn meg. Também é mais escuro que eu. Она также темнее меня.

Γ: Τι δουλειά κάνει; C: What does he do? C: ¿Qué trabajo hace? Q: Que fait le travail? C: Milyen munkát végez? C: Che lavoro fa? C: Hva gjør han? C: Que trabalho ela faz? К: Какую работу он выполняет?

Πού δουλεύει; Wo arbeitet er; Where does he work? Dónde trabaja; Où travaille-t-il; Hol dolgozik; Dove lavora; Hvor jobber han; Onde isso funciona?

Α: Δουλεύει στο κέντρο. A: Er arbeitet im Zentrum. A: He works at the center. R: Trabaja en el centro. A: Il travaille au centre. V: A központban dolgozik. R: Lavora al centro. A: Han jobber på senteret. A: Ele trabalha no centro. С: Он работает в центре города.

Νομίζω ότι δουλεύει σε ένα πολυκατάστημα. Ich glaube, er arbeitet in einem Kaufhaus. I think he works in a department store. Creo que trabaja en una tienda por departamentos. Je pense qu'il travaille dans un grand magasin. Szerintem egy áruházban dolgozik. Penso che lavori in un grande magazzino. Jeg tror han jobber i et varehus. Eu acho que ele trabalha em uma loja de departamentos. Я думаю, он работает в универмаге.

Γ: Ποιο είναι το όνομά της; C: Wie heißt sie? C: What is her name? C: Cual es su nombre? C: Quel est son nom? C: Mi a neve? C: Come si chiama? C: Hva heter hun? C: Qual é o nome dela? С: Как ее зовут?

Α: Δεν μπορώ να σας πω το όνομά της. A: Ich kann Ihnen ihren Namen nicht sagen. A: I can't tell you her name. A: No puedo decirte su nombre. A: Je ne peux pas vous dire son nom. V: Nem tudom megmondani a nevét. A: Non posso dirti il suo nome. A: Jeg kan ikke fortelle deg navnet hennes. A: Eu não posso te dizer o nome dela. О: Я не могу назвать вам ее имя.

Γ: Δε με βοηθάτε πολύ. C: Sie helfen mir nicht viel. C: You are not helping me much. C: No me ayudas mucho. C : Vous ne m'aidez pas beaucoup. C: Non mi aiuti molto. C: Du hjelper meg ikke mye. G: Você não me ajuda muito. C: Вы не очень помогаете мне.

Αλήθεια χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ich brauche wirklich deine Hilfe. I really need your help. En serio necesito tu ayuda. J'ai vraiment besoin de ton aide. Ho davvero bisogno del tuo aiuto. Jeg trenger virkelig din hjelp. Eu realmente preciso da sua ajuda. Мне действительно нужна твоя помощь.