×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος είκοσι τέσσερα

Γ: Βλέπεις, ο Γιώργος είναι καθηγητής με το LingQ, το διαδικτυακό σύστημα εκμάθησης γλωσσών.

Γ: Δεν καταλαβαίνω.

Γ: Μου έδειξε πώς να μαθαίνω με το LingQ.

Αυτό είναι που με βοήθησε πραγματικά.

Γ: Εννοείς ότι το σύστημα LingQ σε βοήθησε ακόμα περισσότερο κι από τη συγκατοίκηση με το Γιώργο;

Γ: Εντάξει, και τα δύο με βοήθησαν, αλλά το LingQ είναι αυτό που με βοήθησε πραγματικά.

Γ: Δε σε πιστεύω.

Δεν καταλαβαίνω.

Γ: Ο Γιώργος με έκανε να καταλάβω ότι ο τρόπος που μάθαινα αγγλικά ήταν λάθος.

Με απασχολούσε πολύ η γραμματική.

Φοβόμουν πολύ να κάνω λάθη.

Ανησυχούσα πολύ μήπως βρεθώ σε αμήχανη θέση.

Γ: Αλλά δεν πρέπει να γνωρίζεις γραμματική για να μιλήσεις καλά;

Γ3: Όχι.

Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι, αν απολάμβανα την εκμάθηση των αγγλικών, δεν είχε σημασία αν έκανα λάθη.

Το να κάνω λάθη δε μου προκαλούσε αμηχανία.

Το να κάνω λάθη ήταν ένα μέρος της εκμάθησης.

Γ: Λοιπόν, πώς έμαθες;

Γ3: Ο Γιώργος μού είπε απλώς να ακούω και να διαβάζω πολύ και να αποθηκεύω λέξεις και φράσεις στο LingQ.

Τότε ήταν που άρχισα να απολαμβάνω τη γλώσσα.

Τότε ήταν που άρχισα να βελτιώνω πραγματικά τα αγγλικά μου.

Γ: Απλώς με το να μη σκέφτεσαι τη γραμματική όντως άρχισες να μιλάς καλύτερα;

Γ: Ναι.

Έπρεπε να ξεχάσω ό,τι είχα διδαχτεί στο σχολείο για τόσο πολλά χρόνια.

Γ: Βλέπεις, ο Γιώργος είναι καθηγητής με το LingQ, το διαδικτυακό σύστημα εκμάθησης γλωσσών. |||||professor|||||online|system|learning|languages C3: Sie sehen, George ist Lehrer bei LingQ, dem Online-Sprachlernsystem. C: You see, Giorgos is a teacher with LingQ, the online language learning system. C: Verás, George es profesor de LingQ, el sistema de aprendizaje de idiomas en línea. C : George est professeur chez LingQ, le système d'apprentissage des langues en ligne. C3: Vedi, George è un insegnante con LingQ, il sistema di apprendimento delle lingue online. C3: Veja bem, George é professor do LingQ, o sistema de aprendizado de idiomas on-line. C3: Видите ли, Джордж - учитель в LingQ, онлайн-системе изучения языков.

Γ: Δεν καταλαβαίνω. C: Das verstehe ich nicht. C: I don't understand. C : Je ne comprends pas. C: Non capisco. G: Eu não entendo.

Γ: Μου έδειξε πώς να μαθαίνω με το LingQ. |||||learn||| C3: Er hat mir gezeigt, wie man mit LingQ lernt. C: It showed me how to learn with LingQ. C : Il m'a montré comment apprendre avec LingQ. C3: Mi ha mostrato come imparare con LingQ. C3: Ele me mostrou como aprender com o LingQ. C3: Він показав мені, як вчитися за допомогою LingQ.

Αυτό είναι που με βοήθησε πραγματικά. Das hat mir wirklich geholfen. This is what really helped me. C'est ce qui m'a vraiment aidé. Questo è ciò che mi ha davvero aiutato. Isso é o que realmente me ajudou. Це те, що мені дійсно допомогло.

Γ: Εννοείς ότι το σύστημα LingQ σε βοήθησε ακόμα περισσότερο κι από τη συγκατοίκηση με το Γιώργο; |Do you mean||||||||||||cohabitation with George||| C: Meinst du, dass das LingQ-System dir noch mehr geholfen hat, als mit George zu leben? C: Do you mean that the LingQ system helped you even more than living with Giorgos? C : Vous voulez dire que le système LingQ vous a aidé encore plus que la vie avec George ? C: Intendi dire che il sistema LingQ ti ha aiutato ancora di più che vivere con George? C: Você quer dizer que o sistema LingQ o ajudou ainda mais do que morar com George? C: Вы имеете в виду, что система LingQ помогла вам даже больше, чем жить с Джорджем?

Γ: Εντάξει, και τα δύο με βοήθησαν, αλλά το LingQ είναι αυτό που με βοήθησε πραγματικά. C3: Okay, beide haben mir geholfen, aber LingQ hat mir wirklich geholfen. C: Okay, both helped me, but LingQ is the one that really helped me. C : D'accord, les deux m'ont aidé, mais c'est LingQ qui m'a vraiment aidé. C3: Ok, entrambi mi hanno aiutato, ma LingQ è ciò che mi ha davvero aiutato. C3: Ok, ambos me ajudaram, mas o LingQ é o que realmente me ajudou. C3: Хорошо, они оба помогли мне, но LingQ действительно помог мне. C3: Добре, вони обидва мені допомогли, але LingQ – це те, що мені дійсно допомогло.

Γ: Δε σε πιστεύω. C: Ich glaube dir nicht. C: I don't believe you. C : Je ne vous crois pas. C: Non ti credo. C: Eu não acredito em você. C: Я тебе не верю. С: Я тобі не вірю.

Δεν καταλαβαίνω. Ich verstehe nicht. I do not understand. Non capisco. Eu não entendi. Я не понимаю. Я не розумію.

Γ: Ο Γιώργος με έκανε να καταλάβω ότι ο τρόπος που μάθαινα αγγλικά ήταν λάθος. ||||||understand|||||||| C3: George hat mir klar gemacht, dass die Art und Weise, wie ich Englisch lernte, falsch war. C: Giorgos made me understand that the way I was learning English was wrong. C: George me hizo darme cuenta de que la forma en que estaba aprendiendo inglés era incorrecta. C : George m'a fait comprendre que la façon dont j'apprenais l'anglais n'était pas la bonne. C3: George mi ha fatto capire che il modo in cui stavo imparando l'inglese era sbagliato. C3: George me fez perceber que o jeito que eu aprendi inglês estava errado. C3: Джордж заставил меня понять, что то, как я учил английский, было неправильным. C3: Джордж змусив мене усвідомити, що те, як я вивчав англійську, був неправильним.

Με απασχολούσε πολύ η γραμματική. |"was concerning"|||grammar Ich war sehr an Grammatik interessiert. I was very concerned about grammar. J'étais très préoccupé par la grammaire. Ero molto interessato alla grammatica. Eu estava muito interessado em gramática. Я был очень заинтересован в грамматике. Мене дуже цікавила граматика.

Φοβόμουν πολύ να κάνω λάθη. I was afraid|||| Ich hatte große Angst, Fehler zu machen. I was very afraid of making mistakes. J'avais très peur de faire des erreurs. Avevo molta paura di sbagliare. Eu estava com muito medo de cometer erros. Я очень боялся делать ошибки. Я дуже боявся зробити помилку.

Ανησυχούσα πολύ μήπως βρεθώ σε αμήχανη θέση. I was worried||"in case"|find myself||| Ich war sehr besorgt, dass ich mich in einer unangenehmen Position befinden könnte. I was very worried about being in an awkward position. Me preocupaba mucho estar en una posición incómoda. J'étais très inquiète à l'idée de me retrouver dans une position inconfortable. Ero molto preoccupato di trovarmi in una posizione imbarazzante. Eu estava muito preocupado em ter vergonha. Я очень волновался, что могу оказаться в неловком положении. Я дуже переживала, що можу опинитися в незручному становищі.

Γ: Αλλά δεν πρέπει να γνωρίζεις γραμματική για να μιλήσεις καλά; |||||know||||speak| C: Aber Sie müssen keine Grammatik kennen, um gut zu sprechen? C: But don't you have to know grammar to speak well? C : Mais ne faut-il pas connaître la grammaire pour bien parler ? C: Ma non devi conoscere la grammatica per parlare bene? C: Mas você não precisa saber gramática para falar bem? C: Но вам не нужно знать грамматику, чтобы хорошо говорить? C: Але вам не обов'язково знати граматику, щоб добре говорити?

Γ3: Όχι. C3: No. C3: Ні.

Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι, αν απολάμβανα την εκμάθηση των αγγλικών, δεν είχε σημασία αν έκανα λάθη. "I started"||realize|||||learning||English language|||||| Mir wurde klar, dass es egal war, ob ich Fehler machte, wenn ich gerne Englisch lernte. I began to realize that if I enjoyed learning English, it didn't matter if I made mistakes. Empecé a darme cuenta de que si disfrutaba aprendiendo inglés, no importaba si cometía errores. J'ai commencé à réaliser que si j'aimais apprendre l'anglais, peu importait si je faisais des erreurs. Ho iniziato a capire che se mi piaceva imparare l'inglese, non importava se sbagliavo. Comecei a perceber que, se eu gostava de aprender inglês, não importava se eu cometesse erros. Я начал понимать, что если мне нравится изучать английский язык, это не имеет значения, если я сделал ошибки. Я почав розуміти, що якщо мені подобається вивчати англійську мову, то не має значення, чи я роблю помилки.

Το να κάνω λάθη δε μου προκαλούσε αμηχανία. ||||||embarrass|Embarrassment Fehler zu machen hat mich nicht in Verlegenheit gebracht. Making mistakes did not embarrass me. Cometer errores no me avergonzaba. Faire des erreurs ne me gênait pas. Fare errori non mi metteva in imbarazzo. Cometer erros não me envergonhava. Делать ошибки меня не смущало. Помилки мене не збентежили.

Το να κάνω λάθη ήταν ένα μέρος της εκμάθησης. Fehler zu machen war ein Teil des Lernens. Making mistakes was a part of learning. Cometer errores forma parte del proceso de aprendizaje. Faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Fare errori faceva parte dell'apprendimento. Errar fazia parte do aprendizado. Делать ошибки было частью обучения. Допускання помилок було частиною навчання.

Γ: Λοιπόν, πώς έμαθες; C: Wie haben Sie das herausgefunden? C: So, how did you learn? C : Comment l'avez-vous découvert ? C: Allora come l'hai scoperto? C: Так как вы узнали? C: То як ти дізнався?

Γ3: Ο Γιώργος μού είπε απλώς να ακούω και να διαβάζω πολύ και να αποθηκεύω λέξεις και φράσεις στο LingQ. ||||||||||||||store||||| C3: George hat mir gerade gesagt, ich soll viel zuhören und lesen und Wörter und Sätze in LingQ speichern. C3: Giorgos just told me to listen and read a lot and save words and phrases in LingQ. C3 : George m'a juste dit d'écouter et de lire beaucoup et d'enregistrer les mots et les phrases dans LingQ. C3: George mi ha appena detto di ascoltare e leggere molto e di salvare parole e frasi in LingQ. C3: George apenas me disse para ouvir e ler muito e guardar palavras e frases no LingQ. C3: Джордж только что сказал мне много слушать и читать, сохранять слова и фразы в LingQ.

Τότε ήταν που άρχισα να απολαμβάνω τη γλώσσα. |||||enjoy|| Da fing ich an, die Sprache zu genießen. That's when I started to enjoy the language. Fue entonces cuando empecé a disfrutar del idioma. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprécier la langue. Fu allora che iniziai a godermi la lingua. Foi aí que comecei a gostar da língua. Вот когда я начал наслаждаться языком. Тоді я почав насолоджуватися мовою.

Τότε ήταν που άρχισα να βελτιώνω πραγματικά τα αγγλικά μου. |||||improve|||| Zu diesem Zeitpunkt begann ich mein Englisch wirklich zu verbessern. That's when I started to really improve my English. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à améliorer mon anglais. È allora che ho iniziato a migliorare davvero il mio inglese. Foi aí que comecei a realmente melhorar meu inglês. Именно тогда я начал действительно улучшать свой английский. Тоді я почав дійсно покращувати свою англійську.

Γ: Απλώς με το να μη σκέφτεσαι τη γραμματική όντως άρχισες να μιλάς καλύτερα; ||||||||||started||| C: Nur weil Sie nicht an Grammatik gedacht haben, haben Sie wirklich angefangen, besser zu sprechen? C: Did just not thinking about grammar actually make you speak better? C: Sólo por no pensar en la gramática, ¿empezaste a hablar mejor? C : En ne pensant plus à la grammaire, avez-vous commencé à mieux parler ? C: Solo non pensando alla grammatica hai davvero iniziato a parlare meglio? C: Só não pensar em gramática fez você falar melhor? C: Просто не думая о грамматике, ты действительно начал говорить лучше? C: Просто не думаючи про граматику, ви дійсно почали говорити краще?

Γ: Ναι. C: Yes.

Έπρεπε να ξεχάσω ό,τι είχα διδαχτεί στο σχολείο για τόσο πολλά χρόνια. ||forget|||had been taught|||||| Ich musste vergessen, was mir so viele Jahre in der Schule beigebracht worden war. I had to forget what I had been taught in school for so many years. Tuve que olvidar todo lo que me habían enseñado en la escuela durante tantos años. J'ai dû oublier tout ce qu'on m'avait appris à l'école pendant tant d'années. Ho dovuto dimenticare ciò che mi era stato insegnato a scuola per così tanti anni. Eu tive que esquecer o que me ensinaram na escola por tantos anos. Мне пришлось забыть то, чему меня учили в школе столько лет.