×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Who is She?, Μέρος είκοσι ένα

Γ: Ποια είναι η πόρτα του διαμερίσματός τους;

Α: Είναι η δεύτερη πόρτα στα αριστερά, η πράσινη.

Είναι προς τα δω.

Γ: Ας βιαστούμε.

Γρήγορα, ανοίξτε μας.

Α: Τι πρόκειται να κάνετε; Και πού είναι τα χρήματά μου.

Θέλω τα χρήματά μου τώρα.

Γ: Ελένη, φόρα τις πιτζάμες σου και χώσου στο κρεβάτι.

Α: Πο, ρε φίλε, θα μπλέξουμε.

Φεύγω.

Γ: Ακούω κάποιον να 'ρχεται απ' το χολ.

Α: Εγώ την κάνω.

Γεια χαρά.

Γ: Οχ, όχι.

Είπε ότι το κορίτσι δε θα ερχόταν για μία ώρα.

Υποθέτω γύρισε νωρίς.

Γ: Δε με νοιάζει τι γίνεται.

Εγώ θέλω απλώς να φέρω τον αδερφό μου σε αμήχανη θέση και να χαλάσω τη σχέση του με αυτό το κορίτσι.

Γ: Ποια είναι η πόρτα του διαμερίσματός τους; ||||door||their apartment's| C: Wo ist die Tür zu ihrer Wohnung? C: Which is the door to their apartment? C: ¿Cuál es la puerta de su apartamento? C : Quelle est la porte de leur appartement ? C: Qual è la porta del loro appartamento? C: Qual é a porta do apartamento deles? C: Які двері в їхню квартиру?

Α: Είναι η δεύτερη πόρτα στα αριστερά, η πράσινη. |||second|||on the left||green one A: Es ist die zweite Tür links, die grüne. A: It's the second door on the left, the green one. R : C'est la deuxième porte à gauche, la verte. R: È la seconda porta a sinistra, quella verde. R: É a segunda porta à esquerda, a verde. В: Це другі двері зліва, зелені.

Είναι προς τα δω. Es liegt an dir. It's up here. Es así. C'est ici. È verso di me. É para mim. Це до мене.

Γ: Ας βιαστούμε. ||Let's hurry. C: Beeilen wir uns. C: Let's hurry. C: Démonos prisa. C : Dépêchons-nous. C: Affrettiamoci. C: Vamos nos apressar. С: Давай поспішаємо.

Γρήγορα, ανοίξτε μας. |"open up"| Schnell, offen für uns. Quick, open it up. Rápido, abre. Vite, ouvrez-nous. Veloce, apri per noi. Rápido, abra para nós. Швидко, відкривай для нас.

Α: Τι πρόκειται να κάνετε; Και πού είναι τα χρήματά μου. A: Was wirst du tun? Und wo ist mein Geld? S: What are you going to do? And where's my money. S: ¿Qué vas a hacer? Y dónde está mi dinero. R : Qu'est-ce que tu vas faire ? Et où est mon argent ? R: Che cosa hai intenzione di fare? E dove sono i miei soldi? R: O que você vai fazer? E onde está meu dinheiro? A: Що ти збираєшся робити? А де мої гроші?

Θέλω τα χρήματά μου τώρα. Ich will mein Geld jetzt. I want my money now. Je veux mon argent maintenant. Voglio i miei soldi adesso. Quero meu dinheiro agora.

Γ: Ελένη, φόρα τις πιτζάμες σου και χώσου στο κρεβάτι. ||put on||pajamas|||get in|| C: Eleni, zieh deinen Pyjama an und geh ins Bett. C: Eleni, put on your pajamas and get into bed. C : Hélène, mets ton pyjama et mets-toi au lit. C: Eleni, mettiti il pigiama e vai a letto. C: Eleni, coloque seu pijama e vá para a cama.

Α: Πο, ρε φίλε, θα μπλέξουμε. |Oh man|man|dude||get in trouble A: Po, Alter, wir werden uns engagieren. A: Oh, boy, we're going to mess it up. S: Po, tío, vamos a tener problemas. A: Quoi, mec, on va gâcher. A: Po, amico, ci impegneremo. A: Po, cara, vamos nos envolver. A: По, чувак, ми будемо брати участь.

Φεύγω. Ich gehe weg. I'm leaving. Je pars. Me ne sto andando. Estou indo embora. Я покидаю.

Γ: Ακούω κάποιον να 'ρχεται απ' το χολ. ||||is coming|||hallway C: Ich höre jemanden aus der Halle kommen. C: I hear someone coming from the hall. C: Oigo a alguien que viene por el pasillo. C : J'entends quelqu'un venir du hall. C: Sento qualcuno che viene dal corridoio. G: Eu ouço alguém saindo do corredor.

Α: Εγώ την κάνω. A: Ich mache es. A: I'm leaving. S: Me voy de aquí. R : Je le fais. R: Lo faccio. A: eu faço. В: Я це роблю.

Γεια χαρά. Hallo. See you. Hola. Bonjour bien. Ciao. Olá. Привіт.

Γ: Οχ, όχι. C: Oh, nein. C: Oh, no. C: Oh, no. C : Oh, non. C2: Oh, no. C2: Ah, não.

Είπε ότι το κορίτσι δε θα ερχόταν για μία ώρα. ||||||would come||| Er sagte, das Mädchen würde erst in einer Stunde kommen. He said the girl wouldn't come for an hour. Dijo que la chica no vendría hasta dentro de una hora. Il a dit que la fille ne viendrait pas avant une heure. Ha detto che la ragazza non sarebbe venuta per un'ora. Ele disse que a garota não viria por uma hora. Він сказав, що дівчина не прийде протягом години.

Υποθέτω γύρισε νωρίς. |came back| Ich schätze, er kam früh zurück. I guess she came back early. Supongo que volvió pronto. Je suppose qu'il est revenu tôt. Immagino sia tornato presto. Eu acho que ele voltou mais cedo. Мабуть, він повернувся рано.

Γ: Δε με νοιάζει τι γίνεται. C: Es ist mir egal, was passiert. C: I don't care what happens. C : Je me fiche de ce qui se passe. C: Non mi interessa cosa succede. G: Eu não ligo para o que acontece. C: Мені байдуже, що станеться.

Εγώ θέλω απλώς να φέρω τον αδερφό μου σε αμήχανη θέση και να χαλάσω τη σχέση του με αυτό το κορίτσι. |||||||||||||ruin||||||| Ich möchte nur meinen Bruder in Verlegenheit bringen und seine Beziehung zu diesem Mädchen ruinieren. I just want to embarrass my brother and ruin his relationship with this girl. Je veux juste embarrasser mon frère et ruiner sa relation avec cette fille. Voglio solo mettere mio fratello in una posizione imbarazzante e rovinare la sua relazione con questa ragazza. Chcę tylko postawić mojego brata w niezręcznej sytuacji i zrujnować jego związek z tą dziewczyną. Eu só quero envergonhar meu irmão e arruinar seu relacionamento com essa garota. Я просто хочу поставити свого брата в незручне становище і зіпсувати його стосунки з цією дівчиною.