×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

► 014 - Foreign Service Institute - FSI (vol 1), 007 - Μάθημα 7

007 - Μάθημα 7

1 - Καλημέρα σας, πώς είσθε; Πώς είναι η γυναίκα σας;

2 - Κι οι δυό μας είμαστε καλά αλλά η μητέρα της γυναίκας μου είναι άρρωστη.

3 - Ο γιατρός της νομίζει πως η καρδιά της είναι πολύ αδύνατη, κι αυτό είναι επικίνδυνο.

4 - Πόσων χρονών είναι;

5 - Είναι μάλλον νέα. Είναι σαράντα πέντε χρονών και πολύ γερή γυναίκα.

6 - Πρέπει να την πάτε στο νοσοκομείο

7 - Δυστυχώς οι γιατροι του νοσοκομείου της πόλεως μας, δεν είναι καλοί.

8 - Αλλά οι γιατροί της θεσσαλονίκης είναι πολύ καλοί και τα νοσοκομεία πάρα πολύ καθαρά. Ένας, μάλιστα, γιατρός είναι φίλος μου. Τον λένε Παπαδόπουλο.

9 - Να την πάτε σ' αυτόν. Είναι πάρα πολύ καλός.

10 - Το ξέρω. Συμφωνώ μαζί σας κι είμαστε έτοιμοι να την πάμε σ' αυτόν αργά την νύχτα. 1 - Η γυναίκα

Καλημέρα σας, πώς είσθε;

Πώς είναι η γυναίκα σας;

Καλημέρα σας, πώς είστε; Πώς είναι η γυναίκα σας;

2 - κι οι δυό / και οι δύο

μας

κι οι δυό μας / και οι δύο μας

η μητέρα

της γυναίκας

μου

της γυναίκας μου

άρρωστος

Κι οι δυό μας είμαστε καλά

αλλά η μητέρα της γυναίκας μου είναι άρρωστη

Κι οι δυό μας είμαστε καλά αλλά η μητέρα της γυναίκας μου είναι άρρωστη

3 - ο γιατρός

ο γιατρός της

νομίζω

η καρδιά

αδύνατος

επικίνδυνος

Ο γιατρός της νομίζει πως η καρδιά της είναι πολύ αδύνατη,κι αυτό είναι επικίνδυνο

4 - ο χρόνος

χρονών

Πόσων χρονών είναι;

5 - μάλλον

νέος

γερός

Είναι μάλλον νέα. Είναι σαράντα πέντε χρονών και πολύ γερή γυναίκα.

6 - το νοσοκομείο

Πρέπει να την πάτε στο νοσοκομείου;

7 - του νοσοκομείου

η πόλις

της πόλεως

Δυστυχώς οι γιατροι του νοσοκομείου της πόλεως μας, δεν είναι καλοί

8 - η θεσσαλονίκη

της θεσσαλονίκης

καθαρός

Αλλά οι γιατροί της θεσσαλονίκης είναι πολύ καλοί και τα νοσοκομεία πάρα πολύ καθαρά

9 - μάλιστα

ο φίλος - η φίλη

Ένας, μάλιστα, γιατρός είναι φίλος μου. Τον λένε Παπαδόπουλο.

Να την πάτε σ' αυτόν. Είναι πάρα πολύ καλός.

10 - συμφωνώ

μαζί

έτοιμος

έτοιμοι

αργά

η νύχτα

Το ξέρω. Συμφωνώ μαζί σας κι είμαστε έτοιμοι να την πάμε σ' αυτόν αργά την νυχτά. ► Καλημέρα σας, πώς είσθε; Πώς είναι η γυναίκα σας;

- Κι οι δυό μας είμαστε καλά αλλά η μητέρα της γυναίκας μου είναι άρρωστη.

Ο γιατρός της νομίζει πως η καρδιά της είναι πολύ αδύνατη, κι αυτό είναι επικίνδυνο.

► Πόσων χρονών είναι;

- Είναι μάλλον νέα. Είναι σαράντα πέντε χρονών και πολύ γερή γυναίκα.

► Πρέπει να την πάτε στο νοσοκομείου;

- Δυστυχώς οι γιατροι του νοσοκομείου της πόλεως μας, δεν είναι καλοί.

► Αλλά οι γιατροί της θεσσαλονίκης είναι πολύ καλοί και τα νοσοκομεία πάρα πολύ καθαρά. Ένας, μάλιστα, γιατρός είναι φίλος μου. Τον λένε Παπαδόπουλο.

Να την πάτε σ' αυτόν. Είναι πάρα πολύ καλός.

► Το ξέρω. Συμφωνώ μαζί σας κι είμαστε έτοιμοι να την πάμε σ' αυτόν αργά την νύχτα. -----------------------------------------------------------------

το σώμα

τα μέλη του σώματος

το χέρι

το πόδι

το κεφάλι

το πρόσωπο

το μάτι

η μύτη

το στόμα

το αύτι

το δόντι

το δέρμα

το δάκτυλο / το δάχτυλο

τα μαλλιά

τα φρύδια

-----------------------------------------------------------------

►Τί έχει η μητέρα της γυναίκας σας;

- Είναι άρρωστη απ' την καρδιά της. ►Τί νομίζει ο γιατρός της;

- Νομίζει πως αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.

► Πόσων χρονών είναι, η μητέρα της;

- Είναι μάλλον νέα. Είναι σαράντα πέντε χρονών και πολύ γερή.

►Είναι καλοί οι γιατροι, του νοσοκομείου της πόλεως μας;

- Όχι, δυστυχώς, δεν είναι καλοί.

► Πώς είναι οι γιατροί της θεσσαλονίκης;

- Είναι πολύ καλοί.

► Πώς είναι τα νοσοκομεία της θεσσαλονίκης;

- Είναι πολύ καθαρά.

► Ποιος είναι ο φίλος σας;

- Ο φίλος μου είναι ο γιατρός.

►Πώς τον λένε;

- Τον λένε Παπαδόπουλο.

► Θα πάτε την μητέρα΄της γυναίκας σας στο νοσοκομείο;

- Μάλιστα, είμαστε έτοιμοι να την πάμε εκει, αργά τη νύχτα.

-----------------------------------------------------------------

Το παιδί είναι άρρωστο.

Έτσι στο λεωφορείο δεν θα φύγει σήμερα.

Ο πατέρας μας είναι άρρωστος.

Η νοσοκόμα αυτή είναι πολύ ωραία.

Δεν πηγαίνουμε πουθενά.

Αυτή η περιοχή της πόλεως είναι πολύ μεγάλη.

Του χρόνου θα πάμε στην Ελλάδα.

-----------------------------------------------------------------

Το παιδί ενός φίλου μου είναι πολύ άρρωστο απ' την καρδιά του. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς στην πόλη μας δεν υπάρχει κανένα νοσοκομείο.

Έχουμε έναν γιατρό αλλά αυτό δεν είναι καθόλου καλός.

Έτσι στις οκτώ το παιδί μαζί με τον πατέρα του θα πάει με το τρένο στην Αθήνα.

Τα νοσοκομεία της Αθήνας είναι περίφημα.

Είναι καινούργια κι έχουν πολύ καλούς γιατρούς και νοσοκόμες και είναι πολύ φτηνά.

Δεν υπάρχουν πουθενά εκεί ακριβά νοσοκομεία.

Τα νοσοκομεία αυτά είναι όλα μαζί σε πολύ καλή περιοχή της πόλεως.

-----------------------------------------------------------------

► Ποιος είναι άρρωστος;

- Το παιδί ενός φίλου μου.

► Πού πρέπει να πάει;

- Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο.

► Υπάρχει κανένα νοσοκομείο στην πόλη σας;

- Όχι, δεν υπάρχει κανένα.

► Έχετε γιατρός στην πόλη σας

- Μάλιστα, έχουμε έναν αλλά δεν είναι καθόλου καλός

► Πού θα πάει το άρρωστο παιδί στις οκτώ;

- Θα πάει στην Αθήνα.

►Ποιος άλλος θα πάει στην Αθήνα;

- Ο πατέρας του.

► Είναι καινούργια τα νοσοκομεία της Αθήνας;

- Ναι, είναι καινούργια και πολύ καλά.

► Έχουν αυτά τα νοσοκομεία καλής γιατρούς και νοσοκόμες;

- Μάλιστα, έχουν.

► Πού είναι όλα αυτά τα νοσοκομεία;

- Είναι σε ένα πολύ καλή περιοχή της πόλης.

►Τί θα έχετε του χρόνου στην πόλη σας;

- Του χρόνου θα έχουμε στην πόλη σας ένα μεγάλο νοσοκομείο για πολύς ανθρώπους.

-----------------------------------------------------------------

Βλέπουμε το καράβι του ναύτη.

Ξέρουμε τον αδελφό του φοιτητή.

Ξέρει την γυναίκα του σταθμάρχη,

Πηγαίνει μαζί με τις γυναίκες τον ναυτών.

Ξέρει την μητέρα τον φοιτητών,

Ξέρει τον αδερφό του λοχία.

Ξέρουμε τον γιατρό του λοχία.

Προτιμάει την θέση του λοχία.

Πηγαίνουν στα τρένα τον λοχίων.

Βλέπουν τις γυναίκες τον λοχίων.

Ξέρω τους ναύτες αυτή τη καραβιού.

Βλέπουν τους αδερφούς του παιδιού.

Είναι το γάλα του παιδιού.

Προτιμάει το φαί τον εστιατόριων.

Ξέρει όλες τις θέσεις τον καραβιών.

Βλέπω τον αδερφό της γυναίκας σας.

Είναι το τσάι της κυρίας.

Ξέρω τους υπαλλήλους τον πρεσβειών.

Πηγαίνουν στις κουζίνες τον ταβερνών.

Ξέρουν τους αδερφός τον γυναικών μας.

Ξέρουμε τον αδερφό του υπαλλήλου.

Προτιμάει το αυτοκίνητο του γιατρού.

Ξέρει όλα τα ξενοδοχεία αυτής της πόλη.

Πηγαίνουν στα δωμάτια τον αδερφό σας.

θέλουν τα αυτοκίνητα αυτόν τον υπαλληλων.

Προτιμάει τα δωμάτια αυτή τη ξενοδοχεία.

Βλέπει τα παράθυρα του δωματίου.

Έχει τα εστιατόρια τον λεωφορειων.

Πηγαίνουν στα εστιατόρια τον πλοίων.

Προτιμούν αυτές της θέσης τον αυτοκινήτων.

Πόσων χρονών είσθε;

► Πόσων χρονών είναι η γυναικα σας;

- Έχετε παιδιά;

► Πόσων χρονών είναι τα παιδιά σας;

- Πού είναι ο πατέρας σας και η μητέρα σας;

► Πώς είναι η υγεία το πατέρα σας και της μητέρας σας;

- Νομίζετε πως οι γιατροί τον νοσοκομείων της παλιός μας είναι καλοί;

► Έχουν τα νοσοκομεία της πολεώς μας πολλούς αρρώστους;

- Είναι φτηνά αυτά τα νοσοκομεία;

► Τί πρέπει να κάνετε όταν είστε άρρωστος;

- Τί πρέπει να κάνετε όταν η γυναίκα σας είναι άρρωστη;

► Είναι επικίνδυνο να έχεις αδύνατη καρδιά;

- Μπορείτε να μου πείτε τα μέλη του σώματος;

007 - Μάθημα 7 007 - Lektion 7 007 - Lesson 7 007 - Lección 7 007 - Leçon 7 007 - Lesson 7 007 - Lekcja 7 007 - Lição 7 007 - Урок 7 007 - Ders 7

1 - Καλημέρα σας, πώς είσθε; Πώς είναι η γυναίκα σας; 1 - Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Wie geht es deiner Frau? 1 - Good morning, how are you? How's your wife? 1 - Bonjour, comment ça va? Comment va votre femme

2 - Κι οι δυό μας είμαστε καλά αλλά η μητέρα της γυναίκας μου είναι άρρωστη. 2 - Uns beiden geht es gut, aber die Mutter meiner Frau ist krank. 2 - Both of us are good, but my wife's mother is sick. 2 - Nous allons bien tous les deux mais la mère de ma femme est malade.

3 - Ο γιατρός της νομίζει πως η καρδιά της είναι πολύ αδύνατη, κι αυτό είναι επικίνδυνο. 3 - Ihr Arzt hält ihr Herz für zu schwach, und das ist gefährlich. 3 - The doctor thinks her heart is very weak, and that's dangerous. 3 - Son médecin pense que son cœur est trop faible et que c'est dangereux.

4 - Πόσων χρονών είναι; 4 - Wie alt ist er? 4 - How old are they? 4 - Quel âge ont-ils?

5 - Είναι μάλλον νέα. 5 - Es ist ziemlich neu. 5 - She is rather young 5 - C'est plutôt nouveau. Είναι σαράντα πέντε χρονών και πολύ γερή γυναίκα. Sie ist 45 Jahre alt und eine sehr starke Frau. She is a forty-five-year-old and very tough woman. Elle a quarante-cinq ans et une femme très forte.

6 - Πρέπει να την πάτε στο νοσοκομείο 6 - You have to go to the hospital 6 - Vous devez l'emmener à l'hôpital

7 - Δυστυχώς οι γιατροι του νοσοκομείου της πόλεως μας, δεν είναι καλοί. 7 - Leider sind die Ärzte des Krankenhauses unserer Stadt nicht gut. 7 - Unfortunately, the doctors in our city hospital are not good. 7 - Malheureusement, les médecins de notre hôpital municipal ne sont pas bons.

8 - Αλλά οι γιατροί της θεσσαλονίκης είναι πολύ καλοί και τα νοσοκομεία πάρα πολύ καθαρά. 8 - Aber die Ärzte in Thessaloniki sind sehr gut und die Krankenhäuser sind sehr sauber. 8 - But the doctors in Thessaloniki are very good and the hospitals are very clean. 8 - Mais les médecins à Thessalonique sont très bons et les hôpitaux sont très propres. Ένας, μάλιστα, γιατρός είναι φίλος μου. In der Tat ist ein Arzt ein Freund von mir. One, in fact, a doctor is a friend of mine. En effet, un médecin est mon ami. Τον λένε Παπαδόπουλο. Er heißt Papadopoulos. His name is Papadopoulos. Ils l'appellent Papadopoulos.

9 - Να την πάτε σ' αυτόν. 9 - Bring sie zu ihm. 9 - Take her to him. 9 - La prendre à lui. Είναι πάρα πολύ καλός. He's too good. C'est très bien.

10 - Το ξέρω. 10 - I know. 10 - Je le sais. Συμφωνώ μαζί σας κι είμαστε έτοιμοι να την πάμε σ' αυτόν αργά την νύχτα. Ich stimme Ihnen zu und wir sind bereit, spät abends zu ihm zu gehen. I agree with you and we're ready to take her to him late at night. Je suis d'accord avec vous et nous sommes prêts à aller le voir tard dans la nuit. 1 -  Η γυναίκα 1 - The woman 1 - La femme

Καλημέρα σας, πώς είσθε; Good morning, how are you?

Πώς είναι η γυναίκα σας; How is your wife? Comment va ta femme?

Καλημέρα σας, πώς είστε; Πώς είναι η γυναίκα σας; Good morning. How are you; How is your wife? Bonjour, comment allez-vous ? Comment va votre femme ?

2 - κι οι δυό / και οι δύο 2 - both / both 2 - les deux

μας us nous

κι οι δυό μας / και οι δύο μας both of us / both of us tous les deux / tous les deux

η μητέρα the mother

της γυναίκας the woman's de femme

μου my

της γυναίκας μου meiner Frau of my wife de ma femme

άρρωστος ill

Κι οι δυό μας είμαστε καλά Both of us are fine Nous sommes tous les deux bien

αλλά η μητέρα της γυναίκας μου είναι άρρωστη but my wife's mother is sick

Κι οι δυό μας είμαστε καλά αλλά η μητέρα της γυναίκας μου είναι άρρωστη We are both fine but my wife's mother is sick

3 - ο γιατρός 3 - le docteur

ο γιατρός της her doctor son docteur

νομίζω I think so

η καρδιά the heart

αδύνατος weak

επικίνδυνος dangerous

Ο γιατρός της νομίζει πως η καρδιά της είναι πολύ αδύνατη,κι αυτό είναι επικίνδυνο Her doctor thinks her heart is too weak, and that is dangerous

4 - ο χρόνος 4 - the time 4 - le temps

χρονών years ans

Πόσων χρονών είναι; How old are you; Quel âge ont-ils?

5 - μάλλον 5 - rather 5 - plutôt

νέος young jeune

γερός old man

Είναι μάλλον νέα. It is rather new. Είναι σαράντα πέντε χρονών και πολύ γερή γυναίκα. She is forty-five years old and a very strong woman.

6 - το νοσοκομείο 6 - the hospital

Πρέπει να την πάτε στο νοσοκομείου; Do you have to take her to the hospital?

7 - του  νοσοκομείου 7 - of the hospital

η πόλις The City

της πόλεως of the city de la ville

Δυστυχώς οι γιατροι του νοσοκομείου της πόλεως μας, δεν είναι καλοί Unfortunately, the doctors of the hospital of our city are not good Malheureusement, les médecins de notre hôpital municipal ne sont pas bons

8 - η θεσσαλονίκη 8 - Thessaloniki 8 - Thessalonique

της θεσσαλονίκης of Thessaloniki

καθαρός net

Αλλά οι γιατροί της θεσσαλονίκης είναι πολύ καλοί και τα νοσοκομεία πάρα πολύ καθαρά But the doctors in Thessaloniki are very good and the hospitals are very clean

9 - μάλιστα 9 - in fact

ο φίλος -  η φίλη the friend - the girlfriend

Ένας, μάλιστα, γιατρός είναι φίλος μου. In fact, a doctor is a friend of mine. Τον λένε Παπαδόπουλο. His name is Papadopoulos.

Να την πάτε σ' αυτόν. Bring sie zu ihm. Go to him. Είναι πάρα πολύ καλός. He is very good.

10 - συμφωνώ 10 - I agree

μαζί together

έτοιμος ready

έτοιμοι ready

αργά late

η νύχτα the night

Το ξέρω. I know. Συμφωνώ μαζί σας κι είμαστε έτοιμοι να την πάμε σ' αυτόν αργά την νυχτά. I agree with you and we are ready to take her to him late at night. ► Καλημέρα σας, πώς είσθε; Πώς είναι η γυναίκα σας; Μέ Good morning, how are you? How is your wife?

- Κι οι δυό μας είμαστε καλά αλλά η μητέρα της γυναίκας μου είναι άρρωστη. - We are both fine but my wife's mother is sick.

Ο γιατρός της νομίζει πως η καρδιά της είναι πολύ αδύνατη, κι αυτό είναι επικίνδυνο. Her doctor thinks her heart is very weak, and that's dangerous.

► Πόσων χρονών είναι; ► How old are they?

- Είναι μάλλον νέα. - It 's probably new. Είναι σαράντα πέντε χρονών και πολύ γερή γυναίκα. She is forty-five years old and a very strong woman.

► Πρέπει να την πάτε στο νοσοκομείου; ► Do you have to take her to the hospital?

- Δυστυχώς οι γιατροι του νοσοκομείου της πόλεως μας, δεν είναι καλοί. - Unfortunately, the doctors in our city hospital are not good.

► Αλλά οι γιατροί της θεσσαλονίκης είναι πολύ καλοί και τα νοσοκομεία πάρα πολύ καθαρά. ► But the doctors in Thessaloniki are very good and the hospitals are very clean. Ένας, μάλιστα, γιατρός είναι φίλος μου. In fact, a doctor is a friend of mine. Τον λένε Παπαδόπουλο. His name is Papadopoulos.

Να την πάτε σ' αυτόν. Take her to him. Είναι πάρα πολύ καλός. He is very good.

► Το ξέρω. Ρω I know. Συμφωνώ μαζί σας κι είμαστε έτοιμοι να την πάμε σ' αυτόν αργά την νύχτα. I agree with you and we are ready to take her to him late at night. ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------

το σώμα the body

τα μέλη του σώματος body members

το χέρι the hand

το πόδι the leg

το κεφάλι the head

το πρόσωπο the face

το μάτι the eye

η μύτη the nose

το στόμα mouth

το αύτι the ear

το δόντι the tooth

το δέρμα the skin

το δάκτυλο / το δάχτυλο the finger / finger

τα μαλλιά hair

τα φρύδια the eyebrows

-----------------------------------------------------------------

►Τί έχει η μητέρα της γυναίκας σας; ΈχειWhat does your wife's mother have? Qu'est-ce que la mère de votre femme a?

- Είναι άρρωστη απ' την καρδιά της. - She is sick from her heart. - Elle en a marre de son coeur. ►Τί νομίζει ο γιατρός της; ΊζειWhat does her doctor think? Que pense son médecin?

- Νομίζει πως αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. - He thinks this is very dangerous.

► Πόσων χρονών είναι, η μητέρα της; ► How old is her mother?

- Είναι μάλλον νέα. - It 's probably new. - C'est plutôt nouveau. Είναι σαράντα πέντε χρονών και πολύ γερή. She is forty-five years old and very strong.

►Είναι καλοί  οι γιατροι,  του νοσοκομείου της πόλεως μας; Are the doctors of our city hospital good?

- Όχι, δυστυχώς, δεν είναι καλοί. - No, unfortunately, they are not good. - Non, malheureusement, ils ne sont pas bons.

► Πώς είναι  οι γιατροί της θεσσαλονίκης; ► How are the doctors of Thessaloniki?

- Είναι πολύ καλοί. - They are very good.

► Πώς είναι  τα νοσοκομεία της θεσσαλονίκης; ► How are the hospitals in Thessaloniki?

- Είναι πολύ καθαρά. - It's very clear.

► Ποιος είναι ο φίλος σας; ► Wer ist dein Freund? ► Who is your friend?

- Ο  φίλος μου είναι ο γιατρός. - My friend is the doctor.

►Πώς τον λένε; How do they call him?

- Τον λένε Παπαδόπουλο. - His name is Papadopoulos. - Ils l'appellent Papadopoulos.

► Θα πάτε την μητέρα΄της γυναίκας σας στο νοσοκομείο; ► Will you take your mother-in-law to the hospital? ► Amenez-vous votre belle-mère à l'hôpital?

- Μάλιστα, είμαστε έτοιμοι να την πάμε εκει, αργά τη νύχτα. - Indeed, we are ready to go there late at night. - En effet, nous sommes prêts à y aller tard le soir.

-----------------------------------------------------------------

Το παιδί είναι άρρωστο. The child is sick. L'enfant est malade.

Έτσι στο λεωφορείο δεν θα φύγει σήμερα. Also wird er heute den Bus nicht verlassen. So the bus will not leave today. Donc, le bus ne partira pas aujourd'hui.

Ο πατέρας μας είναι άρρωστος. Our father is ill. Notre père est malade.

Η νοσοκόμα αυτή είναι πολύ ωραία. Diese Krankenschwester ist sehr nett. This nurse is very nice. Cette infirmière est très gentille.

Δεν πηγαίνουμε πουθενά. Wir gehen nirgendwo hin. We are not going anywhere. Nous n'allons nulle part.

Αυτή η περιοχή της πόλεως είναι πολύ μεγάλη. Dieser Bereich der Stadt ist sehr groß. This area of the city is very large. Cette zone de la ville est très grande.

Του χρόνου θα πάμε στην Ελλάδα. Nächstes Jahr werden wir nach Griechenland gehen. Next year we will go to Greece. L'année prochaine, nous irons en Grèce.

----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------

Το παιδί ενός φίλου μου  είναι πολύ άρρωστο απ' την καρδιά του. A friend of mine's child is very sick at heart. L'enfant de mon ami est très malade de son coeur. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς στην πόλη μας δεν υπάρχει κανένα νοσοκομείο. I have to go to the hospital but unfortunately in our city there is no hospital. Je dois aller à l'hôpital, mais malheureusement dans notre ville, il n'y a pas d'hôpital.

Έχουμε έναν γιατρό αλλά αυτό δεν είναι καθόλου καλός. We have a doctor but that is not good at all. Nous avons un médecin mais ce n'est pas bon du tout.

Έτσι στις οκτώ το παιδί μαζί με τον πατέρα του θα πάει  με το τρένο στην Αθήνα. So at eight, the child and his father will go to Athens by train. Ainsi, à huit heures, l'enfant et son père iront à Athènes en train.

Τα  νοσοκομεία της Αθήνας είναι περίφημα. The hospitals of Athens are famous. Les hôpitaux d'Athènes sont célèbres.

Είναι καινούργια κι έχουν πολύ καλούς γιατρούς και νοσοκόμες και είναι πολύ φτηνά. They are new and have very good doctors and nurses and they are very cheap. Ils sont nouveaux et ont de très bons médecins et infirmières et ils sont très bon marché.

Δεν υπάρχουν πουθενά εκεί ακριβά νοσοκομεία. Es gibt nirgendwo teure Krankenhäuser. There are no expensive hospitals anywhere. Il n'y a pas d'hôpitaux coûteux nulle part.

Τα νοσοκομεία αυτά είναι όλα μαζί σε πολύ καλή περιοχή της πόλεως. Diese Krankenhäuser befinden sich alle zusammen in einer sehr guten Gegend der Stadt. These hospitals are all in a very good area of the city. Ces hôpitaux sont tous situés dans un très bon quartier de la ville.

-----------------------------------------------------------------

► Ποιος είναι άρρωστος; ► Who is ill? ► Qui est malade?

- Το παιδί ενός φίλου μου. - The child of a friend of mine. - L'enfant d'un de mes amis.

► Πού πρέπει να πάει; Ού Where should he go? Ού Où devrait-il aller?

- Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. - He has to go to the hospital.

► Υπάρχει κανένα νοσοκομείο στην πόλη σας; Κανένα Is there a hospital in your city? ► Y a-t-il un hôpital dans votre ville?

- Όχι, δεν υπάρχει  κανένα. - No, there is none. - Non, il n'y en a pas.

► Έχετε γιατρός στην πόλη σας . Do you have a doctor in your city? ► Avoir un médecin dans votre ville

- Μάλιστα, έχουμε έναν αλλά δεν είναι καθόλου καλός - In fact, we have one but it is not good at all - Oui, nous en avons un mais ce n'est pas bon du tout

► Πού θα πάει το άρρωστο παιδί στις οκτώ; ► Wohin geht das kranke Kind um acht? Ού Where will the sick child go at eight? Ού Où ira l'enfant malade à huit ans?

- Θα πάει στην Αθήνα. - He will go to Athens. - Il ira à Athènes.

►Ποιος άλλος θα πάει στην  Αθήνα; Who else will go to Athens? Qui d'autre ira à Athènes?

- Ο πατέρας του.

► Είναι καινούργια τα νοσοκομεία της Αθήνας; ► Are Athens Hospitals New? ► Les hôpitaux d'Athènes sont-ils nouveaux?

- Ναι, είναι καινούργια και πολύ καλά. - Yes, it is new and very good.

► Έχουν αυτά τα νοσοκομεία καλής γιατρούς και νοσοκόμες; Χουν Do these hospitals have good doctors and nurses? Réponse Ces hôpitaux ont-ils de bons médecins et infirmières?

- Μάλιστα, έχουν. - In fact, they have. - En effet, ils ont.

► Πού είναι όλα αυτά τα νοσοκομεία; Ού Where are all these hospitals? Où sont tous ces hôpitaux?

- Είναι σε ένα πολύ καλή περιοχή της πόλης. - It's in a very good area of the city. - C'est dans un très bon quartier de la ville.

►Τί θα έχετε του χρόνου στην πόλη σας; Was wirst du das nächste Mal in deiner Stadt haben? What will you have next year in your city? Qu'auras-tu l'année prochaine dans ta ville?

- Του χρόνου θα έχουμε στην πόλη σας ένα μεγάλο νοσοκομείο για πολύς ανθρώπους. - Nächstes Jahr werden wir ein großes Krankenhaus für viele Menschen in Ihrer Stadt haben. - Next year we will have a large hospital in your city for many people. - L’année prochaine, nous aurons un grand hôpital dans votre ville pour de nombreuses personnes.

-----------------------------------------------------------------

Βλέπουμε το καράβι του ναύτη. Wir sehen das Seemannsboot. We see the sailor's boat. Nous voyons le bateau du marin.

Ξέρουμε τον αδελφό  του φοιτητή. Wir kennen den Bruder des Schülers. We know the student's brother. Nous connaissons le frère de l'élève.

Ξέρει την γυναίκα του σταθμάρχη, Er kennt die Frau des Bahnhofsvorstehers, He knows the stationmaster's wife, Il connaît la femme du commandant,

Πηγαίνει μαζί με τις γυναίκες τον ναυτών. Er geht mit den Matrosenfrauen. He goes with the sailors' wives. Il va avec les femmes des marins.

Ξέρει την μητέρα τον φοιτητών, Er kennt die Mutter des Schülers, He knows the students' mother, Il connaît la mère de l'élève,

Ξέρει τον αδερφό του λοχία. Er kennt seinen Sergeant-Bruder. He knows his brother Sergeant. Il connaît son sergent frère.

Ξέρουμε τον γιατρό του λοχία. Wir kennen den Arzt des Sergeanten. We know his sergeant's doctor. Nous connaissons le médecin du sergent.

Προτιμάει την θέση του λοχία. Bevorzugt die Position des Sergeanten. He prefers the position of sergeant. Il préfère le poste de sergent.

Πηγαίνουν στα τρένα τον λοχίων. Sie gehen zu den Zügen des Sergeanten. They go to the sergeant trains. Ils vont dans les trains des sergents.

Βλέπουν τις γυναίκες τον λοχίων. Die Frauen sehen den Sergeant. They see the serfs women. Ils regardent les femmes sergent.

Ξέρω τους ναύτες αυτή τη καραβιού. Ich kenne die Seeleute dieses Schiffes. I know the sailors of this ship. Je connais les marins sur ce bateau.

Βλέπουν τους αδερφούς του παιδιού. Sie sehen die Brüder des Kindes. They see the child's brothers.

Είναι το γάλα του παιδιού. Es ist die Milch des Kindes. It is the child's milk. C'est le lait du bébé.

Προτιμάει το φαί τον εστιατόριων. Er bevorzugt Essen im Restaurant. He prefers the food of the restaurateur. Il préfère les plats au restaurant.

Ξέρει όλες τις θέσεις τον καραβιών. Er kennt alle Positionen des Schiffes. He knows all the boat positions. Il connaît toutes les positions des bateaux.

Βλέπω τον αδερφό της γυναίκας σας. I see your wife's brother. Je vois le frère de ta femme.

Είναι το τσάι της κυρίας. It's the lady's tea. C'est le thé de la dame.

Ξέρω τους υπαλλήλους τον πρεσβειών. I know the employees of the embassies. Je connais le personnel de l'ambassade.

Πηγαίνουν στις κουζίνες τον ταβερνών. They go to the tavern's kitchens.

Ξέρουν τους αδερφός τον γυναικών μας. They know the brother of our women.

Ξέρουμε τον αδερφό του υπαλλήλου. Wir kennen den Bruder des Angestellten. We know the employee's brother.

Προτιμάει το αυτοκίνητο του γιατρού. Er bevorzugt das Auto des Arztes. He prefers the doctor's car.

Ξέρει όλα τα ξενοδοχεία αυτής της πόλη. He knows all the hotels in this city.

Πηγαίνουν στα δωμάτια τον αδερφό σας. Take your brother to his rooms.

θέλουν τα αυτοκίνητα αυτόν τον υπαλληλων. They want the cars of this clerk.

Προτιμάει τα δωμάτια αυτή τη ξενοδοχεία. Prefer rooms in this hotel.

Βλέπει τα παράθυρα του δωματίου. It looks at the windows of the room.

Έχει τα εστιατόρια τον λεωφορειων. Es hat Busrestaurants. It has bus restaurants.

Πηγαίνουν στα εστιατόρια τον πλοίων. They go to the ship's restaurants.

Προτιμούν αυτές της θέσης τον αυτοκινήτων. They prefer those of the car seat.

Πόσων χρονών είσθε; How old are you?

► Πόσων χρονών είναι η γυναικα σας; ► How old is your wife?

- Έχετε παιδιά; - Do you have children?

► Πόσων χρονών είναι τα παιδιά σας; Χρον How old are your children?

- Πού είναι ο πατέρας σας και η μητέρα σας; - Where are your father and mother?

► Πώς είναι η υγεία το πατέρα σας και της μητέρας σας; ► How is your father and your mother health?

- Νομίζετε πως οι γιατροί τον νοσοκομείων της παλιός μας είναι καλοί; - Denken Sie, dass die Ärzte unserer alten Krankenhäuser gut sind? - Do you think doctors in our old hospital are good?

► Έχουν τα νοσοκομεία της πολεώς μας πολλούς αρρώστους; ► Do the hospitals in our city have many sick people?

- Είναι φτηνά αυτά τα νοσοκομεία; - Are these hospitals cheap?

► Τί πρέπει να κάνετε όταν είστε άρρωστος; Πρέπει What to do when you are sick?

- Τί πρέπει να κάνετε όταν η γυναίκα σας είναι άρρωστη; - What to do when your wife is ill?

► Είναι επικίνδυνο να έχεις αδύνατη καρδιά; ► Is it dangerous to have a weak heart?

- Μπορείτε να μου πείτε τα μέλη του σώματος; - Kannst du mir die Körperteile sagen? - Can you tell me the body parts?