×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

► 014 - Foreign Service Institute - FSI (vol 1), 005 - Μάθημα 5

005 - Μάθημα 5

1 Πού πουλάνε εισιτήρια παρακαλώ;

2 Βλέπετε τον σταθμάρχη;

3 Εννοείτε τον υπάλληλο, που είναι μπροστά απ' την πόρτα; 4 Μάλιστα, εκεί είναι η θυρίδα, που πουλάνε τα εισιτήρια.

5 Θέλω ένα εισιτήριο πρώτης θέσεως, κοντά στο παράθυρο.

6 Δυστυχώς όλες οι θέσεις της πρώτης θέσεως σε αυτήν την αμαξοστοιχία είναι πιασμένες.

Αλλά αυτό το τρένο έχει δέκα θέσεις βάγκον λί. θέλετε μία;

7 Θαυμάσια! προτιμώ το βάγκον λί, μια που τα τρένα στην Ελλάδα έχουν πάντα καθυστέρηση.

8 Έχετε δίκιο. Τα τρένα εδώ δεν πηγαίνουν καθόλου γρήγορα.

9 Τότε λοιπόν, χαίρετε κι ευχαριστώ για τις πληροφορίες και το εισιτήριο.

10 Στο καλό και καλό ταξίδι.

πουλώ

πουλάνε

Πού πουλάνε εισιτήρια παρακαλώ;

βλέπω

ο σταθμάρχης

τον σταθμάρχη

Βλέπετε τον σταθμάρχη;

εννοώ

εννοείτε

ο υπάλληλος

που

η πόρτα

Εννοείτε τον υπάλληλο, που είναι μπροστά απ' την πόρτα; εκεί

η θυρίδα / θυρίς

Μάλιστα, εκεί είναι η θυρίδα, που πουλάνε τα εισιτήρια.

πρώτος > πρώτης η θέση / οι θέσεις /

πρώτης θέσεως

το παράθυρο

Θέλω ένα εισιτήριο πρώτης θέσεως, κοντά στο παράθυρο.

δυστυχώς

όλος / / όλες

οι θέσεις

η αμαξοστοιχία

το τρένο

σ' αυτήν την αμαξοστοιχία πιασμένος / πιασμένες

το βάγκον λί

Δυστυχώς όλες οι θέσεις της πρώτης θέσεως σε αυτήν την αμαξοστοιχία είναι πιασμένες.

Αλλά αυτό το τρένο έχει δέκα θέσεις βάγκον λί. θέλετε μία;

θαυμάσια

προτιμώ

η Ελλάδα

στην Ελλάδα

η καθυστέρηση(ς)

μια που

Θαυμάσια! προτιμώ το βάγκον λί, μια που τα τρένα στην Ελλάδα έχουν πάντα καθυστέρηση.

το δίκιο

Έχετε δίκιο

πηγαίνω

καθόλου

γρήγορα

Έχετε δίκιο. Τα τρένα εδώ δεν πηγαίνουν καθόλου γρήγορα.

τότε

λοιπόν

η πληροφορία / οι πληροφορίες

Τότε λοιπόν, χαίρετε κι ευχαριστώ για τις πληροφορίες και το εισιτήριο.

10

στο καλό

Στο καλό και καλό ταξίδι.

-------------------------------

- Πού πουλάνε εισιτήρια παρακαλώ;

- Βλέπετε τον σταθμάρχη;

- Εννοείτε τον υπάλληλο, που είναι μπροστά απ' την πόρτα; - Μάλιστα, εκεί είναι η θυρίδα, που πουλάνε τα εισιτήρια.

- Θέλω ένα εισιτήριο πρώτης θέσεως, κοντά στο παράθυρο.

- Δυστυχώς όλες οι θέσεις της πρώτης θέσεως σε αυτήν την αμαξοστοιχία είναι πιασμένες.

Αλλά αυτό το τρένο έχει δέκα θέσεις βάγκον λί. θέλετε μία;

- Θαυμάσια! προτιμώ το βάγκον λί, μια που τα τρένα στην Ελλάδα έχουν πάντα καθυστέρηση.

- Έχετε δίκιο. Τα τρένα εδώ δεν πηγαίνουν καθόλου γρήγορα.

- Τότε λοιπόν, χαίρετε κι ευχαριστώ για τις πληροφορίες και το εισιτήριο.

- Στο καλό και καλό ταξίδι.

-------------------------------

► Πού πουλάνε εισιτήρια;

- Στην θυρίδα κοντά στην πόρτα, που είναι ο σταθμάρχης.

► Τι εισιτήριο θέλει αυτός ο επιβάτης;

- Θέλει ένα εισιτήριο πρώτης θέσεως, κοντά στο παράθυρο.

► Είναι όλες οι θέσεις σ' αυτήν την αμαξοστοιχία πιασμένες; - Δυστυχώς όλες οι θέσεις της πρώτης θέσεως κοντά στο παράθυρο είναι πιασμένες.

► Έχει βάγκον λί αυτή η αμαξοστοιχία;

- Μάλιστα έχει δέκα θέσεις βάγκον λί.

► Τι προτιμάει αυτός ο επιβάτης;

- Προτιμάει το βάγκον λί, διότι τα τρένα στην Ελλάδα έχουν πάντα καθυστέρηση.

► Πηγαίνουν γρήγορα τα τρένα στην Ελλάδα;

- Όχι, δεν πηγαίνουν καθόλου γρήγορα.

-------------------------------

Αριθμοί

21 - είκοσι ένα

22 - είκοσι δύο

23 - είκοσι τρία

24 - είκοσι τέσσερα

25 - είκοσι πέντε

26 - είκοσι έξι

27 - είκοσι επτά / είκοσι εφτά

28 - είκοσι οκτώ / είκοσι οχτώ

29 - είκοσι εννέα

30 - τριάντα

31 - τριάντα ένα

40 - σαράντα

41 - σαράντα ένα

50 - πενήντα

-------------------------------

- Όλος ο κόσμος πηγαίνει στο καφενείο.

- Αυτοί οι υπάλληλοι πουλάνε εισιτήρια.

- Όλες οι θέσεις του είναι πιασμένες.

- Αυτός προτιμάει το λεωφορείο.

- Αυτός ο αχθοφόρος είναι πολύ καλός.

- Αυτή η βαλίτσα είναι πολύ μεγάλη.

- Οι αποσκευές είναι κοντά στην πόρτα.

- Κάθε σταθμός έχει ένα καφενείο.

- Αυτός ο επιβάτης δεν έχει εισιτήριο.

- Σήμερα φεύγω για την Πάτρα.

- Η ημέρα είναι ωραία.

- Πότε φεύγεις για την Αθήνα;

- Ποιός;

-------------------------------

- Σε μια ώρα φεύγει από τον σταθμό ένα τρένο και πηγαίνει στην Πάτρα.

- Όλος ο κόσμος είναι μπροστά στην η θυρίδα, που οι υπάλληλοι πουλάνε τα εισιτήρια κοντά στην πόρτα που είναι ο σταθμάρχης.

- Δυστυχώς όλες οι θέσεις της πρώτης θέσεως κοντά στο παράθυρο είναι πιασμένες.

- Στο σταθμό, υπάρχει επίσης κι ένα λεωφορείο που οι θέσεις του δεν είναι πιασμένες.

- Αλλά όλος ο κόσμος προτιμάει το τρένο που πηγαίνει πολύ γρήγορα, διότι αυτό το λεωφορείο έχει πάντα καθυστέρηση.

- Κοντά στο λεωφορείο, βλέπετε έναν αχθοφόρο με τις βαλίτσες και τις άλλες αποσκευές.

- Στο καφενείο που είναι (κοντά) στον σταθμό.

- Κάθε επιβάτης πίνει τον καφέ του, ύστερα πηγαίνει στην θέση του στο τρένο.

- Σήμερα η ημέρα είναι πολύ ωραία κι όλος ο κόσμος πηγαίνει ταξίδι.

-------------------------------

►Πότε φεύγει ένα τρένο από τον σταθμό;

- Σε μία ώρα.

►Πού πηγαίνει αυτό το τρένο;

- Πηγαίνει στην Πάτρα.

►Πού είναι όλος ο κόσμος;

- Όλος ο κόσμος είναι μπροστά στην θυρίδα, που οι υπάλληλοι πουλάνε τα εισιτήρια.

►Πού είναι ο σταθμάρχης;

- Είναι κοντά στην πόρτα εκεί που είναι όλος ο κόσμος.

►Είναι όλες οι θέσεις κοντά στο παράθυρο πιασμένες;

- Οι θέσεις της πρώτης θέσεως κοντά στο παράθυρο είναι πιασμένες.

►Τι άλλο υπάρχει στο σταθμό;

- Ένα λεωφορείο.

►Είναι όλες οι θέσεις σ' αυτό το λεωφορείο πιασμένες; - Όχι, οι θέσεις σ' αυτό το λεωφορείο δεν ειναι πιασμένες. ►Τι προτιμάει όλος ο κόσμος;

- Προτιμάει το τρένο που πηγαίνει πολύ γρήγορα.

► Έχει αυτό το λεωφορείο καθυστέρηση;

- Μάλιστα, έχει πάντα καθυστέρηση.

►Τι βλέπετε κοντά στο λεωφορείο;

- Βλέπετε έναν αχθοφόρο.

►Τι έχει αυτός ο αχθοφόρος;

- Έχει βαλίτσες και άλλες αποσκευές.

► Τι κάνει κάθε επιβάτης στο καφενείο που είναι στον σταθμό;

- Πίνει τον καφέ του.

►Τι κάνει ύστερα;

- Πηγαίνει στην θέση του στο τρένο.

► Είναι ωραία ημέρα σήμερα;

- Μάλιστα, είναι πολύ ωραία ημέρα σήμερα.

►Πού πηγαίνει όλος ο κόσμος σήμερα;

- Πηγαίνει ταξίδι.

-------------------------------

- Ο επιβάτης είναι εδώ.

- Ο σταθμάρχης είναι εδώ.

- Βλέπω τον επιβάτη.

- Βλέπω τον σταθμάρχη.

- Η ώρα είναι δύο.

- Η αμαξοστοιχία είναι εκεί.

- Η πόρτα είναι δεξιά.

- Η ημέρα είναι ωραία.

- Αυτή η ταβέρνα είναι πολύ καλή.

- Πηγαίνουμε στην ταβέρνα.

- Βλέπουμε την αμαξοστοιχία.

- Βλέπουμε την πόρτα.

- Βλέπουμε την ώρα.

- Οι επιβάτες είναι εδώ.

- Οι σταθμάρχες είναι εδώ.

- Βλέπω τους επιβάτες.

- Βλέπω τους σταθμάρχες.

- Οι αμαξοστοιχίες είναι στον σταθμό.

- Οι πόρτες είναι μικρές.

- Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι καλές.

- Αυτές οι ταβέρνες είναι ακριβές.

- Οι ημέρες είναι ωραίες.

- Αυτοί είναι στις πρεσβείες.

- Δύο αμαξοστοιχίες φεύγουν σε δύο ώρες.

- Αυτός θέλει καλές πληροφορίες.

- Πηγαίνουν στις ταβέρνες.

- Ο κόσμος είναι εκεί.

- Ο σταθμός είναι καλός.

- Ο υπάλληλος είναι δεξιά.

- Ο κινηματόγραφος αρχίζει στις δύο.

- Ο αχθοφόρος είναι κοντά στην πόρτα.

- Βλέπω τον κόσμο

- Βλέπουμε τον σταθμό.

- Βλέπουμε τον υπάλληλο.

- Αυτός είναι στον κινηματόγραφο.

- Βλέπουμε τον αχθοφόρο.

- Αυτό το ξενοδοχείο είναι πολύ καλό.

- Αυτό το λεωφορείο είναι μακρυά.

- Οι σταθμοί είναι μικροί.

- Αυτοί οι υπάλληλοι δεν είναι καλοί.

- Οι κινηματόγραφοι αρχίζουν στις οκτώ.

- Οι αχθοφόροι είναι στον σταθμό.

- Οι σταθμοί είναι μεγάλοι.

- Βλέπουμε τους σταθμούς.

- Έχουμε δύο υπαλλήλους.

- Αυτοί είναι με τους αχθοφόρους.

- Πηγαίνουμε στους κινηματόγραφους.

- Αυτά τα ξενοδοχεία είναι ακριβά.

- Αυτά τα λεωφορεία δεν είναι καλά.

- Το προξενείο είναι δεξιά.

- Αυτό το εστιατόριο είναι ακριβό.

- Αυτό το καφενείο είναι φτηνό.

- Τα προξενεία είναι μακρυά.

- Αυτά τα εστιατόρια είναι φτηνά.

- Αυτά τα δωμάτια είναι μεγάλα.

- Βλέπουμε το φτηνό ξενοδοχείο.

- Πηγαίνουμε στο λεωφορείο.

- βλέπουμε το προξενείο.

- Έχουμε το μεγάλο εστιατόριο.

- Πηγαίνουμε στο φτηνό καφενείο.

- Έχουμε τα μεγάλα ξενοδοχεία.

- Πηγαίνουν στα τρένα.

- Βλέπει τα λεωφορεία.

- Έχουν τα εισιτήρια.

- Θέλουν τα ωραία δωμάτια.

- Ένας επιβάτης είναι εδώ.

- Ένας υπάλληλος είναι στην πόρτα.

- Ένας αχθοφόρος είναι στον σταθμό.

- Μία ταβέρνα είναι μεγάλη.

- Μία πρεσβεία είναι πολύ μακρυά.

- Μία πόρτα είναι πολύ μικρή.

- Ένα εστιατόριο είναι πολύ ακριβό.

- Ένα ξενοδοχείο είναι κοντά στον σταθμό.

- Ένα λεωφορείο πηγαίνει στην Αθήνα.

- Βλέπω έναν επιβάτη.

- Έχουμε έναν Γάλλο υπάλληλο.

- Πηγαίνω στον αχθοφόρο.

- Πηγαίνουμε σε μία φτηνή ταβέρνα.

- Θέλουμε μία πληροφορία.

- Φεύγει σε μία ημέρα.

- Πηγαίνουμε σ' ένα μεγάλο εστιατόριο. - Έχουν ένα μικρό ξενοδοχείο.

- Έχουν ένα καλό λεωφορείο.

-------------------------------

►Πηγαίνετε πάντα στον κινηματόγραφο;

►Είναι ακριβά τα εισιτήρια στον κινηματόγραφο;

►Πότε πηγαίνετε στον κινηματόγραφο;

►Πού πουλάνε τα εισιτήρια για τον κινηματόγραφο;

►Τι πίνετε για πρόγευμα, καφέ ή τσάι;

►Πώς πίνετε τον καφέ, ή τον τσάι σας;

►Πηγαίνετε στο καφενείο για τον καφέ σας;

►Τι θέση προτιμάτε στο τρένο;

►Πού πουλάνε τα εισιτήρια για τον τρένο;

►Θέλετε ένα ποτήρι κρύο νερό;

►Τι έχει αυτό το εστιατόριο για πρόγευμα;

►Πού πηγαίνουν αυτά τα τρένα; Πώς πηγαίνουν;

►Πόσο μακρυά είναι η Αθήνα απ' την Πάτρα; ►Πού είναι η Πάτρα;

►Πηγαίνετε κάθε μέρα στο εστιατόριο ;

►Είναι καλό αυτό το εστιατόριο ;

►Πού είναι το ξενοδοχείο σας;

►Πού πηγαίνει αυτός ο αχθοφόρος με τις βαλίτσες σας;

005 - Μάθημα 5 005 - Lektion 5 005 - Lesson 5 005 - Lección 5 005 - Leçon 5 005 - Lição 5 005 - Урок 5 005 - Ders 5

1 Πού πουλάνε εισιτήρια παρακαλώ; 1 Wo verkaufen sie bitte Tickets? 1 Where do I sell tickets? 1 Où se vendent les billets ?

2 Βλέπετε τον σταθμάρχη; 2 Do you see the station manager? 2 Voyez-vous le maréchal?

3 Εννοείτε τον υπάλληλο, που είναι μπροστά απ' την πόρτα; 3 Do you mean the employee in front of the door? 3 Voulez-vous dire l'employé devant la porte? 4 Μάλιστα, εκεί είναι η θυρίδα, που πουλάνε τα εισιτήρια. 4 Indeed, there is the door, which sells the tickets.

5 Θέλω ένα εισιτήριο πρώτης θέσεως, κοντά στο παράθυρο. 5 Ich möchte ein Ticket der ersten Klasse in der Nähe des Fensters. 5 I want a first class ticket, near the window. 5 Je veux un billet en première classe, près de la fenêtre.

6 Δυστυχώς όλες οι θέσεις της πρώτης θέσεως σε αυτήν την αμαξοστοιχία είναι πιασμένες. 6 Unfortunately all the positions in the first position on this train are caught. 6 Malheureusement, tous les sièges de première classe de ce train sont occupés.

Αλλά αυτό το τρένο έχει δέκα θέσεις βάγκον λί. But this train has ten dumbbells. Mais ce train a dix places. θέλετε μία; do you want one vous en voulez un?

7 Θαυμάσια! 7 Wonderful! 7 merveilleux! προτιμώ το βάγκον λί, μια που τα τρένα στην Ελλάδα έχουν πάντα καθυστέρηση. Ich bevorzuge Wagen li, da Züge in Griechenland immer verspätet sind. I prefer the wagon, one that trains in Greece are always delayed. Je préfère la chaussée, car les trains en Grèce sont toujours en retard.

8 Έχετε δίκιο. 8 Sie haben recht. 8 You are right. Τα τρένα εδώ δεν πηγαίνουν καθόλου γρήγορα. Die Züge hier fahren überhaupt nicht schnell. Trains here do not go at all fast. Les trains ici ne vont pas vite du tout.

9 Τότε λοιπόν, χαίρετε κι ευχαριστώ για τις πληροφορίες και το εισιτήριο. 9 So then, welcome and thank you for the information and the ticket. Alors profitez-en et merci pour l'information et le billet.

10 Στο καλό και καλό ταξίδι. 10 On a good and good trip. 10 Bon et bon voyage.

πουλώ I sell je vends

πουλάνε sell ils vendent

Πού πουλάνε εισιτήρια παρακαλώ; Where do they sell tickets please? Où vendent-ils des billets s'il vous plaît?

βλέπω I see

ο σταθμάρχης the stationmaster le maréchal

τον σταθμάρχη the stationmaster le gouverneur

Βλέπετε τον σταθμάρχη; Do you see the stationmaster? Voyez-vous le maréchal?

εννοώ mean Je veux dire

εννοείτε obviously

ο υπάλληλος the employee l'employé

που where cela

η πόρτα the door

Εννοείτε τον υπάλληλο, που είναι μπροστά απ' την πόρτα; Do you mean the front door official? Voulez-vous dire le fonctionnaire de la porte d'entrée? εκεί there

η θυρίδα / θυρίς the door / door

Μάλιστα, εκεί είναι η θυρίδα, που πουλάνε τα εισιτήρια. Indeed, there is the window, selling the tickets.

πρώτος > πρώτης first> first η θέση / οι θέσεις / the position (s)

πρώτης θέσεως first place

το παράθυρο the window

Θέλω ένα εισιτήριο πρώτης θέσεως, κοντά στο παράθυρο. I want a first class ticket, near the window.

δυστυχώς unfortunately

όλος / / όλες all / / all

οι θέσεις the positions les lieux

η αμαξοστοιχία the train

το τρένο the train

σ' αυτήν την αμαξοστοιχία on this train dans ce train πιασμένος / πιασμένες caught / caught

το βάγκον λί the wagon li

Δυστυχώς όλες οι θέσεις της πρώτης θέσεως σε αυτήν την αμαξοστοιχία είναι πιασμένες. Unfortunately, all first class seats on this train are occupied. Malheureusement, tous les sièges de première classe de ce train sont pris.

Αλλά αυτό το τρένο έχει δέκα θέσεις βάγκον λί. But this train has ten wagon seats. θέλετε μία; do you want one vous en voulez un?

θαυμάσια wonderful

προτιμώ I prefer

η Ελλάδα Greece

στην Ελλάδα in GREECE en Grèce

η καθυστέρηση(ς) the delay (s) le (s) retard (s)

μια που one that celui qui

Θαυμάσια! Wonderful! προτιμώ το βάγκον λί, μια που τα τρένα στην Ελλάδα έχουν πάντα καθυστέρηση. I prefer the van a bit, as trains in Greece are always delayed. Je préfère la chaussée, car les trains en Grèce sont toujours en retard.

το δίκιο the right à droite

Έχετε δίκιο You are right Tu as raison

πηγαίνω I am going

καθόλου not at all

γρήγορα quickly

Έχετε δίκιο. You are right. Τα τρένα εδώ δεν πηγαίνουν καθόλου γρήγορα. The trains here don't go fast at all. Les trains ici ne vont pas vite du tout.

τότε then

λοιπόν Well

η πληροφορία / οι πληροφορίες the information / information

Τότε λοιπόν, χαίρετε κι ευχαριστώ για τις πληροφορίες και το εισιτήριο. Well then thank you for the info and the ticket.

10 10 10

στο καλό to the good

Στο καλό και καλό ταξίδι. Auf der guten und guten Reise. On the good and good trip.

------------------------------- -------------------------------

- Πού πουλάνε εισιτήρια παρακαλώ; - Where do they sell tickets please?

- Βλέπετε τον σταθμάρχη; - Do you see the stationmaster?

- Εννοείτε τον υπάλληλο, που είναι μπροστά απ' την πόρτα; - You mean the front door official? - Μάλιστα, εκεί είναι η θυρίδα, που πουλάνε τα εισιτήρια. - In fact, there is the box office that sells tickets.

- Θέλω ένα εισιτήριο πρώτης θέσεως, κοντά στο παράθυρο. - I want a first class ticket, near the window.

- Δυστυχώς όλες οι θέσεις της πρώτης θέσεως σε αυτήν την αμαξοστοιχία είναι πιασμένες. - Unfortunately, all first class seats on this train are occupied.

Αλλά αυτό το τρένο έχει δέκα θέσεις βάγκον λί. But this train has ten seats. θέλετε μία; vous en voulez un?

- Θαυμάσια! προτιμώ το βάγκον λί, μια που τα τρένα στην Ελλάδα έχουν πάντα καθυστέρηση. I prefer the wagon, one that trains in Greece are always delayed.

- Έχετε δίκιο. - You are right. - Tu as raison. Τα τρένα εδώ δεν πηγαίνουν καθόλου γρήγορα. The trains here don't go fast at all. Les trains ici ne vont pas vite du tout.

- Τότε λοιπόν, χαίρετε κι ευχαριστώ για τις πληροφορίες και το εισιτήριο. - Then, rejoice and thank you for the information and the ticket. - Alors profitez-en et merci pour l'information et le billet.

- Στο καλό και καλό ταξίδι.

-------------------------------

► Πού πουλάνε εισιτήρια; ► Where do they sell tickets?

- Στην θυρίδα κοντά στην πόρτα, που είναι ο σταθμάρχης. - In the door near the door, which is the stationer. - À la porte près de la porte, qui est le commandant.

► Τι εισιτήριο θέλει αυτός ο επιβάτης; ► What ticket does this passenger want? ► Quel billet ce passager veut-il?

- Θέλει ένα εισιτήριο πρώτης θέσεως, κοντά στο παράθυρο. - She wants a first class ticket, near the window.

► Είναι όλες οι θέσεις σ' αυτήν την αμαξοστοιχία πιασμένες; ► Are all seats on this train caught? - Δυστυχώς όλες οι θέσεις της πρώτης θέσεως κοντά στο παράθυρο είναι πιασμένες. - Unfortunately all the positions of the first position near the window are caught.

► Έχει βάγκον λί αυτή η αμαξοστοιχία; ► Has this train been wagon?

- Μάλιστα έχει δέκα θέσεις βάγκον λί. - Actually, he has ten dumbbells.

► Τι προτιμάει αυτός ο επιβάτης; ► What does this passenger prefer? ► Qu'est-ce que ce passager préfère?

- Προτιμάει το βάγκον λί, διότι τα τρένα στην Ελλάδα έχουν πάντα καθυστέρηση. - He prefers the wagon, because the trains in Greece are always delayed.

► Πηγαίνουν γρήγορα τα τρένα στην Ελλάδα; Ίνουν Are the trains going to Greece fast? Réponse Les trains vont-ils rapidement en Grèce?

- Όχι, δεν πηγαίνουν καθόλου γρήγορα. - No, they're not going fast.

-------------------------------

Αριθμοί

21 - είκοσι ένα 21 - twenty one 21 - vingt et un

22 - είκοσι  δύο

23 - είκοσι τρία

24 - είκοσι  τέσσερα

25 - είκοσι πέντε

26 - είκοσι έξι

27 - είκοσι επτά / είκοσι εφτά

28 - είκοσι οκτώ / είκοσι οχτώ

29 - είκοσι εννέα

30 - τριάντα

31 - τριάντα ένα

40 - σαράντα

41 - σαράντα ένα

50 - πενήντα

-------------------------------

- Όλος ο κόσμος πηγαίνει στο καφενείο. - All the world goes to the cafe. - Le monde entier va au café.

- Αυτοί οι υπάλληλοι πουλάνε εισιτήρια. - These employees sell tickets. - Ces officiels vendent des billets.

- Όλες οι θέσεις του είναι πιασμένες. - All his positions are captured. - Tous ses messages sont pris.

- Αυτός προτιμάει το λεωφορείο. - He prefers the bus. - Il préfère le bus.

- Αυτός ο αχθοφόρος είναι πολύ καλός. - This porter is very good. - Ce porteur est très bon.

- Αυτή η βαλίτσα είναι πολύ μεγάλη. - This suitcase is too big. - Cette valise est trop grosse.

- Οι αποσκευές είναι κοντά στην πόρτα. - The luggage is near the door. - Les bagages sont près de la porte.

- Κάθε σταθμός έχει ένα καφενείο. - Each station has a cafe. - Chaque station a un café.

- Αυτός ο επιβάτης δεν έχει εισιτήριο. - This passenger has no ticket. - Ce passager n'a pas de billet.

- Σήμερα φεύγω για την Πάτρα. - Today I am leaving for Patras. - Aujourd'hui je pars pour Patras.

- Η ημέρα είναι ωραία. - The day is fine. - La journée est belle.

- Πότε φεύγεις για την Αθήνα; - Wann fahren Sie nach Athen? - When are you going to Athens?

- Ποιός; - WHO? - Who? - qui?

-------------------------------

- Σε μια ώρα φεύγει από τον σταθμό ένα τρένο και πηγαίνει στην Πάτρα. - An hour leaves the train station and goes to Patras. - Dans une heure, un train quitte la gare et se dirige vers Patras.

-  Όλος ο κόσμος είναι μπροστά στην η θυρίδα, που οι υπάλληλοι πουλάνε τα εισιτήρια κοντά στην πόρτα που είναι ο σταθμάρχης. - Jeder steht vor der Kiste, wo die Angestellten die Tickets in der Nähe der Tür verkaufen, an der sich der Bahnhofsvorsteher befindet. - All the world is in front of the window, where the employees sell the tickets near the door that is the stationer. - Le monde entier est devant la porte, où les employés vendent des billets près de la porte du maire.

- Δυστυχώς όλες οι θέσεις της πρώτης θέσεως κοντά στο παράθυρο είναι πιασμένες. - Unfortunately all the positions of the first position near the window are caught. - Malheureusement, tous les sièges en première position près de la fenêtre sont pris.

- Στο σταθμό, υπάρχει επίσης κι ένα λεωφορείο που οι θέσεις του δεν είναι πιασμένες. - Am Bahnhof gibt es auch einen Bus, dessen Sitzplätze nicht besetzt sind. - At the station, there is also a bus whose seats are not caught. - À la gare, il y a aussi un bus dont les sièges ne sont pas occupés.

- Αλλά όλος ο κόσμος προτιμάει το τρένο που πηγαίνει πολύ γρήγορα, διότι αυτό το λεωφορείο έχει πάντα καθυστέρηση. - But the whole world prefers the train that goes very fast, because this bus is always delayed.

- Κοντά στο λεωφορείο, βλέπετε έναν αχθοφόρο με τις βαλίτσες και τις άλλες αποσκευές. - Near the bus, you see a porter with suitcases and other luggage. - Près du bus, vous voyez un porteur avec des valises et autres bagages.

- Στο καφενείο που είναι (κοντά) στον σταθμό. - In dem Café, das (in der Nähe) des Bahnhofs liegt. - In the café that is (near) the station. - Dans le café qui est (près de) la gare.

- Κάθε επιβάτης πίνει τον καφέ του, ύστερα πηγαίνει στην θέση του στο τρένο. - Every passenger drinks his coffee, then goes to his place on the train. - Chaque passager boit son café, puis va s'asseoir dans le train.

- Σήμερα η ημέρα είναι πολύ ωραία κι όλος ο κόσμος πηγαίνει ταξίδι. - Heute ist der Tag sehr schön und alle reisen. - Today the day is very nice and the whole world is traveling. - Aujourd'hui est une très belle journée et le monde entier voyage.

-------------------------------

►Πότε φεύγει  ένα  τρένο από τον σταθμό; ►When does a train leave the station? Quand un train quitte-t-il la gare?

- Σε μία ώρα. - In one hour. - Dans une heure.

►Πού πηγαίνει  αυτό το τρένο; ►While going to this train? Où va ce train?

- Πηγαίνει στην Πάτρα. - He is going to Patras.

►Πού είναι όλος ο κόσμος; Where is the whole world? Où est le monde entier?

- Όλος ο κόσμος είναι μπροστά στην θυρίδα, που οι υπάλληλοι πουλάνε τα εισιτήρια. - All the world is in front of the window, where the employees sell the tickets.

►Πού είναι ο σταθμάρχης; ►Where is the stationer?

- Είναι κοντά στην πόρτα εκεί που είναι όλος ο κόσμος. - It's close to the door where the whole world is. - C'est près de la porte du monde entier.

►Είναι όλες οι θέσεις κοντά στο παράθυρο πιασμένες; Are all the places near the window caught? Tous les endroits près de la fenêtre sont-ils pris?

- Οι θέσεις της πρώτης θέσεως κοντά στο παράθυρο είναι πιασμένες. - The positions of the first position near the window are caught.

►Τι άλλο υπάρχει στο σταθμό; What else is there at the station? Quelle est la prochaine à la gare?

- Ένα λεωφορείο. - A bus.

►Είναι όλες οι θέσεις σ' αυτό το λεωφορείο πιασμένες; Are all the seats on this bus caught? Est-ce que tous les sièges de ce bus sont pris? - Όχι, οι θέσεις σ' αυτό το λεωφορείο δεν ειναι πιασμένες. - No, the seats on this bus are not busy. - Non, les places dans ce bus ne sont pas occupées. ►Τι προτιμάει όλος ο κόσμος; What does everyone in the world prefer? Qu'est-ce que tout le monde préfère?

- Προτιμάει το τρένο που πηγαίνει πολύ γρήγορα. - He prefers the train going very fast. - Il préfère que le train aille très vite.

► Έχει αυτό το λεωφορείο καθυστέρηση; ► Has this bus been delayed? ► Ce bus est-il en retard?

- Μάλιστα, έχει πάντα καθυστέρηση. - Indeed, he's always behind schedule.

►Τι βλέπετε κοντά στο λεωφορείο; What do you see near the bus? Que vois-tu près du bus?

- Βλέπετε έναν  αχθοφόρο. - You see a porter. - Tu vois un porteur.

►Τι έχει αυτός ο αχθοφόρος; What does this porter have? Qu'est-ce que ce porteur a?

- Έχει βαλίτσες και άλλες αποσκευές. - It has suitcases and other luggage.

► Τι κάνει κάθε επιβάτης στο καφενείο που είναι στον σταθμό; ► What does every passenger do in the cafeteria at the station? ► Que fait chaque passager au café de la gare?

- Πίνει τον καφέ του. - He drinks his coffee.

►Τι κάνει ύστερα; ►What do you do next? Que fait-il ensuite?

- Πηγαίνει στην θέση του στο τρένο. - He goes to the train station.

► Είναι ωραία ημέρα σήμερα; ► Is it a nice day today?

- Μάλιστα, είναι πολύ ωραία ημέρα σήμερα. - Indeed, it's a very nice day today.

►Πού πηγαίνει όλος ο κόσμος σήμερα; Where is the whole world going today? Où va le monde entier aujourd'hui?

- Πηγαίνει ταξίδι. - Going on a journey.

------------------------------- -------------------------------

- Ο επιβάτης είναι εδώ. - The passenger is here. - Le passager est ici.

- Ο σταθμάρχης είναι εδώ. - The marshal is here. - Le maréchal est ici.

- Βλέπω τον επιβάτη. - I see the passenger. - Je vois le passager.

- Βλέπω τον σταθμάρχη. - I see the marshal. - Je vois le maréchal.

- Η ώρα είναι δύο. - It is two o'clock.

- Η αμαξοστοιχία είναι εκεί. - The train is there. - Le train est là.

- Η πόρτα είναι δεξιά. - The door is on the right.

- Η ημέρα είναι ωραία. - The day is fine.

- Αυτή η ταβέρνα είναι πολύ καλή. - This tavern is very good.

- Πηγαίνουμε στην ταβέρνα. - We go to the tavern.

- Βλέπουμε την αμαξοστοιχία. - We see the train.

- Βλέπουμε την πόρτα. - We see the door.

- Βλέπουμε την ώρα. - Wir sehen die Zeit. - We see the time.

- Οι επιβάτες είναι εδώ. - The passengers are here.

- Οι σταθμάρχες είναι εδώ. - The stationmasters are here.

- Βλέπω τους επιβάτες. - I see the passengers. - Je vois les passagers.

- Βλέπω τους σταθμάρχες. - I see the marshmallows.

- Οι αμαξοστοιχίες είναι στον σταθμό. - The trains are at the station. - Les trains sont en gare.

- Οι πόρτες είναι μικρές. - The doors are small.

- Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι καλές. - This information is not good.

- Αυτές οι ταβέρνες είναι ακριβές. - These taverns are expensive.

- Οι ημέρες είναι ωραίες. - The days are nice.

- Αυτοί είναι στις πρεσβείες. - Diese sind bei den Botschaften. - These are in the embassies. - Ce sont aux ambassades.

- Δύο αμαξοστοιχίες φεύγουν σε δύο ώρες. - Two trains leave in two hours. - Deux trains partent dans deux heures.

- Αυτός θέλει καλές πληροφορίες. - Er will gute Informationen. - He wants good information. - Il veut de bonnes informations.

- Πηγαίνουν στις ταβέρνες. - They go to the taverns. - Ils vont dans les tavernes.

- Ο κόσμος είναι εκεί. - The world is there. - Le monde est là.

- Ο σταθμός είναι καλός. - The station is good.

- Ο υπάλληλος είναι δεξιά. - The employee is right. - L'employé a raison.

- Ο κινηματόγραφος αρχίζει στις δύο. - The movie begins in two.

- Ο αχθοφόρος είναι κοντά στην πόρτα. - The porter is near the door.

- Βλέπω τον κόσμο - I see the world

- Βλέπουμε τον σταθμό. - We see the station.

- Βλέπουμε τον υπάλληλο. - We see the employee.

- Αυτός είναι στον κινηματόγραφο. - That's in the movie. - C'est au cinéma.

- Βλέπουμε τον αχθοφόρο. - We see the porter. - On voit le portier.

- Αυτό το ξενοδοχείο είναι πολύ καλό. - This hotel is very good. - Cet hôtel est très bien.

- Αυτό το λεωφορείο είναι μακρυά. - This bus is a long way off.

- Οι σταθμοί είναι μικροί. - The stations are small.

- Αυτοί οι υπάλληλοι δεν είναι καλοί. - Diese Mitarbeiter sind nicht gut. - These officials are not good. - Ces fonctionnaires ne sont pas bons.

- Οι κινηματόγραφοι αρχίζουν στις οκτώ. - Cinemas start at eight.

- Οι αχθοφόροι είναι στον σταθμό. - Die Träger sind am Bahnhof. - The porters are at the station. - Les porteurs sont à la gare.

- Οι σταθμοί είναι μεγάλοι. - The stations are big.

- Βλέπουμε τους σταθμούς. - We see the stations.

- Έχουμε δύο υπαλλήλους. - We have two employees.

- Αυτοί είναι με τους αχθοφόρους. - Diese sind bei den Trägern. - These are with the porters. - Ils sont avec les porteurs.

- Πηγαίνουμε στους κινηματόγραφους. - We're going to the cinemas. - Allons au cinéma.

- Αυτά τα ξενοδοχεία είναι ακριβά. - These hotels are expensive.

- Αυτά τα λεωφορεία δεν είναι καλά. - These buses are not good. - Ces bus ne sont pas bons.

- Το προξενείο είναι δεξιά. - The consulate is right. - Le consulat est à droite.

- Αυτό το εστιατόριο είναι ακριβό. - This restaurant is expensive. - Ce restaurant est cher.

- Αυτό το καφενείο είναι φτηνό. - This cafe is cheap.

- Τα προξενεία είναι μακρυά. - Consulates are far away. - Les consulats sont loin.

- Αυτά τα εστιατόρια είναι φτηνά. - These restaurants are cheap.

- Αυτά τα δωμάτια είναι μεγάλα. - These rooms are big.

- Βλέπουμε το φτηνό ξενοδοχείο. - We see the cheap hotel.

- Πηγαίνουμε στο λεωφορείο. - We go to the bus. - Nous montons dans le bus.

- βλέπουμε το προξενείο. - we see the consulate. - on voit le consulat.

- Έχουμε το μεγάλο εστιατόριο. - We have the big restaurant. - Nous avons le grand restaurant.

- Πηγαίνουμε στο φτηνό καφενείο. - Go to the cheap coffee shop.

- Έχουμε τα μεγάλα ξενοδοχεία. - We have big hotels.

- Πηγαίνουν στα τρένα. - Sie fahren in Zügen. - They're on the trains.

- Βλέπει τα λεωφορεία. - He sees the buses.

- Έχουν τα εισιτήρια. - They have the tickets. - Ils ont les billets.

- Θέλουν τα ωραία δωμάτια. - They want the nice rooms. - Ils veulent de belles chambres.

- Ένας επιβάτης είναι εδώ. - A passenger is here. - Un passager est ici.

- Ένας υπάλληλος είναι στην πόρτα. - An employee is at the door.

- Ένας αχθοφόρος είναι στον σταθμό. - A porter is at the station. - Un porteur est à la gare.

- Μία ταβέρνα είναι μεγάλη. - A tavern is great.

- Μία πρεσβεία είναι πολύ μακρυά. - An embassy is too far away.

- Μία πόρτα είναι πολύ μικρή. - A door is too small. - Une porte est trop petite.

- Ένα εστιατόριο είναι πολύ ακριβό. - A restaurant is very expensive.

- Ένα ξενοδοχείο είναι κοντά στον σταθμό. - A hotel is close to the station. - Un hôtel est près de la gare.

- Ένα λεωφορείο πηγαίνει στην Αθήνα. - A bus goes to Athens.

- Βλέπω έναν επιβάτη. - I see a passenger. - Je vois un passager.

- Έχουμε έναν Γάλλο υπάλληλο. - We have a French employee. - Nous avons un fonctionnaire français.

- Πηγαίνω στον αχθοφόρο. - I'm going to the porter. - Je vais chez le portier.

- Πηγαίνουμε σε μία φτηνή ταβέρνα. - We go to a cheap tavern.

- Θέλουμε μία πληροφορία. - We want information.

- Φεύγει σε μία ημέρα. - Er geht an einem Tag. - He's leaving in one day. - Il part dans une journée.

- Πηγαίνουμε σ' ένα μεγάλο εστιατόριο. - We're going to a big restaurant. - On va dans un grand restaurant. - Έχουν ένα μικρό ξενοδοχείο. - They have a small hotel. - Ils ont un petit hôtel.

- Έχουν ένα καλό λεωφορείο. - They have a good coach. - Ils ont un bon bus.

------------------------------- -------------------------------

►Πηγαίνετε πάντα στον κινηματόγραφο; ►Do you always go to the cinema? Allez-vous toujours au cinéma?

►Είναι ακριβά τα εισιτήρια στον κινηματόγραφο; ► Are movie tickets expensive? Les billets sont-ils chers au cinéma?

►Πότε πηγαίνετε στον κινηματόγραφο; ►When do you go to the movie? Quand vas-tu au cinéma?

►Πού πουλάνε τα εισιτήρια για τον κινηματόγραφο; ►Why sell the tickets for the movie? Où se vendent les billets de cinéma?

►Τι πίνετε για πρόγευμα, καφέ ή τσάι; ►What are you drinking for breakfast, coffee or tea? Que bois-tu au petit-déjeuner, café ou thé?

►Πώς πίνετε τον καφέ, ή τον τσάι σας; ►How do you drink your coffee or tea? Comment buvez-vous votre café ou votre thé?

►Πηγαίνετε στο καφενείο για τον καφέ σας; Do you go to the coffee shop for your coffee? Tu vas au café pour prendre ton café?

►Τι θέση προτιμάτε στο τρένο; ►What do you prefer on the train? Quelle position préférez-vous dans le train?

►Πού πουλάνε τα εισιτήρια για τον τρένο; ►Why do you sell the tickets for the train? Où se vendent les billets de train?

►Θέλετε ένα ποτήρι κρύο νερό; Do you want a glass of cold water? Voulez-vous un verre d'eau froide?

►Τι έχει αυτό το εστιατόριο για πρόγευμα; ►What does this breakfast restaurant have? Qu'est-ce que ce restaurant a pour le petit déjeuner?

►Πού πηγαίνουν αυτά τα τρένα; Πώς  πηγαίνουν; ►How do these trains go? How do they go? Où vont ces trains? Comment vont-ils?

►Πόσο μακρυά είναι η Αθήνα απ' την Πάτρα; ► How far is Athens from Patra? ►Πού είναι η Πάτρα; ►Where is Patras? Où est Patra?

►Πηγαίνετε κάθε μέρα στο εστιατόριο ; ►Some day at the restaurant? Tu vas au restaurant tous les jours?

►Είναι καλό αυτό το εστιατόριο ; ► Is this restaurant good? Ce restaurant est-il bon?

►Πού είναι το ξενοδοχείο σας; ►Where is your hotel? Où est ton hôtel?

►Πού πηγαίνει αυτός ο αχθοφόρος με τις βαλίτσες σας; ►Where does this porter go with your suitcases? Où va ce bagagiste avec tes valises?