×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην πολιτική για τα cookies.


image

Παπαντωνίου, Ζ. - Τα Ψηλά Βουνά (1918), 61. Από πού έρχεται το νερό

61. Από πού έρχεται το νερό

Σταμάτησαν σε μια βρυσούλα, που μόλις ακουγόταν το λίγο και κρύο νερό της.

Ήξεραν πως τόσο κρύο νερό δεν πρέπει να το πίνουμε όταν είμαστε ζεστοί από δρόμο κι έβρεξαν μόνο τα χέρια τους.

Ήταν ταπεινή βρυσούλα, ήσυχη, που σπάνια έβλεπε διαβάτες εκεί ψηλά.

---

—Από πού να έρχεται τούτο το νεράκι; ρώτησε ο Πάνος.

—Από το βουνό! είπαν τ' άλλα παιδιά.

—Ναι, μα πώς βρέθηκε μέσα στο βουνό; ρώτησε ο δασάρχης.

Κανένας δεν ήξερε ν' απαντήσει.

«Από τις βροχές και τα χιόνια», είπε ο δασάρχης, «το νερό σταλάζει σιγά μέσα στο χώμα· και πηγαίνει σε μεγάλες δεξαμενές από πέτρα που έχει μέσα της η γη.»

«Από ‘κεί βγαίνει με τις βρύσες και τα ποτάμια.»

«Από τις βρύσες και τα ποτάμια το παίρνουν τα ζώα, οι άνθρωποι, τα σπαρτά, οι μύλοι.»

---

«Για να σταλάζει όμως το νερό και να μπει στη γη, πρέπει να είναι ο τόπος φυτεμένος.»

«Αν δεν υπάρχουν χλωρά και ξερά φύλλα να το κρατήσουν, τότε το νερό πηγαίνει στα ξεροπόταμα και χάνεται στη θάλασσα και στον αέρα.»

«Λοιπόν και τις βρύσες ακόμα το ευλογημένο το δάσος μάς τις δίνει.»

«Αν αφήναμε τους ανθρώπους να κόψουν το δάσος, αυτή η βρυσούλα εδώ θα στέρευε. Θα στέρευαν όλες οι βρύσες που απαντήσατε από την πόλη ως εδώ και μαζί μ' αυτές και το ποτάμι.»

61. Από πού έρχεται το νερό 61. Where the water comes from 61. De onde vem a água

Σταμάτησαν σε μια βρυσούλα, που μόλις ακουγόταν το λίγο και κρύο νερό της. They stopped at a fountain, which just sounded its little and cold water.

Ήξεραν πως τόσο κρύο νερό δεν πρέπει να το πίνουμε όταν είμαστε ζεστοί από δρόμο κι έβρεξαν μόνο τα χέρια τους. They knew we shouldn't drink such cold water when we are hot from the road and they only wet their hands.

Ήταν ταπεινή βρυσούλα, ήσυχη, που σπάνια έβλεπε διαβάτες εκεί ψηλά. It was a humble little tap, quiet, rarely seeing passers-by up there.

---

—Από πού να έρχεται τούτο το νεράκι; ρώτησε ο Πάνος. -"Where does this water come from?" asked Panos.

—Από το βουνό! είπαν τ' άλλα παιδιά. the other children said.

—Ναι, μα πώς βρέθηκε μέσα στο βουνό; ρώτησε ο δασάρχης. -Yes, but how did he get into the mountain? asked the forester.

Κανένας δεν ήξερε ν' απαντήσει. No one knew how to answer.

«Από τις βροχές και τα χιόνια», είπε ο δασάρχης, «το νερό σταλάζει σιγά μέσα στο χώμα· και πηγαίνει σε μεγάλες δεξαμενές από πέτρα που έχει μέσα της η γη.» "From the rains and snow," said the forester, "the water drips slowly into the soil; and it goes into large reservoirs of stone that the earth has in it."

«Από ‘κεί βγαίνει με τις βρύσες και τα ποτάμια.» "That's where it comes out with the fountains and the rivers."

«Από τις βρύσες και τα ποτάμια το παίρνουν τα ζώα, οι άνθρωποι, τα σπαρτά, οι μύλοι.» "From the taps and rivers the animals, the people, the crops, the mills get it."

---

«Για να σταλάζει όμως το νερό και να μπει στη γη, πρέπει να είναι ο τόπος φυτεμένος.» "But for the water to drip and enter the earth, the land must be planted."

«Αν δεν υπάρχουν χλωρά και ξερά φύλλα να το κρατήσουν, τότε το νερό πηγαίνει στα ξεροπόταμα και χάνεται στη θάλασσα και στον αέρα.» "If there are no green and dry leaves to hold it, then the water goes to the dry rivers and is lost to the sea and the air."

«Λοιπόν και τις βρύσες ακόμα το ευλογημένο το δάσος μάς τις δίνει.» "Well, the blessed forest still gives us the taps."

«Αν αφήναμε τους ανθρώπους να κόψουν το δάσος, αυτή η βρυσούλα εδώ θα στέρευε. "If we let people cut down the forest, this little tap here would dry up. Θα στέρευαν όλες οι βρύσες που απαντήσατε από την πόλη ως εδώ και μαζί μ' αυτές και το ποτάμι.» All the fountains you answered from the city to here would dry up, and with them the river."