steve-kaufmann-10-secrets

I speak 20 languages

was successfully added to your cart.

Cart

#23 Anders & André – Analysis of Sports – (Intermediate)

Probably because none of them are fit enough to participate, André and Anders this week somewhat bitterly discuss the phenomenon of sports. Although they find the group dynamics of fans and teams fascinating, discontent is expressed at the fact that Swedish state television annually broadcasts a seven hour long skiing race, while almost never broadcasting live from artistic equivalents such as festivals and concerts.
Antagligen för att ingen av dem är i tillräckligt bra form för att delta diskuterar André och Anders den här veckan lite bittert fenomenet sport. Även om de finner gruppdynamiken hos fans och lag fascinerande, så uttrycks ett missnöje med att Sveriges Television årligen sänder ett sju timmars skidlopp, medan de nästan aldrig sänder live från konstnärliga alternativ som festivaler och konserter.
Difficulty: Intermediate
Category:  Sports
Duration:  11:24
 
Click here to see the full transcript of this podcast.
 
Click here to listen to Analysis of Sports.

Leave a Reply