×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

MON UKRAINE (Language), 10 клас.

10 клас.

Привіт, любі десятикласники! Рада вітати вас на уроці української мови.

Сьогодні ми з вами пригадаємо морфологію, визначимо морфологічну норму,

морфологічну помилку і акцентуємо увагу на іменнику як частині мови.

Який розділ науки про мову називається морфологія?

Далі дивіться на екран!

Ви бачите зображення десяти пальців. І не даремно,

адже в українській мові десять частин мови.

Шість самостійних, три службових і один вигук.

Поговоримо більш докладно про самостійні частини мови.

Перша частина мови - це іменник.

Іменник означає особу або предмет і відповідає на питання хто? що?

Далі дивіться на екран!

Числівник - позначає кількість або порядок при лічбі,

і вдповідає на питання скільки? котрий?

увага на екран

Займенник є четвертою частиною мови, і відповідає на ті ж самі питання,

що і іменник, прикметник та числівник,

П'ята частина мови - це дієслово. Дієслово означаю дію або стан,

а також ознаку за дією.

Традиційні питання дієслова - що робити? що зробити?

Шоста самостійна частина мови - це прислівник.

Прислівник позначає ознаку дії, ознаку ознаки, стан предмета,

і відповідає на питання - як? де? куди? коли? звідки? яким чином?

яким способом? навіщо? чому? наскільки? і так далі.

Службових частин мови три.

Службові частини мови, на відміну від самостійних,

не мають лексичного значення, не відповідають на питання

і не є членами речення. Службові частини мови лише для чогось слугують.

Прийменник слугує для зв'язку слів у реченні або у словосполученні.

Недарма він називається прийменником - тобто ПРИ-іменником, ПРИ-займенником.

Сполучник сполучає однорідні члени речення або частини складного речення.

Частка слугує для утворення граматичних форм або надає відтінки в значеннях.

Окремою частиною мови є вигук.

Виражає почуття, волевиявлення.

Дивіться на екран!

Ці всі слов є вигуками.

Вивчаючи морфологію, варто звернути увагу

на морфологічну норму та морфологічну помилку.

увага на екран

Запитання для глядачів!

увага на екран

Правильна відповідь Г. Саме, у варіанті Г допущено морфологічну помилку.

Іменник нежить в українській мові чоловічого роду.

Тому, правильно говорити легкий нежить.

Найтиповішими морфологічними помилками є такі:

Уживання одного роду замість іншого. Неправильно казати густа шампунь,

правильно - густий шампунь. Адже, іменник шампунь — чоловічого роду.

Другою морфологічною помилкою

є вживання однієї відмінкової форми замість іншої.

Неправильно говорити — по вулицЯМ, по вікнАМ.

Закінчення в українській мові АМ, ЯМ не вживаються в місцевому відмінку.

Правильно говорити — По вуляцЯХ, по вікнАХ.

Третя помилка — відмінювання невідмінюваних слів.

Якщо слово не відмінюється, то ніяких відмінкових форм не може бути.

Неправильно говорити: на авті, у метрі.

В українській мові ці слова є незмінюваними.

Правильно — на авто, у метро.

Четвертою морфологічною помилкою є порушення

норм утворення ступенів порівняння прикметників.

Неправильно говорити: більш цікавіший урок.

Правильно: більш цікавий урок.

Ми не повинні змішувати дві форми утворення прикметників:

просту — цікавіший урок, та складену — більш цікавий урок.

Запам'ятайте, що прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння

складеної форми утворюються додаванням слів більш, менш,

або найбільш, найменш до початкової форми прикметника.

Тому правильно говорити: більш цікавий, менш корисний та ін.

Неправильно говорити: самий добрий друг.

В українській мові слово самий не вживається.

Хіба що - це займенник. Правильно: найдобріший друг.

Вживаємо префікс най-, замість калькованого самий.

П'ятою морфологічною помилкою

є вживання закінчень м'якої групи замість твердої.

Якщо прикметник твердої групи, тобто його основа закінчується

на твердий приголосний, то закінчення буде -ий

Правильно - природнИЙ стан, а не природнІЙ

Шостою морфологічною помилкою є неправильне творення форм числівників.

Неправильно: семистам, сорокам, чотирмастами...

Правильно: семисот, сорока, чотирмастами...

Звертаю вашу увагу, що в числівниках на позначення сотень

відмінюються обидві частини і в родовому відмінку буде -сот.

Числівники сорок, дев'яносто, сто у всіх відмінках, окрім називного,

мають закінчення -ам. А числівник чотириста в орудному відмінку

має форму чотирмастами, без вживання Ь.

Сьомою морфологічною помилкою є вживання

дійсного способу дієслова замість наказового.

Неправильно говорити пішли на вулицю,

правильно - ходімо на вулицю. Ходімо гуляти, ходімо відпочивати...

Восьмою морфологічною помилкою є використання частки давай/давайте

для творення форм наказового способу.

Неправильно: давайте писати, давайте читати.

Правильно: читаймо, пишімо, слухаймо, вивчаймо...

Завдання для глядачів.

Морфологічну помилку допущену в рядку:

Дивіться на екран!

Правильною є відповідь Б, помилку допущено саме в цьому словосполученні.

Сьогодні більш докладно поговоримо про іменник.

Дивіться на екран!

Лексико-граматичні категорії іменника: іменники є назви істот і назви неістот.

Істоти відповідають на питання хто?, неістоти - що?

Іменники бувають загальними і власними назвами.

Загальні назви пишемо з малої літери, власні - з великої.

Але не завжди легко визначити - іменник істота чи неістота,

тому що виникають труднощі: хто або що.

Істоти й неістоти.

Увага на екран!

Неістотами слід вважати - назви предметів, явищ, конкретних і абстрактних понять -

хустка, зірка, магазин, біологія.

Назви сукупності людей чи тварин - табун, гурт, рій, сотня, армія,

і назви мікроогранізмів - бактерія, вірус.

Граматичні категорії.

Рід - в іменника він може бути чоловічий, жіночий, середній, а також спільний.

Число - однина або множина, і відмінок.

Іменник має сім відмінків

Увага на екран!

І ще є сьомий - кличній відмінок. Він відповідає на ті ж питання, що і називний,

і лише іменник має кличний відмінок.

Називний відмінок - це прямий, а всі інші відмінки є непрямими.

Рід іменника.

Увага на екран!

Ця жінка, ця хата, ця рука

В іменниках середнього роду можна підставити це -

це тіло, це весло, це сонце

Спільний рід визначається залежно від контексту -

цей плакса, а може бути - ця плакса.

Про роди іменників, а також труднощі щодо його визначення в певних словах

поговоримо на наступному нашому уроці.

Число іменника.

Увага на екран!

Лише в однині вживаються збірні іменники - дрібнота, дітвора, коріння, студентство,

назви абстрактних понять - патріотизм, завзяття, запал

Назви речовин - бензин, молоко, власні назви - Україна, Київ, Чигирин та ін.

Увага на екран!

назви речовин - дріжджі, вершки, макарони, парфуми,

власні назви - Карпати, Чернівці, Альпи, Суми, Афіни.

І назви предметів парної чи симетричної будови - окулярі, граблі, ковзани, ножиці.

Синтаксична роль.

Іменник може бути будь-яким членом речення.

Розгляньмо на прикладах.

В ролі підмета іменник вживається найчастіше.

Успішний учень багато працює.

В ролі присудка. Іван Іваненко успішний учень.

Тобто, є успішний учень.

В ролі додатка. Я знаю успішних учнів.

В ролі означення. Учні пишуть есе у зошиті в клітинку.

У зошиті (якому?) в клітинку.

У ролі обставини. Успішні учні навчаються в школі та вдома.

Навчаються (де?) в школі та вдома.

Домашне завдання

увага на екран

Лунає дзвінок, отже, настав час прощатися. До нових зустрічей!


10 клас.

Привіт, любі десятикласники! Рада вітати вас на уроці української мови.

Сьогодні ми з вами пригадаємо морфологію, визначимо морфологічну норму,

морфологічну помилку і акцентуємо увагу на іменнику як частині мови.

Який розділ науки про мову називається морфологія?

Далі дивіться на екран!

Ви бачите зображення десяти пальців. І не даремно,

адже в українській мові десять частин мови.

Шість самостійних, три службових і один вигук.

Поговоримо більш докладно про самостійні частини мови.

Перша частина мови - це іменник.

Іменник означає особу або предмет і відповідає на питання хто? що?

Далі дивіться на екран!

Числівник - позначає кількість або порядок при лічбі,

і вдповідає на питання скільки? котрий?

увага на екран

Займенник є четвертою частиною мови, і відповідає на ті ж самі питання,

що і іменник, прикметник та числівник,

П'ята частина мови - це дієслово. Дієслово означаю дію або стан,

а також ознаку за дією.

Традиційні питання дієслова - що робити? що зробити?

Шоста самостійна частина мови - це прислівник.

Прислівник позначає ознаку дії, ознаку ознаки, стан предмета,

і відповідає на питання - як? де? куди? коли? звідки? яким чином?

яким способом? навіщо? чому? наскільки? і так далі.

Службових частин мови три.

Службові частини мови, на відміну від самостійних,

не мають лексичного значення, не відповідають на питання

і не є членами речення. Службові частини мови лише для чогось слугують.

Прийменник слугує для зв'язку слів у реченні або у словосполученні.

Недарма він називається прийменником - тобто ПРИ-іменником, ПРИ-займенником.

Сполучник сполучає однорідні члени речення або частини складного речення.

Частка слугує для утворення граматичних форм або надає відтінки в значеннях.

Окремою частиною мови є вигук.

Виражає почуття, волевиявлення.

Дивіться на екран!

Ці всі слов є вигуками.

Вивчаючи морфологію, варто звернути увагу

на морфологічну норму та морфологічну помилку.

увага на екран

Запитання для глядачів!

увага на екран

Правильна відповідь Г. Саме, у варіанті Г допущено морфологічну помилку.

Іменник нежить в українській мові чоловічого роду.

Тому, правильно говорити легкий нежить.

Найтиповішими морфологічними помилками є такі:

Уживання одного роду замість іншого. Неправильно казати густа шампунь,

правильно - густий шампунь. Адже, іменник шампунь — чоловічого роду.

Другою морфологічною помилкою

є вживання однієї відмінкової форми замість іншої.

Неправильно говорити — по вулицЯМ, по вікнАМ.

Закінчення в українській мові АМ, ЯМ не вживаються в місцевому відмінку.

Правильно говорити — По вуляцЯХ, по вікнАХ.

Третя помилка — відмінювання невідмінюваних слів.

Якщо слово не відмінюється, то ніяких відмінкових форм не може бути.

Неправильно говорити: на авті, у метрі.

В українській мові ці слова є незмінюваними.

Правильно — на авто, у метро.

Четвертою морфологічною помилкою є порушення

норм утворення ступенів порівняння прикметників.

Неправильно говорити: більш цікавіший урок.

Правильно: більш цікавий урок.

Ми не повинні змішувати дві форми утворення прикметників:

просту — цікавіший урок, та складену — більш цікавий урок.

Запам'ятайте, що прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння

складеної форми утворюються додаванням слів більш, менш,

або найбільш, найменш до початкової форми прикметника.

Тому правильно говорити: більш цікавий, менш корисний та ін.

Неправильно говорити: самий добрий друг.

В українській мові слово самий не вживається.

Хіба що - це займенник. Правильно: найдобріший друг.

Вживаємо префікс най-, замість калькованого самий.

П'ятою морфологічною помилкою

є вживання закінчень м'якої групи замість твердої.

Якщо прикметник твердої групи, тобто його основа закінчується

на твердий приголосний, то закінчення буде -ий

Правильно - природнИЙ стан, а не природнІЙ

Шостою морфологічною помилкою є неправильне творення форм числівників.

Неправильно: семистам, сорокам, чотирмастами...

Правильно: семисот, сорока, чотирмастами...

Звертаю вашу увагу, що в числівниках на позначення сотень

відмінюються обидві частини і в родовому відмінку буде -сот.

Числівники сорок, дев'яносто, сто у всіх відмінках, окрім називного,

мають закінчення -ам. А числівник чотириста в орудному відмінку

має форму чотирмастами, без вживання Ь.

Сьомою морфологічною помилкою є вживання

дійсного способу дієслова замість наказового.

Неправильно говорити пішли на вулицю,

правильно - ходімо на вулицю. Ходімо гуляти, ходімо відпочивати...

Восьмою морфологічною помилкою є використання частки давай/давайте

для творення форм наказового способу.

Неправильно: давайте писати, давайте читати.

Правильно: читаймо, пишімо, слухаймо, вивчаймо...

Завдання для глядачів.

Морфологічну помилку допущену в рядку:

Дивіться на екран!

Правильною є відповідь Б, помилку допущено саме в цьому словосполученні.

Сьогодні більш докладно поговоримо про іменник.

Дивіться на екран!

Лексико-граматичні категорії іменника: іменники є назви істот і назви неістот.

Істоти відповідають на питання хто?, неістоти - що?

Іменники бувають загальними і власними назвами.

Загальні назви пишемо з малої літери, власні - з великої.

Але не завжди легко визначити - іменник істота чи неістота,

тому що виникають труднощі: хто або що.

Істоти й неістоти.

Увага на екран!

Неістотами слід вважати - назви предметів, явищ, конкретних і абстрактних понять -

хустка, зірка, магазин, біологія.

Назви сукупності людей чи тварин - табун, гурт, рій, сотня, армія,

і назви мікроогранізмів - бактерія, вірус.

Граматичні категорії.

Рід - в іменника він може бути чоловічий, жіночий, середній, а також спільний.

Число - однина або множина, і відмінок.

Іменник має сім відмінків

Увага на екран!

І ще є сьомий - кличній відмінок. Він відповідає на ті ж питання, що і називний,

і лише іменник має кличний відмінок.

Називний відмінок - це прямий, а всі інші відмінки є непрямими.

Рід іменника.

Увага на екран!

Ця жінка, ця хата, ця рука

В іменниках середнього роду можна підставити це -

це тіло, це весло, це сонце

Спільний рід визначається залежно від контексту -

цей плакса, а може бути - ця плакса.

Про роди іменників, а також труднощі щодо його визначення в певних словах

поговоримо на наступному нашому уроці.

Число іменника.

Увага на екран!

Лише в однині вживаються збірні іменники - дрібнота, дітвора, коріння, студентство,

назви абстрактних понять - патріотизм, завзяття, запал

Назви речовин - бензин, молоко, власні назви - Україна, Київ, Чигирин та ін.

Увага на екран!

назви речовин - дріжджі, вершки, макарони, парфуми,

власні назви - Карпати, Чернівці, Альпи, Суми, Афіни.

І назви предметів парної чи симетричної будови - окулярі, граблі, ковзани, ножиці.

Синтаксична роль.

Іменник може бути будь-яким членом речення.

Розгляньмо на прикладах.

В ролі підмета іменник вживається найчастіше.

Успішний учень багато працює.

В ролі присудка. Іван Іваненко успішний учень.

Тобто, є успішний учень.

В ролі додатка. Я знаю успішних учнів.

В ролі означення. Учні пишуть есе у зошиті в клітинку.

У зошиті (якому?) в клітинку.

У ролі обставини. Успішні учні навчаються в школі та вдома.

Навчаються (де?) в школі та вдома.

Домашне завдання

увага на екран

Лунає дзвінок, отже, настав час прощатися. До нових зустрічей!