×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Slow Ukrainian with Yevhen, Перший день весни.

Перший день весни.

Всім привіт! Сьогодні 1 березня, а це значить, що сьогодні перший день весни. Я хотів вас привітати з початком весни. Нагадую, що ви можете відвідати мою сторінку на buymeacoffee. На цій сторінці ви можете отримати доступ до текстів до транскрипції і також ви можете мене підтримати купити мені каву.

Отже, сьогодні почалася весна, але насправді погода ще доволі холодна. Насправді, перший місяць весни березень - це ще холодний місяць. Наступний місяць весни квітень вже трохи тепліший, тобто, справжня весна починається у квітні, у другому місяці. А зараз у нас лише календарна весна, тобто, за календарем весна. А за вікном досі зима, за вікном, я дивлюсь зараз, досі холодно. Ще досі все таке сіре, не дуже красиве. Тому нам треба почекати ще один місяць і тоді буде справжня весна. Тоді все буде зелене і тоді природа прокидається. Тобто, природа спала всю зиму, цілу зиму природа спала, була уві сні, був сон. А тепер природа прокинеться, тобто, все стане зеленим, з'являться пташки, будуть красиво співати. Почнуть рости рослини, ягоди, дерева стануть зеленими і буде нарешті тепло. Ми так хочемо, щоб було тепло. Яка ваша улюблена пора року? Вам подобається весна? Літо? Осінь? Можливо у вашій країні всі пори року однакові. Можливо у вас весь час, цілий рік, однакова погода, однаковий клімат. У нас є чотири пори року - весна, літо, осінь і зима. Мабуть моя улюблена пора року це весна, мабуть, весна.

Багато людей теж любить весну. Є багато пісень, багато віршів ,тому багато письменників, багато поетів, багато музикантів співають про весну, пишуть про весну, люблять її. Отже, дякую за увагу, сподіваюсь ця розмова була вам корисною. І підписуйтесь, дивіться мої інші відео, вмикайте субтитри. Відкривайте buymeacoffee де є транскрипція і почуємось, побачимось в нових відео в нових подкастах


Перший день весни. The first day of spring. Le premier jour du printemps. 春の初日。

Всім привіт! Hallo zusammen! Hello everybody! Bonjour à tous ! 皆さんこんにちは! Сьогодні 1 березня, а це значить, що сьогодні перший день весни. Today is March 1, which means that today is the first day of spring. Nous sommes le 1er mars, c'est-à-dire le premier jour du printemps. 今日は 3 月 1 日です。つまり、今日は立春です。 Я хотів вас привітати з початком весни. Ich wollte Ihnen zum Frühlingsanfang gratulieren. I wanted to congratulate you on the beginning of spring. Je voulais vous féliciter pour le début du printemps. 春の始まりをお祝いしたいと思いました。 Нагадую, що ви можете відвідати мою сторінку на buymeacoffee. Ich erinnere Sie daran, dass Sie meine Seite bei buymeacoffee besuchen können. I remind you that you can visit my page at buymeacoffee. Je vous rappelle que vous pouvez visiter ma page sur buymeacoffee. buymeacoffee で私のページにアクセスできることを思い出してください。 На цій сторінці ви можете отримати доступ до текстів до транскрипції і також ви можете мене підтримати купити мені каву. Auf dieser Seite können Sie auf die Texte zur Transkription zugreifen und mich auch unterstützen, indem Sie mir einen Kaffee kaufen. On this page you can access the lyrics to the transcription and you can also support me by buying me a coffee. Sur cette page, vous pouvez accéder aux textes avant la transcription et vous pouvez également me soutenir en m'offrant un café. このページでは、歌詞の書き起こしにアクセスできます。また、コーヒーを買って私をサポートすることもできます。

Отже, сьогодні почалася весна, але насправді погода ще доволі холодна. So, der Frühling hat heute begonnen, aber eigentlich ist das Wetter noch ziemlich kalt. So, spring has started today, but actually the weather is still quite cold. Le printemps a donc commencé aujourd'hui, mais le temps est encore assez froid. 그래서 오늘은 봄이 시작되었지만 사실 날씨는 아직 제법 춥습니다. Насправді, перший місяць весни березень - це ще холодний місяць. In fact, the first month of spring, March, is still a cold month. En effet, le premier mois du printemps, mars, est encore un mois froid. Наступний місяць весни квітень вже трохи тепліший, тобто, справжня весна починається у квітні, у другому місяці. Der nächste Frühlingsmonat, April, ist schon etwas wärmer, das heißt, der eigentliche Frühling beginnt im April, im zweiten Monat. The next month of spring, April, is already a little warmer, that is, the real spring begins in April, in the second month. Le mois de printemps suivant, avril, est déjà un peu plus chaud, ce qui signifie que le véritable printemps commence en avril, le deuxième mois. А зараз у нас лише календарна весна, тобто, за календарем весна. Und jetzt haben wir nur noch den Kalenderfrühling, also den Frühling nach dem Kalender. And now we only have calendar spring, that is, spring according to the calendar. Et maintenant, nous n'avons qu'un printemps calendaire, c'est-à-dire un printemps selon le calendrier. 그리고 이제 우리는 달력 봄, 즉 달력에 따른 봄만 있습니다. А за вікном досі зима, за вікном, я дивлюсь зараз, досі холодно. Und es ist immer noch Winter vor dem Fenster, vor dem Fenster, ich schaue jetzt, es ist immer noch kalt. And it's still winter outside the window, outside the window, I'm looking now, it's still cold. Et c'est encore l'hiver dehors, il fait encore froid dehors, je le regarde maintenant. Ще досі все таке сіре, не дуже красиве. Alles ist noch so grau, nicht sehr schön. Everything is still so gray, not very beautiful. Tout est encore si gris, pas très beau. 모든 것이 여전히 너무 회색이고 그다지 아름답지는 않습니다. Тому нам треба почекати ще один місяць і тоді буде справжня весна. Daher müssen wir noch einen Monat warten und dann wird es ein richtiger Frühling. Therefore, we have to wait another month and then it will be a real spring. Il faut donc attendre encore un mois et nous aurons alors un vrai printemps. Тоді все буде зелене і тоді природа прокидається. Dann wird alles grün und dann erwacht die Natur. Then everything will be green and then nature will wake up. Alors, tout sera vert et la nature se réveillera. Тобто, природа спала всю зиму, цілу зиму природа спала, була уві сні, був сон. Das heißt, die Natur schlief den ganzen Winter, die Natur schlief den ganzen Winter, war in einem Traum, war ein Traum. That is, nature slept all winter, all winter nature slept, was in a dream, was a dream. C'est-à-dire que la nature a dormi tout l'hiver, tout l'hiver, la nature a dormi, était endormie, rêvait. 즉, 자연은 겨울 내내 잠을 잤고 겨울 내내 자연은 잠을 잤고 꿈에 있었고 꿈이었습니다. А тепер природа прокинеться, тобто, все стане зеленим, з'являться пташки, будуть красиво співати. Und jetzt wird die Natur aufwachen, das heißt, alles wird grün, Vögel werden erscheinen, sie werden wunderschön singen. And now nature will wake up, that is, everything will become green, birds will appear, they will sing beautifully. Et maintenant, la nature va se réveiller, c'est-à-dire que tout va devenir vert, les oiseaux vont apparaître et ils vont chanter magnifiquement. Почнуть рости рослини, ягоди, дерева стануть зеленими і буде нарешті тепло. Pflanzen, Beeren, Bäume beginnen zu wachsen und es wird endlich warm. Plants, berries, trees will start to grow and it will finally be warm. Les plantes vont commencer à pousser, les baies et les arbres vont verdir et il va enfin faire chaud. Ми так хочемо, щоб було тепло. Wir wollen es so warm haben. We so want it to be warm. Nous voulons qu'il soit chaud. 우리는 그것이 따뜻하기를 원합니다. Яка ваша улюблена пора року? Was ist deine Lieblings Jahreszeit? What is your favorite season? Quelle est votre période de l'année préférée ? 가장 좋아하는 계절은 무엇입니까? Вам подобається весна? Magst du den Frühling? Do you like spring? Vous aimez le printemps ? 당신은 봄을 좋아합니까? Літо? L'été ? Осінь? L'automne ? Можливо у вашій країні всі пори року однакові. Vielleicht sind in Ihrem Land alle Jahreszeiten gleich. Maybe all seasons are the same in your country. Peut-être que dans votre pays, toutes les saisons se ressemblent. 아마도 모든 계절이 당신의 나라에서 동일할 것입니다. Можливо у вас весь час, цілий рік, однакова погода, однаковий клімат. Maybe you have the same weather, the same climate all year round. Peut-être avez-vous toujours le même temps, toute l'année, le même climat. У нас є чотири пори року - весна, літо, осінь і зима. We have four seasons - spring, summer, autumn and winter. Nous avons quatre saisons : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Мабуть моя улюблена пора року це весна, мабуть, весна. Wahrscheinlich ist meine Lieblingsjahreszeit der Frühling, wahrscheinlich der Frühling. Probably my favorite season is spring, probably spring. La période de l'année que je préfère est peut-être le printemps.

Багато людей теж любить весну. Viele Menschen lieben auch den Frühling. Many people also love spring. Beaucoup de gens aiment aussi le printemps. 또한 많은 사람들이 봄을 좋아합니다. Є багато пісень, багато віршів ,тому багато письменників, багато поетів, багато музикантів співають про весну, пишуть про весну, люблять її. Es gibt viele Lieder, viele Gedichte, also viele Schriftsteller, viele Dichter, viele Musiker singen über den Frühling, schreiben über den Frühling, lieben ihn. There are many songs, many poems, therefore many writers, many poets, many musicians sing about spring, write about spring, love it. Il y a beaucoup de chansons, beaucoup de poèmes, tant d'écrivains, de poètes, de musiciens qui chantent le printemps, qui écrivent sur le printemps, qui l'aiment. Отже, дякую за увагу, сподіваюсь ця розмова була вам корисною. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Gespräch war für Sie hilfreich. So, thank you for your attention, I hope this conversation was useful to you. Je vous remercie donc de votre attention et j'espère que cette conversation vous a été utile. 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 이 대화가 도움이 되었기를 바랍니다. І підписуйтесь, дивіться мої інші відео, вмикайте субтитри. Und abonniere, sieh dir meine anderen Videos an, schalte Untertitel ein. And subscribe, watch my other videos, turn on subtitles. Et abonnez-vous, regardez mes autres vidéos, activez les sous-titres. Відкривайте buymeacoffee де є транскрипція і почуємось, побачимось в нових відео в нових подкастах Öffne buymeacoffee, wo es eine Transkription gibt, und höre von dir, wir sehen uns in neuen Videos in neuen Podcasts Open buymeacoffee where there is a transcription and hear from you, see you in new videos in new podcasts Ouvrez buymeacoffee où il y a une transcription et écoutez, à bientôt dans de nouvelles vidéos dans de nouveaux podcasts. 필사본이 있는 buymeacoffee를 열고 여러분의 의견을 들어보세요. 새 팟캐스트의 새 동영상에서 뵙겠습니다.