×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Yaratıcıyı Dinleyin ve Sonsuza Dek Yaşayın, Tanrı sevgi dolu bir baba gibidir. 1. Petrus 5:6, 7

Tanrı sevgi dolu bir baba gibidir. 1. Petrus 5:6, 7

Tanrı bizim Yaratıcımızdır, bizimle ilgilenir. Çocuklarını eğiten bilinçli ve sevgi dolu bir baba gibi Tanrı da tüm insanlara en iyi yaşam yolunu öğretir.

Tanrı bize sevinç ve ümit veren değerli bilgiler açıklar.

Tanrı'yı dinlersek O bize yol gösterir, bizi korur ve sorunlarla mücadele etmemize yardım eder.

Bundan daha fazlasına da sahip olabilirsiniz: Sonsuza dek yaşayabilirsiniz! Tanrı şöyle diyor: “Dinleyin ki canınız sağ kalsın.” İşaya 55:3


Tanrı sevgi dolu bir baba gibidir. 1. Petrus 5:6, 7 God is like a loving father. 1 Peter 5:6, 7

Tanrı bizim Yaratıcımızdır, bizimle ilgilenir. God is our Creator, he takes care of us. Çocuklarını eğiten bilinçli ve sevgi dolu bir baba gibi Tanrı da tüm insanlara en iyi yaşam yolunu öğretir. Like a conscious and loving father educating his children, God teaches all people the best way to live. Подобно добросовестному и любящему отцу, обучающему своих детей, Бог учит всех людей наилучшему образу жизни.

Tanrı bize sevinç ve ümit veren değerli bilgiler açıklar. God reveals valuable information that brings us joy and hope.

Tanrı'yı dinlersek O bize yol gösterir, bizi korur ve sorunlarla mücadele etmemize yardım eder. If we listen to God, he will guide us, protect us, and help us deal with problems. Если мы слушаем Бога, Он будет направлять нас, защищать и помогать нам справляться с проблемами.

Bundan daha fazlasına da sahip olabilirsiniz: Sonsuza dek yaşayabilirsiniz! Tanrı şöyle diyor: “Dinleyin ki canınız sağ kalsın.” İşaya 55:3 You can have even more than that: You can live forever! God says: “Listen, so that you may live.” Isaiah 55:3 Вы можете иметь больше, чем это: Вы можете жить вечно! Бог сказал: "Слушай, чтобы жила душа твоя". Исаия 55:3